Preot Cosmin Tripon

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Înălțarea Sfintei Cruci

Cu referire la scandalul din Episcopia Oradei, se cuvine să înțelegem măcar în astfel de momente că faptele despre care vedem vorbindu-se, dacă ele sunt adevărate, își au rădăcina în căderea de la Creta, unde cei ce au semnat acele documente au fost părăsiți de Duhul Sfânt, ceea ce a condus la întunecarea minții. Dar acest lucru nu trebuie să ne îndreptățească pe noi să judecăm pe cei pe care îi va judeca Dumnezeu pentru faptele lor, ci mai curând se cuvine să ne rugăm pentru Biserica noastră, pentru ca păcatele unora să nu se răsfrângă asupra imaginii ei fără pată, și să lăsăm judecata în seama lui Dumnezeu, nu a presei, nu a „opiniei publice” anticreștine.