Acțiune în instanță împotriva restricționării participării la slujbe prin Ordonanța militară nr. 2/2020

Întrucât ierarhia Bisericii Ortodoxe Române a acceptat fără niciun fel de obiecție deciziile prin care credincioșii ortodocși din Patriarhie sunt obligați să nu mai participe la slujbele religioase pe durata stării de urgență, este de datoria credincioșilor înșiși să își apere drepturile constituționale.
Consider că Ordonanța militară nr. 2/2020 cuprinde prevederi legate de participarea la biserică a cetățenilor necorespunzătoare cerințelor art. 53 din Constituție, care impune ca restrângerea temporară a drepturilor și libertăților să se facă respectându-se câteva principii: proporționalitatea cu pericolul invocat, nediscriminarea și neatacarea existenței dreptului în sine.
Măsura este disproporționată pentru că România este una dintre cele 4 țări din Europa care au cerut derogare de la CEDO pentru a restrânge drepturile cetățenești, alături de trei țări foste comuniste, iar situația din țară se poate controla prin celelalte măsuri, nefiind nevoie de alungarea oamenilor din biserici într-o perioadă atât de importantă ca Sfintele Paști; este discriminatorie, deoarece este alungată din biserici doar o categorie de membri ai acestora, și aduce atingere libertății de conștiință, întrucât statul încalcă grav autonomia în organizare a cultului, permițându-și să facă reguli liturgice noi.
Nu mi se pare corect ca membrii cultelor recunoscute de stat să plătească întârzierea cu care autoritățile au luat măsurile de prevenție și grija politicienilor pentru a nu își îndepărta o categorie de votanți foarte importanți pentru ei, cărora nu le-au făcut din timp măsuri de carantinizare, în condițiile în care era de presupus că unii dintre ei sunt infestați cu această boală.
Mai presus de toate, dezavuez abuzurile care au început deja să se producă și despre care relatează chiar și organe de presă, contra preoților și credincioșilor.
Dincolo de aspectele juridice, pe plan teologic, ceea ce se întâmplă zilele acestea mi se pare un subiect de meditație asupra faptului că Dumnezeu îi îngrădește, cumva contra voinței lor, pentru a-i avertiza, pe credincioșii ortodocși, prin aceste măsuri ale statului, de păstorii chemați să ia atitudine, dar care nu au făcut nimic față de erezia ecumenismului, existentă în Biserica noastră. Cel mai grav lucru ar fi ca, la sfârșitul acestei stări de urgență, să nu învățăm nimic și să revenim la „normalul” în care trăim de ceva vreme.
Dacă cineva dorește să se alăture acestui demers, la sfârșitul articolului sunt îndrumări despre cum o poate face.

Doamnă Președinte,

 

Subsemnatul, Chirilă Gh. Mihai-Silviu, fiul lui Gheorghe și al Mariei, identificat cu carte de identitate CI, seria…, nr…, domiciliat în strada… localitatea…, Comuna…, Județul Neamț, email…, telefon…, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă Iași, doctorand în teologie ortodoxă, de profesie traducător liber profesionist de carte, îl chem în judecată pe domnul Marcel Ioan Vela, Ministrul Afacerilor Interne, pentru ca, pe cale urgentă (eventual prin ordonanță președințială), să dispuneți anularea parțială a Ordonanței militare nr. 2/2020, sub următorul aspect:

 • anularea, în alin. 2 al art. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, din formularea “Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online” a expresiei “de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online” (nu am nicio obiecție dacă MAI introduce în locul acestei expresii precizări pertinente legate de norme de prevenție, altele decât împărtășirea cu lingurițe de unică folosință, dezinfectarea icoanelor, restricționarea arbitrară a numărului de credincioși etc.; s-ar putea introduce o recomandare ca cei ce sunt bolnavi sau purtători ai virusului să se abțină de la a participa la slujbe, sub sancțiunea impusă de stat, sau alte precizări care să ajute la prevenția virusului, dar să nu împieteze dreptul credinciosului de a participa la slujbe);
 • anularea, în alin. 3, al art. 3 al Ordonanței militare nr. 1/2020, din formularea “Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora” a expresiei “la care pot participa maximum 8 persoane”,

alineate introduse prin art. 9, alin. 1, pct. 1 al Ordonanței militare nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

 

Motive:

 

Prin Decretul prezidențial nr. 195/2020 s-a instituit stare de urgență pe teritoriul României, în conformitate cu articolul 53 al Constituției României, care permite acest lucru, în măsura în care este proporțională cu situația care a determinat-o, nu este discriminatorie și nu aduce atingere existenței dreptului sau libertății respective.

Prin decret, s-au restrâns următoarele drepturi: dreptul la libera circulație; dreptul la viață intimă, familială și privată;  inviolabilitatea domiciliului; dreptul la învăţătură; libertatea întrunirilor; dreptul de proprietate privată; dreptul la grevă; libertatea economică, însă nu s-a restrâns și exprimarea publică a libertății de conștiință, garantată de art. 29 Constituție, ceea ce, în opinia mea, face ca dispozițiile contestate de mine să nu aibă bază legală în Decretul prezidențial.

În modificarea adusă art. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, prin art. 9, alin. 1, pct. 1 al Ordonanței militare nr. 2/2020 se introduc două alineate noi prin care se reglementează modul în care se vor desfășura slujbele religioase pe perioada stării de urgență.

Aspectul pozitiv al acestor două alineate introduse este acela că explică mai clar dispoziția din art. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, arătând că aceasta nu se referă la slujbele religioase, atunci când vorbește despre interzicerea adunărilor publice cu caracter religios: simpozioane, conferințe, pelerinaje, procesiuni etc.

Aspectul negativ este acela că reglementează modul în care se vor desfășura slujbele religioase într-o manieră care, în opinia noastră, este disproporționată cu situația răspândirii COVID-19, este discriminatorie și aduce o gravă atingere existenței înseși a libertății de conștiință religioasă și a exercitării acesteia publice.

Mai precis, cele două alineate prevăd că slujbele religioase se pot desfășura de către preoți însă fără participarea publicului, adică a credincioșilor, iar servicii religioase precum nunți, botezuri, cununii se pot desfășura cu prezența a cel mult 8 participanți.

Cu privire la dispozițiile celor două alineate, precizăm următoarele:

 1. În conformitate cu doctrina canonică ortodoxă, liturghia duminicală sau din sărbători nu se poate săvârși fără prezența poporului credincios[1], preotului fiindu-i interzis să săvârșească liturghie fără popor, pe motivul că liturghia (termenul înseamnă “lucrare publică”) este un act de comuniune religioasă, în care preotul săvârșește serviciul religios pentru popor, nu în nume și folos personal. Obligarea poporului credincios (numit în ordonanță “public”) să rămână acasă, în timp ce preotul slujește liturghia, golește de sens actul liturgic în sine și reprezintă o ingerință nepermisă a statului în rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe, în condițiile în care acesta este ținut de către art. 29 (3 și 5) din Constituție și de art. 9 (1) din Legea 489/2006 a cultelor să fie neutru față de orice credință religioasă. Întrunit într-o ședință de urgență, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene a considerat cerința suprimării slujbelor ca fiind “inovație în cult”[2], “modificare a ritualului”, ceea ce, translatat în limbaj juridic constituțional și aplicat la situația celor două aliniate ale ordonanței militare, înseamnă o atingere gravă adusă înseși existenței libertății de conștiință religioasă a credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române. O atitudine similară Bisericii Georgiene au avut și conducătorii Bisericii Ortodoxe Ruse, care au anunțat că “nu vom închide biserici, nici nu vom elimina slujbele”[3].
 2. Excluderea de la slujbe a unei categorii de membri ai Bisericii (credincioșii, numiți impropriu în ordonanță “public”), dar acceptarea altor categorii (preoți și ierarhi) creează premisele unei discriminări contrare art. 16 al Constituției, dar și prevederilor art. 53 (2) din Constituție, care impune nediscriminarea drept criteriu de legalitate a oricărei măsuri de restrângere a drepturilor și libertăților pe durata stării de urgență. Această discriminare se poate rezolva numai în sensul pozitiv al admiterii credincioșilor la slujbe, nicidecum prin interzicerea cu totul a slujbelor, pentru a-i priva și pe clerici de acestea.
 3. Dispoziția potrivit căreia slujbele pot fi ținute de către preot și urmărite pe calculator sau pe media sociale de către credincioși ignoră faptul că liturghia bisericească este o lucrare sacramentală harică, ce presupune o prezență fizică și spirituală efectivă și activă a credinciosului, putând fi comparată cu categoria actelor juridice solemne, în care nu poate să lipsească vreuna dintre părți. Prevederea Ordonanței militare nr. 2/2020 tratează, în mod inadmisibil, slujbele bisericești ca pe evenimente sociale ordinare, care pot fi urmărite pe media online, lucru deosebit de grav din punct de vedere bisericesc.
 4. Dispoziția care impune un număr de 8 persoane la servicii religioase precum nunți, botezuri, cununii este una arbitrară, fără a exista vreun studiu științific serios care să demonstreze că prezența a 8 persoane asigură garanția nerăspândirii virusului. În plus, dispoziția este discriminatorie, deoarece nu ține seama de faptul că evenimente precum înmormântările ar putea aduna la căpătâiul celui decedat mai multe rude directe decât numărul prevăzut prin lege. În atare situație, cine și cum decide care dintre fii, nepoți, soți, părinți participă la acest eveniment irepetabil, încărcat de o mare emoție sufletească?
 5. Dispozițiile din ordonanța militară pe care le contestăm vizează viața bisericească (și) a comunității ortodoxe în cea mai importantă perioadă din anul bisericesc și din viața spirituală a ortodocșilor: Postul Sfintelor Paști și, mai ales, Învierea Domnului. Interdicția aplicată creștinilor de a veni în noaptea de Înviere la biserică, care e, simbolic, mormântul gol al Mântuitorului, face ca preoții slujitori să nu transmită mesajul Învierii nimănui, iar Învierea însăși să nu se adreseze nimănui, ceea ce este inadmisibil. Pe parcursul istoriei poporului român, s-au consemnat mai multe situații de epidemii de holeră, ciumă sau alte boli puternic contagioase, dar nicăieri în istorie nu există consemnată o măsură de întrerupere a slujbelor bisericești în perioada Paștilor. Ordonanța militară nr. 2/2020 vrea a inaugura o tristă premieră în viața religioasă românească, ceea ce este o atingere a existenței libertății de conștiință religioasă. Pe parcursul istoriei bimilenare a Bisericii Ortodoxe au existat doar două state care au îndrăznit să interzică slujbele bisericești: statul roman, prin celebrul decret Non licet esse vos, și statul comunist, prin doctrina ateistă. În ambele situații, poporul credincios, când a fost pus în situația de a alege între chemarea lui Dumnezeu și legea statului, a ales chemarea lui Dumnezeu. Statul care îl pune pe credincios în fața acestei alegeri săvârșește un act de grav abuz și are un mare deficit de toleranță democratică.
 6. Discursul public al autorităților ne lasă să credem că este aproape sigură o prelungire a stării de urgență dincolo de zilele de Paști, cu efecte catastrofale la nivelul conștiinței religioase a credincioșilor ortodocși (poate și ai altor culte). Cine are dreptul să lipsească o națiune întreagă de servicii religioase pe o durată care ar putea dura luni întregi, care s-ar putea repeta, din relatările medicilor care conduc această operațiune la nivel național, în toamna anului viitor, pe o altă perioadă nedeterminată?
 7. Măsurile luate de MAI prin această ordonanță atacă direct existența libertății de expresie religioasă, prin faptul că introduc în mentalul colectiv al credincioșilor ortodocși idei contrare doctrinei ortodoxe: ideea că Biserica, Casa lui Dumnezeu, ar putea fi un loc de contaminare cu COVID-19, când de milenii se știe că Biserica este un spital în care puterea lui Dumnezeu vindecă astfel de molime; introduc ideea că pentru a te vindeca de această epidemie nu ai nevoie de Dumnezeu, El Însuși “izolat la domiciliu” de către ordonanțele MAI; îi despart pe credincioșii ortodocși de Dumnezeu și de sprijinul spiritual al Bisericii Ortodoxe, lăsându-i pradă singurătății, deznădejdii, fricii de moarte și propagandei alarmiste a media, în condițiile în care credincioșii ortodocși în astfel de momente aleargă mai mult decât oricând la ajutorul lui Dumnezeu și au nevoie de ajutorul Acestuia; introduc ideea că Sfintele Icoane ar avea nevoie de dezinfecție, deși credincioșii ortodocși știu de milenii că ele sunt “dezinfectate” de lucrarea Duhului Sfânt în ele; introduc ideea că împărtășirea de la același Potir ar putea fi sursă de infectare, în ciuda faptului că această Împărtășire se practică frecvent în capelele spitalelor de boli infecțioase (Spitalul TBC Bisericani, Neamț etc.), iar a afirma că Trupul și Sângele lui Hristos sunt vehicule ale bolii este o blasfemie. Toate aceste idei cultivă necredința, blasfemia și delăsarea religioasă, punând în discuție însăși existența libertății de conștiință religioasă.
 8. Măsurile pot fi atentate la adresa fizică și, mai ales, psihică a credincioșilor, lipsiți de ajutorul Bisericii pe o perioadă atât de lungă și de importantă în viața liturgică cum este perioada Paștilor. Canoanele bisericești prevăd sancționarea credincioșilor care nu participă la trei slujbe ale liturghiei consecutive, arătând prin aceasta importanța participării fizice la slujbe. Decizia de a participa sau nu trebuie să aparțină invariabil credinciosului, nicidecum statului.
 9. Dispozițiile contestate sunt disproporționate cu gravitatea situației și cu previzionarea acesteia, în condițiile în care statul român a luat deja măsura înăspririi pedepselor pentru cei ce săvârșesc fapta penală de răspândire a bolii și pentru cei ce părăsesc carantina, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru ca la biserică în această perioadă să vină cei ce nu au nicio problemă medicală cu COVID-19, neexpunându-se sancțiunilor aspre ale legii penale. România este închisă practic de trei săptămâni, timp în care statul ar fi trebuit să aibă deja un control asupra circulației celor care au fost infestați în străinătate sau a celor care refuză să se conformeze măsurilor de prevenție, în așa fel încât să nu trebuiască să închidă accesul la biserică al credincioșilor care sunt sănătoși.
 10. Există mărturii ale unor medici reputați care au afirmat public că doresc să participe la slujbele bisericești în noaptea de Paști[4], perfect conștienți de riscurile pe care și le asumă, știind că prin această participare nu pun în pericol nici sănătatea publică, nici sănătatea personală. Într-o luare publică de atitudine, profesorul universitar Vasile Astărăstoaie, medic legist, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, fost rector al Universității de Medicină Iași a numit deciziile guvernanților de suprimare a cultului bisericesc “măsuri aberante”. O poziție similară a avut medicul Mircea Pușcașu, din Suceava, care a afirmat că va merge cu toate riscurile legale duminica la biserică[5]. În mediul online deja s-a lansat o petiție, numită Nu ne interziceți Sfânta Liturghie, semnată până acum de peste 3590 de oameni[6].
 11. Există deja în teritoriu relatări referitoare la abuzuri grave săvârșite în aplicarea celor două ordonanțe cu privire la slujbele religioase. Astfel, într-un raport înaintat IPJ Iași, un agent rural[7] relatează că, autosesizându-se, a descins într-o biserică în care se rugau 50 de credincioși, a întrerupt slujba bisericească, a evacuat poporul credincios și a amendat preotul. Aceste gesturi, care amintesc de teroarea bolșevică a anilor 1950, insultă brutal sentimentele religioase ale oricărui creștin ortodox din lume, constituindu-se și în fapta penală prevăzută de art. 381 Noul Cod Penal referitor la împiedicarea exercitării libertății religioase. Art. 27 al OUG 1/1999 prevede ca sancțiuni contravenții pentru cei ce nu respectă dispozițiile ordonanțelor militare, nici într-un caz nu abrogă dispoziția art. 381 NCP, nici nu dispune întreruperea unei slujbe în desfășurare sau evacuarea poporului participant la slujbe. Dintr-o altă relatare de presă aflăm că în județul Gorj[8] polițiștii au intrat în biserici, au numărat în timpul slujbei credincioșii, au chestionat preotul dacă a igienizat icoanele, au întrerupt slujbele. Există relatări de presă în care împărtășirea credincioșilor cu aceeași linguriță este prezentată într-o manieră negativă, aproape ca o faptă reprobabilă, în condițiile în care credința în prezența reală a lui Hristos în Euharistie exclude posibilitatea ca cineva să se îmbolnăvească atunci când ia Trupul și Sângele lui Hristos. Ideea că așa ceva s-ar putea întâmpla este o blasfemie la adresa Euharistiei, lucru inadmisibil[9]. Toate aceste abuzuri grave creează premisele unei tensiuni religioase, determinând o puternică reacție emoțională de tulburare din partea credincioșilor din întreaga țară, care nu va putea fi stinsă ușor din memoria colectivă doar de încheierea perioadei de stare de urgență și de reluarea exercițiului normal al drepturilor și libertăților cetățenești.

 

În drept,

 

Actul pe care îl contest nu respectă principiile tehnicii legislative, în sensul că excede prevederilor Decretului prezidențial nr. 195/2020, în baza căruia a fost emisă ordonanța.

Cererea este întemeiată pe dispozițiile:

 • Articolul  8 din Legea 554/2004. 
 • Potrivit actelor normative care reglementează luarea măsurii stării de urgență, prevederile se aplică în consonanță cu prevederile art. 53 din Constituție.
 • Articolul 53 (2) din Constituția României: “Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.
 • Decretul prezidențial nr. 195/2020 care nu include între drepturile restrânse dreptul la liberă conștiință și exprimare a credinței religioase, prevăzut de art. 29 din Constituție.
 • Articolul 29 din Constituție care prevede libertatea conștiinței.
 • Articolul 581 Noul Cod de Procedură Civilă, referitor la procedura de urgență a ordonanței președințiale.

 

Precizez că prezenta acțiune se întemeiază pe apărarea drepturilor și libertăților individuale, în sensul că eventuala opinie contrară a conducerii cultului față de aspectele contestate nu prezintă relevanță, întrucât drepturile și libertățile au un caracter personal, iar în această cauză ele au fost încălcate, în opinia mea, credincioșilor, nu conducerii cultului.

 

În dovedire:

 • Înscrisuri (atașez Opis), pe care vă rog să le listați în două exemplare;
 • Interogatoriul pârâtului, pe care vă rog să i-l comunicați pentru a putea transmite răspunsul în scris;
 • Martori. Mă angajez să îi aduc personal la audieri, dacă condițiile legale o vor permite.

 

23.03.2020                                                                                Mihai-Silviu Chirilă

 

 

 

Doamnei Președinte al Curții de Apel Bacău

 

Note:

[1] Ideea este sintetizată de cel mai mare canonist al Bisericii Ortodoxe Române, Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, în manualul de drept canonic ortodox referențial pentru tot învățământul teologic românesc: “Pentru a exprima într-un mod cât mai grăitor și mai frecvent participarea laicilor la exercitarea puterii sfințitoare, s-a adoptat rânduiala rămasă tradițională de a nu se săvârși Sfânta Liturghie decât în prezența credincioșilor. De altfel, ea nici nu ar avea rost doar pentru clerici, nereprezentând o formă de închinare individuală sau destinată unei categorii din membrii Bisericii, ci o formă de închinare obștească, săvârșită prin prezența și conlucrarea tuturor, mai precis prin prezența și conlucrarea celor două elemente constitutive esențiale ale Bisericii, care sunt clerul și laicii”; Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. I, EIBMBOR, București, 1990, p. 260.

[2] https://www.ekhokavkaza.com/a/30499968.html.

[3] https://www.rferl.org/a/coronavirus-vs-the-church-orthodox-traditionalists-stand-behind-the-holy-spoon/30492749.html.

[4] https://www.activenews.ro/stiri/Dr.-Vasile-Astarastoae-Fac-parte-din-categoria-pupatorilor-de-moaste-si-icoane.-In-noaptea-de-Inviere-voi-fi-prezent-in-Biserica-voi-saruta-icoanele-si-voi-lua-Lumina-indiferent-ce-masuri-absurde-vor-lua-decidentii-in-razboiul-cu-virusii-160449.

[5] https://adevarul.ro/locale/suceava/Indemnul-nesupunere-civica-unuimedic-plina-pandemie-covid-19-mergem-duminica-bisericaorice-fi-1_5e7352295163ec427108e25f/index.html.

[6] https://secure.avaaz.org/ro/community_petitions/guvernul_romaniei_nu_ne_interziceti

_sfanta_liturghie/.

[7] https://adevarul.ro/locale/iasi/preot-amendat-suma-uriasa-adunat-interiorul-bisericii-50-persoane-politistii-intrerupt-slujba-1_5e7796d05163ec42711bac32/index.html.

[8] https://www.stiripesurse.ro/scene-scandaloase-in-biserici-politia-a-luat-mascatii-si-s-a-dus-peste-preoti-in-timpul-slujbelor_1441029.html.

[9] https://www.digifm.ro/stiri/mitropolia-clujului-dupa-ce-zeci-de-cetateni-s-au-impartasit-cu-aceeasi-lingurita-nu-i-am-obligat-sa-vina-la-biserica-63884.

[10] https://legeaz.net/dictionar-juridic/acte-de-comandament-cu-caracter-militar.

 


 

Dacă cineva dorește să depună o plângere similară la curtea de apel din zona în care trăiește, poate folosi acest model, la care poate adăuga ce crede necesar.

actiune-curte-de-apel

Acțiunea se poate depune pe mailul curții de apel, costă 50 de lei taxa judiciară de timbru plătită la primăria de domiciliu și trimisă copie foto sau scanată pe mailul curții de apel. Cei ce vor să depună acțiune separată va trebui să meargă la proces. Dacă nu se pot apăra singuri, va trebui să angajeze avocat.

În cazul în care instanța nu dă câștig de cauză demersului, nu ar trebui să se plătească cheltuieli de judecată, pentru că este un proces în contencios administrativ, împotriva unei decizii administrative, nu a unei persoane, care să se simtă prejudiciată la nivel personal.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

 1. Buna ziua, as dori sa particip activ la aceasta actiune, incepand cu o intrebare: La pct. 2: „Această discriminare se poate rezolva numai în sensul pozitiv al admiterii credincioșilor la slujbe, nicidecum prin interzicerea cu totul a slujbelor, pentru a-i priva și pe clerici de acestea.
  Nefiind jurist (sunt inginer constructor de profesie), nu stiu daca intr-adevar asa e, adica daca „discriminarea se poate rezolva numai in sensul pozitiv…”. Daca raspunsul este da, atunci nu e nici un pericol ca statul sa decida sistarea completa a slujbelor, asa-i?
  Multumesc, Doamne-ajuta!

  1. Nu au sa inchida de tot lacasele pentru ca spun eu. Daca aveau de gand sa o faca, o faceau deja.
   Daca decizia este si asa neconstitutionala, va dati seama cat de neconstitutionala ar fi daca ar recurge la inchiderea de tot a slujbelor. Daca instanta va constata ca am dreptate, cu siguranta ii va obliga sa rezolve problema in sensul admiterii credinciosilor, nu al excluderii clerului.
   Cand ai o situatie de discriminare, nu o rezolvi prejudiciind ambele parti, ci stingand prejudiciul cauzat celui discriminat. Chiar si in situatie de urgenta, aceasta ar trebui sa fie logica juridica aplicabila.

 2. Va putem trimite scrisori de sustinerea a demersului, cum s-a procedat la actiunea lui Catalin Berenghi impotriva mega-moscheei? Daca da, cum procedam?

 3. Mai oameni buni, sunteti nebuni? Daca s-au infectat si preotii, diaconii, voi vreti sa va imbolnaviti in masa la slujba??? Dumnezeu este peste tot si e pentru suflet, doctorul e pentru trup. Rugati-va acasa si, daca meritati, Dumnezeu are grija de voi!

  1. Nu suntem nebuni, suntem cetateni care dorim sa ni se respecte drepturile. Va asigur eu ca nu ne vom imbolnavi in masa la slujba, pentru ca Biserica este Casa lui Dumnezeu si spitalul lui Dumnezeu.
   Cei care merg la servicii, caci mai sunt care merg la servicii, cum de nu se imbolnavesc? Cei din Olanda, de exemplu, unde s-au interzis toate intrunirile in afara de slujbele bisericesti, cum de nu se imbolnavesc?
   In plus, la biserica merge cine doreste si cine nu are interdictie prin lege sa mearga (cei contaminati, cei carantinati etc.).
   Dumnezeu este peste tot si este si pentru suflet, si pentru trup, pentru ca medicii tot de la El isi trag invatatura si puterea de vindecare.
   Daca inchidem bisericile cand e mai mare nevoie de ele, la ce ne mai ducem la biserica?

   1. In primul rand, nu ati fi primii care s-au imbolnavit la slujba … deja s-a intamplat. Printre care chiar si parintele.
    In al doilea rand, nici macar nu e vorba despre voi, e despre noi ceilalti, pe care voi ne puteti imbolnavi.
    Din cauza voastra parintii nostri sunt si mai in pericol decat acum, si tot din cauza voastra timpii in care noi, fraierii, stam in casa ca prostii in timp ce voi va faceti de cap.
    Ce vor face cei care vor ramane fara joburi din cauza crizei prelungite de voi si de alti iresponsabili?
    isi vor gasi job in casa domnului? Ii ajutati, cei inconstienti, lunar sa isi puna o paine pe masa?

    Voi reclama la politie&dsp orice adunatura de oameni atat in biserici cat si in alta parte. Sper ca toti participanii vor fi pedepsiti corespunzator, atat de lege cat si de Dumnezeu.

    1. Aveti grija sa nu fiti dumneavoastra pedepsit de lege si de Dumnezeu pentru primitivismul infiorator cu care va exprimati public, dar si pentru reclamatii nefondate, care, in justitie sunt fapte penale. Adica se pedepsesc cu inchisoarea.
     Vedeti ca si felul in care vorbiti dumneavoastra cu mine este fapta penala. Mare grija la cum va exprimati.
     Nu va imbolnavim noi pe dumneavoastra, stati cuminte, noi ne ducem la biserica, apoi ne ducem acasa, nu venim la dumneavoastra, nu avem contact cu dumneavoastra.
     Daca cineva dintre noi s-ar imbolnavi la biserica, ceea ce nu s-ar intampla, urmeaza calea medicala stabilita prin lege si cu asta basta.
     Nu vom prelungi noi nicio criza, cautati responsabilii in alta parte si fiti cu mare bagare de seama la cum va exprimati in spatiul public online.

     1. Domnule, cu tot respectul, asta este sentimentul repulsie pe care il dati majoritatii. Nu credeti ca dumneavoastra ar trebui sa schimbati ceva? de amenintarile penale … ma pufneste rasul.

      Si de unde stiti ca aia care merg la slujba merg apoi acasa? aveti putin ratiune?
      Aia care merg la slujba, poate merg acasa (unii). Si aia care merg acasa au familie, merg la magazin, se plimba pe afara (ca asa inteleg ei intervalul 11:00-13:00), merg la institutii publice … e un virus care se transmite foarte usor, nu e sida. Fiti rationali, daca nu va ganditi la noi ceilalti, ganditi-va la medici.

 4. Vreau sa sprijin si eu acest demers! Sufar enorm de faptul ca nu putem participa efectiv la Sfsnta si Dumnezeiasca Liturghie si ca perioada asta de epidemie sau pandemie cum o mai numesc, nu putem participa la slujbele Sfantului Maslu care au menirea de a insanatosi oameniii bonlavi si de a preveni raspandirea virusului…de ai proteja practic pe cei sanatosi!

 5. buna ziua,

  Se pare ca aveti o problema grava si o sa fa reclamatie sa va inchida site-ul poate si o amenda.
  Sa inteleg ca incurajati lumea sa poata lua virusul acesta prin demersuri tampite. Sunt ortodox si aceasta este o masura foarte buna luata de guvern, dar cand ai buline pe ochii vezi doar ce vrei. Poate si u dosar penal pe numele dumneavoastra nu ar strica. M-am saturat sa vad persoane genul acesta tampit. M-ai aveti si facultate? rusine.
  Pa.

  1. Eu zic sa le spuneti direct sa ma impuste 🙂 Asta e duhul cu care credeti ca veti invinge aceasta boala?
   Daca v-ati saturat sa vedeti persoane ca mine nu aveti decat sa nu va uitati.
   Pana una alta, nu o sa va vina sa credeti, asta este inca o tara libera, iar accesul la justitie este inca liber.
   Eu am facut un demers juridic, o instanta va spune daca demersul e bun sau nu. Daca o instanta va spune ca am dreptate, inseamna ca pe langa lege sunteti dumneavoastra, daca va spune ca nu am dreptate inseamna ca eu mi-am facut datoria de cetatean sa intreb organele competente, ele au decis. Si gata.
   Mergeti si faceti o facultate, poate reusiti sa intelegeti cum functioneaza un stat democratic, care se conduce dupa legi, nu dupa umori provocate de mass-media si de tot felul de influenceri.
   De vreme ce vreti sa imi instrumentati un dosar penal, ce ar fi sa imi spuneti si ce infractiune am savarsit?

   1. Citeste te rog si ce insemna stare de urgenta si ca statul are dreptul de a-ti limita drepturile tale pentru binele poporului. Ce spuneti de cei 2 preoti si inca 4 oameni ai biserici care deja sunt infectati? dumneata cu demersul asta te gandesti doar sa ai dreptate? unde e protectia cetateanului? unde e dragostea biserici pentru oameni? cand dumneata faci asta in numele biserici?
    Parerea mea e ca o faceti pentru un articol in plus, iar Biserica respecta statul si deciizile pe care le ia.
    inca o intrebare stimate domn. Daca dumneavoastra aveti dreptate si castigati in instanta si oameni vin la biserica si stim cu toti ca acest virus e foarte contagios si se imbolnavesc crestini, imi spuneti va rog unde se trateaza? la biserica sau la spital?
    PS: DIN MOMENT CE ESTE DECLARATA STARE DE URGENTA NU MAI ESTE O TARA LIBERA!!! TE SUPUI REGULAMENTELOR DATE DE ARAMATA!!! MAI CITITI INAINTE SA VA FACETI PUBLICITATE!

    1. Cititi dumneavoastra mai atent ca si in starea de urgenta trebuie sa existe legalitate, nu se poate lua orice masura, cum credeti dumneavoastra. ea trebuie sa fie legala.
     Iar tara este libera si in stare de urgenta, numai ca anumite drepturi sunt restranse temporar, insa in niste limite constitutionale.
     Nu uitati un lucru, eu fac un demers juridic, nimic mai mult. Cei care decid daca am sau nu dreptate sunt judecatorii care vor judeca acest demers.
     Daca justitia va decide sa se permita frecventarea bisericilor, este obligatia statului sa ia masuri ca acest lucru sa se faca in asa fel incat sa se minimalizeze riscurile. Nimeni nu cheama cu forta pe cineva la biserica. Cei ce se tem sa mearga, stau acasa si se roaga cum si unde pot, cei ce sunt infestati stau in izolare sau in carantina si nu au dreptul sa iasa din casa sub sanctiune penala, iar cei care sunt sanatosi si doresc sa mearga la biserica o pot face, daca doresc.
     Cei care se imbolnavesc mergand la biserica se trateaza la fel ca cei ce se imbolnavesc nemergand la biserica. Am vazut ca in ciuda acestor masuri, care cred ca se respecta totusi, oamenii continua sa se imbolnaveasca, indiferent ca merg sau nu la biserica, si sunt tratati la spitale, cum e si firesc.

 6. Pentru eradicarea acestui nou coronavirus este nevoie de masuri drastice tinand cont si de modul cum multi din conationalii nostrii inteleg sa nu se autoizoleze si/sau cel putin sa nu declare cinstit tara din care au venit. Doriti sa ajungem ca in Italia si Spania ? Consider, fara sa va suparati pe mine, ca Biserica Ortodoxa ar trebui sa sprijine aceste masuri restrictive daca doreste binele romanilor si sa gaseasca solutii care sa nu angajeze prezenta oamenilor in biserica si mai ales intr-un numar mare. Dumnezeu sunt convins ca ne va ierta si va ingadui rugaciunile noastre facute in fata icoanelor nostre sfintite.
  Doamne ajuta!

  1. Nu ma supar pe dumneavoastra, Biserica nu poate sustine masurile restrictive nemaifacand slujbe, le sprijina altfel.
   Masurile drastice constitutionale care au fost impuse sunt indiscutabile, ne supunem lor si le aplicam. Din pacate, inchiderea accesului la slujbele religioase in asemenea moment grav nu este constitutional si nici nu prea are noima. Se pot lasa bisericile deschise si sa se asigure ca acolo nu se infesteaza nimeni, prin implementarea celorlalte masuri eficiente.
   Cat credeti ca va putea fi tinuta tara inchisa? Un an-doi? Cat credeti ca vor rezista cetatenii sa mai stea in casa, mai ales cei ce traiesc in spatii inchise, prin orase?
   Mai devreme sau mai tarziu va trebui gasita o forma medicala mai eficienta de lupta cu acest virus, care sa nu se bazeze atat de mult pe inchiderea cetatenilor in case.

 7. Cu pioșenie,mă plec în fața acestui caracter deosebit de adevărat credincios Ortodox ,de adevărat om în sensul pur și adevărat al cuvântului ,un mărturisitor total al Credinței Ortodoxe.Sunt cu toată conștiința mea,cu toată ființa mea de acord cu tot ce susțineți și ați întreprins în acest sens. Sunt foarte revoltat împotriva acestui extrem de grav abuz împotriva libertății la credință și a exercitării conform Canoanelor Sfinte,a Credinței Ortodoxă, a oricărui creștin ortodox!Sunt alături de dumneavoastră!Cum să vă sprijinim?Ce trebuie să facem?Am credința nestrămutată că Bunul Dumnezeu nu ne va lăsa și ne va da biruință împotriva tuturor celor potrivnici!Bunul Dumnezeu,Măicuță Domnului, Sfinții și Îngerii Sfintei Treimi să ne lumineze, ocrotească, întărească!Multă sănătate și tot binele!Dumnezeu să ne ajute!AMIN!

  1. Cred ca inseamna: Pentru ce scop a fost interzisa Sfanta Liturghie in mod neconstitutional si contrar drepturilor omului?

   1. Ideea e una buna,dar nu cred sa se rezolve in felul asta.nu e chiar simplu pt ca nu e nevoie doar de a trimite hartii prin mail ,trebuie sa mergi si personal de cateva ori .daca ar fi la aceeasi instanta ai putea sa speri ,dar asa una da o solutie ,altele dau alte solutii.pana se da o solutie in instantele noastre trece pandemia.o scrisoare deschisa semnata de multi catre munistrul afacerilor interne mai degraba e o solutie.

 8. CARE STAT? NU MAI SUNTEM STAT DIN 90 ACUM SUNTEM COLONIE IAR DEMERSURILE LE FAC ACUM MASONII, NOI NU MAI AVEM NICI UN DREPT LA NOI ÎN ȚARĂ. MAI PUȚIN ȘI NE VOR INTERZICE ȘI SĂ MAI RESPIRĂM DARĂMITE SĂ MAI PUTEM MERGE LA BISERICĂ.

 9. OAMENII BUNI ! HRISTOS NE A CREAT PE TOTII ! A LUI SUNTEM ! DACA NU IL AVEM PE DUMNEZEU IN VIATA NOASTRA AI CUI SUNTEM ? A CELUI RAU ? SE IMPARTESTE LUMEA IN DOUA : CEI CE CRED IN HRISTOS SI CEI CE NU CRED ! SI CELOR CE CRED IN HRISTOS NU LE ESTE FRICA DE UN VIRUS . SI DACA TREBUIE SA MOARA VOR SA MORA LANGA HRISTOSUL LOR . NU LE PUTETI LUA ACEST DREPT . ESTE STRIGATOR LA CER !

 10. Nu mai avem voie să mergem la biserica dar avem voie să ne inghesuim si sa ne mirosul respiratia unul altuia in mijloacele de transport??? In biserica se ia virusul dar in alte parti nu? Hai sa fim serioși, cand e pandemie,opresti, limitezi, iinchizi tot in situatie de urgență,nu e pe alese! Eu cu copilul stam in autoizolare si sotul merge la servici si intra in contact cu „n” persoane,noi mai putem fi 100% ferite de virus daca stăm acasă? In niciun caz!

 11. In perioada regimului Antonescu si nu numai Biserica Ortodoxa a participat activ la persecutia cultelor minoritare.

  Acum se intoarce roata si primiti ce ati oferit. Daca reusiti sa scoateti oamenii la slujbe deveniti ucigasi, si e posibil ca dupa ce vor fi murit mii si zeci de mii multimea furioasa sa va linseze.

  Orice ati face nu iesiti bine din chestia asta.

  1. Dumnezeu da o lectie poporului ortodox pentru ca ierarhii si preotii au acceptat erezia cumplita a ecumenismului, care spune ca in afara Bisericii Ortodoxe ar mai exista si alte forme de biserica, adica ereziile, schismele si toate sectele actuale.
   Poporul ar fi trebuit sa ia atitudine acum patru ani, dupa sinodul din Creta, nu a facut-o, acum Dumnezeu i-a scos astfel din comuniunea cu ierarhii eretici.
   ACEASTA ARATA DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU PENTRU POPORUL SAU, iar nu ceea ce spuneti dumneavoastra, care nu are nicio baza de vreun fel.
   Daca reusim sa scoatem oamenii la slujbe poate Dumnezeu se milostiveste spre acest popor si pune capat acestei boli, care pe cale medicala s-ar putea sa dureze mai mult.
   Ganditi marunt, marunt de tot, lumeste, mic, nu vedeti puterea lui Dumnezeu, pentru ca nu credeti in Dumnezeu. Va temeti pentru viata dumneavoastra, inchipuindu-va ca veti trai milenii, fara sa va pese defel de viata vesnica.Imbratisati viata vesnica si veti vedea ca frica de moarte prin coronavirus va disparea.
   Ucigasi sunt aceea care au lansat acest virus, nu noi, care dorim sa mergem la biserica. Scoateti capul din televizor si incercati sa ganditi pe cont propriu si veti vedea adevarul.
   Nu confundati visurile dumneavoastra si scene din filme proaste cu realitatea.
   Nu uitati ca decizia de a deschide bisericile va apartine unei instante, nu mie, eu doar am sesizat neconstitutionalitatea unui act. Daca instanta va lua masura corecta si va redeschide bisericile, e posibil ca tocmai aceasta sa fie salvarea intregii natiuni.
   Cum credeti dumneavoastra ca va infranta aceasta molima fara ajutorul lui Dumnezeu.
   Decizia de a inchide bisericile a fost luata de oameni fara Dumnezeu, care isi pun increderea doar in medicina. Nu poate fi impusa astfel de viziune unei natiuni intregi.
   Va asigur eu ca vom iesi bine din chestia asta. Preocupati-va pentru viata dumneavoastra vesnica mai bine decat sa ne plangeti noua de mila.

 12. Nenorocitilor, vreti sa ne tineti in carantina un an? vreti sa ne omorati parintii?
  Stati naiba si rugati-va in casa, intim, doar voi si Dumnezeu. Rugaciunile vi se aud si din casa, dobitocilor.
  Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi – este o incalcare grava a acestei porunci atata timp cat efectiv nu va pasa de restul oamenilor. Adunatura de oameni egoisti si rai ce sunteti.
  Nu o sa castigati niciodata mizeria asta de proces in starea de urgenta, nesimtitilor! faceti cate demersuri vreti

  1. Va public acest comentariu doar pentru ca cititorii acestui site sa poata vedea cat de primitiv poate fi cineva care sta ascuns dupa un nickname pe internet.
   Daca ati avea un minim de rationament in ce spuneti ati observa ca dorinta noastra de a intra in biserici nu are nicio legatura nici cu spaima dumneavoastra primitiva de moarte, nici cu restul oamenilor, pe care nu ii ducem cu forta la biserica. Statul poate sa redeschida bisericile si sa aiba grija ca ele sa fie frecventate doar de oameni sanatosi. De aceea au dat pedepse de 15 ani in Codul Penal pentru cei ce raspandesc boala.
   Noi vrem sa ne rugam in biserici, cum e dreptul nostru, pentru ca stim ca la biserica nu ne vom imbolnavi niciodata de nicio boala, ba, mai mult, prin rugaciunile noastre, e posibil sa ii ajutam si pe ceilalti sa se vindece.
   De unde stiti ca nu vom castiga? Nu confundati trairile dumneavoastra cavernale cu realitatea juridica.

   1. Stim, domnule, pentru ca lucrurile incep sa se puna in ordine.
    In astfel de vremuri nu mai exista politicieni populisti dornici de afirmare prin falsa credinta in Dumnezeu, nu mai exista oameni care iau decizii irational (exceptand Nicaragua, sau alte tari de genul).
    In vremurile astea politicienii si aparatul de stat nu mai iau decizi doar pentru a mai aduna cate un vot de la niste oameni varstnici spalati pe creier de biserica.
    Intr-o situatie ca asta, biserica ortodoxa se duce duce acolo unde ii este locul.
    Si nu, niciodata nu veti intoarce ateii/agnosticii spre credinta procedand asa.
    Veti adancii ura fata de biserca, o institutie fara sanse de supravietuire numai din cauza voastra.
    Aia e, nu mai avem de mult oameni puri, oameni cu credinta adevarata, preoti … in urmatorii ani vor fii extrem de putini si aia se vor ruga de acasa. Doar din vina voastra!

    1. Ma bucur sa vad ca „amenintarile mele penale” v-au facut sa descoperiti limbajul civilizat. Asta inseamna ca ati inteles mesajul.
     Acum, de unde stiu ca cei ce pleaca de la biserica se duc acasa? Din continutul ordonantelor militare care spun clar ca dupa ce ti-ai facut treaba in public, te duci acasa, altfel risti rigorile legii.
     Daca statul se asigura ca din casa nu pleaca decat cine are voie sa plece, adica nu e contaminat, la biserica ar trebui sa ajunga oameni sanatosi, care nu se pot contamina la biserica, dupa care se intorc acasa tot oameni sanatosi. Iar daca se duc in alta parte, o fac pe raspunderea proprie. Dar nu o fac, pentru ca cei ce merg la biserica au disciplina si responsabilitate, nu traiesc haotic, asa cum vi s-a facut dumneavoastra impresia despre ei si despre noi.
     Dumneavoastra trebuie sa intelegeti ca nu puteti sacrifica viata spirituala a unei natiuni intregi, mai ales in perioada de Sfintele Pasti. Cu totii intelegem si respectam consemnul medical ca pe ceva necesar, dar pana la punctul la care ni se spune sa nu mai mergem la biserica. Asta nu putem accepta. Asa cum ni se permite sa mergem sa ne luam cele strict necesare trebuie sa ni se permita si sa mergem la biserica in perioada pascala. Biserica nu si-a intrerupt niciodata slujbele din motive de epidemii.
     Poate ca nu aveti nicio aplecare spre viata crestina, dar ati putea sa intelegeti ca prezenta noastra in biserici, prin rugaciunile pe care le rostim in biserica, ar putea ajuta comunitatile sa scape de acest virus. Va place sau nu sa credeti, Dumnezeu este cu mult mai puternic decat toate eforturile umane.
     In suflete ca al dumneavoastra, stimate domn, nu se mai poate adanci ura fata de Biserica, pentru ca nu mai are unde sa coboare. Cei care au credinta in Dumnezeu nu vor simti ce simtiti dumneavoastra. Va asigur.
     Nu uitati un lucru, totul depinde de o instanta judecatoreasca, nu de mine. Eu mi-am exercitat un drept, nu sunt eu care decide daca e bine sau nu, ci un judecator. Daca un judecator spune ca am dreptate, cine sunteti dumneavoastra sa imi puneti mie pumnul in gura si sa imi spuneti ca trebuie sa renunt la un drept doar pentru ca vi se pare ca aceasta v-ar oferi mai multa protectie contra bolii, ceea ce e o iluzie?
     Vedeti cum se pune problema?
     Aduceti si o proba la afirmatia ca in aste vremuri nu mai exista politicieni populisti? Cred ca sunteti cablat la o realitate paralela.
     Aceasta conversatie mai poate continua doar daca pastrati respectul datorat si daca aveti argumente ceva mai serioase.
     Buna ziua.

     PS. Ideea fluturata ca la biserica s-a imbolnavit nu stiu ce preot nu are nicio baza reala. Acel preot putea sa se imbolnaveasca in societate, de la contactul cu oricine. Din cate am vazut, la biserica a fost doar cu dascalul. Asa ca mie mi se pare o simpla facatura mass-media care sa justifice deciziile luate de a restrictiona accesul la biserica.
     PSS. De unde stiti ca acesta e sentimentul de repulsie pe care il insuflu „majoritatii”? Sunteti vreun sociolog, sondor al opiniei publice?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)