NOU!!! Părintele Elpidie despre vaccinare, numărul fiarei în ADN-ul uman, pecetluire și Sfânta Euharistie

1) ÎNTREBARE

Părinte, s-au scris multe despre gravură (pecete – n.n) și cipul pe care oamenii vor fi obligați să-l pună pe corpul lor pe vremea antihristului. Ce ne-ați spune despre această problemă care ne privește pe toți?

Trupul omului este una dintre cele mai mari minuni ale Creației lui Dumnezeu. Pot spune că este unic în toată creația. Dumnezeu, prin urmare, a vrut să fie trupul nostru, în care să pună sufletul nostru nemuritor, Templul Său, pentru a fi venerat acolo de noi toți, copiii Săi, ca Împărat, Dumnezeu Tatăl. Biblia spune că noi suntem „templul Dumnezeului celui viu”. Satana nu poate câștiga sufletul niciunui om dacă nu i-a câștigat trupul anterior. De aceea, el încearcă într-o mie de moduri să ne infecteze corpul, astfel încât acesta să înceteze să mai fie un „templu al lui Dumnezeu” și, astfel, îl poate conduce.

Până acum, satana a încercat să domine omul folosindu-i punctele omenești slabe. Astfel, el l-a făcut pe om predispus la multe și mari păcate, cum ar fi imoralitatea, drogurile, crima, magia și multe altele. Dar de fiecare dată omul s-a pocăit de greșelile sale și Dumnezeu S-a milostivit de el și l-a iertat, iar legăturile și planurile diavolului au fost distruse. Deci, satana căuta o altă modalitate prin care să poată controla complet mintea umană și să poată direcționa, controla și domina mai bine gândurile, dorințele și sentimentele omului.

Modul din păcate l-a găsit. Cu inteligența artificială a computerelor și cu o serie de anumite vaccinuri specializate, va interveni în lanțul codului genetic uman, ADN-ul și îl va schimba. Astfel, ADN-ul uman modificat, în loc să acționeze sub Inteligența Divină, așa cum a creat-o Dumnezeu, va acționa acum conform poruncilor inteligenței artificiale, care va direcționa spre lucrătorii Antihristului!

De fapt, ca să controleze mai bine fiecare persoane în mod individual, unele elemente ale codului din ADN-ul uman mutant vor fi baza necesară, pentru a crea o identitate, o identitate exclusivă, cu un număr personal, care va fi unic pentru fiecare persoană. Acest număr personal de pe ADN-ul fiecărei ființe umane va fi acum de neșters, fiind permanent și irevocabil.

Numărul acesta al omului care începe cu 666, va arăta cui aparține acest om și cu acesta va fi înregistrat în supercomputerul central al Antihristului, faimosul „Fiară”, cu care vor fi conectate toate celelalte calculatoare ale încătușării antihristice satanice.

Pentru ca toate computerele să poată citi cu ușurință acest număr al omului, se va crea o pictogramă de comandă rapidă pe suprafața corpului uman, pe frunte și pe mână. Fiecare activitate a omului, cum ar fi ridicarea de bani, cumpărare, vânzare și, în general, fiecare tranzacție, va fi complet controlată și va depinde de numărul său personal specific. Va fi buletinul său oficial. Fără acest număr, acest om pur și simplu nu ar exista. Deci, planul lui Satan în prima fază este de a transforma corpul uman într-un transceptor (emițător-receptor – n.n) mobil, la fel ca un telefon mobil, astfel încât să-l poată ușor domina.

2) ÎNTREBARE

Cum se va transforma o persoană într-un transceiver mobil, „un telefon mobil”?

Pentru a construi o casă este nevoie de două lucruri. Materialele care vor fi necesare clădirii și tehnicienii corespunzători care vor lucra pentru construirea și perfecționarea ei. În ceea ce privește materialele necesare construirii noului ADN uman mutant, Satana a avut grijă să le adune încet și viclean, treptat în corpul uman. Le-a transferat în corpul nostru prin ceea ce mâncăm, bem și respirăm, pe care îl contaminase anterior cu diverse materiale invizibile, cu o înaltă nanotehnologie.

În continuare, o serie de 7 vaccinuri, special specializate, vor juca rolul a 7 tehnici specializate care vor prelua realizarea noului ADN uman mutant, cu materialele care au intrat deja în corpul uman. Cele 7 vaccinuri vor avea rolul să slăbească și, în cele din urmă, să anuleze capacitatea omului de a deveni prin cele 7 daruri ale Duhului Sfânt „templul lui Dumnezeu”.

Cel mai important dintre cele șapte vaccinuri va fi al șaptelea. Al șaptelea vaccin va fi coroana nanotehnologiei, întrucât va introduce, fără nicio anulare, în ADN-ul uman mutant final, elementul care va încorpora codul necesar pe care va fi scris numărul – pecete fiecărui om. Trebuie să repet, că restabilirea ADN-ului uman la starea sa inițială nu va mai fi posibilă, motiv pentru care cei care primesc „pecetea” satanică vor fi legați pe viață prin cea mai distructivă decizie a existenței lor.

Acest număr nu va fi ceva vizibil care poate fi îndepărtat din corpul uman, ci ceva invizibil, deoarece va fi unul cu ADN-ul uman, adică propria sa viață. Acest număr va fi legat apoi cu un supercalculator, faimosul „Fiara”, care va fi gestionat de către Antihrist însuși și de ai lui, care vor exercita și puterea absolută.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, care va evolua până la un punct atât de puternic încât va fi îndumnezeită de oameni, Antihristul și personalul său demonic vor putea controla, domina și direcționa gândurile, deciziile, dorințele și sentimentele fiecărei persoane.  Fiecare formă de gândire sau reacție diferită va fi cunoscută prin inteligența tehnică a „Fiarei” și a adepților demonici ai Antihristului, va decide moartea sau, în cel mai bun caz, dispariția existenței unui anume transmițător uman.

3) ÎNTREBARE

Cine îl va ajuta pe Satana să-și îndeplinească planul de distrugere a omului?

Lucifer, pe parcursul ultimilor ani, a reușit să pună pe locurile cheie la puterea triplă a lumii, adică prin politică, știință și religie, mulți oameni diabolici fiindu-i devotați.

Astfel, Lucifer poate conduce:

 1. Politica, prin bancherii care controlează banii și determină deciziile politice;
 2. Știința, prin oamenii de știință satanici care produc arme, viruși infecțioși și alte construcții satanice capabile să distrugă omul și creația lui Dumnezeu.
 3. Religia prin poziții eclesiastice de conducere pe care încet-încet, cu înșelăciune, i-a ridicat la poziții ecleziastice de conducere. Liderii religioși sunt dispuși să asculte, să pună în aplicare și să promoveze planurile și legile lui antihrist cu ușurință și fără rezistență. De fapt, ei sunt singurii care pot, cu pretextul virtuții „ascultării”, să seducă cu ușurință mulțimea oamenilor, în calitate de conducători și „păstori” ai lor. Un lucru important al lui Lucifer este să-i convingă pe acești conducători religioși să se unească, de dragul așa-numite dragoste mondială și pace, într-o unitate religioasă mondială, „Biserica Mondială”. Așa, ca să fie crezut și acceptat, Antihristul va folosi în lumea creștină, cum spune Apocalipsa Sfântului Ioan, va folosi în calitate de colaborator al său, pe Falsul Profet, bărbatul satanic, care va conduce în acel moment ,,Biserica Mondială”.

Acesta, în calitate de conducător al Bisericii, va încerca să-i convingă pe toți creștinii să primească pecetea finală a așa-numitului „Hristos”, adică Antihrist.

4) ÎNTREBARE

Au început toate acestea?

Da, dar sunt încă în faza incipientă. Suntem acum în faza experimentală a vaccinurilor.  Înainte de apariția celor șapte vaccinuri specializate și specializate, care vor construi noul ADN mutant la oameni, o serie de vaccinuri experimentale vor fi testate mai întâi pe milioane de oameni cu efecte secundare incontrolabile și periculoase.

Unele dintre acestea, pentru că vor interveni asupra codului genetic al ADN-ului uman, vor declanșa autoapărarea naturală a ADN-ului, rezultând noi boli puternice. Acestea vor fi, pentru o lungă perioadă de timp, incurabile. Medicii nu vor putea găsi cu ușurință medicamente pentru aceste boli, ceea ce va duce la moartea a milioane de oameni.

Înainte de pecetluirea finală, care va fi chiar pe ADN-ul uman, se va face mai întâi un efort global pentru a oferi tuturor oamenilor un număr personal. Acest număr nu va fi adevărata ,,gravare” (haragma), ci o etapă a acesteia, pentru ca persoana să se familiarizeze cu „gravarea-pecetea” finală. Acest număr va începe la început ca document, pe carduri și alte acte legale, hârtii și, apoi, pentru a-l face mai funcțional în serviciile guvernamentale, astfel încât să poată fi ușor găsit și citit de computerele serviciilor tehnice, va deveni digital.

Deci, toate guvernele vor da tuturor cetățenilor lor un număr personal, cu care vor putea să își desfășoare toate activitățile necesare, care se referă fie la relația lor cu statul, cum ar fi buletinele de identitate, impozite și altele, fie supraviețuirea lor, cum ar fi achizițiile și vânzările. Apoi, cu ajutorul inteligenței artificiale, toate numerele acestor oameni vor fi conectate la un supercomputer central, „Bestia”. Astfel, în „Bestia” vor fi înregistrați toți oamenii lumii, cu toate informațiile lor personale (înregimentare electronică – n.n).

Ca pretext pentru acest mare argument global, întregii lumi i se va spune că este singura modalitate de a asigura mai bine pacea mondială și suprimarea tuturor actelor ilegale și teroriste. Scopul și scopul lor secret este să cunoască și să controleze exact toți oamenii care vor trebui să treacă la următoarea și ultima etapă a „pecetluirii” finale, prin care Antihristul își va cunoaște acum toți supușii.

5) ÎNTREBARE

Cum putem reacționa noi, creștinii, la toate acestea? Există vreun antidot care poate neutraliza puterea acestor structuri satanice?

Zilele în care trăim sunt într-adevăr foarte viclene. Au început experimentele pentru a face noul ADN uman mutant. Inteligența artificială avansează într-un ritm rapid și oamenii ignoră sau vor să fie ignoranți și indiferenți la ceea ce se întâmplă. Lucifer a reușit să-i convingă pe oameni că îi pasă de sănătatea lor, astfel încât aceștia să poată accepta cu ușurință experimentele sale… Fie că ne facem noi înșiși un Templu al lui Dumnezeu sau un templu al lui Satan este alegerea noastră. Depinde de noi dacă vom rămâne uniți cu Dumnezeu Tatăl, ca proprii Săi copii, sau ne vom depărta de El și ne vom alătura taberei lui Lucifer. Suntem liberi să alegem, dar și să suportăm consecințele deciziilor noastre.

Cei care alegem să rămânem credincioși lui Hristos și Sfintei Sale Biserici trebuie să fim pregătiți să ridicăm Crucea mântuirii, chiar și a martiriului. Epoca noastră va scoate pe cei mai mari sfinți ai Bisericii.

Referitor la toate aceste materiale de înaltă tehnologie, care cu viclenie și fără știința noastră sunt introduse în corpul nostru, ca o otravă satanică, cu ceea ce mâncăm, bem și respirăm, ca să ne îmbolnăvească, trebuie să subliniez că există un antidot.

Așa cum fiecare otravă are antidotul său, tot așa, pentru acestea, Sfânta noastră Biserică are antidoturile potrivite. Totuși, problema cu antidoturile pe care le are Biserica noastră este că acestea presupun două elemente spirituale de bază din partea oamenilor, pentru ca „puterea” lor să fie activată. Ele presupun „credință” și „încredere” în Dumnezeu, ceva ce nu mai poți găsi cu ușurință la creștini.

Ca antidot de bază propus de Sfânta noastră Biserică este Sfânta Împărtășanie, adică Hristos Însuși. Energia acestor materiale periculoase de înaltă nanotehnologie este neutralizată de Sfânta Împărtășanie, care nu va acționa doar terapeutic, ci și îndepărtător, deoarece nu va permite inteligenței artificiale să intervină în lanțul ADN uman, să „graveze” și să facă mutația, prin acele elemente pe care inteligența divină cu infinită Înțelepciune le-a definit! În cazul Sfintei Împărtășanii, puterea lucrătoare a Duhului Sfânt este decisivă. Însuși Duhul Sfânt intervine pentru a menține Voința Divină!

Un sfânt antidot este, de asemenea, sfințirea și mai ales „marea sfințire a epifaniilor”, deoarece nu permite satanei și inteligenței artificiale controlate de el să-și îndeplinească lucrările și planurile. Sfânta Cruce a fost întotdeauna marea frică pentru demoni. Biserica noastră are multe istorisiri, în principal din viața Sfinților noștri, că Sfânta Cruce a desființat puterea otrăvii cu care i-au adăpat pe Sfinții Mucenici pentru a muri. Ori de câte ori făceau semnul Crucii, otrava își pierdea puterea și nu putea provoca moartea Sfântului Mucenic. Desigur, nu trebuie să uităm că acești Sfinți creștini au avut o credință profundă și o mare dragoste în Hristosul nostru, întrucât de dragul Lui au abandonat totul, pentru a nu-L trăda sau a-L nega pe Hristos! Rugăciunea zilnică către Dumnezeu și mai ales către Duhul Sfânt, când este făcută cu profundă pocăință și smerenie pentru greșelile noastre, dar și cu dragostea divină în inimile noastre pentru Dumnezeu Tatăl nostru, este, de asemenea, un remediu foarte puternic împotriva oricărei lucrări satanice. Rugăciunea din inimă atrage foarte mult Harul divin și creează o protecție divină în jurul trupului și sufletului persoanei care se roagă. Această „armură divină” de protecție împiedică orice formă de înrâurire satanică care încearcă să întineze trupul și sufletul uman, prin lucrarea duhovnicească puternică a Harului. Prin Harul Duhului Sfânt i se va dezvălui omului adevărul alegerilor sale, dar și al evenimentelor care vor avea loc.

Această putere imensă a rugăciunii de a dezvălui adevărul persoanei care se roagă, se va dovedi a fi un ajutor foarte important pentru creștinii din vremurile sfârșite, unde Antihristul și urmașii săi vor domni pretutindeni. Acesta va putea să simtă și, în multe cazuri, chiar să vadă adevărul despre o persoană, dacă este cu Dumnezeu sau cu satana. Acest lucru îi va ajuta pe mulți creștini devotați să discearnă care conducători spirituali ai Bisericii îl urmează pe adevăratul Hristos și cine urmează Antihristului!

În Biserică, paiul va fi separat de grâu și vor fi dezvăluiți liderii bisericești nevrednici, dar și sfinții părinți și învățători ecleziastici, astfel încât creștinii să știe în cine să aibă încredere și pe cine urmează. Paiul va fi conducerea ecleziastică a „Bisericii Mondiale”, care va aparține Antihristului și va fi condusă de prietenul și colaboratorul său Pseudo-profetul mincinos. Grâul va fi alcătuit din bărbații Bisericii, sfinți care vor constitui „Biserica Catacombelor” ultimilor ani.

Creștinii rugători, prin revelația lui Dumnezeu, vor recunoaște cine vor fi paiul și cine grâul, pentru a ști cine vor fi acei sfinți părinți și învățători care vor trebui să înceapă de acum înainte și să-i urmeze.

6) ÎNTREBARE

Cât de aproape sunt toate aceste lucruri pe care ni le-ați spus în detaliu?

Toate au început și vor culmina în viitorul foarte apropiat.

Desigur, satana se grăbește să ia frâiele lumii și puterea prin propriul său fiu – Antihrist. De aceea, el se deplasează insidios, foarte înșelător și în secret, la toate nivelurile puterii, pentru a deveni imediat „liderul mondial”. Dar Dumnezeu, încă pentru puțin nu-i permite, pentru că oamenii ignoră tot adevărul, astfel încât aceștia să poată alege în mod liber pentru ei înșiși pe cel pe care îl vor crede și urma.

Marea milă a lui Dumnezeu către om, care nu vrea să se piardă niciun suflet în întunericul din iad, va permite să se întâmple trei mari evenimente care vor ajuta întreaga lume, mai întâi să gândească și apoi să decidă liber cea mai importantă alegere din istoria omenirii.

Un eveniment are legătură cu tot ceea ce se va întâmpla de acum înainte cu sănătatea omului, care va suferi în mod constant multiple operații catastrofale datorită unor medicamente experimentale care vor promite viață și sănătate, dar vor provoca o serie de efecte secundare, chiar și moartea.

Al doilea eveniment va fi legat de dorința nestăvilită a unor lideri satanici, care în încercarea lor de a conduce întreaga lume, vor provoca un conflict global cu catastrofe mondiale incalculabile

Al treilea eveniment va fi revolta naturii în țările creștine conduse de sataniști dar și în întreaga lume care reacționează la adevăratul Dumnezeu, ca un ultim efort pentru a-l trezi pe omul hipnotizat de satana și a recupera, pocăi și opri distrugerea iminentă.

Pe scurt, pot spune că un lanț de catastrofe naturale, foarte mari, va schimba însăși structura pământului, în timp ce spectrul foamei, setei, bolilor și disperării va umbri întregul pământ. Deci, dacă omul problematizează și își dă seama de greșeala sa, prin tot ce se va întâmpla, imediat totul se va schimba în bine și cursul distructiv al lui și al naturii se va opri. Cu toate acestea, dacă persistă în cursul său egoist și îl lasă pe satana să devină stăpânul și zeul său și acceptă de bunăvoie semnul și pecetea satanei. Atunci vor avea loc evenimente catastrofale mondiale și mai mari și mai teribile, provocând moartea unui număr mare de oameni. Aceste evenimente teribile ale lumii sunt menționate în Apocalipsa Sfântului Ioan.

7) ÎNTREBARE

Cine este acest Antihrist, care va tulbura viața întregii lumi?

Este fiul lui satan (!) care se va naște dintr-o femeie cu însuși Lucifer, în timpul unui ritual satanic (cunoscând că diavolul, nefiind trupesc și neavând putere creatoare, dătătoare de viață, prin legătură trupească, credem profețiilor care spun că Antihrist se naște dintr-o femeie desfrânată și că diavolul, însuși Satan, va intra în el. Părintele Elpidie nu are în vedere o împreunare fizică dintre satana și acea femeie, ci de o posesie satanică a unei părți bărbătești care va întreține relații intime cu acea femeie, Satana arogându-și dreptul de paternitate, prin posedare demonică. Paternitatea Antihristului este a lui Lucifer, nu a corpului posedat de acesta. Corpul posedat este doar un vehicul de a pune în lucrare, prin biologia umană reproductivă, lucrarea nașterii Antihristului. Probabil că toată structura interioară psiho-fizică va fi pregătită, la momentul oportun, de posesiunea reală, la vârsta de 12 ani, când Satana va intra în el. Părintele Elpidie stăpânește teologic această problemă – n.n).

El va trăi în secret la început și de acolo va conduce liderii mondiali dedicați lui, pe care el însuși i-a ridicat la putere. La momentul potrivit, el se va ridica la puterea politică. Farmecul gândirii sale satanice, capacitatea sa retorică și impunerea sa asupra tuturor conducătorilor și popoarelor de pe pământ, vor fi atât de puternice încât vor fascina întreaga planetă. Ca prim act de impresie, Antihristul va opri toate războaiele pe care le-a purtat până acum în secret. El va fi proclamat „prințul păcii” și toți șefii de stat îi vor preda puterea popoarelor lor. Va controla pe toată lumea și totul. Cu ajutorul demonilor și al inteligenței artificiale, el va efectua chiar și diverse minuni realiste artificiale, pe care le va proiecta către întreaga lume pentru a-l convinge că este un zeu. Că el este adevăratul Hristos care a venit pe pământ pentru a salva pe toți oamenii. Biserica Mondială, care va fi condusă cu mult timp în urmă de prietenul său personal și omul satanic, Falsul Profet, îl va accepta ca un om al lui Dumnezeu, ca profet și ca salvator al lumii. Atunci se va disputa oficial că Domnul nostru Iisus Hristos este adevăratul Mesia al lumii și acest titlu de Mesia va fi atribuit Antihristului.

Atunci cea mai mare și mai nemiloasă persecuție a adevăratului Hristos și a creștinilor va atinge punctul culminant. Cei care vor accepta să ia pecetea satanică vor fi asigurați de credința eternă și ascultarea față de el. Însă adevărații creștini care, cu ajutorul lui Dumnezeu, rămân credincioși singurului și Fiului adevărat al lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, nu vor primi acestă pecete, chiar dacă trebuie să-și dea propriile lor vieți. Pentru această credință, Dumnezeu va interveni în mod miraculos, pentru a-i proteja și a le oferi necesitățile pentru supraviețuirea lor. Creștinii își vor lua puterea în acel moment, cu ajutorul Duhului Sfânt, din studiul Sfintei Scripturi, din Sfânta Împărtășanie și binecuvântarea Sfinților Părinți.

Din acest motiv, Antihristul și urmașii săi vor lupta împotriva acestor trei forțe. Vor încerca să rescrie Biblia după cum consideră potrivit. Aceștia vor persecuta cu motive nesemnificative pe acei pioși părinți spirituali care se vor opune lor. Ei vor lupta împotriva Sfintei Împărtășanii în toate modurile, astfel încât oamenii să nu o primească, până în momentul în care o vor desființa definitiv și pe toate celelalte „Taine” ale Bisericii.

Demonii cunosc foarte bine puterea Sfintei Împărtășanii. Știu că, atâta timp cât este săvârșită în sfintele biserici și cinstită de oameni, el și planurile sale demonice nu vor fi promovate cu succes și nu va putea veni ca lider mondial și mesia.

Un semn al venirii sale va fi desființarea Sfintei Împărtășanii.

Din acest motiv, de acum înainte vom vedea și vom trăi cu toții marele și teribilul război pe care Satana îl va începe împotriva Sfintei Împărtășanii, prin intermediul propriilor săi politicieni, oameni de știință și, din păcate, conducători ecleziastici înșelați. Ca început, Hristos neprihănit în Sfânta Împărtășanie va fi acuzat de politicieni și oameni de știință că poate infecta și transmite boli oamenilor. Confirmarea acestor acuzații satanice prin condescendența unor preoți va marca începutul oficial al marii persecuții a lui Hristos și a sfintei Sale Biserici.

Schimbarea modului în care creștinii primesc comuniunea va fi al doilea pas sacramental. împotriva Sfintei Împărtășanii și transformarea Sfintei Împărtășanii într-o formă solidă va fi a treia încercare satanică a îngerilor întunericului. În ultimul și cel mai puternic atac împotriva Sfintei Euharistii, înainte de încetarea definitivă a acesteia, odată cu apariția Antihristului, se va disputa dacă Împărtășania dumnezeiască este Trupul și Sângele lui Hristos, însă va fi considerată un „înlocuitor”. Am intrat, copilul meu, într-o perioadă ciudată pe care aș putea să o descriu cu încredere ca fiind începutul timpurilor eshatologice. Este momentul în care chiar și aleșii vor greși, așa cum spune Biblia. Îmi doresc ca Duhul Sfânt să ne lumineze pe toți să înțelegem răutatea lui satana și să rămânem credincioși Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul Mesia lumii.

 

Părintele Elpidie Vaianakis

20 decembrie 2020

https://pnevmatikesdrosostalides.blogspot.com/2020/12/blog-post.html?m=1#more

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

 1. Felicitari pentru aceasta inteligenta si inspirata de Duhul Sfint informare a tuturor romanilor.Parerea mea e ca profetul mincinos va fi Mahomed ,cel ridicat in al v-lea cer unde e lacasul demonilor.Curva cea mare e biserica catolica impreuna cu papa.Fiara este Comunitatea europeana care vor avea o putere teribila peste tot pamantul timp de trei ani si jumatate.Nu inainte de venirea celor doi profeti(Moise si llie sau dupa unii Enoh).

  1. Profetul mincinos este papa. Părintele Elpidie, într-o altă scriere, îl identifică cu actualul papă, Francisc! Antihrist este o persoană reală, nu formă de organizare sau comunitate europeană. Acestea sunt mediul de manifestare și stăpânire al antihristului!

 2. Articolul este bun si elocvent. Am insà o întrebare Pàrinte Elpidie/Claudiu Buzà: mijloace multiple si cumulate tehnologice si altele, pot distruge constiinta – printre care viciul imoralitàtii extreme – Cum poate fi cel atins readus la normal (când mijloacele biblice : post, rugàciune, etc. nu mai functioneazà ?!) si nu mai este sensibil la o multitudine de elemente omenesti (familie, Divinitate, credintà, moarte, iubire, copii, flori, etc.) ?

  1. Harul lui Dumnezeu poate reînvia puterile sufletești ale omului, după voia Domnului! Corect ar fi ca omul să conlucreze cu Harul dumnezeiesc. Însă, acolo unde puterile sufletești sunt paralizate, nelucrătoare, ajută mult rugăciunile celor apropiați și jertfelnicia plină de dragoste și durere pentru cei neputincioși. Iar acolo unde „tehnologia” parazitează sufletul omului, fără acordul lui, legile dumnezeiești se suspendă sau lucrează altfel, potrivit așezării sufletești a fiecăruia, ajutându-l Harul la mântuire.

 3. Cernerea continuă iar lupta se înăsprește pe zi ce trece. Dumnezeu să ne întărească pt a putea mărturisi Adevărul nu doar cu cuvântul ci și cu fapta până la finalul vieții pământești! Doamne, ajuta! ?

 4. Eu nu am încredere totală în afirmația că vor fi șapte vaccinuri. Acest lucru slăbește vigilența. Unii ar putea să se vaccineze și să stea fără grijă până vine al șaptelea vaccin! Noi am aflat că vaccinul actual are de toate, inclusiv sistem de control care știm că e bazat pe 666. În Grecia e multă trădare, așa că nu m-ar mira că să apară ceva scris în numele părintelui Elpidie sau chiar părintele Elpidie să amestece și puțină otravă prin miere…

  1. Atunci și Apocalipsa ne poate slăbi vigilența, concentrându-ne doar pe problema peceții puse pe mâna dreaptă sau pe frunte, făcând abstracție de cele premergătoare pecetluirii (CNP, actele cu cip, biometria etc)! ?

   Dacă știm că vaccinarea introduce pecetea NU o acceptăm sub nicio formă. În plus, nu știm care va fi primul vaccin din cele șapte! Un creștin prevăzător refuză de pe acum vaccinarea, înțelegând că are legătură cu pecetluirea. La fel cum facem și cu actele electronice/biimetrice; ele nu sunt pecetea, ci sunt premergătoare pecetluirii!

   Bineînțeles că vom fi atenți în continuare și la celelalte pericole pe care le-am avut în vedere până acum: actele cu cip, identitatea biometrică și marcarea izotopică! Vaccinarea nu „relaxează” celelalte amenințări care conduc și ele la pecetluirea finală. Dimpotrivă, ne face mai atenți și ne stimulează atenția asupra întregului context al pericolului pecetluirii.

   1. Indoiala mea este susținută și de comentariul userului corinailea la articolul
    https://ortodoxiacatacombe.wordpress.com/2020/12/30/cipurile-sunt-pregatite-urmeaza-sa-fie-inoculate/#comments
    https://youtu.be/m2ZCq55fJqM TRADUCERE DIN LIMBA GREACA:
    ,,Medicul grec Mihali Purda afirma in filmulețul de mai sus ca este primul care a intrat in posesia vaccinului in Grecia si se simte dator să informeze populatia asupra continutului vaccinului. Arată initial ce contine pachetul cu vaccinul( un breloc cadou, o poza pt a verifica pacientul vaccinat daca vede bine sau nu după administrare si seringa propriu-zisa). Arată de asemenea ca eticheta mascheaza conținutul seringii pentru a nu se vedea ce se afla in interior. Apoi cu ajutorul unui microscop analizează serul din seringa. La o prima vedere acesta pare in regula, dar in momentul in care priveste prin microscop descopera cipul prin intermediul căruia oamenii pot fi urmariti continuu si un alt dispozitiv microscopic prin intermediul caruia ni se pot transmite tot felul de stări/lucruri( de ex ni se va induce ideea de a merge mereu la cumparaturi).
    In filmulețul de mai sus aveți proba ca vaccinul conține cipul RIFID .Medicul grec a analizat serul din vaccin la microscop.”
    Dacă acest ,,vaccin” condiționează respectarea unor drepturi, trebuie să ne punem serioase semne de întrebare.

    1. Nu e greșit să ne punem semne de întrebare. Însă am putea face asta și în legătură cu filmulețul de mai sus. Pare a fi o diversiune. Fratele Bogdan a demonstrat prin imaginile mărite cu următorul comentariu:
     ,,Doamne ajută.
     În legătură cu acest filmuleț vreau să spun ceva important.

     Eu la am văzut acum vreo 10 zile și mi a produs un mare impact, se vede asta, este bine făcut cu multă tehnică, etc. Am vrut, să l traduc (chiar l am tradus) și să l distribui…. Dar era ceva…și m am și rugat un pic dacă o fi adevărat….

     Peste câteva zile că între timp era duminică și fusei la slujbă, l am mai primit odată și după m am convins că nu este real. Și iată de ce, un singur amănunt dă totul de gol:

     Când veți privi filmul la momentul când pune cu seringa lichidul pe acel șervețel și iese lichidul și cipurile alea…. Uitati va bine la șervețel! De fapt la modelele de pe șervețel.

     Bănuiesc că fiecare are acasă șervețel de hârtie imprimate cu ceva modele, sunt făcute prin presare. Acele găuri.
     Dar în cazul acesta camera aceia care mărește totul de zeci de ori astfel încât să se vadă
     Obiectele acelea, totuși nu a mărit și suprafața servetelului!
     Pt ca dacă era mărită trebuiau ca punctele acelea să arate ca o nucă de mari. Odată mărită acea imagine ar fi trebuit să fie mărit obligatoriu și servetelelul cu tot cu modele de el.

     Sunt multe de spus, dar faceti un experiment acasă să va convingeti.

     Luați un șervețel impregnat cu modele și puneti câteva frimituri mici de paine pe el apoi cu telefonul, fiecare ce are, puneti obiectivul pe șervețel și măriți dați zoom imaginii…. O să vedeți ca odată mărime frimiturile se măresc și modelele servetelului și arată alfel decât este în filmul nostru.

     Părerea mea este ca filmul cu pricina este un pic „aranjat” Cu multă tehnică ca să arate ceva.

     Nu este posibil ca un șervețel să aibe modelele acelea la asemenea zoom. Ar trebui să fie un Nano șervețel. Și ce presă Nano să facă asemenea modele pt ce? Să te stergi pe mâini?”

     … și:

     ,,Deci ei modifică ADN ul uman, acum îl taie ca pe pâine, pun în loc ce genă doresc apoi îl sudează la loc cu tehnologia CRISPR și modifică genomul uman…. Nu mai e nevoie de niciun cip fizic…”.

     Iar Oana va concluziona:
     ,,Nu sunt ei atat de nepregătiți încât să introducă cipuri care se pot vedea la microscop și pe care organismul le-ar putea respinge ușor”.

     Atenție, să nu pățim ca rusul cu marcarea izotopică care a arătat că a fost o farsă ca să discrediteze pe cei cu „teoria conspirației”!

    2. Filmul nu este real. Văzându-l prima dată m-am speriat. La un moment dat , după un gând de rugăciune, i-am trimis unui prieten grec ortodox filmul, cu rugămintea de a îmi da un răspuns în legătură cu acesta. Răspunsul a fost: „este o parodie , o satiră „. Este foarte logic, deoarece un cip atât de mic nu a fost creat, dar tehnologia cu nanoboți da; despre asta știm sigur.

   2. Legat de documentele premergatoare, ca pasaportul electronic/biometric, sau cartea de identitate electronica, ce recomandari aveti daca ele sunt cerute pentru identificare, sinu sunt alternative (locuiesc in strainatate si nu este alternativa la pasaportul electronic), cum le putem refuza?

 5. Înainte era vorba de CIP-uri. Acuma e modificare cod genetic. 🙂 Va hotărâți?!
  Oricum nu vad nevoia modificarii/upgradarii…. ADN-ului. El este unic. Cat despre „vaccinul sfânt”?! (lol)

  1. Nu este o contradicție! Se lucrează pe mai multe planuri, scopul fiind același: pecetluirea tuturor oamenilor! Cred că trebuie să fim atenți, fără exagerări și pietisme, la toate formele prin care se va încerca acest lucru: cipuire, marcare izotopică sau pecete pusă direct pe ADN-ul uman.

   1. Expun mai jos filmul cu experimentul făcut de un medic grec pe numele lui Mihali Purda ,medic care a reușit da facă proba serului din vaccinul contra covid 19 analizând l la microscop și dovedind astfel ca vaccinul conține cipul RIFID.Doamne ajuta!
    https://youtu.be/m2ZCq55fJqM
    Traducerea a ceea ce spune medicul grec

    TRADUCERE DIN LIMBA GREACA:
    Medicul grec Mihali Purda afirma in filmulețul de mai sus ca este primul care a intrat in posesia vaccinului in Grecia si se simte dator să informeze populatia asupra continutului vaccinului. Arată initial ce contine pachetul cu vaccinul( un breloc cadou, o poza pt a verifica pacientul vaccinat daca vede bine sau nu după administrare si seringa propriu-zisa). Arată de asemenea ca eticheta mascheaza conținutul seringii pentru a nu se vedea ce se afla in interior. Apoi cu ajutorul unui microscop analizează serul din seringa. La o prima vedere acesta pare in regula, dar in momentul in care priveste prin microscop descopera cipul prin intermediul căruia oamenii pot fi urmariti continuu si un alt dispozitiv microscopic prin intermediul caruia ni se pot transmite tot felul de stări/lucruri( de ex ni se va induce ideea de a merge mereu la cumparaturi).

  2. Draga „Eu”, pe principiul „daca nu va place dragul negru, serviti dracul alb” se lucreaza pe mai multe directii simultan pentru ca sunt multe tari care pot sa foloseasca tehnologii diferite, iar slugile satanei cauta sa fie rasplatite pentru ceea ce produc in concurenta (sau in colaborare ascunsa) unii fata de ceilalti. Daca unuia nu-i place codul de bare, poate sa serveasca codul QR, ca la urma urmei nu conteaza ce vede ochiul daca se lucreaza la nivel nanotehnologic. Oricare ar fi tehnologia „castigatoare” sau procedura prin care se face aceasta insemnare a oamenilor, ea va fi tot mai clar una satanica, atat intrinseca la nivel de ADN, cat si simbolica, astfel incat supunerea liberului arbitru sa fie completa. Insa aceasta supunere a liberului arbitru nu se face brusc, ci in trepte: mai intai cu cardul cu cip, mai apoi cu vaccinarea, mai apoi cu modificarea ADN-ului. Este posibil ca unii sa se trezeasca si mai tarziu pe acest drum alunecos, dar este putin probabil.

   1. Ești bolnav psihic ba băiatule. Oricum comuniștii ăștia nu îmi vor aproba comentariul pentru ca doar ei (preotii) au dreptul sa bage pumnul în gura oamenilor. De aici și dresarea populației de către preoți. Un om bine dresat se numește credincios și smerit, dar biserica te vrea umil și ascultător, și dacă se poate ca oamenii sa nu aibă întrebări sau îndoieli, trebuie sa creadă doar ce le spune biserica și sa înghită ce le baga biserica pe gât. Asta e realitatea.
    Biserica mereu a fost împotriva științei,pentru ca știința dovedea ceea ce biserica nu a putut dovedi. De aici și iluzia ca trebuie sa crezi și nu sa cercetezi. Biserica niciodată nu e de acord cu cercetarea, de unde și vorba „Crede și NU cerceta” pentru ca cel ce vrea sa cerceteze și sa afle mai multe e considerat ateu de către biserica. Acum cu evoluția tehnologiei biserica sare în sus ca ce le trebuie oamenilor tehnologia, ei sa trăiască ca în evul mediu dacă se poate, fără electricitate și fără nimic. Dar voi dacă sunteți cu adevărat împotriva tehnologiei de ce nu renunțați voi primii la ea? Ca sa dați exemplu, și fiți siguri ca oamenii va vor urma exemplul, dar voi nu știți decât sa jucați teatru.
    Cand a apărut electricitatea Biserica a fost prima care s-a opus și atunci au apărut teorii conspiraționiste despre pecetea 666 care vine prin electricitate, când a apărut iluminatul stradal la fel Biserica a fost prima care s-a opus, dar cu timpul s-a obișnuit cu electricitatea și cu iluminatul stradal.
    Cand au apărut telefoanele mobile în anii 90 biserica a sărit în sus ca telefonul e diavolul, acum biserica imediat sare în sus ca spune ca e vorba de 5G și alte prostii pe care nici voi nu le credeți.
    Eu aici știu preoti care au telefoane 5G dar le interzic enoriașilor în mod categoric sa aibă și ei telefon 5G, dacă se poate sa aibă telefoane cu butoane și internet doar cu aprobare de la duhovnic. Asta e ipocrizie totală.
    Stiu ca deranjează adevărul meu și nu îmi veți aproba comentariul. Dacă eu mănânc căcat aiurea în acest comentariu și nu e nimic adevărat din ce am spus atunci sigur nu aveți de ce sa nu îmi aprobați postarea, ca doar nu aveți nimic de ascuns, sau aveti?
    Eu oricum ma mulțumesc și cu faptul ca tu, preote, mi-ai citit comentariul.
    Cand vad eu preotii ca renunță la telefoanele lor scumpe și la tehnologie atunci voi renunță și eu.
    „Crede și NU cerceta” este cea mai mare MINCIUNĂ

    1. TOt ce spuneti dumneavoastra in aceasta postare e o imbecilitate de la A la Z. Cred ca traiti intr-o realitate paralela. Cand a spus Biserica Ortodoxa toate aceste tampenii de care o acuzati dumneavoastra? Cand a spus Biserica Ortodoxa „crede si nu cerceta”? Nu vedeti ca reproduceti papagaliceste niste minciuni comunisto-globaliste pe care nu le pricepeti? Biserica Ortodoxa, singura Biserica reala din lume, nu a avut niciodata astfel de atitudini. Faptul ca acum constatam ca tehnologia este pusa in slujba distrugerii omului este o realitate pe care o puteti gasi la o gramada de oameni de stiinta care pricep pe ce lume se afla si care nici macar nu sunt crestini. Treziti-va la realitate!

 6. Foarte la obiect. Domnul nostru Iisus Hristos ne va apăra, dar și NOI să facem ceva: sa ne rugăm, sa învățăm să ne rugăm, sa ne dorim sa invatam a ne ruga si cu multă evlavie, smerenie si mai ales cu multă nedejdee, Domnul ne va ajuta.
  DOAMNE AJUTA!

 7. Sunt o crestin ortodoxa, din neam stramosi;am crescut in parfum de tamaie.
  Stiam „Ingerasul” cand vorbeanm peltic, pe la 3 ani!
  Bunicii si parintii mei, au fost „sfinti” pentru mine!
  Imparteau de Sarbatori, ajutau cu Bani, Biserica, duceau ulei si paine la Biserica, mergeau la Biserica atunci cand erau mai liberi, iar eu, i-am urmat si, dupa ce au murit ei, am continuat sa fiu milostiva, empatica, sa-mi ajut aproapele si sa fac eu, impartite, onorand Sfintii dragi si pe mortii nostri scumpi.
  Recunosc; sunt o mare pacatoasa, ca mi-am facut idol din truda ca sa supravietuim si sa pot face 2 doctori;mi-am facut idol din iubirea pentru sot, copii, familie, aproapele meu;mi-am facut idol din alimentatie;am apelat la cosmetice, intrucat eram cadru universitar; am fost la nunti, la chefuri;am mintit”constructiv”, negnerand durere si multe,multe alte alte pacate.
  Totusi, credinta mea „in clocot” n-a pierit!
  L-am iubit pe IISIUS si l-am folosit ca „ghid pedagogic”;mi-a fost si imi este Model /reper/ Maestru/Mentor!
  In ceausism, n-aveam cruciulita la gat, dar aveam in geanta, mereu, o Cruce de la Ierusalim, cu IISUS pe ea si ma rugam la Dumnezeu mereu!
  Articolul parintelui m-a impresionat profund!
  Parinte, eu nu cred ca DUMNEZEU si IISUS ii va lasa pe ocultisti, iluminati, masoni, reptileni s.a., acesti monstri uman sa-si bata joc de OM si sa distruga”Creatia”!!!Nu cred!
  Se va intampla „o minune”!
  Vor face ceva sa ne salveze!
  Eu am citit, si in facultate „Biblia”, iar acum, este langa mine, o citesc mereu.
  Am 4 Biblii:una e din 1927, iar ultima, mi-a dat-o in dar Mitropolitul Teofan, al Olteniei, intrucat aveam rubrica la „Mitropolia Olteniei”, revista si emisiune la Radio”Logos”!
  Am reusit sa inteleg „Apocalipsa”, „Isaia 24” etc., fiind un pic hermeneut!
  V-am scris sa va spun ca dupa ce, in 2014, mi-am ingropat fiu, medic, 42 de ani, am trecut la „Credinta suprema, desavarsita”, nu am devenit atee!
  Ma rog la Sfanta Treime, la Pronia Cereasca, la tot Cerul, de 2 ori pe zi, ardent, precum si cand mai aud sau vad cate o nenorocire!
  Dupa moartea fiului scump, am facut 7 boli de inima si de suflet!
  In timp, am scapat, cu ajutorul lui Dumnezeu, si de cancer, si de Infarct, si s-a stabilizat, si HTA si Inima, dar m-a chinuta cca 6 ani FIEREA; cumplit m-a chinuit, iar Familia mea nu m-a lasat sa ma operez, de teama anesteziei si asa, am indurat tirania ei, eroic!
  M-am tratat , dar, degeaba, pana cand o prietena din Germania, mi-a trimis o Rugaciuune sacra, pe care am spus-o din septembrie, iar pe 15 oct.2020, nu m-a mai chinuit, n-am mai pus 7 zticle cu apa fiarta pe abdomem ori comprese cu spirt.Nimic!
  Deodata, Fierea mea n-a mai existat!
  Sunt 2. 5 luni, de cand eu”NU MAI AM BILA”!
  M-a salvat CREDINTA!
  M-a salvat RUGACIUNEA!
  M-a salvat Duhul Sfant!
  M-au salvat Dumnezeu si IISUS!
  Iata Rugaciunea spusa de „n”ori pe zi, cand stateam numai pe dreapta, oblojita cu sticle sau cu spirt:
  „Tara Ceresc, permite-mi sa ingemanez
  chinul, durerea si suferinta Fiului Tau, pe CRUCE,
  cu chinul, durerea si suferinta mea de Fiere
  si sa ti le ofer in dar,
  pentru iertarea pacatelor mele,
  pentru vindecarea mea
  si pentru mantuirea mea
  Amin!”

  Distinsi companioni, „NU MAI AM FIERE/BILA/COLECIST!

  Spuneti, si Dvs., nu este o alta”minune”?
  La toata lumea am spus si am dat-o in dar!
  Imi vine sa vorbesc la Mitropolie sa o puna undeva ca exemplu, de alta „minune”!

  Concluzia:
  Si eu, si familia mea(fiica si nora) nu vom face vaccinul.
  Fiica mea a zis ca se lasa de medicina, daca o persecuta, iar eu, la 73 de ani, prefer sa mor!
  Nu mi-e teama de moarte(am geamantan cu haine etc.de acum 6 ani, pregatit); abia astept sa ma duc la fiul meu; insa mi-e teama sa nu ma tembelizez (acum sunt, la 73 de ani, „intimidant” de normala, realista, lucida si logica), sa nu ajung”leguma” si pacoste pe capul Familiei mele!
  Din suflet va spun ca acum, aici, zilnic, ma rog si Credinta & Rugaciunile(stiu vreo 8) , imi sunt „terapie”!
  Parerea mea este ca, daca cineva e depresiv, are spaime, teama, anxietati inseamna ca nu crede profund in Dumnezeu!
  Avand Sfanta Treime in suflet, eu sunt cea mai puternica /expirata/.
  Fac Psihoterapie cu cateva amice ale mele!Disperate! Depresive!

  Sa va dea toata Pronia Cereasca o Credinta ardenta, multa sanatate, imunitate si alese bucurii spirituale in anul 2021! Amin!
  Cu aleasa pretuire,
  prof.univ.dr.Nora Ivanescu

  1. Doamne, ajută!
   Să fiți binecuvântată și întărită de Harul lui Dumnezeu! Un an frumos și binecuvântat, sănătate și mântuire!
   Bogdaproste pentru mărturia dată!

  2. Nu e nevoie sa se lase de medicina. Ajunge sa stranga bani pentru avocati. Mai sunt cativa ani, sper eu in care mai exista cel putin pe hartie drepturile omului, asa ca daca va rugati si puneti bani deoparte poate gasiti un avocat si un judecator care sa va dea castig de cauza!

  3. Doamna Nora, si eu am avut probleme cu fierea in ultimii 5-6 ani. Si am observat ca de la cafea aveam probleme. Din cauza excesului de cafea faceam chiar crize de voma, dureri ingrozitoare de cap care nu treceau cu analgezice si doar dupa ce tineam de nevoie vreo 2-3 zile post negru, de mancare si apa, caci vomam chiar si dupa ce beam apa. Si pana nu eliminam toxinele din corp nu imi trecea criza. Pana sa realizez ca de la cafea mi se tragea o greata permanenta si o durere usora de cap, iar periodic acele crize descrise mai sus (acele crize le aveam cred ca dupa ce faceam exces de cafea si nu mai beam 1- 2-3 ci 5-7 cafele pe zi), am renuntat si la carne vreo 8 luni si tot aveam starile de rau, apoi la glutem 1 an si la fel, toate analizele bune doar fierea grasa si nu imi inchipuiam ca mult iubita de toti cafea poate provoca asa ceva. Renuntand cu desavarsire la cafea de 1 luna cred nu mai am acele greturi. Am mancat zilele astea o bomboana cu cafea si a doua zi m-am trezit cu o usoara greata. E 100% din cauza cafelei ceea ce v-am descris mai sus dar poate ca la dumneavoastra motivele erau altele si se manifestau diferit.

   Daca sunteti amabila si nu va suparati, ce intelegeti dumneavoastra prin Credinta suprema, desavarsita”? Ca v-a dat Dumnezeu harul deplin, desavarsirea? Sau ati imbratisat ideea noii spiritualitati in care crede si d-l C-tin Dulcan , Calin Georgescu si foarte multi altii? Credinta prin care omul isi poate creste vibratia si sa schimbe lumea schimbandu-se pe sine, si practic ei vad aceste schimbari interioare sau exterioare ca fiind rezultate ale efortului personal nu exclusiv al harului Dumnezeiesc care desigur ca se da omului in urma efortului personal de a-si pastra credinta ortodoxa si se roaga lui Dumnezeu. Adeptii noii spiritualitati practic il vad pe Hristos ca un model, initiat la care masura vor sa ajunga si ei dar nu il considera Dumnezeu. Toata aceasta filosofie seamana cu credinta ortodoxa dar nu e. Mai e o noua spiritualitate care in general e dublata de credinta in reincarnare, veganism, si nu dau doi bani pe Biblie considerand-o depasita, nu stiu daca sunt adeptii aceleiasi marii dar cu alte palarii.

 8. ATENȚIE!!! IMPORTANT DE ȘTIUT:
  CELE DOUĂ BRAȚE ALE SISTEMULUI

  Ceea ce spun acum va deranja pe mulți, dar, totodată, va trezi atenția multora pentru vremurile pe care le trăim!

  Vedem și în politică și în viața spirituală a poporului român oameni carismatici care vin cu soluții la criza actuală, cu „proiecte pentru țară” și cucernicie nemăsurată, pe fondul unor nemulțumiri generalizate. Sistemul cunoaște că pentru finalul agendei, care va coincide cu dictatura medicală, electronică și financiară, va fi nevoie să fie prinși și cei care nu sunt de acord cu măsurile abuzive ale artizanilor întunericului. De aceea, ca în orice sistem bine pus la punct, s-a avut în vedere și pregătirea sau scoaterea de la naftalină a unor „salvatori” care să strângă în jurul lor „conspirationiștii”, să le câștige încrederea, iar apoi să-i (se)ducă în același punct al agendei. Fereastra Overton este larg deschisă și se lucrează asiduu la o falsă proiecție pentru a duce în înșelare masele și, mai ales, creștinii ortodocși ai Bisericii lui Hristos. Să nu uităm că soluții omenești nu mai sunt, soluția e Hristos (Părintele Mărturisitor Iustin Pârvu).

  Nu trebuie avută încredere decât în Dumnezeu, în Maica Domnului și în Sfinții Bisericii lui Hristos. Orice compromis și ieșire din hotarul Adevărului și al bunei cucernicii, pot duce la pierderea mântuirii. Sunt vremuri de cernere, iar „diavolul umblă, răgnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (IPetru 5, 8).

 9. Parca voi spuneați ca vaccinul anticovid nu e pecetea satanei. Acum v-ați sucit?
  Cum sa mai aibă oamenii încredere în biserica dacă biserica se contrazice pe ea însăși.
  La voi totul e o afacere, căutați în disperare adepți dar vreți sa va știe și de frica. Cum manipulezi omul cel mai bine? Prin frica. Prin frica indusa oamenilor de către preoti, prin frica de flăcările iadului…
  Nu ma mira sa vad la voi și un articol conform căruia și tehnologia și internetul sa fie semnul fiarei, sa vezi atunci fanaticii și habotnici cum vor trai ? ca în epoca de piatra. Voi sa dețineți tehnologii, sa aveți parte de tehnologie, dar oamenii de rand nu au voie, nici măcar telefon nu mai au voie ca altfel nu ii împărtășiți ?

  1. Nu prea intelegeti despre ce e vorba. Noi nu am spus niciodata ca avest vaccin ar fi pecetea satanei, ci doar ca este un pericol pentru sanatate si libertate si pregateste acea pecete. Tehnologia si internetul sunt in slujba inrobirii popoarelor, dupa cum se vede cu ochiul liber, in masura in care se folosesc pentru aceste scopuri. Va invit sa faceti niste distinctii. Pe acest site nu au ce cauta lozincile comuniste cu „fanaticii”, „habotnicii”, „epoca de piatra” etc. Cautati-va alt loc unde sa recitati lectia asta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)