Scrisoare către susținătorii învățăturii hulitoare de Hristos a părintelui Staicu și a monahului Sava

Sora Maria Petrariu ne-a trimis spre publicare o nouă scrisoare, adresată de această dată celor care susțin doctrina monahului Sava, conturată la așa-zisa sinaxă de la Roman, potrivit căreia toți cei ce nu au întrerupt pomenirea sunt eretici și se împărtășesc spre osândă cu Taine pe care Duhul le sfințește, deși ele sunt date exclusiv unor eretici.
În ziua în care am publicat articolul în care comentam această „teologie” blasfematoare, susținând că singura soluție teologică de ieșire din această serie de consecințe logice ce duc spre erezie și hulă este eliminarea afirmației că toți cei ce nu au întrerupt pomenirea sunt eretici și introducerea unor distincții obligatorii între cei ce acceptă și mărturisesc erezia și cei ce, deși pomenesc încă din inerție sau frică de ierarhii persecutori, nu sunt de acord cu erezia ecumenistă, preotul Staicu a propus, în aceeași retorică care l-a făcut cunoscut, ca un răspuns la teza propusă de noi afirmațiile monahului Sava din ultima sa conferință susținută în România.
Dincolo de dezamăgirea că un doctor în teologie nu reușește să argumenteze un argument serios, limitându-se la a recomanda o scriere a unui simplu monah, care, cu smerenie, spre lauda cuvioșiei sale, a afirmat de mai multe ori că nu este un învățat, ci un simplu monah, reține atenția că autorul textului recomandat de preotul Staicu încerca în acel articol să aducă diverse afirmații ale Sfinților Părinți în sprijinul ideii susținute de cuvioșia sa și de sinaxa de la Roman.
O analiză rapidă a acelor citate patristice ne arată că din ele nu transpare în niciun caz că întregul popor este eretic doar pentru că nu a întrerupt pomenirea, prin urmare, nu se poate susține ideea hulitoare că tot poporul este eretic, dar că Duhul Sfânt sfințește Taine valide pentru ca poporul eretic să le ia spre osândă.
În plus, în argumentarea monahului Sava am regăsit acel citat din Scrisoarea către Mahara, a Sfântului Teodor Studitul, pe care monahul l-a falsificat total în alt text de acum un an, pentru a da impresia că Sfântul Teodor susține că preotul care pomenește nu mai este ortodox, când în traducerea română se vede clar că Sfântul Teodor spune că se întinează cei ce pomenesc, chiar dacă sunt ortodocși, ceea ce e cu totul altceva.
Din acest motiv, l-am rugat pe preotul Staicu să ne pună la dispoziție textele grecești din sursele directe, nu din textul monahului Sava, pentru a putea și noi să ne facem, de la caz la caz, impresia despre ce spun Sfinții citați cu adevărat.
Până o va face, vă propunem lecturii această scrisoare a sorei Maria, în care domnia sa surprinde, din perspectiva unui simplu mirean, situația creată prin afirmațiile grupului autointitulat „acrivist”.

Trăim vremuri de nestatornicie, mai rele și primejdioase cum nu au mai fost în istoria de 2000 de ani a Ortodoxiei – când credința ortodoxă ne este atacată de toate puterile întunericului prin erezia ecumenismului, care a pătruns în Biserică prin ierarhii care L-au trădat pe Hristos la sinodul eretic din Creta și distruge credința noastră din interior, dar și prin schisma care și-a făcut loc în mișcarea antiecumenistă din România prin învățătura hulitoare de Dumnezeu, care ajută sistemul ecumenist, formulată cu viclenie de către părinte Staicu și monahul Sava, pentru a duce în derizoriu lupta unor oameni onești, care apară dreapta credința ortodoxă..

Imediat după iunie 2016 când noi toți, preoți și credincioși, ne-am îngrădit de erezia ecumenismului introdusă în Biserică și eram uniți într-un cuget în lupta împotriva ereziei, ierarhii trădători în Creta și susținătorii lor ne considerau fanatici și schismatici – în afara Bisericii – afirmație neadevărată și contrazisă de canonul 15 Constantinopol.

Știind că nu au suportul pentru a ne considera schismatici, văzând și amploarea mișcării antiecumenste din România cu centrul de greutate la Rădeni, era necesar să găsească o soluție – o învățătură schismatică pentru a o fărâmița și, de asemenea, pentru a crea o adevărată percepția de schismatici pentru cei îngrădiți de erezie.

Pe toți ne-a surprins întorsătura “din senin” a monahului Sava și părintelui Staicu în septembrie 2017, când spuneau că merg “calea acriviei” Sfinților Părinți în lupta împotriva ereziei, urmați de părintele Spiridon și părintele Xenofont de la Rădeni – căreia părinții echilibrați și domnul Mihai-Silviu Chirilă i s-au opus cu toată forța și convingerea, sesizând viclenia și intenția perfidă a acestora.

Să fie întâmplătoare învățătura schismatică a părintelui Staicu și monahului Sava care a făcut atâta tulburare și dezbinare obținându-se astfel și suportul real pentru a ne considera pe toți schismatici și fanatici, în afara Bisericii ??

Ne amintim că, la vremea respectivă eram cu toții în biserica din Rădeni, când domnul teolog Mihai-Silviu Chirilă ne-a explicat teologic, pe înțelesul tuturor, în baza canoanelor Sfinților Părinți, schisma pe care o pregătesc părintele Staicu și monahul Sava – ruptură care mai apoi s-a produs și o trăim cu toții din plin. Pentru că era o piedică în provocarea schismei, domnul Mihai Chirilă a și fost determinat să plece de la Rădeni, în plină campanie de denigrare și defăimare inițiată de părintele Staicu și susținătorii săi.

Așa se explică râvna sfințiilor lor de a merge prin țară pentru a înșela sufletele organizând așa-zise sinaxe la Roman, Satul Mare, Mestecăniș.

Cei de bună credință părinți și credincioși cu o conștiință trează au înțeles și nu au căzut în înșelare, iar cei orbiți de mândrie și de “părtășia la erezie” inventată tot de părintele Staicu și pusă pe seama domnului Mihai-Silviu Chirilă, cu asta au rămas apărând acum o învățătură schismatică, potrivnică lui Hristos și sortită eșecului.

Aș vrea să răspund susținătorilor părintelui Staicu și monahului Sava care întreabă unde și când au afirmat “învățătorii” lor că Duhul Sfânt sfințește Tainele spre osândă?

Monahul Sava și părintele Staicu își expun învățătura hulitoare de Dumnezeu la Sinaxa de la Roman din ianuarie 2018 unde au participat și părinții de la fostul Rădeni – făcându-ne și pe noi credincioșii, să acceptăm, fără voia noastră, această învățătură  care ne-a fost impusă de părinții participanți.

Înainte de organizarea sinaxei de la Roman, toate deciziile aberante, prezente mai apoi pe ordinea de zi a sinaxei, au fost pe agenda de lucru a părintelui Staicu fiind publicate pe pagina de internet a domniei sale., Considerându-se un fel de lider spiritual, propunea și excluderea domnului Chirilă din mișcarea antiecumenistă din România.

De ce spunem că monahul Sava afirmă că Duhul Sfânt sfințește Taine spre osânda pomenitorilor

Așadar, Sinaxa de la Roman preia toate cele hotărâte înainte de monahul Sava și părintele Staicu :

La punctul 7 se spune: “Nu susținem ca Tainele pe care le săvârșesc ereticii ecumeniști care nu au fost condamnați încă sinodal sunt invalide”.

Acest adevăr este călcat în picioare și anulat prin punctul 8 astfel: „Tainele săvârșite de ereticii ecumeniști nu sunt spre sfințirea și mântuirea celor ce le primesc, ci spre osânda lor, datorită credinței lor eretice. Acesta este motivul pentru care noi am întrerupt comuniunea cu ei”.

Adevărul amestecat cu minciuna – cum îi place vrăjmașului neamului omenesc.

Aceasta este învățătura hulitoare acceptată la Roman care a rupt în două mișcarea antiecumenistă din România! Părintele nostru mărturisitor Vasile Ioviță, participant la Roman, a respins pe loc această pretinsă sinaxă care batjocorește pe Hristos. Neacceptând vicleniile de la Roman și avându-L pe Hristos în inimă, imediat s-a alăturat părinților și credincioșilor care mărturisesc curat pe Hristos.

În schimb, părinții noștri de la Rădeni, primind toate vicleniile au primit și această învățătură hulitoare de Dumnezeu a monahului Sava și părintelui Staicu pe care a impus-o și credincioșilor, urmând ca acești părinți împreună cu ucenicii lor să ia calea afară din Biserică, slujind acum în niște imitații viclene ale acesteia, pentru că, acceptând batjocorirea lui Hristos, se înțelege că nu-L mai au alături.

Au trecut aproape doi ani de tulburare și dezbinare între noi îngrădiții de erezie și constatăm că “cineva” nu le dă voie fraților noștri să vadă Adevărul .

Mare este orbirea lor – se comportă de ca și cum nimic nu s-a întâmplat – Îl laudă și Îl preamăresc pe Hristos în văzul tuturor – fanatismul și formalismul în îndeplinirea slujbelor este la loc de cinste. Sunt în întuneric și numesc întunericul lumină, precum spune Sfântul Nicolae Velimirovici celor care hulesc Duhul Sfânt, în loc să se pocăiască și să caute Lumina.

Sub ochii noștri se împlinesc cuvintele profetice ale marelui ierarh Averchie Taușev unul din cei mai mari apărători ai sfintei noastre Ortodoxii care spunea: ,,Faptele fraților noștri se potrivesc pe dinafară cu toate preceptele credinței, dar pe dinăuntru, nu. Inima nu este îndreptata către Hristos. Chipul din afară al Bisericii al Ortodoxiei adevarate poate fi copiat cu atăta viclenie întocmai, încât să poată fi în stare să-l înșele pănă și pe cei aleși,,

Dacă la momentul respectiv – ianuarie 2018, când o parte din părinții noștri de la Rădeni care s-au văzut menționați fără acordul lor în Comunicatul Preoților de la Rădeni, nu ar fi tăcut – alăturându-se celorlalți părinți care au primit înșelarea, unii participând și la Roman – nefiind de acord cu cele stabilite acolo, ci ar fi demascat acțiunile viclene și perfide ale părintelui Staicu și monahului Sava, schisma nu s-ar fi produs. Am fi fost împăcați cu Hristos și uniți în lupta contra ereziei .

Reamintesc faptul că acel Comunicat al Preoților de la Rădeni a fost conceput tot de părintele Staicu și monahului Sava cu scopul de a ne influența conștiințele – îndemându-ne să respingem Proiectul de rezoluție al părinților și teologului Mihai Silviu Chirilă care ne ajuta pe noi credincioșii să nu cădem în extreme (ecumenismul și schisma) impunându-ne în același timp, să acceptăm fără voia noastră o învățătură schismatică.

Când s-a publicat acel comunicat, pe situl părintelui Staicu scria: “mare bucurie în cer și pe pământ” – pentru că reușea astfel să producă ruptura în mișcarea noastră a celor îngrădiți de erezie și implicit căderea Rădeniului ! Asta da, bucurie mare, pentru monahul Sava și părintele Staicu, dar pentru noi credincioșii începutul  tulburărilor și necazurilor pentru că rămâneam fără un loc de rugăciune și dezbinați

Prin deciziile pe care le-ați adoptat la Roman, nu ați arătat respect față de canoanele Bisericii mai mult ați născocit invenții și aberații pe care cu viclenie le puneți pe seama Sfinților Părinți.

După Sfântul Grigorie Palama, chiar și numai dacă ați fi șovăit în mărturisirea ortodoxiei – ați fi nevrednici de treapta preoției.

Analizând deciziile aberante de la Roman, cu îngrijorare constatăm că sunteți vrăjmași ai Lui Hristos, pentru că ați cutezat a huli Duhul Sfânt, lăsând să se înțeleagă ușurița și nepăsarea cu care ați judecat că tot poporul român primește toate Sfintele Taine spre osândă – spre iad. E înfricoșător!

Judecând astfel că tot poporul român primește Sfintele Taine spre osândă, e ca și cum nu mai avem Sfinte Taine mântuitoare: Botez, Mirungere, Sfântă Euharistie, Cununie,  Hirotonie – hotărâți astfel întreruperea succesiunii apostolice și celelalte, și astfel, Biserica să înceteze să mai existe după judecata domniilor voastre! O blasfemie, o batjocoră adusă Lui Hristos și Bisericii Sale!

 

 

Erijându-vă în “sinod”, judecând că toți pomenitorii sunt eretici sau părtași la erezie, pentru care ați hotărât că și ei sunt tot eretici – părtășia la erezie pe care o invocă toți adepții învățăturii schismatice, călcând în picioare poruncile lui Dumnezeu, prin ura asupra aproapelui, lăsați să se înțeleagă că tot poporul român – cele aproape 19 milioane de suflete trebuie să primească toate Sfintele Taine spre mântuire de la părintele Staicu și de la părinții care au primit învățătura lor: părintele Vasile Savin, părintele Elefterie, părintele Spiridon, părintele Xenofont, părintele Ieronim, părintele Antim, părintele Ghedeon, părintele Ghervasie, părintele Mina, părintele Vichentie pentru că doar sfințiile lor sunt singurii din România și din lume, care nu sunt eretici și săvârșesc Sfintele Taine nu spre osândă ca la ereticii ecumeniști, ci spre mântuire!

Așadar, Duhul Sfânt nu mai este în Biserică lui Hristos, este la domniile lor care constituie “biserica” închipuită de ei. O blasfemie! Batjocură peste batjocură adusă lui Hristos și Bisericii Sale! Iar aberațiilor nu li se poate întrevedea limita!

Pocăiți-vă de calea pe care ați apucat, care vatămă cugetul ortodox al multor suflete care vă urmează și pentru care veți da răspuns la scaunul de judecată !

Credincioșii din țară care vă mai susțin, îndoctrinați de această învățătură hulitoare de Dumnezeu, au ajuns să creadă că nu mai este Har în Biserică pentru că toți pomenitorii sunt eretici sau părtași la erezie, care sunt la fel, adică eretici. Cei care urmează părinții de la fostul Rădeni, înșelați de această învățătură, îmi trimit mesaje de ca și cum ar exista numai “biserica nepomenitorilor”, din care fac parte numai frățiile lor, nici măcar noi ceilalți, care am întrerupt pomenirea odată cu ei și nu am făcut nicio greșeală care să ne facă să fim considerați “neoeretici”, “neoecumeniști”, după cum minte părintele Staicu. Cred că ei, împreună cu duhovnicii lor, sunt precum “cei 8 rămași după potop” cum spune o ucenică a părintelui Antim pe Strana Ortodoxă. Ferească Dumnezeu!

„Sinaxa” repomenitorilor îl „excomunică” pe ieromonahul Tihon pentru că nu îl pomenește „pe episcopul nostru…”

Spre deosebire de frații noștri cu viziune schismatică, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi ducem lupta contra ereziei ecumenismului alături de frații noștri îngrădiți de erezie din Ucraina, Moldova, Rusia, Grecia, etc., cu nădejdea că Dumnezeu va îngădui organizarea unui viitor Sinod panortodox care să condamne atât hotărârile Sinodului eretic din Creta, cât și schisma care tinde să capete proporții în Ortodoxie.

Cu frică și îngrijorare constatăm că părinții căzuți în hulirea Duhului dau puteri mai mari diavolului decât are acum în lume.

Există Har în Biserică! Pomenitorii sunt în Biserică pentru că nu sunt condamnați și tăiați din Trupul Bisericii de un Sinod. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fim nepăsători ! Este nevoie de conștiință trează, de mărturisire pentru a-l face și pe aproapele nostru să conștientizeze pericolul ereziei ecumenismului, dar și al schismei provocate de cei care s-au despărțit de noi, acceptând învățătura schismatică a monahului Sava și părintelui Staicu. Așadar, să ne ferim de extreme care sunt un pericol pentru mântuire!

Părintele Staicu și monahul Sava au primit atâtea atenționări pentru derapajele domniilor lor, dar, din nefericire după cum bine se știe, în loc să abandoneze această învățătură pierzătoare de suflete, vin cu tot felul de minciuni, defăimări și acuze nefondate la adresa domnului Mihai-Silviu Chirilă, a părinților și a credincioșilor care demască faptele lor care batjocoresc credința noastră ortodoxă. Au o datorie față de ereticii ecumeniști să submineze din interior lupta noastră pentru apărarea credinței.

În declarațiile domniilor lor prin țară, pe unde umblă și smintesc poporul arătă că mărturisesc Ortodoxia, dar de fapt doar mimează acest lucru, pentru că faptele și acțiunile domniilor lor îi vădesc – cel mai grav fiind pervertirea cugetului ortodox al celor care au primit învățătura domniilor lor hulitoare de Dumnezeu.

Iată de ce noi nu trebuie să alegem tăcerea când credința ne este batjocorită!

Conștiința, care este vocea lui Dumnezeu în sufletul omului, nu poate fi redusă la tăcere. Mai devreme sau mai târziu, aici sau în viața cealaltă, conștiința se va impune cu toată puterea, ca un judecător aspru și nemilos al nostru pentru toate faptele și trăirile în care ne-am complăcut.

Pentru oamenii suferinzi de boala mândriei de autoimpunere – vocea conștiinței este respinsă, consecințele fiind devastatoare: împietrirea inimii de a nu vedea adevărul și dreptatea lui Dumnezeu. Singura noastră cale de mântuire este pocăința și împăcarea conștiinței în această viață pământească, altfel, va veni judecata lui Dumnezeu.

Așadar, susținătorii părintelui Staicu și monahului Sava decât să-și piardă timpul născocind idei și soluții și “citate” trunchiate din Sfinții Părinți pentru a salva învățătura lor hulitoare de Dumnezeu, demascată la pretinsa sinaxă de la Roman și cunoscută acum de tot poporul care Îl mărturisește curat pe Hristos, mai bine și-ar folosi timpul pentru a explica preoților și credincioșilor înșelați că această învățătură este pierzătoare de suflet care ajută ereticilor ecumeniști pentru a ne considera pe noi toți schismatici și rătăciți, în afara Bisericii.

Cei care ne-am îngrădit de erezie trebuie să stăm în limitele canonului 15 I-II de la Constantinopol și să încercăm cu ajutorul lui Hristos și cu puterile noastre slabe să curățim Biserica de erezia ecumenismului (măcar s-or trezi unii dintre ei să nu mai “liniștească” conștiințele credincioșilor prin predicile lor pierzătoare de suflet, că nimic grav nu s-a întâmplat în Creta!) și, de asemenea, să-i demascăm pe impostorii care inventează învățături schismatice ce ajută ecumeniștilor să înainteze glorios pentru “unirea bisericilor”.

Toată lumea de bună credință s-a lămurit că monahul Sava și părintele Staicu sunt doi lupi îmbrăcați în blană de oaie care intră în turmă și o atacă. Ei nu luptă pentru apărarea dreptei credințe, luptă să țină credincioșii în înșelare și să mai atragă și pe alții, prin apărarea învățăturii lor și prin denigrarea și defăimarea în continuare a părinților și credincioșilor onești care apără dreapta credință, pentru a duce în derizoriu lupta mișcări antiecumeniste din România.

Nu putem să nu observăm că această acțiune de dezbinare a mișcării antiecumeniste și de scoatere din luptă a unei mari părți a mărturisitorilor a dat curaj ierarhilor ecumeniști, care au trecut cu vederea apostazia episcopului Sofronie, nedându-i nici măcar o mustrare cât de mică, și planifică să îi scoată cu bodyguarzii pe mărturisitorii de la Orășeni.

Nu vor reuși, pentru că sunt părinți și credincioși mărturisitori care au, cu ajutorul lui Dumnezeu, conștiință trează și nădăjduim că și părinții și credincioșii de la fostul Rădeni și din țară, care au îmbrățișat această învățătură, să conștientizeze că este păgubitoare și s-o abandoneze.

Când vorbim de schismă, vorbim cu durere, deoarece sunt frații noștri, care au dat crezarea ideilor schismatice străine de trăirea în Hristos.

Nu toată lumea a reușit să discearnă problemele apărute după sinodul eretic din Creta – nu înțeleg viața canonică. Dacă existau temeinice cunoștințe teologice, dacă la mijloc nu era slava deșartă, dacă întâietate nu ar fi avut cele materiale în detrimentul celor duhovnicești a vieții în Hristos, nu ar fi părăsit Biserica.

Iată de ce este necesar ca părintele Elefterie, care a organizat sinaxa de la Roman, să cheme toți părinții și credincioșii, participanți la sinaxele păgubitoare de suflet, dar și pe cei care nu au participat dar au acceptat să slujească cu aceștia, îmbrățișând până la urmă și ei această învățătură schismatică, și să organizeze o sinaxă în care să se dezică public de învățătura hulitoare de Dumnezeu care a smintit atâtea suflete și să se întoarcă în Biserică de unde au plecat prin înșelare, să fim la fel cum am fost uniți în lupta contra ereziei ecumenismului.

Să avem nădejdie în Hristos! Să nu facem voia noastră: să judecăm și să hotărâm noi în locul Lui!

Adevărat spune părintele Vasile Ioviță că dacă Biserica era o alcătuire exclusiv omenească, de multă vreme ar fi pierit. Câtă vreme Hristos este la cârma Ei, să nu ne temem.

Lupta pentru apărarea dreptei credințe cu erezia și cu schisma care pun în pericol unitatea Bisericii este o luptă canonică permanentă a noastră cu acțiunile viclene ale ecumeniștilor, dar și cu viziunile schismatice care urmăresc să zădărnicească lupta noastră pentru apărarea dreptei credințe ortodoxe.

Condițiile mărturisirii sunt îngăduite de Hristos pentru a se lămuri în văzul lumii care sunt cei care Îl mai urmează, pentru a fi vădiți mărturisitorii – urmași apostolici,  dar și fariseii – hulitori de Hristos, precum Iuda.

 

Maria Petrariu

Tg. Neamț

Tel . 0746806320

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

5 comentarii la “Scrisoare către susținătorii învățăturii hulitoare de Hristos a părintelui Staicu și a monahului Sava

 1. Chirila ,nu te mai opresti in a baga zanzanie intre cei care s-au ingradit de erezia ecumenista???De ce nu-ti vezi tu lungul nasului si nu te inchizi undeva sa te rogi ptr unitatea in dreapta credinta in loc sa umblii cu barfe peste tot???Ti-ai parasit duhovnicul si o faci pe invatatul dar calci in strachini „teologule”.

  1. Radu Malos, aceste panseuri au binecuvantarea parintelui Antim? Sau sunt inspirate de catre sfintia sa?
   In loc sa aveti macar o idee teologica, o tot tineti ca un disc spart cu faptul ca mi-am parasit duhovnicul. V-am mai spus si va mai repet, duhovnicul meu m-a tradat si m-a alungat de la scaunul spovedaniei pentru ca asupra sfintiei sale au facut presiuni membrii grupului schismatic al monahului Sava.
   Sa nu credeti ca daca repetati la nesfarsit o minciuna ea devine adevar. Nu devine.
   In rest, cand aveti o idee teologica cat de mica, ce merita atentia, mai scrieti-ne, pana atunci, nu va deranjati sa mai mazgaliti paginile de internet ca nu va publicam aceste izbucniri ale unei frustrari primitive, care va arata ca un simplu flecar, nu ca pe un crestin preocupat de dreapta credinta.
   Va invit sa aratati o singura barfa pe care eu am spus-o pana acum. Faceti o dovada, nu baliverne de om fara niciun frau al limbii.
   Sanatate.

  1. Da, cititi avertismentul dinaintea rubricii de comentarii si nu va mai osteniti sa produceti toata otrava cu care incercati sa va aparati idolul. Acuza de barfa trebuie dovedita, nu ati dovedit nimic, decat un spirit simplist, caruia i se pare ca e mare marturisitor pentru ca i se permite sa delireze pe o rubrica de comentarii.
   Daca nu scrieti ceva care sa si aiba o valoare teologica, nu va mai asteptati sa fiti publicat.

 2. Pentru radu:

  Cuvintele dv n-au nicio acoperire!
  Deschideți ochii ca să vedeți că sunteți în schismă! Împreună cu părintele Antim, desigur.
  Faptul că domnul Mihai-Silviu Chirilă nu-l mai are duhovnic pe acest părinte mi se pare a fi o lucrare a lui Dumnezeu.
  Dar voi prezentați-ne episcopul vostru!
  Cum sunteți biserică fără episcop?
  Și un preșcolar ar ști atâta lucru.
  Chiar așa de orbi sunteți?
  Vă considerați precum “cei 8 rămași după potop”și nu aveți episcop?
  Cum justificați aceasta?
  E atât de elementar.
  Puteți fi biserică fără episcop?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)