Trădarea patriarhului

Dumnezeu-Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl există în chip tainic în fiecare din poruncile Sale. Iar Dumnezeu-Tatăl întreg este după fire nedespărţit în întreg Cuvântul Său. Deci cel care primeşte porunca dumnezeiască şi o lucrează, pri­meşte pe Cuvântul lui Dumnezeu Care se află în ea. Şi primindu-L prin porunci, printr-însul îl primeşte şi pe Tatăl Care se află după fire în Acesta; asemenea şi pe Duhul Care e şi El după fire Într-însul. Căci [El însuşi zice]: Amin zic vouă: Cel care primeşte pe cel pe care-l voi trimite Eu, pe Mine mă primeşte; iar cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Deci cel care a primit şi a săvârşit porunca, a primit în chip tainic Sfânta Treime (Sfântul Maxim Mărturisitorul).

 

Practica tradiției bisericești în lupta cu ereziile și schismaticii care amenință unitatea Bisericii, nu este niciodată doar un simplu protest, ci este o luptă permanentă canonică cu teoriile viclene și acțiunile schismatice (anti-canonice), luând atitudine și aducând la cunoștința Întâistătătorilor și episcopilor acelor Biserici care îi susțin și acționează în consecință.

Bineînțeles, astăzi, după un secol întreg de propagandă ecumenistă, care a început cu infama enciclică patriarhală a Patriarhiei Constantinopolului din 1920 „Către Bisericile lui Hristos de pretutindeni” (unde comunitățile eretice sunt numite pentru prima dată „Biserica lui Hristos ”!), care este considerat hrisovul definitoriu pentru ecumenism, s-a ajuns la punctul în care s-a impus abolirea termenilor„ erezie ”și„ eretici ” din lexicul bisericesc-sinodal, considerând că toate denominaţiunile creștine sunt „biserici” și anulând dela bun început orice idee sau opoziție la deciziile așa zisului sinod de la Kolymbari.

Se constată că această panerezie (nedeclarată, în ciuda evidenței ei), ecumenismul, este permisă (dacă nu este chiar protejată) de majoritatea Bisericilor Ortodoxe Locale. Mai mult, în mai multe cazuri, propovăduitorii și susținătorii acestei panerezii sunt ei înșiși Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale. Să fi uitat oare cu toții, cuvintele dumnezeescului Pavel:

Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră” (2 Tesaloniceni 2, 15)?

Cel mai semnificativ dintre aceste cazuri, cel mai grav și periculos precedent este exemplul pseudopatriarhului Bartolomeu al Constantinopolului, care nu este doar un purtător al panereziei moderne, ci chiar propovăduitorul ei, principalul patron și dirijor. Aceasta nu este o evaluare subiectivă, nici o opinie personală, ci o convingere care este dovedită și confirmată necondiționat pe baza acțiunilor, declarațiilor și textelor oficiale și publice ale acestui pseudopatriarh – primatul cândva, al gloriosului și ortodoxului Scaun al Constantinopolului.

Exemplul său nefast a fost urmat de Întâistătătorul Bisericii Greciei, Ieronim și de cel al Alexandriei, Teodor.

Nu pot să nu-mi exprim amărăciunea (ca să nu zic dezgustul) față de „asurzitoarea tăcere”, lașă și fatalmente complice, a ierarhilor BOR fața de acțiunile și deciziile mincinosului ocupant vremelnic al Scaunului Contantinopolului, față de ignorarea deliberată a tuturor cererilor adresate Sinodului BOR de către dl. teolog Mihai Silviu Chirilă, și de alți creștini ortodocși îngrădiți de erezia propagată constant de ierarhii BOR și asumată de slujitorii altarelor ortodoxe din întreg teritoriul canonic al BOR.

Pseudopatriarhul Bartolomeu a reușit să rămână de neatins multă vreme , evitând confruntările și acuzațiile canonice, având un masiv aparat de propagandă și imagine, și un puternic scut oferit de cei care i-au plătit trădarea Bisericii lui Hristos. Este nesimțitor și rece la suferințele provocate credincioșilor ortodocși (păstori și turme) prin acțiunile sale clar anti-ortodoxe și anti-canonice generate de un cuget pur eretic.

El este (conform propriei afirmații) un continuator fidel al liniei predecesorului său – masonul, mincinos patriarh Athenagoras, care s-a dedicat sincretismului panreligios și a „ridicat” anatema din 1054, iar în 1967 a făcut o vizită în Romania, primit fiind de patriarhul Justinian. Devine tot mai clar și mai evident că Patriarhul Bartolomeu se străduiește pentru proclamarea și numirea sa reală ca un al doilea papă (estic) și pentru transformarea Patriarhiei Constantinopolului într-un super-Patriarhat recunoscut pe plan internațional politic, care să devină noul Vatican de Est.

Recent, acest lider deschis și apărător al pan-ereziei, ecumenismul, care luptă cu Biserica, după experiența nefastă de a încerca să subjuge ortodoxia mondială prin tristul și mincinosul „Sfânt și Mare Sinod” organizat de el și convocat acum doi ani în Creta, a ales o „nouă cale” pentru răspândirea și întărirea puterii sale.

Bartolomeu urmează acum metoda cunoscută de „împărțire și cucerire” (chiar prin provocarea unei schisme în corpul Bisericii), astfel încât pe termen lung subminează puterea și influența celor care au îndrăznit să împiedice realizarea marelui său vis, convocarea primului Sinod ecumenic (ecumenist), al cărui scop a fost să legitimeze sinodal pan-erezia ecumenismului la nivel pan-ortodox.

Pseudopatriarhul  Bartolomeu, cunoscut pentru caracterul său răzbunător (după cum Biserica Greacă a învățat din experiența sa amară), și-a dus la îndeplinire planul pentru o schismă indirectă în turmă și împarțirea eclesiastică (jurisdicțională) a „adversarilor” Bisericii sale – cei care se opun ambițiilor sale de a deveni un super-patriarh și de a face din Patriarhia Constantinopolului „Vaticanul” de Est. Acești oponenți, pe lângă Patriarhia Moscovei, sunt vechile patriarhii antiohiene și sârbe.

Poziționându-se ca un păstrător credincios și apărător scrupulos al drepturilor istorice ale Patriarhiei Constantinopolului, ignoră complet drepturile fraților săi ortodocși, punându-se sub stindardul apărătorului autonomiei și al luptătorului neobosit pentru independența administrației și structurilor Bisericilor Locale.

El este pregătit, prin restabilirea miraculoasă a schismaticilor, pentru recunoașterea lor necondiționată, pentru semănarea controverselor și schismelor bisericești, încălcând clar eclesiologia ortodoxă pentru a ajunge în final, cât de curând, la unirea cu uniații și apoi cu papistașii.

Având în vedere „tomosul autocefaliei” acordat recent la formarea schismaticei noi „biserici” din Ucraina (cu eludarea singurei Biserici Canonice Ortodoxe care există, sub conducerea Mitropolitului Onufrie, împotriva voinței Patriarhiei Moscovei, care are autoritate canonică acolo), se confirmă teza conform căreia Patriarhul Bartolomeu a devenit un trădător al Ortodoxiei, nedemn de cinstea pe care o are, o adevărată amenințare pentru Orientul Ortodox.

Nu trebuie să uităm că această amenințare continuă să corodeze Ortodoxia și să submineze unitatea Bisericii Ortodoxe și, în cele din urmă, servește recunoașterii pseudo-sinodului din Creta, care este finalizarea unui dialog teologic fără rod cu papistașii și restaurarea comuniunii depline cu cei care au luptat din vechime împotriva credinței noastre ortodoxe (romano-catolicii și uniații) !

Se adeveresc permanent cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog: „Acum însă suntem atât de stăpâniți de patimi și am ajuns într-o asemenea întunecare și neștiință, încât nu mai simțim nici măcar lucrurile în care ne aflăm și nu mai cunoaștem nici măcar că făptuim cele rele”. Prin păcatul îngrozitor al schismei, cădem din comuniunea și unitatea cu Dumnezeu.

Acest lucru ne doresc, nouă, dreptcredincioșilor ortodocși, mai marii BOR?

Această amenințare, care se îndreaptă direct către credința ortodoxă și unitatea Bisericii Ortodoxe Răsăritene, ar trebui să fie îndepărtată canonic cât mai repede de ierarhii ortodocși din întreaga lume, de către cei care păstrează dreapta credință, considerându-se pe sine Păstori ai Bisericii, care au promis să respecte Sfintele Canoane, Predaniile și Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Hristos.

18.11. 2019

Sursa de inspiratie :Demetrios Anagnostou. Greek Theologian: Patriarch Bartholomew is a Threat for the Orthodox East!

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

 1. Mai e nevoie de alt antihrist?

  Patriarhul ar trebui să fie un model de luptă împotriva patimilor, nu un non-exemplu. Cum să vină după 2000 de ani de Ortodoxie cu legi și cu idei antihristice de pe scaunul patriarhal? Să se declare ateu, ca să-l putem întelege! Sa se declare chiar antihrist! Numai un antihrist ar putea merge în Athos însoțit de politiști și de jandarmi! Numai un antihrist s-ar putea mândri cu sprijin politic pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu și a slujitorilor adevărați ai Lui!

  Pentru mine, ca om simplu, patriarhul Bartolomeu nu este patriarh, ci un iuda iscarioteanul, pus de stăpânii acestei lumi să-L sărute pe Iisus! Nici mai mult nici mai puțin! Să ne rugăm lui Dumnezeu să izbăvească Ortodoxia de trădători!

  Puțin îi pasă de Ortodoxie! Egocentrismul său este fără leac. Chiar dacă la un moment dat ar avea oarece mustrări de cuget, forțele întunericului, care au finanțat ,,Sfântul și marele Sinod”, îl silesc și îl susțin să le urmeze planurile!

  Cuvintele Psalmului 49 ne mustră pe toți cei care, de frică sau pentru avantaje lumești, ne asociem cu forțele întunericului venite să-L răstignească pe Iisus din inimile oamenilor:
  ,,De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea ta puneai.
  Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug. Şezând împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală. Acestea ai făcut şi am tăcut, ai cugetat fărădelegea, că voi fi asemenea ţie; mustra-te-voi şi voi pune înaintea fetei tale păcatele tale.”

  Nu vei scăpa de mustrarea acestor cuvinte nici tu, pseudo-creștinule, nici tu, preotule, nici tu, ierarhule, nici tu, patriarhule! Atâția creștini zac în mocirla păcatului și a ignoranței religioase sau a falselor religii fabricate de alți antihriști ai istoriei! Cu aceștia vrei să te asemeni, pseudo-creștinule, preotule, ierarhule sau patriarhule care vrei să-l urmezi pe iuda? Vrei și tu să câștigi 30 de arginți? Vai ție dacă nu vei înțelege că te-a pus Dumnezeu să fii o făclie care să lumineze, nu o căpetenie de jandarmi care să silească turma spre împărăția întunericului!

 2. Stimată doamnă doctor Gabriela Naghi,
  Văd că reluaţi, în articol, şi problema noii Patriarhii a Kievului recunoscută de Constantinopol şi că în Ucraina sunt două biserici, una canonică (cea de sub Moscova) şi una necanonică proaspăt aparută (B.O.U). Vă rog să mă credeţi că nu ţin cu ucrainenii. Vorba unui român basarabean ,,… să nu uităm că haholii (ucrainenii) sunt mai răi decât moscalii (ruşii)….,,.
  Prin comparaţie, în Basarabia (care din păcate cu ,,ajutor,, rusesc a devenit R. Moldova) există două mitropolii ortodoxe. Una a Basarabiei, aflată sub ascultarea Patriarhiei Române şi cealaltă aflată sub acultarea Patriarhiei Moscovei. Povestea fiecăreia o poate vedea oricine pe W-pedia. Vă întreb, deschis, care din cele două e canonică din moment ce dvs. spuneţi că s-a produs o mare tulburare în Ucraina pt. că s-a împărţit ,,turma,, de credincioşi în două ,,turme,,?
  Daca nu o să publicaţi acest articol chiar am înţeles cu cine ţineţi de fapt. Sper să mă-nşel dar nu prea cred… Am citit cu f.f. mare atenţe o parte din articolele dvs şi am şi eu puţină carte… Nu pot fi chiar prostitit pe faţă. Am obosit să tot văd cum îi tot luaţi pe ruşi ,,în braţe,,..
  Mare păcat…

  1. Raspunsul este canonic, nu sentimental sau propagandistic: Biserica Ucraineana canonica este cea care are continuitate a succesiunii apostolice de la Apostoli si pana la episcopii actuali, adica Biserica Ucraineana a Patriarhiei Rusiei, iar cea schismatica este cea care nu are asa ceva si nu este recunoscuta de catre celelalte Biserici canonice ca atare, adica constructia schismatica ce se afla in cardasie cu ereticii greco-catolici. Restul e vorbarie goala, care nu are nicio legatura cu teologia si cu realitatea bisericeasca, ci cu propaganda nationalista ucraineana.
   imi pare rau sa constat inca o data apetenta cu care romanii apara cauze care nu sunt ale lor sau ale poporului lor, chiar cauze ale unor popoare care nu le sunt prietene.

   1. Stimate domnule Chirila,

    Chiar nu apăr cauza altor popoare. Pe bune! În comentariu, eu de fapt sunt tare curios să văd punctul de vedere al dvs. sau al celorlalţi colaboratori ai site-ului dvs, cititori etc., în ceea ce priveşte statutul canonic al Mitropoliei Basarabiei aflată sub ascultarea Patriarhiei Române, vis-a-vis de cel al Mitropoliei Chişinăului şi a toată Moldova aflată sub ascultarea Patriarhiei Ruse. Amândouă sunt canonice? Dacă da, inseamnă că unele lucruri se bat cap în cap sau nu le înţeleg eu… Dacă numai una este canonică, sunt şi eu tare curios care dintre acelea? Cea a Basarabiei sau cea a Moscovei ? Care se mai cheamă, f. f. curios, a toată Moldova… Oare toată Moldova înseamnă şi judeţele: Suceava, Botoşani, Neamţ, Vaslui, Galaţi şi Vrancea? Mă rog, o parte din Vrancea, adică cea până la Milcov şi Putna…
    P.S. Am constatat cu mare, mare tristeţe că în paginele acestui site nu spuneţi nimic şi de Mitropolia Basarabiei. Dacă aţi menţionat-o cumva şi nu am găsit-o eu, imi cer scuze. Dar nu prea cred…
    Mai demult, în paginile acestui site, doamna dr. Naghi pomenea de Mitropolitul Vladimir al Chisinăului… CV-ul sfinţiei sale este f. f. interesant… A vizitat f. multe biserici ortodoxe surori, mai puţin pe cea a noastră…
    Of, of şi iarăşi of Doamne!
    P.P.S. Era sa uit… Oare care or fi popoarele alea care ne sunt prietene…

    1. Punctul meu de vedere pe problema asta cu mitropolia Basarabiei il puteti citi aici https://www.marturisireaortodoxa.ro/va-participa-patriarhia-romana-la-ambitiile-schismatice-papistoide-ale-ereziarhului-bartolomeu/.
     Reiterez pe scurt: AMBITIILE NATIONALE NU POT FI SUSTINUTE TEOLOGIC, BISERICA ORTODOXA NU TREBUIE IN RUPTUL CAPULUI AMESTECATA IN DISPUTE NATIONALE SAU NATIONALISTE.
     Restul e vorbarie omeneasca fara niciun fel de valoare in realitatile teologice.

     1. Multumesc pt. link.
      Am citit materialul si mi-a placut.
      Cat despre decizia cu cine sa tinem cu ucrainenii sau cu rusii in problema asta mai ma gandesc. Am acasa Istoria Biserceasca Universala vol II. ed 1993 pt. fac. de Teologie. Acolo scrie ca Patriarhia Rusa a primit tomos de la Patriarhia Ecumenica pe la 1590 (Irimia al II-lea) in urma unui sinod tinut la C-pole intre toti patriarhii patrirhiilor istorice de atunci (C-pole, Alexandria, Antiohia si Ierusalim) si a primit poz. a 5-a. Acum, ma rog, rusii vor sa fie sefi peste toti ortodocsii… Nu stiu, dar laic gandind, cred ca nu prea este corect sa te ,,zburlesti,, la cel de la care ai primt o învăţătură (888 d.Hr Vladimir cel Mare) indiferent, dacă la ce treaptă a puterii lumeşti ai ajuns… Mare, mare dreptate a avut poporul nostru ,,Dă-i nas lui Ivan şi el se suie pe divan,, Oare de ce n-a ales alt nume? Nu-s de profesie teolog ca dvs. dar am eu o vagă impresie că acordarea tomosului de către Bartolomeu I către BOU, nu e chiar aşa de necanonică… Vă rog să mă credeţi că eu chiar nu ţin de loc ucrainenii. Imi sunt chiar mai nesuferiţi decât ruşii, după adoptarea Legii inv. de catre Kiev în 2017. Legea aia loveşte f. dur în minoritatea românească din Ucraina. Se pare că polonezii au negociat nişte condiţii mai bune pt. minoritatea lor din Ukr. Bravo lor!

     2. In analiza dumneavoastra, pentru a va face o imagine corecta asupra lucrurilor, tineti va rog cont de un lucru esential: calculele strategice si geopolitice nu au nicio valoare in ochii unui teolog care are in minte binele Bisericii lui Hristos. Acestea sunt toate randuieli omenesti perisabile.
      Sigur, cu totii iubim poporul in mijlocul caruia ne aflam si din care suntem si dam totul pentru binele sau, dar idealurile sale politice nu pot fi realizate cu sacrificarea legislatiei canonice si a invataturilor Bisericii, chiar daca in anumite momente acest lucru nu ne place, sub aspectul omenesc.
      Daca ati inteles aceasta linie directoare, restul va va aparea intr-o lumina corecta.
      Domnul sa va lumineze!

     3. P.S. Poate greşesc, dar, lumeşte vorbind, nu prea mi se pare normal să dai lecţii celor cărora, le-ai cerut cândva Lumină, chiar dacă ai ajuns ,,muşchiulos,, prin conjucturi favorabile istorice şi geografice…
      P.P.S. Hary Trumann i-a pus, în 1948, Patriarhului Athenagoras avionul pesrsonal pt. a ajunge la C-pole. Poate Athenagoras o fi fost ,,racolat,, de CIA. Cine poate şti? Sigur a fost folosit ca pion împotriva Moscovei…

  2. domnule Eugen,
   daca nu aveti duhovnic dupa cum ati spus, atunci sa stiti ca mântuirea dvs este in mare pericol ! In tot ceasul pacatuim dupa Sf. Ioan Gura de Aur ! Si fără duhovnic nu primim dezlegare de păcate si , deci, fără spovedanie nu primim nici Hrana Vietii , adica Trupul si Sângele Domnului care ne este dat spre viată vesnică ! Sa nu va inselati ca si fără acestea se poate mântui omul…caci cu adevărat oricat de drept ar fi un om , daca nu are credinta cea adevărată si spovedanie si Impartasirea cu Sfintele Taine , nu poate avea nădejde ca va scăpa de Iad ! Caci va auzi cuvintele Mantuitorului : ” Nu va cunosc pe voi …” si ” Cine nu adună cu Mine, risipește „!
   Si Da, românul ortodox e român adevărat caci a păstrat aceeasi credinta care o am primit de la Sf. AP.Andrei si apoi de la toate cele Sapte Sf. Sinoade Ecumenice care s-au tinut pana in anul 787 (cam asa ultimul ) , iar românul care nu e ortodox, ci eretic( catolic sau greco sau sectant sau etc ) acela ori din neamul lui in trecut a trădat credinta stramoseasca, ori a fost amăgit si inselat sa se unească cu catolicii….ori a fost mintit cu privire la eretici …etc…deci nu mai e vrednic de a se numi român adevărat 🙂 si deci nici crestin adevărat deoarece nu are botezul valid… Patriotismul nu mantuieste , nu oferă mântuirea . Mântuirea o dă Mireasa lui Hristos care e Biserica Cea Una Sfanta si Apostoleasca , Ortodoxă !
   Dumnezeu sa va ajute sa va spovediti din copilărie tot….sa nu va prindă moartea așa, nespovedit, neimpartasit…ca ce foloseste omului sa castige lumea intreaga( stiinte lumesti , catedre, bani, etc) daca sufletul său isi va pierde?
   Nădăjduiesc ca sunteti ortodox !
   Doamne ajuta, si…ma iertati ..

   1. Stimate d-le Ciprian,
    Mai întâi este bine să aveţi grijă de sufletul dvs. E tare întunecat… În al doilea rând sunt român creştin ortodox. Nu sunt evreu. Pe bune. Dar dacă eram evreu stăteaţi de vorbă cu mine? Viziunea asta, că românii ortodocşi sunt mai români decât cei greco -catolici/romano -catolici sau, mă rog, de alte confesiuni, dvs ştiţi cine o aveau? Va spun eu. Legionarii!! Dvs aveti cumva idei legionare? Dacă dvs. credeţi că gândind aşa ajungeţi în Rai e treaba dvs. Citi pe W-ia despre fundamentalism. Vă încadraţi 1000 -n %. E drept că termenul a apărut în SUA interbelică dar se ,,brodeşte,, f. bine pt. majoritatea cititorilor acestui site. Eu am spus cu ce mă ocup, unde muncesc, dar dvs. dle. Ciprian, dacă sunteţi amabil, vă rog să-mi spuneţi şi mie unde locuiţi şi cu ce vă ocupaţi. Deocamdată, am văzut că sunt singurul din cei care publică comentarii pe acest site care am oferit date biografice. Celorlalţi ,,vajnici,, apărători ai Ortodoxiei noastre le cam place anonimatul…
    Dle Chirilă, dvs. sunteţi licenţiat în Teologie. Dintr-un comnetariu al dvs. am înţeles că urmaţi şi Dreptul. Bravo şi succes! Vă rog, când aveţi timp, poate puteţi să le explicaţi unele ,,chestii,, unora dintre cititorii dvs. Nu neapărat, prin comentarii pe site-ul dvs ci prin e-mailuri de pe adresa dvs spre ale dumnealor. Chiar au mare nevoie de ,,anumite,, explicaţii.
    P.S.Stimate domnule Ciprian, Cândva, prin adolescenţă, pe vremea lui nea nicu, am avut o hepatită grea. M-a pus pe picioare un medic evreu. Putea să plece în Israel dar a rămas în amărâta asta de ţară plină de fel de fel de retardaţi nevindecabili. Eu zic că, în prezent, un bun creştin ortodox ar trebui să refuze un tratament recomandat de un ,,sionist,, slujitor al anticristului ai căror strămoşi l-au răstignit pe Isus. Eu în locul dvs aşa aş fi facut…
    Candva, am văzut lumina zilei într-o mică loc. din Moldova unde locuieşte şi o mică comunitate romao-catolocă. Brăilean sunt prin adopţie. Din 40 de elevi aprox 10 erau papistaşi. Da. În copilărie am păcătuit jucându-mă cu aceştia şi am gustat din ouăle lor roşii pe care le aduceau şi ei la şcoală cu ocazia Paştelui ,,eretic,, Romano -Catolic. Fi-me-ar greaţă să-mi fie de unii conaţionali de-ai mei. Iertare…

    1. Iertati-ma, domnule profesor, Pastele „eretic” papist nu este intre ghilimele, este eretic si punct.
     Sa stiti ca istoria de „convietuire” eretica intre ortodocsi si papistasi nu este argument pentru acceptarea ereziei ca normalitate. Este doar prilej de ingrijorare pentru faptul ca portiuni mari ale Bisericii noastre sunt virusate de filopapism.
     Realitatile teologice nu se pot schimba doar pentru ca anumite comunitati nu au nicio constiinta teologica.

   2. P.P.S .
    Îi respect, f. f. mult pe Patriarhul Daniel, pe Patriarhul Bartolomeu, pe Papa Francisc I. Pe Benedict al nu-ştiu -câtelea mai puţin spre deloc… A scos din titulatură termenul de Patriarh al Romei…Şi acum am minte vorbele Papei Ioan Paul al -lea care a numit România ,, Grădina Maicii Domnului,,. La Braila exista o biserică Romano- Catolică cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului,, Să ştiţi că, frecvent, aprox. 70% dintre enoriaşi sun ortodocşi. Pentru parohul locului a devenit ceva obişnuit. Acum câţva ani a asistat şi un preot străin şi s-a crucit la propriu când a văzut mai bine de jum. de sală fâcându-şi cruce ca noi. Să ştiţi că pe acei oameni nu-i cheamă nimeni şi nu face NIMENI, prozelitism ,,papistaş,, Pe bune! Am fost curios şi eu şi m-am dus de câteva ori. Oamenii chiar simt ceva şi acolo… Pe f.f. mulţi rugăciunile la Sf. Anton de Padova chiar i-au ajutat. Inclusiv pe mine… Ca să fiu sincer nu prea înţeleg de ce stă cu Isus, copil, în braţe…

    1. Daca la Braila ortodocsii merg la locasul de inchinare papistas inseamna doar ca acolo nu sunt preoti ortodocsi adevarati. Cum sa mergi la papistasi la biserica? Cum sa ai un dispret atat de mare pentru sute de ani de istorie si pentru diferentele dogmatice atat de importante, incat fac diferenta intre mantuire si iad?

    2. domnule Velichi ,
     Miscarea Legionara a dat milioane de Sfinti, exista moastele lor( cranii, oase) care au izvorât si izvorasc mir ! Sa mergeti la Aiud la Biserica Sf. Cruci si in osuar….sau la măn. Petru Voda !
     2. biserica romano-catolică nu e Biserică, nu are Sfintenie, nu are Harul Sfântului Duh , nu are Apa Sfintita …nu e valabila nicio Taină ( botez, preotie, impartasanie , cununie ) pt ca din anul 1009-1014 de cand papa a schimbat Crezul ( simbolul de credinta) in cadrul Bisericilor sub jurisdicția sa, de atunci Duhul Sfânt S-a depărtat din Bisericile acelea care au adoptat alt Crez papistas…si toti cei aflati in comuniune cu aceia au devenit eretici si sub anatema Sfintilor Parinti de la Sinodul Niceo-Constantinopolitan !!!
     3. Numele Mântuitorului in română se scrie corect asa : Iisus Hristos ! numai sectarii scriu cu un singur i si e gresit !
     4. Va rog sa cercetări istoria cu Mihai Viteazul cand a pus sa se faca agheasma si de un preot catolic…si de un.papistaș in vase diferite …iar dupa o luna s-a adus apa si cea a papistasului era imputita…iar a ortodoxilor era ca apa de izvor proaspata !
     Mărturia asta o face Dumnezeu si astăzi daca vreti sa verificati Adevărul !
     in rest…numai bine va doresc, sănătate si luminare ca sa aflati Calea, Adevărul si Viata ! Doamne ajută.

     1. fratilor, va rog sa cam aproximati discutia asta in contradictoriu care nu duce nicaieri, deraiati de la subiectul propus si nu foloseste nimanui aceasta dezbatere.

     2. corectez ca mi s-a scris gresit din tastatura:
      „Va rog sa cercetati istoria cu Mihai Viteazul cand a pus sa se faca agheasma si de un preot ortodox…si de un.papistaș in vase diferite …iar dupa o luna s-a adus apa si cea a papistasului era imputita…iar a ortodoxilor era ca apa de izvor proaspata ! ”

      Mihai , ma iertati…stiu ca e deviere…dar nu e rău daca prin aceasta deviere incercam sa ajutăm un suflet !
      io nu mă contrazic cu dl. prof. de dragul de a face discutii , ci chiar îmi doresc sa inteleaga si dansul care e Adevărul !

     3. si asta neapărat sa vizionati, e foarte interesant, ca sa vedeti ca nu de la mine însumi zic ce zic :

      https://m.youtube.com/watch?v=LtV3R3FmH7E

      si cu asta va las in pace dle inginer Eugen.
      Si , va las cu pace si pe dvs. Mihai S. Ma iertati ca m-am lungit cu comentariile !
      Doamne ajută ! Să ne auzim.cu bine 🙂

 3. Asta nu e patriarh.Faptele lui dovedesc de fapt ca lucreaza voit sau nu in slujba „pacalicilor” acestei lumi.Cind se uita in oglinda il vede pe papa.

 4. Stimate d-le Ciprian,
  Mai întâi este bine să aveţi grijă de sufletul dvs. E tare întunecat… În al doilea rând sunt român creştin ortodox. Nu sunt evreu. Pe bune. Dar dacă eram evreu stăteaţi de vorbă cu mine? Viziunea asta, că românii ortodocşi sunt mai români decât cei greco -catolici/romano -catolici sau, mă rog, de alte confesiuni, dvs ştiţi cine o aveau? Va spun eu. Legionarii!! Dvs aveti cumva idei legionare? Dacă dvs. credeţi că gândind aşa ajungeţi în Rai e treaba dvs. Citi pe W-ia despre fundamentalism. Vă încadraţi 1000 -n %. E drept că termenul a apărut în SUA interbelică dar se ,,brodeşte,, f. bine pt. majoritatea cititorilor acestui site. Eu am spus cu ce mă ocup, unde muncesc, dar dvs. dle. Ciprian, dacă sunteţi amabil, vă rog să-mi spuneţi şi mie unde locuiţi şi cu ce vă ocupaţi. Deocamdată, am văzut că sunt singurul din cei care publică comentarii pe acest site care am oferit date biografice. Celorlalţi ,,vajnici,, apărători ai Ortodoxiei noastre le cam place anonimatul…
  Dle Chirilă, dvs. sunteţi licenţiat în Teologie. Dintr-un comnetariu al dvs. am înţeles că urmaţi şi Dreptul. Bravo şi succes! Vă rog, când aveţi timp, poate puteţi să le explicaţi unele ,,chestii,, unora dintre cititorii dvs. Nu neapărat, prin comentarii pe site-ul dvs ci prin e-mailuri de pe adresa dvs spre ale dumnealor. Chiar au mare nevoie de ,,anumite,, explicaţii.
  P.S.Stimate domnule Ciprian, Cândva, prin adolescenţă, pe vremea lui nea nicu, am avut o hepatită grea. M-a pus pe picioare un medic evreu. Putea să plece în Israel dar a rămas în amărâta asta de ţară plină de fel de fel de retardaţi nevindecabili. Eu zic că, în prezent, un bun creştin ortodox ar trebui să refuze un tratament recomandat de un ,,sionist,, slujitor al anticristului ai căror strămoşi l-au răstignit pe Isus. Eu în locul dvs aşa aş fi facut…
  Candva, am văzut lumina zilei într-o mică loc. din Moldova unde locuieşte şi o mică comunitate romao-catolocă. Brăilean sunt prin adopţie. Din 40 de elevi aprox 10 erau papistaşi. Da. În copilărie am păcătuit jucându-mă cu aceştia şi am gustat din ouăle lor roşii pe care le aduceau şi ei la şcoală cu ocazia Paştelui ,,eretic,, Romano -Catolic. Fi-me-ar greaţă să-mi fie de unii conaţionali de-ai mei. Iertare…

  1. domnule Eugen,
   am observat ca dvs. încă nu cunoasteti invaratura Bisericii lui Hristos . Nu ati citit vietile Sfintilor nici invataturile Sfintilor Parinti…asta pt ca nu ati dat peste ele sau nu v-au interesat ! Încă mai aveti timp sa aflati si sa studiati Adevărul.
   Nu contează cu ce ma ocup eu sau unde locuiesc, ci contează daca eu va informez drept, dupa invatatura Sfintilor Parinti !
   In rest eu sunt un putregai de om, păcătos …si precum bine ati zis…cu suflet întunecat si am nevoie si eu de curatire continua asa precum zice Sf. Efrem Sirul :” săpunul rugăciunii de-l vei amesteca cu lacrimile pocaintei…vei spala intinaciunea sufletului tău” .
   Asadar am inteles ca dvs trebuie s-o luati de la început cu abecedarul Dreptei Credinte . Va recomand cu toata dragostea următorul site unde e descrisa Credinta Ortodoxa de vrednicul de pomenire pr. Arhimandrit Cleopa Ilie de la mănăstirea Sihastria , jud. Neamt,,loc. Vânători ! Poate cu mila Domnului o sa ajungeti si acolo sa va inchinati la mormintele părintilor de acolo si sa primiti binecuvantare !
   In rest e prea mult de discutat cu dvs pe aceste teme si aici pe site e greu cu comunicarea ….asa ca va las pe mana părintelui Cleopa , gasiti acolo in dreapta tot ce va trebuie sa stiti despre Singura Biserica !
   Dumnezeu sa va ajute . :

   https://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/despre-credinta-ortodoxa/despre-ortodoxie-79899.html

 5. O tulburătoare rugăciune pentru România şi pentru necăjitul şi oropsitul neam românesc, mai actuală ca niciodată, în aceste vremuri tulburi, în care fratele îl vinde pe frate, iar Sfânta Credință Ortodoxă şi însăşi mântuirea şi existența noastră ca neam, sunt amenințate din toate părțile.

  Părintele Mărturisitor Ilie Lăcătușu, sfânt pătimitor al închisorilor comuniste:

  Rugăciune pentru România
  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să ne mântuieşti pe toți, cu sufletele pline cu evlavie, Ție astfel ne rugăm: Îndură-te, Doamne, de țara noastră şi neamul nostru şi ajută să-şi găsească, în sfârșit, calea cea dreaptă.
  Coboară Duhul Tău cel Mângâietor să le curățească întinăciunea şi să le întoarcă blândețea și frica de Tine, Doamne.
  Luminează, Doamne, mințile celor care din pricina amărăciunilor şi umilințelor nu văd calea cea dreaptă.
  Încălzește, Doamne, inimile celor care, învrăjbiți de diavol, au uitat să-şi iubească aproapele şi să ierte vrăjmaşilor.
  Sădeşte, Doamne, în sufletele lor mândria muncii cinstite, bucuria de a-şi agonisi pâinea cu sudoarea frunții. Slobozeşte, Doamne, neamul nostru din jugul minciunii, urii, pizmei şi egoismului.
  Învață-i, Doamne, să se rabde unii pe alții aşa cum Tu ne rabzi pe noi toți.
  Stinge pofta celor care pentru binele lor îşi asupresc semenii.
  Încălzește-le, Doamne, inimile, tămăduieşte-le rănile și îmbrățișează-i în nestrămutata Ta dragoste. Odihneşte, Dumnezeule, sufletele celor care şi-au dat bunul cel mai de preț pentru credință și dreptate.
  Cu capetele plecate, genunchii îndoiți şi inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, Bunule, şi Ție îți strigăm: Auzi-ne, Doamne, şi trimite Mila Ta peste neamul nostru Românesc.

  Că numai a Ta este puterea şi mărirea și numai Tu vei întoarce râurile Neamului nostru la matca străbună, ca să se laude numele Tău în veac, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

  (Rugăciune compusă de Părintele Ilie Lăcătușu, sfințitul mărturisitor, rugăciune cuprinsă în slujbele duminicale ale Bisericii Ortodoxe Române „Buna Vestire” din Sydney, Australia.)

 6. P.S. Poate greşesc, dar, lumeşte vorbind, nu prea mi se pare normal să dai lecţii celor cărora, le-ai cerut cândva Lumină, chiar dacă ai ajuns ,,muşchiulos,, prin conjucturi favorabile istorice şi geografice…
  P.P.S. Hary Trumann i-a pus, în 1948, Patriarhului Athenagoras avionul pesrsonal pt. a ajunge la C-pole. Poate Athenagoras o fi fost ,,racolat,, de CIA. Cine poate şti? Sigur a fost folosit ca pion împotriva Moscovei…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)