Acțiune în instanță împotriva restricționării participării la slujbe prin Ordonanța militară nr. 2/2020

Întrucât ierarhia Bisericii Ortodoxe Române a acceptat fără niciun fel de obiecție deciziile prin care credincioșii ortodocși din Patriarhie sunt obligați să nu mai participe la slujbele religioase pe durata stării de urgență, este de datoria credincioșilor înșiși să își apere drepturile constituționale.
Consider că Ordonanța militară nr. 2/2020 cuprinde prevederi legate de participarea la biserică a cetățenilor necorespunzătoare cerințelor art. 53 din Constituție, care impune ca restrângerea temporară a drepturilor și libertăților să se facă respectându-se câteva principii: proporționalitatea cu pericolul invocat, nediscriminarea și neatacarea existenței dreptului în sine.
Măsura este disproporționată pentru că România este una dintre cele 4 țări din Europa care au cerut derogare de la CEDO pentru a restrânge drepturile cetățenești, alături de trei țări foste comuniste, iar situația din țară se poate controla prin celelalte măsuri, nefiind nevoie de alungarea oamenilor din biserici într-o perioadă atât de importantă ca Sfintele Paști; este discriminatorie, deoarece este alungată din biserici doar o categorie de membri ai acestora, și aduce atingere libertății de conștiință, întrucât statul încalcă grav autonomia în organizare a cultului, permițându-și să facă reguli liturgice noi.
Nu mi se pare corect ca membrii cultelor recunoscute de stat să plătească întârzierea cu care autoritățile au luat măsurile de prevenție și grija politicienilor pentru a nu își îndepărta o categorie de votanți foarte importanți pentru ei, cărora nu le-au făcut din timp măsuri de carantinizare, în condițiile în care era de presupus că unii dintre ei sunt infestați cu această boală.
Mai presus de toate, dezavuez abuzurile care au început deja să se producă și despre care relatează chiar și organe de presă, contra preoților și credincioșilor.
Dincolo de aspectele juridice, pe plan teologic, ceea ce se întâmplă zilele acestea mi se pare un subiect de meditație asupra faptului că Dumnezeu îi îngrădește, cumva contra voinței lor, pentru a-i avertiza, pe credincioșii ortodocși, prin aceste măsuri ale statului, de păstorii chemați să ia atitudine, dar care nu au făcut nimic față de erezia ecumenismului, existentă în Biserica noastră. Cel mai grav lucru ar fi ca, la sfârșitul acestei stări de urgență, să nu învățăm nimic și să revenim la „normalul” în care trăim de ceva vreme.
Dacă cineva dorește să se alăture acestui demers, la sfârșitul articolului sunt îndrumări despre cum o poate face.

Doamnă Președinte,

 

Subsemnatul, Chirilă Gh. Mihai-Silviu, fiul lui Gheorghe și al Mariei, identificat cu carte de identitate CI, seria…, nr…, domiciliat în strada… localitatea…, Comuna…, Județul Neamț, email…, telefon…, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă Iași, doctorand în teologie ortodoxă, de profesie traducător liber profesionist de carte, îl chem în judecată pe domnul Marcel Ioan Vela, Ministrul Afacerilor Interne, pentru ca, pe cale urgentă (eventual prin ordonanță președințială), să dispuneți anularea parțială a Ordonanței militare nr. 2/2020, sub următorul aspect:

 • anularea, în alin. 2 al art. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, din formularea “Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online” a expresiei “de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online” (nu am nicio obiecție dacă MAI introduce în locul acestei expresii precizări pertinente legate de norme de prevenție, altele decât împărtășirea cu lingurițe de unică folosință, dezinfectarea icoanelor, restricționarea arbitrară a numărului de credincioși etc.; s-ar putea introduce o recomandare ca cei ce sunt bolnavi sau purtători ai virusului să se abțină de la a participa la slujbe, sub sancțiunea impusă de stat, sau alte precizări care să ajute la prevenția virusului, dar să nu împieteze dreptul credinciosului de a participa la slujbe);
 • anularea, în alin. 3, al art. 3 al Ordonanței militare nr. 1/2020, din formularea “Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora” a expresiei “la care pot participa maximum 8 persoane”,

alineate introduse prin art. 9, alin. 1, pct. 1 al Ordonanței militare nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

 

Motive:

 

Prin Decretul prezidențial nr. 195/2020 s-a instituit stare de urgență pe teritoriul României, în conformitate cu articolul 53 al Constituției României, care permite acest lucru, în măsura în care este proporțională cu situația care a determinat-o, nu este discriminatorie și nu aduce atingere existenței dreptului sau libertății respective.

Prin decret, s-au restrâns următoarele drepturi: dreptul la libera circulație; dreptul la viață intimă, familială și privată;  inviolabilitatea domiciliului; dreptul la învăţătură; libertatea întrunirilor; dreptul de proprietate privată; dreptul la grevă; libertatea economică, însă nu s-a restrâns și exprimarea publică a libertății de conștiință, garantată de art. 29 Constituție, ceea ce, în opinia mea, face ca dispozițiile contestate de mine să nu aibă bază legală în Decretul prezidențial.

În modificarea adusă art. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, prin art. 9, alin. 1, pct. 1 al Ordonanței militare nr. 2/2020 se introduc două alineate noi prin care se reglementează modul în care se vor desfășura slujbele religioase pe perioada stării de urgență.

Aspectul pozitiv al acestor două alineate introduse este acela că explică mai clar dispoziția din art. 2 al Ordonanței militare nr. 1/2020, arătând că aceasta nu se referă la slujbele religioase, atunci când vorbește despre interzicerea adunărilor publice cu caracter religios: simpozioane, conferințe, pelerinaje, procesiuni etc.

Aspectul negativ este acela că reglementează modul în care se vor desfășura slujbele religioase într-o manieră care, în opinia noastră, este disproporționată cu situația răspândirii COVID-19, este discriminatorie și aduce o gravă atingere existenței înseși a libertății de conștiință religioasă și a exercitării acesteia publice.

Mai precis, cele două alineate prevăd că slujbele religioase se pot desfășura de către preoți însă fără participarea publicului, adică a credincioșilor, iar servicii religioase precum nunți, botezuri, cununii se pot desfășura cu prezența a cel mult 8 participanți.

Cu privire la dispozițiile celor două alineate, precizăm următoarele:

 1. În conformitate cu doctrina canonică ortodoxă, liturghia duminicală sau din sărbători nu se poate săvârși fără prezența poporului credincios[1], preotului fiindu-i interzis să săvârșească liturghie fără popor, pe motivul că liturghia (termenul înseamnă “lucrare publică”) este un act de comuniune religioasă, în care preotul săvârșește serviciul religios pentru popor, nu în nume și folos personal. Obligarea poporului credincios (numit în ordonanță “public”) să rămână acasă, în timp ce preotul slujește liturghia, golește de sens actul liturgic în sine și reprezintă o ingerință nepermisă a statului în rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe, în condițiile în care acesta este ținut de către art. 29 (3 și 5) din Constituție și de art. 9 (1) din Legea 489/2006 a cultelor să fie neutru față de orice credință religioasă. Întrunit într-o ședință de urgență, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene a considerat cerința suprimării slujbelor ca fiind “inovație în cult”[2], “modificare a ritualului”, ceea ce, translatat în limbaj juridic constituțional și aplicat la situația celor două aliniate ale ordonanței militare, înseamnă o atingere gravă adusă înseși existenței libertății de conștiință religioasă a credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române. O atitudine similară Bisericii Georgiene au avut și conducătorii Bisericii Ortodoxe Ruse, care au anunțat că “nu vom închide biserici, nici nu vom elimina slujbele”[3].
 2. Excluderea de la slujbe a unei categorii de membri ai Bisericii (credincioșii, numiți impropriu în ordonanță “public”), dar acceptarea altor categorii (preoți și ierarhi) creează premisele unei discriminări contrare art. 16 al Constituției, dar și prevederilor art. 53 (2) din Constituție, care impune nediscriminarea drept criteriu de legalitate a oricărei măsuri de restrângere a drepturilor și libertăților pe durata stării de urgență. Această discriminare se poate rezolva numai în sensul pozitiv al admiterii credincioșilor la slujbe, nicidecum prin interzicerea cu totul a slujbelor, pentru a-i priva și pe clerici de acestea.
 3. Dispoziția potrivit căreia slujbele pot fi ținute de către preot și urmărite pe calculator sau pe media sociale de către credincioși ignoră faptul că liturghia bisericească este o lucrare sacramentală harică, ce presupune o prezență fizică și spirituală efectivă și activă a credinciosului, putând fi comparată cu categoria actelor juridice solemne, în care nu poate să lipsească vreuna dintre părți. Prevederea Ordonanței militare nr. 2/2020 tratează, în mod inadmisibil, slujbele bisericești ca pe evenimente sociale ordinare, care pot fi urmărite pe media online, lucru deosebit de grav din punct de vedere bisericesc.
 4. Dispoziția care impune un număr de 8 persoane la servicii religioase precum nunți, botezuri, cununii este una arbitrară, fără a exista vreun studiu științific serios care să demonstreze că prezența a 8 persoane asigură garanția nerăspândirii virusului. În plus, dispoziția este discriminatorie, deoarece nu ține seama de faptul că evenimente precum înmormântările ar putea aduna la căpătâiul celui decedat mai multe rude directe decât numărul prevăzut prin lege. În atare situație, cine și cum decide care dintre fii, nepoți, soți, părinți participă la acest eveniment irepetabil, încărcat de o mare emoție sufletească?
 5. Dispozițiile din ordonanța militară pe care le contestăm vizează viața bisericească (și) a comunității ortodoxe în cea mai importantă perioadă din anul bisericesc și din viața spirituală a ortodocșilor: Postul Sfintelor Paști și, mai ales, Învierea Domnului. Interdicția aplicată creștinilor de a veni în noaptea de Înviere la biserică, care e, simbolic, mormântul gol al Mântuitorului, face ca preoții slujitori să nu transmită mesajul Învierii nimănui, iar Învierea însăși să nu se adreseze nimănui, ceea ce este inadmisibil. Pe parcursul istoriei poporului român, s-au consemnat mai multe situații de epidemii de holeră, ciumă sau alte boli puternic contagioase, dar nicăieri în istorie nu există consemnată o măsură de întrerupere a slujbelor bisericești în perioada Paștilor. Ordonanța militară nr. 2/2020 vrea a inaugura o tristă premieră în viața religioasă românească, ceea ce este o atingere a existenței libertății de conștiință religioasă. Pe parcursul istoriei bimilenare a Bisericii Ortodoxe au existat doar două state care au îndrăznit să interzică slujbele bisericești: statul roman, prin celebrul decret Non licet esse vos, și statul comunist, prin doctrina ateistă. În ambele situații, poporul credincios, când a fost pus în situația de a alege între chemarea lui Dumnezeu și legea statului, a ales chemarea lui Dumnezeu. Statul care îl pune pe credincios în fața acestei alegeri săvârșește un act de grav abuz și are un mare deficit de toleranță democratică.
 6. Discursul public al autorităților ne lasă să credem că este aproape sigură o prelungire a stării de urgență dincolo de zilele de Paști, cu efecte catastrofale la nivelul conștiinței religioase a credincioșilor ortodocși (poate și ai altor culte). Cine are dreptul să lipsească o națiune întreagă de servicii religioase pe o durată care ar putea dura luni întregi, care s-ar putea repeta, din relatările medicilor care conduc această operațiune la nivel național, în toamna anului viitor, pe o altă perioadă nedeterminată?
 7. Măsurile luate de MAI prin această ordonanță atacă direct existența libertății de expresie religioasă, prin faptul că introduc în mentalul colectiv al credincioșilor ortodocși idei contrare doctrinei ortodoxe: ideea că Biserica, Casa lui Dumnezeu, ar putea fi un loc de contaminare cu COVID-19, când de milenii se știe că Biserica este un spital în care puterea lui Dumnezeu vindecă astfel de molime; introduc ideea că pentru a te vindeca de această epidemie nu ai nevoie de Dumnezeu, El Însuși “izolat la domiciliu” de către ordonanțele MAI; îi despart pe credincioșii ortodocși de Dumnezeu și de sprijinul spiritual al Bisericii Ortodoxe, lăsându-i pradă singurătății, deznădejdii, fricii de moarte și propagandei alarmiste a media, în condițiile în care credincioșii ortodocși în astfel de momente aleargă mai mult decât oricând la ajutorul lui Dumnezeu și au nevoie de ajutorul Acestuia; introduc ideea că Sfintele Icoane ar avea nevoie de dezinfecție, deși credincioșii ortodocși știu de milenii că ele sunt “dezinfectate” de lucrarea Duhului Sfânt în ele; introduc ideea că împărtășirea de la același Potir ar putea fi sursă de infectare, în ciuda faptului că această Împărtășire se practică frecvent în capelele spitalelor de boli infecțioase (Spitalul TBC Bisericani, Neamț etc.), iar a afirma că Trupul și Sângele lui Hristos sunt vehicule ale bolii este o blasfemie. Toate aceste idei cultivă necredința, blasfemia și delăsarea religioasă, punând în discuție însăși existența libertății de conștiință religioasă.
 8. Măsurile pot fi atentate la adresa fizică și, mai ales, psihică a credincioșilor, lipsiți de ajutorul Bisericii pe o perioadă atât de lungă și de importantă în viața liturgică cum este perioada Paștilor. Canoanele bisericești prevăd sancționarea credincioșilor care nu participă la trei slujbe ale liturghiei consecutive, arătând prin aceasta importanța participării fizice la slujbe. Decizia de a participa sau nu trebuie să aparțină invariabil credinciosului, nicidecum statului.
 9. Dispozițiile contestate sunt disproporționate cu gravitatea situației și cu previzionarea acesteia, în condițiile în care statul român a luat deja măsura înăspririi pedepselor pentru cei ce săvârșesc fapta penală de răspândire a bolii și pentru cei ce părăsesc carantina, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru ca la biserică în această perioadă să vină cei ce nu au nicio problemă medicală cu COVID-19, neexpunându-se sancțiunilor aspre ale legii penale. România este închisă practic de trei săptămâni, timp în care statul ar fi trebuit să aibă deja un control asupra circulației celor care au fost infestați în străinătate sau a celor care refuză să se conformeze măsurilor de prevenție, în așa fel încât să nu trebuiască să închidă accesul la biserică al credincioșilor care sunt sănătoși.
 10. Există mărturii ale unor medici reputați care au afirmat public că doresc să participe la slujbele bisericești în noaptea de Paști[4], perfect conștienți de riscurile pe care și le asumă, știind că prin această participare nu pun în pericol nici sănătatea publică, nici sănătatea personală. Într-o luare publică de atitudine, profesorul universitar Vasile Astărăstoaie, medic legist, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, fost rector al Universității de Medicină Iași a numit deciziile guvernanților de suprimare a cultului bisericesc “măsuri aberante”. O poziție similară a avut medicul Mircea Pușcașu, din Suceava, care a afirmat că va merge cu toate riscurile legale duminica la biserică[5]. În mediul online deja s-a lansat o petiție, numită Nu ne interziceți Sfânta Liturghie, semnată până acum de peste 3590 de oameni[6].
 11. Există deja în teritoriu relatări referitoare la abuzuri grave săvârșite în aplicarea celor două ordonanțe cu privire la slujbele religioase. Astfel, într-un raport înaintat IPJ Iași, un agent rural[7] relatează că, autosesizându-se, a descins într-o biserică în care se rugau 50 de credincioși, a întrerupt slujba bisericească, a evacuat poporul credincios și a amendat preotul. Aceste gesturi, care amintesc de teroarea bolșevică a anilor 1950, insultă brutal sentimentele religioase ale oricărui creștin ortodox din lume, constituindu-se și în fapta penală prevăzută de art. 381 Noul Cod Penal referitor la împiedicarea exercitării libertății religioase. Art. 27 al OUG 1/1999 prevede ca sancțiuni contravenții pentru cei ce nu respectă dispozițiile ordonanțelor militare, nici într-un caz nu abrogă dispoziția art. 381 NCP, nici nu dispune întreruperea unei slujbe în desfășurare sau evacuarea poporului participant la slujbe. Dintr-o altă relatare de presă aflăm că în județul Gorj[8] polițiștii au intrat în biserici, au numărat în timpul slujbei credincioșii, au chestionat preotul dacă a igienizat icoanele, au întrerupt slujbele. Există relatări de presă în care împărtășirea credincioșilor cu aceeași linguriță este prezentată într-o manieră negativă, aproape ca o faptă reprobabilă, în condițiile în care credința în prezența reală a lui Hristos în Euharistie exclude posibilitatea ca cineva să se îmbolnăvească atunci când ia Trupul și Sângele lui Hristos. Ideea că așa ceva s-ar putea întâmpla este o blasfemie la adresa Euharistiei, lucru inadmisibil[9]. Toate aceste abuzuri grave creează premisele unei tensiuni religioase, determinând o puternică reacție emoțională de tulburare din partea credincioșilor din întreaga țară, care nu va putea fi stinsă ușor din memoria colectivă doar de încheierea perioadei de stare de urgență și de reluarea exercițiului normal al drepturilor și libertăților cetățenești.

 

În drept,

 

Actul pe care îl contest nu respectă principiile tehnicii legislative, în sensul că excede prevederilor Decretului prezidențial nr. 195/2020, în baza căruia a fost emisă ordonanța.

Cererea este întemeiată pe dispozițiile:

 • Articolul  8 din Legea 554/2004. 
 • Potrivit actelor normative care reglementează luarea măsurii stării de urgență, prevederile se aplică în consonanță cu prevederile art. 53 din Constituție.
 • Articolul 53 (2) din Constituția României: “Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.
 • Decretul prezidențial nr. 195/2020 care nu include între drepturile restrânse dreptul la liberă conștiință și exprimare a credinței religioase, prevăzut de art. 29 din Constituție.
 • Articolul 29 din Constituție care prevede libertatea conștiinței.
 • Articolul 581 Noul Cod de Procedură Civilă, referitor la procedura de urgență a ordonanței președințiale.

 

Precizez că prezenta acțiune se întemeiază pe apărarea drepturilor și libertăților individuale, în sensul că eventuala opinie contrară a conducerii cultului față de aspectele contestate nu prezintă relevanță, întrucât drepturile și libertățile au un caracter personal, iar în această cauză ele au fost încălcate, în opinia mea, credincioșilor, nu conducerii cultului.

 

În dovedire:

 • Înscrisuri (atașez Opis), pe care vă rog să le listați în două exemplare;
 • Interogatoriul pârâtului, pe care vă rog să i-l comunicați pentru a putea transmite răspunsul în scris;
 • Martori. Mă angajez să îi aduc personal la audieri, dacă condițiile legale o vor permite.

 

23.03.2020                                                                                Mihai-Silviu Chirilă

 

 

 

Doamnei Președinte al Curții de Apel Bacău

 

Note:

[1] Ideea este sintetizată de cel mai mare canonist al Bisericii Ortodoxe Române, Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, în manualul de drept canonic ortodox referențial pentru tot învățământul teologic românesc: “Pentru a exprima într-un mod cât mai grăitor și mai frecvent participarea laicilor la exercitarea puterii sfințitoare, s-a adoptat rânduiala rămasă tradițională de a nu se săvârși Sfânta Liturghie decât în prezența credincioșilor. De altfel, ea nici nu ar avea rost doar pentru clerici, nereprezentând o formă de închinare individuală sau destinată unei categorii din membrii Bisericii, ci o formă de închinare obștească, săvârșită prin prezența și conlucrarea tuturor, mai precis prin prezența și conlucrarea celor două elemente constitutive esențiale ale Bisericii, care sunt clerul și laicii”; Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească, vol. I, EIBMBOR, București, 1990, p. 260.

[2] https://www.ekhokavkaza.com/a/30499968.html.

[3] https://www.rferl.org/a/coronavirus-vs-the-church-orthodox-traditionalists-stand-behind-the-holy-spoon/30492749.html.

[4] https://www.activenews.ro/stiri/Dr.-Vasile-Astarastoae-Fac-parte-din-categoria-pupatorilor-de-moaste-si-icoane.-In-noaptea-de-Inviere-voi-fi-prezent-in-Biserica-voi-saruta-icoanele-si-voi-lua-Lumina-indiferent-ce-masuri-absurde-vor-lua-decidentii-in-razboiul-cu-virusii-160449.

[5] https://adevarul.ro/locale/suceava/Indemnul-nesupunere-civica-unuimedic-plina-pandemie-covid-19-mergem-duminica-bisericaorice-fi-1_5e7352295163ec427108e25f/index.html.

[6] https://secure.avaaz.org/ro/community_petitions/guvernul_romaniei_nu_ne_interziceti

_sfanta_liturghie/.

[7] https://adevarul.ro/locale/iasi/preot-amendat-suma-uriasa-adunat-interiorul-bisericii-50-persoane-politistii-intrerupt-slujba-1_5e7796d05163ec42711bac32/index.html.

[8] https://www.stiripesurse.ro/scene-scandaloase-in-biserici-politia-a-luat-mascatii-si-s-a-dus-peste-preoti-in-timpul-slujbelor_1441029.html.

[9] https://www.digifm.ro/stiri/mitropolia-clujului-dupa-ce-zeci-de-cetateni-s-au-impartasit-cu-aceeasi-lingurita-nu-i-am-obligat-sa-vina-la-biserica-63884.

[10] https://legeaz.net/dictionar-juridic/acte-de-comandament-cu-caracter-militar.

 


 

Dacă cineva dorește să depună o plângere similară la curtea de apel din zona în care trăiește, poate folosi acest model, la care poate adăuga ce crede necesar.

actiune-curte-de-apel

Acțiunea se poate depune pe mailul curții de apel, costă 50 de lei taxa judiciară de timbru plătită la primăria de domiciliu și trimisă copie foto sau scanată pe mailul curții de apel. Cei ce vor să depună acțiune separată va trebui să meargă la proces. Dacă nu se pot apăra singuri, va trebui să angajeze avocat.

În cazul în care instanța nu dă câștig de cauză demersului, nu ar trebui să se plătească cheltuieli de judecată, pentru că este un proces în contencios administrativ, împotriva unei decizii administrative, nu a unei persoane, care să se simtă prejudiciată la nivel personal.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

213 comentarii la “Acțiune în instanță împotriva restricționării participării la slujbe prin Ordonanța militară nr. 2/2020

 1. Buna ziua, as dori sa particip activ la aceasta actiune, incepand cu o intrebare: La pct. 2: „Această discriminare se poate rezolva numai în sensul pozitiv al admiterii credincioșilor la slujbe, nicidecum prin interzicerea cu totul a slujbelor, pentru a-i priva și pe clerici de acestea.
  Nefiind jurist (sunt inginer constructor de profesie), nu stiu daca intr-adevar asa e, adica daca „discriminarea se poate rezolva numai in sensul pozitiv…”. Daca raspunsul este da, atunci nu e nici un pericol ca statul sa decida sistarea completa a slujbelor, asa-i?
  Multumesc, Doamne-ajuta!

  1. Nu au sa inchida de tot lacasele pentru ca spun eu. Daca aveau de gand sa o faca, o faceau deja.
   Daca decizia este si asa neconstitutionala, va dati seama cat de neconstitutionala ar fi daca ar recurge la inchiderea de tot a slujbelor. Daca instanta va constata ca am dreptate, cu siguranta ii va obliga sa rezolve problema in sensul admiterii credinciosilor, nu al excluderii clerului.
   Cand ai o situatie de discriminare, nu o rezolvi prejudiciind ambele parti, ci stingand prejudiciul cauzat celui discriminat. Chiar si in situatie de urgenta, aceasta ar trebui sa fie logica juridica aplicabila.

   1. In afara de cele specificate mai sus trebuie specificat ca in Canoanele bisericesti lasate de Sfantul Vasile cel Mare scrie asa:

    Cine lipseste 3 Sfinte Liturghii la rand de la biserica,oficiate in duminici si sarbatori sa fie oprit 3 ani de la Sfsnta Impartasanie,iar daca va solicita Sfanta Impartasanie inapropierea ultimei suflari sa i se poata administra aceasta
    Sfantul Ioan Gura de Aur este si mai aspru.Ne spune ca sa nu ne impartasim 3 ani daca lipsim 3 duminici si sarbatori la rand si sa ne afurisim.
    Aici vreau sa arat cat de aspre sunt multe Canoane ale Sfintilor Parinti.Sa le citeasca si autoritatile si apoi sa se gandeasca daca mai pun astfel de restrictii.Si nu uitati Credinta noastra ne spune ca mult nu va dainui,caci printr-o tainica minune Cucea tot va birui.Deci,prin semnul Sfintei Cruci ne izbavim de relele aplicate catre noi de autoritatile laice.
    Sa ne vedem cu bine in bisericile si manastirile din intreagatara Romania

   2. Felicitari domnule Chirila!!!!!

    Mai intai va rog sa imi spuneti cate clase aveti.
    Vad ca nu ati publicat ieri comentariul meu. Dar dvs. probabil credeti in Dumnezeu. Zic probabil deoarece nu imi e clar ce politica faceti. Totusi, daca intr-adevar credeti in al de sus, eu cred ca nu ar trebui sa va temeti de critici, Dumnezeu le rezolva pe toate nu?
    Probabil ca sunteti dus cu pluta pe Bistrita.. Inainte tovarasi!!!!!. Sa raspandim virusu’ pe Bistrita, Siret, Dunare, Marea Neagra, Marea Mediterana, Oceanul Planetar. Va rog sa sarutati icoanele sarutate inainte de credinciosi care au luat COVID19 de la altii. Va rog, va implor, oare Dumnezeu va va ajuta???? Sunt sigur ca va va ajuta. Si Corona Virus va fugi in ceruri. Asa ca va rog din nou, daca intr-adevar credeti in al de sus, saruta-l pe cel cu Corona Virus. Te rog sa il lingi pe Corneliu Barladeanu poate cine stie, te vei simti bine. Oare nu esti si tu ca si el?????? Te rog sa le trimiti inaltilor BOR niste secvente de lins (filmari) poate, poate vor deveni imuni la Corona Virus.
    Salutari!!! Sper ca intelegi bine mesajul meu. Daca nu, iti indic un transplant de creier de la un porc. Porcul nu sufera de CV. Totusi, ma indoiesc ca vei publica acest mesaj. Dar sunt convins ca il vei citi….

    1. Va multumesc pentru felicitari. Sunt convins ca Dumnezeu ma va ajuta si nu imi e frica sa merg la Biserica pentru ca sunt convins ca nu ma voi imbolnavi niciodata acolo. De ce? Nu va pot explica, daca nu intelegeti si singura ce este credinta, orice explicatie este de prisos.

 2. Va putem trimite scrisori de sustinerea a demersului, cum s-a procedat la actiunea lui Catalin Berenghi impotriva mega-moscheei? Daca da, cum procedam?

 3. Mai oameni buni, sunteti nebuni? Daca s-au infectat si preotii, diaconii, voi vreti sa va imbolnaviti in masa la slujba??? Dumnezeu este peste tot si e pentru suflet, doctorul e pentru trup. Rugati-va acasa si, daca meritati, Dumnezeu are grija de voi!

  1. Nu suntem nebuni, suntem cetateni care dorim sa ni se respecte drepturile. Va asigur eu ca nu ne vom imbolnavi in masa la slujba, pentru ca Biserica este Casa lui Dumnezeu si spitalul lui Dumnezeu.
   Cei care merg la servicii, caci mai sunt care merg la servicii, cum de nu se imbolnavesc? Cei din Olanda, de exemplu, unde s-au interzis toate intrunirile in afara de slujbele bisericesti, cum de nu se imbolnavesc?
   In plus, la biserica merge cine doreste si cine nu are interdictie prin lege sa mearga (cei contaminati, cei carantinati etc.).
   Dumnezeu este peste tot si este si pentru suflet, si pentru trup, pentru ca medicii tot de la El isi trag invatatura si puterea de vindecare.
   Daca inchidem bisericile cand e mai mare nevoie de ele, la ce ne mai ducem la biserica?

   1. In primul rand, nu ati fi primii care s-au imbolnavit la slujba … deja s-a intamplat. Printre care chiar si parintele.
    In al doilea rand, nici macar nu e vorba despre voi, e despre noi ceilalti, pe care voi ne puteti imbolnavi.
    Din cauza voastra parintii nostri sunt si mai in pericol decat acum, si tot din cauza voastra timpii in care noi, fraierii, stam in casa ca prostii in timp ce voi va faceti de cap.
    Ce vor face cei care vor ramane fara joburi din cauza crizei prelungite de voi si de alti iresponsabili?
    isi vor gasi job in casa domnului? Ii ajutati, cei inconstienti, lunar sa isi puna o paine pe masa?

    Voi reclama la politie&dsp orice adunatura de oameni atat in biserici cat si in alta parte. Sper ca toti participanii vor fi pedepsiti corespunzator, atat de lege cat si de Dumnezeu.

    1. Aveti grija sa nu fiti dumneavoastra pedepsit de lege si de Dumnezeu pentru primitivismul infiorator cu care va exprimati public, dar si pentru reclamatii nefondate, care, in justitie sunt fapte penale. Adica se pedepsesc cu inchisoarea.
     Vedeti ca si felul in care vorbiti dumneavoastra cu mine este fapta penala. Mare grija la cum va exprimati.
     Nu va imbolnavim noi pe dumneavoastra, stati cuminte, noi ne ducem la biserica, apoi ne ducem acasa, nu venim la dumneavoastra, nu avem contact cu dumneavoastra.
     Daca cineva dintre noi s-ar imbolnavi la biserica, ceea ce nu s-ar intampla, urmeaza calea medicala stabilita prin lege si cu asta basta.
     Nu vom prelungi noi nicio criza, cautati responsabilii in alta parte si fiti cu mare bagare de seama la cum va exprimati in spatiul public online.

     1. Domnule, cu tot respectul, asta este sentimentul repulsie pe care il dati majoritatii. Nu credeti ca dumneavoastra ar trebui sa schimbati ceva? de amenintarile penale … ma pufneste rasul.

      Si de unde stiti ca aia care merg la slujba merg apoi acasa? aveti putin ratiune?
      Aia care merg la slujba, poate merg acasa (unii). Si aia care merg acasa au familie, merg la magazin, se plimba pe afara (ca asa inteleg ei intervalul 11:00-13:00), merg la institutii publice … e un virus care se transmite foarte usor, nu e sida. Fiti rationali, daca nu va ganditi la noi ceilalti, ganditi-va la medici.

     2. In ziua de azi, orice spui si altuia nu ii convine, e caz penal. Chiar ca am ajuns de rasul curcii.

     3. Andrei Bogdan,
      Si eu de unde stiu ca tu cand vii de la servici te duci direct acasa?
      Ai putina ratiune?
      Aia care merg acasa , (de la servici) au familie, merg la magazin, merg la institutii publice, etc…
      Fi rational …..gandeste-te la cel de langa tine.
      Daca nu poti sa intelegi diferenta…esti ca si impachetat…cu parere de rau o spun.

     4. Andrei Bogdan,
      Si tu de unde sti ca cei care merg la servici, se duc direct acasa..ai putina ratiune ?
      Aia care merg la servici, poate merg acasa unii, si aia care merg acasa au familie, merg la magazin, se plimba pa afara..etc…fi rational ca nu e sida.
      Esti capabil sa vezi si partea asta?
      Daca tu ceri cuiva sa se gandeasca la tine, pai miscati si tu neuronul, pune-l la treaba.. si poate iti dai seama cum stau lucrurile.

     5. Sustin cauza dvs, D-l Mihai! Nu va lasati intimidat de muritori. Suntem alaturi de dvs!
      Bravo! Bravo! Bravo!

     6. Măăă….criminalule…. în loc să dai o mână de ajutor autorităților, tu instigi prostimea la nesupunere ?
      Atât de mare ți-e iubirea de aproapele că nu poți face slujba fără ei ?(bănuiesc că ești preot)
      Sau . s-a golit cutia milei ?
      Dacă tot ești tu atât de râvnitor în a face voia Tatălui ….VINDEȚI TOT CE AI ȘI ÎMPARTE BOLNAVILOR.
      Mai ușor este a intra o cămilâ prin Urechile Acului decât un FALS în Împărăția lui Dumnezeu .
      Trezească-te Domnul !

   2. „In plus, la biserica merge cine doreste si cine nu are interdictie prin lege sa mearga (cei contaminati, cei carantinati etc.).”

    Deci admiteti ca exista posibiliatea restrangerii prin lege a dreptului de a participa la slujbe. Si atunci ce mai ramane din logica juridica a intregului demers ? NIMIC.

    1. Cei ce sunt in carantina presupun ca nu pot participa la slujbe, iar asta poate fi inteles, nu e nimeni absurd. In plus asa e deja legea, cel de la izolare sau carantina sta cuminte la izolare sau carantina, asta nu ii ingradeste drepturile in niciun fel, asa cum un bolnav pentru orice alta boala care sta in spital nu poate pretinde ca i se incalca drepturile.
     Sunt convins ca nici ei nu si-ar dori acest lucru. Pentru aceia exista posibilitatea vizitarii lor de catre preoti, pentru cele sfinte. Dar numarul acelora este destul de mic, raportat la nivelul national.
     Dar interdictia impusa tuturor de a participa este ilegala.

    1. Nu cunosc realitatea din acea biserica. Daca va referiti la stirea ca un preot s-a imbolnavit in biserica, permiteti-mi sa va intreb: de unde se stie ca preotul s-a imbolnavit in biserica, cand in biserica era el si dascalul?

   3. De ce crezi ca dumnezeul tau te poate scapă de acest virus ? Uitate in alte tari tot la fel sa procedat in aceasta situație , lumea a inteles acest aspect ceia ce ma face pe mine personal sa trag concluzia ca tu suferi de lipsa de atenție , ori cum e dreptul tau și îți urez sa ai parte de ceia ce îți dorești , mai putin in acest punc de vedre

    1. Cred ca Dumnezeul meu ma va scapa de acest virus pentru ca este Atotputernic, este Facatorul cerului si al pamantului, este Singurul in masura sa ne scape de acest virus.

    1. Puneti mana si cititi vietile sfintilor, instoriile duhovnicesti si vedeti miliarde de cazuri de vindecare savarsita in Biserica de catre acestia. Cititi macar Evanghelia si veti vedea cum vindeca Iisus bolile multora.
     Discutati cu medici seriosi si vedeti ca spune: De acum esti in mainile lui Dumnezeu!
     Vreti „sa ne mai radem”? Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
     Fara puterea lui Dumnezeu niciun spital din lume nu ar putea face nimic.

     1. Ai dreptate, Dumenzeu da banii pentru spitale, la fel si gruparea zisa BOR , tot ei fac oamenii sanatosi.

     2. Dumnezeu da tot ce exista, iar acum am vazut ca chiar si BOR si-a facut partea sa. Dumneavoastra cu ce ati contribuit?

  2. Numai anti-Hristii si ateii necredinciosi care urasc si hulesc pe Hristos si Sfanta Biserica pot fi in stare de asa HULE si Blesmefii cu infectarea si inchiderea Bisericii, toate astea nu li se vor ierta in veci , ba eu cred ca pentru aceste satane se va despica pamantul ca sa- i inchita de vii, asa cum mai pedepsit Dumnezeu si pe alte satane din neamul evreesc, care iata au venit peste noi, luandu-si identitati si nume de romani, si fac aceasta comedie zilnica cu noi ! Dar vine timpul, cand Dumnezeu va da de pamant cu acesti blestemati , neamul blestemat – evreii care au ucis pe evreul Hristos Dumnezeu si Om si il vor ridica pe evreul anti-Hrist – copilul satanei in locul Lui Hristos, desigur pentru un singur mandat de 3 ani jumate !

  3. Sunt vremurile când grâul este separat de neghină…
   Sunt vremurile când în loc să ne trezim,mai mult ne afundam!
   Să va ierte Dumnezeu pe toți și să vă dea mintea cea de pe urma!
   Tot ce se întâmplă,e o mizerie,dar o mizerie pe care Dumnezeu o îngăduie, pentru a vedea interiorul și credința fiecăruia!

 4. Vreau sa sprijin si eu acest demers! Sufar enorm de faptul ca nu putem participa efectiv la Sfsnta si Dumnezeiasca Liturghie si ca perioada asta de epidemie sau pandemie cum o mai numesc, nu putem participa la slujbele Sfantului Maslu care au menirea de a insanatosi oameniii bonlavi si de a preveni raspandirea virusului…de ai proteja practic pe cei sanatosi!

 5. buna ziua,

  Se pare ca aveti o problema grava si o sa fa reclamatie sa va inchida site-ul poate si o amenda.
  Sa inteleg ca incurajati lumea sa poata lua virusul acesta prin demersuri tampite. Sunt ortodox si aceasta este o masura foarte buna luata de guvern, dar cand ai buline pe ochii vezi doar ce vrei. Poate si u dosar penal pe numele dumneavoastra nu ar strica. M-am saturat sa vad persoane genul acesta tampit. M-ai aveti si facultate? rusine.
  Pa.

  1. Eu zic sa le spuneti direct sa ma impuste 🙂 Asta e duhul cu care credeti ca veti invinge aceasta boala?
   Daca v-ati saturat sa vedeti persoane ca mine nu aveti decat sa nu va uitati.
   Pana una alta, nu o sa va vina sa credeti, asta este inca o tara libera, iar accesul la justitie este inca liber.
   Eu am facut un demers juridic, o instanta va spune daca demersul e bun sau nu. Daca o instanta va spune ca am dreptate, inseamna ca pe langa lege sunteti dumneavoastra, daca va spune ca nu am dreptate inseamna ca eu mi-am facut datoria de cetatean sa intreb organele competente, ele au decis. Si gata.
   Mergeti si faceti o facultate, poate reusiti sa intelegeti cum functioneaza un stat democratic, care se conduce dupa legi, nu dupa umori provocate de mass-media si de tot felul de influenceri.
   De vreme ce vreti sa imi instrumentati un dosar penal, ce ar fi sa imi spuneti si ce infractiune am savarsit?

   1. Citeste te rog si ce insemna stare de urgenta si ca statul are dreptul de a-ti limita drepturile tale pentru binele poporului. Ce spuneti de cei 2 preoti si inca 4 oameni ai biserici care deja sunt infectati? dumneata cu demersul asta te gandesti doar sa ai dreptate? unde e protectia cetateanului? unde e dragostea biserici pentru oameni? cand dumneata faci asta in numele biserici?
    Parerea mea e ca o faceti pentru un articol in plus, iar Biserica respecta statul si deciizile pe care le ia.
    inca o intrebare stimate domn. Daca dumneavoastra aveti dreptate si castigati in instanta si oameni vin la biserica si stim cu toti ca acest virus e foarte contagios si se imbolnavesc crestini, imi spuneti va rog unde se trateaza? la biserica sau la spital?
    PS: DIN MOMENT CE ESTE DECLARATA STARE DE URGENTA NU MAI ESTE O TARA LIBERA!!! TE SUPUI REGULAMENTELOR DATE DE ARAMATA!!! MAI CITITI INAINTE SA VA FACETI PUBLICITATE!

    1. Cititi dumneavoastra mai atent ca si in starea de urgenta trebuie sa existe legalitate, nu se poate lua orice masura, cum credeti dumneavoastra. ea trebuie sa fie legala.
     Iar tara este libera si in stare de urgenta, numai ca anumite drepturi sunt restranse temporar, insa in niste limite constitutionale.
     Nu uitati un lucru, eu fac un demers juridic, nimic mai mult. Cei care decid daca am sau nu dreptate sunt judecatorii care vor judeca acest demers.
     Daca justitia va decide sa se permita frecventarea bisericilor, este obligatia statului sa ia masuri ca acest lucru sa se faca in asa fel incat sa se minimalizeze riscurile. Nimeni nu cheama cu forta pe cineva la biserica. Cei ce se tem sa mearga, stau acasa si se roaga cum si unde pot, cei ce sunt infestati stau in izolare sau in carantina si nu au dreptul sa iasa din casa sub sanctiune penala, iar cei care sunt sanatosi si doresc sa mearga la biserica o pot face, daca doresc.
     Cei care se imbolnavesc mergand la biserica se trateaza la fel ca cei ce se imbolnavesc nemergand la biserica. Am vazut ca in ciuda acestor masuri, care cred ca se respecta totusi, oamenii continua sa se imbolnaveasca, indiferent ca merg sau nu la biserica, si sunt tratati la spitale, cum e si firesc.

     1. In lumea ce va veni prostii și naivii vor fi călcați în picioare de progres și evoluție… Epoca spălării pe creier prin religie în slujba nobilimilor țărilor sărace apune acum. Deja încrederea în manipularea doctrinelor religioase se stinge.

     2. Acest ideal masonic pe care il colportati probabil fara sa va dati seama se va implini posibil. Dar Biserica lui Hristos nu o va birui nimeni niciodata.
      Intelegeti asta odata!

    2. Adulator de Tirani ..? eu cred ca nu esti Ortodox .. Iar Satana are multe fete … 🙂 ce mod ciudat de vorba ai .. sari la harta … te iei de lume fara sa stii nimic de domeniu … un Prost veritabil 🙂

    3. STIMABILE CETĂȚEAN,
     CUM SE FACE CĂ NU V-A REVOLTAT NUMĂRUL DECESELOR DE CANCER DATORAT ALIMENTELOR CONTAMINATE RADIOACTIV, IMPORTATE DE ANI BUNI ÎN DEPLINĂ CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ DIN ȚĂRI CA UCRAINA, JAPONIA ETC., PRODUSE PRECUM PEȘTE (CID, TON, ETC.), NAVE CU BULION RADIOACTIV (V. HAMADEH SHIPPING ÎN ANII ’90)… IAR APOI, ORDONANȚA LUI NĂSTASE DE CONSUM OBLIGATORIU Á LA AUSCHWITZ DE SARE IODATĂ ȘI CIANURATĂ PT. ALTERAREA-ȘTERGEREA AMPRENTEI IZOTOPILOR RADIOACTIVI SPECIFICI SURSEI DE PROVENIENȚĂ, ACȚIUNI DELIBERATE CARE AU BĂGAT ÎN PĂMÂNT MAI MULȚI ROMÂNI DECÂT COVRIG 19! CEEA CE SE ÎNCADREAZĂ CF. ACTELOR DE LA NÜREMBERG ȘI GENEVA, LA GENOCID PRIN FOLOSIREA DE ARME RADIOLOGICE, CHIMICE ȘI BIOLOGICE CONTRA UNUI MARE NUMĂR DE CETĂȚENI AI UNEI ȚĂRI! NEMAIPUNÂND LA SOCOTEALĂ PERSOANELE ÎNCĂ BOLNAVE DAR ÎN VIAȚĂ! CAMPANIA DE VACCINĂRI OBLIGATORII-TOT CU ÎNCĂLCAREA TRATATELOR INTERNAȚIONALE DE LA NÜREMBERG ȘI GENEVA-VACCINURI MADE BY BILL, MELINDA GATES&ROCKEFELLER, DOVEDITE CLAR DE CĂTRE LAUREAȚI NOBEL PT. BIOLOGIE, MEDICINĂ ȘI CHIMIE, CA ȘI PROCESUL STATULUI INDIAN CONTRA ACESTORA CU PRIVIRE LA PESTE 84.000 DE COPII VICTIME ALE ACELUIAȘI VACCIN-PROCES DECLANȘAT ÎN TOAMNA ANULUI 2018!!! ȘI CUM DE TĂCEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU IMPORTUL TIMP DE CCA. DOI ANI DE SÂNGE INFESTAT HIV DIN FRANȚA ÎN ANII ’90, PRIN ACORDUL SECRET SEMNAT PERSONAL DE ION ILIESCU ȘI MINISTRUL FRANCEZ AL SĂNĂTĂȚII, LA PRIMA IEȘIRE DIN ȚARĂ A CETĂȚEANULUI ILIESCU???… ÎN URMĂ CU CÂȚIVA ANI, AM VĂZUTMULȚI DINTRE NOI LA ȘTIRILE TVR DE LA ORELE 20:00 SOSIREA COMISIEI INTERPOL CO DUSĂ CHIAR DE DIRECTORUL GENERAL, SPRE A CERE ÎN ENUL PARLAMENTULUI ROMÂNIEI, RIDICAREA IMUNITĂȚII PARLAMENTARE A ACESTUIA ÎN LEGĂTURĂ CU IMPORTUL SÂNGELUI INFESTAT HIV DI FRANȚA ȘI DIRECȚIONAREA ÎN MOD SECRET SPRE MATERNITĂȚILE MARILOR ORAȘE ȘI CLINICI DE PEDIATRIE???… NU VĂ JUCAȚI CU FOCUL, STIMAȚI REZERVIȘTI AI SECURITĂȚII ȘI AI PCR! TOTUL PÂNĂ LA DUMNEZEU, CREDINȚĂ, NEAM ȘI ȚARĂ! DEJA AȚI CAM CĂLCAT CAM 85% DIN ROMÂNI PE NOJIȚA OPINCII! COVRIG 19 DECLANȘAZĂ MONDIALIZAREA GHESHEFTULUI, CU MIZĂ PE ZARCA DE BETON A BLOCURILOR, PÂNĂ CÂND, VOR MAI IEȘI CEI CE SE VOR LEPĂDA DE HRISTOS! ASTA-I MIZA AȘA-I???… URMEAZĂ „MAREA FOAMETE”, ECUMENISMUL APOSTATIC ȘI…

  2. Măăă….criminalule…. în loc să dai o mână de ajutor autorităților, tu instigi prostimea la nesupunere ?
   Atât de mare ți-e iubirea de aproapele că nu poți face slujba fără ei ?(bănuiesc că ești preot)
   Sau . s-a golit cutia milei ?
   Dacă tot ești tu atât de râvnitor în a face voia Tatălui ….VINDEȚI TOT CE AI ȘI ÎMPARTE BOLNAVILOR.
   Mai ușor este a intra o cămilâ prin Urechile Acului decât un FALS în Împărăția lui Dumnezeu .
   Trezească-te Domnul !

 6. Pentru eradicarea acestui nou coronavirus este nevoie de masuri drastice tinand cont si de modul cum multi din conationalii nostrii inteleg sa nu se autoizoleze si/sau cel putin sa nu declare cinstit tara din care au venit. Doriti sa ajungem ca in Italia si Spania ? Consider, fara sa va suparati pe mine, ca Biserica Ortodoxa ar trebui sa sprijine aceste masuri restrictive daca doreste binele romanilor si sa gaseasca solutii care sa nu angajeze prezenta oamenilor in biserica si mai ales intr-un numar mare. Dumnezeu sunt convins ca ne va ierta si va ingadui rugaciunile noastre facute in fata icoanelor nostre sfintite.
  Doamne ajuta!

  1. Nu ma supar pe dumneavoastra, Biserica nu poate sustine masurile restrictive nemaifacand slujbe, le sprijina altfel.
   Masurile drastice constitutionale care au fost impuse sunt indiscutabile, ne supunem lor si le aplicam. Din pacate, inchiderea accesului la slujbele religioase in asemenea moment grav nu este constitutional si nici nu prea are noima. Se pot lasa bisericile deschise si sa se asigure ca acolo nu se infesteaza nimeni, prin implementarea celorlalte masuri eficiente.
   Cat credeti ca va putea fi tinuta tara inchisa? Un an-doi? Cat credeti ca vor rezista cetatenii sa mai stea in casa, mai ales cei ce traiesc in spatii inchise, prin orase?
   Mai devreme sau mai tarziu va trebui gasita o forma medicala mai eficienta de lupta cu acest virus, care sa nu se bazeze atat de mult pe inchiderea cetatenilor in case.

 7. Cu pioșenie,mă plec în fața acestui caracter deosebit de adevărat credincios Ortodox ,de adevărat om în sensul pur și adevărat al cuvântului ,un mărturisitor total al Credinței Ortodoxe.Sunt cu toată conștiința mea,cu toată ființa mea de acord cu tot ce susțineți și ați întreprins în acest sens. Sunt foarte revoltat împotriva acestui extrem de grav abuz împotriva libertății la credință și a exercitării conform Canoanelor Sfinte,a Credinței Ortodoxă, a oricărui creștin ortodox!Sunt alături de dumneavoastră!Cum să vă sprijinim?Ce trebuie să facem?Am credința nestrămutată că Bunul Dumnezeu nu ne va lăsa și ne va da biruință împotriva tuturor celor potrivnici!Bunul Dumnezeu,Măicuță Domnului, Sfinții și Îngerii Sfintei Treimi să ne lumineze, ocrotească, întărească!Multă sănătate și tot binele!Dumnezeu să ne ajute!AMIN!

  1. Cred ca inseamna: Pentru ce scop a fost interzisa Sfanta Liturghie in mod neconstitutional si contrar drepturilor omului?

   1. Ideea e una buna,dar nu cred sa se rezolve in felul asta.nu e chiar simplu pt ca nu e nevoie doar de a trimite hartii prin mail ,trebuie sa mergi si personal de cateva ori .daca ar fi la aceeasi instanta ai putea sa speri ,dar asa una da o solutie ,altele dau alte solutii.pana se da o solutie in instantele noastre trece pandemia.o scrisoare deschisa semnata de multi catre munistrul afacerilor interne mai degraba e o solutie.

 8. CARE STAT? NU MAI SUNTEM STAT DIN 90 ACUM SUNTEM COLONIE IAR DEMERSURILE LE FAC ACUM MASONII, NOI NU MAI AVEM NICI UN DREPT LA NOI ÎN ȚARĂ. MAI PUȚIN ȘI NE VOR INTERZICE ȘI SĂ MAI RESPIRĂM DARĂMITE SĂ MAI PUTEM MERGE LA BISERICĂ.

 9. OAMENII BUNI ! HRISTOS NE A CREAT PE TOTII ! A LUI SUNTEM ! DACA NU IL AVEM PE DUMNEZEU IN VIATA NOASTRA AI CUI SUNTEM ? A CELUI RAU ? SE IMPARTESTE LUMEA IN DOUA : CEI CE CRED IN HRISTOS SI CEI CE NU CRED ! SI CELOR CE CRED IN HRISTOS NU LE ESTE FRICA DE UN VIRUS . SI DACA TREBUIE SA MOARA VOR SA MORA LANGA HRISTOSUL LOR . NU LE PUTETI LUA ACEST DREPT . ESTE STRIGATOR LA CER !

 10. Nu mai avem voie să mergem la biserica dar avem voie să ne inghesuim si sa ne mirosul respiratia unul altuia in mijloacele de transport??? In biserica se ia virusul dar in alte parti nu? Hai sa fim serioși, cand e pandemie,opresti, limitezi, iinchizi tot in situatie de urgență,nu e pe alese! Eu cu copilul stam in autoizolare si sotul merge la servici si intra in contact cu „n” persoane,noi mai putem fi 100% ferite de virus daca stăm acasă? In niciun caz!

 11. In perioada regimului Antonescu si nu numai Biserica Ortodoxa a participat activ la persecutia cultelor minoritare.

  Acum se intoarce roata si primiti ce ati oferit. Daca reusiti sa scoateti oamenii la slujbe deveniti ucigasi, si e posibil ca dupa ce vor fi murit mii si zeci de mii multimea furioasa sa va linseze.

  Orice ati face nu iesiti bine din chestia asta.

  1. Dumnezeu da o lectie poporului ortodox pentru ca ierarhii si preotii au acceptat erezia cumplita a ecumenismului, care spune ca in afara Bisericii Ortodoxe ar mai exista si alte forme de biserica, adica ereziile, schismele si toate sectele actuale.
   Poporul ar fi trebuit sa ia atitudine acum patru ani, dupa sinodul din Creta, nu a facut-o, acum Dumnezeu i-a scos astfel din comuniunea cu ierarhii eretici.
   ACEASTA ARATA DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU PENTRU POPORUL SAU, iar nu ceea ce spuneti dumneavoastra, care nu are nicio baza de vreun fel.
   Daca reusim sa scoatem oamenii la slujbe poate Dumnezeu se milostiveste spre acest popor si pune capat acestei boli, care pe cale medicala s-ar putea sa dureze mai mult.
   Ganditi marunt, marunt de tot, lumeste, mic, nu vedeti puterea lui Dumnezeu, pentru ca nu credeti in Dumnezeu. Va temeti pentru viata dumneavoastra, inchipuindu-va ca veti trai milenii, fara sa va pese defel de viata vesnica.Imbratisati viata vesnica si veti vedea ca frica de moarte prin coronavirus va disparea.
   Ucigasi sunt aceea care au lansat acest virus, nu noi, care dorim sa mergem la biserica. Scoateti capul din televizor si incercati sa ganditi pe cont propriu si veti vedea adevarul.
   Nu confundati visurile dumneavoastra si scene din filme proaste cu realitatea.
   Nu uitati ca decizia de a deschide bisericile va apartine unei instante, nu mie, eu doar am sesizat neconstitutionalitatea unui act. Daca instanta va lua masura corecta si va redeschide bisericile, e posibil ca tocmai aceasta sa fie salvarea intregii natiuni.
   Cum credeti dumneavoastra ca va infranta aceasta molima fara ajutorul lui Dumnezeu.
   Decizia de a inchide bisericile a fost luata de oameni fara Dumnezeu, care isi pun increderea doar in medicina. Nu poate fi impusa astfel de viziune unei natiuni intregi.
   Va asigur eu ca vom iesi bine din chestia asta. Preocupati-va pentru viata dumneavoastra vesnica mai bine decat sa ne plangeti noua de mila.

   1. Dacă totuș, vreți ca Dumnezeu să intervină în nimicirea acestei ciume, care s-a abătut și peste țara noastră, aveți așa mare încredere că numai Dumnezeu poate intervine, trebuia să-i trimiteți preșrdintelui sfatul care i-a fost dată Ninivenilor de către profetul Iona, nicidecum nu justiția care și ea este nedreaptă uneori (pentru că și ei sunt oameni) poate rezolva această problemă. De ce nu l-ați dat în judecată pe presfinția sa Daniel, pentru că a acceptat tacit acest decret? Dânsul era în drept să o facă. Dacă presfinția sa Daniel a considerat că masura dată de președintele României este dreaptă, de ce vă razbunați pe presedintele țarii? Dacă nu știți cum au procedați cei din Ninive, vă pun la dispoziție metoda prin CREDINTĂ și nu prin LEGE:(Biblia Ortodoxă Română) Iona 3
    ”1. Si a fost cuvantul Domnului catre Iona, pentru a doua oara, zicand:
    2. „Scoala si porneste catre cetatea cea mare a Ninivei si vesteste-le ceea ce iti voi spune!”
    3. Si s-a sculat Iona si a mers in Ninive, dupa cuvantul Domnului. Si Ninive era cetate mare inaintea lui Dumnezeu; iti trebuia trei zile ca s-o strabati.
    4. Si a patruns Iona in cetate, zicand: „Patruzeci de zile mai sunt, si Ninive va fi distrusa!”
    5. Atunci Ninivitenii au crezut in Dumnezeu, au tinut post si s-au imbracat cu sac, de la cei mai mari si pana la cei mai mici.
    6. Si a ajuns vestea pana la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul sau, si-a lepadat vesmantul lui cel scump, s-a acoperit cu sac si s-a culcat in cenusa.
    7. Apoi, din porunca regelui si a dregatorilor sai, s-au strigat si s-au zis acestea: Oamenii si animalele, vitele mari si mici sa nu manance nimic, sa nu pasca si nici sa bea apa;
    8. Iar oamenii sa se imbrace cu sac si catre Dumnezeu sa strige din toata puterea si fiecare sa se intoarca de pe calea lui cea rea si de la nedreptatea pe care o savarsesc mainile lui;
    9. Poate ca Dumnezeu Se va intoarce si Se va milostivi si va tine in loc iutimea maniei Lui ca sa nu pierim!”
    10. Atunci Dumnezeu a vazut faptele lor cele de pocainta, ca s-au intors din caile lor cele rele. Si i-a parut rau Domnului de prezicerile de rau pe care li le facuse si nu le-a implinit. ” Eu îl rog pe Dumnezeu să nu plătească după credința noastră că ar fi vai și amar de viața noastră, ci după mila și îndurarea Lui cea mare. Doamne ajută-ne în necredința noastră!

   2. „Dumnezeu i-a scos astfel pe crestini din comuniunea cu ierarhii eretici.”
    Dar pe ierarhii eretici, preotii si monahii partasi la erezie de ce i-a lasat Dumnezeu acum sa slujeasca in biserici in liniste deplina? ?

 12. Nenorocitilor, vreti sa ne tineti in carantina un an? vreti sa ne omorati parintii?
  Stati naiba si rugati-va in casa, intim, doar voi si Dumnezeu. Rugaciunile vi se aud si din casa, dobitocilor.
  Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi – este o incalcare grava a acestei porunci atata timp cat efectiv nu va pasa de restul oamenilor. Adunatura de oameni egoisti si rai ce sunteti.
  Nu o sa castigati niciodata mizeria asta de proces in starea de urgenta, nesimtitilor! faceti cate demersuri vreti

  1. Va public acest comentariu doar pentru ca cititorii acestui site sa poata vedea cat de primitiv poate fi cineva care sta ascuns dupa un nickname pe internet.
   Daca ati avea un minim de rationament in ce spuneti ati observa ca dorinta noastra de a intra in biserici nu are nicio legatura nici cu spaima dumneavoastra primitiva de moarte, nici cu restul oamenilor, pe care nu ii ducem cu forta la biserica. Statul poate sa redeschida bisericile si sa aiba grija ca ele sa fie frecventate doar de oameni sanatosi. De aceea au dat pedepse de 15 ani in Codul Penal pentru cei ce raspandesc boala.
   Noi vrem sa ne rugam in biserici, cum e dreptul nostru, pentru ca stim ca la biserica nu ne vom imbolnavi niciodata de nicio boala, ba, mai mult, prin rugaciunile noastre, e posibil sa ii ajutam si pe ceilalti sa se vindece.
   De unde stiti ca nu vom castiga? Nu confundati trairile dumneavoastra cavernale cu realitatea juridica.

   1. Stim, domnule, pentru ca lucrurile incep sa se puna in ordine.
    In astfel de vremuri nu mai exista politicieni populisti dornici de afirmare prin falsa credinta in Dumnezeu, nu mai exista oameni care iau decizii irational (exceptand Nicaragua, sau alte tari de genul).
    In vremurile astea politicienii si aparatul de stat nu mai iau decizi doar pentru a mai aduna cate un vot de la niste oameni varstnici spalati pe creier de biserica.
    Intr-o situatie ca asta, biserica ortodoxa se duce duce acolo unde ii este locul.
    Si nu, niciodata nu veti intoarce ateii/agnosticii spre credinta procedand asa.
    Veti adancii ura fata de biserca, o institutie fara sanse de supravietuire numai din cauza voastra.
    Aia e, nu mai avem de mult oameni puri, oameni cu credinta adevarata, preoti … in urmatorii ani vor fii extrem de putini si aia se vor ruga de acasa. Doar din vina voastra!

    1. Ma bucur sa vad ca „amenintarile mele penale” v-au facut sa descoperiti limbajul civilizat. Asta inseamna ca ati inteles mesajul.
     Acum, de unde stiu ca cei ce pleaca de la biserica se duc acasa? Din continutul ordonantelor militare care spun clar ca dupa ce ti-ai facut treaba in public, te duci acasa, altfel risti rigorile legii.
     Daca statul se asigura ca din casa nu pleaca decat cine are voie sa plece, adica nu e contaminat, la biserica ar trebui sa ajunga oameni sanatosi, care nu se pot contamina la biserica, dupa care se intorc acasa tot oameni sanatosi. Iar daca se duc in alta parte, o fac pe raspunderea proprie. Dar nu o fac, pentru ca cei ce merg la biserica au disciplina si responsabilitate, nu traiesc haotic, asa cum vi s-a facut dumneavoastra impresia despre ei si despre noi.
     Dumneavoastra trebuie sa intelegeti ca nu puteti sacrifica viata spirituala a unei natiuni intregi, mai ales in perioada de Sfintele Pasti. Cu totii intelegem si respectam consemnul medical ca pe ceva necesar, dar pana la punctul la care ni se spune sa nu mai mergem la biserica. Asta nu putem accepta. Asa cum ni se permite sa mergem sa ne luam cele strict necesare trebuie sa ni se permita si sa mergem la biserica in perioada pascala. Biserica nu si-a intrerupt niciodata slujbele din motive de epidemii.
     Poate ca nu aveti nicio aplecare spre viata crestina, dar ati putea sa intelegeti ca prezenta noastra in biserici, prin rugaciunile pe care le rostim in biserica, ar putea ajuta comunitatile sa scape de acest virus. Va place sau nu sa credeti, Dumnezeu este cu mult mai puternic decat toate eforturile umane.
     In suflete ca al dumneavoastra, stimate domn, nu se mai poate adanci ura fata de Biserica, pentru ca nu mai are unde sa coboare. Cei care au credinta in Dumnezeu nu vor simti ce simtiti dumneavoastra. Va asigur.
     Nu uitati un lucru, totul depinde de o instanta judecatoreasca, nu de mine. Eu mi-am exercitat un drept, nu sunt eu care decide daca e bine sau nu, ci un judecator. Daca un judecator spune ca am dreptate, cine sunteti dumneavoastra sa imi puneti mie pumnul in gura si sa imi spuneti ca trebuie sa renunt la un drept doar pentru ca vi se pare ca aceasta v-ar oferi mai multa protectie contra bolii, ceea ce e o iluzie?
     Vedeti cum se pune problema?
     Aduceti si o proba la afirmatia ca in aste vremuri nu mai exista politicieni populisti? Cred ca sunteti cablat la o realitate paralela.
     Aceasta conversatie mai poate continua doar daca pastrati respectul datorat si daca aveti argumente ceva mai serioase.
     Buna ziua.

     PS. Ideea fluturata ca la biserica s-a imbolnavit nu stiu ce preot nu are nicio baza reala. Acel preot putea sa se imbolnaveasca in societate, de la contactul cu oricine. Din cate am vazut, la biserica a fost doar cu dascalul. Asa ca mie mi se pare o simpla facatura mass-media care sa justifice deciziile luate de a restrictiona accesul la biserica.
     PSS. De unde stiti ca acesta e sentimentul de repulsie pe care il insuflu „majoritatii”? Sunteti vreun sociolog, sondor al opiniei publice?

     1. Domnule Mihai-Silviu Chirila, v-am mai scris o data, dar pare ca nu s-a publicat, asa ca, cu riscul ca o sa apara si o sa ma repet, va mai scriu inca o data. Am citit intreaga Dvs actiune, cat si comentariile de mai sus. Cred ca ptr DVS la momentul acesta nu este important rezultatul actiunii in instanta, care va fi rezolvata mai devreme sau mai tarziu, ci EGO-ul dvs! Nu uitati ca de-a lungul istoriei, in numele Ego-ului Bisericii, indiferent cum s-a numit ea, au murit enorm de multi oameni! Prin aceasta actiune indemnati oamenii la nesupunere, si ii puneti in pericol! Am vazut ca vorbiti despre studii, dar credeti-ma ca cei care v-au raspuns in contradictoriu, au destule studii si sunt capabili sa inteleaga cum functioneaza o societate democratica, o parte dintre noi lucrand in mediul privat. Dar, cu toate aceste suntem capabili sa intelegem ca a sta acasa zilele acestea inseamna a ne salva parintii, bunicii si a nu ne pune in pericol copiii. Va plangeti ca sunteti discriminati, dar noi cei carora ni s-au suspendat activitatile si suntem obligati sa stam acasa, din ce bani om avea fiecare, respectand regulile carantinei, din dorinta de a limita numarul imbolnavirilor , de ce nu ne plangem? Speram ca, respectand regulile carantinei reducem semnificativ numarul imbolnavirilor si vom putea reveni cat mai repede la activitatile noastre. Vi se pare nedrept ca vi s-au ingradit drepturile? Dar ce as putea sa-i raspund copilului meu, care nu a iesit din casa de 1 luna(ptr ca 2 saptamani a avut gripa ) si care ma intreaba in fiecare zi, ”mami, cand pot iesi afara sa ma intalnesc cu prietenii, cand pot iesi in parc, cand incepe scoala?” Sau ce credeti ca-i voi putea raspunde daca voi ramane fara bani in urma prelungirii acestei stari de carantina?Nu stiu in ce masura urmariti ce se intampla zilele acestea in lume, dar in Italia unii oameni au ajuns la fundul sacului si au inceput sa iasa pe strada sau sa strige la balcoane ca nu mai au bani de mancare! Si totusi Papa, aseara, nu i-a indemnat la nesupunere si nici nu i-a chemat in piata! Un om simplu, modest, intr-o roba alba modesta, cu o voce tremuranda, cu ochii in lacrimi, SINGUR, intr-o piata GOALA i-a intrebat doar atat: ”De ce va temeti? Nu aveti credinta?” si i-a indemnat sa ramana in case, din grija pentru ceilalti! Credeti ca pentru italieni, spanioli, germani,francezi, belgieni, etc, nu e importanta comuniunea religioasa? Credeti ca pentru ei nu vine Pastele? Am vazut ca sunteti ”doctor” in teologie, dar va intreb atat: unde va este iubirea fata de semeni , daca ii indemnati la ura si nesupunere? Ego-ismul (si nu intamplator am scris asa) acestei biserici, arata ca nu va pasa de noi, oamenii ca societate! Acelasi egoism si nepasare fata de suferintele oamenilor, ca atunci cand ne-ati speriat copiii, prin campaniile de ura si neacceptare pe care le-ati facut in scoli si la Tv, campanii de ura indreptate impotriva unor oameni care au o alta orientare sexuala! Nu sunt de acord si nu indemn la astfel de practici, dar ma gandesc la durerea mamelor, a bunicilor, care au crescut acesti copiii dintr-o bucatica, cu toata iubirea si grija lor si care isi vad copiii batuti cu pietre de o biserica care nu incearca sa-i ajute sau sa-i inteleaga, ci indreapta toata societatea impotriva lor, alungandu-i din biserica! Acelasi egoism si nepasare, care in loc indemne oamenii la solidaritate, la rugaciune impreuna, asa cum a facut-o Papa, indeamna oamenii la actiuni de nesupunere la uneltiri, la actiuni de invrajbire a societatii! Acum nu este important ce religie are fiecare, care ne sunt cutumele! Acum conteaza GRIJA fata de semeni! Conteaza IUBIREA fata de oameni si asta o putem dovedi, stand acasa, reducand cat mai mult contactul cu oamenii, reducand astfel riscul transmiterii bolii! E un sacrificiu pe care il putem face toti in numele IUBIRII DE SEMENI!

     2. Va multumesc pentru opinii. Apropo de EGO, spectacolul facut de papa in piata San Pietro e o dovada de EGO, e un selfie pentru toata planeta, nu e un exemplu de teolog. Cine este episcop si accepta sa slujeasca singur liturghia nu este nimic de fapt. Cine este episcop si se teme de impartasania cu Sfintele Taine este un ateu.
      Daca coronavirusul se va prelungi zece ani, stati in casa zece ani?
      IN realitate singura scapare a lumii este in acest moment Biserica, comuniunea cu Hristos Cel ce a murit si a inviat. Sau vreti sa vedem Invierea la televizor, ca pe un meci de fotbal.
      Nu va obliga nimeni sa veniti la biserica, stati cuminte acasa, dar lasati-ma pe mine sa ma duc in liniste.
      Tot ce spuneti dumneavoastra este aneantizat de exemplul tarii naostre vecine, Bulgaria, unde oamenii merg la biserica fara a produce catastrofe medicale.
      Asa ca, ce ati zice sa imi respectati drepturile mele de cetatean in aceasta tara?

     3. Domnule Chirila, ati procedat corect. Va sustin.De ce cei care merg la slujbe in biserici ,o data pe saptamana, ar avea mai multe “sanse” sa i contamineze pe ceilalti, decat cei care merg 5 zile la serviciu prin mijloace de transport in comun sau decat cei care merg in fiecare zi la market sa si cumpere mancare? Omul nu traieste doar cu hrana materiala,el are nevoie de hrana spirituala care l ajuta sa treaca, cu înțelegere, prin marea acestei vieti trecatoare spre viata vesnica.

     4. Cum puteți știi cu siguranță că oamenii aceia presupuși sănătoși, nu sunt infectați cu virusul? Există și persoane asimptomatice care dau virusul mai departe și mai știm și nivelul educației, de orice fel, al populației din România. Cu părere de rău spun asta.
      Nu ați studiat problema îndeajuns pentru a arăta că vă pasă de semenii noștri. Oricum, nu vă bagă nimeni în seama cu această plângere fără fond și fără sens.

     5. Sunteti cumva instanta sa stiti ce baga in seama justitia si ce nu? Evident ca nu. Pierdeti din vedere un singur lucru: Biserica este un spatiu sacru in care lucreaza Dumnezeu, Care are capacitatea de a-i pazi pe cei ce vin acolo, ASA CUM O FACE IN BULGARIA, IN GEORGIA SAU IN UCRAINA, UNDE BISERICILE SUNT DESCHISE SI NU SE IMBOLNAVESC IN MASA.
      Pentru a vedea aceste realitati viata trebuie traita cu un minim de nadejde crestina in Dumnezeu, nu cu o spaima irationala de moarte, cum o traiti dumneavoastra.

    2. Andrei Nicolae si ceilalti care va temeti de fantoma-virus :
     Biserica si Sfintele Slujbe sunt cele mai bune medicamente anti-orice-virus !
     Daca vreti sa capatati imunitate fata de boala, atunci mergeti la Biserica Ortodoxa, sarutati Sf. Icoane, Sf. Moaste , da-ti-va cu untdelemn de la candele ,, spovediti-va, cereti preotului sa facă molitfa pt boala , este rugaciune speciala pt cel bolnav .
     Si până la urma de ce va temeti de virus daca ai Domnului Iisus Hristos suntem ?
     Au doara nu meritam sa suferim si noi oleacă de boala pt dragostea lui Hristos?
     de ce va temeti? Daca murim cu Hristos, cu Hristos si vom invia!
     Cine va vrea sa-si scape sufletul , acela îl va pierde…cine-l va pierde pt Hristos si pt Evanghelie, acela îl va castiga ! Nu asa ne zice Mântuitorul?
     Fugi de Biserica? Fugi de Hristos ca sa scapi de boala? Pai cum asa bre?
     Fugi de Cruce? De murit tot tre sa.murim.
     Daca vrea Dumnezeu sa murim de boala ..iti da boala si acas la tine…nu te teme 🙂
     Cum ar fii sa zică si la Poarta Raiului …nu veniti aici niciunul de acu…sa nu contaminati pe Sfinti cu virusul vostru al necredintei….nu aveti ce cauta aici !

   2. Dar daca tot dati in judecata pentru biserica, dati si pentru deschiderea scolilor si salilor de sport. Eu spre exemplu nu pot sta fara a face sport, si este dreptul meu legal sa merg la sala, cum e si al vostru sa mergeti la biserica, sau al copiilor sa mearga la scoala. Si sa nu imi spuneti ca pot face sport acasa, ca la fel va pot spune si eu ca va puteti ruga acasa. Deci concret alegeti sa infectati si alte persoane care poate nu vor avea nicio sansa, si nu, nu doar la biserica. Acolo puteti lua virusul si sa il transmiteti la supermarket, este un lant al slabiciunilor. Da sunt persoane care se mai duc la serviciu, dar sunt multe din cele care se asigura ca aveti ce pune pe masa, sau ca va ofera inca internetul sa publicati ce vreti online. Sunt multi care merg intrucat nu au de ales, intrucat nu poate sta toata tara acasa. Sincer nu stiu ce sa spun despre credinta dumneavoastra, daca nu o puteti arata decat cand va duceti la liturghie. Cred ca uitati un lucru major in toata treaba..preferati sa omorati indirect oameni, doar ca sa va spuneti rugaciunea la liturghie. Intr-adevar, sunteti foarte credincios.
    Si, da probabil ca tara va sta inchisa 2 ani cu o astfel de gandire, intrucat nu au cu cine sa se inteleaga sa stabilizese virusul. Cat despre o solutie medicala, credeti ca pot face un vaccin si sa il elibereze pe piata de pe o luna pe alta? Imi pare rau sa va spun, dar este clar ca nu ati trait pe aceasta planeta pana acum.
    Meritam sa se raspandeasca virusul cat mai mult, intrucat omenirea isi merita soarta.
    PS: aceasta actiunea legala vine din spate sustinuta de preotii care nu mai primesc cei 50 de lei la pomelnic? Si daca ca intrebati, nu, nu sunt contra bisericii, am membrii ai familiei foarte credinciosi, si preoti care imi sunt foarte dragi. Dar se pare ca si ei respecta fara nicio problema.

    1. Va inteleg dorinta, si eu sufar pentru imposibilitatea de a face sport cat vreau, dar ma tem ca o baza legala pentru a da in judecata pentru aceasta nu exista. Inchiderea bisericilor este altceva.

  2. Bine zis. Iar idiotul asta ar merita palme de la dumnezeul lui. Auzi acolo: ”Dumnezeu da o lectie” dar ”ACEASTA ARATA DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU PENTRU POPORUL SAU”.

   1. Se vede ca nu pricepeti nimic. Cand tatal dumitale ti-a dat o lectie, nu lectie de buna purtare, evident din felul in care vorbesti, nu a facut-o pentru ca ii pasa de dumneata?
    Mai gandeste inainte de a te repezi sa te exprimi public.

  3. Sustin cele scrise scrise de dl. Andrei Bogdan. Felicitari! Preoteii nu vor renunta la contactul direct cu oamenii, pentru ca altfel nu-si mai pot incasa bacsisul. Nu-i mai satura Dumnezeu odata…

   1. Discutia nu este despre „preotei”, ci despre drepturile cetatenesti. Sa ne pastram in topic. Pe preoti ii va judeca Dumnezeu pentru faptele lor, nu este al dumneavoastra sa ii judecati.

 13. Ceea ce propuneti, sa puneti la un loc un grup mai mare de 3 persoane, este similar cu infectarea in masa de la Spitalul din Suceava, demn de dosar penal. Nu se incalca niciun drept, este stare de urgenta, si nu vad cu ce ati fi mai presus fata de lege. Daca oamenii vor fi depistati pozitiv in urma participarii la slujba (fie in drumul spre slujba sau acolo, nu se poate stii), va fi pentru ca i-ati pus in pericol, chemandu-i la slujba.

  Argumentul referitor la faptul ca oamenii credinciosi nu se infecteaza este invalid, altfel de ce preotul si alte persoane de la biserica din Colentina s-au infectat. Oare nu erau destul de credinciosi?
  Va rog sa nu mai imprastiati astfel de idei in masa si deoarece sunt oameni care nu au capacitatea de a trece informatiile prin propriul filtru de gandire.

  Puteti tine slujbele online si sa invitati oamenii la rugaciune acasa, in siguranta, daca aveti constiinta si va pasa de enoriasii vostri (oare?).

  Astfel, pot spune ca exista optiunea de dosar penal, pedeapsa cu inchisoarea si amenzile in vigoare, pentru ca nu s-a incalcat niciun un drept!

  Mult succes!

  1. Ce credeti dumneavoastra doamna ca e Biserica? Untold, sa o tinem online? De unde scoateti asemenea absurditati?
   Uitati-va in Bulgaria, bisericile sunt libere si nu este ca la Suceava.
   Poate v-ar ajuta sa folositi si dumneavoastra filtrul de gandire.
   Daca doriti, e dreptul dumneavoastra de a-mi face un denunt penal, dupa cum e dreptul meu sa va fac o plangere ulterioara, dupa ce vine de la parchet clasarea denuntului dumneavoastra pe motiv ca nu exista fapta. Plangerea este pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, inchisoare de la unu la cinci.
   Ce ziceti? O faceti sau e mai comod sa stam la calculator si sa ne dam cu parerea?
   Apropo, cred ca ati omis un lucru simplu: denuntul trebuie sa il faceti contra judecatorului care va judeca plangerea mea, pentru ca nu eu pot decide sa redeschid bisericile, ci o instanta. Dar asta, desigur, e prea complicat ca sa observati.

 14. Baaa…voi sunteți foarte proști..dar foarte foarte proști. Partea buna e că dacă crăpați, vor fi mai putini proști pe lume

 15. Stai acasă, vă mănâncă în fund să ieșiți la biserică să împrăștiați virusul nouă ăstora care suntem lucizi și normali la cap și stam izolați in casa pana trece și nu se mai răspândește.
  Rugați-va acasă și aia e .

  1. Vi se pare ca sunteti normal? Felul in care vorbiti nu va arata a fi.
   Daca virusul acesta va rezista un an, sa zicem, stati in casa un an?
   Si in plus, care sunt sansele ca eu sa va infestez pe dumneavoastra, care sunteti deja inchis cu zece lacate in casa. Fiti logic, domnul meu, treziti-va la realitate.

  1. Cu siguranta ceea ce e la dumenavoatra in suflet nu e Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu nu v-ar fi indemnat sa ganditi asa ceva

 16. Uite-l pe omu asta cu slujbele lui, el vrea sa tina slujbe la babe care daca sunt infectate au 50-60% sa moara. Esti asa de incapabil si de spalat pe creier de religia asta de 2 lei?

 17. Cum adică statul sa se asigure ca nu pleacă din casa decât cei care au voie sa plece, adică cei necontaminati? Ce mai e și asta? Ne testează sau termometrizeaza? E o realitate sau o propunere a dvs?

  1. Cei ce sunt deja in carantina nu pot pleca oricum din casa, pentru ca asa e legea, fie ca vor, fie ca nu vor.

 18. Sunteti niste criminali. Se cunaste modul de raspandire al virusului, iar voi ignorati realitatea. Lumea moare, iar pe voi va doare probabil ca nu se mai fac banuti. Fiecare se poate ruga intr un colt al casei, dumnezeu este in suflet. Cu cat mai multe aberatii de genul asta o sa veniti, cu atat oamenii vor fugi mai mult de biserica voastra.

  1. Aveti probe ca suntem criminali sau dati din falca sa va treaca amocul, vorba regretatului Paul Goma?
   In Bulgaria bisericile sunt libere si nu exista nicio tragedie. Tragedia e doar in mass media pe care o frecventati dumneavoastra.
   Va inselati ca oamenii vor fugi de Biserica, vor fugi ateii si cei lipsiti total de orice orizont spiritual, spre a lor pierzare.

 19. Domnule Chirila, va multumesc pentru demersul dumneavoastra! Voi prelua din materialul pe care asa de bine l-ați întocmit și voi inainta reclamatia mea la tribunalul local. Stiu și vad ca persista atat panica cotrona cat si pornirea isterica asupra bisericii ortodoxe. La asemenea oameni aflați într-o psihoză de panică indusă nu prea ai ce să spui, fiindca totul e un cumul emotional megaexacerbat. Toate cele bune și să ne rugăm la Dumnezeu, să ne dea putere și să se facă voia sa! Valentin Costin

  1. De ce credeti asta? E ridicol cineva care isi apara drepturile? Cand dumneavoastra aparati drepturile diverselor minoritati sau ale altora, sunteti ridicol?

 20. Buna seara! Ma bucur ca exista credinciosi ca dumneavoastra care sa ne ajute sa practicam dreapta credinta intru Domnul, acum mai mult ca niciodata! Eu si familia mea am fost pusi sub asa-zisa izolare de catre laici, suntem bolnavi si avem nevoie de ajutor Dumnezeiesc, asa ca ne rugam zilnic. Daca aceasta interdictie cumplita va fi abolita, fara indoiala vom participa la Liturghia de Pasti in Sfanta Biserica si in nici un caz folosindu-ne de tehnologia lumeasca a internetului dupa cum ne porunceste statul. Atat eu cat si parintii si nevasta mea avem o tuse cumplita insa suntem siguri ca odata ce vom trece pragul Casei Domnului vom fi vindecati! Sa fiti binecuvantat, domnule Chirila!

 21. Eu zic sa va lase sa mergeti la slujba si sa va imbolnaviti toti, sa va vad apoi ce faceti. Problema e ca o sa dati si celorlati care stau acasa. Cu Dumnezeu nu te intalnesti numai la Biserica, dar nu toata lumea intelege.

  1. In Noaptea de Inviere te intalnesti cu El numai la Biserica. Vorba dumneavoastra, nu toata lumea intelege asta.
   Sa va explic putin, poate pricepeti. Daca eu accept ca dumneavoastra sa imi luati azi dreptul de a merge la biserica doua luni, dumneavoastra maine puteti sa veniti cu alt motiv pentru a-mi interzice definitiv sa merg la biserica. Asta e de neacceptat.

 22. Ahahaha, ce de cretini!
  Sincer insa, eu i-as lasa sa se adune. In 2 luni, se rezolva situatia de la sine. Se numeste selectie naturala!

  1. Va multumesc, sunteti prea generos. Dar daca dupa acele doua luni selectia naturala va triaza pe cei ce stati si tremura chilotii pe dumneavoastra in casa iar crestinii vor fi toti vii, ce faceti?

 23. Domnule Chirila, cum puteti spune cu atata usurare ca nu va veti imbolnavi? „Va asigur eu ca nu ne vom imbolnavi in masa la slujba, pentru ca Biserica este Casa lui Dumnezeu si spitalul lui Dumnezeu.” ce se intampla in caz va se vor imbolnavi oameni? Sistemul nostru de sanatate este si asa supra solicitat. https://www.youtube.com/watch?v=s6JrkLvsKtw uitati aici ce ce inseamna un singur om bolnav care ia contact cu alti oameni. In 30 de zile se pot infecta pana la 200 de oameni de la unu singur. Sansele ca cineva sa fie necesar sa fie internat sunt cu atat mai mari. Este o situatie dificila pentru toata lumea, haideti sa trecem cu totii impreuna prin ea. Nici mie nu imi convine insa este cel mai bun lucru pe care il putem face.

 24. In atentia cetateanului mihai silviu chirila
  Voi pregati si noi restu o actiune penala si civila impotriva dvs pt inducerea populatiei in erosre cat si intentia de imbolnavire cu intentie ssa xa bai psihopat religios nu e vointa oamenilor ci ambitia unor grupuri psihopate religioase, pregatestete de puscarie si va trebui sa fie suspendat si acest site dubios.

  1. Va dau datele de buletin? Vi le dau, dar va rog sa mi le dati si dumneavoastra, pentru ca dupa ce veti primi raspuns de la procuratura ca plangerea dumenavoastra penala a fost respinsa in baza art. 16, 1, a NCPP, pentru ca fapta nu exista, mai pe intelesul dumneavoastra, voi adresa si eu o plangere penala pe art. 268 NCP pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, dandu-va timp de la un an la cinci sa mai meditati.
   Cum facem sa schimbam datele?
   PS. Oameni cu nivelul de toleranta democratica al dumneavoastra au incercat si suspendarea siteului printr-un atac cibernetic. Dumnezeu nu i-a ajutat. Acum sunt cautati pentru savarsirea aceste fapte penale.

 25. Dumneata te impartasesti cu aceeasi lingurita ?
  Treci pe la cei care sufera deja de aceasta boala si va impartasiti cu aceeasi lingurita ?
  Ai atata tupeu ?
  De ce indemni poporul sa se imbolnaveasca ?
  Este oare moral, corect, legal ?

  1. Ma impartasesc in orice moment, am facut-o inainte de decretul prezidential si nu am patit nimic. Nu e tupeu, e credinta. De aceea nu pricepeti. Spune apostolul Pavel: pentru cei ce nu cred crestinismul pare o nebunie.

 26. De ce nu se revine la oficierea Sfintei Liturghii in aer liber, cu pastrarea diștantei intre credinciosi? Doamne ajută!

 27. Ziua buna stimabile tovaras Chirila,

  Am citit intamplator in pagina Europei Libere protestul d-voastra, publicat in acesta pagina online, regretabila prin subtitlul ei „anti-ecumenica”.

  Asta ab initio spune tot ! Aflati tovule stimat ca in Germania toate bisericile sunt inchise si nu se tine nici un fel de serviciu religios. Fara decrete miltare !!!!!

  Sunteti de-a DREPTUL inconstient ?

  Cu salutari ecumenice ne-ortodoxe

  1. Asta nu face decat sa justifice de ce am pus protestul meu sub titlul antiecumenica. In Germania domnule nu exista biserici, exista diferite locuri de adunare ale unor cetateni care L-au pierdut demult pe Hristos. Asa ca ce sa faca acolo?
   Daca va uitati mai atent in aceeasi Germanie fostele biserici sunt inchise mereu, cu sau fara coronavirus.

 28. O sa va mănânce gripa pe toti, stati naibii acasa. Nu Oo sa muriti daca nu ajungeți la biserica o perioadă scurtă.. sunt sanse mai mari sa muriti daca mergeți… voi chiar nu înțelegeți că virusul acesta se transmite groaznic de repede si mai ales in adunați mari de oameni ca cele din biserici? Eu una nu mai merg la lucru ca sa opresc răspândirea infectiei dar vouă vi se pare ok sa mergeti sa va întâlniți toti grămadă în biserică… exista varianta de a participa online bănuiesc… dacă tot vreti sa o faceti. Credința asta in Dumnezeu poti sa o ai indiferent de locul unde esti, parca Dumnezeu te vede peste tot, nu? Atunci eu cred ca te vede si are grija de tine si acasa. Si legat de ce zicea cineva aici de transportul in comun, nu cred ca mai miroase nimeni transpiratia nimanui, nu cred ca mai circula atatia oameni cu transportul in comun in zilele astea, doar cei care nu au alta posibilitate sa ajunga la locul de munca pe care nu il poate desfășura de acasa sau sa isi faca cumpărăturile pt strictul necesar. Nu mai fiti atat de închiși la minte, nimeni nu încearcă să boicoteze slujbele, nimeni nu se agita cu asa ceva. Oamenii se agita sa faca tot ce le sta in putinta in perioada asta sa nu moara mii de oameni si la noi ca in Italia. Multi oameni au rămas fără locuri de munca din cauza asta dar vai, o sa le prinda tare bine daca ar avea biserica deschisă sa meargă sa stea si sa faca ce? O sa ii bage preotul salariul in buzunar de care poate depinde toata familia lui? Eu nu prea cred.. asa ca ideea principala e sa stea toata lumea acasa pe cat posibil, sa se limiteze adunarile de mai mult de 3 persoane pana cand trece toata nebunia asta. Nu cred ca e atat de greu si cum ziceam mai sus, Dumnezeu oricum va vede peste tot.

  1. Oamenii mor mii si mii pentru ca gandesc ca dumneavoastra, daca si-ar pune increderea in Dumnezeu nu ar muri niciunul.
   Acesta este lucrul pe care dumneavoastra necredinciosii nu il pricepeti. Puterea este a lui Dumnezeu. Participarea dumneavoastra la serviciu nu se compara in niciun fel cu participarea la biserica.
   Daca acest virus va refuza sa plece, cum e posibil, ce veti face, stati toata viata in casa?

 29. Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.

  Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.

 30. P.S.: io as da drumul la toata lumea sa umble fiecare unde vrea, astfel încât sa ne contaminam absolut toti romanii si sa rămână în viata numai cine vrea Dumnezeu 🙂
  Sa ducem virusul asta pana la presedintele țarii si la toti ministrii si parlamentarii care votează legi anticrestine , antiromânești si antiumane .
  Sa-i ieie virusu pe toti ca ne-am săturat de prostiile lor . Sa pice toti si sa fie numai români ortodocsi la conducerea tarii asa ca Stefan cel Mare si Constantin Brâncoveanu.

  1. Eu nu as face asta, pentru ca nu e in regula, desi am auzit ca exista si aceasta filozofie de raspuns la aceasta boala, care merge pe ideea ca prin contaminare generala se dezvolta rapid imunitatea, iar spitalele sunt nevoite sa trateze numai cazurile foarte grave.
   Eu as mentine masuri sanitare absolut obligatorii, dar fara abuzuri.

  1. Nu am fumat si nu cred ca sunt rupt de realitate. Realitatea e ca mie mi se incalca drepturile si nu sunt de acord cu asta.

 31. Sunteti atat de prosti, ca eu v-as da un raspuns de tipul: da, cu conditia sa renuntati la dreptul la ingrijire in perioada starii de urgenta. Adica daca te imbolnavesti, te descurci. Ai nevoie de intubare, oxigenoterapie, medicamente – n-avem, ca te-a mancat in cur sa iesi din casa, deci trebuie sa ti-o asumi, pt ca ” Dumnezeu iti da, dar nu-ti baga in traista”. Corect?! Corect!

  1. Ma bucur sa vorbesc cu o persoana atat de inteligenta. Asa ca puneti-i inteligentei dumneavoastra urmatoarea situatie spre analiza: daca eu ma imbolnavesc si mi se refuza asistenta, eu devin un factor de risc pentru dummneavoastra si dumneavoastra veti fi prizoniera in casa pana la moarte. Va convine? Atunci asa facem.
   Aveti si un limbaj foarte elevat, iar despre omenie, debordati.
   Ce ati zice sa stati cuminte in casa si sa faceti ceva mai util?

 32. Stimabile,
  Nu ai decat sa crezi in orice. Totusi, iti atrag atentia ca nu ai prezentat nici o dovada serioasa privind alegatiile tale. Plus ca imi afectezi siguranta. Informeaza-te. Dumnezeu nu e prost asa cum vrei tu sa il faci.

 33. Eu stiu asa: Dumnezeu este in mine, in tine, in casa mea, in sufletul meu, in aerul pe care il respir, in tot! Dumnezeu mi-a dat mintea sa o folosesc si sa nu-mi bat joc de darul Lui catre mine: viata! Eu cred ca trebuie sa fim responsabili cu totii si sa nu ne batem joc de viata noastra si a celor din jurul nostru!
  Peste tot in lume, in tarile afectate, indiferent de religie, cand s-au oprit iesirile din casa, s-a oprit si mersul la Biserica( tempul, moschee, fiecare cu religia lui) pentru ca, ne place sau nu, este o adunare de mai multe persoane si exista riscul de a ne imbolnavi unii pe altii. Unii dintre noi suntem tineri, sanatosi, dar vin si batranei la Biserica, ii avem in jurul nostru iar iresponsabilitatea noastra ii poate ucide. Este un risc pe care nu mi-l asum, niciodata si nu m-ar ierta Dumnezeu daca incapatanarea mea ar face rau altor oameni!
  Asta este momentul in care ar trebui sa fim cu totii uniti, sa fim aproape sufleteste, sa ridicam rugaciuni Bunului Dumnezeu fiecare din carticica lui de rugaciuni, fiecare din sufletul lui …
  Virusul asta nu iarta pe nimeni! Nu iarta capete incoronate, nu iarta pe preoti, nu iarta pe politicieni, nu iarta pe nimeni! Si, din pacate, modalitatea de a ne proteja este distantarea sociala de orice fel ( asta include mersul la Biserica, din pacate), igiena stricta etc.
  Foarte urat mi se pare gestul dumneavoastra! Imi pareti plin de ranchiuna, de negativism si nu stiu cui ajuta asta. In niciun caz oamenilor … Acum ar trebui sa primim incurajari mai ales din partea fetelor bisericesti, sa fim cu totii uniti, sa ne sustinem, sa ne incurajam, sa ne rugam impreuna, fiecare din casuta lui si sa ne apropiem si mai mult unii de altii si de Dumnezeu!
  Perioada asta va trece si vom putea iesi din nou linistiti, vom putea intra in Casa Domnului! Oare nu mai bine asteptam putin in casele noastre si apoi, dupa ce va trece valul asta, sa mergem in Biserica si sa spunem ” multumesc, Doamne!” ….decat sa spunem ” iarta-ma, Doamne, nu am vrut, nu am gandit si am facut rau fara sa vreau” sau ” Dumnezeu sa-l / sa o odihneasca” ???
  Dumnezeu sa ne ajute pe toti!

  1. 1. Mintiti ca in toate tarile s-au oprit slujbele. In Olanda, in Bulgaria, in Ucraina nu s-au oprit.
   2. Ce fel de unitate si apropiere sufleteasca poate exista intre un om care lupta pentru drepturile sale si unul care il batjocoreste pentru acest lucru.

 34. Indiferent unde te imbolnavesti, vreti sa spuneti ca in biserica cu se poate transmite virusul? Si sa nu uitam ca in special pentru cei in varsta sunt luate toate aceste masuri, ei reprezentand mare parte din participantii la slujbe.
  Nu este discriminare atat timp cat masurile sunt impuse TUTUROR. Nimeni nu are voie in grupuri, nimeni nu se poate bucura de anumite lucruri in stare de urgenta. Cu cat se respecta mai bine aceste masuri, cu atat vom scapa toti de aceasta situatie. Aveti, dupa parerea mea, idei egoiste, care suna a mofturi in acesta perioada in care cu totii suferim, unii intr-o mai mare masura decat altii. Asa cum lumea incerca sa isi traiasca viata intre 4 pereti 24/7, cu copii, cu serviciu, cu probleme medicale, cu parinti in varata pe care nu ii pot vizita, cred ca si dumneavoastra va puteti ruga si pastra credinta stand acasa. Cred ca Dumnezeu intelege situația, nu credeti? (Indiferent ca aprobati sau nu comentariul, poate il cititi si va dati seama ca aceste idei pot pune in pericol multe persoane)

  1. Cititi argumentul cu atentie si vedeti ca discriminarea e de alta natura, nu cum o explicati dumneavoastra.
   Si DA vreau sa spun ca eu am incredere ca Dumnezeu nu ma va lasa sa ma imbolnavesc. Acum nu stiu ce se va intampla daca dumneavoastra veti veni la biserica cu frica de virus in san si cu gandul la ce ati auzit pe la televizor. Dar eu, care ma duc fara nicio frica la biserica, sau ma rog m-as duce daca m-ar lasa politia, am certitudinea ca nu ma voi imbolnavi acolo de nimic. Se numeste credinta.

 35. Deci daca o sa se accepte asa ceva e clar ca tara asta e deja pierduta. Daca nici macar pana acum lumea nu a inteles ca trebuie sa ne sustinem reciproc si sa avem grija unii de altii, sa ne intelegem reciproc. Sa te expui in asemenea hal sa fi infectat, practic iti condamni la moarte parintii si bunicii. Vazand ce se intampla in spitale in momentul de fata, cum lumea nu intelege cat de pericolos poate sa fie, eu , ca viitor medic, realizez acum ca nu mai am ce sa caut intr o tara ca asta, ma depaseste teribil mentalitatea unor oameni, care din pacate sunt in majoritate.

  1. Bulgaria a acceptat asa ceva si nu s-a intamplat nimic grav. Nu mai va amagiti cu vorbe goale recitate la televizor.

 36. Buna ziua ! Domnule Chirila ! Astazi Papa a sustinut singur singurel, afara in ploaie slujba din Piata San Pietro, fara nici un credincios. La noi de ce nu se poate? Datoria d-voastra de preoti este sa va rugati pentru noi, fara noi, atata timp cat noi am fost in biserici cand s-a putut. Care e scopul d-voastra ? Ce urmariti ? Sa aveti constiinta incarcata omorand un numar neprecizat de batrani care se vor deplasa la biserici ? Nu profitati de evlavia romanilor. Daca vreti sa ajutati, rugati-va pentru noi, fara noi. Noi il avem pe D-zeu in suflete, nu trebuie sa venim la biserica in vremuri critice, ca sa ce? Sa multumim preotii ? Sau problema d-vostra e de alta natura, in speta cea financiara. Am convingerea ca la cate Sarbatori, Hramuri, expozitii de moaste…etc, etc…biserica romana a castigat enorm. Bani pentru care nu platiti nici o taxa. S-au terminat banii ? Asta e motivatia pentru care doriti expunerea unor persoane cu grad de risc acestui virus? Unde e credinta d-voastra, unde e ratiunea, unde e contributia pentru ajutorarea medicilor,etc. Macar atat sa faceti, rugati-va pentru noi cu inima curata, fara sa ne cereti nimic. O zi linistita !

  1. Papa a facut un spectacol grotesc pentru oameni ca dumneavoastra. Cand l-ati mai vazut vreodata sa slujeasca in San Pietro, in piata?
   Papa este obisnuit sa se inchine singur, pentru ca la ei in cult este o practica a clericilor sa isi faca liturghii singuri. In Biserica lui Hristos aceasta practica nu exista.
   Eu nu sunt preot, deci acuzele dumenavoastra cad pe langa persoana si pe langa subiect.
   O zi si mai linistita

 37. Dumnezeu nu exista. Religia e doar o afacere si dupa cum se vede, va panicati ca veti pierde incasarile generate de sabatoarea pascala.
  Am si eu o intrebare pentru autorul acestei postari: tinand cont ca marea majoritate a enoriasilor e formata din persoane varsnice, cum justificati expunerea lor la un virus care se stie ca facii ravagii fix in randul lor?

  1. 1. Dumnezeu exista si este prezent in toate sufletele care Il primesc.
   2. Credinta in Dumnezeu este singura arma reala pe care o avem in aceasta lupta.
   3. Nimeni nu ii obliga pe batrani sa vina la biserica. Cei care vin o fac de buna voie si nu ii apar eu, ii apara Dumnezeu.
   Stiu ca ce spun eu vi se pare o nebunie, pentru ca sunteti invatat sa judecati lumeste lucrurile, dar aceasta este Taina cea mare a Credintei. Si Credinta este biruitoarea tuturor relelor.

 38. Multumesc Mihai – sa ne dea Dumnezeu putere si ajutor sa iesim cu bine din ce ne-am bagat singuri!

  Am citit tot si as vrea sa propun – la toti – niste premize de discutie.
  Fara o intelegere comuna asupra problemei de rezolvat nu ne putem intelege nici asupra solutiilor.

  Definitia problemei (cine nu este de acord e okay dar nu voi raspunde – este tarziu deja si nu e timp, trebuie sa ne trezim)

  1. Ca intrega lume si popor (in special) ne-am atras singuri nenorocirea aceasta prin tot felul de pacate *personale*: tradari, persecutie impotriva Adevarului asa cun ne este este El reflectat in constiinte, ierezii, idolatrii si in special statolatrie (https://en.wikipedia.org/wiki/Statolatry).
  Aici cred ca intra si obsesia cu politica, „justitia” dar si increderea in beneficiile care vin de la sistem, de aici sau din alte tari mai bogate.

  2. Suntem slabiti de un mod de viata abuziv si complet nesanatos care ne subrezeste continuu si trupurile si sufletele.

  3. Am devenit indolenti si slabi si nu vedem dusmanii care ne inconjoara tot mai mult

  4. Am devenit depresivi si sinucigasi si nu ne mai pasa daca murim atata vreme cat putem fi drogati sa nu simtim grozavia suferintei.

  5. Dumnezeu ne-a tot dat avertismente personale si globale dar noi am ingnorat din cauza ca avem „beneficii”: progres, joburi, libertati, „tolerante”, placeri, etc.

  6. Acum ne-a dat pe toti in mana dusmanilor: daca va uitati bine si in adanc cum functioneaza virusul veti intelege mai bine.

  De exemplu https://twitter.com/EmfFact/status/1238785270226604032.

  Veti vedea mai clar ca e dusman tare care stie cum functioneza sistemul imunitar omenenesc si nu-i da timp de loc.

  Apoi daca va uitati la cum reactioneza guvernele si va lasati cuprinsi de frica aia sanatoasa care „pazeste pepenii” veti vedea clar ca nu … se pupa.
  Se ocupa de actiuni militare, tiparire de cantitati enorme de bani si nici macar nu se descurca cu problema bolii in sine.

  Suntem cam singuri.

  La punctul asta trebuie sa facem o decizie : „chemam statul sau chemam pe Dumenzeu?”
  Ideal ar fi sa putem chema pe ambii.
  Dar daca nu ni se da aceasta .. favoare … pe cine alegem?

  (vom continua)

 39. Acest covid 19 afectează grav persoanele cu probleme de sănătate, imunitatea scăzută, diabet , cancere, afecțiuni respiratorii, în general persoanele vârstice, etc
  Deasta trebuie sa ne protejam #stamacasa, altfel mișcăm virusul dintr-o parte în alta și le putem facem rău persoanelor din categoria asta (inclusiv copii)
  Lumea este prea egoistă să înțeleagă asta , să respecte aproapele său, păcat de atâtea biserici care există în România și de oameni care se laudă că sunt credincioși pe când acum nu respectă nici cuvântul lui Dumnezeu…„A doua [poruncă] este: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi».” (MAT. 22:39)
  Poate unora li se deschide mintea!

  1. Eu sunt o persoana cu risc si respect hotararile medicale ale statului cu sfintenie, dar nu si pe aceea legata de interdictia participarii la slujbele bisericesti, pentru ca eu cred in Dumnezeu si crezand in Dumnezeu nu pot sa imi imaginez macar ca Dumnezeu m-ar lasa sa ma molipsesc de vreo boala in Biserica Sa. Daca mi-ar fi frica sa merg la biserica, as fi un pagan ateu.

 40. Religiile se îndreaptă și ele spre faliment accelerat. Aproape toate au trebuit să-și întrerupă ritualurile, unele de voie, altele de nevoie, respectiv supunându-se cu frustrare autorităților laice. De fiecare dată când statul dictează religiei, iar religia acceptă fără să crâcnească, atunci religia slăbește. Președinții și premierii se tem mai tare de COVID19, decât de excomunicare, de afurisire sau karma negativă. Toate religiile pierd iremediabil din adepți, atunci când zeii invocați nu sunt capabili să oprească ororile naturii. Doar cei foarte dogmatici mai rămân să creadă că inclusiv această catastrofă li se datorează tot lor, oamenilor, pentru păcatele lor, pedepsite astfel de o divinitate impulsivă. Ironic, credincioșii care încă se îngrămădesc în biserici (sau în moschei), nu-și riscă numai viața, dar riscă să-și compromită și ultimul ritual pământean, înmormântarea. După o anumită limită de volum, trupurile bătrânilor credincioși ajung inevitabil să fie arse in crematorii, ca la buddhiști, hinduși sau atei.

  1. O singura religie nu se indeapta spre faliment: Biserica lui Hristos, care va sta pururea in picioare. Deal with it!

  1. Pana una alta stati dumneavoastra la puscarie, inchis in casa, tremurand de frica mortii. Eu nu am nicio urma de frica de moarte din pricina acestui coronavirus. Stiti de ce? Pentru ca am credinta puternica in Dumnezeu. Dumneavoastra credeti in domnul Cercel, eu cred in Domnul Savaot, dumneavoastra credeti in domnul Rafila parca se numeste acel domn, eu cred in Domnul Hristos. Cine va castiga?

 41. Doamne, ajută!
  O inițiativă îndrăzneață a omului Mihai Silviu Chirilă dar atunci când Hristos este Universul tău, de nimic nu ai frică. Ea vine de la necunoaștere. Armă a întunericului, adică a lui satan, tatăl minciunii, al urii, al dezbinării. Dar fără de care nu ne-am mântui. Așa ne-a spus cuviosul părinte Arsenie Papacioc. Curios, nu?! Dar atât de adevărat! Hristos este Atoateștiutorul, Salvatorul nostru! Sa stăm fără frică, uniți cu El și vom trece cu bine peste toate! Ortodoxul în acte, nu în fapte, ar face bine să se dezbrace de haina lenei, a nepăsării și a superficialității și să înceapă a cerceta scripturile și astfel ar da curs la îndemnul lui Hristos care ne spune:

  „Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.”
  Ioan 5;39

  Să citească din învățătura sfinților părinți, să meargă la Sf. Biserică ca să deprindă cele indispensabile sufletului și să intre/se mențină în rânduiala ei. Vor descoperi, dacă cercetează atent, că Cel ce Este ii mustră pe farisei iar pe cei cu credință îi vindecă. Interesant, nu?! La Sfânta Biserică mergem din credință!! Să ne vindecăm!!(nu îi implic aici pe cei care vin din curiozitate, etc- aceștia sunt puțini, vin, pleacă dar mai și rămân, însă doar din credință!) La Sfânta Biserică mergem ca să ne sfințim! Nu să analizăm/judecăm pe unul, altul sau preotul. Dacă nu găsim într-un loc ce căutăm mai încercăm până aflăm unul pe măsura nevoii noastre. La fel ca atunci când mergem să cumpărăm casa, mașina, haine, mâncarea, s.a. Consecvenți în ambele sensuri! Și duhovnicesc și lumesc. Dar mai mult pt suflet. Ca să obținem rezultate bune. Tot ca să obținem folos, respectuos și civilizat, să fie acceptarea opiniei celor care scriu aici decent. Atat pt cei care au decis să se roage de acasă cât și pt cei care vor să se roage/și să participe la slujbele din Sfânta Biserică. Cei care cred în Dumnezeu si se roagă de acasă o pot face după bunul plac, la fel cum au procedat și înainte de această stare. Nimeni nu i-a deranjat dintre cei care mergeau la Sf. Biserică, nimeni nu îi deranjează nici acum. Însă cei care mergeau la Sf. Biserică înainte, simt să meargă în continuare și în acest context. Asumat desigur. Drepturile asigurate prin lege permit ambelor variante să se roage. Acest virus nu încurcă pe nimeni să se roage. Ci doar interpretarea greșită a autorităților care au omis anumite drepturi ale cetățenilor si a dus la această psihoza, îngreunează/blochează, prin lege, accesul în Sf. Biserică Acest comportament se poate încadra ușor la nerespectarea drepturilor omului dacă se ține cont de Constituție. Asa cum de altfel a menționat/arătat Mihai Silviu Chirilă conform textului de lege invocat în acțiunea sa. Corect ar fi ca nici ei să nu fie deranjați de cei care se roagă de acasă. Greu de explicat prin cuvinte ce se întâmplă la Sf. Liturghie. Mai ales aici în spațiul online unde stările oamenilor sunt atât de diferite. Dar nădăjduim ca cei care se simt în pericol, din cauza acestor acțiuni/cereri ale noastre, să ajungă să simtă cu adevărat ce înseamnă unirea cu Hristos și să se alăture demersului.
  Serviciul liturgic, divin fiind, Sf. Taină, este greu de simțit pe măsură sa de la distanță. Unirea cu Hristos din Sf. Potir, în cadrul slujbei, este unică! De aceea intervenția laică și solicitarea expresă de a schimba rânduiala Sfintei Euharistii este o blasfemie. De unde și de ce atacurile atât de virulente către Sf. Biserică, ne explică tot Sfinții Părinți. Ne rămâne iar să cercetăm.

  „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide”
  Matei 7:7

  Fac apel la conștiința tuturor celor afectati de aceste momente grele, să ne adunăm în fapte bune și să lăsăm orgoliile și celelalte patimi care aduc mari prejudicii. Să ne rugăm fiecare după cum simte, liber și fără constrângeri pt că Hristos nu obligă pe nimeni. Cu atât mai mult noi oamenii nu o putem face.

  Să mă iertați toți, iubiților întru Domnul, pentru această intervenție. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să o așeze în inima fiecăruia cum știe El mai bine. Așa să ne ajute Dumnezeu! ?

 42. Cei care sunt impotriva bisericii si care solicita sa vina la biderica doar cei sanatosi nu vor sa inteleaga ce ne spune Sfantul Evanghelist Matei in ultima Sfanta Evanghelie de la Sfantul Maslu.NU CEI SANATOSI AU NEVOIE DE DOCTORI,CI CEI BOLNAVI.DECI,MERGAND INVATATI CE INSEAMNA CUVINTELE,,MILA VOIESC,IARA NU JERTFA”.CACI N-AM VENIT SA CHEM PE CEI DREPTI,CI PE CEI PACATOSI LA POCAINTA.In acest raspuns adresat de Iisus fariseilor cand a fost chemat de la vama la urmarea lui Hristos vamesul Matei(Levi) la urmaea lui Hristos si la scrierea Sfintei Evanghelii,gasim si raspunsul pentru cei care nu vor sa se increada in Dumnezeu si in puterea bisericii.Va doresc succes si sa va ajute Bunul Dumnezeu sa castigati in aceasta actiune pentru binele credintei Ortodoxe.
  Doamne ajuta!

 43. Câte slujbe de înmormântare vreți să faceți ? Ce taxe impuneți ? Sunteți de acord să fiți pedepsit dacă apar îmbolnăviri din cauza asta?

 44. Îmi pare rău să văd cât de “spălat pe creier” este acest popor. Acesta este rezultatul manipulării poporului cu televizorul și dovada, din păcate, a necredinței acestuia.
  Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru această inițiativă. Doamne ajută!

 45. Sunt foarte mulţi oameni cărora nu le-a plăcut cartea. Dacă s-ar fi străduit să fie atenţi la lecțiile cu probabilităţi şi să mai studieze puţin statisticile, ar fi remarcat că sunt duşi de nas de autorităţi şi că nu există niciun fel de pandemie. Numărul de morţi care se vehiculează pe toate canalele de ştiri se încadrează în limitele normale. Ba mai mult, numărul populației urmează trendul de anul trecut. Absurd, nu ? Ne uităm pe cifre statistice şi constatăm că în vreme de pandemie populaţia nu scade, domnule ! Mai mult, conform https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(19)30328-5/fulltext , numărul de decese în perioada iernii (de la jumătatea lunii octombrie până la începutul lunii mai) în Italia a depăşit în anii trecuţi cifra de 375.000, asta însemnând o medie de 1.350 de decese zilnic. Atenţie, vorbim de MEDIE, asta înseamnă că au fost şi zile cu peste 4.000 ! Care era grupa de risc ? Incredibil, dar absolut identică cu grupa de risc declarată pentru corona. Ce înseamnă asta ? Pur şi simplu că persoanele aflate în această grupă de risc, dacă nu mor de corona, mor din alte cauze. Deci numărul de decese care apare acum pe media vândută ca fiind unul apocaliptic este, de fapt, un număr NORMAL. Așa că, pentru toţi istericii, izolaţi-vă în case, cumpăraţi tot din magazine, urlaţi ca din gură de șarpe că vă omorâm… Din punctul meu de vedere sunteți spălaţi pe creier.

 46. „credința în prezența reală a lui Hristos în Euharistie exclude posibilitatea ca cineva să se îmbolnăvească atunci când ia Trupul și Sângele lui Hristos.”

  … te cutremuri cand in anul 2020 mai sunt astfel de oameni care pot aduce ca argument impotriva unui virus cat se poate de real si contagios un astfel de argument! Daca voi sunteti masochisti si vreti sa va sinucideti este alegerea voastra dar nu aveti NICIUN drept sa participati la raspandirea bolii si a mortii in lume. O astfel de afirmatie imi aduce aminte de acele secte care refuza orice interventie medicala pentru ca ” E VOIA DOMNULUI” sa moara amaratul ala care s-a imbolavit din cauze mult mai concrete decat mintile lor netede pot intelege! Atitudini criminale ramase nesactionate doar din dorinta de a proteja „libertatea algerii” . Foarte bine… Alegeti sa muriti daca atat va duce capul dar nu omorati si pe altii! Sau poate cine stie….. si voi credeti ca poate va asteapta si pe voi 7 virgine pe cealalta lume! Sa va fie rusine! Pierdere de timp sa va scriu, oricum!

 47. Această acţiune în instanţă este absolut necesară. O ordonanţă ca aceasta chiar este nevoie să fie analizată de către mai multe minţi luminate pentru a cântări cum se cuvine avantajele şi dezavantajele.

  Cei care până acum au înţeles ce înseamnă a fi ortodox ştiu ce au de făcut. Ei vor găsi o cale să se mântuiască. Dar ceilalţi ce vor face? Ce vor face aceia cuprinşi de duhul lumesc care acum aruncă cu pietre în Hristos? Prioritatea este, totuşi, sufletul. Când şi cum se vor pocăi aceştia dacă acceptă să facă jocul lui Antihrist?

  Dumnezeu îi cheamă şi pe ei la mântuire. La preoţi şi la biserică. Abia atunci când ni se ia Sfânta Liturghie vedem cât e de importantă. Ce-o să mai dorească unii Sfânta Împărtăşanie când vor vedea diavolii că vin să le ia sufletele! Va fi târziu însă! Dacă sunt atei nu înseamnă că Dumnezeu va schimba Noul Testament de dragul lor!

  Problema e că oamenii s-au conformat cu prea multă uşurinţă şi prea puţini au încercat să opună rezistenţă în limite legale, fireşte. Scopul nostru este dobândirea Duhului Sfant. Iar iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui sunt condiţii esenţiale pentru vieţuirea creştină. Mi-aş dori în aceste vremuri să văd mai mult respect pentru om. Acest virus nu trebuie să ne dezumanizeze, nici nu trebuie să creeze distanţe sociale între bunici şi nepoţi ori între preoţi şi credincioşi, între cel care strănută şi între cel care nu a stat în curent şi nu strănută.

  Bine ar fi ca preşedintele unui stat şi alţi mari demnitari să aibă aceeaşi religie cu a poporului pe care îl conduce, să aibă acea nobleţe atât de necesară pe plan social şi spiritual şi să înţeleagă că există Cineva mai mare şi mai important decât ei. Şi să nu risipească talanţii încredinţaţi pentru dobândirea mântuirii, nici să nu-i îngroape în pământ.Şi lor şi nouă ni se pun la încercare credinţa, nădejdea şi dragostea. Orice lege trebuie să ţină seama de acestea într-un stat creştin.

  Ordonanţa este militară, dar militar a fost şi Sfântul Gheorghe, iar Biserica se roagă mereu pentru militari!
  Dumnezeu să ne ajute şi pe noi şi pe conducători să facem voia Sa!

 48. Doamne, ajută!
  O inițiativă îndrăzneață a omului Mihai Silviu Chirilă dar atunci când Hristos este Universul tău, de nimic nu ai frică. Ea, frica, vine de la necunoaștere. Armă a întunericului, adică a lui satan, tatăl minciunii, al urii, al dezbinării. Dar fără de care nu ne-am mântui. Așa ne-a spus cuviosul părinte Arsenie Papacioc. Curios, nu?! Dar atât de adevărat! Hristos este Atoateștiutorul, Salvatorul nostru! Sa stăm fără frică, uniți cu El și vom trece cu bine peste toate! Ortodoxul în acte, nu în fapte, ar face bine să se dezbrace de haina lenei, a nepăsării și a superficialității și să înceapă a cerceta scripturile și astfel ar da curs la îndemnul lui Hristos care ne spune:

  „Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine.”
  Ioan 5;39

  Să citească din învățătura sfinților părinți, să meargă la Sf. Biserică ca să deprindă cele indispensabile sufletului și să intre/se mențină în rânduiala ei. Vor descoperi, dacă cercetează atent, că Cel ce Este ii mustră pe farisei iar pe cei cu credință îi vindecă. Interesant, nu?! La Sfânta Biserică mergem din credință!! Să ne vindecăm!!(nu îi implic aici pe cei care vin din curiozitate, etc- aceștia sunt puțini, vin, pleacă dar mai și rămân, însă doar din credință!) La Sfânta Biserică mergem ca să ne sfințim! Nu să analizăm/judecăm pe unul, altul sau preotul. Dacă nu găsim într-un loc ce căutăm mai încercăm până aflăm unul pe măsura nevoii noastre. La fel ca atunci când mergem să cumpărăm casa, mașina, haine, mâncarea, s.a. Consecvenți în ambele sensuri! Și duhovnicesc și lumesc. Dar mai mult pt suflet. Ca să obținem rezultate bune. Tot ca să obținem folos, respectuos și civilizat, să fie acceptarea opiniei celor care scriu aici decent. Atat pt cei care au decis să se roage de acasă cât și pt cei care vor să se roage/și să participe la slujbele din Sfânta Biserică. Cei care cred în Dumnezeu si se roagă de acasă o pot face după bunul plac, la fel cum au procedat și înainte de această stare. Nimeni nu i-a deranjat dintre cei care mergeau la Sf. Biserică, nimeni nu îi deranjează nici acum. Însă cei care mergeau la Sf. Biserică înainte, simt să meargă în continuare și în acest context. Asumat desigur. Drepturile asigurate prin lege permit ambelor variante să se roage. Acest virus nu încurcă pe nimeni să se roage. Ci doar interpretarea greșită a autorităților care au omis anumite drepturi ale cetățenilor si a dus la această psihoza, îngreunează/blochează, prin lege, accesul în Sf. Biserică Acest comportament se poate încadra ușor la nerespectarea drepturilor omului dacă se ține cont de Constituție. Asa cum de altfel a menționat/arătat Mihai Silviu Chirilă conform textului de lege invocat în acțiunea sa. Corect ar fi ca nici ei să nu fie deranjați de cei care se roagă de acasă. Greu de explicat prin cuvinte ce se întâmplă la Sf. Liturghie. Mai ales aici în spațiul online unde stările oamenilor sunt atât de diferite. Dar nădăjduim ca cei care se simt în pericol, din cauza acestor acțiuni/cereri ale noastre, să ajungă să simtă cu adevărat ce înseamnă unirea cu Hristos și să se alăture demersului.
  Serviciul liturgic, divin fiind, Sf. Taină, este greu de simțit pe măsură sa de la distanță. Unirea cu Hristos din Sf. Potir, în cadrul slujbei, este unică! De aceea intervenția laică și solicitarea expresă de a schimba rânduiala Sfintei Euharistii este o blasfemie. De unde și de ce atacurile atât de virulente către Sf. Biserică, ne explică tot Sfinții Părinți. Ne rămâne iar să cercetăm.

  „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide”
  Matei 7:7

  Fac apel la conștiința tuturor celor afectati de aceste momente grele, să ne adunăm în fapte bune și să lăsăm orgoliile și celelalte patimi care aduc mari prejudicii. Să ne rugăm fiecare după cum simte, liber și fără constrângeri pt că Hristos nu obligă pe nimeni. Cu atât mai mult noi oamenii nu o putem face.

  Să mă iertați toți, iubiților întru Domnul, pentru această intervenție. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să o așeze în inima fiecăruia cum știe El mai bine. Așa să ne ajute Dumnezeu! ?

 49. Sa va ajute Dumnezeu, pentru curajul de a iniția asa ceva, în primul rand ! Nu mulți avem tăria de a ne impotrivi, chiar dacă nu suntem de acord cu masurile luate! E trist sa vezi slujba pe telefon și bisericile goale….Sa le lumineze Dumnezeu mintea și celor ce vor judeca dosarul….

 50. Eu propun sa-l dam in judecata pe nea’ Chirila pentru ca doreste prin imprudenta sa omoare mii de cetateni romani!. Bai nea Chirila poti sa fi purtator si sa imbolnavesti oameni nevinovati? Legatura cu Dumnezeu poti sa o realizezi si acasa la tine sau langa un copac de langa bloc.

  1. Gabriel, va trimit datele personale sa ma dati in judecata. Dar va rog sa mi le dati si dumneavoastra pe ale dumneavoastra, ca sa stiu unde voi formula plangerea penala pentru inducerea in eroare a justitiei dupa ce procuratura va decide ca plangerea dumneaovastra contra mea este nefondata.
   Facem treaba?

 51. „Noi vrem sa ne rugam in biserici, cum e dreptul nostru, pentru ca stim ca la biserica nu ne vom imbolnavi niciodata de nicio boala, ba, mai mult, prin rugaciunile noastre, e posibil sa ii ajutam si pe ceilalti sa se vindece.”
  Va rog sa mergeti unde sunt tratați bolnavii infectati cu covid și care sunt în situație gravă să-i duceți alinare la sufletele lor …… , orcum nu ati avea curajul acolo deja nu va mai apara credinta ….. , biserica e casa domnului dar omul are dreptul sa aleagă dacă este prost sau nu , el poate sa protejeze pe oameni prin diferite cai , orcum omul alege daca le acepta sau nu…., de și poate ei ar avea mai mare nevoie de așa ceva în ultimele zile / ore /minute rămase pe pamant dar nu primesc acest lucru.

 52. Sa participe cati vor si unde vor, dar daca se imbolnavesc ei sau altii de acasa cu care vin in contact sa se trateze toti la biserica, sa nu aiba voie sa puna piciorul pe la spital.

 53. Felicitări pentru acțiune, cu toate ca dupa parerea mea era treaba patriarhului. Și o propunere: nu mai pierdeți timpul dvs. răspunzând, iar noi citind tot felul de comentarii; cei nemulțumiți ca nu le publicați se pot plânge la soros sau la alții care i-au pus.
  PS din motive necunoscute nu îmi merge malul, dacă aveți nevoie de confirmare.

 54. Desi sunt din „cealalta tabara” a celor ingraditi de erezie, si nu vad rostul unor acte de natura juridica stiut fiind faptul ca toata chestia asta e o mare mascarada pentru a crea o criza economica globala care sa genereze o criza alimentara si care sa duca in final la al 3-lea razboi mondial, nu pot sa nu iau apararea d-lui Mihai Silviu Chirila in discutiile cu anumite persoane cu buletin de ortodox ( care numai ortodoxe nu sunt). Mai oamenilor, ca ortodocsi nu sunteti, Cine e Stapanul Vietii si al Mortii? Cine e si Stapanul tuturor virusilor? Oare nu stiti ca nici vantul nu are voie sa va miste un fir de par fara ingaduinta Creatorului? Si de ati fi locuit in Wuhan si 10000 de persoane ar fi sarit ca la rugby pe voi, nu ati fi patit nimic, fara voia lui Dumnezeu. Daca 1000 de oameni va doresc moartea, si Dumnezeu vrea sa traiti, nu o sa muriti. Iar daca cei mai buni 1000 de medici din lume s-ar aduna sa va scape de moarte, tot ati muri, daca asa a hotarat Preabunul Dumnezeu. De ce va temeti de moarte? Moartea nu e capat de linie asa cum instinctiv ati lasat sa se vada din mesajele voastre ci e doar o poarta de trecere, care intradevar e dureroasa, catre o noua viata, dar care va fi vesnica.
  Iar pentru atei sau agnostoci sau ce mai sunt mesajul meu e urmatorul: Va doresc din toata inima ca sa va intoarceti catre Dumnezeu pentru ca, mai ales acum, in vremurile care vin, pentru ca doar El va va fi singurul sprijin si singura scapare. Doamne ajuta

 55. Corect. Prea mulți PILAT „Spălați-vă pe mâini” că avem MANI PULITI ȘI IMUNITĂȚI. Gargară pură. Ordonanțe militare emanate de funcționari publici ai afacerilor interne multinaționale (afacerile sunt afaceri milităria e militărie). Să punem emanații din criptele HBOR 1937 purtători de șorțuleț să se judece singuri cum scrie Codul penal de la art 394 la art 412 pentru lobby străin nu românesc că sunt instruiți de sioniști la ASPEN INSTITUTE (Gioana) la AIPAC și AJC (Viorica Dancila & co) și conform art 404 ca să nu amintim de uzurpapări de atribut instituțional și folosirea disproporționata a forței.

 56. Bună ziua, salut și susțin acest demers juridic,deoarece este dreptul nostru de creștin ortodox, sa ne arătăm credința și sa luptam pentru Hristos! Amin!

 57. Am primit asta si am fost rugat sa o raspandesc mai departe:

  „Sfântul Nichifor Leprosul se arată în Bulgaria și ne dă leacul pentru Coronavirus

  „…….Am auzit de pe internet că jurnalistul
  Anghel Boncev scria o carte despre Sfântul Nichifor Leprosul, necunoscut nouă, într-un moment critic în care lumea era învăluită de pandemia coronavirusului, mulți murind, uciși de către noua molimă.

  Mărturia lui A. Boncev:
  Deoarece până atunci nu aveam prea multe cunoștințe despre viața lui, acatistul, rugăciuni, mă mulțumeam cu puținul pe care îl știam deja și îmi spuneam că sfântul ne va ajuta, aveam credința că va fi împreună cu noi, mă simțeam aproape de el. Am plâns toată noaptea, rugându-mă lui, gândindu-mă la ce se întâmpla în lume și la cazurile oamenilor infectați care se tot înmulțeau zilnic în Bulgaria.
  La 4 dimineața, în acea noapte, am adormit. În visul meu, m-a vizitat Sfântul Nichifor Leprosul. L-am recunoscut imediat. L-am văzut imediat în reverenda lui neagră, stând drept, ținându-și crucea aurie în mâna dreaptă. Mi s-a adresat cu aceste cuvinte:
  „Spune-le tuturor să se roage mie, dar de mai multe ori. Să facă și slujbe. Există un leac, și acesta este Sfânta Împărtășanie. Este și o plantă de băut (ceai), cimbrul, ucide virușii. Și în orice caz, să mergeți fără griji la casa Domnului în aceste vremuri grele, deoarece nu este niciun om contagios acolo și nimeni nu poate fi infectat acolo.”
  Noaptea următoare, a venit din nou și de data asta mi-a spus că mulți creștini, și nu numai, s-au rugat lui deoarece s-a dus vestea despre apariția lui în Grecia prin rețelele de socializare. Mi-a spus, de asemenea, să-i zic fiului meu să se roage lui, dar nu doar o dată, așa cum îi zisesem cândva – nu ajunge. „De multe ori”, a repetat sfântul. A doua zi mi-am întrebat copilul: „De câte ori te-ai rugat Sfântului Nichifor?” Și mi-a răspuns că doar o dată, dimineața. I-am explicat că nu ajunge.
  În a treia noapte l-am văzut din nou. De data asta, cel mai important lucru pe care l-am înțeles a fost acela că Bulgaria va fi protejată de virus. L-am întrebat: „Va fi toată Bulgaria protejată?” „Da”, mi-a spus. În acel moment am văzut țara noastră ca o hartă, și el stătea deasupra ei, peste Bulgaria de sud, mai exact undeva deasupra Plovdivului. Și a spus „Trageți clopotele, trageți clopotele, trageți clopotele!” L-am întrebat: „Sunt clopote în episcopia Plovdivului?” Mi-a zis scurt și afirmativ: „Da”. Apoi s-a înălțat la cer și cu crucea sa de aur binecuvânta de sus. Din însăși crucea s-a pogorât o lumină și a luminat întreaga țară. Ultimul lucru pe care l-a spus a fost: „O să treacă!”
  După asta, o schimbare uriașă s-a întâmplat înăuntrul meu – siguranța și puterea pe care minunea Sfântului Nichifor Leprosul mi-au inspirat, în fața panicii care a înghițit pe toată lumea și țara noastră…”

  Bazat pe o mărturie din Bulgaria”

  SURSA: https://asceticexperience.com/2020/03/saint-nikephoros-the-leper-appears-in-bulgaria-and-gives-the-cure-for-coronavirus/?fbclid=IwAR1yMCHnKY0BeHrj-tevo8zc4EXD3S65jvdnGR6awVkCP1JbF_Z97Z748Ig

 58. Cu toata bunatatea va indemn in aceste vremuri de grea incercare sa incetati cu nebunia asta. Daca aveti un pic de responsabilitate sociala si o farama de constiinta, dati-i ascultare si nu incurajati varsticii sa se expuna riscului. Au fost deja prea multe cazuri chiar din randurile credinciosilor ce au participat la slujbe. Sa trecem cu bine de epidemie si dupa merge fiecare unde o vrea.
  Nu va incapatanati cu mandrie sa va aratati credinta fatis, nu ajuta asta la nimic. Spunem rugaciunea si de acasa si va fi primita.

  Credinta supravietuieste prin oameni si de ei trebuie sa ne ingrijim. Doamne ajuta!

  1. Aveti dreptate, pentru cei ce nu cred CREDINTA CRESTINA pare o nebunie. Dar, in realitate, ce imi propuneti dumneavoastra este asta: lasati-L pe Hristos sa invieze din mormant singur si abandonat, nu mergeti sa spuneti ADEVARAT A INVIAT. O sa mergeti cand o sa fie iar „normalitate”.
   Va intreb cu respect, daca as face asta, la ce mi-ar mai folosi sa merg dupa aceea la biserica? Daca L-as tagadui pe Hristos si as fugi de El de frica coronavirusului, de ce sa Il mai caut dupa aceea?
   Si daca statul va tine biserica inchisa un an, vreti sa stau un an fara Hristos?
   Daca astazi eu accept ceea ce imi propuneti dumneavoastra, maine statul poate veni cu alt motiv, sunt convins la fel de serios, de inchidere a bisericilor definitiv. Sa accept si acel lucru?
   Imi pare rau, dar nu se poate. Nimeni nu se expune la moarte mergand la biserica. Biserica nu aduce oamenii la ea cu arcanul. Cine se teme, sta acasa, cine are interdictie pentru ca e deja contaminat, sta acasa.

 59. DOMNULE SILVIU CHIRILĂ să vă ajute bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului în demersul dumneavoastră corect .Cu rugăciunile noastre,domnilor atei poate o să vă faceți bine și să contactați acest virus.Vă rog să ne rugăm mai mult la bunul Dumnezeu care ne-a creat și să nu mai păcătuim cu vorba și cu fapta.

 60. DOMNULE SILVIU CHIRILĂ să vă ajute bunul Dumnezeu și Măicuța Domnului în demersul dumneavoastră corect .Cu rugăciunile noastre,domnilor atei poate o să vă faceți bine și să nu contactați acest virus.Vă rog să ne rugăm mai mult la bunul Dumnezeu care ne-a creat și să nu mai păcătuim cu vorba și cu fapta.

 61. Ma rog Lui Dumnezeu cel Atotputernic si Domnului nostru Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu sa ne lumineze si sa ne arate la toti calea Lui cea Dreapta! Si il mai rog sa ne ierte de pacate si sa ne miluiasca pe noi pacatosii! Caci mare este Puterea si Slava Domnului! Si mare este bucuria Invierii Domnului nostru Isus Hristos! Acum si pururea si in vecii vecilor Amin! Cu Dumnezeu inainte! Doamne ajuta si pazeste si binecuvanteaza!

 62. Citind comentariile lui Andrei Bogdan am sentimentul ca recitesc replicile celui care a fost candva Eugen Turcanu.. Roadele reeducarii „pitestene„ perpetuate pana in zilele noastre… Acelas duh, cu acelas limbaj, care inspira aceeasi idee, cum ca de vina pt toate relele ar fi taman binecredinciosii crestini care vor sa traiasca cu si dupa Dumnezeu !!
  Este evident si pt orbi ca istoria incepe sa se repete….. Bunul Dumnezeu si Maica Domnului sa va daruiasca izbanda dl Chirila in lupta pe care o duceti pt apararea drepturilor credinciosilor, respectiv a Dreptei Credinte .

 63. Buna seara ati luat legatura cu patriarhul inainte de a face acest demers ?
  Ma gandesc ca si asa nu toata lumea vede cu ochi buni biserica ortodoxa, in ultimul timp chiar am vazut foarte multe critici si acuze aduse bisericii ortodoxe, mai ales referitoare la constructia catedralei, binenteles nefondate si facute de oameni nedocumentati sau in cele mai multe cazuri intentionat de adeptii altor religii sau secte.
  Cred ca nu este bine sa creem singuri situatii care ar da apa la moara si mai mult celor interesati si ar putea strica imaginea bisericii ortodoxe .
  Cel mai bine este sa fim supusi conducatorilor si legilor asa cum ne invata insusi domnul Hristos si sa lasam deoparte cearta si orgoliile mai ales ca suntem in postul mare.
  Sa ne-ajute Dumnezeu sa trecem cu bine si cu intelepciune si peste acest hop.

  1. Patriarhul deja a acceptat situatia, in plus eu imi apar drepturile mele individuale, pentru care nu trebuie sa cer acordul cuiva.
   Cei ce urasc Biserica sunt dusmanii inveterati ai acesteia, care o vor uri indiferent ce vom face lor. De ce ar trebui sa renuntam la Hristos pentru a le face acelora pe plac?
   Demersul de aparare a drepturilor mele constitutionale nu inseamna neascultare fata de stat, dimpotriva. Observati ca eu nu indemn la vreun protest sau la vreo rascoala, ci imi apar drepturile. Punct.
   Ascultarea fata de conducatorii bisericesti, in masura in care ei tradeaza pe Hristos nu este indicata, ci chiar contraindicata de Sfintii Parinti.
   Sa nu uitam ca ACEASTA NAPASTA VINE ASUPRA TARII NOASTRA CU INCHIDEREA BISERICILOR CA PEDEAPSA PENTRU ACCEPTAREA DE CATRE IERARHI A VIRUSULUI DISTRUGATOR DE SUFLETE AL EREZIEI ECUMENISTE.

 64. Dragi crestini,

  Va inteleg nemultumirea, tuturor ne e greu in perioada asta!

  Dar, Dumnezeu, credinta in El, este in fiecare dintre noi. Nu ai nevoie de 4 pereti (biserica) pentru a te ruga, o poti face de la tine de acasa. Dumnezeu te aude de oriunde ai fi. Nu ai nevoie de un preot pentru a-ti citi Sf. Evanghelie, o poti face sigur.

  Daca intr-adevar iti doresti, o sa fii mai aproape de Dumnezeu si daca nu mergi la biserica. Se gasesc alternative, pentru ca Dumnezeu e cu/in tine.

  Daca te gandesti la cum sa produci agitatie, fara sa te gandesti la aproapele tau si la oamenii batrani care sunt cei mai sensibili la acest virus, atunci dai in judecata MAI-ul.

  Aceasta actiune inseamna orice altceva, dar nu exista niciun gram de credinta din partea celui care a initiat-o. Pentru ca nu te rogi la chip cioplit si iti pasa de aproapele tau.

  Pace tuturor!

  1. De unde va extrageti dumneavoastra astfel de „teologie”? Cine v-a invatat pe dumneavoastra ca nu ai nevoie de patru pereti pentru a te ruga? Aceasta idee era propovaduita intens in timpul comunismului. Cine v-a spus dumneavoastra ca exista alternative la Biserica?
   De unde stiti dumneavoastra ca cel care a initiat aceasta lucrare nu are niciun fel de credinta? Simplul fapt ca nu va impartaseste viziunea protestanta despre Biserica nu inseamna ca nu are credinta.

 65. Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi ARTICOLUL 53
  (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
  (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

  Așadar, prin lege se pot restrânge unele drepturi constituționale ale omului.
  Iar baza acestor decizii, legi/ordonanțe de urgență este una foarte clară și pertinentă: reducerea riscului de infectare a populației cu noul corona virus, care s-a dovedit a fi letal, mai ales pentru persoanele care suferă de alte boli.
  De fiecare dată când am mers la biserică, indiferent de anotimp, am văzut pe cineva care tușea sau strănuta, iar asta este principala cale prin care se transmite acest virus.

  Ordonanța menționează următoarele: „Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.”

  Eu înțeleg că încă se pot oficia slujbe religioase, însă nu în spații închise. O măsură care, după vorba românească, împacă și capra și varza. Preoții pot oficia slujbe și fără prezența fizică a credincioșilor. Mai mult, sunt atât de multe metode de a înregistra și difuza online aceste acțiuni.

  L-am văzut toți pe Papa de la Vatican, rugându-se singur pentru toți.

  Având în vedere cele menționate, eu îndrăznesc să mai întreb o dată, ce anume doriți dumneavoastră să contestați în instanță?

 66. Mihai, sunt moșu ( dacă îți mai amintești de mine) și aș dori să ne revedem chiar dacă troglodiții generației 1999 n-au dorit sau poate s-au temut să ne revedem la plictisitoarea revedere 23.09.2019 . Mă bucur că nu te-ai schimbat !

 67. Cica nu se imbolnavesc oamenii la biserica, pentru ca vor fi primiti doar cei sanatosi… probabil stiti deja ca sunt oameni care poarta virusul fara simptome, oameni care l-au luat fara a lua cunostinta de vreun contact cu un om bolnav sau cu cineva venit din strainatate. Singurul mod prin care ati putea face slujbe in mod etic este sa faceti triaj inainte, cu teste de coronavirus. Nu avem asa sistem nici in spitale, evident este o utopie sa faceti voi asa ceva. Si a aduna zeci si sute de oameni impreuna intr-un spatiu inchis, fara a sti cu siguranta ca sunt toti sanatosi este imoral si iresponsabil. Este participarea la liturghie ceva vital? Nu. Este un mod de a dobandi ceva vital? Nu. Comparatia cu magazinul sau autobuzul este extrem de nepotrivita. Acestea din urma inca functioneaza pentru a asigura accesul cetatenilor la lucruri esentiale. Biserica nu se incadreaza. Iar a sustine ca nu te poti imbolnavi in biserica pentru ca esti protejat de dzeu este iarasi imoral si iresponsabil. Mai aveti si voi rabdare.

  1. Nu am nicio problema ca statul sa se ocupe sa faca astfel de triaje, daca are capacitatea.
   Da, participarea la Liturghie este ceva vital, pentru ca pentru noi este o sursa de sanatate mai mare decat toate masurile medicale.
   Ideea ca Biserica nu este esentiala, asa cum e magazinul sau farmacia, este doar rodul necredintei, fie-mi iertat sa o spun.

 68. Va felicit pentru acest demers, domnule Chirila! Citind plangerea dumneavoastra am simtit speranta. In special partea cu „istoria bimilenara a Bisericii Ortodoxe” m-a facut sa rad, precum si mentionarea unui personaj precum V. Astarastoaie in sprijinul argumentelor dumneavoastra. Am speranta ca altii ca dumneavoastra vor avea initiative similare. Astfel, oamenii vor avea inca o sansa pentru a observa primitivismul si tribalismul in zacem de prea mult timp, cat si modul abject in care ne luam mandrie din prostie. Daca societatea civila se schimba greu pentru 2020, mai ales in Romania, sunt sigur ca dumneavoastra si alti intelectuali de secol XV veti inlesni tranzitia. Cale de intoarcere nu mai exista, e posibil sa fiti deja constient de asta. Sarbatori fericite!

 69. Multumim lui Dumnezeu ca mai exista asemenea marturisitori ai Ortodoxiei in lumea secularizata de azi. Ne alaturam demersurilor Dvs. Doamne ajuta!

 70. Din păcate, după mine, această acțiune este gândită prost și are șanse minime de reușită. De ce? Pentru că problema este pusă din perspectiva unui credincios, nu din perspectiva statului laic. Fiecare are dreptul să creadă ce vrea, dar statul nu este obligat să respecte ceea ce crede dacă este contrar principiilor sale. Din punct de vedere al medicinei laice, Sfânta Liturghie este pericol mare de contaminare, nu doar în cazul covid19. Nu poți forța credința proprie asupra altora sau a statului, conform legilor și principiilor statului laic. De aceea această acțiune are șanse minuscule de reușite.
  După mine, problema se pune altfel. Acum câteva zile, s-a preluat o postare de pe Facebook a profesorului de drept Nicolae Ploesteanu aici https://www.zi-de-zi.ro/2020/03/26/exclusiv-legalitatea-ordonantelor-militare-covid-19-desfiintata-de-un-reputat-profesor-de-drept-din-targu-mures/
  După mine, profesorul arată clar ilegalitatea ordonanțelor militare în totalitate, și neconstituționalitatea lor. Prin urmare, dacă vrem să oprim nebunia, nu doar oprirea de la Sfânta Liturghie, ci și distrugerea economică a țării prin sufocare sectorului privat, singura șansă este de a ataca pe baze laice, pe argumente bine construite.
  Aici par a fi datele de contact ale profesorului Ploesteanu https://profesionisti.juridice.ro/nicolae-dragos-ploesteanu
  Într-adevăr, s-ar da liber la avorturi dacă am opri ordonanțele militare, docamdată avorturile nu sunt permise în sistemul de sănătate de stat, doar la privat. Acesta ar fi reversul medaliei. De aceea am inima îndoită când propun acest demers pe această pagină.
  Pentru a opri, cred că trebuie sesizat CCR, dar dat și statul în judecată pentru abuz, nu persoana fizică a ministrului de interne. Și de preferat ca acțiunea să fie formulată nu de persoană fizică, ci cel puțin de o asociație civică/ONG, de preferat mai multe.
  Eu am studii de filosofie și teologie, pot să ajut la formularea clară și răspicată a demersului.

  1. In loc sa ma ajutati pe mine, implicati-va si faceti dumneavoastra o actiune mai buna, dupa principiile pe care le enuntati, iar daca veti reusi, ceea ce nu cred, va veti bucura de toata stima mea.

 71. Sunt convins ca actiunea dvs este pe deplin justificata iar argumentele foarte temeinice (nu numai din punct de vedere al credintei crestin ortodoxe, ci si de bun simt). Si pana acum interzicerea participarii credinciosilor la
  slujbe (Sf. Liturghie si Sf.Maslu) intr-o perioada cu totul speciala ( a postului Sf. Pasti) a produs o mare amaraciune
  in sufletele credinciosilor, dar interzicerea participarii la Denii si mai ales la slujba de Inviere este de neconceput.
  Aceasta cu atat mai mult cu cat Lumina Sfanta va fi adusa si in acest an in Romania. Aveti o evidenta a celor care s-au alaturat efectiv dvs in acest demers ? Exista si varianta de a trimite Actiunea ( textul ) si pe e mail, fara a face deplasarea ?( probabil ca Curtile de Apel sunt doar in orase mari, iar depasarile, dupa cum bine stiti, sunt interzise,
  dintr-o localitate in alta). Pe de alta parte, ma intreb /si va intreb/ nu credeti ca avand in vedere caracterul demersului dvs. instanta se va „feri”/va evita/sa dea un raspuns in timp util?. Sa dea Dumnezeu ca in ceasul al 12 lea conducerea BOR sa isi dea seama ca atitudinea de acceptare „fara cracnire” a restrictiilor impuse credinciosilor este o enorma eroare si, ca pastori ai credinciosilor, atitudinea/purtarea/lor va primi un raspuns de la Dumnezeu,
  care nu cred ca va fi in favoarea lor.Va urez mult succes in actiunea dvs, in folosul tuturor credinciosilor. Doamne,ajuta !

 72. Dumnezeu ,sa va aiba in paza,si sa reusiti ceva.Nu trebuie sa ne temem de slujitorii antihristului,nici de sustinatorii lui.Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostrii ,Doamne Iisuse Hristoase,miluieste-ne pe noi,pacatosii!

 73. Doamne ajuta! Sa va intareasca sfintii si ingerii cu curaj sa continuat lucrarea inceputa si sa aveti in continuare rabdare sa dati exemplu de raspunsuri moderate la comentarii extremiste! Astept cu interes rezultatele din Romania, am nadejde in Dumnezeu ca nu veti fi impuscat sau arestat si ma mustra constiinta ca nu fac si eu acelasi lucru in tara in care locuiesc.

 74. Atata timp cat conducatorii acestei tari au fost crestini si ortodocsi cu adevarat, am avut parte, in ciuda vicisitudinilor sociale ( boierii tot ….boieri au fost in toate epocile ) de …pastori ai neamului cu coloana verticala si demnitate romaneasca.
  Intr o tara profund laica, care SE VREA ortodoxa dar unde ORTODOXIA este schimbata cu TRADITIA, este foarte greu sa mai indrepti ceva. Intr o tara unde nici un preot nu a luat atitudine odata cu inchiderea bisericilor ..pentru mine toti s-au transformat in popi .Macar IPS Teofan s-a potolit si nu mai PRIBEGESTE pe la Manastirea Sihastria sau Neamt. Intrebare- I o fi cu adevarat rusine???
  Dumnezeu sa i ierte pe toti cei care au slujit biserica cu fatarnicie iar pe Dumnezeu cu fareseism.
  Mai avem o sansa? Evident ca da, Sa spunem lucrurilor pe nume sau sa ii condamnam pe cei care nu au demnitate?
  Sa ii renegam pe toti cei din jur si sa i facem lasi si tradatori? Nu ! Trebuie sa-i iubim, asa cum sunt , slabi. In schimb am o solutie foarte simpla si la indemana tuturor: SA IL MARTURISIM PE HRISTOS ! fiecare dintre noi.
  Cum? SImplu: sa nu acceptam actele biometrice si cu cip, sa nu dam rating la emisiunile on line religioase, sa nu ne fie frica de austeritatea noii Ordini Mondiale, sa nu acceptam ingradirea libertatilor si instaurarea noii dictaturi.
  Inca odata pentru cei care stau in letargie si nu reusesc sa se trezeasca nici macar cu versurile Imnului National:”Desteapta – te Romane ” SA IL MARTURISIM PE HRISTOS !

 75. Am reusit in sfarsit sa citesc toate comentariile, pot spune ca am sters foarte putine, cele care erau efectiv triviale. Constat ca foarte multe sunt favorabile demersului, ceea ce ma bucura. Cele care sunt defavorabile merg pe o argumentare sentimentalista, neserioasa, imi pare rau sa o spun.

 76. Exista o doamna care a ridicat o problema careia doresc sa ii ofer un raspuns scurt. Doamna a intrebat ce se intampla cu cei ce sunt purtatori nestiuti de virus si vin in comunitatile religioase si le imbolnavesc?
  Raspund asa: DUPA O LUNA DE IZOLARE LA DOMICILIU, CRED CA CEL CE A FOST INFESTAT S-A MANIFESTAT INTR-UN FEL, DE VREME CE INCUBATIA E DE DOUA SAPTAMANI. FIE S-A IMBOLNAVIT SI E TRATAT, FIE E SANATOS.
  DACA NU S-A MANIFESTAT IN VREUN FEL, INSEAMNA CA E SANATOS. NU ASA S-A PROCEDAT CU PRIMUL MINISTRU ORBAN SI CU CEILALTI, CARE DUPA DOUA SAPTAMANI AU FOST SCOSI DIN AUTOIZOLARE SI LASATI LIBERI?
  DACA CONTINUA SA FIE CINEVA PURTATOR DE VIRUS DAR NU S-A INTAMPLAT NIMIC IN DOUA SAPTAMANI, OARE CREDETI CA SE CUVINE SA II INTERZICEM INTRAREA IN BISERICA?
  EU SUNT CONVINS CA DUPA CE SE VA TERMINA STAREA DE URGENTA VOR MAI RAMANE PURTATORI DE VIRUS CARE NU SUNT AFECTATI IN NICIUN FEL DE EL. DE UNDE VOM STI CINE E INFESTAT SI CINE NU?
  DUPA ASTFEL DE LOGICA AR TREBUI SA PRELUNGIM IZOLAREA LA DOMICILIU ZECE ANI DE ZILE.

 77. Silviu,

  De ce te pui tu impotriva lui Dumnezeu si ii indemni pe oameni sa mearga la ecumenisti si sa se otraveasca in continuare cu „tainele” lor? Daca Dumnezeu i-a despartit pe ierarhii si preotii eretici de pliroma cu aceasta prima cupa a maniei lui, de ce faci tu in continuare jocurile clanului ciobotea srl?
  Aa, stiu, dupa tine ereticii sint in Biserica pana cand sunt dati afara prin Sinod Ecumenic. Parca primul care a zis asta a fost Kiprianos Kotsumbas, iar erezia se numeste erezia kiprianita. Uita-te cum a murit inainte de a-i propaga in continuarea erezia.
  Toate la tine ar fi foarte bune daca ai reusi sa le indici oamenilor unde este Biserica, caci in nici un caz nu poate fi la ciobotea srl. De ce? Pentru ca au scos oficial Ortodoxia Ei in afara legii (art. 22 sect VI sinod Creta legiferat la 29 octombrie 2016, adica acum cam 42 de luni). Vezi cum certarea Domnului se cam pupa cu timpul de ingaduinta aratat la Apocalipsa pentru fiara ecumenista de a grai semetii si hule? De ce nu te faci tu baiat de treaba, sincer iti spun ai fi foarte bun caci talent analitic ai ceva, si stai tot de partea fiarei ecumeniste luptandu-te pentru “tainele“ ei si indemnand oamenii mai slabi in credinta sa mearga direct in gura ei? Stii bine ca Domnului nu au cum sa-I placa slujbele pseudo-ierarhilor si si pseudo-preotilor ecumenisti fie ele chiar de Florii sau de Inviere.

  1. Domnule Theodor L(eontescu?),

   Nu sunteti primul care imi pune aceasta intrebare. Sunt convins ca unii care au adoptat calea extremismului se bucura „sa demonstreze” manipularea „Chirila neoecumenism” cand ma vad ca lupt contra masurilor de inchidere a Bisericii.
   Poate nu ati observat totusi ca in mod egal demasc si serghianismul eretic al ierarhiei actuale (cu doua trei laudabile exceptii).
   Nu lupt pentru ecumenisti, lupt pentru dreptul Bisericii Ortodoxe Romane de a nu fi inchise de catre stat si mai ales de catre un ateu precum Emil Moise.
   De ce fac asta? PENTRU CA SUNT MEMBRU AL BISERICII ORTODOXE ROMANE SI VOI FI PANA LA MOARTE, indiferent de ce spun arhiereii eretici si slugile lor de tot felul.
   Este adevarat ca sunt nepomenitor, ca nu am comuniune cu ereticii ecumenisti, dar membru al Bisericii Ortodoxe Romane raman. De aceea lupt pentru eliberarea Bisericii mele de acesti ierarhi ecumenisti, care in orice perioada buna a Bisericii ar fi caterisiti, dar si pentru libertatea ei fata de statul masonic, atunci cand acesta o oprima.
   Spre deosebire de dumneavoastra si de cei ce urmeaza calea extremista a celor care au parasit nepomenirea canonica si si-au facut slatioare in care se viseaza ramasitele Bisericii lui Hristos, EU VISEZ LA O ZI IN CARE SA MA INTORC IN PAROHIA MEA, dupa ce Biserica va fi curatita de erezie. Ca aceasta zi nu va veni nu puteti spune nici dumneavoastra, nici lasii care au imbratisat tot felul de doctrine apocaliptiste, cu ajutorul carora isi pot justifica lipsa de implicare publica in apararea Bisericii, pe motiv ca „Biserica a disparut, am ramas numai noi, catacombe etc.”.
   Spre deosebire de lasii mai sus mentionati, CARE AU INTRAT IN CATACOMBELE PROPRIEI LOR IMAGINATII, si au pacalit si pe cativa naivi sa ii urmeze, crezand ca astfel se vor mantui, eu doresc sa lupt pana la capat in societate, iar de retras din lume ma vor retrage numai dupa ce mi-am facut marturisirea pana la capat si Dumnezeu mi-a aratat ca nu am ce mai face in lume. Pana atunci, toti dusmanii lui Hristos trebuie sa fie pregatiti pentru mine, pentru ca nu insignifiantele mele puteri voi sta in apararea credintei. Domnul Moise a vazut asta acum doua zile. Altii vor avea ocazia sa vada.
   Aceasta este marturisirea mea si eu cred ca este ortodoxa.
   Asa ca, dupa cum vedeti, nu eu lupt contra lui Dumnezeu, ci dumneavoastra, care ati adoptat ideologia sectara a stilismului si ati proclamat ca Biserica Ortodoxa Romana nu mai are taine, o blasfemie care va face egal domnului Moise, cel care a spus ca are dovezi „stiintifice” ca Sfanta Impartasanie este purtatoare de virus.
   ASA CUM MOISE SPUNE CA IMPARTASANIA ESTE PURTATOARE DE VIRUSUL CORONAVIRUS SI DUMNEAVOASTRA SPUNETI CA IMPARTASANIA ESTE PURTATOARE DE VIRUSUL EREZIEI ECUMENISTE. Astfel va intalniti nici cand nu ganditi.
   In concluzie, eu am luptat pentru dreptul Bisericii lui Hristos de a nu fi batjocorita de necredinciosi.
   Cat timp dumneavoastra nu aveti capacitatea de a face distinctia intre ierarhia corupta si Biserica Ortodoxa Romana, este inutil sa incerc sa va explic unde se afla Biserica. Asa ca va spun mai bine unde nu se afla ea.
   Nu se afla in comunitatile celor care, din nestiinta teologica si din mandrie fariseica, s-au proclamat singurii dreptcredinciosi ramasi pe lume, singurii aparatori ai credintei, singurii sfinti in viata. Acolo nu se afla Hristos, se afla inselarea, se afla minciuna.
   Nu se afla nici in viata personala a celor care propovaduiesc erezia si care sunt condamnati de ei insisi, dar cat timp nu este condamnata sinodal si rupta de trupul Bisericii universale, se afla in Biserica Ortodoxa Romana, nu in gura ierarhilor cazuti, dar in sufletul milioanelor care nu stiu nimic despre erezia ecumenista si pentru care Hristos ingaduie inca Tainele si slujbele Sale.
   Dovada e ca Hristos a despartit poporul de pastorii sai tocmai pentru a deschide ochii poporului si a-și vedea pastorii naimiti. Hristos a lasat aceasta tradare pentru ca poporul sa o vada si sa faca ce trebuie. Asta inseamna ca Hristos este inca cu poporul ticalosit, dar nu eretic, si inca il asteapta la mantuire.
   Daca e asa, atunci luptatorul contra lui Hristos sunteti dumneavoastra si toti fariseii care au condamnat acest popor. Faptul ca Hristos ii cearta acum inseamna ca ii iubeste si vrea sa ii mantuiasca. Probabil ca o face, cu puterea Sa, in Biserica Sa, care este Biserica Ortodoxa Romana si nu „biserica” inchipuirilor sectare ale unora ca domnia voastra.

   1. Silviu,

    Eu nu sunt stilist. Oare toti crestinii care tin calendarul iulian, pe care l-am dovedit si astronomic corect, sunt stilisti? Tu stii bine ca eu sunt cel mai inversunat adversar al stilistilor de la Slatioara. Ti-am spus, incearca sa scrii fara epitete si judecati de valoare. Se pare ca nu esti in stare.
    Si eu fac parte din Biserica, si eu am fost impreuna cu tine in aceeasi Biserica pana la un anumit moment dat, anume 16/ 29 octombrie 2016 data la care au fost impuse crestinilor din Romania hotararile eretice ale sinodului din Creta. Singura diferenta dintre noi este urmatoarea:
    Tu sustii ca srl-ul lui Ciobotea este Biserica.
    Eu sustin ca srl-ul lui Ciobotea este o pseudo-Biserica eretica ecumenista si toti cei care il pomenesc pe acest tradator al Ortodoxiei si pe pseudo-ierarhii lui, ba chiar si cei care fara sa-l pomeneasca ii recunosc „tainele”, sunt de acord ca crestinii care pastreaza si apara adevarata Ortodoxie sa fie osanditi (asa spune art. 22 sect.VI sinod Creta, promulgat de acestia) Eu nu am nici un amestec cu Veliar. Tu in schimb mai traiesti cu el pana cand chipurile se va tine utopicul tau Sinod Ecumenic, caci dupa tine, asa prin „pogoramant” merge si cu un pic de Veliar acolo in „BOR”-ul tau. In BOR-ul adevarat nu-i cu „merge si asa”. Daca srl-ul Ciobotea nu este Biserica, asta nu inseamna ca Biserica nu exista. Exista si portile iadului nu o vor birui. Totul este numai sa o afli. Iar pentru asta trebuie sa renunti la cripto-ecumenism.
    Eu sunt acoperit de canoanele si hotararile Bisericii. Cunosti bine anatema ROCOR, singura arma eficace a Bisericii nu numai impotriva ecumenismului aratat pe fata prin acceptarea normelor Declaratiei de la Toronto, ci si impotriva cripto-ecumenismului kiprianit pe care-l promovezi. Tu de ce n-o respecti si spui ca ereticii ecumenisti au Botezul si Euharistia valide, cazand astfel sub aceasta anatema?

    1. Daca „srl-ul lui Ciubotea” nu este Biserica, puteti sa imi spuneti care este Biserica Ortodoxa in Romania?
     Acoperirea dumneavoastra de catre canoane este egala cu zero. Interpretarile pe care le aveti s-au demontat in anii trecuti, nu cred ca mai e cazul sa o luam cu argumentarea de la zero, pentru ca dupa patru ani tot la zero suntem din punctul asta de vedere. Ceea ce nu e de mirare, cand lucrezi cu extremisti religiosi rezultatul este invariabil zero

 78. Doamne apară si ne pazeste !
  ce avalansa de comentarii la acest articol !
  măi ce de necredinciosi si atei si demonizati a scos la iveala virusul asta !
  prin unii comentatori parca o vorbit diavolul. Zici ca s-au citit molitfele Sf. Vasile prin articolul asta, nu alta !
  Domnul nostru Iisus Hristos , Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat , sa va miluiasca pe voi, oameni necredinciosi si atei si speriati de virus si sa va dea credinta si nădejde si dragoste in inimile voastre întunecate si Sfanta Lumina care se va pogorî si anul acesta in Capela Sf. Mormânt ..sa va lumineze sufletele si sa credeti in Iisus Hristos Cel.Rastignit si Înviat a treia zi si sa va aflati odihna si mântuire sufletelor voastre .Amin
  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi, pacatosii, robii tai.

  1. Nici nu stiti cate a trebuit sa sterg pentru ca erau niste blasfemii cumplite. Romania crestina e un vis, Romania masono-ateisto-sclavagista este noua realitate

   1. cand o sa fie numărul de credinciosi intr-o ” regiune” judet/ oras/sat mai mic de 5 ….cred ca atunci vine sfârșitul. Aia 5 o sa fie scosi din regiune ca Lot…si restu rămân. ( e o părere si asta numa 🙂 )

 79. Elon Musk shared the secret of how quickly he got rich during quarantine! Click here for the full article and free system access! https://tinyurl.com/ydf72glu spune:

  On This Morning, Elon Musk shared the secret of how quickly he got rich while coronavirus is raging all over the world!
  He already shared this news on social networks and those who believed and tried the platform started writing letters to him. Click here for the full article and free system access! https://tinyurl.com/yb8qzg8h

 80. Doamne, ajută! Interesant cum se omite existenta ecumenismului în BOR încă dinainte de Creta. Și cu toate acestea legiferarea unor decizii contra ortodoxiei din Creta trezește mințile adormite și cheamă la mărturisire. Nu la cine are dreptate! De când a fost înființată Patriarhia Română și pana în prezent se lucrează continuu la implementarea eresiilor. Azi asistăm, dupa lunga muncă depusă de unele persoane care au lucrat împotriva ortodoxiei, la o neputință a poporului român în a se apăra de atacurile virulente împotriva credinței ortodoxe, a volorilor morale și a identității noastre. Desigur că prin slaba credință se pot strecura ușor duhurile rele. Astfel au putut obține aceste rezultate. Nădăjduim în Domnul că se vor opri. Dumnezeu să lumineze mințile celor care confunda lumina cu întunericul! Iar pe drept maritorii creștini să ii întărească și sprijine în păstrarea căii Adevărului și Dragostei până la final!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)