Institutul Național de Sănătate Publică nu a prezentat nicio probă concretă că Împărtășania ortodoxă ar putea contamina cu COVID

În urmă cu o lună am adresat INSP o scrisoare în care îi ceream să îmi arate baza metodologică în baza căreia a tras concluzia că Împărtășania ortodoxă ar putea contamina cu virusul COVID.
Scrisoarea cerea să mi se dea dovezi științifice concrete din care să rezulte acest lucru, iar nu considerații generale.
Răspunsul INSP îl public în acest articol, alături de o scrisoare de răspuns în care analizez, după modesta mea înțelegere, argumentele INSP, ajungând la concluzia că nu sunt suficiente pentru a se lua pe baza lor decizii grave precum închiderea bisericilor de Sfintele Paști sau modificarea ritualului Sfintei Împărtășaniei.
Surprinde în argumentările INSP poziția Patriarhiei Române, de care INSP se folosește pentru a arăta că măsurile au fost acceptate de către conducerea Bisericii.
Las la aprecierea cititorilor argumentul Patriarhiei că vinul și argintul din lingurița Sfintei Împărtășanii ar cauza necontaminarea cu COVID, iar nu prezența reală a Mântuitorului Hristos în Euharistie…

INSP are obligația să facă publică baza științifică pentru afirmația că Împărtășirea ortodoxă poate infecta cu COVID-19

 

Doamnă Director,

 

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, domiciliat în Comuna Tașca, Județul Neamț, absolvent al Facultății de Teologie din Iași, senior editor al portalului teologic Mărturisirea Ortodoxă, respectuos vă aduc la cunoștință că am primit, în baza legii 544/2001 a liberului acces la informațiile publice, adresa cu numărul 6269, emisă de către Institutul Național de Sănătate Publică, prin care îmi răspundeți la petiția nr. 6269/.04.05.2020 și vă mulțumesc mult pentru bunăvoință și solicitudine.

Raspuns Solicitare DL Silviu Mihai

În urma citirii cu atenție a răspunsului dumneavoastră, consider necesar să fac câteva precizări, întrucât informațiile primite nu satisfac cererea pe care v-am adresat-o, din motivele pe care le voi detalia în continuare.

Este adevărat că articolul 29 al Constituției garantează libertatea de conștiință a populației și că acesta nu impune obligatoriu “parcurgerea ritualului împărtășaniei”, cum e și firesc, însă acest lucru nu înseamnă în vreun fel dreptul cuiva de a-l suprima pentru orice motive, deoarece alin. 3 al articolului respectiv garantează dreptul fiecărui cult de a se organiza după propriile canoane și practici, dispoziție opozabilă autorității de stat sau oricărui terț, sub pedeapsa penală prevăzută de art. 381 NCP, în sensul că, deși nu există o obligație a populației generale de a parcurge acest ritual, există o obligație a autorității de a se asigura că acest ritual nu este tulburat sau suprimat pentru vreun motiv, iar dacă se întâmplă să fie suprimat, motivul trebuie argumentat temeinic, prin probe reale, aplicate, concrete, nu prin considerații de ordin general.

În plus, foarte important, decretele prezidențiale prin care s-au restrâns temporar unele drepturi și libertăți nu prevăd și libertatea de conștiință printre cele restrânse.

Din păcate, trebuie să remarc din capul locului că răspunsul trimis de instituția dumneavoastră nu prezintă nicio probă concretă științifică din care să rezulte că ritualul Împărtășaniei ortodoxe ar fi o cauză de îmbolnăvire cu COVID-19, rezumându-se doar la aplicarea unor reguli generale care nu țin seama de conținutul teologic cu totul particular al acestui ritual, care reprezintă în sine o garanție a faptului că el nu este un vehicul al contaminării cu COVID-19, după cum vom vedea în continuare.

Faptul că nu aveți reglementări legale care să vă permită  proceduri/reguli de sănătate cu privire la acest ritual, așa cum corect afirmați, ar fi trebuit să vă oblige, măcar și pentru că inexistența unui cadru legal vă privează de posibilitatea de a vă fundamenta deciziile pe argumente științifice irefutabile, să nu recomandați măsurile pe care le-ați recomandat cu prilejul acestei crize COVID-19 și care, cel puțin de la instaurarea stării de alertă, poartă direct semnătura institutului pe care îl conduceți[1].

Răspunsul dumneavoastră precizează că deciziile juridice cu privire la criza COVID s-au luat la recomandările autorităților care administrează criza.

Citați ordonanțele nr. 1 și 2, date de Guvernul român, însă omiteți informația publică transmisă de către cetățeanul Emil Moise, care a afirmat, în cadrul unui proces desfășurat la Curtea de Apel Bacău, că domnia sa și organizația nonguvernamentală pe care o conduce au convins Ministerul de Interne să introducă prevederile din Ordonanța militară nr. 2/2020, prin care s-a închis accesul publicului în biserici, în baza unui apel telefonic la INSP, unde a aflat “cu certitudine” că virusul COVID se transmite prin Împărtășania ortodoxă. Depoziția domnului Moise este consemnată în motivarea sentinței curții respective, iar conversația cu INSP este consemnată de domnia sa în paginile ziarului Adevărul și v-am prezentat-o în scrisoarea mea.

Închiderea bisericilor a fost introdusă în ordonanțele militare de către asociația secularistului anticreștin Emil Moise

De asemenea, la două zile după ce domnul Emil Moise și-a publicat această convorbire cu INSP în ziarul Adevărul, DSP Constanța l-a avertizat pe IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, să nu mai folosească potirul comun și lingurița comună, permițându-și să scrie “reguli liturgice” pentru cultul ortodox, lucru neconstituțional din prisma art. 29, pe care l-ați invocat în deschiderea răspunsului trimis.

Toate aceste informații vi le-am transmis în epistola inițială, alături de analiza consecințelor juridice grave pe care le-au provocat.

Pentru că o mare parte a răspunsului dumneavoastră privește acceptarea de către Patriarhia Română a regulilor impuse, fie-mi permis să citez un articol din siteul Basilica.ro, în care Patriarhia dă un comunicat, pe data de 27 februarie, enoriașilor săi, cărora le cere să respecte “recomandările Ministerului Sănătății și ale celorlalte autorități care administrează criza generală de coronavirus”[2].

Din acest comunicat rezultă clar că Patriarhia desemnează Ministerul Sănătății ca fiind una dintre autoritățile care au “recomandat” creștinilor ortodocși să stea departe de Sfânta Împărtășanie și de biserică pe perioada stării de urgență. Recomandarea MS a fost pusă în practică de către MAI cu ajutorul poliției și amenzilor astronomice, care au îngrozit lumea civilizată.

În mod normal ar trebui să putem considera că Ministerul Sănătății nu putea lua deciziile în lipsa unei consultări cu INSP, aflat în subordinea sa, fără a risca să ia niște decizii arbitrare total, fără nicio bază reală în știința medicală.

Trei pagini din răspunsul pe care mi-l trimiteți se referă la decizia Patriarhiei de a se supune orbește măsurilor sanitare impuse de Ministerul Sănătății și de către “celelalte autorități”.

Patriarhia “dezleagă” poporul la necredință față de puterea vindecătoare a Sfintei Euharistii și a Sfintelor Icoane, de frica coronavirusului

Cu tot respectul datorat, poziția Patriarhiei Române mi se pare irelevantă pentru discuția noastră, deoarece reflectă doar incapacitatea conducerii BOR de a-și susține propria doctrină și, eventual, necredința sa față de Marea Taină a Împărtășaniei.

Eu am cerut INSP să îmi facă dovada clară că, din punct de vedere medical, Împărtășania ortodoxă administrată în bisericile din România poate să fie contagioasă pentru cei ce o primesc. În opinia mea, răspunsul oferit de dumneavoastră nu îmi oferă nicio astfel de dovadă concretă, palpabilă, experimentală, așa cum cred că ar fi firesc.  

Faptul că Patriarhia a fost de acord cu toate măsurile impuse de MS, probabil și la recomandarea INSP (în cazul Constanța, cu siguranță la recomandarea DSP, care este în subordinea MS) poate avea multe explicații, niciuna dintre ele de natură medicală sau științifică, motiv pentru care sunt de părere că nu se cade să ne pierdem timpul cu ele.

Se cuvine să remarcăm totuși că chiar și Patriarhia a avut o tresărire de conștiință și pe data de 09.05.2020 a respins recomandările din draftul INSP[3], prin care se impuneau măsurile de folosire a linguriței unice la Împărtășanie. E drept, celelalte recomandări, traduse din recomandările OMS, Patriarhia le-a acceptat fără ezitare, într-un comunicat care a stârnit, o dată în plus, consternarea ortodocșilor.

Nu merită să ne pierdem timpul nici măcar cu argumentul Patriarhiei că nimeni nu s-a îmbolnăvit vreodată din Împărtășanie pentru că în Potir este vin și lingurița este din argint. Este o explicație derizorie, pe care ca teolog o resping cu dispreț, iar contraargumentarea medicală pe care o puteți aduce și o și aduceți poate oricând să răstoarne acest argument ateist, care ignoră cel mai important lucru: Împărtășania ortodoxă nu contaminează pentru că ea este Însuși Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dumnezeul și Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, nu pentru că e din vin și e servită cu o linguriță de argint.

DIN ACEST MOTIV AM CERUT CA INSP SĂ ÎMI PREZINTE PROBE CONCRETE, MEDICALE, ȘTIINȚIFICE, EXPERIMENTALE DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ÎMPĂRTĂȘANIA ORTODOXĂ AR PUTEA SĂ FIE CONTAGIOASĂ, pentru că ea este o realitate cu totul specială, care transcende științei experimentale, dar nu este, din acest motiv, mai puțin reală, după cum veți vedea din probe oferite de altă instituție a statului.

Referirile pe care le faceți la recomandările OMS, la studiile din Zentralbl Hyg Umweltmed, din 1998, sunt irelevante, deoarece niciuna nu analizează realitatea specială, metafizică, a prezenței reale a lui Hristos în Împărtășania ortodoxă.

Sunt de acord cu dumneavoastră că OMS și celelalte organizații mondiale, zonale și naționale pe care le invocați avertizează că folosirea în comun a vaselor și alimentelor este periculoasă, pentru că transmite viruși și mă conformez cu recomandarea de a nu folosi astfel de vase, atunci când e vorba despre alimente obișnuite.

Dar niciuna dintre aceste recomandări nu precizează faptul că ÎMPĂRTĂȘANIA ORTODOXĂ este purtătoare de viruși, pentru că niciuna dintre aceste instanțe medicale nu a verificat experimental această realitate: CHIAR DACĂ TOATE CELELALTE VASE ȘI ALIMENTE SUNT PURTĂTOARE DE VIRUȘI, ÎMPĂRTĂȘANIA ORTODOXĂ NU ESTE, DEOARECE CONȚINUTUL EI ESTE CU TOTUL DEOSEBIT DE ORICE ALTE VASE ȘI ALIMENTE.

Sunt de acord că, în condiții normale, saliva și secrețiile nazale pot contamina cu virus, dar în mediul bisericesc ortodox nu se întâmplă acest lucru, tocmai din motivul enunțat mai sus: prezența divină în aceste ritualuri.

Studiul pe care îl invocați, care arată că de pe un potir catolic au fost prelevate bacterii și streptococi, poate avea cel mult o valoare teologică, pentru că demonstrează din punct de vedere dogmatic că romano-catolicii nu au Taine și că împărtășania lor este doar pâine și vin obișnuite, dar nu are nicio valoare medicală pentru discuția noastră, deoarece, așa cum spuneți și dumneavoastră, acele microorganisme culese de pe acel potir au un grad de periculozitate neglijabil pentru persoanele sănătoase.

Irelevanța acelui studiu este dată și de faptul că, deși el a fost publicat în 1998, nu a determinat niciun cult din lume să ia măsuri de restrângere a ritualului împărtășaniei.

Dacă insistați să îl folosiți ca argumentare, acel studiu poate cel mult oferi o bază pentru interzicerea cuminecării în cultul catolic, dar nicidecum în Biserica Ortodoxă, care este cu totul altceva, a cărei realitate euharistică este cu desăvârșire alta decât cea din cultul catolic.

Cum studiul nu se referă nici la COVID-19, nici la Împărtășania ortodoxă, nu poate fi o bază științifică pentru a închide toate bisericile ortodoxe timp de două luni, pe parcursul celei mai importante sărbători a Ortodoxiei: Sfintele Paști, știut fiind și de către un profan în materie ca mine că astfel de concluzii epidemiologice depind obligatoriu de o serie de factori: modul de răspândire a virusului, mediul în care o face, conținutul ritualului respectiv și multe altele, care nu se potrivesc defel cu realitatea bisericească ortodoxă.

Ajungem astfel la analiza recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, pe care o invocați.

Textul pe care mi-l recomandați spre lectură[4] se numește Considerații și recomandări practice pentru liderii religioși și comunitățile religioase în contextul COVID-19 și este datat 7 aprilie 2020. Adică la trei săptămâni după ce Ministerul Sănătății și celelalte autorități au impus Bisericii Ortodoxe Române închiderea tuturor bisericilor pentru credincioși.

Nu sunt lipsite de importanță nici datarea sa, pentru că este posterioară aplicării manu militari a măsurilor în România, nici titlul care cuprinde cuvintele “recomandări” și “considerații”, care trebuie tratate ca atare, nu ca obligații.

Din câte știu eu, Ministerul Sănătății din România nu se află într-o relație de subordonare față de Organizația Mondială a Sănătății, pentru ca recomandările acesteia să devină legi în România.

Dovada că este așa este faptul că state precum Bulgaria sau Georgia au ignorat anumite recomandări ale OMS, printre care și cele referitoare la interzicerea Împărtășaniei sau la închiderea bisericilor.

Recomandările OMS sunt de ordin general, inspirate din analiza medicală generală, fără a ține seama de particularitățile fiecărui cult în parte, neavând nici o referire specifică la Biserica Ortodoxă.

Nu în ultimul rând, pozițiile OMS pe parcursul acestei crize au fost fluctuante, adesea contradictorii, motiv în plus pentru ca ele să nu fie considerate literă de lege. Este de notorietate publică faptul că după ce a impus la nivel mondial o carantinare severă a populației OMS a elogiat ulterior poziția Suediei, diametral opusă, prin care statul scandinav nu a aplicat niciun fel de carantină față de această pandemie.

Pentru ca demersul meu să nu pară o exaltare mistică, permiteți-mi în continuarea acestor considerații să afirm că în timp ce INSP nu a făcut nicio dovadă clară, medicală, științifică, experimentală, din care să rezulte că Împărtășania ortodoxă poate cauza contaminarea cu COVID-19, organele de anchetă penală și realitatea din teren au demonstrat din plin contrariul.

Astfel, într-o speță în care un preot ortodox a fost denunțat că a împărtășit cu aceeași linguriță mai multe persoane în plină epidemie de COVID-19 la catedrala din Cluj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a emis o ordonanță de clasare a dosarului pe motiv că “împărtășirea mai multor persoane cu aceeași linguriță nu a condus la îmbolnăvirea vreuneia dintre acele persoane cu coronavirusul SARS-CoV-2[5].

Într-o țară aflată de câteva luni sub teroarea unor grupări ateiste, care invocă date ale INSP potrivit cărora COVID-19 îmbolnăvește cu certitudine pe cei ce se împărtășesc, un procuror a demonstrat că “niciuna dintre persoanele care au participat la slujba religioasă celebrată în data de 22.03.2020 în fața Catedralei Ortodoxe din Cluj Napoca și s-a împărtășit cu Sfintele Taine potrivit practicilor ortodoxe nu s-ar fi infectat în acest mod cu noul coronavirus…”.

Mai mult, procurorul reține că nicio anchetă epidemiologică desfășurată de DSP Cluj nu a privit evenimentul respectiv, “nefiind niciun indiciu că în acel context ar fi avut loc vreo îmbolnăvire cu COVID-19”. Într-un demers teologic remarcabil, magistratul nu ignoră nici realitatea mistică a prezenței lui Hristos în Împărtășanie.

De asemenea, în urma denunțului efectuat de către cetățeanul Emil Moise împotriva Arhiepiscopului Tomisului Teodosie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a emis ordonanța de clasare a cauzei, reținând că “În rezoluţia de clasare transmisă de parchet, se arată că s-a constatat că în evidenţa DSP Constanţa nu au fost identificate cazuri de infectare cu noul coronavirus care să fi fost legate de oficierea slujbelor religioase şi nici nu au existat suspiciuni de infectare în rândul preoţilor din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. Totodată, procurorii au mai constatat că infracţiunea prevăzută de Codul Penal nu a fost săvârşită de către reprezentanţii Bisericii, întrucât aceştia nu au încălcat măsuri stabilite expres prin lege. În astfel de situaţii, analiza juridică prevede necesitatea existenţei unor măsuri de prevenire sau combatere a bolii cu caracter imperativ şi nu caracter de recomandare. Prin urmare, recomandările diverselor instituţii nu pot constitui bază legală pentru încălcarea unui articol din Codul penal[6].

În mod foarte interesant, procurorul din Dobrogea reține faptul că fapta penală nu se poate constitui pe baza unor simple recomandări, neexistând o dispoziție imperativă pe care episcopul și preoții săi să o fi călcat.

Glosând pe ideea procurorului constănțean, nu putem să nu observăm că dacă o simplă recomandare a autorităților române nu a putut genera un element constitutiv al unei fapte penale, cu atât mai puțin poate să o constituie o recomandare a OMS.

Am putea continua exemplele din care să rezulte că Împărtășania ortodoxă nu contaminează cu COVID-19, reliefând ancheta epidemiologică a DSP de la Suceava, unde defunctul arhiepiscop Pimen s-a împărtășit cu 20 de preoți, dintre care DSP Suceava nu a găsit niciun caz de infestare, situație despre care v-am relatat deja, sau despre cazul Bisericilor georgiană și bulgară, în care Împărtășania nu a fost oprită în toată perioada COVID-19 și bisericile nu au fost închise, iar numărul de decese provocate de această boală este foarte mic.

Aș putea adăuga și un argument care nu are pretenție științifică, și anume că numărul de îmbolnăviri cu COVID din România a început să scadă imediat după ce bisericile au fost redeschise. Poate fi o coincidență, dar poate fi o lucrare divină.

Concluzionez prin a spune că răspunsul pe care mi l-ați trimis mi se pare insuficient pentru a justifica măsurile pe care statul român le-a luat față de Biserica Ortodoxă și mai ales față de practica Împărtășaniei ortodoxe și a cultului icoanelor sau campania de denigrare la care Biserica Ortodoxă fost expusă în ultima perioadă:

  1. închiderea tuturor bisericilor la inițiativa unui cetățean care a afirmat că a aflat de la INSP că COVID se transmite prin împărtășanie;
  2. dosare penale instrumentate contra celor care au continuat să își facă datoria de preoți;
  3. o campanie furibundă de denigrare și stigmatizare a Bisericii Ortodoxe, a credincioșilor ortodocși, a preoților și a ritualurilor ortodoxe.

Pentru toate aceste motive, respectuos vă solicit să dispuneți completarea informațiilor trimise cu informații concrete, științifice, experimentale, din care să rezulte precis că Împărtășania ortodoxă poate provoca contaminarea cu COVID, iar în cazul inexistenței unor astfel de date, să dispuneți încetarea aplicării tuturor recomandărilor prin care instituția pe care o conduceți impune reguli noi privind împărtășirea și cultul icoanelor ortodoxe.

Cu respect,

Mihai-Silviu Chirilă

 

 

Doamnei Doctor Simona Popa, Director General INSP

 

Note:

[1] https://www.mediafax.ro/social/biserica-ortodoxa-romana-nu-e-de-acord-cu-regulile-propuse-pentru-impartasanie-problema-este-una-care-apartine-exclusiv-bisericii-19123141.

[2]https://romania.europalibera.org/a/bor-evita%C8%9Bi-bisericiile-%C3%AEmp%C4%83rt%C4%83%C8%99anii-cu-linguri%C8%9Be-de-acas%C4%83-f%C4%83r%C4%83-s%C4%83rutarea-icoanelor/30458354.html.

[3] https://www.mediafax.ro/social/biserica-ortodoxa-romana-nu-e-de-acord-cu-regulile-propuse-pentru-impartasanie-problema-este-una-care-apartine-exclusiv-bisericii-19123141.

[4] https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19.

[5] https://www.clujust.ro/clasare-in-cazul-impartasaniei-cu-o-lingurita-de-la-cluj-ordonanta-procurorului-lectie-de-teologie-un-deputat-si-o-avocata-denuntatori/.

[6] https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/arhiepiscopul-tomisului-nu-va-fi-sanctionat-pentru-impartasirea-credinciosilor-cu-o-singura-lingurita-plangerea-a-fost-clasata-1309576.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

7 comentarii la “Institutul Național de Sănătate Publică nu a prezentat nicio probă concretă că Împărtășania ortodoxă ar putea contamina cu COVID

    1. Din pacate, vedeti ce a zis patriarhia. INSP isi argumenteaza pozitia cu pozitia de ghiocel a patriarhului.

  1. Vă felicit pentru poziția dumneavoastră curată, ortodoxă. Dumnezeu să le dea curaj ierarhilor să nu accepte defăimarea Sfintei Credințe Ortodoxe . Bartolomeu Anania al Clujului și alții, puțini din nefericire, ne sunt mărturie că se poate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)