Sinodul din Creta, Super memorandumul și pandemia

,,Sfântul și Marele” Sinod din Creta, din iunie 2016, reprezintă, în opinia mea, o întrunire menită să ofere o bază legală de aplicare a Super memorandumului semnat la Strasbourg în iunie 2014[1]. Este o parte a unui plan diabolic, cu urmări pe toate planurile. Este o întrunire menită să-l scoată pe Hristos din inimile oamenilor, Singurul lor Sprijin adevărat. Mă întreb de către cine ar putea fi considerat sfânt? Poate pentru dușmanii lui Hristos și a ideii de sfințenie! De către cei care vor să ne mintă, în loc să ne îndrume spre mântuire! Cum să se aducă o asemenea hulă Duhului Sfânt?

Am selectat câteva alineate sugestive din Super memorandum care, sub oblăduirea documentelor semnate la Sinodul din Creta, deja atestă punerea în aplicare a acestuia, din 2016! Mai întâi, voi cita câteva prevederi referitoare la Biserică.
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor. Dacă în Super memorandum Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, adică Biserica Ortodoxă, este pusă pe același plan cu ereziile, la fel s-a întâmplat și la întrunirea din Creta, din 2016!

Iar concertele de toate tipurile deja au loc în unele parohii!

11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.  De ce Vaticanul și nu Hristos? De ce a fost ales Vaticanul, dacă există atâtea mijloace de informare prin care se poate stabili care este adevărul în materie de credință creștină? Chiar dacă în documentele întrunirii din Creta nu s-a precizat acest lucru, se observă cum, profitându-se de erezia infailibilității papale, Papa este acceptat, în mod tacit, drept conducător în unele patriarhii, mai ales în Patriarhia Română, unde a fost deja primit cu un fast suspect.

Dacă strănută Papa la Vatican, Patriarhul Daniel, la București, își pune masca! Și îi obligă și pe ceilalți să procedeze la fel, indiferent de vârstă, alăturându-se, ca și Papa, puterii lumești! Dacă papismul a fost militarizat deja, se încearcă același lucru și la ortodocși! Așa se explică toate caterisirile nedrepte ale opozanților Trădării Ortodoxiei de la Creta și abuzurile comise asupra preoților care au luat atitudine față de această trădare! Dacă Papa acceptă ideea de pandemie, la fel procedează și Patriarhul Daniel, chiar depășindu-și în zel superiorul! Dacă Papa Francisc acceptă vaccinul contra COVID -19, probabil, îl va accepta și Patriarhul Daniel! Nu contează ce conține și ce efecte are pe plan social și spiritual!

Iată un rezumat al materialului video https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=oRm39OMO4MY&feature=emb_title (,,Apel de trezire către umanitate. Se pregătește vaccinul luciferaza!”):

,,Rezumativ, clipul vorbește despre transhumanism, adică despre trecerea de la omul actual (homo sapiens, omul 1.0), la omul “îmbunătățit” genetic sau prin bio-tehnologie, la omul re-editat (homo deus, omul 2.0). În clip se vorbește despre vaccinul celor de la Moderna, o companie de biotehnologie care lucrează la primul său vaccin, bazat pe ARN modificat genetic, odată cu care în corpul omului nou-normal se vor introduce o enzimă cu nume ciudat – luciferaza (s.n), cu rol de marker identitar, și niște nanoroboți – hydrogel, cu rol de conexiune permanentă la centrul de control și supraveghere operat de proprietar (s.n). În clip se vorbește, de asemenea, de implicarea armatei americane în proiect (prin DARPA) și de obligativitatea vaccinarii sub pretextul neutralizării covid-19.”[2]

Adică scopul vaccinării nu este protejarea, ci înrobirea noastră! Cei care acolo, în lojile masonice, se închină altui ,,domn” și nu lui Iisus Hristos, vor să ne predea și pe noi în ghearele necuratului, să ne facă sclavi controlați permanent, iar în locul numelui de Botez să ne determine să primim un număr de om al cărui semn este 666! Însă acceptarea numărului în locul numelui de Botez este incompatibilă cu mântuirea! (Apocalipsa, cap. 13-15). Și mai vor ca ascultarea ortodoxă față de Dumnezeu să fie înlocuită cu ascultarea de om!

Acest articol din Super memorandum reprezintă, de asemenea, o hulă imensă adusă Duhului Sfânt și o poartă de intrare pentru toate aberațiile pe care le-ar putea debita conducătorii acestei lumi și pe care Papa, cu a sa infailibilitate, le-ar putea promova.

Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.
Tot din 2016, așadar! Ce fel de eră? Desacralizată? S-au înmulțit fariseii, cărturarii și iudele, Doamne! Acum ești răstignit în plan euharistic, Doamne, Iisuse Hristoase! Dă-ne putere să rezistăm în aceste vremuri de grea încercare și să ne opunem forțelor răului! Sub masca luptei împotriva coronavirusului, se ascunde lupta împotriva Ta, Doamne! Cum ne mai suporți?

Dintre pevederile referitoare la spitale și la sistemul de sănătate, am selectat articolul:

3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de detenţie. Ce să înțelegem de aici? Vor exista cu adevărat spații speciale de detenție sau fiecare salon poate deveni un asemenea spațiu, în funcție de corectitudinea/incorectitudinea politică a pacientului, de compatibilitatea cu solicitanții de organe etc?

Iată și câteva prevederi ale Super memorandumului referitoare la reforma administrativă:

Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate bisericile creştine. Dacă ne spuneau de existența acestei prevederi, probabil, ar fi existat multe împotriviri. Așa că trebuia inventat un sistem de manipulare a opiniei publice, adică pandemia, iar sistemul de supraveghere electonică să fie numit vaccin și introdus în mod fraudulos în corpul uman! Ceea ce ni se prezintă drept avantaj are mari dezavantaje, implicând pierderea libertății și a mântuirii!

2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe planetă(s.n). Ce să întelegem de aici? Puterea politică mondială nu dorește mântuirea oamenilor, ci crearea unui Sistem față de care omul să simtă frică, folosindu-se atât de Ortodoxie, cât și de toate ereziile de pe glob! Dacă e așa, atunci mă întreb ale cui interese le-au reprezentat cei care au semnat documentele din Creta cosmetizate în așa fel încât să nu se vadă cu ușurință Super memorandumul din 2014 dintre rândurile acestuia? Dar cei care au semnat Super memorandumul, care stă la baza acestor documente?

4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene. Supunerea față de prevederile acestui articol este din ce în ce mai evidentă, anormalitatea fiind acceptată ca normalitate, fără prea multe împotriviri.
4b.
Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali, a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale. Supunerea față de prevederile acestui articol s-a observat cu prilejul Referendumului pentru familie din 2018.

11e. Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme, cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro. Bani destinați tuturor trădătorilor din toate domeniile de activitate din care să se poată oferi cel puțin câte 30 de arginți fiecărui iuda! Astfel asistăm la vinderea conștiinței pentru avantaje materiale! Într-o țară sărăcită cu premeditare, se găsesc destui oameni pătimași, dornici să se înfrupte din acești bani. Nu e de mirare că la noi se iau cele mai drastice măsuri împotriva cronavirusului!

  1. Declaraţie complementară: Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.), aşa cum aceasta a fost înfiinţată la data de 21.09.2001 şi îşi are sediul provizoriu în Washington, precum şi cu Forţele Federale Americane pentru Gestionarea Situaţiilor Speciale (F.E.M.A.) cu sediul în Washington şi Baltimore, aşa cum acestea au fost înfiinţate la data de 17.11.1984. (s.n) În colaborare cu Armata Europeană, înfiinţată la Constantinopol la data de 26.10.2001 şi având sediul provizoriu în localitatea Mons, Belgia, şi cu celelalte autorităţi militare europene şi locale, forţele amintite mai sus vor asigura ordinea şi siguranţa în toate fostele state naţionale ale Uniunii Europene şi în toate Bisericile creştine, precum şi pentru toate dogmele şi religiile de pe teritoriul Uniunii Europene.

De asemenea, ne asumăm răspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetăţenilor, în vederea asigurării siguranţei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere de ultimă generaţie în toate instituţiile europene, în toate oraşele Uniunii Europene, în mănăstiri, biserici şi instituţii publice. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei Religioase.(…)

Mi se pare foarte interesantă fraza următoare:
Noi, semnatarii prezentului înscris, ne angajăm, începând cu data de 1 iunie 2016, să asigurăm siguranţa şi ordinea publică.
Cum adică? Semnatarii Super memorandumului sunt reprezentanți ai unor biserici ortodoxe și ai unor culte! Cum vor asigura siguranța și ordinea publică? Asta le cere Hristos? Asta au propovăduit Sfinții Apostoli?

Din articolul 22 al documentului vânzării Ortodoxiei la Creta Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”,  aflăm cu stupoare următoarele: ,,Biserica Ortodoxă condamnă orice tentativă de dezbinare a unităţii Bisericii, din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării sau a unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice”. Despre ce biserică este vorba aici? Dacă apărarea Ortodoxiei autentice devine ceva condamnabil înseamnă că reprezentanții Bisericilor Ortodoxe, participanți la acest pseudosinod, în circumstanțele semnalate, au introdus șarpele veninos în document dovedind că luptă pentru unitatea unei false biserici create din toate religiile și confesiunile și subordonate puterii politice! Unitatea unei astfel de bisericii este o mască pentru lovirea Ortodoxiei din interior!

În încheiere, citez rugăciunea stareților de la Optina împotriva pecetluirii cu semnul lui Antihrist care ne-au avertizat din timp că vor veni astfel de vremuri:

,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzeşte-ne de înşelăciunea vicleanului Antihrist, a cărui venire se apropie, şi ne izbăveşte de toate uneltirile lui. Acoperă-ne pe noi şi pe toţi dreptmăritorii creştini de mrejele lui cele viclene, în tainica pustie a mântuirii Tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica lui Dumnezeu şi să ne depărtăm de Tine şi de Biserica Ta cea sfântă. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim şi să murim pentru sfânt numele Tău şi Credinţa cea adevărată, decât să ne lepădăm de Tine şi să primim semnul spurcatului Antihrist şi să ne închinăm lui. Dă-ne nouă, zi şi noapte, lacrimi să plângem greşalele noastre şi îndură-Te de noi, Doamne, în ziua Înfricoşătoarei Tale Judecăţi. Amin.”

Prof. Lucreția P.

[1] https://www.apologeticum.ro/2016/03/super-memorandumul-si-noua-super-religie-masonica-mondiala-si-biserica-in-perioada-2016-2020/

[2] https://www.facebook.com/gheorghe.piperea/posts/3410583229007278?__tn__=K-R

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

4 comentarii la “Sinodul din Creta, Super memorandumul și pandemia

  1. E TIMPUL MÀRTURISIRII LUI IISUS – HRISTOS, ÌN FAȚA OAMENILOR. AMIN! ÌNGRÁDIȚI – VÀ DE ECUMENISM, EREZIA EREZIILOR, FOCUL IADULUI CELUI VEŞNIC, DUPÀ SFATUL SFINȚILOR NOŞTRI PÀRINȚI DIN TOATE NEAMURILE ORTODOXE. AMIN! IISUS – HRISTOS – CERCETAŢI DUHURILE ŞI LUAŤI CE E BUN. AMIN! SFÌNTUL APSTOL PAVEL – NU PUTEȚI SLUJI LA DOI STÁPÌNI, ORI SLUJIȚI LUI DUMNEZEU, ORI LUI MAMONA. AMIN!

  2. Pingback: OrtodoxINFO
  3. Sa nu fim asa apocaliptici, sa nu credeti ca toti preotii sant trădători si ca toti tac! Sant si preoti care mărturisesc despre tot ce ati discutat fratiile voastre! Adevarul e ca sant pe la sate mai izolate, care au incomodat si nu au suflat in ciorba ierarhilor! Sa ne rugam ca sa fie cati mai multi care sa ia atitudine! Iertare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)