Legiferarea căsătoriilor mixte după pseudosinodul din Creta

                                                               Motto: “Numai în Adevăr e unitate; dacă nu e Adevăr nu e unitate. HRISTOS ESTE ORTODOX” (Sfântul Părinte Arhimandrit Arsenie Papacioc 1914-2011)[1]

Ortodoxia a fost dintotdeauna contestată și prigonită de cei care nu au primit-o de-a lungul istoriei Revelației. Și neprimind-o, aceștia și-au făcut prin atacarea ei, un scut de apărare în fața propriilor conștiințe murdărite în urma căderii lor chiar din Adevăr, din Biserica lui Hristos.

Cămașa lui Hristos este din nou profanată, de această dată la nivel global, prin erezia mult premeditată numită ecumenism.

Iconomia lui Dumnezeu nu s-a întrerupt de când această pan-erezie a fost activată în mod discret de la înființarea CMB-ului până la momentul iunie 2016, Creta. Aceeași iconomie lucrează și azi, cu dragoste desăvârșită asupra oilor cuvântătoare cu cuget ortodox, ce sunt așteptate a se întoarce în staul, din nou. Dumnezeu a lăsat iconomia în viața omului, pentru a-i fi mai ușor să distingă existența acriviei, în relația Dumnezeu-om, din punct de vedere eshatologic.

Delegația BOR condusă de pseudo-patriarhul Daniel, care s-a deplasat și a semnat cu ambele mâini, documentele eretice de la Kolymbari, susține în continuare că așa zisul sinod “nu aduce dogme noi, nici canoane noi și că documentele [semnate] sunt mai mult de ordin pastoral-misionar….. că nu se schimbă nici doctrina, nici disciplina Bisericii, nici cea canonică”[2].

Dacă ne ghidăm după îndemnul înregistrat video în august 2016 al pseudo-mitropolitului Moldovei și Bucovinei Teofan, prin care ne spunea să “urmărim care vor fi consecințele acestor lucruri”[3], constatăm că receptarea pliromei nu a fost așteptată, ajungându-se la aplicarea brutală și abuzivă a îndepărtării preoților care au întrerupt pomenirea canonic și patristic din întreaga țară, cu scopul înăbușirii oricărei încercări de trezire a conștiințelor adormite din rândul credincioșilor ortodocși.

Consecințele se văd din plin, prin caterisirea abuzivă și nefondată canonic a preoților mărturisitori care merg pe linia echilibrată a Sfinților Părinți, în contextul apărării Bisericii lui Hristos Cea Una, în fața tăvălugului ereziei ecumenismului bine finanțat și instrumentat pe întreg pământul.

Tăvălugul înrobirii sufletelor sub umbrela “tolerantă” a ecumenismului, parcă a prins și mai mult curaj, de la vizita prozelitistă a ereticului Papă în România, mai 2019.

Descoperim noi efecte păgubitoare Ortodoxiei pentru sufletul românilor, prin emiterea de noi tipizate de cereri standard ale unor Episcopii ortodoxe din țară, necesare pentru obținerea binecuvântării arhierești privind oficierea cununiei mixte, sau în situația cununiei între două persoane, între care există un grad de rudenie.

În articolul II din documentul 5 cretan “Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta”, căsătoriile mixte au fost aprobate, aplicându-se în mod abuziv și necanonic regula iconomiei în Biserică.

După cum, nu demult și în facultățile de profil ortodox deja se predă, perspectiva receptării Sfintelor Canoane ale Bisericii cea Una în mod relativ, ca fiind învechite, ușor și chiar necesar de a fi adaptate globalismului de azi, nu este de mirare că în cazul căsătoriilor mixte se face rabat de la caracterul acrivic al canonului 72 Quinisext (691).

În lucrarea despre Canoanele Bisericii Ortodoxe a Arhid. Prof. Dr. Ioan. N. Floca din 2005 cât și în lucrarea similară a Dr. Nicodim Milas din 1931 se prezintă imposibilitatea binecuvântării cununiei dintre un bărbat creștin ortodox și o femeie eretică (eterodoxă, sau de altă religie) și viceversa, aplicându-se canonul 72 Quinisext. Căsătoria oficiată în aceste condiții este considerată ca fiind nulă, “și însoțirea nelegiuită [trebuie dezlegată]; căci nu trebuie a se uni cele neamestecate, nici să se împreune oaia cu lupul, nici starea păcătoșilor cu părtașii lui Hristos”[4]. În cazul încălcării acestui canon, s-a hotărât afurisirea aceluia dispus să încalce textul canonic.

Așadar există, în prezent, deja lista de acte necesare pentru căsătoria mixtă, emisă de către Episcopia Ortodoxă a Oradei, în care tinerii vizați pentru căsătorie, pot solicita dispensă către Preasfințitul Episcop, privind dorința fiecăruia, de a rămâne în religia lui.

Img 627073651(1)

În mod sfidător la adresa Sfinților Părinți cât și în mod implicit la adresa Duhului Sfânt, se încurajează încălcarea Canoanelor Sfinte, păgubind lucrarea de mântuire a sufletelor celor înșelați de a o asemenea iconomie care desparte pe om de Dumnezeu, primul fiind de cele mai multe ori aflat în necunoștință de cauză.

Similar găsim aceeași deschidere ecumenistă și în Episcopia Sălajului:

Cerere Dispensa Casatorie Mixta Ep Salajului 1(1)

În aceeași înșelare se situează și cei care solicită binecuvântarea arhierească în vederea căsătoriei dintre două persoane între care există grad de rudenie, precum observăm din tipizatul emis de către Episcopia Sălajului.

Cerere Dispensa Grade De Rudenie

În Canonul 54 de la Sinodul Trulan (Quinisext, 692) sau Sinodul V- VI  Ecumenic de la Constantantinopol (691-692), se prezintă interzicerea căsătoriei în condițiile de rudenie de sânge și de cuscrie, enumerându-se câteva cazuri concrete,“și anume până la gradul  IV al rudeniei de sânge și de cuscrie ”[5].

Limitele gradelor de rudenie în acest caz, nu au rămas cele din canon, ci s-au extins la înrudirea de sânge până la gradul VII inclusiv și în cazul cuscriei până chiar la gradul V- VI sau chiar și VII.[6]

Canonul 87 al Sfântului Vasile cel Mare include situația în care un bărbat văduv dorește să se căsătorească cu sora soției sale defuncte. În canon, Sfântul atrage atenția lui Diodor din Tars, cu o remarcabilă și smerită exprimare privind greșeala acordării de binecuvântare unui credincios văduv, care dorea o astfel de căsătorie. Sfântul se folosește de textele Sfintei Scripturi pentru a-și argumenta poziția de indignare și dorința de îndreptare a lucrurilor, interzicând o astfel de binecuvântare.

Cu toate acestea, relativismul privind interpretarea canoanelor de către cei din conducerea BOR a devenit lege bună de urmat, lege nescrisă și nefondată canonic și scripturistic, care sprijină aplicarea vădită a hotărârilor eretice de la Creta-2016.

Toate aceste inovații canonice, dogmatice și de cult aduc la zi agendă BOR de a-și respecta angajamentul, în calitate de membră CMB din 1961, de a implementa ecumenismul în inima Ortodoxiei românești de sorginte Apostolică, scopul final fiind unirea cu papistașii, lent dar sigur.

Aceste evidente derapaje oficiale au prețul lor, pe care poporul român va fi obligat să îl plătească ori cu lacrimi de pocăință, atrăgând mila Domnului în al XII-lea ceas al istoriei Revelației în acest spațiu danubiano-pontic, fie prin atragerea “mâniei lui Dumnezeu peste fiii neascultării”[7].

Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Stăpâne Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și cu ale tuturor Sfinților să fie milostiv, prelungind timpul de pocăință pentru poporul nostru românesc!

Slavă lui Dumnezeu pentru toate,

Valentin Bucur,

30.06.2019

[1] Arhid. Prof. Dr. Ioan. N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe Romane pag151  (Sibiu, 2005).

[2] Arhid. Prof. Dr. Ioan. N. Floca Canoanele BO pag 152.

[3] Biblia sau Sfînta Scriptură (Col. 3-5,6).

[4] Dr. Nicodim Milas, Canoanele Bisericii Ortodoxe Romane pag 446 (Tip Diecezana Arad, 1931).

[5] Arhim. Arsenie Papacioc, Singur ortodoxia (Bucureşti: Sophia, 2008).

[6] Interviul oferit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel televiziunii publice TVR 26.12.2017 (https://www.youtube.com/watch?v=n93iGN-ZIJQ).

[7] IPS Teofan Savu considerat ca Arie de catre credinciosii din Moldova (https://www.youtube.com/watch?v=RidBoiVkco4).

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

1 comentariu la “Legiferarea căsătoriilor mixte după pseudosinodul din Creta

 1. “Lumea asta inselatoare, e o mare vrajitoare” – Pr. Iulian Prodromitul

  Inca inainte de pseudo-sinodul din Creta, Biroul Patriarhiei BOR, in februarie 2016, sensibilizeaza cugetele pleromei ortodoxe cu acest anunt, publicat pe Basilica.ro :
  „Pentru a păstra unitatea de credinţă şi de viaţă spirituală în familie, tradiția canonică strictă a Bisericii Ortodoxe a formulat explicit interdicția căsătoriei credincioșilor ortodocşi cu persoane de altă confesiune creștină. Totuși, prin iconomie sau pogorământ, din rațiuni pastorale în contexte socio-culturale multiconfesionale, Biserica Ortodoxă îngăduie căsătoria credincioşilor ortodocşi cu persoane de altă confesiune creştină, după obţinerea dispensei (aprobării speciale) de la episcopul ortodox al locului, care are cea mai înaltă responsabilitate pastorală în eparhie.

  În acest sens, la cea de-a doua Conferință Panortodoxă Presinodală din anul 1982, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe au confirmat această practică a iconomiei sau dispensei, menţionând însă condiția ca pruncii care se nasc dintr-o căsătorie mixtă să fie botezați în Biserica Ortodoxă. Prin urmare, Bisericile Ortodoxe locale pot lua hotărâri în privința aplicării iconomiei după caz și din rațiuni pastorale particulare.Conform prevederilor art. 88, alin. 1, lit. w din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, numai episcopul conducător al eparhiei (chiriarhul) poate acorda dispensă bisericească pentru căsătorii mixte.”
  Textele recunoscute de întreaga Biserică drept fundamentale pentru reglementarea canonică a acestei probleme sunt: Canonul 10 Laodiceea (343), Canonul 31 Laodiceea (343), Canonul 21 Cartagina (419), Canonul 14 IV ec. (451) și canonul 72 Trulan (691-692). La acestea se adaugă canonul 23 zis al Sfântului Ioan Postitorul (619). Canoanele Sinodului Trulan sunt radicale în ceea ce privește raportarea creștinilor la păgâni sau eretici și erezia este așezată în rând cu păgânismul sau iudaismul.„Canoanele, in principiu, nu ingaduie casatorii intre ortodocsi si eterodocsi. Astfel, Canonul 72 Trulan [anul 692] interzice, in mod absolut, asemenea casatorii, declarand nule pe cele care s-ar incheia; canonul 14 al Sinodului IV ecumenic [anul 451] le ingaduie, insa cu conditia ca sotul eterodox sa declare ca va trece la Ortodoxie. Aceasta dispozitie, fiind anterioara celei a Sinodului Trulan, potrivit normelor de interpretare, poate fi socotita abrogata.”

  Asistam la o apostazie nemaintalnita, cand Iconomia devine noua regulă canonică, așa cum hotărârile pseudosinodului din Creta, devin astăzi mai importante decât tezaurul canonic al Sinoadelor ecumenice.
  Cum pot avea comuniune in Hristos cei care nu au si comuniune euharistica in Hristos?
  Acum se deschid larg portile Sfintei Biserici Ortodoxe, papistasilor, protestantilor, greco-catolicilor, tuturor sectarilor si in ultima instanta, ateilor si paganilor, care vor deveni astfel membrii cu drepturi depline in Biserica lui Hristos.
  Se incalca cu buna stiinta de catre propagandistii ereziilor cretane, ferventii ascultatori de regulile si ideile satanistului organ de propaganda masonico-sionista CMB, dogmele si canoanele Sfintelor Sinoade ecumenice, Invatatura si Traditia Neprihanitei Ortodoxii.
  Prin aprobarea oficiala a casatoriilor mixte la Adunarea din Creta din 2016, preotul ortodox va fi acum „legal” in totala inter-comuniune euharistica ecumenista atunci cand il va impartasi, pe sotul catolic (sau protestant, ori ce-o fi el , numai ortodox, nu) ne-botezat, cu Sfantul Trup si Sange al lui Hristos.
  Este devastator ce se intampla cu acceptia tacita a intregului cler laic si monahal din BOR, complici tacuti la aceasta inselare, erezie si rastignire a Mantuitorului Hristos.
  Nu s-a auzit nici un glas barbatesc, raspicat si clar, a vreunui Preot, care se considera Cinstit marturisitor al Dreptei Credinte,(cu toate ca nu s-a ingradit de panerezia ecumenista), care sa aminteasca conducatorilor vremelnici ai BOR, ca li s-a intunecat vederea duhovniceasca, inima lor s-a invartosat, iar constiinta dogmatica nu ingaduie o atare iconomie care duce la pierderea mantuirii.

  Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)