Mesaj al Arhiepiscopului Sinaiului, Damianos, la vreme de încercare

Mare și răspândită este ispita care vizează acum întreaga lume cuprinsă de epidemia mortală a coronavirusului.

În calitate de Stareț al Sfintei Mânăstiri Sf. Ecaterina de pe Muntele Sinai, călăuzit de Dumnezeu și ca Ierarh al Bisericii Ortodoxe Grecești, mulți mă întreabă de ce a permis Dumnezeu această mare încercare care ne-a lipsit de prezența la biserică și de primirea Sfintei Împărtășanii.

a) Cred cu smerenie că Dumnezeul Atotbun vrea să ne vestească primejdia, deoarece, din păcate, am uitat cu toții binefacerile și poruncile divine care duc la fericirea pământească și la binecuvântarea cerească căreia ne-a hărăzit – și pentru care El a fost răstignit.

Din păcate, am ales o altă cale spre fericire pentru noi înșine; una bazată pe bunuri materiale și care ne separă de cele duhovnicești, împreună cu toate virtuțile.

b) Dumnezeu îngăduie astfel de necazuri pentru a ne arăta că, oricât de mult progresează umanitatea în știință și tehnologie, ne este imposibil să fim mântuiți dacă Dumnezeu Însuși nu binecuvântează lucrările și ideile noastre. Aceasta ar explica de ce diverse forme de globalizare, întreprinse fără a recurge la ajutorul Său, s-au finalizat cu un eșec, poate chiar cu o calamitate.

c) În plus, multe mărturii Creștine au fost scoase din mesajul esențial al Evangheliei, care au fost interpretate corect de mințile luminate de Duhul Sfânt, ale Părinților cu înaltă școală duhovnicească a Bisericii Ortodoxe.

d) În ciuda necazului de care suferă întreaga lume astăzi, iubirea lui Dumnezeu nu încetează să cerceteze creatura pe care El a făcut-o după propriul Său Chip.

Biserica Ortodoxă nădăjduiește că trecând cu răbdare această grea încercare, ea va lăsa în urmă un imens câștig duhovnicesc. Lumea se va trezi din letargia materială din a cărei consecințe a suferit la nivel global și va arăta dragoste în fapte care să reflecte valoarea sa primordială, sprijinul reciproc și pacea autentică între popoare.

Aceasta începe cu pacea interioară care provine din reconcilierea persoanei cu Dumnezeu și, prin extensie, cu aproapele său și cu mediul natural în care Dumnezeu Însuși l-a așezat.

Aici Dumnezeu i-a dat poruncă să iubească și să lucreze. Prin păcat, însă, umanitatea s-a modificat și a transformat în final acest mediu, împotriva ei înșiși; și numai prin iubire se va liniști.

Fie ca Dumnezeu să dăruiască acest lucru prin rugăciunile tuturor sfinților, în special a părinților și mamelor Muntelui Sinai, călăuzit de Dumnezeu, care s-au jertfit în deșert, prin rugăciune și post, pentru luminarea și mântuirea întregii lumi. Pentru că rugăciunea arzătoare a celui care se roagă jertfelnic, are puterea energiei nucleare să ne schimbe…

Sfântul Ioan Scărarul din Sinai, a cărui amintire este cinstită în fiecare an în a patra Duminică a Postului Mare, a luminat calea către o asemenea sfințenie în Scara Sa de Ascensiune Divină, lucrarea strălucită care este considerată a doua ca valoare duhovnicească după Sfânta Scriptură.

Sfântul Ioan Scărarul s-a retras timp de patruzeci de ani într-o peșteră adâncă în deșertul Sinai, unde s-a dedicat lui Dumnezeu prin rugăciune și lipsuri ascetice, iar cu Harul Duhului Sfânt a studiat adâncimile sufletului uman și medicamentele duhovnicești necesare vindecării, spre beneficiul întregii umanități.

Cu toate acestea, suntem păcătoși, căci iată acum suntem chemați la pocăință de nevoie, nu din proprie inițiativă ca Sfântul Ioan, să ne închidem în propriile cămări și să ridicăm mâinile spre Dumnezeul Atotbunul pentru a ne izbăvi.

Fie ca rugăciunile noastre smerite în camera ascunsă din inimile noastre către Sfântul Dumnezeu Trieimic „care vede în taină”, să fie răsplătite conform cu cerințele noastre „în aer liber”, prin sănătatea sufletească și trupească a tuturor oamenilor și în momentul de față, prin izbăvirea noastră de acest inamic invizibil, înfricoșătoarea epidemie de coronavirus.

Cu multe rugăciuni și multă dragoste în Hristos, doresc tuturor toate binecuvântările în restul perioadei Postului Mare, așteptând, cu discernământ, smerenie și mult dor, sosirea Binecuvântatului și Sfânt Paști.

† Arhiepiscopul Sinaiului,

Damianos

Abp. Damianos of Sinai. Message From the Archbishop of Sinai on the Terrible Pandemic

29 martie 2020
image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)