Politica editorială

Mărturisirea Ortodoxă este un portal de teologie și atitudine antiecumenistă, care reflectă lupta echilibrată împotriva ereziei ecumeniste existente în Biserica Ortodoxă de decenii și oficializată de către ierarhii prezenți la minciunosinodul din Creta.

Editorii portalului doresc prin acest site să facă o mărturisire publică echilibrată, ancorată în cugetarea Sfinților Părinți, în doctrina canonică și în practica bisericească referitoare la situații similare celei prin care trecem astăzi. Mai presus de toate, scopul acestui site este de a evita extremele luptei antiecumeniste, laxitatea morală și acrivia fără discernământ, prima dintre ele fiind o părtășie mai mult sau mai puțin deschisă la erezia ecumenistă, iar cealaltă, o alunecare periculoasă în schismă. Documentele programatice care stau la baza mărturisirii noastre se află în secțiunea Documente programatice ale acestui site, acestora adăugându-se și altele, românești sau din alte zone ale Ortodoxiei, în măsura în care reflectă lupta pe care noi o ducem.

Paginile portalului sunt deschise preoților, ieromonahilor și teologilor ortodocși nepomenitori, care mărturisesc echilibrat și fără ură și patimă contra ecumenismului și nu transformă nepomenirea într-o răfuială personală cu ierarhii căzuți în erezie și cu credincioșii și preoții care nu au ajuns încă la stadiul opririi pomenirii, din motive serioase.

Pe lângă aceștia, sunt invitați să scrie și preoții, ieromonahii și teologii ortodocși care încă nu au întrerupt pomenirea încă, dar care doresc să facă o mărturisire publică împotriva ecumenismului și a minciunosinodului din Creta. Invitația noastră la dialog rămâne valabilă, în speranța ajutorării celor care nu au întrerupt pomenirea să facă primul pas spre mărturisire, detașarea publică de erezie și de cei ce o propovăduiesc, pentru ca astfel, prin eforturi comune, să determinăm ierarhia să renunțe la ecumenism și la documentele din Creta.

Un rol important îl are colaborarea cu confrații ortodocși din celelalte Biserici Ortodoxe surori. Opiniile și documentele acestora vor fi publicate în paginile acestui site, acolo unde este cazul subliniindu-se publicului românesc diferențele de abordare specifice luptei și situației din România (de exemplu, chiar dacă vom publica documente ale autorilor greci care îndeamnă poporul să frecventeze bisericile unde preoții pomenitori fac mărturisire publică, se va face specificarea că în România astfel de situații sunt cvasiinexistente, iar noi nu putem recomanda frecventarea bisericilor unde se pomenește ierarhul celor care au decis să se îngrădească de erezie sau fără a cunoaște ce fel de mărturisire publică face preotul respectiv).

Suntem conștienți că scopul în sine al luptei noastre este mărturisirea ortodoxă antiecumenistă în vederea eliminării ereziei din viața Bisericii, iar nu transformarea pe termen lung a tuturor ortodocșilor români în nepomenitori și ruperea lor de Biserica Ortodoxă Română. Din această perspectivă, nepomenirea este doar un instrument eficient și canonic al acestei mărturisiri, la care fiecare este chemat să ajungă după ce a parcurs toate etapele anterioare și a constatat că acestea nu au dat rezultatul scontat (mișcarea voinței ierarhiei) și, mai ales, după ce s-a pregătit spiritual pentru a face o nepomenire canonică, evitând orice alunecare în schismă sau altfel de rătăcire.

 Lupta antiecumenistă trebuie încadrată în contextul mai larg al edificării Noii Ordini Mondiale. Din acest motiv, siteul va aborda teme specifice luptei antisistem, legate mai ales de problemele stringente cu care se confruntă creștinii ortodocși în societatea secularizată: vaccinare, chemtrails, dictatură biometrică, propagandă LGBT, educație sexuală în școli etc.

Toate aceste teme conexe teologiei vor fi tratate pe acest portal într-un context teologic și juridic realist, încercând să păstrăm aceeași linie echilibrată ca și în lupta antiecumenistă, pentru a evita pornirile extremiste care decredibilizează această luptă și pun în pericol mântuirea celor care au astfel de porniri.

Administratorii siteului vor permite toate comentariile pertinente pe temele puse în discuție, însă vor fi excluse de la publicare acele comentarii care încalcă prevederile legislației românești cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare (instigări la ură, la violență etc.).

Conștienți de faptul că teologia nu poate fi apanajul oricui, după principiul protestant quot capita, tot sensus (“câte capete, atâtea înțelesuri”), administratorii siteului vor tria toate comentariile scrise doar dintr-o dorință propagandistică, pentru a evita ca portalul să ia forma siteurilor care îi gâzduiesc pe diverși cetățeni care scriu pe orice temă teologică, fără a avea însă nicio abilitate în acest sens.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm ca începând de anul viitor siteul să aibă și o revistă de teologie, cu același nume, care să poată ajunge la toți cei interesați de lupta antiecumenistă și de redescoperirea valorilor Ortodoxiei.

Siteul se poate accesa deja tastând pe google marturisireaortodoxa.ro. După ce va fi indexat de către motoarele de căutare, va putea fi accesat și prin tastarea numelui său.

Denumirea prescurtată a colectivului de redacție va fi Redacția MartOr. Redacția va semna la rubrica autorului unele articole preluate din alte surse, indicând desigur și sursa articolului respectiv.

Lectură plăcută și cu folos.

 

Redacția MartOR