Preot Cosmin Tripon

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Duminica de după Nașterea Domnului

Anul 2019 a fost mai dificil decât precedentul deoarece în întreaga Biserică Ortodoxă s-au amplificat ecourile minciunosinodului din Creta, și acum mai multe Biserici Ortodoxe Autocefale sunt tulburate de schisme. Pe lângă schisma din Ucraina sau mai copt încă două sau chiar trei schisme: în Macedonia, în ținuturile cehe și slovace, și recent în Muntenegru.
Vedem sub ochii noștri consecințele unui rău care s-a făcut prin trădarea episcopilor noștri, și care provoacă multă tulburare.
Nădăjduim în mila lui Dumnezeu care, iată, ne-a ocrotit în cei trei ani de pribegie, dar noi nădăjduim cum s-a împlinit proorocia cu Fiul lui Dumnezeu, care din Egipt a fost chemat înapoi în țara Sa, că și noi o să ne putem întoarce în parohiile și bisericile noastre de enorie, în ctitoriile noastre pentru ca să primim ceea ce am avut de la Dumnezeu și care au fost răpite de niște oameni necredincioși,de niște oameni rătăciți în credință, tulburați de mirajul ereziei ecumeniste, și care s-au închinat papei și slujitorilor lui.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul și pentru încercările prin care am trecut, căci am putut și noi să vedem cine este pentru Dumnezeu, cine este este pentru diavol; am putut să vedem cine-i pentru adevăr și cine-i pentru minciună; am putut să vedem cine-i pentru sinceritate și cine-i pentru viclenie; am putut să deosebim toate lucrurile acestea pentru că într-o astfel de luptă se arată cine are bun simț și omenie și gînduri curate, și cine are gânduri ascunse și necurate.

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan

Sfântul Arhidiacon Ștefan râmâne pentru o noi o pildă vie de ce înseamnă să fii un adevărat slujitor al lui Dumnezeu și de ce înseamnă să dai mărturie despre adevărul evanghelic, despre adevărul mântuitor și despre dreapta credință. El ne întărește pe noi prin pilda și prin rugăciunile lui în vremurile acestea în care mulți credincioși, preoți, monahi și monahii sunt izgoniți din mănăstirile și din ctitoriile lor, unii chiar bătuți și târâți prin tribunale.

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Nașterea Domnului

”Omul civilizat al veacului nostru, trăind în spiritul ce domnea şi la curtea lui Irod, are următoarea deviză de viaţă: să mănânce bine, să îndrăgească femei frumoase, să fure şi să exploateze pe cei slabi, să doarmă în lenea unui trup obosit de senzaţii tari, să se închine la icoanele rotunde ale banului, devenit un adevărat dumnezeu făcător de minuni” (Ernest Bernea)

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Duminica chemării la Cină

Prima conditie pe care trebuie să o îndeplinești ca să intri în Împărăția lui Dumnezeu este să răspunzi chemării pe care Dumnezeu ți-o adresează, Dumnezeu nu ocolește pe nimeni, dar lasă la latitudinea fiecăruia să decidă dacă urmează chemării Lui sau nu.
Cina din parabolă nu este numai o prefigurare a Împărăției lui Dumnezeu, ci este și un simbol al Cinei celei de taină la care s-a întemeiat Sfânta Euharistie, Sfânta Cuminecătură.
Mântuitorul ne cheamă pe toți ca să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Său pentru că doar prin Taina aceasta a Euharistiei se realizează comuniunea deplină și desăvârșită între om și Dumnezeu.
Noi nu putem trăi fără Sfânta Cumininecătură, și fără Euharistie nu poți să te mântuiești, iubiți credincioși.

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Duminica vindecării femeii gârbove

De reținut, iubiți credincioși, că Mântuitorul s-a dus în sinagogă să se roage, nu s-a dus în parasinagogă, ceea ce însemnează că nici noi, creștinii ortodocși împreună cu ierarhii, cu preoții noștrii, cu monahii, monahiile deopotrivă, nu putem să ne ducem în parasinagogi să ne rugăm și să aducem slavă lui Dumnezeu, ci doar în Sfânta Biserică pe care El a întemeiat-o la Pogorârea Duh Sfânt.
Așadar, este greșit pentru orice ierarh, pentru orice preot, diacon, monah, monahie, și chiar intră sub incidența sfintelor canoane dacă unul dintre aceștia , chiar și simplu mirean, dacă merge într-o parasinagogă să se închine lui Dumnezeu.
Închinarea lui Dumnezeu este bineprimită doar în Biserica Ortodoxă. Celelalte sunt parasinagogi, adică nu sunt biserici, și de aceea nu putem intra în ele, pentru că n-au harul Duhului Sfânt și n-au succesiune apostolică, și unii ca aceștia s-au despărțit de Trupul lui Hristos, iar noi nu putem să ne rugăm și nu putem fi împreună cu crengile uscate care s-au rupt din Trupul lui Hristos, Mântuitorul lumii.

Predica părintelui Cosmin Tripon la praznicul Sfântului Nicolae

Îndreptător al credinței înseamnă unul care nu numai că învață dreapta credință în Biserică, dar care îi și corectează pe cei care au luat-o pe drumuri greșite.
Iubirea Sfinților Părinți față de eretici s-a manifestat prin aceea că au căutat îndreptarea lor, iar nu îndreptățirea lor în erezie, cum din păcate se întâmplă astăzi.
La sinodul din Creta ierarhii care ne-au reprezentat pe noi acolo i-au îndreptățit pe eretici, nu i-au mustrat, nu i-au chemat la pocăință, nici măcar n-au pomenit de vreo erezie acolo pe care să o condamne, ci au desființat orice graniță care mai exista între adevăr și minciună, între Dumnezeu și diavol, între lumină și întuneric, între dreapta credință și erezie.

Părintele Cosmin Tripon: Predică la învierea fiului văduvei din Nain

Îi invităm pe tinerii care nu au căzut în păcate să rămână în ascultarea de Sfânta Biserică Ortodoxă, iar pe cei ce au greșit îi invităm să conștientizeze căderea lor pentru a se putea întoarce din patimile în care se află.
Ne rugăm ca Dumnezeu să dea putere părinților care au copii ce au apucat pe drumuri greșite.
Îi îndemnăm pe toți să nu încerce să guste ceea ce este păcatul.
Îi îndemnăm pe tineri să rămână în țara lor și alături de părinții lor, unde să devină oameni adevărați. Să nu îi transformăm în marfă de export. Aici trebuie să rămână, să muncească, să își întemeieze familii și să aibă copii.

Părintele Cosmin Tripon: „Prin gestul său, PS Sofronie riscă să îngroape Ortodoxia în Bihor”

Sectele proliferează pentru că episcopii și preoții nu catehizează poporul, încât acesta să cunoască credința ortodoxă.
Nimeni nu s-ar mai lepăda de Biserica Ortodoxă, dacă ar cunoaște credința în profunzime, dacă ar experimenta-o în fiecare zi.
Biserica are nevoie de preoți și episcopi care să învețe poporul ortodox, nu de episcopi care să accepte să fie pomeniți la adunările ereticilor, cum a făcut PS Sofronie pe 8 septembrie.

Părintele Cosmin Tripon: Predică la pescuirea minunată

Scriptura ne avertizează că vor veni oameni care vor gâdila auzul cu învățături eretice, pe aceia nu trebuie să îi urmăm.
Creștinul, dacă nu respectă ce învață Hristos, nu se poate mântui, luându-se după basmele ereticilor.
Nu trebuie să renunțăm la casele noastre, la pozițiile noastre în societate, dar, în locul unde ne aflăm, să aducem lumină în mințile tulburate de erezii.
Cei ce s-au rupt de trupul Bisericii sunt crengi uscate, care nu au sevă în ele, și se pot realtoi în trupul Bisericii doar prin pocăință și prin renunțare la ereziile lor.