Va veni timpul când Sfânta Biserică va sărbători Triumful Ortodoxiei asupra schismelor și tulburărilor din vremea de acum

Persecuția și confiscările bisericilor sale fac ca Biserica Canonică din Ucraina, să fie mai puternică, a declarat Preafericitul Părinte Onufrie al Kievului și toată Ucraina, ambasadorilor țărilor ortodoxe, la Sărbătoarea Triumfului Ortodoxiei.
La 17 martie 2019, ziua Triumfului Ortodoxiei, Preafericitul Părinte Onufrie a slujit Sfânta Liturghie în Catedrala Adormirii Maicii Domnului, din Lavra Peșterilor de la Kiev. La această sărbătoare au fost prezenți ambasadorii și reprezentanții consulatelor din mai multe țări, unde marea majoritate a populațiilor mărturisesc credința ortodoxă. Acest eveniment a fost raportat de către Departamentul de Informații al Bisericii Ortodoxe Ucrainiene și de către serviciul de presă al Departamentului de Relații Externe al Bisericii.
Au fost prezenți, ambasadorul Republicii Belarus, Igor Sokol, consulul Ambasadei Republicii Elene Vasilios Bakalis, primul secretar al Ambasadei Republicii Moldova, Ion Bulagra, consulul temporar rus din Ucraina, Alexander Lukashik, consulul și șeful Departamentului Consular al Ambasadei României, Cosmin Zurca și prim consulul Ambasadei Republicii Serbia, Svetlana Kosutovic.
În timpul Liturghiei, Preafericitul Mitropolit Onufrie, a pomenit la Imnul Heruvic, pe Întâistătătorii Bisericilor Locale din țările ale căror reprezentanți au fost prezenți. La sfârșitul Liturghiei, Preafericitul Părinte a rostit o scurtă omilie adresată diplomaților prezenți.
Preafericirea Sa Mitropolitul Onufrie, Predica despre Triumful Ortodoxiei
În această zi, Sărbătoarea Triumfului Ortodoxiei, aș dori să salut pe ambasadorii și reprezentanții ambasadelor prezenți, ai națiunilor ortodoxe – Belarus, Grecia, Moldova, Rusia, România și Serbia.
Țările și popoarele noastre sunt unite prin credința noastră ortodoxă comună și pentru noi a devenit o  tradiție să împărtășim bucuria Sărbătorii Triumfului Ortodoxiei împreună cu frații și surorile noastre în credință. Astăzi, Ortodoxia în Ucraina și în întreaga lume se confruntă cu încercări dificile, pe care noi toți de aici le cunoaștem. Dar inimile noastre să nu fie tulburate și să nu ne temem.
Credem cu tărie că Sfânta Biserică Ortodoxă va ieși victorioasă din aceste încercări, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în istorie. Va veni timpul când Sfânta Biserică își va sărbători Triumful și asupra schismelor și tulburărilor de astăzi. Este important să rămânem cu adevărat în Sfânta Ortodoxie, să păstrăm puritatea credinței ortodoxe, iar apoi Domnul va milui și va binecuvânta fiecare popor ortodox, fiecare Biserică Ortodoxă Locală și pe fiecare dintre țările noastre ortodoxe.
Distinși Ambasadori și reprezentanți ai ambasadelor țărilor ortodoxe,
Acceptați recunoștința mea sinceră față de prezența voastră aici, astăzi, când v-ați rugat împreună cu noi la Sfânta Liturghie. Fie ca Domnul să vă miluiască, să vă facă statornici și să binecuvânteze toate popoarele ortodoxe ale lumii iubitoare de Dumnezeu, cu belșug și prosperitate întru mulți, binecuvântați ani!
Discursul Mitropolitului Onufrie la recepția oferita diplomaților, după Liturghie, referitor la situația actuală din Biserica Ucrainiană
„Această sărbătoare își are originea în anul 843, când în prima duminică a Postului Mare clerul și credincioșii au făcut o procesiune a Crucii, de-a lungul străzilor din Constantinopol, purtând icoane sfinte în mâinile lor. Această zi este considerată victoria Bisericii asupra ereziei iconoclasmului, care a chinuit Trupul Bisericii, cu mult timp înainte de aceasta. De atunci, în fiecare an, în prima duminică a Postului Mare, Sfânta Biserică a comemorat această sărbătoare și i-a conferit o importanță și mai mare – Triumful Bisericii asupra tuturor ereziilor și schismelor.
Deși chiar dacă, după aceea și până în vremurile noastre, au existat puține răsturnări în Biserică, istoria mărturisește că totuși, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos le-a depășit pe toate.
De la ultima noastră întâlnire, cu un an în urmă, care a avut loc în această Sfânta Lavră a Bisericii noastre Ortodoxe Ucrainene, toată lumea Ortodoxiei a întâmpinat provocări serioase, pe care le cunoaștem cu toții. Astăzi, Biserica noastră Ortodoxă Ucrainiană se confruntă cu o noua perioadă de încercări. Aceste încercări aduc beneficii Bisericii. Suntem deposedați de Bisericile noastre , dar comunitățile noastre rămân credincioase Bisericii și devin tot mai puternice. Biserica noastră este defăimată, dar bisericile noastre sunt pline de oameni care nu cred în falsitate, ci caută adevărul. Așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel:
 „Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi fiind, răbdăm.
Huliţi fiind, ne rugăm”.

(1 Corinteni 4: 12-13).

De ce nu dispare Biserica? De ce nu piere Ortodoxia? Deoarece Biserica a fost făcută de Domnul nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, care a spus că porțile iadului nu o vor birui. (Matei 16:18). Acest lucru se datorează faptului că Biserica este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu și nu a omului. Este convingerea mea cea mai profundă că, acum 2000 de ani Domnul nu a creat pur și simplu Sfânta Biserică, ci a câştigat-o cu Însuşi sângele Său (Faptele Apostolilor 20:28). Altfel, lumea noastră nu ar fi putut supraviețui până în ziua de azi. Sfârșitul istoriei umane ar fi venit mult mai devreme.

Dar prin venirea Sa, Domnul, prin moartea Sa pe cruce și învierea prin învățătura Lui, a dat viață nouă acestei lumi. Da, păcatul continuă să existe în lume, dar, după cum știm din Sfânta Scriptură:  unde s-a înmulţit păcatul, a prisosit harul (Romani 5:20). Lumea noastră de astăzi are nevoie de sfințenie, iar această sfințenie se afla în Biserică.

Adesea, politicienii, oamenii de guvernământ și oamenii seculari acceptă în general Biserica ca fiind exclusiv un fel de putere socială sau ideologică, ignorând sau neînțelegând natura sa mistică, spirituală. Bineînțeles, Biserica are un mare potențial, dar dacă Biserica se transformă în structură socială sau ideologică, servind interesele pământești ale cuiva, uitând de originea sa divină și cerească, atunci își pierde puterea, își pierde sarea evanghelică, despre care vorbește Mântuitorul. Astăzi, Biserica încetează să mai fie Biserică. Și inimile oamenilor credincioși simt foarte subtil acest lucru. De aceea bisericile noastre sunt pline, așa cum ați văzut astăzi. Aceasta deoarece Biserica nu și-a pierdut puterea; deoarece Biserica nu a încetat să fie sursa harului divin; deoarece Biserica nu a încetat să fie fântâna cu apă vie la care fiecare suflet credincios vine să-și stingă setea spirituală.
„În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule.
Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?”
(Psalmul 41: 1-2), spune Sfântul Prooroc David.
Excelențele voastre, ambasadori și reprezentanți ai națiunilor ortodoxe,
Simt că în această zi păstrăm amintirea puterii și a sensului Bisericii și a credinței noastre ortodoxe, sensul Bisericii ca un loc în care Dumnezeu este prezent pe Pământ, în popoarele noastre și în națiunile noastre. Desigur, oriunde Dumnezeu acționează și seamănă sămânța Sa bună, acolo diavolul încearcă imediat să-și cultive neghina, după cum ne spune pilda Evangheliei. Binele și răul sunt prezente în această lume și se dezvoltă paralel unul cu celălalt, dar acest lucru nu trebuie să ne tulbure – după cum Dumnezeu este prezent și acționează în mijlocul nostru și suntem chemați să fim colaboratorii Săi, să fim de partea bună, de partea lui Dumnezeu. Mi se pare că atâta timp cât țările noastre au Biserica Ortodoxă prezenta în ele, prin care Domnul cheamă poporul la Sine, vom rămâne neatinși în istorie, nu vom dispărea. Istoria multora dintre popoarele noastre ortodoxe care au fost mult timp sub supremație heterodoxă și care nu aveau propria suveranitate, dar care în timp, au restaurat-o sau au primit-o, păstrând toată credincioșia față de Dumnezeu și Sfânta Sa Biserică, constituie un exemplu evident.
Mitropolitul Onufrie, la încheierea discursului său, a cerut diplomaților să transmită salutările sale pline de respect, Întâistătătorilor Bisericilor, exprimându-și dorința ca „Domnul să păstreze unitatea tuturor Bisericile Ortodoxe Locale, să ne ajute să depășim toate schismele și tulburările și să păstrăm popoarele noastre, națiunile și pe noi toți – slujitorii Săi și copiii Săi credincioși, în pace și unicitate a minții! „
Mitropolitul Onufrie (Berezovski)
Text de la Russkaya Linia
http://orthochristian.com/119996.html
image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)