Spiritualitate

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Înălțarea Sfintei Cruci

Cu referire la scandalul din Episcopia Oradei, se cuvine să înțelegem măcar în astfel de momente că faptele despre care vedem vorbindu-se, dacă ele sunt adevărate, își au rădăcina în căderea de la Creta, unde cei ce au semnat acele documente au fost părăsiți de Duhul Sfânt, ceea ce a condus la întunecarea minții. Dar acest lucru nu trebuie să ne îndreptățească pe noi să judecăm pe cei pe care îi va judeca Dumnezeu pentru faptele lor, ci mai curând se cuvine să ne rugăm pentru Biserica noastră, pentru ca păcatele unora să nu se răsfrângă asupra imaginii ei fără pată, și să lăsăm judecata în seama lui Dumnezeu, nu a presei, nu a „opiniei publice” anticreștine.

Cuvinte de folos ale Cuviosului Părinte Emilian Simonopetritul

Părintele Emilian a fost stareţ al Mănăstirii Simonos Petra (de la Sfântul Munte Athos) între anii 1973-2000, perioadă ce este considerată deja drept una dintre cele mai binecuvântate perioade din istoria mănăstirii.
Opera Părintelui Emilian cuprinde o tematică diversă: omilii şi predici, erminii ale scrierilor Părinţilor neptici (Avva Isaia, Isihie Presviterul, Grigorie Sinaitul, Maxim Mărturisitorul, Thalasie, Theognost), erminii ale canoanelor monahale (Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Augustin, Sfântul Macarie, Sfântul Pahomie), ale voturilor monahiceşti şi vieţii practice (monahism, canonul monahal, viaţa monahului, relaţia Bătrân-ucenic), erminii la Vieţile Sfinţilor (Cuviosul Nil Calavritul, Cuviosul Romil), erminii ale Sfintei Scripturi, ale imnelor liturgice şi ale altor texte teologice (Psalmi, Profeţi etc.).
Arhimandritul Emilian este unul din principalii promotori ai renaşterii duhovniceşti şi reorganizării vieţii monahale din Grecia ortodoxă a zilelor noastre şi una din principalele figuri ale spiritualităţii athonite contemporane.