Transumanism și antihrism. Este marea resetare epoca antihrismului? Referat prezentat la Conferința teologică „Ortodoxia în contextul marii resetări”, Urziceni, 2022

Prolegomene

 

Anul 2020 a întrerupt brusc cursul vieților noastre și ne-a ajutat să înțelegem că lumea în care trăim se îndreaptă spre un plan bine ticluit și foarte periculos, în care ne este pusă în pericol însăși existența noastră ca omenire, ca să nu mai vorbim de pericolul la adresa sufletelor noastre.

Dictatura feroce care a fost lansată în acel an s-a dezvăluit încă din primele sale luni ca un atac direct la adresa relației noastre cu Dumnezeu. A fost pentru prima dată în istoria de la Edictul de la Milan încoace (cum remarca un reputat jurnalist român), când creștinilor li s-a interzis accesul în biserici în noaptea de Sfintele Paști.

A fost pentru prima oară când, cel puțin în România, ușile bisericilor au fost închise credincioșilor români în noaptea de Sfintele Paști de către Patriarhul Bisericii noastre[1], care nu a avut niciun cuvânt de spus pe această temă[2], mulțumindu-se să învestească poliția locală cu sarcina “misionară” de a duce pasca și lumina sfințite credincioșilor arestați la domiciliu printr-un abuz grosolan de către un guvern cu puternice porniri neconstituționale.

Față de aceste abuzuri, nu a protestat decât un grup de câțiva creștini, care au adresat cereri de redeschidere a Bisericilor unor curți de apel, din Bacău[3], Iași sau Pitești. Întâmplător sau nu, acei creștini erau și sunt luptători contra ereziei ecumeniste și a serghianismului afișat de către conducerea Bisericii noastre strămoșești[4].

Sub o presiune uriașă din partea unui aparat de manipulare și mancurtizare cumplit, curțile de apel și-au trădat propria vocație, de străjeri ai drepturilor cetățenești, și au lăsat bisericile închise în noaptea de Paști a anului nefericit 2020[5]. Peste câteva luni, singura curte încă în viață la acea vreme în justiția română, Curtea Constituțională a României, a decis că ordinul de închidere a bisericilor și a poporului în casă a fost neconstituțional. Faptul era consumat, blasfemia era deja săvârșită, iar istoria Bisericii Ortodoxe Române consemnase deja prima sărbătoare de Sfintele Paști în care preoții nu au avut pe nimeni care să vină să ia lumină, atunci când ei au lansat această chemare solemnă: “Veniți de luați lumină!”. Aceeași istorie consemnase și primul patriarh din istoria sa care a fost de acord cu această blasfemie.

Conferința teologică „Ortodoxia în contextul marii resetări”, Urziceni, 12 iulie 2022

Așa cum a fost de acord și cu alte acte blasfematoare, precum refuzul de a acorda Sfânta Împărtășanie cu aceeași linguriță, simbol al unității creștine[6], propunându-se în schimb crearea unui “bar euharistic” în care fiecare să vină cu un pahar de unică folosință, din care să ia, ce oroare, Trupul și Sângele Sfinte ale Domnului.

A fost de acord și cu dezinfectarea icoanelor, tratate ca în Bizanțul Sfintei Teodosia și a patriarhului eretic Anastasie, ca simple lemne, care trebuie curățate de impurități și de molime.

Cu o singură excepție notabilă, niciun ierarh nu a protestat față de această siluire a conștiinței unui popor ortodox. Din cunoștințele noastre, o singură interpelare s-a adresat institutului de sănătate publică[7], cerându-i probe concrete din care să rezulte că Sfânta Împărtășanie ar putea fi contagioasă din punct de vedere medical. Institutul respectiv a arătat un singur caz, de prin Hong Kong, de acum trei decenii, care nu are nicio legătură cu nimic. Pe atât s-a bazat acțiunea păgână de închidere a bisericilor și de batjocorire a Euharistiei. Comunicatul îl puteți citi pe Mărturisirea Ortodoxă[8].

În lunile și anii ce au urmat am aflat progresiv că această brutală agresiune la adresa conștiinței noastre religioase nu a fost un incident solitar.

Au ieșit încetul cu încetul la suprafață planuri pe care cei ce le-au ticluit le făcuseră de decenii, poate chiar de secole și milenii, și pe care acum au fost obligați să le scoată la suprafață, ieșind și ei din “discreția”[9] ocultă în care au petrecut un timp foarte lung și foarte nelegal.

Am aflat din acele planuri că nu doar că se vizează depopularea planetei și transformarea celor ce supraviețuiesc în robi definitivi ai unei conspirații planetare, singura și adevărata teorie a conspirației care există la ora actuală în lume, dar și că se urmărește desființarea noastră ca oameni, ca ființe umane, transformarea noastră ireversibilă în creaturi după chipul hidos și asemănarea antihristică a autorilor acestor planuri.

Toate acestea au ridicat din nou insistent problema: Suntem sau nu într-o epocă apocaliptică? Suntem sau nu în pragul întâlnirii cu antihrist?

La aceste întrebări vom încerca să răspundem în acest material, fără a avea nici pretenția, nici intenția de a oferi adevăruri apodictice sau soluții misionare, pentru că acestea trebuie să fie oferite de către conducerea ortodoxă a Bisericii Ortodoxe universale sau de către consensul patristic actual, nu de către o simplă persoană sau de o conferință teologică.

 

Marea resetare

 

În anul 2020, Klaus Schwaab, președintele Forumului Economic Mondial, un ONG cu ideologie neomarxistă globalistă, care a ajuns să decidă, în mod ilegal, politicile statelor suverane, a scris o carte care se numea Marea Resetare, în care a expus un plan detaliat de parcurs al umanității, având ca țintă anul 2030[10], an până la care lumea pe care o vedem și o cunoaștem ar trebui să fie deja înlocuită cu una nouă, în care valori precum drepturile și libertățile cetățenești, intimitatea, normalitatea să fie înlocuite cu concepte precum: supravegherea extinsă, reducerea drastică a numărului de locuitori ai planetei (concept mascat sub eufemisme de genul “reziliență” sau “sustenabilitate”[11], “durabilitate”), predominanță a inteligenței artificiale în toate aspectele vieții publice și private, măsuri drastice menite să “protejeze mediul înconjurător” etc.

Toate aceste principii sunt expuse de către instituțiile internaționale în vorbe goale, specifice limbajului masonic, în care predomină dragostea nețărmurită față de oameni, dorința ca ei să fie fericiți, egalitate și echitate etc. Klaus Schwab le enunță un pic mai direct în lucrarea sa și pe față în toate acțiunile din 2020 încoace.

Marea resetare, concept care se află astăzi pe buzele tuturor, a debutat cu o oprire, la nivel planetar, a întregii economii timp de doi ani, în care mai ales clasa de mijloc a suferit o pauperizare profundă. În spatele acestui plan s-a aflat exclusiv obiectivul desființării modului de viață cu care ne-am obișnuit, bazat pe capacitatea de a ne procura cele necesare traiului prin muncă cinstită, și înlocuirea sa cu un nou mod de viață, bazat pe dependența noastră completă față de statul planetar, concretizată printr-un concept deja implementat la nivel regional sau local numit venit universal minim garantat, adică o sumă de bani pe care cetățeanul viitorului se pregătește să o primească fără a face nimic, pentru că nu va mai fi nimic de făcut, din care își poate asigura o subzistență biologică mizeră.

Această sumă de bani însă nu va veni ca un gest de mărinimie al statului planetar și nu va fi încasată la ghișeul primăriei, ci va fi condiționată de un plan de digitalizare[12], prin care se va primi prin intermediul unei monede virtuale[13], la care se va avea acces prin racordarea la un sistem complex de portofel digital, care se va elibera și va putea fi accesat doar de către cei ce vor dobândi dreptul de a participa la societatea care urmează a se clădi pe ruinele actualei societăți, sub sloganul Reclădim mai bine!

Participarea la această societate nu va fi automată, în virtutea capacității de folosință a individului[14], adică a faptului de a fi în viață, nici a cetățeniei dobândite prin naștere sau altfel.

Criteriile de participare la această nouă societate sunt de natură a contura identitatea și chiar substanța “omului nou” (omul transuman sau postuman) care se dorește, pe care, în mod paradoxal, “profetul” și “panditul” acestei îndrăznețe arhitecturi sociale planetare, Yuval Noah Harari[15], îl numește homo deus[16].

După ce aceeași masonerie l-a “moșit”, prin manipularea cognitivă darwinistă, pe om din maimuță și l-a “înnobilat” cu statutul de homo sapiens, apoi, când i-a pus calculatorul în brațe l-a numit homo sapiens sapiens, acum îl proiectează în ultima fază a înșelării, în care îi dă iluzia de homo deus, iluzie cu care a păcălit-o demonul pe Eva în grădinile raiului, când i-a spus “veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul” (Facerea 3,5), deși Dumnezeu cunoaște numai binele, răul fiindu-I străin.

Homo deus, expresie ce ne aduce aminte direct de amăgirea lui Satan și de cuvintele ironice ale lui Dumnezeu din cartea Facerea 3,22, pasaj foarte iubit de francmasoneriile de tot felul[17], care cred că Dumnezeu chiar l-a considerat pe Adam cel căzut ca un homo deus, va trebui să fie legitimat ca un element complet integrat în noua societate, prin aceea că nu este un pericol la adresa securității medicale a celorlalți participanți la societate, lucru dovedit prin certificatul digital care atestă că este la zi cu toate cerințele medicale, că este complet racordat la identitatea digitală care i-a fost creată, la confecționarea căreia și-a adus aportul inclusiv prin informații profund intime difuzate sub propria semnătură prin recensământul european la care participă, că încurajează și promovează politicile de pretinsă protecție a mediului, că descurajează și se ține departe de sursele de informare neoficiale și rău intenționate, cum ar fi această conferință.

Accesarea venitului universal minim garantat va depinde de îndeplinirea tuturor acestor condiții și a altora care se vor mai impune, printr-un sistem care deja a fost brevetat în China comunistă cu denumirea de sistem de credite sociale, introdus și în Europa anul trecut prin pașaportul digital.

O componentă esențială a acestei noi lumi va fi supravegherea totală a individului, asumată prin renunțarea de bună voie la intimitatea firească a persoanei. Pentru a exista o astfel de supraveghere reală, omul marii resetări trebuie să trăiască în ceea ce se numește smart city, aglomerări urbane uriașe complet digitalizate, complet supravegheate și conduse de către inteligența artificială.

Pentru ca întreaga populație planetară, care va mai rămâne până în 2030, să accepte să se mute în aceste aglomerații urbane conduse de inteligența artificială, este necesară aplicarea unor politici aflate deja în plină desfășurare.

Astfel, una dintre promisiunile lui Klaus Schwab este desființarea proprietății private: “Nu veți avea nimic și veți fi fericiți!”. Acest vis comunist, pe care și-au dorit să îl îndeplinească regimurile socialiste de teroare din secolul XX din Asia și Europa de Est, este preluat de noua stângă radicală globalistă și este imperativ necesar pentru ca o mână de oameni să poată stăpâni 500 de milioane, dacă este să luăm ca reper numărul de cetățeni ai viitorului apropiat, gravat de decenii pe plăcile din Atlanta, Georgia, USA[18], pe un monument care, în mod “misterios”, dar atât de binevenit, a fost dărâmat[19] săptămâna trecută…

Cum regimul nu va putea să emită pur și simplu o lege prin care să se transfere proprietatea privată în cea a statului, așa cum a făcut dictatura comunistă în URSS și statele satelite, sau în China și satelitele acesteia, din pricina riscului unei deșteptări a populației la scară planetară, se vor urmări alte mijloace de deposedare.

Impunerea unui regim de taxare a imobilelor care să facă proprietatea acestora indezirabilă ar putea fi o primă astfel de metodă[20]. De remarcat că în țările occidentale s-a cultivat intens timp de decenii bune disprețul pentru proprietatea asupra locuinței și preferința pentru închirierea acesteia. În aceste locuri, situația va fi ușor de controlat, în condițiile în care statul va propune același regim și, probabil, în condiții percepute ca mai bune și mai ales… gratuit.

Impunerea unor cote de emisii de dioxid de carbon, în numele șarlataniei schimbărilor climaterice[21], care ar putea face imposibilă încălzirea locuinței în regim autonom și, astfel, deschiderea spre decizia de a o părăsi în favoarea uneia a cărei încălzire să îi revină statului global. Interzicerea încălzirii cu lemne face parte din acest plan[22].

Impunerea unor prețuri exorbitante la energia de tot felul, care ar face nerentabile, dacă nu imposibile, atât proprietatea asupra locuinței, cât și deplasarea pe distanțe lungi cu mașini proprietate personale, deschizând posibilitatea transportului în comun cu automobile smart, operate de inteligența artificială, care vor putea impune trasee permise și trasee interzise deplasării omului nou, în funcție de dorința sistemului de a menține o stare de obediență față de acesta. Ceea ce vedem la ora actuală cu criza prețurilor la carburant și energie este exact punerea în aplicare a acestei politici[23].

Impunerea unor politici de protecție contra schimbărilor climaterice, care să postuleze că persistența populației în natură este de rău augur pentru dezvoltarea mediului, solicitând comasarea acesteia în aglomerări urbane și transformarea zonelor riverane acestora în zone de vegetație și floră virgine.

Atacurile teroriste la adresa creșterii animalelor, prin pretinsele boli ale păsărilor și animalelor, prin care sunt distruse deliberat ferme de păsări, de animale, de bovine, de ovine, țintindu-se astfel distrugerea posibilității ca locuitorii planetei să se alimenteze cu hrană naturală și obligarea lor să consume hrană sintetică, creată de Bill Gates în laborator (Gates a devenit cel mai mare latifundiar al Americii).

Chemtrailizarea spațiului aerian, care poate fi un factor decisiv în distrugerea agriculturii de subzistență, prin otrăvirea aerului și a solului, pentru a obliga populația să fie dependentă strict de produsele modificate genetic produse de companii ale acestei conspirații planetare.

 

Transumanismul

 

Am schițat în câteva fraze “creația” acestei lumi noi, așa cum ne transpare din ce scriu și spun pe față cei ce o imaginează și o realizează.

Să spunem câteva cuvinte despre “coroana” creației, omul nou, proiectat de oameni precum Klaus Schwab sau Noah Harari.

Pentru a discuta despre omul care va locui în „edenul” distopic prezentat mai sus, este necesar să introducem un nou termen: transumanism.

Transumanismul este promisiunea făcută de arhitecții marii resetări că omul viitorului va deveni o zeitate, prin capacitatea sa cognitivă, asigurată de conectarea directă a creierului la internet, și, mai ales, prin permanentizarea sa în lumea aceasta, prin pretinsul transfer al așa-zisei conștiințe într-un trup cibernetic.

Yuval Harari propune nici mai mult, nici mai puțin decât un paradis terestru, creat prin tehnologie, fără nicio intervenție divină.

După ce desfide tot ce înseamnă Dumnezeire, creație după un plan divin al lumii, sacralitate a vieții, existența libertății de voință, Harari, care este cel pe care creatorii marii resetări îl consideră “profet” și „învățător”, proclamă unirea ființei umane cu inteligența artificială, care ar trebui să îi confere acesteia capacități mult superioare celor actuale și nemurire.

Nemurirea în viziunea acestui fals profet se reduce la o simplă descărcare într-o bază de date a tuturor înregistrărilor efectuate de către inteligența artificială a trăirilor, gândurilor, emoțiilor, acțiunilor, faptelor, vorbelor, obiceiurilor persoanei biologice, iar apoi, după dispariția inevitabilă a trupului persoanei respective, încărcarea acestor date într-un avatar robotic, care poate avea inclusiv caracteristici fizionomice ale celui pe care dorește să îl proiecteze în nemurire.

Planul ultim este eliminarea într-o fază ulterioară și a mașinăriei care stochează “conștiința” și înlocuirea sa cu o simplă hologramă, proiectată într-un univers strict virtual (Metaversul propus de către Facebook, care va înlocui cu totul realitatea fizică a lumii pentru cei ce vor fi închiși în cutiile de beton din marile orașe inteligente și vor fi cablați direct la internet, fără a mai avea contact cu lumea reală).

Pentru orice om sănătos la cap, acest proiect pare dement, pare o creație hollywoodiană de proastă calitate. Pentru cei care și-au propus transformarea lumii contemporane într-o distopie înfiorătoare, el nu este altceva decât o imitație de tip demonic a creației inițiale săvârșite de către Dumnezeu.

Nu trebuie studii profunde de teologie pentru a vedea că acest proiect este în esența sa demonic. O simplă lectură a lucrării lui Harari Homo deus[24] ne arată că preocuparea fundamentală care a stat la baza acestei lucrări este lupta pentru izgonirea lui Dumnezeu din creație, în general, și din sufletul oamenilor, în mod particular. Celor care cred că tot ce spun eu aici este fabulație le recomand lectura titlurilor deja invocate în acest studiu și vizionarea lucrărilor forumului de la Davos și a numeroaselor filme ale lui Yuval Harari, pe care le pot găsi absolut pe orice platformă media.

Dacă umanismul a fost doctrina apostată care L-a scos pe Dumnezeu din centrul vieții spirituale a popoarelor creștine și L-a înlocuit cu omul căzut, simbolul acestui curent demonic fiind imortalizat în Capela Sixtină de la Vatican, unde omul este prezentat ca egal al unui Dumnezeu redus la aspectul unei zeități păgâne, un manifest masonic pus în aplicare pas cu pas, generație după generație, din vremea Renașterii până în prezent, aceiași conspiratori au creat doctrina care transcende omul și  umanismului, transumanismul, prin care doresc să desăvârșească distrugerea ființei umane, de data aceasta nu doar sub aspect sufletesc, de care s-a ocupat preponderent umanismul, ci și sub aspect fizic, urmărind o completă desființare a omului așa cum l-a făcut bunul Dumnezeu și upgradarea lui cu input-ul demonilor.

 

Antihrist

 

Problema pe care o pune acest plan al resetării este că el este conceput de oameni care au puterea politică, militară și financiară de a-l duce la îndeplinire. Și încă într-un termen foarte scurt.

Yuval Harari nu este un simplu filosof care dorește să combată un punct de vedere contrar, din dorința de mărire și slavă academică, ci pare un adevărat precursor al antihristului, prin tot ce spune și face, prin principiile de viață pe care le afișează ostentativ.

Ascensiunea sa în postura de “învățător” al tuturor celor care conduc lumea la ora actuală nu poate fi întâmplătoare, ci este rezultatul unei afinități spirituale față de ideile pe care le propune.

Ideile pe care le propune nu ne pot lăsa indiferenți, ci sunt de natură a ne determina să ne întrebăm dacă nu cumva ne aflăm în plină epocă apocaliptică, în sensul strict descris de Sfânta Scriptură.

În favoarea unei astfel de considerări pledează ura desăvârșită față de Dumnezeu, condiționarea participării la societate de contopirea cu un element tehnologic care să anuleze libertatea, chipul lui Dumnezeu în om, ideea de suflet, înlocuirea ideii de mântuire printr-o relație cu Dumnezeu cu ideea unei mântuiri printr-o relație mai mult sau mai puțin acceptată liber cu tehnologia și chiar folosirea directă a simbolului 666.

Proiectul pus pe tapet de acești conducători lumești ne pune în fața unui tablou cognitiv diferit de tot ceea ce și-au închipuit cei ce au luptat până acum cu abuzurile unui sistem care încearcă înrobirea noastră de generații întregi, în sensul că depășește tot ce știam noi până acum.

Dacă acesta va fi parcursul umanității și dacă el nu va putea fi stopat în anii ce urmează, înseamnă că ne îndreptăm fără drept de apel către o societate pur diavolească, construită cu ajutorul unei tehnologii inspirate direct de demoni.

Înseamnă că toate încercările demonilor de a pătrunde în intimitatea profundă a conștiinței noastre sunt pe cale de a se realiza, nu prin spargerea secretului acestei conștiințe, ci pur și simplu prin înlocuirea acesteia cu inteligența artificială[25], adică cu gândirea demonilor.

Înseamnă că diavolul va propune un paradis creat de el, după chipul și asemănarea sa, și că pe parcursul acestui proces va prezenta acest lucru ca pe un dar pe care îl face umanității, propunându-se ca salvatorul și binefăcătorul acesteia.

Înseamnă că, pe parcursul acestui proces, înainte chiar ca gândirea și voința umane să devină irelevante în fața inteligenței artificiale, antihrist își va face simțită prezența din spatele inteligenței artificiale, care este vehiculul său, și omul va fi chemat să se lepede explicit[26] de Creatorul său real și să accepte propunerea otrăvită, pe care o face diavolul prin gura lui Yuval Harari, a unui eden pământesc tehnologic.

Cum se va întâmpla acest lucru este destul de greu de anticipat în acest moment, dar cu siguranță va deveni clar, atunci când Dumnezeu va binevoi să ne arate.

Am condiționat mai sus tot acest proiect de un mare “dacă”. Nu se cuvine, în analiza pe care o facem, să ignorăm, din ce în ce mai puternica reacție a populației planetei la ce se întâmplă și se propune.

Nu este întâmplătoarea abandonarea în grabă, în această primăvară, a primei faze a implementării dictaturii planetare, ca urmare a unei reacții populare profunde din partea populației din foarte multe țări ale lumii.

Este documentat faptul că ceea ce părea o instaurare a noii normalități de care nu mai putea scăpa nimeni a dispărut brusc, la fel de rapid pe cât a și apărut. Dacă a fost o strategie psihologică a celor care o implementează pentru a ne distruge voința și capacitatea de rezistență prin acțiuni în salturi sau o necesitate strategică de supraviețuire a acelorași vom vedea în perioada care va veni[27].

Cert este că asistăm la o deșteptare a foarte multora dintre cei care dormeau legănați de cântecul de sirenă al mass-media mainstream, principalul agent de control mental al populației.

Dacă vom asista la o cădere a acestui plan, atunci înseamnă că nu a fost acesta momentul venirii lui antihrist, iar demonii și acoliții lor vor fi obligați să mai aștepte. Dacă nu, trebuie să fim pregătiți pentru ce e mai greu, iar această pregătire trebuie să fie constantă creștinului, pentru că sfârșitul vieții poate veni oricând și trebuie să fim gata să mergem la judecata lui Dumnezeu.

Nu trebuie să uităm că până și în acest plan al lui Dumnezeu de a ne scoate din societatea păcatului asumat ca virtute, prin interdicția de a cumpăra și vinde, adică de a avea relații sociale, există o binecuvântare, pentru că prin aceasta Dumnezeu ne dezvață de lux, de consumerism, de stilul de viață frivol, îndreptându-ne spre jertfa mântuitoare, pe care nu o facem altfel. Am trăit această lecție anii trecuți și a fost de mare ajutor[28].

La cum merg lucrurile, se pare că pentru ca acest plan să funcționeze este nevoie de o prezență exact ca cea descrisă de către Apocalipsă a cuiva care să ia mințile tuturor celor nepregătiți, pe care să îi păcălească și să le prezinte acest plan ca pe ceva demn de a fi urmat. Yuval Harari este, din acest punct de vedere, cea mai proastă alegere a celor care pregătesc această conspirație, dacă nu cumva doresc implementarea ei prin tehnica psihologică a provocării disonanței cognitive totale în fața unui plan atât de obraznic încât majoritatea să creadă că nu poate fi adevărat.

Faptul că milioane de oameni din popoare descreștinate s-au trezit[29] și reacționează ne dă de înțeles că planul nu beneficiază încă de puterea de manipulare planetară a unei forțe demonice capabile să păcălească pe oricine, în ciuda faptului că tehnologia care să îl prezinte ca pe un salvator făcător de minuni există deja.

 

Profețiile

 

Dat fiind că acest plan seamănă foarte mult cu profeția descrisă de Apocalipsă cu privire la vremurile din urmă, pare firesc ca temerile apocaliptice să fie activate și să ne preocupe pe toți.

Se cuvine însă ca aplicarea vechilor avertismente ale Sfinților Părinți să se facă cu discernământ și mai ales fără patimă, adică cu o cunoaștere profundă a realității și a sensului cuvintelor sfinților și fără a o confunda pe aceasta cu așteptările sau temerile personale. Consensul Bisericii din trecut, adică al Părinților din vechime, al sinodului ortodox universal (sau măcar local, în țările încă neafectate de erezie) și al părinților îmbunătățiți din epocă este de asemenea imperativ[30], pentru a se evita interpretările după ureche ale textelor sacre și ale scrierilor patristice.

Sfântul Andrei al Cezareei Capadociei ne spune: “Știința cea dovedită a acestui număr [666 – n.a.], precum și tot ceea ce s-a scris despre el, o va descoperi vremea și nevoința celor înțelepți și treji. Căci dacă ar fi fost nevoie cu adevărat ca noi să cunoaștem acest nume, Ioan cel ce l-a văzut ni l-ar fi descoperit, însă darul lui Dumnezeu nu a voit să se scrie în cartea cea dumnezeiască numele lui cel pierzător”[31].

“Vremea” descoperirii ne indică faptul că Dumnezeu nu va lăsa aceste adevăruri nedescoperite, dar că ele se vor descoperi atunci când va veni vremea lor.

“Nevoința celor înțelepți și treji” ne dă de înțeles că descoperirea acestei taine nu este de competența fiecăruia dintre noi, care să ne dăm cu părerea, ci va fi rodul conlucrării Duhului Sfânt cu nevoința celor înțelepți și treji din vremea aceea. Același lucru ne spune și Apocalipsa, care spune: “Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei” (Apoc. 13,18).

Sfântul Andrei ne spune că Dumnezeu nu a dorit ca numele cel pierzător să fie trecut în cartea sfântă, însă, după interpretarea patristică, a oferit un indiciu cu privire la natura demonizată a persoanei umane care va întruchipa Fiara apocaliptică.

Pornind de la literele CXS, cu care se scrie în limba greacă cifra 666, Părinții au interpretat natura lui antihrist ca fiind un Hristos xenos stavrou[32], adică un Hristos străin de cruce, un conducător lumesc care va promova desfrâul, egoismul total, plăcerile și lipsa totală a jertfelniciei, a slujirii milostive a aproapelui.

Aflăm din carțile biblice 3 Regi 10.14 și 2 Paralipomena 9,13 că cifra 666 este încă din Vechiul Testament simbolul robiei, al vasalității.

Știm că profețiile nu sunt decrete inexorabile, care se întâmplă indiferent de ce fac cei cărora li se adresează, ci sunt atenționări ale lui Dumnezeu, prin proiecții ale unor variante posibile de viitor pentru cei ce umblă nepocăiți în căile răutății și că acestea pot fi modificate, amânate sau chiar anulate prin pocăință și prin îndreptarea căilor în care mergem.

Dumnezeu ne-a dat timpul și viața pentru pocăință și fapte bune, nu pentru desfrânare și viață fără griji. Atât timp cât Dumnezeu vede că în lume există încă preocupare pentru mântuire și pocăință din partea oamenilor, împlinirea previziunilor apocaliptice se amână până când această preocupare dispare și majoritatea covârșitoare a oamenilor nu se va mai preocupa de suflet, făcând continuarea existenței timpului și a lumii inutilă[33].

Depinde strict de dorința de pocăință și îndreptare a oamenilor din această epocă dacă planurile concepute de către globaliștii actuali vor deveni o fază pregătitoare a venirii antihristului sau o încercare nereușită, ca multe altele în istorie, a unor demenți satanizați de a înrobi lumea.

Din acest motiv, aplicarea textelor care vorbesc despre realități similare celor pe care le trăim acum nu se poate face mecanic, literal, ci urmărind cu atenție mersul lucrurilor[34] și așteptând cu răbdare ca ele să se desfășoare până la ultima consecință.

Toată această stare de așteptare și de prudență se schimbă în momentul în care persoana antihristului se face cunoscută lumii, pentru că atunci va fi evident că textele se referă exact la acele zile și trebuie aplicate în detaliu.

 

Ce e de făcut?

 

Așteptând să vedem dacă evenimentele pe care le trăim ne vor pune față în față cu antihrist nu putem sta indiferenți.

Atitudinea noastră trebuie să fie una de pregătire și mărturisire. Nu putem aștepta să vedem dacă Harari e sau nu înaintemergătorul antihristului, dar nu putem nici specula dacă antihristul e Klaus Schwab, sau papa Francisc, sau altcineva.

Putem însă să ne punem viața duhovnicească în ordine, să trăim ca și când am fi gata să înfruntăm orice eveniment ne aduce ziua de mâine, să ne pocăim și să facem fapte de mântuire.

Este datoria noastră să ținem dreapta credință, evitând excesele și căderile, să facem fapte bune și să ne primenim sufletul, pentru a fi pregătiți în orice moment de întâlnirea cu Hristos, Cel pe care Îl așteptăm, după ce episodul scurt al prezenței lui antihrist în lume se va fi epuizat.

Este foarte înțelept să refuzăm toate darurile otrăvite ale acestui sistem și să evităm toate capcanele pe care acesta ni le întinde, dar fără a postula cu de la sine putere că diferite evenimente pe care le parcurgem reprezintă lepădare de Hristos.

Fără îndoială aceste semne pe care le vedem ne fac să ne îngrijorăm. Dar memoria multimilenară a Bisericii noastre trebuie să ne ajute să știm că în trecut au mai existat dictaturi și dictatori care au făcut gesturi asemănătoare celor de acum și că așteptarea apocaliptică a fost caracteristică aproape tuturor epocilor istorice.

În Roma antică, împăratul Decius a eliberat un certificat (libellus) celor care îl cinsteau pe împărat, pentru a-i deosebi de cei ce refuzau acest lucru, asemănător certificatului verde de azi. Cei ce aveau libellus erau cetățeni, cei ce nu îl aveau erau persecutați. Se crede că același împărat le punea un semn pe mână și pe frunte celor care îl cinsteau. Există unele relatări potrivit cărora încă din vremea lui Nero se practica însemnarea celor care aduceau jertfe la altarul împăratului cu cenușă pe mână și pe frunte (e adevărat, nu cu semnul 666).

Înseamnă că aceștia au fost antihrist, cel care va veni la sfârșitul veacurilor? Evident, nu. Înseamnă că nu va exista o venire reală a lui antihrist. Bineînțeles că va exista. Au fost precursori ai acestuia? Cu siguranță.

Biserica a mai rezistat 2000 de ani după Nero sau Decius. A rezistat și după încercarea regimului comunist de a o suprima prin forță în secolul trecut. Se poate ca și cei ce fac astfel de planuri azi să fie doar precursori ai lui antihrist? Desigur. Se poate să fie ei care chiar îl aduc pe antihrist? Și aceasta se poate.

De aceea trebuie să avem discernământ și să judecăm lucrurile așa cum se petrec, cu toate aspectele lor reale, fără a adăugă păreri personale, din neștiință sau din frică.

Se cuvine să ne abținem de la orice derapaj de ordin duhovnicesc, să evităm orice exces, orice gând sau acțiune extremistă. Nu trebuie să uităm că Biserica lui Hristos nu a trântit niciodată în nas ușa celor care au greșit.

Să nu uităm că în vremea persecuției lui Decius, cei căzuți (lapsi) au fost cercetați de Părinții care au suferit din plin persecuția antihristului Decius. Decizia a fost: “Un număr mare de episcopi, pe care ne-au păzit întregi şi teferi credinţa noastră şi ocrotirea Domnului, ne-am reunit şi am judecat cu o serioasă cumpănire, după ce timp îndelungat s-au cercetat Scripturile în amândouă privinţele, pentru ca, pe de o parte, să nu fie tăgăduită cu desăvârşire celor căzuţi nădejdea comuniunii şi iertării, încât să se piardă şi mai mult în deznădejdea lor şi, pentru că Biserica le este închisă, să trăiască în chip păgân, urmând viaţa lumească, iar pe de alta, nici să nu fie slăbită asprimea Evangheliei, încât să se îmbulzească cu îndrăzneală spre comuniune, ci să dureze îndelung pocăirea şi să se ceară cu lacrimi milostenia Tatălui şi să se cerceteze pricinile şi dorinţele şi nevoile fiecăruia în parte”[35].

Din acest cuvânt al Sfântului Ciprian vedem că judecata revine sinodului ortodox al Bisericii, nu nouă, și că ea se face nu pentru a pedepsi pe cei căzuți, ci pentru a-i îndrepta și ajuta să se mântuiască.

De aceea, cel ce a fost păcălit de acest sistem nu trebuie alungat din Biserică, așa cum este deja cazul unor preoți cu gând schismatic, care au anunțat public întreruperea comuniunii cu cei ce au fost păcăliți de sistem, și îi alungă pur și simplu din biserici, ci trebuie primiți și ajutați să înțeleagă greșeala și să se pocăiască, mai ales că până acum nu avem nicio voce autoritativă a Bisericii care să spună că ce se întâmplă e pecetluirea lui antihrist și că cei pecetluiți trebuie aruncați afară din Biserică.

Lupta pe care trebuie să o ducem se aseamănă foarte mult cu cea contra ereziei, multe dintre capcanele ei sunt aceleași. Pentru a le depăși, nu trebuie să uităm că atunci când antihrist va veni în lume, rămășița Bisericii (leimma) care va mărturisi pe Hristos ca Adevărat Dumnezeu înaintea acestui înșelător va fi alcătuită din puținii ortodocși rămași care au ținut calea dreaptă, nu au căzut nici în erezii, dar nici în apucături schismatice.

Trebuie să încercăm să ne învrednicim a deveni unii dintre aceia, nu să ne închipuim doar, în mod înșelat, că suntem aceia.

 

Teolog Mihai-Silviu Chirilă

 

Note:

 

[1] https://www.marturisireaortodoxa.ro/patriarhul-daniel-va-ramane-in-istorie-ca-patriarhul-care-a-inchis-bisericile-de-sfintele-pasti-de-frica-necredinciosilor/.

[2] https://www.marturisireaortodoxa.ro/presa-il-invita-pe-patriarhul-daniel-sa-se-mai-lepede-o-data-fara-echivoc-de-hristos-si-de-invierea-acestuia/.

[3] https://www.marturisireaortodoxa.ro/actiune-in-instanta-impotriva-restrictionarii-participarii-la-slujbe-prin-ordonanta-militara-nr-2-2020/.

[4] A existat o petiție adresată Patriarhiei Române pentru redeschiderea bisericilor, semnată tot de preoți mărturisitori antiecumeniști: pr. Vasile Ioviță, pr. Claudiu Buză, pr. Cosmin Tripon, pr. Ioan Ungureanu, pr. Mihai Cantor, Ieromonah Teodot și de zeci de  credincioși ai acestor preoți mărturisitori antiecumeniști, care au întrerupt pomenirea ierarhilor colaboraționiști în urmă cu ani de zile, în 2016, odată cu sinodul mincinos de la Creta (https://ortodoxiajertfitoare.wordpress.com/2020/04/06/petitie-catre-ierarhia-bisericii-ortodoxe-romane/).

[5] https://www.marturisireaortodoxa.ro/inchiderea-bisericilor-a-fost-introdusa-in-ordonantele-militare-de-catre-asociatia-secularistului-anticrestin-emil-moise/.

[6] Cf. Protopresbiter Theodoros Zisis, Biserica și coronavirusul, atac la adresa dogmelor și a sfințeniei bisericilor, AMMOTB, Beiuș, 2021.

[7] https://www.marturisireaortodoxa.ro/insp-are-obligatia-sa-faca-publica-baza-stiintifica-pentru-afirmatia-ca-impartasirea-ortodoxa-poate-infecta-cu-covid-19/.

[8] https://www.marturisireaortodoxa.ro/institutul-national-de-sanatate-publica-nu-a-prezentat-nicio-proba-concreta-ca-impartasania-ortodoxa-ar-putea-contamina-cu-covid/.

[9] Apropo de statutul de “organizație discretă” pe care îl promovează organizația ocultă masoneria pentru a eluda prevederile art. 44 din Constituție, care interzice existența organizațiilor oculte în România, singura astfel de organizație fiind de fapt masoneria în această țară.

[10] Această țintă coincide cu cea din Agenda 21, adoptată la  Summitul Pământului, de la Rio de Janeiro, din 1992, și cu Agenda 2030, numită Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă, care propune 17 Obiective de dezvoltare durabilă, formulate de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2015.

[11] Ideologia “viitorului sustenabil” a fost îmbrățișată puternic și de către Patriarhia Ecumenică din Fanar, care a organizat de curând un summit privind viitorul sustenabil, adică depopularea prin dictatura măsurilor ecologice. https://www.youtube.com/watch?v=bvSe3LV59vY.

[12] Pentru a înțelege una dintre multele mize geopolitice uriașe ale conflictului din Ucraina, în care întregul Occident se mobilizează pentru a apăra o țară care, în mod normal, nu a interesat aproape pe nimeni până acum, motiv pentru care este un paradis al ilegalității și corupției, se cuvine să știm că Ucraina este vârful de lance al digitalizării și impunerii identității digitale în Europa, https://www.youtube.com/watch?v=YmOz1vmHvCE, o “performanță” incredibilă pentru o țară atât de nedezvoltată. (Estonia concurează la acest titlu, dar ea este măcar membru al UE).

[13] Eliminarea banilor fizici este o acțiune-cheie a acestei preluări a puterii în lume. Banii virtuali, odată rămași singura formă de monedă, vor fi puși în mâinile conducerii acestei conspirații, făcând ca nimeni să nu mai poată să îi folosească fără controlul total al statului planetar. https://www.youtube.com/watch?v=YmOz1vmHvCE.

[14] Noah Harari are grijă să analizeze literal ideea de in-divid, arătând că, datorită progresului tehnologic, nu se mai poate vorbi de indivizibilitatea persoanei umane, care devine ceea ce el numește un “animal hăcuibil”.

[15] https://odysee.com/@MSCVideo:f/aflam-de-la-profetul-satanizat-yuval:3.

[16] Este paradoxal faptul că Noah Harari îl numește pe omul nou homo deus, adică omul-dumnezeu, deși spune despre el că este o sumă de algoritmi, ca orice altceva din lumea înconjutăroare.

[17] Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!”. În acest pasaj Dumnezeu vorbește ironic despre căderea lui Adam și despre necesitatea morții, ca graniță a păcatului.

[18] https://mihaisilviuchirila.blogspot.com/search?q=stonehenge.

[19] https://www.youtube.com/watch?v=KONNgW7Lzug&pbjreload=102.

[20] Guwernul României a anunțat că de la 1 ianuarie 2023 impozitele pe locuințe vor crește cu 60%. https://www.antena3.ro/economic/majorare-impozite-imobiliare-644921.html.

[21] Această ideologie vizează suprimarea emisiilor de dioxid de carbon, ceea ce va produce drept consecință dispariția vegetației care trăiește din prelucrarea dioxidului de carbon în oxigen, cu care subzistăm noi, oamenii.

[22] https://www.youtube.com/watch?v=pCL_CuG730I.

[23] https://www.youtube.com/watch?v=QgCxLs3stXs.

[24] Polirom, Iași, 2012.

[25] A devenit de notorietate publică, mai ales în spațiile media alternative, opinia unuia dintre directorii Google, Ray Kurtzweil, care a spus că după ce creierul uman va fuziona cu inteligența artificială gândirea omenească va deveni neglijabilă.

[26] Sfinți precum Lavrentie al Cernigovului ne arată că aderența la antihrist va fi una benevolă (lumea îl va vota ca împărat), iar pecetluirea va fi făcută în acea epocă a venirii sale (Sfântul Lavrentie al Cernigovului, Viața, învățăturile, minunile și acatistul, Editura Egumenița).

[27] Tema începe să fie reluată în Europa; vom vedea cum reacționează populația la această nouă manipulare.

[28] https://www.youtube.com/watch?v=ZZQ0AYnDpdQ.

[29] Lupta pe care o duc din păcate este sub stindardul unei false spiritualități, un newagism incapabil de a le conferi victoria în fața unui atac real al demonilor. Chiar rezistența lor din această postură ne dă însă de înțeles că e posibil să nu fim încă în fața adevăratului război final al lui antihrist. https://www.youtube.com/watch?v=zxhvE82Z9Fk,

[30] Unul dintre motivele pentru care eu privesc cu oarece reticență teologică viziunile părintelui grec Elpidie Vaianakis este acela că ele nu beneficiază de consensul Bisericii, adică al marilor personalități duhovnicești actuale sau al unui sinod ortodox (gruzin, bulgar, ucrainean, sârb). De asemenea, găsesc foarte tulburătoarea claritatea viziunilor despre antihrist în contrast cu foarte contradictoria atitudine cu privire la lupta contra ecumenismului. Nu îmi permit să spun prin aceasta că părintele ar minți, ci doar că aștept ca Biserica, atât cât a mai rămas ortodoxă în acest moment, să își spună cuvântul despre viziunile sfinției sale.

[31] Tâlcuire la Apocalipsă, Sofia, București, 2016, p. 174.

[32] A se vedea în acest sens foarte pertinenta analiză teologică a problemei antihristului, făcută de părintele atonit român Teologos: https://www.youtube.com/watch?v=zxhvE82Z9Fk.

[33] Și în timpul venirii lui antihrist vor exista oameni cu preocupare pentru mântuire, extrem de puțini, dar aceia se vor mântui în condițiile acelea, nu vor mai avea nevoie de prelungire a timpului.

[34] Sfântul Ioan Maximovici a fost întrebat de ce nu vine sfârșitul lumii, dacă Evanghelia s-a propovăduit la toate neamurile. Sfințitul ierarh a răspuns că Evanghelia nu s-a propovăduit încă la toată lumea, pentru că ea trebuie propovăduită într-un context ortodox. Faptul că ereticii au vorbit multor popoare despre Biblie și Hristos nu înseamnă că aceia au primit adevărata Evanghelie, din care să desprindă informațiile utile pentru a se mântui.

[35] Sfântul Ciprian al Cartaginei, Scrisori, ep. 55, 6.1 trad. I. Diaconescu şi O. Pop., Bucureşti, 2011, 199. Despre discernământul Sfinților Părinți de la Cartagina, Eusebiu al Cezareei spune: aşadar, ei înşişi, sfinţii martiri de la noi, care sălăşluiesc împreună cu Hristos, domnesc împreună cu El, judecă împreună cu El şi dau pedepse împreună cu El, au ajuns să ocrotească şi ei pe unii dintre fraţii căzuţi, care urmau să fie pedepsiţi fiindcă jertfiseră idolilor. Văzând însă întoarcerea lor şi socotind că ele sunt îndestulătoare pentru Cel care nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă, i-au primit, i-au strâns şi i-au împreunat cu ei, făcându-i părtaşi la rugăciunile şi la ospeţele lor” (Ist. bis. 6, 42, 6 trad. Bodogae, PSB 13, 264).

 

Varianta pdf:

Ref MSC

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)