Răspunzând scrisorii noastre deschise, MMB a cerut oprirea editării „calendarelor catolico-ortodoxe”

Ca urmare a scrisorii deschise adresate la data de 3 ianuarie 2019 Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, prin care se cereau explicații cu privire la editarea unui „calendar ortodox-catolic 2019”, în care apăreau imagini cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei, iar sărbătorile ortodoxe erau puse la grămadă cu cele papistașe, Mitropolia Moldovei a adresat un răspuns prin care suntem informați că „Mitropolia a adresat o scrisoare Diecezei romano-catolice de Iași cu solicitarea de a opri pe viitor editarea acestui gen de calendare”.

“Calendarul comun” s-a realizat. Așteptăm fără nicio reacție “potirul comun”?

Considerăm îmbucurătoare, deși tardivă, decizia Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de a da curs cererii noastre de a cere oprirea editarea acestor calendare comune, care sunt necanonice și produc sminteală în rândul credincioșilor.

 

Răspunsul MMB nu ne lămurește dacă Dieceza catolică de Iași a cerut și a avut sau nu permisiunea de a folosi acele imagini ale Mitropoliei ortodoxe ieșene, asupra cărora MMB are drept de proprietate intelectuală, nici dacă prin această cerere se va pune capăt unei „tradiții” existente deja în România de „cooperare” în privința acestor „calendare”, promovate la cel mai înalt nivel de către autoritățile Bisericii noastre, în forme care încalcă grav sfintele canoane, în care se prevede că „sfinții” ereticilor nu sunt sfinți (9, 34 Laodiceea) (a se vedea relatarea scandaloasă de pe siteul patriarhal Basilica despre „sfinții catolici” înscriși în „calendarul comun”).

Nu putem estima cu precizie dacă acest demers este inspirat din convingeri teologice ortodoxe sau din dorința de a evita situații jenante pentru MMB pe viitor.

Aceste „calendare comune” se editează începând din 2004 cu acordul tuturor factorilor de decizie din Biserica noastră, după cum vedem din diversele relatări din presa bisericească.

Era firesc ca scrisoarea de oprire a acestui demers să nu aștepte o scrisoare și un articol pe portalul teologic Mărturisirea Ortodoxă, ci să fie o reacție firească a unor sufletele care iubesc Adevărul de credință, doresc să se mântuiască și au pârghiile puterii, date de Hristos, pentru a influența decizia în Biserica noastră. 

Ne exprimăm însă speranța că Mitropolia Moldovei și Bucovinei nu se va opri aici și va face pașii următori necesari și obligatorii pentru ca acest demers să nu apară ca o reacție la o relatare de presă.

Printre multe altele care trebuie puse la punct, este, de exemplu, necesară o precizare cu privire la poziția MMB față de preconizata vizită a papei Francisc la Iași și implicarea capitalei ortodoxe a Moldovei într-un pelerinaj de peste 100.000 de oameni, care ar putea prezenta orașul Iași lumii întregi ca pe un centru al catolicismului.

Iașul se pregătește să devină centru al papismului pentru o zi. Mai există mitropolie ortodoxă în Moldova?

Dacă este necesar și pentru acest lucru de o scrisoare deschisă, atunci o vom remite Cabinetului Mitropolitului cu cea mai mare diligență, deoarece poziția trebuie precizată cu claritate, mai ales că Primăria Municipiului Iași deja s-a implicat în acest proiect fără rezerve, fără niciun fel de considerație pentru spiritualitatea multiseculară a majorității oamenilor pe care îi administrează.

Toate aceste demersuri s-ar putea constitui, în condițiile în care sunt oneste, într-un început de redresare a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pe calea Ortodoxiei, ele trebuind completate cu multe altele.

În anul 2016, Mitropolitul Moldovei, Înaltpreasfințitul Teofan, a respins cererea, adresată printr-o scrisoare deschisă susținută de 4500 de semnături, de a se lepăda de semnătura pusă pe documentele eretice ale sinodului din Creta.

Ca urmare a acestei cereri, în Mitropolie a fost declanșată o persecuție fără egal în Patriarhie, contra preoților care au luat atitudine față de sinodul mincinos din Creta și a poporului care i-a urmat.

MMB îi consideră și îi tratează pe credincioșii ortodocși proprii ca pe o “plebe”

Pentru ca decizia de a opri colaborarea cu papismul pe problema calendarelor să nu pară una singulară și circumstanțială, dictată de considerente de imagine publică, ea trebuie să fie însoțită de o profundă analiză și de o decizie serioasă cu privire la implicarea Mitropoliei la cel mai înalt nivel în căderile ecumeniste din ultimii ani, care au culminat cu părtășia la deciziile sinodului mincinos din Creta.

Numai așa se poate împlini binecuvântarea din finalul scrisorii de răspuns a MMB: „Dumnezeu să ne învrednicească pe toți de trăirea în Duh și în Adevăr a Evangheliei Sale”.

Citiți și:

“Prințul Bisericii”, mitropolitul Teofan, încurajat să participe la împlinirea idealului religios al mozaismului

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

4 comentarii la “Răspunzând scrisorii noastre deschise, MMB a cerut oprirea editării „calendarelor catolico-ortodoxe”

  1. E un mic pas,dar prețios,cu condiția să nu se rezume la o simplă corespondență,ci la măsuri și fapte reale.Normal este să ceară retragerea acestor calendare care au fost tipărite și scoase în spațiul public fără acordul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (MMB).Bizar,MMB spune că va atenționat „pe viitor”,dar împotriva impactului prezentului nu ia nici o măsură. Eu nu mai am nici un fel de încredere în MMB ,dat fiind faptul că începând cu sinodul eretic din Creta(2016!), mă surile coercitive (caterisirea unor preoți și ieromonahi), participarea a însuși mitropolitului Teofan,alături de un cleric catolic la o sărbătoare evreiască în sinagogă din Iași, pregătirea pentru primirea fastuoasă a papei și în special că nu se dezminte public de acordul pentru toate ereziile din actul oficial al așa zisului sinod din Creta,acord dat prin semnarea documentelor.Este dureros,dar toate acestea denotă poziția clară de ecumenist convins, ecumenismul după cum se știe este erezia ereziilor;în nici un caz cum susține mitropolitul Teofan că susține ecumendmul bun.

  2. Multumim pentru fapta pe care ati facut-o ! Nu v-a opriti din demersuri nici pe viitor pentru ca dusmanii inepti ai Ortodoxiei sigur nu o vor face !

    Doamne Ajuta !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)