Ereticul papă Francisc față în față cu Sfânta Ortodoxie!

Biruința Ortodoxiei asupra ereziei papismului latino-cugetător, a strălucit din nou, fără luptă și fără vărsare de sânge, duminică 5 mai, în fața Tronului Sfinților Chiril și Metodiu și a Moaștelor Sfântului Aleksandr Nevski, Marele Cneaz al Vladimirului și Novgorodului, aflate în Catedrala Patriarhală din Sofia.

În 1240 Marele Cneaz Aleksandr Nevski cu o mică și drept-credincioasă armată, ajutați de Dumnezeu și Sfinții Săi Mucenici, Boris și Gleb, a învins pe malurile Nevei, uriașa și puternica oaste a suedezilor, care la porunca papei, doreau sa îngenuncheze și nordul Rusiei, supunându-l stăpânirii catolicilor. În 1242 , „Comoara dumnezeiască a pământului Rusiei”, viteazul Cneaz Alexandr, învinge oastea puternicilor cavaleri teutoni (care aveau pretenții nu numai asupra bogatului pământ rusesc, ci și asupra Ortodoxiei, pe care o voiau supusă papei și papistașilor) în faimoasa bătălie de pe lacul Ciudskoe (în l. rusă Чудское озеро), cunoscută în istorie și sub numele de „bătălia de pe gheață” sau „bătălia de pe lacul Peipus”, oprind pentru câteva sute de ani expansiunea catolicilor, apărând astfel integritatea țării și sfânta credință ortodoxă.

O victorie sublimă, plină de grandoare și măreție în simplitatea și sfințenia ei, care va rămâne în istoria Bisericii Celei Una, Sfântă Sobornicească și Apostolească, până la sfârșitul veacurilor.

Încă o dată asistăm la vrednicia, credința puternică în Dumnezeu și iubirea jertfelnică față de poporul drept-credincios, a Patriarhului Neofit și a Sinodului său, care nu și-au plecat genunchii în fața capului ereziilor papistașe, arătând întregii lumi ca între Ortodoxie și catolicism nu există punți de legătură sau dialog, iar Sfintele Canoane nu pot fi încălcate.

Ereticul papă Francisc a efectuat o vizită de 2 zile în Bulgaria, la invitația șefului statului bulgar, Rumen Radev și a premierului Boris Borisov, prilej cu care acesta a adresat mesajul său mincinos de pace mincinoasă, pentru ca toți să-și deschidă inimile străinilor, având în vedere poziția antimigrație a Guvernului de la Sofia.

Referitor la această vizită, presa din SUA îl cita recent pe vice-directorul secretariatului ecumenic și inter-religios al Episcopilor nord-americani, care spunea că „Suveranul” pan ereziilor, ar trebui „într-o anumită măsură să meargă ca pe ouă”. Pentru că există „destule terenuri minate”.

Patriarhul Neofit și membrii Sfântului Sinod al Bulgariei, așa cum au anunțat, l-au primit sobru, respectuos, dar distant, fără veșminte liturgice, fără cor, fără a participa la nici un eveniment consacrat pe întregul parcurs al vizitei papale.

*În discuțiile care au avut loc la Palatul Patriarhal din Sofia, referindu-se la schismă încă existentă, Patriarhul Neofit a explicat „Suveranului” panereziilor, că „viața Bisericii este condusă de Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu a permis ceva să se întâmple, El știe de ce a permis și ne așteaptă să înțelegem de ce”.

Patriarhul Neofit a adăugat că „Noi, Biserica Ortodoxă Bulgară, suntem ferm convinși că în materie de credință nu pot exista și nu ar trebui să existe compromisuri”.

**Discursul Mitropolitul Nikolai al Plovdivului devine în acest context memorabil și numele său va fi înscris de Cel Prea Înalt,  în cartea vieţii veşnice. „Vizita Papei de la Roma este un act politic, obiectivul fiind acela de a se uni toate bisericile din jurul Romei, iar când vine Antihristul, Papa să-l întâmpine”, a spus Mitropolitul Nikolai al Plovdivului, potrivit SEGA, citat de Rador.

„Îl întâmpinăm pe Papa de la Roma ca şef al unui stat suveran – Vaticanul – însă nimeni nu ne poate obliga să avem o liturghie comună cu el.  Cu toţii vrem ca bisericile creştine să se unească. Acest lucru însă poate veni doar de la oamenii din interiorul bisericilor, când episcopii se întrunesc şi discută despre modul în care poate avea loc acest lucru. Politicienii nu vor asta, ei vor exact opusul. S-a creat, de exemplu, aşa-numita mişcare ecumenică, care urmăreşte unirea tuturor religiilor. Dar nu-i aşa că ştiţi că există şi o religie a Satanei. Cum să ne unim cu toţii? Nu e posibil să se unească lumina cu întunericul”.

În discursul său, Mitropolitul Nikolai a suspectat şi un atac asupra Bisericii Ortodoxe, în pregătirea călătoriei papale și legat de informaţiile din presă.

„Acest act a fost pregătit din timp. A început printr-o campanie media împotriva Bisericii Ortodoxe Bulgare. Aici nu e vorba de ceasul meu. Este vorba de tot ceea ce Sfântul Sinod a decis și nu a decis. Această campanie a fost pregătită, pentru a veni Papa şi a fi declarat drept Părinte Sfânt, care trăiește în lipsuri și sărăcie”, a comentat Mitropolitul Nicolai, citat de podtepeto.com

„Cel mai dificil război este cel invizibil, cea mai grea sabie este cea spirituală. Cele mai demne victorii sunt cele pe care le obținem în noi înșine”, a mai spus el.

Un avertisment în care dreapta-cugetare și harul Duhului Sfânt își fac simțită prezența”… trebuie să devenim martiri? Asta vrea Dumnezeu de la noi? Nu! Dacă suntem dregători demni ai voinței Lui și dacă suntem curați înaintea noastră,.. nu este neapărat nevoie să devenim martiri. Putem să îi fim credincioşi şi în activitatea modestă din viaţa noastră personală, ca oameni obişnuiţi şi creştini şi să ne străduim să îi respectăm cuvântul Său şi să îl ducem la îndeplinire”.

Cu asemenea „dregători demni” și „curați” ai voinței Mântuitorului Hristos, poporul ortodox bulgar format din robii lui Dumnezeu cu adevărat liberi (Sf. Maxim Mărturisitorul), poate înainta cu bucurie pe drumul mântuirii, căci conducătorii lui bisericești vrednici sunt.

„Pacem in terris“ – „Pace pe pământ“ este motto-ul vizitei ereticului papa în Bulgaria  (Sofia şi Rakovsky), cuvinte înscrise în limba latină și bulgară în jurul globului pământesc unde lumina strălucește pe teritoriul marcat al Bulgariei, făcându-se referire la vorbele Papei Ioan al XXIII-lea, primul vizitator şi delegat apostolic în Bulgaria. Imaginea induce un mesaj subtil de supunere a întregii lumi ereticului papa și mincinoasei sale învățături.

În tot acest timp, în România ospitalieră, care pare că a uitat credința strămoșească mărturisită în simbolul de credință, s-au accelerat pregătirile pentru primirea cu mare fast a celui care se consideră pe sine „Vicar al Fiului lui Dumnezeu”, astfel că, în Iași, fiecare director de școală, colegiu sau liceu trebuie să trimită un număr de 50 de voluntari (elevi, cadre didactice) la festivitățile programate. După cuvântul Scripturii, „deşi trăim, suntem morţi, nu avem viaţă în noi înşine”1. Suntem „izvoare fără de apă şi nori purtaţi fără de furtună”2, „pomi tomnatici fără roade, de două ori uscaţi şi dezrădăcinaţi”3. Sunt considerentele amare generate de toate aceste pregătiri și slujba comună cu înaintemergătorul Antihristului, hotărâtă de Patriarhul Daniel și Sinodul său.

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, prezentă în centrul găzduit de SNSPA, unde s-a inaugurat Fundaţia „Scholas Occurrentes”, sub egida conducătorului papistaș, i-a transmis acestuia, că este aşteptat în România de către întreaga şcoală românească(!!!).

„Sanctitatea Voastră, cu mare bucurie şi mare emoţie de aici, din România, vă transmitem mulţumirile noastre că aţi ales această ţară şi aţi ales o universitate din România. Vă aşteptăm cu mare drag în această primăvară în vizita pe care o veţi face în România. Sunt convinsă că veţi cunoaşte la faţa locului şi şcoala românească, şi ea vă aşteaptă cu drag şi bucurie”, a afirmat Ecaterina Andronescu.

Doamnă ministru Ecaterina Andronescu, spuneți-le copiilor și tinerilor că papismul este un mit pe care l-a plăsmuit ignoranța și ahtierea după putere a conducătorilor bisericești ai Romei. Mijloc de împăcare între adevăr și minciună nu există! Conducătorul papistașilor este trădătorul credinței, care a pervertit legea conștiinței și legea Evangheliei, prigonitorul de veacuri al Ortodoxiei. Papistașii nu sunt cu noi, ci împotriva noastră și împotriva lui Hristos (Sf.Ioan de Kronstadt).

Doamna ministru, nu uitati ca „Lucrarea omului trebuie să fie ca un diamant – să strălucească oricum ai întoarce-o”,  (Sf.Luca al Crimeei.)

Evanghelistul Ioan, ucenicul dragostei, ne sfătuiește ca pe eretici nici macar să nu-i salutăm ca să nu ne facem părtași faptelor lor cele viclene. Sub chipul dragostei se ascunde Înșelătorul care îi îndeamnă pe ortodocși să-și deschidă ușile și să primească și să se îmbrațișeze cu toți ereticii, ba chiar și cu cei de alte religii, și să devină toți la un loc o alifie. Dumnezeiescul părinte Efrem Sirul, zice: „Pe eretici, ca pe niște hulitori și vrajmași ai lui Dumnezeu, Scriptura nu i-a numit oameni, ci câini, lupi, porci și antihriști. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune deschis că „dușmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci și cei aflați în comuniune cu ei.”

Ortodoxia este ceea ce au exprimat oficial Sfintele Sinoade, acele adunări binecuvântate formate din membri ai Bisericii lui Hristos veniţi din toată lumea. Atunci, purtătorii de Dumnezeu părinţi, „înzestraţi cu toţii cu ştiinţa sufletului şi Duhul dumnezeiesc”, au discutat despre marile probleme care îl preocupă pe omul duhovnicesc, şi au aşezat postamentul, temelia civilizaţiei duhovniceşti. Elementul de bază al Ortodoxiei este iubirea de oameni, luată în cel mai profund sens al ei. Nu numai ca milostenie, ci în general, ca afecţiune. Ortodoxia a fost întotdeauna calea împărătească a Evangheliei. A păstrat curat şi autentic duhul creştinismului în faţa misticismului întunecat al ereziilor din Răsărit, a centralizării papalo-cezareene a latinilor şi a subiectivismului raţionalist al protestantismului. A păstrat mereu măsura şi armonia, n-a făcut nimic greşit. Pentru că Părinţii au fost mişcaţi de duh, au fost călăuziţi de Dumnezeu în chip sfânt şi duhovnicesc.

Un alt element important al Ortodoxiei a fost întotdeauna eroismul pe care îl vedem în mucenicie. Ortodoxia a fost pecetluită cu sânge de mucenici ai tuturor vremurilor. De toată oastea sfântă formată din milioane de eroi, martiri şi mărturisitori, bărbaţi, femei şi copii. De la arenele Romei până în temnițele comuniste din România și lagărele de concentrare din Rusia, toţi au dovedit că învăţătura creştină ortodoxă nu este o simplă teorie, ci adevăr şi viaţă în Hristos.  Dar nu s-a oprit numai la jertfa sângelui. Fiii Ortodoxiei au arătat mereu curaj şi vitejie în faţa oricărui fel de samavolnicie. Ortodoxia este marşul omului către Făcătorul lui, către îndumnezeire. Este un diamant care reflectă prin toate laturile adevărul.

După aceaste puține și înțelepte cuvinte ale Părintelui Efrem Athonitul, și după provocările actuale ne întrebăm pe bună dreptate, câți dintre noi, anti-ecumeniștii, îngradiți de erezie, câți au mai rămas cu adevărat ortodocși?

Câți oare dintre cei care se consideră ortodocși, își mai aduc aminte de cuvintele și jertfa Marilor Sfinți ai Ortodoxiei, Atanasie, Ioan Damaschin, Marcu Evghenicul, Fotie, Ghenadie, Grigorie Palama, Cosma Etolianul, și întreaga pleiadă de Sfinți Martiri și Mărturisitori Români din temnițele comuniste, care au apărat sfânta credință ortodoxă și s-au ridicat cu vitejie împotriva satanei, erezia papismului și ateismul comunist masonico-sionist?

Câți dintre cei care formează pleroma ortodoxă a BOR, au mai rămas cu adevărat fideli Ortodoxiei?

Câți dintre Înalții Ierarhi din sinodul BOR și Preoții lui Hristos aparținând clerului laic și monahal mai sunt cu adevărat ortodocși?

Răspunsurile la întrebări le vom afla în zilele vizitei capului papistașilor în România, cu prilejul marelui examen pe care îl vom da cu toții, ca nație ortodoxă și fiecare în parte, în fața Mântuitorului Hristos. Domnul știe deja răspunsul, noi nu.

„Cei ce sunt în Biserica lui Hristos aparțin Adevărului, iar câți nu aparțin Adevărului, nu sunt nici în Biserica lui Hristos” (Sf.Grigorie Palama). Aceștia din urma „vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.” (Apoc. 17-14).

*Συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με τον Πατριάρχη Σόφιας – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO

 

Συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με τον Πατριάρχη Σόφιας – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ INFO

ORTHODOXIA.INFO | Σπύρος Παπαγεωργίου Συνάντηση με τον Πατριάρχη Σόφιας Νεόφυτο και άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου …

 

**Mitropolit bulgar, atac la Suveranul Pontif: „Când vine Antihristul, Papa să-l întâmpine” – Hotnews Mobile

 

Mitropolit bulgar, atac la Suveranul Pontif: „Când vine Antihristul, P…
  • Cf. Apocalipsa 3, 1.
  • 2 Petru 2, 17.
  • Iuda 1, 12.
image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

4 comentarii la “Ereticul papă Francisc față în față cu Sfânta Ortodoxie!

    1. A rosti adevarul nu inseamna ura, ci iubire, iar adevarul pe care acest articol il rosteste v-ar putea ajuta pe dumneavoastra sa incapeti pe portile Paradisului, lucru pe care nu vi-l poate oferi cu siguranta comuniunea cu „vicarius Filii Dei”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)