Rădeniul de după Rădeni

În urmă cu o săptămână, preoții de la Rădeni au părăsit schitul împreună cu ucenicii lor, ca urmare a unor tulburări create de faptul că egumenul schitului, ieromonahul Pamvo Jugănaru, ar fi afirmat că “în potirul ecumeniștilor nu se află Hristos, ci satana”.

În duminica aceea, părintele Pamvo a ținut un cuvânt foarte vast, în care “cu cărțile pe masă” a explicat cum Sfântul Teodor Studitul învață că la eretici nu mai este Hristos, ci satana în potir, ignorând faptul că sfântul vorbea despre două erezii, una necondamnată și una condamnată, și numai despre “tainele” ereticilor condamnați spunea că ele nu sunt taine, ci lucrări demonice.

Monahii Sava și Efrem ruinează reduta antiecumenistă de la Rădeni

Săptămâna aceasta părintele Pamvo a apărut la altar pentru a-și cere iertare pentru afirmațiile de săptămâna trecută, subliniind că “a greși e omenește, dar a persista în greșeală e diavolește”.

Într-o predică la fel de lungă ca și în săptămâna anterioară, părintele a apărut spășit înaintea credincioșilor, afirmând că ieromonahul Spiridon Roșu l-a ajutat să înțeleagă ceea ce se știe de mult, anume că sfintele canoane care interzic legăturile cu ereticii și statuează că ereticii nu au taine operează după o condamnare sinodală a acelora.

Egumenul de la Rădeni ne spune că a avut o revelație datorată unei “ucenițe a părintelui Spiridon”, care i-a dat să citească canonul 3 apostolic și nota la acesta a Sfântului Nicodim Aghioritul, care afirmă că cineva care este caterisibil este caterisit abia după condamnarea de către un sinod, nu înainte, iar tainele sale nu mai există abia după aceea.

Sfântul Nicodim Aghioritul ne spune în acea notă că dacă un episcop, sau preot, sau mirean greșesc, dar nu sunt caterisiți de un sinod, ei rămân necaterisiți, dar sunt învinovățiți aici, iar în viața de veci sunt pasibili de dumnezeiască osândă.

În explicația sfinției sale, părintele Pamvo folosește expresia “în părtășie cu ecumenismul”, adică celebra “părtășie la erezie”, pe tema căreia s-a creat în anul trecut un scandal artificial, întreținut, printre alții, tocmai de  cel ce l-a iluminat săptămâna trecută pe părintele Pamvo, ieromonahul Spiridon.

Utilizarea expresiei vine în contextul în care părintele Pamvo extinde nota Sfântului Nicodim Aghioritul și la cei ce sunt părtași cu cei ce sunt caterisibili, deși sfântul nu vorbește nimic despre aceia în nota la canonul 3 apostolic.

Dacă este corect să spui că cel ce împărtășește erezia unui eretic necondamnat este la fel de eretic ca și acela și va fi osândit la judecată ca și acela, este mai puțin posibil să spui că cel ce se află în părtășie cu ereticul fără a împărtăși erezia aceluia, ci din constrângere, va fi judecat de Dumnezeu ca eretic. El va fi judecat de Dumnezeu pentru neputința, lașitatea, indolența lui, dar ca eretic nu poate fi judecat decât dacă mărturisește acea erezie.

Ne-o spune sfântul Ioan Gură de Aur, citat de părintele Pamvo săptămâna trecută, că eretic e doar cel ce începe să cugete eretic, și ne-o întărește Sfântul Atanasie cel Mare, citat de către Sfântul Teodor pentru cuvintele “părtașul la erezie are aceeași osândă cu ereticul”, același sfânt Atanasie explicându-ne și ce înseamnă să fii părtaș la erezie cu aceeași osândă cu ereticul, în canonul sinodului local pe care l-a prezidat în Alexandria în 362, unde s-a hotărât că părtași la erezie cu aceeași osândă cu ereticul, ca eretici, sunt doar cei ce au acceptat erezia, au încurajat-o, au stat în comuniune cu ereticii și au propovăduit-o. Ceilalți au fost repuși în rangul preoțesc, după pocăință, chiar dacă au avut părtășie, din constrângere, cu erezia condamnată.

 

Canonul Sfântului Atanasie cel Mare despre reprimirea celor ce nu s-au făcut părtași eresului de bunăvoie

Pentru ca poporul să înțeleagă mai bine cum e cu osândirea de un sinod, părintele Pamvo face o comparație cu calendarul nou ( de la minutul 8:24), spunând că deși calendarul nou a fost osândit de către “câțiva sfinți părinți și patriarhi”, întrucât anatema acelora nu a fost pusă în practică, noi mai avem taine, mai avem aghiazmă etc.

Cu alte cuvinte, părintele Pamvo ne spune că Biserica Ortodoxă Română s-ar afla într-o stare de erezie necondamnată, întrucât ține calendarul nou, iar noi toți am fi eretici necondamnați, pentru că nu s-a găsit încă nimeni să pună în practică anatemele date de “câțiva Sfinți Părinți și patriarhi”. Afirmația seamănă foarte mult cu doctrina stilistă.

Egumenul și-a cerut iertare pentru tulburarea făcută din neștiința Pidalionului, dar a și mustrat discret gestul celorlalți preoți de a-l părăsi înainte de a încerca să se înțeleagă frățește pe tema discutată. Aceeași mustrare a făcut-o și credincioșilor, reproșându-le că nu trebuia să asculte necondiționat poruncile duhovnicilor de a se depărta așa de repede de Rădeni.

Partea a doua a predicii s-a transformat într-o discuție populară, în care unii dintre vorbitori au exprimat opinii personale cu referire la modul în care se aplică nota sfântului Nicodim Aghioritul. Unii au vorbit despre o “autocondamnare” a ierarhilor prin sinodul din Creta, lansând ideea că ierarhii din Creta s-au condamnat sinodal prin intermediul propriei semnături și nu ar mai fi nevoie să fie condamnați încă o dată. Confuzia se datorează probabil necunoașterii faptului că în istorie au mai existat episcopi participanți la sinoade eretice, de care s-au depărtat de acelea și de semnăturile lor cu prilejul sinoadelor ortodoxe care au condamnat sinoadele eretice (sinodul al VII-lea ecumenic, lepădarea de propriile semnături a episcopilor de la Ferrara-Florența etc.).

Părintele Pamvo i-a îndemnat pe oameni să se documenteze în privința canoanelor, pentru a fi informați, ignorând faptul că citirea unui canon este una, iar înțelegerea sa este cu totul altceva. E ușor de citit un canon, dar pentru înțelegerea sa mai este nevoie și de o instrucție teologică și de o trăire duhovnicească corespunzătoare.

Ușurința cu care sfinția sa a greșit, chiar și având o instrucție teologică solidă și o viață duhovnicească ireproșabilă, despre care ne spune că l-a și salvat, ar fi trebuit să îi dea de înțeles părintelui Pamvo că anumite chestiuni de teologie nu pot fi discutate înaintea poporului după principiul protestant quot capita tot sensus, “câte minți, atâtea înțelesuri”. Dacă nu a înțeles din această pățanie cât este de periculos să te apuci de tâlcuit opera Sfinților fără a fi pregătit pentru aceasta, ar fi putut face uz de canonul 64 sin. V-VI, care spune că mirenii nu pot să înceapă să fie predicatori în Biserică decât dacă au 1. binecuvântarea episcopilor respectiv a preoților sau stareților unde predică și 2. instrucție teologică solidă.

Despre motivele care au dus la despărțirea din urmă cu o săptămână, părintele Pamvo ne-a spus textual: “a venit părintele Sava aici și a început cu episcopul nostru, episcopul nostru…”, apoi monahul s-a dus la Iași, la conferința din noiembrie, unde i s-a pus o întrebare dacă se poate pomeni la liturghie o bătrână care a murit la pomenitori, iar monahul grec ar fi răspuns că nu, ceea ce l-ar fi determinat pe părintele Pamvo să creadă că aceia care sunt încă în comuniune cu ecumeniștii au soarta ereticilor condamnați.

La un moment dat, părintele a vorbit și despre faptul că “mitropolitul Onufrie a fost dat jos”, ceea ce nu este adevărat, “că mitropolitul Onufrie și Înaltpreasfințitul Longhin au încercat să se salveze”, ceea ce este iarăși o interpretare personală a realității foarte dificile din Ucraina.

Un credincios din sală a lansat ideea că unui copil botezat la pomenitori, care ajunge la vârsta înțelegerii, i se recunoaște botezul, dacă își dă seama de erezie și “vine la noi”, idee schismatică pe care a lansat-o adunarea de la Mestecăniș. Părintele Pamvo încearcă să conteste această idee, folosindu-se de argumentul Sfântulu Teodor Studitul cu privire la hirotonirea preotului de către episcopul eretic, de data aceasta necontestându-i acelui preot validitatea hirotonirii, ci doar dreptul de a sluji.

Sintetizând, se poate spune că:

 1. Părintele Pamvo a reintrat (dacă a părăsit vreodată) sub influența ieromonahilor Spiridon și Xenofont, care sunt ucenici ai monahului Sava și principalii responsabili pentru tulburările create la Rădeni, pentru faptul că au racordat schitul la gândirea extremistă a monahului grec.
 2. Egumenul de la Rădeni nu pare a agrea prezența monahului Sava Lavriotul în lupta antiecumenistă românescă, în ciuda faptului că a reintrat sub influența ucenicului.
 3. Schitul Rădeni a devenit un fel de “școală populară de interpretare a sfintelor canoane și a cugetării Sfinților Părinți”, în care fiecare își dă cu părerea pe teme patristice și canonice complexe, cu riscul evident al căderii în înșelări mai mari decât cele din care încearcă să iasă acum.
 4. Din predica părintelui Pamvo nu se înțelege prea bine ce poziție are schitul față de formula de pomenire “pe episcopul nostru…”.
 5. Cei de la Rădeni citesc cu atenție Mărturisirea Ortodoxă.

Nu știm cât au cântărit în întoarcerea celor plecați acum o săptămână argumentele teologice și cât presiunea pe care au făcut-o probabil unii dintre credincioși asupra duhovnicilor lor, când s-au văzut lăsați fără un loc de închinare, după decizia de retragere de la Rădeni, dar încheiem cu câteva nedumeriri:

 1. Cum se împacă ascultarea/consultarea părintelui Pamvo de/cu cei doi ieromonahi, Spiridon și Xenofont, cu opiniile acelora referitoare la părintele Iustin și la ceilalți mari duhovnici români, promovate pe siteuri aflate sub patronajul acestora?
 2. Cum se împacă rămânerea în comuniune cu monahul Sava și cu monahul Efrem cu opiniile acelora despre părintele Iustin, ceilalți duhovnici, dar și despre sfinți contemporani, contestați de cei doi pentru că nu au întrerupt pomenirea ecumeniștilor?
 3. Cum se împacă părintele Pamvo cu faptul că ieromonahii Spiridon și Xenofont sunt dintre cei mai fervenți susținători ai colaborării cu episcopul schismatic sârb Artemie, petrecându-și jumătate de an explicând pe internet cum acel episcop este perfect ortodox și că a procedat corect atunci când a hirotonit horepiscopi fără acordul/împotriva voinței sinodului Bisericii Ortodoxe Sârbe?
 4. Cum se împacă ideea corectă a existenței harului în Biserică până la condamnare, pe care o susțin cei doi ieromonahi, cu ideea corect remarcată de părintele Pamvo săptămâna trecută a  „ereticilor cu har” și a corelatei acesteia, ideea „căderii automate în erezie”, susținute de către adunarea de la Roman, prin numirea fără niciun criteriu ca eretici a tuturor celor care nu au întrerupt încă pomenirea?
 5. Care este poziția schitului Rădeni față de problema folosirii formulei “pe episcopul nostru…” și când se va adopta una oficială?
 6. Cine este, de fapt, în contextul insistenței nejustificate a monahului Sava pentru această formulă de pomenire, “episcopul nostru…”?  Punem această întrebare, deoarece avem suspiciunea că cei ce insistă acum atât de mult asupra ei au alte motive să o facă decât corectitudinea ei în tradiția nepomenirii din Sfântul Munte (dacă ar fi corectitudinea problema, atunci și formula „pe toți arhiereii ortodocși” ar trebui acceptată, fiind la fel de corectă).

Nu știm cum va evolua situația de la Rădeni, dacă schitul își va regăsi pacea de care are nevoie, nici dacă există uniformitate de convingeri între preoții care s-au reîntors acolo. Am văzut deja că unii dintre credincioșii nu au acceptat explicația oferită de părintele Pamvo cu privire la condamnarea de către sinod a celor care propovăduiesc erezia, insistând pe ideea radicală că aceia s-au caterisit singuri prin semnătură la acel sinod și sunt deja ca și ereticii condamnați.

Le dorim ca Dumnezeu să îi lumineze și să găsească o potecă prin care să iasă din codrul des și întunecos prin care merg acum, înainte ca lupii cei înțelegători să îi prindă și să îi sfâșie. Poate i-ar putea ajuta și încercarea de a-și răspunde la cele cinci întrebări pe care le-am pus monahului Sava înainte de conferințele din noiembrie, la care încă acesta nu a dat niciun răspuns.

Câteva teme de meditație pentru conferințele monahului Sava

 

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

 1. Se pare ca situatia se va inrautati. Se vor dezbina mai rau si se vor risipi.
  Aceasta se intampla cand toti stiu si toti conduc.
  Nici credinta nu trebuie lasata intru totul pe mana poporului.
  Pentru ca oamenii habar nu au.
  Se dezbina bisericile locale, d-apoi Radeniul!
  Am spus recent ca trebuie actionat asupra ierarhilor, mai putin asupra poporului, ca altfel iese un talmes-balmes!

 2. Poate ar trebui sa va implicati si dumneavoastra, nu doar sa scrieti articole constatatoare pe internet. Ma refer la domnul M. S. Chirila. Pr Pamvo are nevoie de ajutor si e destul de deschis si destul de smerit. Calitati pe care multi dintre parintii nepomenitori nu prea le au. Nu-i lasati doar pe semischismaticii Spiridon si Xenofont sa-l „indrume”! Sfatuiti-l si dumneavoastra direct…

  1. Domnule Vla, parintele Pamvo a primit in tot acest an invitatia la dialog din partea mea, a refuzat-o sistematic, deoarece efectiv nu cred ca doreste sa mai aiba de-a face cu mine si nu cred ca ar asculta un sfat de la mine sub nicio forma.
   Asa ca mi-a ramas o singura arma de a incerca sa fac ceva pentru Radeni, aceste articole „constatatoare”, cum le numiti dumneaovastra, care il ajuta pe parintele Pamvo sa isi indrepteze unele greseli. Imi pare rau ca trebuie sa fie publica, dar altfel nu se poate.

 3. O excelenta,fina si bine documentata analiza ,domnule teolog Mihai-Silviu Chirila cu care de altfel ne-ati obisnuit de-a lungul timpului.
  Domnul Atotmilostiv sa va rasplateasca dragostea jertfelnica cu alese binecuvantari.
  Extraordinar de importante,pe intelesul tuturor, au fost precizarile facute despre ‘greselile’ ,exagerarile,egumenului Pamvo,expuse in predici sub influenta nefasta a teoriilor raspandite de Monahul Sava si de ceilalti Preoti ai lui Hristos,membrii binecunoscuti ai gruparii Sava-Staicu-Radeni,din interiorul sau exteriorul obstei monahale a fostei cetati antiecumeniste,a carei glorie a fost de scurta durata.
  Deasemeni semnalez importanta deciziilor ca mirenii sa nu intre in polemici teologice pe bloguri,fapt care a dus,in trecut la adevarate drame,neintelegeri pagubitoare,pericole inimaginabile pentru mantuirea sufleteasca.
  Unul dintre aspectele teologice foarte importante pe care as dori sa le subliniez este problema existentei Harului la Preotii Pomenitori, despre care am fost amplu chestionata in ziua de 13 iunie 2017,de catre completul de judecata,format din 6 preoti,ca martor la recursul Parintelui Duhovnic Claudiu Buză, în cadrul Consistoriului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei,intrunit la Manastirea Antim.
  Inca de atunci am sustinut prezenta Harului in toate ierurgiile si sfintele Taine savarsite de toti Preotii Lui Hristos din cadrul BOR,deasemeni ca „biserica”catolica este eretica,impreuna cu toate denominatiunile crestine.Ba mai mult ,consider o victorie a Parintelui Claudiu,faptul ca s-a ajuns ca la intrebarea mea adresata comisiei de judecata, Parintele judecator sa marturiseasca ca biserica catolica este eretica,la fel cu toate celelalte denominatiuni crestine ,numite ‘Biserici’,in documentele pseudo-sinodului din Creta.
  Acest fapt de neimaginat a fost o minune a Harului Mangaietorului revarsat in sala de judecata peste mine, nevrednica roaba a Domnului Hristos si peste Sfintia Sa,Parintele Claudiu,dovedindu-se astfel in chip tainic ca acesta este calea desavarsirii si mantuirii noastre.

  Daca la orice treapta pierdem viziunea saraciei noastre si ne imbatam de ce avem, acolo ne-am oprit, si oprindu-ne, si de acolo cadem, si se va lua de la noi si ceea ce inca nu avem, si ceea ce credem ca avem. (Mt. 25, 29)”.Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n-are şi ce are i se va lua.
  Sa nu uitam ca in acel timp,toata lumea era ravasita si tulburata, nu se ajunsese la o concluzie din punct de vedere teologic asupra acestui important subiect,generator de discutii aprinse,nesfarsite,insulte si acuze ,cu consecinte dramatice asupra unitatii miscarii antiecumeniste.
  Sunt convinsa ca toate discutiile,predicile egumenului Pamvo,monahului Sava,Preotului Staicu, ale celorlalti Preoti,dezbinatori ai miscarii antiecumeniste,facute in biserica sau in cadrul diverselor intalniri , conferinte,rezolutii au fost inregistrate si aduse la cunostinta mai -marilor din cadrul BOR si a organelor de resort ale securitatii statului.Din aceasta cauza,orice presiune,ingerinta din partea autoritatilor bisericesti si ale statului au incetat in momentul raspandirii in cele patru zari a obstei monahale din Radeni si alunecarii in schisma a altor membri din gruparea sus mentionata.
  Personal,nu am incredere in nici unul din cei care au sfasiat unitatea bine inchegata a marturisitorilor Ortodocsi semnatari in scris si in cuget a Rezolutiei de la Botosani,simbriasi santajabili mai mult sau mai puțin, aflati in slujba unor interese contrare credintei ortodoxe, din tara sau de aiurea.

  „După Dumnezeiasca Liturghie, trebuie să continuăm să închipuim împărăţia lui Dumnezeu, împlinind poruncile Lui. Slava lui Hristos este aceea de a rodi în fiecare mădular rodul Lui. Astfel se explică cuvântul Lui: „Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei (Ioan 15, 8)”,spunea Arh.Sofronie Saharov

 4. Mihai Chirila,
  decât sa tot faceti articole publice pe net despre prietenii tai , mai bine ai incerca sa mergi personal, cu smerenie, cu iertare, cu dragoste la părintele Pamvo si sa discuti in liniste cu sfintia sa, sa va rugati unul pt altul, sa cereti iertare si asa ci frumosu sa va spuneti ceea ce ganditi.
  E chiar asa greu? Rezolvati problemele astea ca in scaunul de spovedanie ! Nu public si pe net.
  La fel faceti si cu pr. Antim care v-a fost duhovnic ! mergeti la sfintia sa , tineti legatura duhovniceasca, cereti iertare si binecuvantare chiar daca aveti păreri diferite. Pt. Numele Domnului Iisus Hristos si pt. dragostea Maicii Domnului , impacati-va măcar asa discret.
  nu fiti arțagos , lasati orgoliul . Doar cu, cunoasterea teologica si fără faptele dragostei si a duhului umilit nu suntem placuti lui Dumnezeu !
  Va rog din suflet sa rezolvati treburile astea personal . Mergeti la părinti si ca in familie sa discutati , ca ucenic cu duhovnic.
  sunteti ucenic , si ei sunt preoti duhovnici . Nu mergeti ca un mare teolog ci ca unul micut. Dumnezeu da Har la acela care-i mai smerit nu care-i mai destept sau iscusit.
  Smerit smerit smerit.
  ” smeritu-m-am si m-am mântuit…”
  Sf. Spiridon cu smerenia sa a întrecut pe toti teologii , ai văzut ce poate smerenia?
  A închis gura hulitorilor numai cu un cuvânt!
  Doamne ajuta si ma iertati!
  Sărbători cu pace!

  1. Pentru ce credeti ca ar trebui sa ii cer iertare parintelui Pamvo? Sau parintelui Antim? Adica, la modul general, as putea sa le cer iertare si o fac fara probleme, pentru ca oricine poate sa ii greseasca celuilalt, dar cu privire strict la lupta aceasta, cu ce credeti ca le-am gresit eu acestor parinti? M-ar ajuta daca mi-ati spune, poate nu mi-am dat eu seama cand am gresit cu ceva.
   Stiti de exemplu de ce nu mai sunt eu ucenicul parintelui Antim? Vad ca stiti detalii, ar trebui sa stiti si acest detaliu.
   Sfatul dumneavoastra este intelept intr-un fel, dar sa stiti ca nu ar fi rau sa li-l dati si parintilor respectivi, care ar trebui sa faca exact ceea ce spuneti dumneavoastra sa fac eu fata de episcopul Longhin, de exemplu, care le-a fost alaturi la greu si pe care de la o vreme il insulta cu orice ocazie sau cel putin se afla in comuniune cu cei ce il batjocoresc cu orice ocazie.
   Imi reprosati cumva discret ca nu se poate lucra doar cu cunostinte teologice, fara dragoste. Perfect adevarat. Ce credeti, parintii care au afirmat la Roman ca o natiune intreaga este eretica pentru ca nu a intrerupt pomenirea ierarhilor ecumenisti au avut dragoste si smerenie, cand au lasat la o parte evidenta pe care ne-o arata Sfintele Canoane si Sfintii Parinti, care au facut niste diferente clare intre cei ce isi insusesc erezia si o propovaduiesc si cei ce raman in comuniune cu ereticii necondamnati din inertie, fara insa a fi de acord cu erezia lor si a o marturisi?
   Imi pare rau ca domnia voastra interpretati activitatea mea in cheia orgoliului, cand in realitate, eu nu imi fac decat datoria de a marturisi adevarul, atat cat il inteleg eu. Asa cum am vorbit despre deraierile episcopilor nostri semnatari in Creta, la fel constat si derapajele acestor parinti si ii ajut sa se indrepteze macar si prin aceste articole. Ce ati dori dumneavoastra sa fac? Sa ma prefac ca nu vad cum aceasta miscare deraiaza prin tot felul de afirmatii cu caracter schismatic, cum ca toti sunt eretici, ca „in potirul ecumenistilor este satana”, ca nu mai avem nimic de-a face cu BOR, ca suntem in „Biserica sfintilor”, ca „recunoastem botezul copiilor savarsit de ecumenisti daca la varsta intelegerii vin la noi”, ca „calendarul nou a fost anatemizat dar noi avem taine si har pentru ca nimeni nu a pus acele anateme in practica”, ca nu mai sunt episcopi ortodocsi, ca episcopul schismatic sarb Artemie e perfect ortodox, ca, nu e asa, in timp de persecutie totul este permis etc.?
   Vi s-ar parea un comportament duhovnicesc daca eu as tacea fata de asemenea derapaje grave? Mie nu.
   Va asigur ca atunci cand aceste derapaje vor inceta, eu nu voi avea grija acestor parinti. Pana atunci imi fac datoria de a-i ajuta, de la distanta, sa le corecteze, daca doresc sa ma ia in serios. Si, in primul rand, imi fac datoria de a marturisi dreapta credinta, care nu are nimic de a face cu nimeni personal.
   Vedeti dumneavoastra, e frumos sa te conciliezi si sa faci ascultare de un duhovnic, chiar cand „avem pareri diferite”. E mai greu insa atunci cand aceste pareri diferite traseaza de fapt granita intre Ortodoxie si schisma, de exemplu.
   Foarte interesant, de la o vreme, mi se tot spune: „avem opinii diferite, dar sa fim in unitate”, „avem opinie diferite, dar sa fim in ascultare”. Oare nu exact acelasi lucru il spun si ecumenistii? Nu asta e de fapt „unitatea in diversitate”?

   1. mulțam de răspuns… ma gândeam ca nici n-o sa mă bagati in seama!

    poate n-ati inteles chiar ce am vrut sa exprim.
    nu stiu exact de ce nu mai sunteti ucenic cu pr. Antim, dar stiu ca pe când erati a-ti mers la întâlniri in Grecia cu parintii antiecumenisti de acolo ( asta nu e rau), dar ” cica” fără ca sa-i spuneti măcar pr. Antim. Apoi a-ti scris cartea aceea aparuta dupa „sinod” si iarasi ” cica” pr. Antim nu stia de ce ceva.
    asta asa mi-a zis cineva, nu stiu 100% cum s-a întâmplat..de asta v-am scris
    Pt. ca daca asa e înseamnă ca a-ti facut un lucru marturisitor si apărător al Credintei , dar daca e fără binecuvantare de la duhovnic atunci are dracu o portita pe care sa intre si sa risipească fapta buna intelegeti?
    Ca in pateric, si cum zice si pr. Cleopa Ilie ca orice fapta buna daca nu-i cu binecuvantare atunci nu-i primita la Dumnezeu.
    da..uite…eu m-am referit ca puteati sa ii spuneti pr. Antim la chilia sa aceste informatii teologice si sa discutati acolo , fiecare expunandu-si teologia .
    Si plus de asta …noi care suntem mireni fără cunostinte mari teologice ( doar cele necesare si simple) de unde sa stim noi cine e mai aproape de Adevăr?
    Mihai Chirila, părintele cutare sau parintii cutare… matale acuzi pe unii de schisma, ceilalti va acuza de altceva….
    e un fel de ” care pe care”, si e o bulmazeala in popor ca nu are siguranta in niciunul atâta timp cat v-ati impartit.
    sinaxele voastre a tuturor nu prea mai au valoare pt ca nu e nimic sigur ca e asa cum demonstrati fiecare.
    Io zic s-o luati toti de la început cu întreruperea pomenirii si atât fără sa mai teologhisiti atâta si sa numiti ” schismatic” si nustiu ce.
    eu nu ma prea pricep la de astea … eu merg mai mult pe rugăciune si cum va Lumina Dumnezeu.
    Daca ar fii dupa mine si daca as putea , as face ca si Constantin cel Mare,
    v-as invita pe toti nepomenitorii la un loc, la sedinte pana va lamuriti la aceeasi mărturisire . si v-as pune pe toti sa faceti priveghere de toata noaptea cu post si lacrimi in aceeadi Biserica unde sa fie un Sfânt cu moaste si acolo sa va rugati pana va arata Dumnezeu un semn care are mai multa dreptate si toti sa urmeze acelei dreptati si metoda de lupta .
    Asa cum se făcea la Sfintele Sinoade Ecumenice. ai văzut…? Se rugau înainte de se cutremura pamantu 🙂 si apoi începeau discutiile.
    ei ei… e nevoie de rugăciune sa vina luminarea Sfântului Duh.
    Sa traiti! Doamne ajuta!
    P.S.: Va e greu sa mereti la pr. Pamvo la schit si sa ziceti :” Doamne ajuta părinte staret, ce mai faceti? Cum o mai duceti?
    faceti o rugăciune pt mine, păcătosul … hai sa stam la o cafeluta sau un ceai …”…
    ii duceti un cozonac, o prescura, o sticla de vin bun :),,,hai mai ca doar ii Nasterea Domnului … si ce zice in acea zi?
    Zice..” Slava intr-u cei de sus lui Dumnezeu, si pe pământ pace, intre oameni bunavoire!”
    No…deci sa fie bunavoire intre voi .
    Doamne ajuta

    1. Cine v-a spus despre relația mea cu parintele Antim v-a mintit, asa cum de fapt l-au mintit si pe parintele Antim. Cartea mea a avut binecuvantarea parintelui Antim si sprijinul cuviosiei sale, pana cand a venit echipa de la Radeni si l-a intors pe parinte impotriva mea.
     La greci am fost la Oreocastro IMPREUNA CU PARINTELE ANTIM. La conferinta de la Salonic am fost cu binecuvantarea si rugaciunea parintelui duhovnic pe care il am dupa ce parintele Antim a refuzat sa ma mai spovedeasca si m-a incredintat noului meu duhovnic. Daca doriti sa stiti de ce a refuzat parintele Antim sa ma mai spovedeasca mergeti si il intrebati.
     Cat despre parintele Pamvo, eu mi-am aratat tot timpul anului disponibilitatea de a discuta si a-l ajuta pe parintele Pamvo. Parintele nu are nevoie de ajutorul meu, motiv pentru care nu a fost interesat sa ma caute si sa ma intrebe nimic in aceasta perioada, avand alti sfatuitori. Eu nu insist, deoarece nu doresc ca parintele si cei de la Radeni sa spuna din nou, cum au spus si pana acum, ca eu ii manipulez, ca din pricina mea au ratacit pe langa caile Sfintilor Parinti etc.
     Daca va dori vreodata parintele Pamvo sa discute cu mine, discutam si colaboram strict pe problema marturisirii ortodoxe. Daca nu, este in regula pentru mine, pentru ca eu imi continuu marturisirea si, retineti ce va spun acum, MA AFLU IN CONSULTARE PERMANENTA CU PARINTELE MEU DUHOVNIC, CU TOTI PARINTII DIN GRUPUL SEMNATARILOR REZOLUTIEI DIN IANUARIE 2018, CU TOTI PARINTII MARTURISITORI DIN GRECIA, MARI SOMITATI ALE TEOLOGIEI ORTODOXE ACTUALE, DAR SI DUHOVNICI DE MARCA, PRECUM PARINTELE SARANDI SARANDIS, MAXIMOS KARAVAS, DUHOVNICUL SFANTULUI PAISIE, CU TOTI IERARHII LUPTATORI CONTRA ECUMENISMULUI.
     Nici o decizie dificila pe care trebuie sa o iau nu o iau fara consultare.
     Puteti sa spuneti acelasi lucru despre parintii pe care mi i-ati evocat mai sus?

     1. parca ati fost si la pr. Iulian Lazăr dupa ” sinod”, nu? când ati vbit ultima data cu pr. Iulian ? Sfintia sa cam ce o indemnat, cum sa facem?

 5. De ce nu afișezi toate comentariile?Nu am înjurat și nu am atacat pe nimeni…De ce nu spui care este formula corectă de la Schitul Podromul?Încet,încet deveniți dușmanii adevărului…Doamne ajută!!!

  1. Ce relevanta are care este formula corecta la Schitul Prodromu? Spre deosebire de monahul Sava Lavriotul, noi nu am contestat corectitudinea formulei „pe episcopul nostru”, ci doar am afirmat ca formula „pe toti arhiereii ortodocsi” este la fel de corecta si prin urmare nu trebuie schimbata.
   Pe undeva printr-un comentariu parintele Matei Vulcanescu v-a aratat anaforaua liturgica in care apar cele doua formule.
   Ne rezervam dreptul de a publica doar comentariile pe care le consideram relevante. Este politica noastra, facuta public pe site. Asta nu inseamna ca suntem dusmanii adevarului, ci doar ca nu dorim sa ne lasam manipulati in discutii inutile pe noua tema introdusa de monahul Sava Lavriotul in Romania, legata de formula de pomenire.
   Asa incat daca nu va veti gasi comentariul afisat, veti sti de ce.
   Doamne, ajuta!

 6. Ba chiar sunteti dusmani ai adevarului. Vad ca considerati judecator. Cine va da dreptul legal de a posta o inregistrare a carei provenienta si utilizare e frauduloasa caci nu aveti acordul persoanelor inregistrate?
  Nu publicati decat comentariile care va convin si, din cand in cand, si cate unul care nu exprima punctul dvs de vedere ca sa aratati ca sunteti impartial dar care va e convenabil totusi caci va ofera un nou prilej de a lovi in cei pe care ii urati.
  Spuneti dvs de ce nu va mai spovediti la Parintele Antim.
  Nu faceti decat rau emitand pe net tot felul de pareri personale. Cred ca va credeti un mare teolog si un mare orator caci daca ati avea smerenie nu ati proceda asa.
  Vedeti-va de pacatele dvs si lasati-ne pe noi sa discernem fiecare, asa cum ne va lumina Dumnezeu.
  Nu avem nevoie de zvonistica si tetrafiliectomia dvs prezentate sub titlul pompos de analize
  Sunt curios daca imi postati comentariul.

  1. Va satisfac curiozitatea si va public, si de aceasta data, comentariul pentru simplul motiv ca doresc sa va fac cateva precizari:
   1. Predicile parintelui Pamvo au fost inregistrate in spatiul public al bisericii de la Radeni, iar drepturi asupra lor au parintele Pamvo si cei ce le-au inregistrat. Daca parintele Pamvo isi manifestă dorinta ca predica sfintiei sale sa nu apara pe site, atunci eu o scot, din respect pentru sfintia sa. Saptamana trecuta cineva i-a spus ca predica i-a fost pusa pe siteul meu, iar parintele a spus: „nu ma intereseaza lucrul acesta”. Aceste cuvinte valoreaza cat un acord ca eu sa difuzez aceste predici. Daca dumneavoastra puteti proba ca eu v-am luat dumneavoastra fraudulos inregistrarea si am pus-o pe site, atunci aveti dreptul sa ma intrebati cu acordul cui am publicat predica, daca nu, nu aveti nicio cauza procesuala si intrebarea dumneavoastra este fara nicio baza.
   2. Politica de publicare a comentariilor a fost enuntata deasupra rubricii de comentarii si am anuntat clar ca ne rezervam dreptul de a tria comentariile pe criterii pe care le aplicam noi. E dreptul nostru, ca cei ce suntem proprietarii acestui site, care il platim si il intretinem, sa nu permitem tot felul de opinii neavenite, ca cele pe care le emiteti dumneavoastra in comentariul de mai sus. Daca doriti sa va manifestati diferitele frustrari legate de prestatia si marturisirea noastra, puteti scrie linistiti pe siteurile celor care se ocupa cu denigrarea noastra de un an de zile si pe care ii considerati marturisitori ai credintei, desi de un an ei lupta contra mea, nu contra ereziei ecumeniste.
   3. Daca doriti sa stiti de ce nu ma mai spovedesc la parintele Antim va rog sa mergeti si sa il intrebati pe sfintia sa. Eu nu consider oportun sa va dau aceasta informatie care nu va priveste, domnia voastra nefiind nici duhovnic, nici ucenic implicat in aceasta problema.
   4. Exista posibilitatea sa ignorati parerile mele personale si sa cititi siteuri care sunt pe gustul domniei voastre. Nu trebuie sa va suparati ascultand parerile mele. Din acest motiv, afirmatia dumneavoastra ca siteul nostru face rau este lipsita de orice relevanta. Faptul ca nu reusiti fie sa intelegeti, fie sa acceptati adevarurile pe care noi incercam sa le scriem aici nu inseamna sub nicio forma ca noi nu rostim adevarul, ci doar ca adevarul pe care noi il rostim va deranjeaza, ceea ce constituie o problema a dumneavoastra. In plus, daca aveti curiozitatea sa va uitati pe site, veti vedea ca sunt totusi sute și chiar mii de oameni care ne citesc si probabil ca o fac si pentru ca le place ce scriem noi, nu doar pentru a-și invenina sufletul, cum vad ca faceti dumneavoastra 🙂 .
   5. Cuvantul „tetrafiliectomie” nu cred ca exista. Cuvantul la care faceti referire pare a fi „tetrapilectomie”. Ca si mai sus, va reamintesc ca daca nu aveti nevoie de „tetrapilectomia si zvonistica” mea. PUTETI ORICAND SA CITITI UN SITE CARE VA ESTE POTRITIV CUGETULUI DUMNEAVOASTRA. NU SUNTETI OBLIGATI SA VA TORTURATI CITIND SITEUL MEU. STERGETI-L DIN LISTA DE SITEURI SI CITITI CE VA PLACE. E simplu.
   6. Comentariul dumneavoastra vadeste frustrare si ura evidente fata de mine. Nu stiu de ce aveti aceste sentimente, va asigur ca eu pe acest portal nu fac decat sa imi fac marturisirea de credinta pe care o fac de doi ani de zile incoace si voi continua sa o fac cat timp bunul Dumnezeu ma va invrednici sa pot. Sper ca si fratia voastra sa faceti acest lucru.

 7. Dacă lupta se duce corect aceste site-uri sunt foarte folositoare. Sunt ca niște faruri care ți-arată pe unde se mergi. Aici intră și site-ul d-lui Vla. Nu vă descurajați! E important ce faceți! În legătură cu iertarea, părerea mea este că nu prea are sens. Dacă la om îi spui adevărul pentru ce să-ți ceri iertare? Pentru că ai spus adevărul? S-ar putea să înțeleagă că, din contră, ai greșit și de asta îți ceri iertare. Nu tot cel ce este îmbrăcat în haină neagră și, chiar are nevoință, este și teolog. Și acesta este un dar și nu știi în cine stă. Oricât de bine ar fi intenționat un om, dacă nu are acest dar trebuie să asculte de cel care îl are. Un exemplu sunt ierarhii. Au ajuns la aceste slujiri și nu au darul acesta al cunoașterii teologice, pentru că au fost promovați pe alte criterii și de aceasta s-a ajuns aici.

 8. Câtă dezbinare au putut crea preanefericiții prin acordul dat la acel sinod așa zis ortodox;cât vor trage ei când vor muri;ce simplu ar fi fost ca nefericiții să nu fi participat la acea adunare eretică

 9. „….cum acel episcop este perfect ortodox și că a procedat corect atunci când a hirotonit horepiscopi fără acordul/împotriva voinței sinodului Bisericii Ortodoxe Sârbe?”
  Sa ma iertati, dar eu pot sa va spun care a fost situatia cu Episcopul Sarb Artemie ! Mi-au spus chiar sarbii. A fost caterisit si exilat de catre ERETICI !!!!!! Prin urmare, nu Preasfintia sa a iesit din Biserica, ci tocmai cei care l-au caterisit ! Ereticii sinodului sarb !

  La un moment dat s-a imbolnavit foarte tare, fiind si in varsta, i-a fost teama ca va muri. A cerut ajutor de urgenta Mitropolitului Serafim de Pireu, pentru a hirotoni un alt Episcop care sa duca in continuare lupta impotriva ereziei ecumeniste ! Dar, spre suprinderea sa, Mitropolitul Serafim de Pireu l-a refuzat. Astfel ca Episcopul Artemie s-a vazut obligat sa hirotoneasca singur cei trei horepiscopi, care sunt, bineinteles, toti ANTI-ECUMENISTI /ANTI-ERETICI !!!! Prin Mila lui Dumnezeu, Episcopul Artemie nu a trecut la Domnul. Intrebare : dumneavoastra credeti ca ar fi trebuit sa ceara aprobarea sinodului eretic sarb, pentru a hirotoni horepiscopi ANTI-ERETICI ?! Dati-mi voie sa cred ca NU trebuia aprobarea lor !!!!!!

  Adevarul este ca vladica Artemie este SCHISMATIC ! Da, dar nu fata de Biserica lui Hristos, ci fata de ERETICI !!!

  1. IPS Serafim de Pireu bineinteles ca l-a refuzat, pentru ca traim intr-o randuiala canonica.
   Ar fi fost culmea sa accepte sa hirotoneasca un episcop impreuna cu IPS Artemie. IPS Artemie a fost prigonit si caterisit, dar si el trebuie sa asculte de canoanele apostolice care sunt foarte clare. Nu se poate hirotoni episcop fara de Intaiul si fara de Sinod.
   Si IPS Serafim face parte dintr-un Sinod. Desi lupta imptoriva ecumenismului nu insemna ca o sa calcam in picioare regulile canonice crezian ca noi am fi ramas ultimii ortodocsi de pe pamant.

  2. Episcopul Artemie a fost caterisit si exilat pe nedrept, lucru asupra caruia s-a cazut de acord.
   Ce a facut dupa aceea insa a fost schisma, pentru ca nu avea voie sa hirotoneasca horepiscopi fara acordul/impotriva sinodului Bisericii sale. Ideea ca a fost caterisit de eretici este lipsita de temei, pentru ca 1. episcopii sarbi nu erau caterisiti de niciun sinod al Bisericii, 2. 17 dintre cei ce l-au caterisit si apoi excomunicat au avut o prestatie antiecumenista la Creta, unde au votat contra documentului ecumenist nr. 6.
   Argumentarea dumneavoastra este identica cu cea a stilistilor. Daca Artemie este un episcop ortodox cu ce e mai putin ortodoxa miscarea stilista din Romania sau din Grecia? Sau schisma lui Filaret din Ucraina? Toti acestia au aceeasi argumentare ca si dumneavoastra. Irelevanta din pacate pentru ordinea canonica a Bisericii.

   Intrebare: care este motivul pentru care ni-l propuneti cu atata insistenta pe episcopul sarb? Este el cumva „episcopul nostru…” din ectenia pe care va chinuiti sa o impuneti nepomenitorilor romani sau pregateste vreun „episcop misionar” pentru Romania?

   De vreme ce el este ortodox si a hirotonit corect pe cei trei horepiscopi, de vreme ce toti ierarhii romani sunt cazuti in erezie, de vreme ce nu are nicio importanta ca e condamnat sau nu de un sinod ereticul, rezulta logic din argumentarea dumneavoastra ca un „episcop misionar” in Romania nu ar fi nicio problema pentru dumneavoastra SI PENTRU ALTII, nu?

   In realitate, episcopul sarb Artemie a creat o realitate bisericeasca paralela Bisericii Ortodoxe Sarbe, iar asta e definitia de manual a schismei. Acelasi lucru il vor face toti cei ce sustin ideile pe care le scrieti dumneavoastra in aceste comentarii ale dumneavoastra.

   Ravna parintilor de la Mestecanis „de a se ingradi cu orice pret de erezie”, despre care scrieti pe aici pe undeva, este egala cu zero, daca ingradindu-se de erezie ei platesc pretul caderii in schisma, adoptand atitudini extremiste, batjocorind episcopi marturisitori luptatori, precum IPS Longhin, asa cum si dumneavoastra il batjocoriti, sau insultand profesori de renume mondial, precum profesorul protopresbiter Theodoros Zisis, asa cum faceti dumneavoastra intr-o compozitie elucubranta, care nu merita publicata pe acest site.
   Afirmatiile cu „erezia celei de-a treia cai” reprezinta corigenta la teologie a doctorului preot Staicu, care s-a lasat „catehizat” de monahul Efrem Prodromitul, cel care spune despre parintele Iustin ca a fost eretic si care nu are niciun fel de instructie teologica. Ei au introdus aceasta idee, pentru ca nu au inteles de niciun fel modul in care Sfintii Parinti au tratat fiecare caz in parte de oameni care s-au pozitionat fata de erezia aflata in faza de expansiune, inainte de condamnarea ei sinodala si mai ales pentru ca aveau interesul sa ma prezinte pe mine ca „neoecumenist”, pentru a-si crea schisma in liniste. Nu merita discutat pe aceasta tema, puneti-i pe cei ce sustin aceste elucubratii sa raspunda la cele cinci intrebari puse monahului Sava si veti vedea cum e cu „erezia celei de-a treia cai”, care este de fapt „isteria celei de-a treia cai”. https://www.marturisireaortodoxa.ro/cateva-teme-de-meditatie-pentru-conferintele-monahului-sava/.

   Mergeti pe calea deschisa de stilisti. E doar o chestiune de timp pana cand veti ajunge la schisma stilista, ceea ce ridica intrebarea: „De ce cautati afilierea la episcopul schismatic sarb Artemie, cand ati putea sa intrati direct in gruparea schismatica de la Slatioara?”. Dovada ca lucrarea la care participati nu este de la Dumnezeu este atmosfera de dezbinare cumplita existenta intre „parintii ingraditi cu orice pret” de la Mestecanis, Roman si Satu Mare. Aceasta atmosfera se vadeste si in noua strategie a monahului Sava Lavriotul, care nu mai face sinaxe in Romania, pentru a nu risca un esec, ci vine si, ex cathedra, impartaseste invataturile sale, NETULBURAT IN NICIUN FEL DE AUTORITATILE BISERICESTI ROMANESTI, foarte suspect, in asa-zise conferinte, care strang din ce in ce mai putini adepti.
   E foarte trist ca un om despre care la conferinta teologica de la Salonic s-a pomenit doar intr-o nota de subsol sa fie considerat in aceasta tara un mare iluminator al poporului. Asta spune multe despre pregatirea teologica a multora dintre cei ce s-au angrenat in aceasta lupta.
   De altfel, asta a fost una dintre primele constatari ale monahului Sava in Romania, cand a venit la primele conferinte, in 2016, si le-a spus la Roman celor care il gazduiau ca romanii nu au pregatire teologica. Probabil ca atunci si-a fixat si strategia de „lupta” in Romania, mizand tocmai pe ignoranta celor care il ascultau.

 10. Dragii mei,

  Caterisiti sau nu de catre un sinod, eu nu cred ca are mare importanta ! Poporul trebuie sa se fereasca de erezia ereticilor ca de diavolul insusi ! Asadar NU trebuie avut nici o legatura cu clerul care pomeneste pe eretici ! parerea mea ! La pomenirea ereticilor, indiferent daca preotul o face din constrangere sau din convingere, vin duhurile necurate ale ereziei care ataca sufletele credinciosilor prezenti ! De ce ?! Pentru ca parintii Atoniti spun clar ca pomenirea numelui episcopului la liturghie arata unitatea de credinta cu acesta si supunerea preotului, ascultarea fata de acel ierarh superior. Prin urmare preotul daca pomeneste numele unui eretic (evident necondamnat sinodal), impune credinciosilor lepadarea de credinta si de Hristos Domnul ! Pentru ca le impune credinta eretica a ierarhului !!!! Iata de ce este extrem de periculos pentru suflet, a participa (ca mirean , ma refer), la slujbele unde sunt pomeniti ereticii !!!!

  Sfantul Ciprian al Cartaginei ne spune : „Daca episcopul care este pomenit in biserica este ERETIC, dar credinciosii nu-l considera astfel, o astfel de rugaciune INSULTA pe Hristos Domnul, Care NU poate fi parte din minciuna !!!! Va dati seama ca este o crasa INCONSTIENTA participarea la liturghiile unde sunt pomeniti ereticii ?! Este batjocura la adresa lui Dumnezeu !!!!!!! Asta ar trebui sa o stie absolut toti credinciosii Ortodocsi !!!!! Sa stie, sa fie constienti de gravitatea participarii la pomenirea ereticilor !!!!!!

  Ca ereticii NEcondamnati sinodal, au Taine sau nu, asta are importanta mai putina !!!!! TREBUIE A FUGI DE EI !!! Simplu !!!!!! Si parerile diferite in acesta privinta nu ar trebui sa fie piatra de poticnire si de separare intre parintii si teologii luptatori sinceri impotriva ereziei ecumeniste !!!!! Parerea mea !!!

  Si inca un aspect neglijat de multi, dar extrem de important !!!!!! Erezia NU este o invatatura gresita in sine !!! Erezia este un duh necurat care se naste din trairea unei credinte gresite, credinta in minciuna !!!!! ATENTIE DECI ! EREZIE=DUH NECURAT !!!!!!!

  1. In pozitionarea fata de cei ce raman in comuniune cu erezia, are o importanta fundamentala.
   In rest, asa este, trebuie fugit de erezie. Cine poate sa o faca face foarte bine, cine insa nu poate sa o faca, dar nu este de acord cu erezia nu poate fi considerat eretic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)