INSP are obligația să facă publică baza științifică pentru afirmația că Împărtășirea ortodoxă poate infecta cu COVID-19

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat, conform presei, un set de reguli ce trebuie respectate după data de 15 mai 2020, când se preconizează redeschiderea bisericilor.
UNELE DINTRE ACESTE RECOMANDĂRI SUNT INACCEPTABILE, PENTRU CĂ ATACĂ ELEMENTE ESENȚIALE ALE CULTULUI ORTODOX: SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE ȘI CINSTIREA SFINTELOR ICOANE, prin faptul că interzic sărutarea Sfintelor Icoane și obligă la împărtășirea cu pahare și lingurițe de unică folosință.
Mai mult decât atât, INSP CREEAZĂ REGULI LITURGICE, LUCRU NEMAIAUZIT PÂNĂ ACUM. Una dintre acestea este înclinarea sau închinarea în locul sărutării icoanelor.
Aceste reguli par a fi recomandări, însă la începutul lor se face precizarea că de respectarea lor depinde dreptul de a intra sau nu în biserici.
În aceste condiții, consider că INSP are obligația să ne demonstreze pe ce bază științifică a ajuns la concluzia că Sfânta Împărtășanie ar fi sursă de contaminare cu COVID-19.
Fac publică o scrisoare pe care am adresat-o instituției respective în urmă cu o săptămână, prin care solicit să știu metodologia științifică folosită pentru a se ajunge la concluzia că Împărtășania este contagioasă, în condițiile în care avem exemple recente de împărtășiri de ierarhi și preoți care nu s-au contaminat, lucru atestat de autoritățile sanitare, și studii din lumea academică occidentală care arată că nu există niciun caz de împărtășanie care să fi contaminat vreodată pe cineva.
Realitatea euharistică este cu totul deosebită de orice altceva din această lume, motiv pentru care nu poate fi analizată prin comparație cu situații similare, deoarece nu are o situație similară. Mai precis, în Potir se află prezent Însuși Hristos Dumnezeu, lucru de care cei de la INSP nu pot face abstracție atunci când fac probabil confuzia între Sfântul Potir și un pocal oarecare, între Sfântul Trup și Sânge și vin și pâine oarecare.

 

 

SOLICITARE INFORMATII PUBLICE

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice

Institutul National de Sanatate Publica

 

Sediul/Adresa

Str. Dr Leonte Anastasievici nr 1-3, sect. 5,

cod 050463, Bucureşti

Telefon centrală:( 401) 021 318 36 20

Fax: (401) 021 312 34 26

 

Data 02.05.2020

 

Stimată doamnă,

 

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, identificat act de identitate, seria…, nr…., domiciliat în localitatea…, Județul Neamț,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

Documentația științifică, datată anterior datei de 21 martie 2020, a experimentului/examenului medical din care a rezultat că ritualul ortodox al Împărtășaniei din același Potir și cu aceeași linguriță reprezintă un risc la adresa sănătății publice, prin faptul că ar exista posibilitatea contaminării cu COVID-19.

Doresc să mi se pună la dispoziție toate actele juridice conexe și întreaga procedură științifică utilizată pentru a se fi ajuns la aceste concluzii științifice, anterioare datei de 21 martie 2020, când concluziile sunt invocate în presa națională ca având girul instituției dumneavoastră, după cum arăt mai jos:

 1. dacă s-au prelevat un Potir și o linguriță liturgice pentru a fi examinate de către institutul dumneavoastră: numele preotului care a pus la dispoziția institutului Potirul și lingurița și parohia căreia acest preot aparține;
 2. aprobarea pe care acest preot a avut-o de la conducerea cultului pentru a vă pune la dispoziție Potirul și lingurița sau cadrul legal și documentele în baza cărora i s-a cerut să o pună obligatoriu la dispoziția autorităților, dacă a existat o examinare a unor obiecte liturgice;
 3. acordul cultului pentru a se face un astfel de experiment/examen medical, dacă a existat, știindu-se că, în caz contrar, fără acordul cultului, supunerea unui obiect liturgic și, mai ales, a conținutului său unui experiment/examen științific, fie el și în scopul prezervării sănătății publice, ar putea fi considerat un act de profanare a unui obiect religios, faptă penală sancționată de către art. 382 Cod Penal;
 4. concluziile epidemiologice rezultate în urma cercetării Potirului, linguriței și conținutului Potirului, dacă o astfel de examinare a avut loc, în caz contrar, explicarea metodologiei științifice în baza căreia s-a ajuns la aceste concluzii;
 5. dovada științifică potrivit căreia împărtășania din același Potir și cu aceeași linguriță a provocat o contaminare a mai multor persoane: numele persoanelor, parohia în care s-au infestat, starea lor de sănătate (depistat pozitiv, internat, tratat, decedat etc.), dovada că acele persoane au fost contaminate prin actul Împărtășirii din același Potir și cu aceeași linguriță, iar nu în alte circumstanțe;
 6. probe clare că astfel de investigații au avut loc înainte de data de 21 martie 2020 (documentele trebuie să aibă clar data emiterii, registrele în care au fost înregistrate în instituția dumneavoastră).

Întrucât realitatea teologică a Împărtășaniei îi determină pe creștini să creadă și să știe că în Potirul euharistic se află Însuși Iisus Hristos, în chip mistic, nu doar o simplă bucată de pâine înmuiată într-o cupă de vin, și că Hristos îi apără de boli, nu îi îmbolnăvește, iar în spațiul public s-a făcut cunoscut de curând că Arhiepiscopul Sucevei, IPS Pimen, s-a împărtășit împreună cu mai mulți preoți[1] în perioada Paștilor și toți au fost declarați ca neinfestați de acest virus, după ce au fost verificați medical, că în cazul Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, cercetat penal pentru faptul că a împărtășit public 100 de persoane din același Potir, nu s-a demonstrat că ar fi produs o infestare în masă prin acest gest, consider că declararea publică a faptului că Împărtășania nu mai poate fi administrată așa cum a fost timp de milenii, fără a produce niciun rezultat negativ asupra sănătății publice, nu se poate face doar pe baza de inferențe, deducții sau comparații, ci trebuie să aibă la bază o solidă examinare experimentală, anterioară publicării în presă, care să fi condus la astfel de concluzii, mai ales că astfel de informații pot contribui și au contribuit deja la decizii juridico-administrative de natură a afecta autonomia cultului religios ortodox și libertatea de conștiință a credincioșilor acestuia, dintre care amintesc: interzicerea participării la biserică a tuturor credincioșilor din România (prin OM 2/22.03.2020), interzicerea, prin circulară a DSP Constanța (emisă pe 23 martie 2020), a împărtășirii credincioșilor cu aceeași linguriță și din același Potir și trasarea unor reguli igienice care modifică ritualul religios, protejat de art. 29 din Constituție, amendarea a numeroși preoți și credincioși care au participat la slujbe etc.

Adaug faptul că există în spațiul public opinii contrare, emise de instituții omoloage instituției dumneavoastră, cum ar fi Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite, în care se afirmă că nu a existat niciodată un caz de îmbolnăvire cu vreun virus prin ritualul împărtășaniei[2].

Îmi întemeiez cererea pe credința că o astfel de cercetare științifică trebuie să se fi făcut cu toată seriozitatea de către instituția pe care o conduceți, anterior datei de 21 martie 2020, când în numele instituției dumneavoastră s-a anunțat că împărtășirea cu aceeași linguriță și din același Potir poate transmite virusul COVID-19, întrucât, în caz contrar, difuzarea în sfera publică a unor astfel de informații cu un impact major asupra societății și a siguranței naționale se constituie în fapta penală de comunicare de informații false, sancționată de art. 404 Cod Penal, în cazul în care acestea nu ar fi adevărate.

Mă adresez instituției dumneavoastră deoarece la data de 21 martie 2020, într-un articol[3] publicat pe cotidianul Adevărul, intitulat Virusul ucigaș COVID-19 se transmite prin folosirea linguriței și a vasului de la împărtășanie. Institutul Național de Sănătate Publică, autorul său, domnul Emil Moise, autorul articolului, a scris:

La ora 19:33 [21 martie 2020, după cum rezultă din data de pe siteul Adevărul – n.n.] m-am adresat serviciului Tel Verde al Institutului de Sănătate Publică din România. Convorbirea a fost înregistrată oficial, iar răspunsul primit este, de asemenea, oficial. Numărul pe care oricine îl poate folosi pentru a obţine informaţii cu privire la răspândirea virusului Covid-19 şi la măsurile de prevenire este 0800800358. Răspunsul Institutului de Sănătate publică, unul clar şi fără echivoc, a fost cel pe care îl aşteptam, căci îl ştiam: ritualul pe care îl practică în aceste zile de pandemie Biserica Ortodoxă Română, de folosire a unei linguriţe pentru transmiterea vinului la mai multe persoane, din acelaşi vas, transmite virusul Covid-19. Această informaţie este oficială, autentică, are autoritate, iar instituţiile şi autorităţile publice din România trebuie să ţină cont de ea şi să dispună imediat interzicerea acestui ritual. Biserica Ortodoxă, la rândul ei, are obligaţia să ţină cont de această informaţie publică pe care o transmitem publicului larg.

La data de 9 aprilie 2020, domnul Emil Moise a participat, în calitate de intervenient, la procesul desfășurat la Curtea de Apel Bacău, în dosarul nr. 152/32/2020, în care eu sunt reclamant, prezentând instanței informația pe care a scris-o și în ziar și invocând că o are de la instituția dumneavoastră, cerând ca bisericile ortodoxe să rămână închise până la expirarea stării de urgență.

Nici în ziar, nici în instanță, domnul Moise nu a prezentat niciun document al Institutului pe care îl conduceți, din care să rezulte că cele afirmate de domnia sa în mod public sunt adevărate și au girul instituției dumneavoastră, în ciuda faptului că în instanță eu am cerut această probă.

Menționez că solicit aceste informații pentru a le folosi în apărarea pe care o voi face în cadrul recursul pe care l-am declarat la Înalta Curte de Casație și Justiție, în speța despre care am făcut vorbire mai sus, și pentru a le face publice pe portalul teologic Mărturisirea Ortodoxă, al cărui senior editor sunt.

În scopul obținerii acestor informații în timp util pentru a le putea folosi în demersul juridic, respectuos solicit să se respecte prevederile legale ale art. 7 din Legea nr. 544/2001, care fixează datele până la care petiția mea poate fi rezolvată: 5 zile pentru a respinge motivat cererea, 10 zile pentru a o rezolva sau pentru a-mi comunica necesitatea prelungirii termenului până la 30 de zile, în cazul nevoii de documentare suplimentară.

 

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

 

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

………………………..

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului . Mihai-Silviu Chirilă

 

Telefon

 

Doamnei Simona Pârvu, Director General al Institutului Național de Sănătate Publică

[1] https://basilica.ro/ancheta-epidemiologica-25-de-preoti-care-au-intrat-in-contact-cu-ips-pimen-au-rezultate-negative-la-coronavirus/.

[2] https://basilica.ro/studiu-al-unor-cercetatori-americani-despre-riscul-infectarii-din-potirul-euharistic-nu-a-existat-niciun-caz/.

[3] https://adevarul.ro/news/societate/virusul-ucigas-covid-19-transmite-folosirea-linguritei-vasului-impartasanie-institutul-sanatate-publica-1_5e766ce25163ec427116b577/index.html.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

13 comentarii la “INSP are obligația să facă publică baza științifică pentru afirmația că Împărtășirea ortodoxă poate infecta cu COVID-19

 1. Citez din acel articolul de mai jos unde am pus link:
  „Pentru cei care încă se tem de alimentele gestionate de alte persoane, CDC, USDA şi experţi medicali spun că nu există absolut nicio dovadă cum că virusul s-ar răspândi prin mâncare.”

  „„Chiar dacă un lucrător din domeniul alimentaţiei publice tuşeşte sau strănută direct într-un castron de salată verde crudă înainte de a-l ambala într-un recipient pe care apoi ţi-l trimite acasă, este aproape imposibil să te îmbolnăveşti.”

  sursa: https://www.mediafax.ro/life-inedit/chiar-daca-bucatarul-tuseste-sau-stranuta-direct-pe-mancarea-ta-nu-vei-lua-coronavirus-19022276

 2. Ar trebui si preotii sa intre pe terenul doctorilor si sa le impuna dupa cum cred mai bine de cuviinta sa vada cum e.Totul e pus la cale de masoni care doresc nihilismul luciferic ,al „distrugerii creștinismului și ateismului, ambele cucerite și exterminate în același timp.”(Albert Pike).Cum sa nu loveasca in centrul crestinismului: Sfanta Impartasanie.Vor spune ca Biserica nu a tinut cont de recomandari iar cand va reveni sezonul rece,al doilea val al pandemiei,vor incerca sa o inchida de tot,sau sa o transforme intr-o biserica a lui antihrist cu reguli impuse.„Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii” : ascultat de autoritati dar in acelasi timp necedat credinta.Distantarea acceptata si avand in vedere ca se folosesc 2 lingurite la Impartasit actual, una separata pentru copiii o lingurita mai mica, sa fie impartasiti cei „mai slabi in credinta” primii cu aceasta sau programati ca sa poata fi primii in alta zi(poate realizeaza singuri situatia lor).

  1. cel care se teme sa se impartaseasca cu aceeasi lingura din același Potir nu este vrednic sa ia impartasania si daca o ia cu nevrednicie risca chiar sa aiba de suferit inclusiv boala.
   in rest, sigur, este un atac nedemn al pionilor masoni ai noii ordini mondiale pentru a distruge Biserica, pentru a batjocori pe Hristos.
   Dar sa nu uitam cel mai important lucru: BISERICA NOASTRA TRAVERSEAZA ACEASTA TRAGEDIE PENTRU PACATUL IERARHILOR DE A FI ACCEPTAT EREZIA ECUMENISTA. In Bisericile care nu au acceptat ecumenismul bisericile au ramas deschise.

 3. Hristos a înviat!

  Împărtășirea euharistică a credincioșilor la Sfânta Liturghie cu aceeași linguriță, deși nu este reglementată canonic de vreun Sinod Ortodox, totuși, în Ortodoxie aceasta este o practică de aproape nouă secole. Prin urmare, această practică nu poate fi schimbată nici în timp de pandemie, chiar dacă medicii epidemiologi cer această schimbare, ca o condiție pentru a permite participarea și împărtășirea credincioșilor mireni la Sfânta Liturghie. În acest caz, se va solicita autorităților de Stat să permită doar participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie, iar împărtășirea lor comună cu Sfânta Euharistie să fie hotărâtă la o dată ulterioară, după 1 iunie 2020, în consens cu celelalte Biserici Ortodoxe.
  Textul este un fragment din adresa trimisă către ierarhi de Patriarhul BOR. Răspunsul ierarhilor nu se cunoaște, dar ne putem da seama de concluzia finală la care s-a ajuns prin decizia președintelui sinodului BOR.
  Răspunsul Patriarhului la regulile stabilite de cezar privind deschiderea bisericilor după 15 mai, cu respectarea măsurilor sanitare stabilite anterior, denotă în mică măsură neacceptarea intruziunii statului în cultul bisericii ortodoxe. Ar fi trebuit să nu se permită nici cea mai mică concesie, căci după prima, urmează altele din ce în ce mai grave.
  Există posibilitatea să se accepte primirea credincioșilor care vor purta obligatoriu mască și vor păstra obligatoriu distanța de un metru și jumătate, la slujbele desfășurate în curtea sau în fața bisericii, dar fără posibilitatea ca aceștia să se poată împărtăși cu Sfintele Taine, întrucât nu este acceptată ligurița de plastic de unică folosință propusă, ci numai lingurița euharistică.
  Se așteaptă noutăți după întrevederea care a avut loc între Patriarhul BOR și primul ministru.

   1. Atunci cand cel ce v-a pus sa scrieti aceasta mizerie intrerupe pomenirea covidului si il declara eretic si face o sinaxa de condamnare a sa, dupa ce elaboreaza normele metodologice despre cum sa ii prostesti pe prosti in vremea de covid si sa le iei banii pretinzand ca esti ultimul ortodox ramas, ca esti in „catacombe”, despre cum sa faci colecta in Germania la prosti, care cred ca esti Ilie si Enoh in ultimele zile, despre cum sa iti fac pasaport biometric nebiometric in cipul caruia sa pui covidul in loc de amprenta si poza biometrica.
    o voi publica dupa ce dumneata iti implantezi izotopic pe creierul odihnit notiuni elementare de teologie, cum ar fi catehismul pentru clasele primare, in asa fel incat sa nu mai fii un mancurt susceptibil a fi manipulat de orice sarlatan, expirat intre timp, slava Domnului, din punct de vedere mediatic si profesional.
    Daca il vedeti pe sarlatanul despre care va vorbesc fata catre fata, online sau chiar in oglinda, cine stie, va rog sa ii transmiteti ca daca tot nu are capacitatea intelectuala de a contribui la lupta care se duce acum macar sa ia o pauza si sa se pocaiasca pentru pacate si sa se pregateasca pentru vremurile grele care vin. Pentru alea reale, nu pentru fanteziile sale pseudoapocaliptice.

 4. Hristos a înviat!

  *„Şi toată făptura care este în cer şi pe pământ şi sub pământ şi în mare şi toate câte sunt în acestea le-am auzit, zicând: Celui ce şade pe tron şi Mielului fie binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea, în vecii vecilor!” Amin

  Orice comunicat al BOR prin purtătorul ei de cuvânt, în această criză, trebuia să fie liber de orice compromis în fața oricăror cerințe ale slugilor Leviatanului, care încalcă flagrant libertățile religioase și principiile de autonomie sacrosanctă a cultului religios, acordând putere de decizie acestora, asupra Sfintelor Taine ale Bisericii.
  În nici un fel de situație, libertatea de conștiință nu poate fi restrânsă sau condiționată.
  De fapt nu discursul slugii cu simbrie a Patriarhiei, ridică probleme, căci ea, sluga, nu este decât un umil țap ispășitor, un amărât acar Păun.
  Ierarhii tradători ai Ortodoxiei la Creta, încearcă prin acceptarea condițiilor impuse de stăpânii ateo-iudeo-masoneriei să minimalizeze Sfânta Euharistie, care este motivul însuși al Liturghiei și inima Bisericii.
  Fără Sfântul Potir, fără Hristos nu există Biserică! Nu am înțeles de ce pseudo ierarhia lașă și înrobită are nevoie să se consulte la nivel pan-ortodox – pentru a se putea deroba de responsabilitatea asumării unei atitudini ferme în acord cu învățătura de neschimbat a Bisericii.
  Cum acceptă cinul monahal si laic să slujească mascați în fața Împăratului Hrstos, și să se împărtășească doar ei cu Sfintele Taine, lăsând turma la dispoziția lupului înțelegător?
  Asistăm acum fără putere de acceptare și înțelegere la o nouă trădare a Ortodoxiei de către ierarhia BOR după Creta.
  Cine are nevoie în această situație de viață și de moarte, de discursuri lacrimogene, mincinoase și deșarte prin care pseudo-ierarhii încearcă să-și acopere goliciunea trăirii fără Hristos?
  Cât de penibilă și fără sens a fost comparația cu epidemia de Ciumă din 1829, argumentul prin care se face apel la înțelegerea situației de către păcălita și amețita pleromă ortodoxă, părăsită definitiv de păstorii ei.
  Într-un studiu dedicat vieții și activității Mitropolitului Grigorie IV (Dascălul) al Ungrovlahiei (1765-1834), publicat în anul 1927, se precizează că în lunile mai și iunie ale anului 1829, creștinii din București n-au avut voie să se împărtășească, din cauza ciumei care făcea ravagii.
  Bisericile s-au închis, totul (veșminte, cărți, icoane, chiar și corespondența) se dezinfecta, iar la sfintele slujbe nu participa niciun creștin, ci numai preoții.
  Nu există nici o comparație între epidemia de ciumă și coronavirus. NICIUNA!
  Acesta nu este un precedent canonic, pentru a putea fi repetat.
  Înseamnă fără doar și poate că Patriarhul și slugile sale obediente fără excepție, acceptând această decizie blasfemiatoare, sunt de acord cu stăpânirea atee asupra riscului de infectare a credincioșilor prin Sfânta Împărtășanie și nu vor găsi înțelegere în Ortodoxia universală și nici în fața Dreptului Judecator.
  Oricine îndrăznește să-i susțină cade în păcat de moarte.
  În această sfantă Zi de cinstire a Sfinților Martiri din temnițele comuniste, ca și în fiecare clipă a vieții noastre pământești, indiferent de consecințe, atitudinea noastră ca fii ai Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolicească, trebuie să fie una de credincioșie și mărturisire a Adevărului Hristos în fața vrajmașilor dinlăuntru și din afara Bisericii, Mireasa Lui, de oriunde de pe pământ sau din văzduh. Amin

  **„Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, căci a venit nunta Mielului şi mireasa Lui s-a pregătit,
  Şi i s-a dat ei să se înveşmânteze cu vison curat, luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinţilor.
  Şi mi-a zis: Scrie: Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului! Şi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu.”

  * Apocalipsa 5;13
  **idem 19; 7-9

  1. Ati observat duhul sectar in care Patriarhia, de fapt preotul Patriciu Vlaicu, cauta mereu in toate ungherele intunecoase ale istoriei exemple si „precedente” cu care sa justifice caderile de acum?

 5. In cazul in care institutia nu ofera niciun raspuns la solicitarea pe care ati formulat-o in mod evident corect dpdv juridic, poate fi obligata sa comunice numele persoanei care avea sarcina de a raspunde la aceasta solicitare si nu a facut-o, precum si sanctiunile aduse impotriva ei. In plus, poate fi intentat proces in contencios administrativ impotriva institutiei pentru incalcarea legii de acces la informatiile publice care obliga institutiile statului sa comunice un raspuns, oricare ar fi el, in 30 de zile.
  De asemenea, puteti inainta o a doua cerere de acces la informatii publice care sa ofere date cu privire la pozitia si calificarile necesare pentru fiecare persoana angajata pe baza de concurs in acea institutie din care sa reiasa competenta si calificarea de a lua decizii in numele institutiei si de a le comunica public. Din momentul in care sunt comunicate public sau ca urmare a unei solicitari la informatii, ele pot fi folosite in tribunal si in presa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)