FANARUL CĂTRE DELEGAȚIA PAPEI – Prezența voastră este un simbol al eforturilor pentru unitatea deplină între „cele două biserici surori”

Într-o atmosferă solemnă, Patriarhia Ecumenică a omagiat memoria ctitorului ei, Sfântul Apostol Andrei. Coordonarea patriarhală a patriarhului ecumenic Bartolomeu, însuflețită de Papă și Patriarhul Alexandriei Teodor II, a avut loc astăzi, sâmbătă, 30 noiembrie, cu participarea unor Înalți Ierarhi: Ierarhul Cretei, Theodoritou de Laodicea, Georgiou Guineas din Patriarhia Alexandriei, Athinagoras din Belgia, Damaskinos de Kydonia și Apokoronos, Nathanael de Kou și Nisyros, Dionysios de Zakynthos, din Biserica Greciei, Myronos de Athinagoros, din Noua Zeelandă, și Ierarhi de Cernăuți și Nizna din Armata ucraineană, membrii Bisericii Ucrainene.

În timpul Sfintei Liturghii, Patriarhul ecumenic Bartolomeu l-a hirotonit pe diaconul Basilisc Grigoriadis, fiul unui preot din Constantinopol, dându-i numele de Barnaba.

La Sfânta Liturghie a participat o delegație a „Bisericii” Romei, care a fost reprezentată de cardinalul Kurt Koch, președintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creștină.

Au fost prezenți ierarhii coordonatori ai Tronului, Domnul Anthidonos Nektarios, Comisarul Sfântului Mormânt din oraș, Mitropolitul Dodoni Stoop de Aur, mitropolitul Mihail de Lutsch și Volyn al Ucrainei, Ierarhi și personalități grecești, Ierarhi din Grecia.

Au participat deasemeni, Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Greciei, domnul Antonios Diamataris, reprezentantul guvernului grec, Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, domnul Vasyl Bodnar, reprezentantul președintelui țării, membru al Parlamentului, domnul Ioannis Amanosidis, reprezentant al guvernului elen, Opoziția greacă, reprezentanți ai comunităților creștine ale orașului, arhiepiscopii Bisericii lui Hristos cel Mare, Secretarul general pentru diplomație publică, probleme religioase și consulare, din Ministerul Afacerilor Externe al Greciei, Domnul Alexandris, Ambasadorul Eleni Vakalis, șef adjunct al ambasadei Greciei la Ankara, Consul General al Greciei în orașul Georgia, Domnul Sultanopoulou, diplomați ai multor țări străine acreditate în Turcia, parlamentari greci și reprezentanții studenților școlilor comunității elene precum și un număr mare de credincioși din oraș, din Grecia și din alte țări străine.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Mitropolitul Makarios de Gortyn și Arcadia.

Imediat, Patriarhul ecumenic s-a adresat reprezentantului oficial al „Bisericii” Romano-Catolice, arătând importanța prezenței sale la Fanar, cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, sub auspiciile Sfântului Apostolul Petru. Schimbul de delegații la sărbătorile religioase ale celor două „Biserici” este mărturia legăturii păcii și iubirii, păzitorul nostru în unitatea Duhului (Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii, cf.  Efeseni 4, 3), și este un simbol al dorinței noastre comune de a restabili comuniunea totală între frații și surorile noastre din cele două Biserici. ”

„Ca unul dintre creatorii acestui frumos obicei de a cinsti jertfa Apostolilor Andrei și Petru, frați și ctitori ai bisericilor noastre, un binecuvântat Mitropolit al Calcedonului, nefiind unul din ei, ci unul dintre ei, a dat un nou avânt, o înaintare dinamică și s-a realizat astfel un progres treptat către ultimul sacrificiu curajos al Bisericii”, o întâlnire binecuvântată care „completează și luminează  atât dialogul teologic, cât și toate celelalte manifestări semnificative ale relațiilor noastre frățești”, scoțând în evidență „dimensiunea divină al întregului edificiu pentru unitate „[Calcedonia (Atena, 1999), 435].

Patriarhul și-a amintit cuvintele regretatului George Florovsky, unul dintre cei mai importanți teologi ai secolului XX, anul acesta împlinindu-se 40 de ani de la adormirea sa, aniversare comemorată de Patriarhia Ecumenică printr-un seminar teologic internațional. El spune că „toți creștinii aparțin acestui spațiu duhovnicesc”. Orientul și Occidentul nu sunt unități independente, autonome și de sine-stătătoare, nu pot fi înțelese în sine, deoarece au un trecut comun, provin dintr-o tradiție comună, care s-a deteriorat treptat.

Potrivit părintelui Florovsky, „tragedia diviziunii este cea mai importantă și mai critică problemă din istoria creștină” [„Teologia patristică și Etica  Bisericii Ortodoxe”, în Temele istoriei ecleziastice (Salonic, 1979), 34]. Comemorarea moștenirii creștine comune și conștientizarea tragediei diviziunii reprezintă un impuls constant pentru continuarea luptei pentru restabilirea unității pierdute”.

Patriarhul ecumenic și-a exprimat apoi satisfacția pentru faptul că Comitetul mixt internațional pentru dialogul teologic dintre „Biserica” Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă, care activează de 40 de ani, a înregistrat progrese considerabile în discuțiile sale din „prima și cea de-a doua comuniune în cel de-al doilea mileniu și astăzi”.

„O dimensiune importantă a dialogului dintre dragoste și adevăr este considerată astăzi drept, ”universalism”, adică utilizarea regulilor și a altor dispoziții canonice ale Bisericilor noastre în căutarea unui acord la nivelul doctrinei, care constituie fundamentul doctrinei din dialogul nostru teologic până în prezent.

Importanța dreptului canonic pentru continuarea dialogului teologic între cele două Biserici surori  este confirmată și de Textul de la Ravenna: „Pentru ca societatea ecleziastică să fie deplină, trebuie să existe deasemenea între Bisericile noastre, o recunoaștere reciprocă a diversității legii canonice „(§ 16).

Deoarece am avut ocazia să menționăm în  septembrie, anul trecut la Roma, opinia noastră la cea de-a 24-a Conferință Internațională a Societății Dreptului Bisericilor Răsăritene, nu ar trebui să „tratăm regulile” din nou ca „niște granițe”,  ca în celebra frază a părintelui George Florovsky. Am insistat asupra faptului că tradiția canonică comună din primul mileniu funcționează „ca un cadru teoretic și practic, care completează dialogul nostru capabil de adevăr și dragoste de lungă durată, angajamentul nostru de a fi întotdeauna sinceri în iubire” (15). »

La câteva zile după ziua „profeției”, fratele nostru Papa Francisc, pe care am avut ocazia privilegiată de a-l cunoaște și a-l îmbrățișa pentru o perioadă în Vatican, în acord cu teologii noștri, spune că Bisericile au „o dimensiune regulată, deoarece eclesiologia își găsește expresia în instituțiile și în legea Bisericilor. Prin urmare, este clar că legea normală nu este doar un sprijin al dialogului ecumenic, ci și o dimensiune vitală a acestuia. ”

Și Papa ne-a reamintit că dialogul nostru teologic actual „urmărește tocmai un consens asupra primatului și sinodalității și asupra relației lor în slujba unității Bisericii… pe baza moștenirii noastre canonice comune din primul mileniu”.

Patriarhul a făcut o mențiune specială privitoare la inițiativa recentă a Papei Francisc de a oferi o părticică din sfintele moaște ale Apostolului Petru, Patriarhiei Ecumenice.

Dialogul adevărului în „legătura iubirii” este îmbogățit, aprofundat și întărit de „universalismul sfinților”. Așa cum a subliniat dragul nostru cardinal Kurt Koch, a demonstra „universalismul sfinților” este o excelentă ocazie  de dialog între Biserici […] Acest lucru este extrem de important, întrucât închinarea celor înrudiți poate ajuta acestui dialog.

Este într-adevăr frumos să te întâlnești cu protectorii „Bisericilor”, dar este la fel de important ca pleroma credincioșilor să facă la fel. „Din acest motiv, am fost extrem de emoționați să aflăm, că în iunie anul trecut, în ziua sărbătorii Tronului Bisericii Romei, Sanctitatea Sa, fratele nostru Papa Francisc, l-a îndepărtat din Biserică în mod spontan pe apostolul nostru Petru. Totuși într-o notă profetică universală putem discerne multiple sensuri ale acestui gest.

Sosirea moaștelor Sfântului Petru la sediul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol a fost o binecuvântare în sine, pentru că Apostolul Petru este o personalitate proeminentă a creștinismului, ca apostol martir al tuturor creștinilor. Acest dar al Papei Francisc este o nouă etapă în apropierea sa de noi.

Așa cum scria Sanctitatea Sa în scrisoarea sa frățească către noi, dorința sa arzătoare a fost „să taie o părticică din moaștele Apostolului Petru pentru a le așeza lângă moaștele Apostolului Andrei, care este onorat ca patron al Bisericii noastre. ”

Faptul că frații Petru și Andrei au fost reuniți prin intermediul sfintelor lor moaște ne îndeamnă să continuăm  cu elan și nadejde drumul care duce către unitate și să nădăjduim în asta.

În încheierea discursului său, Patriarhul i-a cerut cardinalului Koch să transmită cele mai călduroase salutări frățești și de mulțumire ale Modestiei noastre, Sanctității Sale, Papa Francisc.

Fie ca Domnul Atotputernic, prin rugăciunile Apostolilor Petru și Andrei, să binecuvânteze și să consolideze eforturile noastre comune de a restabili comuniunea completă între cele două Biserici surori”.

Apoi, cardinalul Kurt Koch a citit un mesaj în limba engleză din partea Papei Francisc, prin care pontiful roman a transmis cele mai calde urări Patriarhiei Ecumenice cu ocazia sărbătorii sfântului ei patron, Sfântul Apostol Andrei, și s-a referit la importanța teologului oficial, precum și la măsurile deosebite luate în ultima perioadă.

 

„Cercetarea modalității prin care se va stabili o comuniune completă între catolici și ortodocși nu se limitează doar la dialogul teologic, ci trece și prin alte canale ale vieții bisericești.

Relațiile noastre sunt cultivate în primul rând prin aprecierea reciprocă autentică („Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine”, cf. Romani 12, 9). Aceste acțiuni demonstrează o credință comună în cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos și voința de a rămâne împreună în dragostea Sa („Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui”, cf. Ioan 15, 10).

Această binefacere este un rod al Duhului Sfânt („Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa”, cf. Gal 5, 22) și un semn al vieții creștine autentice („Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii”, cf. Ioan 13, 35).

În plus, conștienți de un singur Botez în care renaștem, de aceeași credință care ne întinerește și de un singur Duh Sfânt care ne călăuzește („Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre; Este un Domn, o credinţă, un botez” cf. Efeseni 4, 4-5), apropierea noastră crește și se intensifică de fiecare dată cand ne rugăm unul pentru celălalt („Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului”, cf. Iacov 5, 16) și când ne rugăm împreună ca frații („Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”, cf. Matei 18, 19-20).

În cele din urmă, relația noastră se dovedește trainică atunci când, ascultând porunca lui Hristos Cel Înviat, propovăduim Evanghelia tuturor făpturilor  și vindecăm bolnavii (Marcu 16, 15-18), lucrând împreună catolicii și ortodocșii, pentru a anunța vestea bună și a sluji celor nevoiași.

Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă au început deja această călătorie foarte promițătoare, așa cum atestă inițiativele noastre comune. De asemenea, cred că, în contextul local, vom consolida dialogul zilnic al iubirii și al vieții, în cadrul unei lucrări comune duhovnicești, pastorale, culturale și generoase”.

Nou-hirotonitul diacon Barnabas, a rostit o alocuțiune în fața celor prezenți, prin care și-a exprimat recunoștința și devotamentul față de Patriarh.

Apoi, Patriarhul ecumenic a primit în audiență specială Delegația oficială a Sinodului Eparhial al Cretei, sub conducerea Arhiepiscopului Irineu, pentru a-și exprima dorințele în fața Tronului Maicii Domnului și a Sanctității si Prea Fericirii Sale, urările pentru instituția Patriarhiei Ecumenice și Patriarh.

După-amiaza Patriarhul ecumenic a întâmpinat cu bunăvoință, o delegație a guvernului ucrainean din care au făcut parte Ministrul Adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, domnul Vasyl Bodnar, deputatul în Parlament, domnul Rostyslav Pavlenko, Consilier al fostului președinte, domnul Poroșenko, însoțiți de membrii din guvern și de alte personalități.

Fotografii: Nikos Maginas / Patriarhia ecumenică

Η Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου (ΦΩΤΟ)

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)