Vizita Papei în România, încă un eveniment al propagandei catolice în România

Se știe foarte bine că Papa trebuie să devină liderul religios al întregii lumi, fiind susținut de guvernele tuturor statelor aservite globalismului politic și religios. În cadrul acestui proiect se înscriu vizitele în unele țări ortodoxe,  printre care și cea din țara noastră.

Deși este încărcat cu cele mai grave și evidente abateri față de Dreapta Credință: locțiitorul lui Iisus Hristos în lume, urmașul lui Petru, primatul papal, infaibilitatea papală,  susținerea publică a homosexualității, hulirea publică a textelor Sfintei Scripturi etc., papa rămâne, totuși, vedeta numărul unu, la nivel religios și mondial, în preferința sutelor de milioane de oameni din toate religiile și confesiunile lumii. De ce? Pentru că întrupează la modul ideal duhul apostat și antihristic care domină lumea de astăzi și care se adâncește pe zi ce trece. Aceasta se vede și se simte în mod izbitor îndeosebi în ultimii 100 de ani, o dată cu apariția ereziei ecumeniste pentru că papa întruchipează foarte reușit amestecul amăgitor între Lumină și întuneric, între bine și rău, între minciună și Adevăr. Adică însăși chintesența ecumenismului.

Nici înainte de vizita Papei în România și nici pe tot parcursul ei, nici catolicii, nici oficialii ortodocși, din corectitudine politică, nu vor pomeni aceste erezii și abateri grave ale papei, raportate la Ortodoxia și morala ortodoxă comună tuturor Bisericilor ortodoxe timp de 1000 de ani. Această Tradiție ortodoxă de până la 1054 a fost pur și simplu îngropată și anulată complet în spațiul catolic apusean, faptă care a generat crize religioase succesive în lumea catolică, culminând cu ruptura protestantă, produs direct al abaterilor și exceselor catolice, unele nemaiavând nimic în comun cu învățătura și Tradiția creștină.

Caracterul tot mai pământesc al Bisericii Romei începând îndeosebi cu Carol cel Mare (742-814) în Apus, modelul lumesc, la nivel religios, cultural, filozofic și științific, a scos catolicismul apusean de sub adumbrirea Duhului creștin autentic, al Sfinților Apostoli, al Sfinților Părinți și al celor 7 Sinoade Ecumenice. De dragul puterii lumești, Apusul catolic a lepădat toată arvuna și comoara de Har venite prin Jertfa de Răscumpărare de pe Cruce, prin Cincizecime, prin viețuirile tuturor pustnicilor și marilor Sfinți ai pustiei din primele 4 secole, și prin sângele milioanelor de mucenici din prima mie de ani. „Iubirea de plăceri, iubirea de arginți și iubirea de Slavă deșartă” (Sf. Teodor al Edesei), i-a cuprins pe catolicii nemulțumitori în frunte cu Papa, fiind astfel văduviți de comoara Dreptei Credințe și de aurul curat al Bisericii celei Una născută pe Cruce.

După toate mărturiile și evidențele venite din spațiul ortodox, că Apusul catolic este în rătăcire, sute de milioane de oameni din întreaga lume, ca și toate religiile necreștine, refuză cu ostentație Revelația din sânul Ortodoxiei, ca fiind singura mântuitoare. Cu toate semnele degenerării catastrofale a omenirii la nivel spiritual și existențial, Apusul protestant și catolic rămâne consecvent în starea de apostazie generalizată și pregătirea instaurării lui Antihrist. Cultul pentru Papa și pentru toate pozițiile pozițiile lui actuale în văzul întregii Lumi, sunt dovada cea mai concludentă. Înșiși catolicii s-au pronunțat recent , cu miile împotriva lui și a tot ce susține în mod anticreștinesc și aberant. Atunci cum se vor justifica ortodocșii care se vor duce să întâmpine și să ovaționeze pe Papa?

Papa vine în România să le arate ortodocșilor cum ar (va) fi viitorul lor împreună cu el

Gărzile de ultimă generație care asigură paza și ordinea în jurul Papei, nu se aseamănă cu nimic cu Intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos călare pe o asină. Imaginea creată de Papa, ca aducător de pace și unitate între religii și popoare, este una amăgitoare, atâta timp cât promovează distrugerea Dreptei Credințe, a familiei și Tradiției creștine prin perversitate, tehnologie avansată, globalizare și putere lumească. Papa aduce în România un mesaj amăgitor, al unității și al dragostei, cu prețul de a lovi în Ortodoxia românească veche de 2000 de ani. Dragostea fără Adevăr este însă erezia însăși care a strivit năzuințele și Credința a sute de milioane de oameni și creștini, veacuri de-a rândul, iar în România și în alte state ortodoxe, prin uniația forțată a generat nenumărate atrocități și victime.

Venirea Papei la Catedrala Neamului din București produce o dezamăgire și o adâncă amărăciune tuturor celor ce, cu gând curat, au ctitorit și au dăruit un ban muncit cu sudoare în țară sau printre străini, ca până la urmă crezul lor curat să fie sfidat și folosit în scop de trădare, ecumenist și mondialist. Poporul credincios este bun, dar numai la slujbe și în biserici, pentru colecte, sprijin financiar, și ca număr în statistici. În rest, pentru dezbateri și pentru soarta Dreptei Credințe, nu poate avea nici un cuvânt de spus. Cu toate acestea Domnul nu l-a părăsit și nu-l va părăsi niciodată. Apostazia intrată masiv în B.O.R. s-a văzut concret și izbitor prin eșecul dezastruos la Referendumul pentru familie de anul trecut, din octombrie 2018. Lecția, însă, nu ne-a fost de ajuns. Ca dovadă îl invităm pe Papa pentru a ne învăța la noi acasă cum să fim creștini și cum să arate familia creștină, să ne învețe că trebuie să fim împreună și că în curând ne vom uni și ne vom împărtăși din aceleași Taine pe motiv că Domnul ne vrea uniți și nu despărțiți. Nu spune însă nimic despre planul, deja vizibil și spus pe față de Președintele Iohannis, de toți guvernanții și puternicii zilei, că Ortodoxia și familia creștină trebuie să cadă, tocmai pentru că ele împiedică unitatea religiilor și progresul omenirii. Pornografia, perversitatea, anarhia socială și morală, pângărirea celor mai nevinovate ființe umane, copiii, prin ideologia de gen și aberații, nu sunt probleme serioase pentru Papa, pentru oamenii de Stat, din Educație și nici pentru ecumeniști. Ba, dimpotrivă, tocmai aceste anomalii sunt pe agenda acestor antihriști, care sub masca blândeții, a unității și dragostei amăgesc sute de milioane de ignoranți. Dar „cerul și pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece”( Matei 24:35) iar „Adevărul Domnului rămâne în veac”(1 Pt. 1,25). Cu toate că suntem martori ai stării evidente de apostazie și în pragul marilor catastrofe ca urmare a necredinței și a răzvrătirii celei mai sfidătoare față de Dumnezeu, oamenii, confesiunile și religiile înstrăinate de Adevăr nu vor să revină spre Dumnezeul Cel prigonit și răstignit de 2000 de ani.

Biserica Ortodoxă Bulgară, consecventă Tradiției unor mari Sfinți și Mărturisitori, precum și urmașii Sfântului Ierarh Serafim Sobolev (1881-1950), recunoscut și de Sinodul BOR, ne dă un exemplu de consecvență și statornicie pentru poziția ortodoxă față de vizita papei, care reprezintă o rătăcire, dovedită ca erezie de cei mai mari Sfinți Ierarhi și Părinți ai Bisericii, începând cu Sfântul  Ierarh Fotie cel Mare, Sfântul  Ierarh Grigorie Palama, Sfântul  Ierarh Marcu Eugenicul și continuând cu Sfântul Nicodim Aghioritul, Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, Sfântul  Ierarh Ignatie Briancianinov, Sfântul Ioan de Kronstadt, Sfântul  Ierarh Nectarie, Sfântul Ioan Maximovici, Sfântul  Ierarh Nicolae Velmirovici,  Sfântul Iustin Popovici și Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.  Gestul de bunăvoință, de politețe și bună primire nu-l va schimba pe papa nici în convingeri și nici în ce are de făcut. De aceea, cei care își asumă compromisul cinstirii papei ca ierarh și „sanctitate”, va trebui să dea odată un răspuns acestor mari sfinți și luminători ai Ortodoxiei pomeniți mai sus și, în primul rând, Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic.

Divide et impera, „desparte (dezbină) și stăpânește”, zice dictonul latin. Acum papa vine pentru a crea încă un prilej de dezbinare, confuzie și tulburare între ortodocși, susținute masiv de agresiunea mediatică pro-catolică, ce a excelat la decesul papei Ioan Paul al II-lea. Dar mai este încă un dicton latin, mai dureros: „Pâine și circ”. Dacă dai  poporului pâine și circ, faci ce vrei din el.

Același lucru va fi și cu venirea Papei. Încă o amăgire, dar cu pierderi mult mai mari, pentru că în 28 de ani nu am învățat nimic. Și mai ales cum se face pervertirea conștiințelor și a credinței prin toate metodele posibile astăzi. Manipularea mediatică este pe locul întâi, și cea mai ieftină formă de a-ți pierde Credința, a deveni ateu și orice altceva decât om normal și creștin.

Nu am învățat că Îl pierdem pe Dumnezeu și tot ce ne-a mai rămas mai bun, mai sfânt și mai frumos: Ortodoxia, Tainele Sfinte, copiii și leagănul creștinesc autentic, prin aceleași amăgiri prin care au cedat primii oameni în Rai: pofta, puterea și slava acestei lumi. Reedităm toate căderile lumii după același tipar, dar nu vrem să ne revenim.

Când vom pierde puterea și dulceața Harului, a Sfintei Liturghii și Euharistii, ca fiul risipitor din Sfânta Evanghelie vom fi aduși la roșcovele râvnite de fiul risipitor pregătite de statul antihristic. Adică idolatria, liberalismul total, anarhia, egoismul extrem, avorturile, răsturnările firii, aberațiile și demonismul sălbatic, probat recent în temnițele comuniste. Ioan Ianolide a spus că dacă Omenirea nu se va întoarce la Dumnezeu cât mai curând, va repeta în mod tragic din nou experimentul Pitești, dar la nivel mondial („Deținutul profet”).

Există un nor de semne și mărturii care îi dau dreptate. Dar refuzăm să le vedem și să le credem. Miza cea mai grea pentru noile ideologii și răsturnări este să pierdem Ortodoxia, Spovedania, Rugăciunea și Sfânta Împărtășanie din care se primește toată puterea de a rezista în lumea păgână de astăzi. Dacă le vom păstra, ne vom salva, dacă nu, ne vom pierde. Unitatea și comuniunea propuse de Papa, înseamnă de fapt distrugerea Ortodoxiei. Dacă papa ar iubi Ortodoxia și țările ortodoxe, s-ar întoarce la Ortodoxia din primul mileniu, la Sfântul Ioan Gură de Aur, la Sfântul Grigorie Palama, la Sfântul Marcu Eugenicul, la cei ce s-au convertit chiar dintre catolici, protestanți, atei și din alte religii, veacuri de-a rândul, prin documentare profundă și prin lucrarea directă a Sfântului Duh. Sunt pline cărțile cu mărturii de sute de ani. Dar papa refuză să creadă ca toți ceilalți asemenea lui, prin îndărătnicie și răzvrătire fățișe, sfidând Adevărul, adică pe Însuși Dumnezeu Cel Viu, la fel ca Pilat care L-a cunoscut direct, dar L-a dat să fie răstignit.

Clima deosebit de rece de până acum, evenimente deosebite legate de viață și Credință, zguduie lumea de astăzi mai mult ca oricând. Două patriarhii ortodoxe au rupt comuniunea, eveniment fără precedent pentru istoria recentă și mai veche a Bisericii. Nepăsarea generalizată, telefonia mobilă cu 5G, documentele biometrice impuse obligatoriu, cu prioritate la noi în țară, ideologia de gen și distrugerea copilăriei cele mai fragede vor atrage cu siguranță grave tragedii peste oameni, țări și continente. Lepădarea de Dumnezeu întrece orice măsură și îmbracă formele cele mai aberante din câte au fost vreodată.

Globalismul, erezia și perversitatea sunt impuse prin lege și sub pretextul drepturilor omului care de fapt înseamnă o răzvrătire extremă împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului însuși. Propaganda demagogică pe seama nediscriminării este de fapt un act grav de discriminare la adresa Ortodoxiei și a moralei creștine, a normalității, precum și a tot ce a mai rămas bun , frumos și sfânt în condiția umană.

Vine papa: o nouă umilință pentru români. Prozelitism catolic  cu sprijin de stat. Români, să ne pocăim cât mai este timp! Deja este foarte târziu. Nu urmăriți imagini și tot protocolul pregătit papei și nici discursurile lui. Vă veți răni sufletește! Sunt cuvinte prefăcute, pline de amăgire. Prin propagandă și manipulare mediatică, 80% dintre români au refuzat să susțină normalitatea și Familia creștină la Referendumul din 2018.

„Tăcerea noastră înseamnă sclavie și îngroparea Ortodoxiei. Oamenii noștri de elită, prin tăcerea lor nu fac decât să construiască sicriul Ortodoxiei pe care i-l pregătește stăpânirea acestei lumi.” (Arhim. Iustin Pârvu)

Bunul Dumnezeu să ne ajute să trecem nevătămați peste aceste evenimente apropiate  prin care este sfidată conștiința și voința unui popor credincios de 2000 de ani. Ce așteptăm mai mult de la Bunul Dumnezeu? Noi singuri umplem paharul. Să ne trezim! Dar să luăm aminte pentru a nu fi prea târziu.

                                                                                                                          Anca Matei

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)