Faceți orice vă va spune!

Printre puținele cuvinte rostite de Maica Domnului consemnate în Noul Testament se numără și acestea: ,,Faceți orice vă va spune”. Sfatul de a face ascultare de Hristos este adresat slujitorilor aflați la nunta de la Cana Gallileii,  pe un ton smerit:

,,Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu. Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune (s.n). Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus. Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire, și i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El”  (Ioan, cap. 2, 1-11).

Având în vedere problemele cu care se confruntă astăzi Biserica, mă întreb în ce fel de vase s-a savârșit această minune? În vase dezinfectate? Se pare că nu! Acelea erau vase mari de piatră, adică niște vase în care mai înainte nuntașii iudei de la Cana Galileii îndepliniseră ritualul curățirii.

O câtă asemănare se poate stabili între acest ritual al curățirii și normele ,,sanitare” din zilele noastre, având în vedere importanța acordată aspectelor exterioare!* Am utilizat în mod special ghilimelele, întrucât, în numele luptei pentru sănătate, se duce acum o luptă împotriva lui Hristos! Iar în locul cuvintelor Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, auzim prea adesea vocea șarpelui care ne îndeamnă să facem orice pentru a sta departe de Hristos: mai întâi să postim exagerat de mult, apoi să ne împărtășim rar, iar, mai nou, să dezinfectăm noi obiectele de cult, ca și cum am fi mai mari medici decât Hristos!

Iisus Hristos a prefăcut apa în vin și au băut cu toții, ba chiar au lăudat calitatea vinului, uitând cu totul de rostul inițial al acelor vase. Erau interesați de calitatea vinului și atât! Ceea ce n-au făcut nuntașii iudei atunci facem noi acum, fiind extrem de interesați doar de calitatea vaselor liturgice, nu și de CALITATEA lui Iisus ori de calitatea sufletelor noastre.

Maica Domnului nostru Iisus Hristos ne adresează acum ca și atunci același îndemn: ,,Faceţi orice vă va spune.” Pe scurt, ne îndeamnă să acultăm de glasul Mântuitorului și să îndeplinim orice ne cere, chiar dacă, în conformitate cu legile acestei lumi, pare lipsit de logică.

Conform normelor igienico-sanitare ne luăm toate măsurile pentru a ne menține sănătatea trupului. Dacă atunci când îl invităm pe cezar la masă, îi dezinfectăm tacâmurile pentru a-i oferi mâncare în condiții de maximă siguranță, conform pretențiilor lui, atunci când ne invită Hristos la Cină, trebuie să ne supunem cu toții voii lui, inclusiv cezarul, căci Hristos este Împăratul împăraților și al nostru, al tuturor!

Hristos  ne oferă un alt tip de hrană, așadar nu vasul în care este ținută această Hrană trebuie dezinfectat, ci ,,vasul” care o primește, adică sufletul nostru! ,,Dezinfecția” se mută pe alt plan, conform legilor lui Hristos! Poate că este nevoie și  de o ,,dezinsecție” sau chiar de o partidă de vânătoare pentru a ucide toate orătaniile cuibărite în sufletele noastre ( patimile patronate de diavoli), iar noi ne punem întrebarea dacă vasele sfinte respectă sau nu normele igienico-sanitare? Ortodoxia, prin cele  Șapte Taine, are soluții pentru orice om care dorește să facă în sufletul lui o ,,partidă de vânătoare”, o ,,dezinsecție” sau o ,,dezinfecție”!

Cu un suflet murdar nu se pot prezenta în fața Mântuitorului nici cei care mor de coronavirus, nici slujitorii și nici puternicii acestei lumi:

„Ţarina este lumea; sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei; iar neghina sunt fiii celui rău. Duşmanul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Şi, după cum se alege neghina şi se arde în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului. Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăţia Lui toate smintelile şi pe cei ce fac fărădelegea, și-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă” (Matei, cap.13, 38-43).

Să nu uităm că atunci când Iisus a vindecat ochii orbului din naștere, „a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului” (Ioan, cap. 9, 6). Ce am face dacă ar face aceeași minune în zilele noastre? L-am acuza că nu a respectat normele igienico-sanitare sau am aprecia minunea? Saliva Sa a fost vindecătoare, a fost Viață fiind în măsură să creeze alți ochi cu care omul respectiv să vadă trupește. Dacă noi credem că în Sfântul Potir se află Trupul și Sângele Domnului, atunci cum să ne facem griji că ne-am putea îmbolnăvi? Acelui orb Iisus, cu saliva Sa, i-a făcut alți ochi, iar pe noi acum ne îmbolnăvește? În acest caz, ori Iisus nu mai este același,  ori omenirea o ia într-o direcție greșită!

Mântuitorul ne învață cât de important este un suflet curat, aflat în comuniune cu Dumnezeu, că există un alt tip de fericire mai profundă și mai durabilă decât cea lumească, o fericire pe care cei despătimiți o experimentează încă din timpul acestei vieți, o fericire la care suntem chemați pentru o veșnicie întreagă! Pe aceasta o pizmuiește necuratul, de aceea vine cu multe ispite puternice prin care îi războiește în duh pe creștini, însă Iisus ne povățuiește: „În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” (Ioan, cap. 16, 33).

Iisus nu ne cere să fim pe placul unei lumi care ne pregătește iadul veșnic, ci ne cheamă la El, ne cheamă să căutăm ce e mai bun pentru sufletele noastre, nu pentru trupuri. Dacă El a fost ispitit în Carantania, încercându-I-se în primul rând smerenia și  ascultarea de Tatăl, nici noi nu vom scăpa de ispitele prin care se arată clar ai cui fii suntem. Dacă suntem ai lui Hristos, trebuie să facem voia Sa!

Pe cei care aleg să facă voia celui rău și viclean în aceste vremuri, prorocul Isaia îi avertizează astfel:

,,Vai de cei ce fac legi nedrepte şi de cei ce scriu hotărâri silnice ca să îndepărteze pe cei slabi de la judecată şi să răpească dreptatea sărmanilor poporului Meu, ca să facă din văduve prada lor şi să jefuiască pe cei orfani. Dar ce veţi face voi în ziua pedepsirii şi cum vă veţi feri de furtuna ce vine de departe? Către cine veţi fugi ca să fiţi ajutaţi şi unde veţi lăsa comorile voastre?” (Isaia, cap. 10, vs. 1-3)

Doamne, Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, ajută-ne ca să ascultăm de Tine și să facem voia Ta în vremea ispitirilor noastre!

*https://www.mediafax.ro/social/set-de-reguli-anuntat-de-bor-varstnicii-sunt-rugati-sa-nu-vina-la-slujbele-publice-spovedania-se-va-face-la-2-metri-fata-de-preot-19132803

Prof. Lucreția P.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)