Predici

Predica Părintelui Ioan Ungureanu la praznicul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava

Slujba de prăznuire a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava s-a ținut la paraclisul Sfinților Sila, Paisie și Natan din Schit Orășeni, în timp ce pretinsul paroh, preotul Bolohan, trimis de mitropolitul eretic Teofan, curăța livada parohiei, pe care a luat-o de la credincioșii satului, după ce i-a scos cu forța din munca lor.
Preotul Bolohan, cel care nu a ținut nici măcar praznicul Sfinților locali Sila, Paisie și Natan, confirmă, o dată în plus, că rolul său în parohia Schit Orășeni este de a o distruge și de a anihila lupta ortodocșilor de acolo contra ereziei ecumeniste, reprezentate în Moldova de către mitropolitul Teofan, semnatar al documentelor eretice din Creta și al documentelor eretice prin care monofiziții sunt considerați ortodocși.

Predica Părintelui Cosmin Tripon în Sfânta și Marea Joi

Să cerem iertare de la Hristos pentru aceste batjocuri pe care i le-am adus, pentru această sfidare față de datoria noastră preoțească și creștinească.
Să cerem cu lacrimi iertare de la Maica Domului pentru că am lăsat-o singura iarăși, împreună cu Ioan apostolul și evanghelistul, ca sa-l plângă pe Fiul ei.
Să cerem iertare de la Nicodim și de la Iosif, singurii care au avut curajul să se ducă la Pilat și să ceară Trupul Domnului, în timp ce noi iarăși le-am întors spatele.
Să cerem iertare de la Simon din Cirene, pentru că n-am fost împreună cu el, ca să purtăm măcar un metru și noi, împreuna cu el, pe umerii noștri, Crucea Domnului nostru Iisus Hristos.

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Mântuitorul Iisus Hristos, prin Evanghelia de azi, ne arată că soluția la izbăvirea din aceste cumplite încercări este credința curată în Dumnezeu.
Credința noastră este că în Sfântul Potir este Trupul și Sângele lui Hristos și că nimeni nu se poate îmbolnăvi, pentru că Dumnezeu curățește, sfințește, însănătoșește, dă curaj, dă nădejde, nicidecum moarte sau boală. Acestea le dau păcatul și necredința noastră.