Șapte cuvinte către noua conducere a Facultății de Teologie Ortodoxă din București

Valentin Bucur este studentul la teologie care a refuzat din anul III de facultate să mai participe la programul liturgic al secției Pastorală după pseudosinodul de la Kolymbari, din iunie 2016. Îngrădindu-se de erezia ecumenistă legiferată la  Creta și participând la Sinaxa de la Botoșani în vara anului 2017, Valentin Bucur a fost fotografiat și discreditat pe grupul de socializare al colegilor săi de către responsabilul de an, fiind catalogat „participant la conferințe împotriva Bisericii” și demascat apoi conducerii facultății.

 

Preacucernice Părinte Decan,

Hristos a înviat!

 

Subsemnatul Bucur Valentin, student al Facultătii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universitătii din București, anul 3, promoția 2014 – 2018, programul de studii universitare de licentă, secția „Pastorală”, vă rog cu respect să luați la cunoștință plângerea mea depusă la registratura facultății în data de 06.10.2017 cu numărul de înregistrare 570, adresată pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul instituției în cauză, la acel moment.

În acea plângere solicitam reabilitarea statutului meu de student, în contextul prezentat pe larg acolo, context ostil, cel puțin din punct de vedere moral-creștin ortodox, care a influențat evoluția promovării mele la cursurile universitare, ce urmau să se desfășoare, în cadrul facultății. Plângerea cu pricina o găsiți la Anexa 1.

Examen al mărturisirii la Facultatea de Teologie

Însă în primul rând, dați-mi voie să vă felicit pentru noul statut, pe care îl aveți preacucernicia voastră în cadrul facultății mai sus numite, în calitate de Părinte Decan.

Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu speranța vie că veți îndeplini toate sarcinile ce vă revin, în duhul Adevărului Hristos, aștept cu nerăbdare demararea unui amplu proces de reabilitare a imaginii instituției, atât în fața lui Dumnezeu, cât și în fața oamenilor.

Imaginea la care fac referire, a suferit o alterare din toate punctele de vedere în urma pătrunderii subtile dar eficiente a ereziei ecumenismului, din generație în generație, în rândul cadrelor universitare, tot mai mult influențate de o educație teologică apuseană scolastică, eterodoxă, străină duhului Tradiției creștin-ortodoxe.

Îndrăznesc cu fiască apreciere, să vă sugerez elementele de succes, pe care le-aș considera eu inclusive într-o asemenea campanie internă de reabilitare. Urmărind cu interes interviul pe care l-ați acordat echipei de filmare de la Trinitas TV publicat pe 22 ianuarie 2019, am înțeles care ar fi drumul pe care vreți să-l urmați în calitate de nou decan ales:

1.Înțeleg că sub aspectul facilităților oferite de facultate studenților, se cere continuarea “consolidării demisolului, cosmetizarea și igienizarea lui”[1] pentru o mai bună desfășurare a activităților ce țin de secția de artă sacră. Însă bine ar fi ca prim pas, să se consolideze convingerile izvorâte din teologia ortodoxă autentică la nivel didactic, prin catehizarea studenților privind îmbunătățirea capacității de discernere între teologia strâmbă, eretică apuseană (papistașă și protestantă) și teologia creștin ortodoxă. Această discernere poate fi aplicată, mai apoi, în actualitate, privind existența ereziei ecumenismului și în cadrul BOR, cel puțin începând cu anul 1961 (anul aderării BOR la structurile organizației eretice de factură masonică, numită Consiliul Mondial al “bisericilor”, CMB). Dar mai apoi, se poate continua discernerea propusă, în legătură cu oficializarea ecumenismului aplicat, la pseudo-sinodul de la Kolimbari 2016, cât și problema tratată cu mănuși albe, privind poziția BOR față de schisma deja instaurată în Ucraina din ordin politic local, cu susținerea personală a pseudo-patriarhului Bartolomeu I al Constantinopolului.

2 .Ținând cont de climatul relațiilor dintre Facultatea din București (FTOUB) și alte facultăți apusene de teologie eterodoxă, climat care a devenit tradiție spre rușinea imaginii în cauză, în fața lui Dumnezeu, sunt convins că printre limbile străine, la care faceți referire cu scopul introducerii unui program de masterat se numără și cele din occident. Nu cumva un asemenea program de master va pregăti viitorii participanți la interminabilele și inutilele dialoguri ecumeniste, dialoguri care duc la omogenizarea Dreptei Credințe cu erezia apuseană și nu numai, cu scopul ajungerii la o singură religie mondială numită NEW AGE? Mergând pe firul logic al lucrurilor, cât de folositor ar fi pentru facultatea pe care o reprezentați deja, un plan de formare a viitorilor teologi în duhul antihristic apusean, în care se scaldă de la bun început, CMB-ul?

3. Sub semnul întrebări ar fi și inițiativa de a facilita accesul gratuit la internet pentru studenți în facultate. De îndată ce știm cu toții, că accesul la internet, din păcate, nu mai este un lux în România, comparabil cu situația din occident, mai ales în rândul tinerilor, justificarea unui asemenea demers dă de bănuit că defapt se urmărește monitorizarea accesărilor online, efectuate de fiecare student în parte, de pe telefonul/laptopul personal, în incinta instituției de învățământ universitar…

Nu ar fi mai constructiv amenajarea unui paraclis cu scop didactic, destinat pregătirii studenților în programa de predare a Practicii Liturgice? Cât timp am putut frecventa cursurile de Practică Liturgică, am constatat ineficiența strigătoare la cer a modului de predare, mai ales când într-un semestru Profesorul responsabil la această disciplină universitară, a lipsit la toate cursurile, având grijă să se prezinte la sfârșit de semestru cu o lista de 12 teme de pregătit din aer…. pentru sesiunea care deja bătea la uși. Am perceput-o ca o bătaie de joc, greu de imaginat din partea unui preot profesor, drept pentru care am fost apostrofat personal, explicându-mi-se că acel profesor știe texte de ierurgii pe de rost, drept pentru care ar trebui să fie respectat?!

4. O bună reîntoarcere în duhul ortodox autentic din punct de vedere didactic ar fi reorganizarea bibliotecii facultății, prin renunțarea la cărți profund neortodoxe precum ar fi:

a. “Viața Religioasă Din România: Studiu Documentar” Lucrare apărută cu prilejul vizitei ecumenice în România a Sanctității Sale, papa Ioan Paul al-II-lea, (7-9 mai 1999) – Secretariatul de Stat Pentru Culte Studiu Coordonat de Gheorghe F. Anghelescu, Stefan Ionita, Editura Paideia, 1999,  ISBN 9739368557

b. “The Ratzinger report” an exclusive interview on the state of the Church, autor Joseph Ratzinger (Papa Benedict al XVI-lea 2005-2013) Ignatius Press – San Francisco, 1985, ISBN 0 89870 080 9.

c. “Identitate creştină şi dialog în noul context European” Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, ISBN 973-7879-40-6

d. Si Și lista poate continua, cercetând dulapul generos din bibliotecă, plin cu cărți de aceeași deplorabilă factură ecumenistă.

Se pot așeza în locul acestor cărți defăimătoare, cărți ziditoare de suflet care pot ajuta la trezirea conștiintei umane, precum:

a. “Străjerii Ortodoxiei – Arhimandrit Vasilios Papadakis” Editura EGUMENITA, 2015, ISBN: 978-606-550-210-9

b. “Apocalipsa 13. Sfârșitul libertății umane” autor ing.Vlad, Mircea, Editura Axioma Print, 2010 ISBN: 973-87955-9-4

c.“Semnele vremurilor din urmă. Mărturiile monahilor și ale închinătorilor” Sfântul Părinte Paisie Aghioritul, Editura Egumenita, 2013, ISBN: 978-606-550-121-8

d. “Promovarea ecumenismului la nivel panortodox de către pseudosinodul din Creta” Răspuns la “minicatehismul ecumenist” editat de către Patriarhia Română sub numele de ( Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta) întrebări și răspunsuri, autor Teolog Mihai-Silviu Chirilă, ASMI-B, Suceava 2017

e. “Îngrădirea nu este Schismă lămuriri datorate” autor Protopresbiter Theodoros Zisis, ASMI-B, Suceava, 2018

f. “Ecumenismul fără mască” Arhim. Haralambie D. Vasilopoulos, Editura Supergraph,

g. Și aici lista poate continua fără rezerve.

5. Consider că preacucernicia voastră vă aflați într-o situație privilegiată în contemporaneitate, în favoarea mărturisirii Dreptei Credințe Creștin Ortodoxe în fața tăvălugului ecumenist de sorginte iudeo-masonică, tăvălug inițiat din dealul Patriarhiei și prăvălit peste sufletele tuturor românilor a căror conștiințe au fost meticulos și atent adormite. Aceste suflete încă mai pun accent pe dorința de mântuire a sufletului personal cât și atragerea îngăduinței dumnezeiești asupra poporului român, în aceste vremuri din urmă, fără precedent.

Uitându-ne puțin în istoria recentă și sumbră a României antedecembriste, vom afla un reper viu cu viață sfântă care v-ar putea ghida de acolo, de sus, pentru atingerea stării de curaj duhovnicesc, de care ați putea da dovadă în situația de față.

Reperul despre care vorbesc este Părintele Gheoghe Calciu Dumitreasa, un om al lui Dumnezeu, un om cu viață sfântă în mod indubitabil, un om despre care mulți din FTOUB (chiar și Profesori care l-au cunoscut personal) se feresc să vorbească deschis chiar și în grupuri restrânse.

Așa cum Sfântul Părinte Gheorghe Calciu Dumitreasa a chemat în ajutor pe Dumnezeu, și cu curaj și-a căutat studenții, pe propria răspundere, printre dărâmăturile blocurilor căzute în 1977 în București, cu speranța că va găsi suflare de om, ținută în viață de Dumnezeu ca prin minune, așa acum, dumneavoastră aveți responsabilitatea de netăgăduit, de a scoate sufletele și conștiințele studenților din facultate, la lumina Adevărului prin mărturisire publică împotriva ereziei actuale, de sub dărâmăturile cutremurului duhovnicesc, apărute de după trădarea programată, în stilul Conciliului Vatican II, la Kolimbari 2016, și rușinoasa negociere de acceptare a schismei ucrainene, la început de 2019, stabilind un preț de ochii lumii sub forma cererii suspect de întârziate, de înființare a unui vicariat românesc pe teritoriul Ucrainei.

Sfântul la care am făcut trimitere, a trezit conștiințele studenților de la teologie ortodoxă din București, împotriva regimului ateist-comunist, prin acele memorabile și dumnezeiești “7 Cuvinte către tineri” în favoarea descoperirii cel puțin teoretice a existenței lui Dumnezeu, a lucrării Sale în sufletul omului în ciuda vicisitudinilor de la o epocă la alta.

Dumneavoastră aveți această șansă de pionierat în mărturisire postdecembristă, a Adevărului prin catehizarea studențimii în duhul Sfintei Tradiții, și apoi prin mărturisire publică în numele tuturor studenților și implicit facultății din București.

Dumnezeu lucrează în istoria Revelației atemporal și nemărginit, punctând istoria cu pogorârea Duhului Sfânt în vasele Sale alese, Sfinții ortodocși. După ce Dumnezeu a punctat fără de egal, istoria prin trimiterea Unicului Său Fiu, născut înainte de veci, Iisus Hristos, punctările cronologice ce au urmat, nu au făcut decât să țină vie în conștiința umană șovăielnică și ușor secularizantă, dovada vie a iubirii adimensionale a Tatălui Atotțiitor care își așteaptă fii rătăciți, acasă în Împărăția Cerurilor.

Nu ratați ocazia să formați în aceste vremuri apocaliptice, în timpul mandatului dumneavoastră, punctul istoric de mărturisire de la catedra universitară a FTOUB cu renume în toată țara, punct pentru care mulți Sfinți au murit și în închisorile comuniste.

6. Promovarea referatelor susținute în cadrul:

a. Sinaxei din 18 iunie 2017, de la Botoșani, cu tema “Mărturisirea Dreptei Credințe împotriva ereziei ecumenismului promovat de pseudosinodul din Creta”, împreună cu Rezoluția în sine.

b. Sinaxei din 1 mai 2019, de la Botoșani, cu tema “Mărturisire spre Înviere, trei ani de rezistență antiecumenistă în Biserica Ortodoxă Română” împreună cu Rezoluția în sine,

în rândul studenților, ar fi un pas spre normalitate și trezire, spre izolarea și extirparea ereziei ecumeniste din corpul BOR.

7. Cu ocazia vizitei ereticului papă Francisc în data de 31 mai la București, lăudabil ar fi să luați atitudine împreună cu studenții FTOUB, pentru a vă arăta indignarea și dezacordul primirii cu fast din partea BOR, a acestui înaintemergător al antihristului în incinta Catedralei Naționale cu prilejul unei co-rugăciuni?! cu Patriarhul ecumenist Daniel, context în care pentru prima dată, clopotele Catedralei se vor auzi bătând… Ar fi inadmisibil și compromițător pentru onoarea statutului pe care îl aveți în prezent în facultate, să tăceți, și să nu vă implicați în împotrivirea vădită față de această vizită care va spurca pământul românesc ortodox.

Iată cel puțin 7 puncte de referință pe care vi le înaintez, cu toată deschiderea pentru reașezarea instituției în locul bine meritat în țară cât și în rândul țărilor ortodoxe în care studiul teologic ortodox nepătat de influența apuseană este de mult o tradiție și o mândrie pe plan local, regional cât și internațional.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Valentin Bucur

 

Data                                                                                                                             Semnătura

 

08. 05 2019

 

Preacucernicului Părinte Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.

Sursa foto: https://www.trinitas.tv/facultatea-de-teologie-ortodoxa-din-bucuresti-are-un-nou-decan/

 

 

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

2 comentarii la “Șapte cuvinte către noua conducere a Facultății de Teologie Ortodoxă din București

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)