Editorial

Întreruperea pomenirii în sinaxarele sfinților noștri

Asociația ortodoxă „Sfântul Iosif Isihastul” din Tesalonic, a părinților greci nepomenitori care duc lupta patristic, a editat anul trecut un calendar tematic, dedicat sfinților ce au luptat deschis contra ereziei și, cei mai mulți dintre ei, au și întrerupt pomenirea ierarhilor eretici din vremea lor. Calendarul a fost tradus și adaptat anului 2019 de către portalul nostru.
Acest calendar le arată, pe de o parte, celor care cred că întreruperea pomenirii pentru erezia ierarhului este schismă, că ea a fost practicată de sfinți ai Bisericii Ortodoxe, trasând, pe de altă parte, limitele în care întreruperea pomenirii trebuie făcută pentru a nu se cădea în extreme schismatice.
Calendarul este unul tematic, nu liturgic, adică nu este un „calendar paralel” pe care să îl propunem celor care luptă contra ecumenismului.
Considerăm că întreruperea pomenirii nu înseamnă înseamnă structuri sau calendare paralele, ci rămânerea în Biserică și ținerea calendarului bisericesc pe care îl ținem de când ne știm, atât timp cât el nu va fi alterat în vreun fel de ideile și practicile eretice ecumeniste pe care le au ierarhii noștri.
Pentru cei ce îl doresc în forma tipărită, se distribuie gratuit și poate fi comandat la adresa de email msc@marturisireaortodoxa.ro

Patriarhul eretic Bartolomeu, susținut de papa Francisc, a creat în Ucraina premisele desăvârșirii uniației greco-catolice

Greco-catolicii ucraineni au dat glas satisfacției pentru recunoașterea schismelor ucrainene ca „Biserica Ortodoxă autocefală și unită a Ucrainei” de către Patriarhia Ecumenică, susținând că au o „foaie de parcurs” a colaborării cu această structură, pentru a realiza o comuniune euharistică deplină, adică „potirul comun” pe care îl așteaptă mulți prin România, în numele „refacerii Bisericii Kievene cu ramurile ei ortodoxă și catolică” în cadrul ecumenismului.
Aflăm astfel de la celelalte părți interesate în cadrul mișcării ecumeniste ceea ce ierarhii ortodocși ascund cu grijă, anume că se depun eforturi mari pentru „refacerea unității și a comuniunii euharistice dintre Roma și Constantinopol”, adică între erezia papistă și Ortodoxie.

Dialogul unui preot ortodox mărturisitor cu adepţii ecumenismului

Acest text a fost publicat pentru prima oară pe data de 1 februarie 2017 și este o scrisoare pe care Părintele Cosmin Tripon a adresat-o episcopului său, PS Sofronie Drincec, înainte de a fi caterisit.
Scrisoarea cuprinde un set de răspunsuri la unele întrebări formulate de către preoți, protopopi și consilieri episcopali din Episcopia Oradei cu privire la întreruperea pomenirii și la erezia din Creta.

“Calendarul comun” s-a realizat. Așteptăm fără nicio reacție “potirul comun”?

Scrisoare deschisă adresată Înaltpreasfințitului Teofan cu prilejul editării de către romano-catolicii din Iași a unui “Calendar catolic ortodox 2019”, în care apar imagini ale Catedralei Mitropolitane și ale Sfintei Mănăstiri „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.
În această scrisoare, înaltul ierarh este rugat să spună credincioșilor moldoveni dacă acest calendar ecumenist s-a făcut cu acordul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei sau dacă, în cazul în care nu s-a dat acest acord, MMB a protestat oficial contra acestuia, cerând, conform legii, retragerea acestuia din uz.

Arhimandritul Zaharia Zaharou afirmă că mărturisitorii antiecumeniști îi “terorizează” pe susținătorii ereziei

În zilele dinaintea Sărbătorii Nașterii Domnului în spațiul public a apărut un material preluat dintr-o conferință a unui arhimandrit ecumenist din Essex, venit în România, la Deva, pentru a susține, printre altele, atitudinea proecumenistă a ierarhilor români.
Textul nu merită importanță în sine, deoarece reia aceleași clișee ale propagandiștilor proecumeniști de pe la noi. L-am analizat însă strict sub aspectul informației jurnalistice pe care ne-o transmite, anume aceea că mișcarea antiecumenistă este percepută de către susținătorii deschiși sau taciți ai ereziei, ca o „teroare”, deoarece pare a-i stingheri în practicarea „ecumenismului celui bun”.