“Calendarul comun” s-a realizat. Așteptăm fără nicio reacție “potirul comun”?

Scrisoare deschisă adresată Înaltpreasfințitului Teofan cu prilejul editării de către romano-catolicii din Iași a unui “Calendar catolic ortodox 2019”, în care apar imagini ale Catedralei Mitropolitane și ale Sfintei Mănăstiri „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.
În această scrisoare, înaltul ierarh este rugat să spună credincioșilor moldoveni dacă acest calendar ecumenist s-a făcut cu acordul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei sau dacă, în cazul în care nu s-a dat acest acord, MMB a protestat oficial contra acestuia, cerând, conform legii, retragerea acestuia din uz.

Înaltpreasfinția Voastră,

 

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, absolvent al Facultății de Teologie “Dumitru Stăniloae” din Iași, senior editor al portalului de teologie ortodoxă și atitudine antiecumenistă Mărturisirea Ortodoxă și al revistei trimestriale de teologie și spiritualitate ortodoxă omonime, cu deosebit respect Vă aduc la cunoștință îngrijorarea și consternarea cu care am primit vestea apariției unui calendar ecumenist catolic ortodox, editat în Iași, în care între imaginile folosite de editori se află și unele imagini cu Catedrala Mitropolitană din Iași și cu Biserica “Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.

Revista Mărturisirea Ortodoxă debutează cu un regal de teologie

Apariția acestui calendar vine în continuarea altor activități cu caracter ecumenist desfășurate de către ierarhia Bisericii noastre. Astfel, la data de 1 Decembrie 2018, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat la o slujbă de sfințire a unui monument la Alba Iulia alături de câțiva clerici greco-catolici.

Patriarhul Daniel a binecuvântat în comun cu ereticii greco-catolici Monumentul Unirii de la Alba-Iulia

La data de 3 decembrie 2018, Înaltpreasfinția Voastră ați participat, împreună cu întâistătătorul romano-catolicilor din Iași, la inaugurarea unei sinagogi din Iași, unde ați fost numit cu apelativul specific papist de “prinț al Bisericii” și ați fost încurajat să participați la îndeplinirea visului prozelit al cultului mozaic de realizare a unei “păci mesianice” prin “unitate în diversitate”.

“Prințul Bisericii”, mitropolitul Teofan, încurajat să participe la împlinirea idealului religios al mozaismului

În zilele în care Înaltpreasfinția Voastră participați la acel eveniment, Sinedriul din Ierusalim, alcătuit din cei mai importanți rabini ai religiei mozaice, adresa o scrisoare tuturor popoarelor, prin care acestea erau invitate să se alăture poporului evreu, în calitatea acestuia de “preot al umanității”, într-o activitate religioasă de închinare adresată “Dumnezeului revelat în Sinai”, adică erau invitate să ignore Întruparea, activitatea, Jertfa și Învierea Mântuitorului Hristos în lume și lucrarea de două milenii a Mângâietorului pe care Acesta L-a trimis Bisericii pe care a întemeiat-o cu Scump Sângele Său, și să reia cultul Vechiului Testament și pregătirea pentru venirea lui Mesia, pe care încă îl așteaptă membrii acestei religii, și despre care știm din scrierile Sfinților Părinți ai Bisericii că nu va fi Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume acum 2000 de ani, ci un “hristos mincinos”, care va încerca să îi păcălească pe mulți. Din păcate, din filmările de la acel eveniment, nu se vede că ați fi dezaprobat acest proiect, producând o mare îngrijorare în rândul credincioșilor ortodocși.

Cu atât mai mare a fost tulburarea când am văzut că în Iași a fost editat un calendar „catolic ortodox” pe anul 2019, în care “sărbătorile” cultului papist sunt puse alături de praznicele Bisericii lui Hristos, având precedență față de acestea, și apar imagini ale unor lăcașuri de închinare ortodoxe de referință pentru Mitropolia noastră.

Nu se precizează pe acest calendar cine este autoritatea bisericească emitentă, dar este de presupus că are cel puțin acceptul autorităților eclesiale catolice locale. În librăria virtuală de pe siteul Episcopiei Romano-Catolice din Iași este prezentat un astfel de calendar, coordonat de către același cleric care apare și pe coperta calendarului despre care vorbim. Din păcate, pe site nu există o imagine care să îl prezinte, în așa fel încât să ne dăm seama dacă este același calendar.

O cercetare mai atentă ne arată că astfel de calendare se publică în România de ani de zile, mai precis de prin 2004, când, conform siteului Episcopiei Romano-Catolice din Iași, misionarii verbiți au realizat acest calendar în colaborare cu un preot ortodox[1] din Roman, despre care este greu de crezut că nu avea pentru această lucrare binecuvântarea episcopului său, IPS Ioachim, cunoscut susținător al ecumenismului (dintr-o relatare a siteului patriarhal Basilica de mai jos vedem că cel puțin Patriarhia nu are nimic împotriva demersului acestui preot, ci chiar îl laudă). Despre formatul calendarului din 2004 ni se spune că:

Sub fiecare imagine din lună sunt menţionaţi sfinţii: cei catolici şi cei ortodocşi, cu sărbătorile fiecărei Biserici. De multe ori coincid, ca un semn că nu suntem şi nu am fost niciodată străini. Pe spatele fiecărei pagini lunare sunt două texte: un gând al papei Ioan Paul al II-lea, iar dedesubt un gând desprins din tradiţia ortodoxă. Suntem diferiţi, dar destinaţi să fim una, atât în sfinţii noştri, cât şi în spiritualitatea noastră. Iar ultimul gând de pe spatele paginii lunii decembrie, sună ca o axiomă şi regulă de viaţă: „Nu poate exista Biserică în afara iubirii”.

Această descriere ne arată clar scopul ecumenist-uniatist al acestui calendar:

 1. Amestecarea, pentru a-i legitima, a “sfinților romano-catolici” cu sfinții ortodocși, știut fiind faptul Biserica Ortodoxă a hotărât, prin canoanele 9 și 34 Laodiceea, că “martirii ereticilor nu sunt martiri” și, prin extensie, nici „sfinții” eretici nu pot fi considerați sfinți, iar cine îi cinstește ca atare trebuie dat anatemei.
 2. Inculcarea ideii că “nu am fost niciodată străini”; în ciuda diferențelor dogmatice ce fac separație între Ortodoxie și erezie, ne spune acest calendar, atât timp cât papismul are „sfinți”, ortodocșii sunt invitați să creadă că are și Biserică, taine, mântuire etc., ceea ce nu este adevărat.
 3. Punerea pe picior de egalitate (de fapt de subordonare) a “gândurilor papei” cu cele “desprinse din tradiția ortodoxă”, sugerându-se că între papă și tradiția ortodoxă ar fi o compatibilitate totală;
 4. Realizarea „destinului” de “a fi împreună”, după cum se vede în acest calendar, într-o formulă uniatistă brevetată cu sute de ani în urmă.
 5. Inocularea ideii ecumeniste de iubire, în numele căreia trebuie abandonate “diferențele”, chiar și cele dogmatice.

Despre calendarul ecumenist catolic-ortodox din 2006 găsim o relatare scandaloasă pe siteul patriarhal Basilica:

Acest calendar are scopul de a promova spiritul unității între toți creștinii’, este precizarea scrisă pe pagina de gardă a calendarului creștin romano-catolic-ortodox, 2006, tiparit în condiții grafice de lux în Germania și difuzat în țările în care comunitățile romano-catolice conviețuiesc alături de creștinii ortodocși, informează cotidianul Romania Liberă. De versiunea în limba română a acestui frumos calendar ecumenic s-au ocupat Misionarii verbinți, Casa de Reculegere, din localitatea Traian, județul Neamț, care au colaborat creștinește cu preotul ortodox Mihăiță Popovici de la parohia “Precista Mare”, din orașul Roman, același județ.

În ce constă noutatea atât de firească a acestui calendar? În fiecare zi calendaristică sunt trecuți atât sfinții romano-catolici, cât și cei ortodocși, la fel sărbătorile, cu denumirile și semnificația lor, care nu coincid totdeauna.

De exemplu, pentru ziua de 6 ianuarie 2006, sunt trecute denumirile “Epifania Domnului”, pentru romano-catolici, și “Botezul Domnului”, pentru ortodocși, care au – dincolo de sonoritatea fonetică diferită – aceeași semnificație teologică a sărbătorii Bobotezei.

În cel mai frumos spirit ecumenic, fiecare lună este însoțită de o imagine semnificativă, într-o succesiune care alternează icoane bizantine cu reprezentări picturale romano-catolice și lăcașe de cult ortodoxe. La aceeași sugestie puternică a unității credinței în același Dumnezeu-Creatorul contribuie și citatele tulburătoare din Maica Tereza și părintele Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox al secolului al XX-lea, puse alături, pe spatele fiecărei luni calendaristice. În ansamblul său, acest calendar ecumenic este un gest responsabil al iubirii creștine care unifică, o invitație practică la unitatea creștinilor de pretutindeni.

Siteul Patriarhiei ne arată și mai clar care este scopul acestor calendare, realizate într-o manieră „atât de firească”: realizarea unității papistașo-ortodoxe după un model uniat. Atunci când vedem siteul patriarhal vorbind despre „sfinți romano-catolici” mai poate cineva crede că la Creta li s-a făcut catolicilor un gest de curtoazie și nu s-a recunoscut bisericitatea ereziei lor? Este cât se poate de regretabil că marele teolog părintele Stăniloae este luat ca martor al acestei rătăciri!

Prima impresie pe care calendarul din 2019 o produce oricui îl vede este că este un fel de calendar greco-catolic, în care Ortodoxia este tratată ca o anexă a cultului papist. Impresia este însă greșită, pentru că dacă ne uităm la un calendar greco-catolic vedem că tradiția răsăriteană în acele calendare este mai respectată decât în acest calendar ecumenist, măcar și prin faptul că sfinții ortodocși sunt puși înaintea “sfinților” catolici și au denumirea de sfinți, nu așa cum sunt în acest “calendar”, în care, cu puține excepții, sunt trecuți ca niște oameni oarecare.

 

De asemenea, atrage atenția faptul că, în anumite situații, erezii papistașe precum „neprihănita zămislire” (afirmația că Maica Domnului nu a avut păcatul originar) sunt puse alături de sărbători ortodoxe precum cea a Zămislirii Maicii Domnului (vezi data de 9 decembrie).

Din modul în care arată acest calendar, s-ar putea argumenta faptul că acest demers este unul al cultului romano-catolic din Iași și că Sfânta Mitropolie a Moldovei și Bucovinei nu are nimic de-a face cu acesta. Tocmai pentru lămurirea acestei situații Vă adresez această scrisoare deschisă, cu speranța că ea va fi tratată cu responsabilitate și bunăvoință și va primi răspunsul datorat atât cititorilor portalului și revistei noastre, cât și celorlalți credincioși din cuprinsul Mitropoliei.

Pe pagina de calendar dedicată lunii februarie sunt inserate câteva imagini cu Catedrala Mitropolitană din Iași, având și explicația “Catedrala Mitropolitană Sfânta Cuvioasă Parascheva din Iași”. De asemenea, pe coperta finală a calendarului există o imagine cu Palatul Culturii din Iași și cu Biserica “Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. În rest, în tot calendarul apar doar imagini ale unor lăcașuri de cult ale cultului romano-catolic din Iași.

Prezența acestor imagini ne determină să Vă adresăm următoarele întrebări, cu promisiunea că răspunsurile la acestea vor fi făcute publice, pentru a-i lămuri pe credincioșii ortodocși cu privire la acest calendar, care a tulburat pe multă lume odată cu apariția sa:

 1. A fost consultată Mitropolia Moldovei și Bucovinei cu privire la apariția acestui calendar și a modului în care sfinții ortodocși vor fi amestecați cu “sfinții” romano-catolici, fără ca măcar să li se recunoască sfințenia, iar dacă da, a fost Mitropolia Moldovei de acord cu astfel de calendar blasfemator la adresa Ortodoxiei, care încalcă toate canoanele referitoare la relațiile cu ereticii?
 2. A acordat Mitropolia Moldovei și Bucovinei aprobarea sa editorilor acestui calendar ecumenist pentru ca imagini emblematice ale Ortodoxiei moldovene să fie puse pe astfel de calendar?
 3. În cazul în care a fost consultată și nu a fost de acord cu asocierea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei unui astfel de demers, a protestat Mitropolia contra acestui calendar, cerând, în baza legilor care protejează dreptul la propria imagine și drepturile de proprietate a mărcilor înregistrate, retragerea imediată a acestui calendar din circulație, oferind și o explicație poporului credincios, din care să rezulte că MMB nu are nimic de-a face cu acest demers?

 Consider că răspunsurile la aceste întrebări sunt obligatorii, mai ales în condițiile în care se observă o tendință a unor ierarhi români de a practica ecumenismul discret, disimulat, în așa fel încât poporul credincios să poată fi păstrat în credința că “nimic nu s-a schimbat la Creta”. Astfel de atitudine este mult mai periculoasă decât asumarea pe față a ecumenismului, așa cum fac unii ierarhi declarați pe față a fi adepți ai acestei erezii.

Un răspuns tranșant al Mitropoliei față de acest calendar este imperativ, în condițiile în care consistoriile bisericești eparhiale și mitropolitane au caterisit preoți ortodocși care se opun implicării ecumeniste a Mitropoliei, iar preotul Ioan Ungureau, de exemplu, din Schitul Orășeni, Botoșani, este trimis în judecată pentru a fi evacuat din parohia pe care a construit-o din nimic și este purtat în procese pentru acuzația de exercitare fără autorizație a unei profesii, pentru simplul motiv că se opune ecumenismului și acțiunilor eretice ce decurg din acesta, în timp ce Mitropolia Moldovei și Bucovinei se apără argumentând că pe cuprinsul său nu au loc activități ecumeniste, iar Înaltpreasfinția Voastră nu faceți niciun fel de compromis cu ereticii.

Cu deosebit respect,

Teolog Mihai-Silviu Chirilă

 

 

Înaltpreasfinției Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Note:

[1] http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20031216.

 

Despre ecumenismul „cel bun”, practicat discret, „indirect”, la cel mai înalt nivel în Patriarhia Română, citiți și:

Arhimandritul Zaharia Zaharou afirmă că mărturisitorii antiecumeniști îi “terorizează” pe susținătorii ereziei

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

16 comentarii la ““Calendarul comun” s-a realizat. Așteptăm fără nicio reacție “potirul comun”?

 1. FOARTE BINE!
  Unde sunt ceilalți teologi și avocați să facă și ei scrisori către mitropolitul Moldovei?
  Parcă există facultate de teologie în Iași!
  E pustie cumva? Sau sunt plecați în vacanță la … Vatican, pentru cursuri de formare și instruire!?

 2. Nu de calendare comune avem nevoie, ci de trăirea in Duhul Ortodoxiei! Dacă acceptăm calendare catolico-ortodoxe, vom fi pe placul lumii, dar vom lovi din nou Ortodoxia, Îi vom pricinui alte răni lui Hristos Însuşi! Pentru cine s-a răstignit Iisus? Pentru orgoliile noastre? Pentru a fi pe placul lumii? Nu. Hristos vrea să ne îndumnezeiască, în timp ce corectitudinea politică vrea să ne demonizeze! Cu Hristos putem fi puternici, pe cănd cu Sistemul corect politic care prigoneşte Biserica lui Hristos, putem avea parte doar de pedeapsă veşnică şi/ sau vremelnică. Suntem ,,încercaţi ca argintul”, după cum spunea un duhovnic. Nimic necurat nu va intra în Împărăţia Cerururilor! Iata ce ne spune Hristos tuturor:

  ,,13. Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.
  14. Voi sunteţi lumina lumii; „( Matei 5)

  Aşteptăm cu nerăbdare ca ierarhii noştri să-şi asume rolul de a păstra Ortodoxia. Să nu-L răstignească pe Hristos din nou, aducând astfel blestem asupra neamului românesc.

 3. Se adeversc cuvintele sfantului Ioan Maximovici:
  https://www.aparatorul.md/sf-ioan-maximovici-nu-o-luati-pe-drumuri-alunecoase-si-alte-inselari-de-la-episcopii-si-preotii-vostri/
  Va multumim pentru starea Dvs de veghe si pentru acesta scrisoare care ar trebui sa scuture din temelii constiintele care au inlesnit compromisul. Se lucreaza prea perfid si pe fata la schimbarea dreptei credinte si la inglobarea ei de catre eretica Roma.
  Asteptam raspunsul si reactia MMB.

  1. Ne vom face datoria de a le cere socoteala autoritatilor bisericesti pentru fiecare dintre aceste devieri grave de la misiunea pe care o au de a proteja Ortodoxia, nu de a o vinde ereticilor.

 4. Acum ceea ce fac dumnealor nu mai este absolut nici o noutate, revenind la problema calendarului, de unde ne vom procura noi cei care conștientizăm pericolul ereziilor calendare?

  1. De la magazinele care vand calendare ortodoxe. Nu trebuie cumparate aceste calendare, care sunt eretice, dar cele pe care le scot episcopiile si care nu sunt inca contaminate cu asemenea absurditati pot fi folosite.

 5. Suscriem la scrisoarea pe care ati trimis-o MMB,alaturandu-ne dumneavoastra, domnule teolog Mihai-Silviu Chirila,in nobila misie de a apara Sfanta Ortodoxie de toate necuratiile cu care se doreste intinarea ei, de catre cei care si-au pus semnatura pe ereticele documente ale sinodului talharesc din Creta.
  Sinodalii urmeaza nestingheriti de propria constiinta,indoctrinarea pleromei ortodoxe,cu otrava ecumenista,caci se pare a sosit vremea cand” preoţimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon.”
  „Pana cand o sa vina ierarhul si-o sa spuna: „Dar ce mai trebuie sa faci cruce? Ajunge sa te gandesti la ea”. Adica asta e lucrare satanica; de aceea se osarduieste ispititorul, ca pe conducatori sa-i insele, ca pe conducatori sa-i dobandeasca dupa inselaciunea lui.”(Cuviosul Dionisie Ignat de la Colciu-2003)
  Nu va raspunde Mitropolitul Teofan scrisorii adresate,caci nu-si poate rupe lanturile cu care este inlantuit.
  Slujirea sa impreuna cu evreii in sinagoga a fost spre rusinarea intregului sinod in frunte cu Patriarhul Daniel,o palma usturatoare data tuturor ortodocsilor vietuitori inca pe acest pamant.
  Despre ei vorbeste oare Mitropolitul Varlaam,cand spune:” Biserica stramoseasca va fi rusinata de noile obiceiuri paganesti si papistasesti, aduse cu sila de vladicii lor cu apucaturi satanicesti. Oamenii afierositi lui Hristos cu slujba vesnica, vor lepada sfantul chip si fagaduinta inaintea lui Hristos, dedandu-se la viata lumeasca dinainte.[..]
  Atunci vor fi siliti sa vada si roadele slujirii lor,caci proroceste inteleptul Mitropolit Varlaam:”Moldova cea frumoasa si bogata, plina de daruri Dumnezeiesti, plina de locasuri sfinte, plina de oameni harnici si credinciosi, va cadea 1n mainile paganilor si necredinciosilor, iar caderea ei va fi mai grea decat caderea Constantinopolului la vremea maritului nostru domn Stefan cel Mare si Sfant.”

 6. Fratilor,procurati-va calendare crestin ortodoxe nu cele acceptate de patriarhie,cele acceptate de Sfintii Parinti,acele celendare va vor indica datele adevaratelor sarbatori! Patriarhia este in erezie impreuna cu al lor calendar papistas,adica anatemizati! Meditati si apoi alegeti calendarul potrivit!

  1. Frate Claudiu, cititi cu atentie articol. Calendarul pus in discutie nu apartine direct Patriarhiei Romane, fiind editat de papistasi. Vina Patriarhiei este de a nu fi protestat contra unui asemenea calendar si de a nu fi cerut sa fie scos din uz, in baza drepturilor la propria imagine.
   Nu dati oamenilor indemnuri necugetate, sa isi procure calendare „acceptate de Sfintii Parinti” etc. De unde sa le procure? Editeaza in zilele noastre Sfintii Parinti calendare pe undeva?
   Calendarele care se emit de catre episcopiile ortodoxe canonice sunt calendare acceptate de Sfintii Parinti, iar cat timp nu vor fi contaminate ireparabil cu idei ecumeniste, ele trebuie urmate, daca dorim sa fim in continuare membri ai Bisericii Ortodoxe Romane.
   Daca intr-o buna zi vor arata ca acel calendar editat de papistasi, atunci vom vedea ce este de facut. Deocamdata nu este cazul si nu se cuvine sa indemnam oamenii spre actiuni care sa ii scoata in afara Bisericii Ortodoxe Romane.

 7. Crestinism inseamna iubire. Pentru asta ne rugam in bisericile catolice si pentru preaiubitii nostri FRATI ortodoxi. Multa sanatate. Laudat sa fie Isus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)