Invitație la Împărăția Cerurilor

Preafericirea Voastră,

 

Mă adresez Preafericirii Voastre, în calitatea pe care o aveți de Președinte al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și Înaltpreasfințiților Mitropoliți, Înaltpreasfințiților Arhiepiscopi, Preasfințiților Episcopi și  Arhierei-Vicari.

„Biserica lui Hristos ne-a educat în duhul iubirii, blândeţii, smereniei, ascultării și cinstirii îndrumărilor duhovniceşti lăsate de înaintaşii noştri. Biserica Ortodoxă, prin glasul Sfinţilor Părinţi, mărturiseşte că mântuirea poate fi dobândită numai în această Biserică întemeiată de Hristos. Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică în care nepătat s-a păstrat Sfânta Tradiţie şi deplinătatea dumnezeiescului har mântuitor. Ea a păstrat întreagă şi curată învăţătura Apostolilor şi Sfinţilor Părinţi. Dorim să rămânem credincioşi şi ascultători mărturisirii lor, urmându-le în credinţă neclintită şi în dragoste înflăcărată pentru Dumnezeu.”[1]

Poporul român a rezistat în acest adăpost geografic al Europei pentru că a fost expus, în istorie în repetate rânduri, unui program amplu de smerire dumnezeiască. Integritatea statală și de credință au fost puse în pericol de către popoarele care au râvnit la statutul de mari puteri ale lumii, dar integritatea în cele două aspecte, a rămas totuși în picioare datorită păstrării Dreptei Credințe în rândul românilor dreptslăvitori.

Frica de Dumnezeu înțeleasă mai mult empiric decât academic l-a ajutat pe românul simplu, dar sincer, să nu piardă din vedere esența vieții în Hristos. De aceea, neamul nostru a primit lecțiile dureroase ale istoriei cu fruntea sus către Dumnezeul cel viu, fără remușcare, cu încredere că orice sacrificiu făcut în numele Domnului și al gliei strămoșești va avea ca rezultat păstrarea continuității acestui neam, născut de la bun început creștin ortodox.

Tatăl minciunii se străduie de aproximativ 7500 de ani de la Adam să Îl mâhnească pe Dumnezeu, răzbunându-se orbește, speculând din plin efectele moștenite de om, în urma păcatului protoparental.

Astăzi când istoria nu mai încape în manuscrise, și chiar dacă ar mai încăpea, nu ar mai avea cine să o scrie cu onestitate și cu frică de Dumnezeu, din cauza influenței covârșitoare a masoneriei, între cer și pământ, Dumnezeu pretinde de la om, mărturisirea Dreptei Credințe asumată până la mucenicie, și aceasta pentru că numai mucenicia ar mai putea fi singurul tratament de însănătoșire sufletească și de întâmpinare cu inima  smerită[2] a Învierii celei obștești, la cea de-a doua Venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Autorul acestei premeditate influențe, este instrument al sionismului mondial, care la rându-i a fabricat covorul întâmpinării fiului pierzării, antihristul, covorul în sine fiind erezia ecumenismului.

După cum cel puțin din punct de vedere rațional, Preafericirea Voastră stăpâniți, lumea întreagă este chemată la îndumnezeire prin “asceza duhovnicească a voinței, fiindcă numai printr-o libertate reală a omului poate ajunge asemenea lui Dumnezeu după iubire”[3], după cum bine afirma protopresbiterul prof. univ. dr. Ioannis Romanidis în teza de doctorat a cuvioșiei sale “Păcatul Strămoșesc”, publicată pentru prima dată în 1992.

În condițiile în care se observă cu ochiul liber că libertatea este furată oamenilor de către mai marii lumii acesteia, abuz care a pătruns și în rândul clerului ortodox la nivel ecumenic, în toate rangurile ierarhice existente, așadar nici în cadrul BOR nu putem vorbi, din păcate, de o excepție de la regulă, în aceste vremuri evident apocaliptice după cum ne încredința și marele stareț duhovnic român al Sfântului Munte Athos, Dionisie Ignat de la Colciu (1909 – 2004).

Luând în considerare suportul statutar existent în regulamentul BOR[4] privind locul pe care îl ocupă patriarhul, citim că “patriarhul este Întâistătătorul între Ierarhii Bisericii Ortodoxe Române și președintele organismelor centrale deliberative și executive bisericești”.[5] De aici înțelegem că patriarhul este responsabil în fața lui Dumnezeu privind mersul lucrurilor în chestiunea fundamentală a garantării păstrării Învățăturii de credință creștin ortodoxă cu scopul ultim și necesar de a ajuta la mântuirea sufletelor românilor botezați ortodox, încredințate lui de către Dumnezeu.

„Maica acestui neam este Biserica Ortodoxă Română”. Petiție adresată sinodului BOR cu privire la vizita papei

Deși participarea Preafericirii Voastre în mod activ și păgubitor pentru Biserica lui Hristos Cel înviat, fără precedent la salutarea, susținerea și semnarea documentelor profund eretice de la Kolimbari iunie 2016, cât și tot efortul depus de a legitima ecumenismul sub masca ecumenicității să se plieze pe modul de existență sănătos al Ortodoxiei românești cu o vechime de 2000 de ani în spațiul danubiano-pontic, consider că de îndată ce încă sunteți în slujirea Bisericii lui Hristos, Dumnezeu încă mai așteptăm de la dumneavoastră un semn cât de mic de întoarcere la Adevăr, chiar și cu prețul vieții.

Planul masoneriei a fost de la bun început axat pe atragerea abilă a Bisericii Ortodoxe în vâltoarea celui mai perfid organism internațional, numit “Consiliul Modial al bisericilor”, prin care s-a finalizat promovarea așa-zisei „teorii a ramificațiilor” în România, potrivit căreia Biserica este ca un trunchi comun din care, în timp, s-au desprins ramuri (romano-catolicismul, uniații, protestantismul, monofiziții etc.) care dețin, fiecare în parte, sfințenie și har mântuitor[6]. Deși toate acestea s-au derulat sub ochii și aprobarea dumneavoastră personală, consider cu tărie că aveți încă o șansă unică, poate chiar în toată istoria BOR, de a mărturisi Adevărul cu asumarea consecințelor ce derivă din aceasta.

La aceste acte a căror actor activ ați fost în cadrul BOR, martori avizați care au tras un semnal de alarmă la timpul potrivit, fiecare după putere, au fost atâția oameni, unii dintre ei cu viată sfântă, nu demult trecuți la Domnul, precum putem fără echivoc aminti de exemplu, pe Înaltpreasfințitul mărturisitor Iustinian Chira[7]  (1921-2016), cât și pe mulți alții[8].

Printr-un curaj demn de un Patriarh ortodox, ce s-ar cere în cazul dumneavoastră în prezent, aveți șansa de a vă ridica la starea de mărturisitor cu vrednică trecere în fața lui Dumnezeu, prin adoptarea recentă și istorică a atitudinii[9] profund ortodoxe pe care a avut-o vrednicul Preafericit Părinte Patriarh mărturisitor Neofit al Bulgariei cu ocazia vizitei din duminica Sfântului Apostol Toma, 5 mai 2019 a ereticului papă Francisc pe pământ ortodox bulgar. În acea vizită de două zile în Bulgaria, înaintemergătorul antihristului pe pământ, ereticul papă Francisc, a profitat de statutul său dual, privind titulatura oficială de șef de stat al Vaticanului, cu scopul de a întina Ortodoxia luptătoare a BOB la ea acasă, prin întrevederi de substanță cu Patriarhul Bulgariei, ce se doreau avute în duh ecumenist. Patriarhul Neofit și membrii Sfântului Sinod al Bulgariei, așa cum au anunțat, l-au primit sobru, respectuos, dar distant, fără veșminte liturgice, fără cor, fără a participa la nici un eveniment consacrat pe întregul parcurs al vizitei papale.[10]

Biserica Bulgariei ia o decizie fermă împotriva slujirii și rugăciunii comune la vizita papei Francisc

Din câte bine știți și deja vă pregătiți împreună cu întreaga Patriarhie Ortodoxă Română, se apropie ziua de doliu național, 31 mai 2019, în care același eretic papă Francisc va pângări sfântul pământ românesc ortodox, sfințit de atâta sânge martiric și mucenicesc de 2000 de ani încoace.

Iată un moment în viața Preafericirii Voastre când aveți ocazia unică să vă mântuiți prin dreaptă mărturisire, printr-o mucenicie inevitabilă, dar zguduitor de grăitoare și binecuvântată pentru dumneavoastră cât și pentru întreaga pleromă românească din cadrul BOR.  Iată o ocazie în care toate greșelile flagrante la adresa Bisericii Ortodoxe și deci la adresa personală a lui Hristos, Capul ei, la care ați fost împins de către cei care au organizat spre exemplu pseudo-sinodul din Creta după tiparul Conciliului Vatican II, ar putea fi șterse prin botezul muceniciei în mărturisire publică împotriva venirii ereticului papă, la modul blasfemiator pentru BO, la care va fi primit în întreaga țară.

Bunul Dumnezeu cu planul lui de chemare a fiului rispitor[11] vă pune în mâini din nou soarta duhovnicească a atâtor români, cu conștiințele deja adormite, în urma pagubelor înregistrate după pătrunderea pan-ereziei ecumenismului în România, de această data în mod oficial, în iunie 2016.

Din acest moment istoric, însă în sens negativ și cu urmări greu de evaluat la nivel național din multe puncte de vedere, preafericirea voastră v-ați putea alinia cu mare vrednicie în rândul marilor mărturisitori ai neamului nostru, cum ar fi IPS Irineu Mihălcescu (1874 – 1948), care de la starea osânditoare de mason, a trecut la măsura vrednică de mărturisitor al Dreptei Credințe Creștin-Ortodoxe, publicând lucrarea “Teologia luptătoare”, lucrare care a contribuit la condamnarea masoneriei de către Sfântul Sinod al BOR în anul 1937[12], dar și din afara țării, cum ar fi Preafericitul Irineu (Skopelitis), așa zis fost patriarh al Bisericii Ortodoxe al Ierusalimului între 2001 și 2005, care în stare de arest în același oraș fiind, s-a adresat către „toată pleroma dreptslăvitoare a Ortodoxiei Universale” cu o Epistolă prin care a condamnat ecumenismul ca erezie, iar Sinodul Pan-ortodox planificat pentru anul 2016 l-a declarat „lipsit de har și scârbos în fața lui Dumnezeu”.[13]

Acesta din urmă, afirma în data de 20 iunie 2015 că  “Ecumenismul e un mozaic compus din erezii şi schisme. Ecumenismul este erezie. Biserica ecumenistă nu este vie, ci moartă, căci minciuna ucide în sine tot adevărul. Teoria ramurilor, răspândită şi recunoscută în Consiliul Mondial al Bisericilor, este lipsită de temei, odată ce comunităţile care s-au despărţit de Biserică nu sunt ramuri vii, ci ramuri rupte şi uscate. „De nu rămâne cineva întru Mine, se scoate afară ca viţa şi se usucă şi o adună pre ea şi în foc o aruncă şi arde” (Ioan 15,6). Sfântul Duh lucrează doar în creştinii ortodocşi care stau în adevăr. Întâistătătorii Bisericii, episcopii puşi şi chemaţi de Dumnezeu pentru apărarea credinţei, trebuie să adopte atitudinea mărturisitoare a Sfinţilor Părinţi în apărarea Ortodoxiei faţă de cei care o vând şi o supun pe placul lumii acesteia care zace în rău. Te poţi mântui numai prin întoarcerea la Dumnezeul-Om prin pocăinţă cu toată osârdia şi sub toate aspectele, şi prin asumarea credinţei ortodoxe a Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Părinţi, a Sfintelor Soboare Ecumenice.”[14] Pe 9 februarie 2011, Mitropolitul Agafanghel al Bisericii Ortodoxe Ruse în afara graniţelor – Autoritatea Bisericească Supremă Provizorie a publicat pe pagina sa de LiveJournal că jurisdicţia sa a intrat oficial în comuniune cu fostul patriarh Irineu.[15]

Totodată puteți să luați în considerare și atitudinea pur ortodoxă a fostului Arhiepiscop Hristodulos al Atenei (1939 -2008) relatată de către Părintele cu viață sfântă, Arsenie Papacioc, în cadrul interviului realizat de Ieromonahul Justin și Monahul Kirion la sfârșitul anului 2010, la Mănăstirea Techirghiol, în care reda declarația cu mulți ani în urmă, a celui întâi menționat mai sus, că “miroase a 666”.[16]

„De-ar săvârşi cineva toate răutăţile din lume, însă dacă nu-şi pierde nădejdea în Dumnezeu și dacă aleargă la pocăinţă tot se mântuieşte.”[17]

Cu speranța că în sufletul preafericirii voastre s-ar mai găsi o firavă, dar vie, rază de Lumină, dar totodată și cu conștiința liniștită, vă rog respectuos să reflectați la oportunitatea apărută de a lucra cele bune în Biserica lui Hristos prin mărturisire în calitate de Patriarh al BOR în exercițiu, act potențial de trezire folositor la nivel național.

Vă adresez acest îndemn, în calitate de student al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, anul 3, promoția 2014 – 2018, programul de studii universitare de licență, secția „Pastorală”.

Subsemnatul, am refuzat din anul III de facultate să mai particip la programul liturgic al secției Pastorală după pseudosinodul de la Kolymbari, din iunie 2016. Îngrădindu-mă de erezia ecumenistă legiferată la Cretă și participând la Sinaxă de la Botoșani în vară anului 2017, am fost fotografiat și discreditat pe grupul de socializare al colegilor de către responsabilul de an, fiind catalogat „participant la conferințe împotrivă Bisericii” și demascat apoi conducerii facultătii[18], urmărindu-se ca studenții din facultate să rămână în dezinformare și posibilă confuzie.

Examen al mărturisirii la Facultatea de Teologie

Aștept cu interes un răspuns moralmente creștin ortodox și din partea actualului decan, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Moldoveanu la scrisoarea trimisă de curând preacucerniciei sale cu același teme de actualitate.

Șapte cuvinte către noua conducere a Facultății de Teologie Ortodoxă din București

 

Valentin Bucur                                                                                                                  Semnătura

29.05.2019

[1] Episcopul Longhin, Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte pp. 176 (Scrisoare adresată Patriarhului Kiril de către vieţuitorii Mănăstirii „Înălţarea Domnului”, Bănceni, Ucraina, 2015).

[2] Biblia sau Sfînta Scriptură, (Matei 11; 29) Bucureşti Ed. EIBMBOR, 2001

[3] Ioannis Romanidis, Păcatul strămoşesc – teza de doctorat, 2017 (Bucureşti: Editura Sophia, pp. 148.).

[4] Noul Statutul BOR aprobat de Sfântul Sinod la data de 28 noiembrie 2007 (http://patriarhia.ro/images/documente/statutul_bor.pdf).

[5] Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (Bucureşti: BOR, pp.26)

[6] Rezolutia Bisericii Ortodoxe Georgiene Privind Ecumenismul 8 octombrie 1998.

[7] IPS Iustinian Chira a fost un vadit marturisitor impotriva ecumenismului.                                                                                                

[8] Parintele marturisitor cu viata sfanta Adrian Fageteanu 1912-2011, Arhimandrit marturisitor Ilie Cleopa cu viata sfanta 1912-1998, Arhimandrit marturisitor Iustin Parvu 1919-2013, Parintele marturisitor Gheorghe Calciu Dumitreasa cu viata sfanta 1925-2006 cat si Înaltpreasfințitul marturisitor Iustinian Chira cu viata sfanta 1921-2016.

[9] Sfântul Sinod al Bulgariei a examinat proiectul agendei pentru viitoarea vizita a Papei Francisc, în cadrul sesiunii sale de ieri, luând o decizie ferma cu privire la nivelul adecvat de participare. Potrivit afirmației afișate pe site-ul oficial al Patriarhiei, ierarhii bulgari au decis în unanimitate, că nu poate fi vorba de nici o forma de rugăciune sau slujire în comun cu Papa Francisc, întrucât este strict interzisă de către sfintele canoane ale Bisericii. De asemenea, Sinodul nu a binecuvântat participarea unui diacon al Bisericii Bulgariei, ca traducător al lui Francisc în timpul vizitei sale.iblia sau Sfînta Scriptură.( https://www.marturisireaortodoxa.ro/biserica-bulgariei-ia-o-decizie-ferma-impotriva-slujirii-si-rugaciunii-comune-la-vizita-papei-francisc/).

[10] https://www.marturisireaortodoxa.ro/ereticul-papa-francisc-fata-in-fata-cu-sfanta-ortodoxie/.

[11] Biblia sau Sfînta Scriptură, pilda fiului risipitor (Luca 15; 13-32).

[12] https://ortodoxinfo.ro/2017/12/17/o-scurta-cronologie-ortodoxa-apostaziei-vremurilor-noastre-s-inceput-usor-secolul-19-s-apasat-pe-acceleratie-secolul-20-iar-acum-se-incheie-forta/.

[13] Pf Irineu I al Ierusalimului, Epistola catre „toată pleroma dreptslăvitoare a Ortodoxiei Universale”.

[14] Epistola catre „toată pleroma dreptslăvitoare a Ortodoxiei Universale” impotriva ecumenismului a  întemniţatul Patriarh al Ierusalimului Irineu I, Din Sfântul Oraş Ierusalim, anul 2015, iunie, ziua a 20-a (http://catacomb.org.ua/).

[15] 09.02.11. The lawful Patriarch of Jerusalem, Ireneus, confirmed the unity of the Local Jerusalem Church with the Russian Orthodox Church Abroad under the omophorion of Metropolitan Agafangel, and he gave a blessing for his name to be commemorated at the Great Entrance. Patriarch Ireneus’ title: His divine beatitude, Patriarch of the Holy City of Jerusalem and All Palestine, Syria, Arabia, all of Transjordan, Cana of Galilee and holy Sion (http://sinod.ruschurchabroad.org/eng2011.htm).

[16] https://www.atitudini.com/2011/09/interviu-cu-parintele-arsenie-papacioc-%E2%80%9Ece-atata-frica-de-moarte-de-cate-ori-n-am-murit-pana-acum%E2%80%9D/.

[17] Profeții și mărturii creștine pentru vremea de acum, (Sfantul Ioan Iacob Hozevitul, 1913 – 1960 )2008-lea (Editura Cartea Ortodoxa, pp. 172-173.

[18]  https://www.marturisireaortodoxa.ro/sapte-cuvinte-catre-noua-conducere-a-facultatii-de-teologie-ortodoxa-din-bucuresti/.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

1 comentariu la “Invitație la Împărăția Cerurilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)