Spiritualitate

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Înălțarea Sfintei Cruci

Cu referire la scandalul din Episcopia Oradei, se cuvine să înțelegem măcar în astfel de momente că faptele despre care vedem vorbindu-se, dacă ele sunt adevărate, își au rădăcina în căderea de la Creta, unde cei ce au semnat acele documente au fost părăsiți de Duhul Sfânt, ceea ce a condus la întunecarea minții. Dar acest lucru nu trebuie să ne îndreptățească pe noi să judecăm pe cei pe care îi va judeca Dumnezeu pentru faptele lor, ci mai curând se cuvine să ne rugăm pentru Biserica noastră, pentru ca păcatele unora să nu se răsfrângă asupra imaginii ei fără pată, și să lăsăm judecata în seama lui Dumnezeu, nu a presei, nu a „opiniei publice” anticreștine.

Cuvinte de folos ale Cuviosului Părinte Emilian Simonopetritul

Părintele Emilian a fost stareţ al Mănăstirii Simonos Petra (de la Sfântul Munte Athos) între anii 1973-2000, perioadă ce este considerată deja drept una dintre cele mai binecuvântate perioade din istoria mănăstirii.
Opera Părintelui Emilian cuprinde o tematică diversă: omilii şi predici, erminii ale scrierilor Părinţilor neptici (Avva Isaia, Isihie Presviterul, Grigorie Sinaitul, Maxim Mărturisitorul, Thalasie, Theognost), erminii ale canoanelor monahale (Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Augustin, Sfântul Macarie, Sfântul Pahomie), ale voturilor monahiceşti şi vieţii practice (monahism, canonul monahal, viaţa monahului, relaţia Bătrân-ucenic), erminii la Vieţile Sfinţilor (Cuviosul Nil Calavritul, Cuviosul Romil), erminii ale Sfintei Scripturi, ale imnelor liturgice şi ale altor texte teologice (Psalmi, Profeţi etc.).
Arhimandritul Emilian este unul din principalii promotori ai renaşterii duhovniceşti şi reorganizării vieţii monahale din Grecia ortodoxă a zilelor noastre şi una din principalele figuri ale spiritualităţii athonite contemporane.

Neorânduieli Pascale la vreme de „pandemie” și sfaturi practice pentru rugăciuni în „izolare”

Publicăm acest articol pentru ajutorarea credincioșilor ortodocși abandonați de ierarhie în casele lor în zilele Sfintelor Paști și îndemnați să se închine efectiv la televizor sau la telefon.
Îi sfătuim pe cei ce doresc să Îl cinstească pe Dumnezeu cum se cuvine să o facă în fața Sfintelor Icoane, în casa proprie, citind și cântând, dacă știu să o facă, cântările pascale pe care le poate citi mireanul (care se citesc la strană), din Slujba Prohodului și din Slujba Învierii.
Prima se poate găsi la sfârșitul Triodului, se numește Slujba Sfintelor Patimi ale Domnului, iar cartea Triod se poate găsi pe siteul pe care vi-l recomandăm, de unde se poate citi direct de pe suporturi electronice sau xeroxat.
Slujba Învierii se poate citi și cânta din Penticostar, pe care o putem găsi pe siteul pe care vi-l recomandăm mai jos.
Ceea ce trebuie să spună și să facă preotul este marcat cu roșu, și noi, creștinii obișnuiți, nu trebuie să spunem sau facem. Putem cânta doar ce se cântă la strană.
Acatistul Învierii Domnului se găsește în orice Acatistier.
Sfânta Lumină o putem lua dintr-o candelă pe care o lăsăm să ardă din seara Deniei de Joi și până la momentul Slujbei Învierii.
Sărbători binecuvântate! Hristos a înviat!

Meditația Părintelui Nicolae Strizu: „Coronavirus învăluit în mister”

„Primește oare omenirea în zilele noastre pe un altul, care nu are nimic din Hristos, ci vine cu puterea lui Satan?
O privire atentă asupra măsurilor luate în timpul acestei molime ne arată că numai bisericile sunt închise, în timp ce toate celelalte instituții ale statului primesc oamenii.
Se pare că miza este Sfânta Liturghie, cea care ține lumea.
Este nejustificat să închizi Biserica pentru boală, când Biserica este cea care aduce în lume vindecare.”