Părintele Claudiu Buză: Predică și citirea Sinodiconului în Duminica Ortodoxiei

Sinodiconul Bisericii Ortodoxe

 

 1. Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu: Anatema!
 2. Lui Wulfila semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie care spun că Sfânta Treime a suferit şi Valentin: Anatema!
 3. Lui Petru Gnafens, cel ce spunea: “Sfinte fără de moarte cel ce te-ai răstignit pentru noi”: Anatema!
 4. Lui Pavel al Samosatei şi Teodotion: Anatema!
 5. Lui Petros Dileos, numit şi Liko Petru, lui Eutihie şi lui Sabelie: Anatema!
 6. Lui Iacob Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei şi lui Sever, lui Serghie, Pavel şi Pir, împreună cu Serghie, ucenicul lui Liko Petru: Anatema!
 7. Origeniştilor şi celor dimpreună cu ei: Anatema!
 8. Căzuţilor şi anticanonicilor patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic,  Karekin al II-lea al Armeniei,  Theodoros al II-lea al Egiptului, patriarhul Copţilor,  Pavel al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al siroiacobitilor,  Baselios Toma al malabarienilor – indieni, care în mod greşit se numesc pe sine “ortodocşi” şi celor ce sunt în comuniune cu ei: Anatema!
 9. Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice, al IV-lea, al V-lea şi al VI-lea, monofiziţilor, monoteliţilor şi monoenergiștilor: Anatema!
 10. Eutihianiștilor, iocobiţilor şi argivuriții: Anatema!
 11. Adunării înfricoşătoare împotriva cinstitelor icoane: Anatema!
 12. Celor ce neagă Sfântul al VII-lea Sinod Ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos în icoana descrisă după firea omenească: Anatema!
 13. Lui Varlaam de Calabria, Grigorie Achindin, Prohor al Kidoniei, Nikifor Grigoras, Gherghios Lapithis şi urmaşilor lor: Anatema!
 14. Cei ce învaţă erezia neovarlaamistă: Anatema!
 15. Hulitorului de Hristos, Francisc de Assisi  împreună cu toţi minciunosfinţii papistaşi: Anatema!
 16. Cel după canoane căzut şi fără temelie ereziarh Papa al Romei celei Vechi, Francisc Işi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!
 17. Celor ce învaţa că Biserica Ortodoxă ar fi “Biserică-soră” cu adunarea romano-catolică şi cu alte erezii: Anatema!
 18. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Urlich Zwigli, Henric al VIII-lea, lipsitului de evlavie rege, şi celor adunaţi împreună cu ei şi tuturor ramurilor protestante: Anatema!
 19. Ereziarhului adunării religioase a anglicanismului,  Justin Welby,  şi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!
 20. Celor care neagă şi defăimează pe Maica Domnului, Sfânta Treime cea de o Fiinţă şi nedespărţită, rabini ai iudaismului, islamici, membri ai societăţii “Turnul de Veghe” a pseudomartorilor lui Yehova: Anatema!
 21. Celor care defăimează Sfintele Taine ale Bisericii, baptişti, adventişti şi penticostali şi tuturor ramurilor neoprotestante: Anatema!
 22. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenistă intercreștină şi interreligioasă: Anatema!
 23. Celor care predică şi învaţă erezia postpatristică şi postcanonică, cum că învăţăturile Sfinţilor Părinţi ar fi perimate: Anatema!
 24. Celor care neagă Sinoadele al VIII-lea şi al IX-lea ecumenice, ale Sfântului Fotie cel Mare şi Sfântului Grigorie Palama, papofilioquiștilor: Anatema!
 25. Aşa-zisului Consiliu Mondial al Bisericilor” (al ereziilor), care învaţă că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos şi celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfematoarea şi călcătoarea de canoane aşa-zisă „Săptămână de Rugăciune pentru unitatea creștinilor din ianuarie”, considerându-i pe eretici „fraţi în Hristos”: Anatema!
 26. Declaraţiei de la Toronto(1950), acordurilor de la Balamand (1993) şi Chambéssy (1994), în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuţi ca ortodocşi, textelor de la Porto Alegre (1997) şi Busan (2013): Anatema!
 27. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de ea, numindu-le „biserici nedepline”, şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie în afara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: Anatema!
 28. Celor care învaţă că patriarhul ecumenic este primus sine paribus, adică “primul fără de egal”: Anatema!
 29. Textelor celor eretice ale ecumenistului pseudosinod din Creta din iunie 2016, numit “Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe” şi celor ce le primesc şi le pun în practică, texte care:
 • consfinţesc aşa-zisa “restaurare a unităţii creştinilor” şi denumirea istorică de “biserici” pentru eretici;
 • consfinţesc Constituţia aşa-zisului “Consiliu Mondial al Bisericilor” ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic;
 • consfinţesc Declaraţia de la Torontocare afirmă că există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe şi că Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al aşa zisului “Consiliu Mondial al Bisericilor” în parte;
 • consfinţesc căsătoriile mixte(cu eretici)printr-o falsă iconomie;
 • consfințesc conceptul lui Ionannis Zizioulas despre persoana umană: Anatema!
 1.  Teosofilor, mormonilor, masonilor, rosicrucienilor, scientologilor, serghianiștilor, agnosticilor, neomarxiștilor:  Anatema!
 2. Tuturor ereticilor: Anatema!

 

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

1 comentariu la “Părintele Claudiu Buză: Predică și citirea Sinodiconului în Duminica Ortodoxiei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)