MMB îi consideră și îi tratează pe credincioșii ortodocși proprii ca pe o “plebe”

Mitropolia Moldovei și Bucovinei se află într-un șir de procese cu comunitatea satului Orășeni și cu preotul paroh mărturisitor, părintele...

Contribuţia pr. prof. dr. Ştefan Lupşa la clarificarea problemei primatului papal în primele trei veacuri creştine

Între personalitățile marcante ale istoriografiei Bisericii Ortodoxe Române se înscrie la loc de frunte și pr. prof dr. Ștefan Lupșa,...

Erezia „bisericilor nedepline”. O deviație eclesiologică în Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul II, a Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae

  Având tot respectul fată de Părintele Academician Profesor Dumitru Stăniloae pe care unii îl consideră un om cu „viață...

Argument privind modul de primire a eterodocşilor(Romano-Catolici, Protestanţi, etc) la ortodoxie

Toţi cei care se numesc pe sine creştini consideră că Scripturile sunt revelate şi conţin cunoştinţe despre Dumnezeu şi despre...

Să nu înlăturăm ,,Liturghia catehumenilor” din Sfânta și dumnezeiasca Liturghie!

Motivând prin vocea unor profesori de Liturgică ,,că acest ritual nu mai corespunde niciunei realități din viața bisericească actuală", ecumeniştii...