ISJ Iași: Recrutarea de voluntari în licee pentru primirea papei nu este prozelitism. Noi spunem că este

Portalul Mărturisirea Ortodoxă a cerut în luna aprilie Ministerului Educației Naționale și Prefecturii Iași să se pronunțe cu privire la legalitatea circularei trimise de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, pe baza unei adrese emise de un departament al Primăriei Iași, prin care se cerea ca fiecare colegiu și liceu din localitate să trimită 50 de voluntari dintre elevi și profesori pentru a participa la organizarea evenimentului venirii papei Francisc în localitate.
Până în acest moment, am primit un punct de vedere al ISJ Iași, în care ni se spune că documentul este autentic, dar că el nu încalcă legea, deoarece activitatea pentru care se recrutează voluntari se desfășoară în afara spațiului școlii.
Acestui punct de vedere i-am răspuns că activitatea prozelită este însăși recrutarea elevilor și profesorilor pentru a participa la acel eveniment, lucru interzis prin lege.
Ministerul Educației ne informează că petiția adresată de noi în urmă cu mai mult de 30 de zile se află spre soluționare la Corpul de Control al MEN. De asemenea, petiția adresată Prefectului Județului Iași este analizată și se așteaptă un răspuns la ea.
În luna martie, ministrul Educației Naționale s-a pronunțat, cu prilejul inaugurării unei fundații, că papa Francis este așteptat „de școala românească cu drag și bucurie”.
În toată febra pregătirilor pentru venirea papei la Iași, în fruntea a peste 100.000 de pelerini, singura care nu are nicio opinie și nicio poziție rămâne Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Scrisoarea adresată de portalul nostru încă din 15 martie nu a primit încă niciun răspuns.
Papa vine la Iași într-un oraș care lasă impresia că Biserica Ortodoxă Română nu are niciun fel de prezență în zonă, deși acolo este inima Ortodoxiei moldave și scaunul episcopal care dă, de obicei, viitorii patriarhi ai Bisericii noastre.

La începutul lunii aprilie a fost lansat pe rețelele de socializare un document aparținând Inspectoratului Școlar Județean Iași, prin care acesta invita toate colegiile și liceele să ofere voluntari elevi și profesori pentru a participa la venirea papei în municipiul Iași.

Adresa nr. 2266/04.04.2019 este semnată de Inspectorul Școlar General al Județului Iași și cuprinde rugămintea adresată tuturor directorilor de licee din municipiul Iași de a trimite câte 50 de voluntari din rândul elevilor și profesorilor pentru a participa la „buna organizare a evenimentului” venirii papei Francisc în municipiul Iași.

Adresa Voluntariat Vizita Papa Francisc 2

Adresa este însoțită de un tabel nominal exemplu, cuprinzând 50 de poziții, și o altă adresă, emisă de către Primăria Municipiului Iași, cu avizul primarului Iașiului, în care inspectoratul este invitat, în baza „colaborării instituționale anterioare, concretizată prin derularea unor proiecte comune”, să dea această circulară prin care directorii de liceu să fie invitați să întocmească tabele de voluntari pentru evenimentul „istoric” al vizitei papei la Iași.

Primăria evocă câteva temeiuri legale pe care s-ar baza cererea sa, niciunul nereferindu-se la legea învățământului sau legea cultelor, care guvernează relațiile instituționale în asemenea situație și impun restricții cu privire la caracterul de prozelitism religios sau propagandă politică pe care unele acțiuni le-ar putea avea.

La data de 19 aprilie 2019 am adresat o scrisoare ministrului Educației Naționale, doamna Ecaterina Andronescu, prin care îi solicitam să îmi confirme dacă documentul circulat pe internet este autentic și, dacă este, să analizeze legalitatea lui, în condițiile în care legea educației, regulamentul de funcționare și organizare a unităților de învățământ, contractul educațional între părinți și licee interzic orice formă de propagandă politică în școli, ca și prozelitismul religios.

MEN 2

Din perspectiva temeiurilor indicate mai sus, indiferent în ce calitate vine în România papa Francisc, ca șef de stat sau ca șef de cult religios, el nu ar trebui primit de voluntari recrutați din liceele ieșene, deoarece, în opinia noastră, actul de recrutare a acestor elevi se constituie în prozelitism religios și chiar în propagandă politică, dacă se merge pe ideea că papa vine ca simplu șef de stat, adică lider politic.

La data de 25 aprilie 2019, după ce am cerut Ministerului Educației Naționale să țină seama de faptul că a încălcat prevederile legii liberului acces la informații publice, care cereau să mi se trimită un răspuns în termen de maximum 10 zile, am primit un răspuns din partea Inspectoratului Școlar Județean Iași, în care eram informat că documentele sunt autentice și sunt emise cu adevărat de inspectorat, dar că, în opinia inspectoratului, ele nu reprezintă prozelitism religios, deoarece evenimentul la care participă elevii ca voluntari nu se desfășoară în cadrul școlilor ieșene.

Raspuns Chirilă

Acestui document i-am răspuns printr-o adresă în care afirmam că actul de prozelitism religios este reprezentat de însăși campania de recrutare de voluntari pentru vizita „Suveranului Pontif” la Iași. Actul prozelit pe care papa îl face în capitala moldavă reprezintă un motiv în plus pentru a nu organiza acțiuni de voluntariat în care școala ieșeană să fie implicată.

Inspectoratul Școlar ne-a mai informat că nu cade sub incidența legii, deoarece nu a încheiat niciun fel de parteneriat cu primăria Iașiului, deci nu contravine art. 193 al Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar. Am cerut Inspectoratului să ne spună atunci ce formă juridică a îmbrăcat această colaborare. Nu se poate crede că ISJ a făcut un serviciu personal primăriei ieșene și nici că s-ar afla în subordinea acesteia pentru a executa ordinele ce vin de la primărie.

Apărarea ISJ este cu atât mai neconvingătoare cu cât în anul trecut a fost implicat în cercetarea unui caz, apărut în presa națională, în care o învățătoare din mediul rural a fost reclamată că strânge semnături în școală pentru participarea la referendumul constituțional dedicat familiei, în condițiile în care acel referendum era o acțiune civică, organizată de societatea civilă, nu era politică, cu atât mai puțin religioasă.

Inspectorat

Răspunsul către ISJ Iași a fost retrimis către Ministerul Educației Naționale, pentru a se lua seama și de această poziție a noastră. Am reamintit ministerului că, în conformitate cu art. 8 (1) din OUG 27/2002, autoritatea publică are obligația de a răspunde unei petiții în cel mult 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

Ministerul ne-a trimis o adresă prin care ne informează că petiția a fost trimisă spre analiză și soluționare Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale. Am informat că așteptăm cât mai repede rezolvarea acesteia și comunicarea unei soluții, întrucât nu considerăm că se poate aplica art. 8 (2) din OUG 27/2002, care prevede că atunci când o petiție este trimisă altei instituții, deoarece a fost trimisă greșit, termenul de 30 de zile curge din momentul înregistrării la instituția competentă să o soluționeze.

KMBT 215 190516095052

Petiția noastră a fost trimisă corect ministrului Educației, superiorul direct al inspectorului general școlar, iar retrimiterea ei la departamentul specializat din cadrul MEN trebuia să se facă în termen de 5 zile, în așa fel încât să se respecte termenul de 30 de zile de la înregistrarea petiției la MEN. Așteptăm în continuare soluția Corpului de Control.

După confirmarea autenticității documentelor, am adresat Prefectului Județului Iași o petiție prin care îi solicităm să analizeze, conform legii instituției prefectului, legalitatea adresei emise de către Primăria Iașiului și, dacă constată că ea este ilegală, să o atace în contenciosul administrativ. Aceste proceduri ar fi firesc să fie rapide, pentru ca efectele deciziei să nu se producă. Nu vedem la ce ar mai folosi după eveniment. Așteptăm ca petiția să își urmeze cursul la Prefectură și să primim răspunsul cuvenit la termenul legal.

Așa cum reiese din petiția trimisă MEN și Prefecturii Iași, ne întemeiem părerea că documentele emise de Primăria Iași și ISJ Iași contravin legii, pe temeiul următoarelor legi și regulamente interne:

 1. Articolul 7 (1) al legii educației nr. 1/2001 prevede: „În unităţile, în instituţiile de învăţământ și în toate spaţiile destinate educaţiei și formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate și orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activităţile de natură politică și prozelitismul religios”.
 2. Articolul 4 al Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar[1] prevede: „Unităţile de învăţământ se organizează și funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea și desfășurarea activităţilor de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate”.
 3. Articolul 193 (2) al Regulamentului prevede că „Activităţile derulate în parteneriat cu autoritățile locale nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului”.
 4. Contractul educațional anexat Regulamentului de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, pe care colegiile și liceele din Iași îl propun spre semnare tuturor părinților/tutorilor/elevilor majori care le frecventează, prevede, la titlul IV, art. 1, lit. l) obligația opozabilă conducerii colegiilor și liceelor „să asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios”.
 5. Articolul 81, alin. (2), lit. s) din legea administrației publice locale nr. 215/2001[2] prevede că, în desfășurarea activității lor, Consiliile locale „sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase”.
 6. „Condițiile legii” la care face referire legea administrației publice sunt prevăzute de art. 9, alin. (1) și (2) din legea cultelor nr. 489/2006, care prevede că „(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee. Cultele sunt egale în faţa legii și a autorităţilor publice. Statul, prin autorităţile sale, nu va promova și nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult.

Merită menționat, în acest context, faptul că, la data de 22 martie 2019, cu câteva zile înainte de circulara ISJ Iași, ministrul Educației, doamna Ecaterina Andronescu, s-a adresat papei Francisc, într-o videoconferință prilejuită de inaugurarea noului centru al Fundațeii Scholas Occurentes al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), cu următoarele cuvinte:

Sanctitatea Voastră, cu mare bucurie şi mare emoţie de aici, din România, vă transmitem mulţumirile noastre că aţi ales această ţară şi aţi ales o universitate din România. Vă aşteptăm cu mare drag în această primăvară în vizita pe care o veţi face în România. Sunt convinsă că veţi cunoaște la faţa locului şi şcoala românească, şi ea vă aşteaptă cu drag şi bucurie.

Ar putea fi circulara ISJ Iași modul în care se pregătește școala românească preuniversitară din localitate „să îl aștepte cu drag și bucurie” pe papa și în care acesta, la rândul său, o va cunoaște „la fața locului” ?

Așteptăm o opinie pe această temă din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, până în acest moment cu desăvârșire inexistentă în spațiul public sub aspectul unei atitudini față de evenimentul așteptat a se petrece weekendul viitor în metropola pe care o păstorește.

Scrisoare deschisă adresată Mitropolitului Moldovei și Bucovinei cu privire la venirea papei în orașul ortodox Iași

Note:

 

[1] https://www.edu.ro/sites/default/files/ROFUIP%20%20%20.pdf.

[2]https://arcub.ro/wp-content/uploads/2018/07/legea-215-2001-forma-sintetica-pentru-data-2018-07-04.pdf.

 

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

9 comentarii la “ISJ Iași: Recrutarea de voluntari în licee pentru primirea papei nu este prozelitism. Noi spunem că este

 1. Mitropolia Moldovei și Bucovinei (dar și celelalte mitropolii sau Patriarhia, de fapt) tace, tace și iar tace… cu subânțeles. Poate o mai spune ea ceva, dar, oricum nu ca sa apere Ortodoxia în fața pericolului papistaș. Sau a făcut deja câte ceva și mi-a scăpat mie? Bine ar fi!

  Nu pot înțelege cum de le este teamă unor slujitori ai Domnului, aflați în dreapta credință, ca să-și apere credința într-un astfel de context… Ce ne spune Mântuitorul?
  “Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.”

  1. Tacerea lor este de-a dreptul periculoasa, pentru ca se pierd suflete.
   Ce credeti ca va zice poporul ortodox cand il va vedea pe papa slujind pe Campia Libertatii o liturghie care formal este de rit bizantin, adica seamana cu liturghia adevarata, iar in timpul acesteia va „sanctifica” niste clerici care au stat in inchisorile comuniste pentru ca au refuzat sa revina la Biserica Ortodoxa?

 2. Foarte bine! Felicitări!
  Din păcate, noi muritorii de rând nu facem nimic.
  Dacă teologii stau cu mâinile în sân, trebuie să sară avocații pentru apărarea credinței.
  E foarte bine că le aveți pe ambele.
  Totuși niște avocați în plus n-ar strica.

  1. Cred si eu ca ar fi bine sa mai fie avocati, pentru ca statul nu se grabeste sa isi faca datoria fata de o incalcare vizibila a legii. Autoritatile, dupa cum vedeti, incearca sa explice ca nu au incalcat legea in niciun fel…

   1. Situația e dezastruoasă la toate palierele.
    Nu găsești oameni cu care să poți începe să faci ceva. O lipsă mare de oameni …
    Și am senzația că foarte mulți parcă nu mai gândesc bine. Nu se pot ridica la un alt nivel.
    Pe de altă parte problema e și de duh. Sunt multe duhuri rele care blochează situația și mințile oamenilor. Pe fondul existenței a multor vrăji în popor s-a adăugat și intrarea în UE care a deschis ”granițele” pătrunderii unui duh puternic înșelător care pare bun, luminos, dătător de speranță.
    Uite, eu îmi dau seama sau simt că papa vine cu o părticică din ”slava” lui Antihrist. Cuvintele le-am ales cu atenție, slava lui Antihrist! Nu spun că este înaintemergătorul lui, dar are dintr-ale lui.
    Într-o noapte am văzut câteva OZN-uri și am simțit același duh ca al iluminaților.
    Treaba este înșelătoare! Și va fi treptat și mai ceva. Preoții au mult de lucru!
    Credeți că diavolul se teme de funcția omului? Îi înșeală în orice funcție și instituție ar fi. Și cu cât urci mai sus cu atât corupția e mai mare. Oricum occidentul se satanizează din ce în ce mai mult și se ”revarsă” peste noi, așa cum valurile mării vin spre țărm sau o aglomerare mare de nori (aparent luminoși) se îngrămădesc pe cer.

 3. Vizita Papei în România
  Încă un eveniment al propagandei catolice în România Se știe foarte bine că Papa trebuie să devină leaderul religios al întregii lumi, fiind susținut de guvernele tuturor statelor aservite globalismului politic și religios. În cadrul acestui proiect se înscriu vizitele în unele țări ortodoxe, printre care și cea din țara noastră. Deși este încărcat cu cele mai grave și evidente abateri față de Dreapta Credință: locțiitorul lui Iisus Hristos în lume, urmașul lui Petru, primatul papal, infaibilitatea papală, susținerea publică a homosexualității, hulirea publică a textelor Sfintei Scripturi, etc., Papa rămâne, totuși, vedeta nr. 1, la nivel religios și mondial, în preferința sutelor de milioane de oameni din toate religiile și confesiunile lumii. De ce? Pentru că întrupează la modul ideal duhul apostat și antihristic care domină lumea de astăzi și care se adâncește pe zi ce trece. Aceasta se vede și se simte în mod izbitor îndeosebi în ultimii 100 de ani, o dată cu apariția ereziei ecumeniste pentru că Papa întruchipează foarte reușit amestecul amăgitor între Lumină și întuneric, între bine și rău, între minciună și Adevăr. Adică, însăși chintesența ecumenismului. Nici înainte de vizita Papei în România și nici pe tot parcursul ei, catolicii, precum și oficialii ortodocși – din corectitudine politică, nu vor pomeni aceste erezii și abateri grave ale Papei, raportate la Ortodoxia și morala ortodoxă comună tuturor Bisericilor ortodoxe timp de 1000 de ani. Această Tradiție ortodoxă de până la 1054 a fost pur și simplu îngropată și anulată complet în spațiul catolic apusean, fapta care a generat crize religioase succesive în lumea catolică, culminând cu ruptura Protestantă, produs direct al abaterilor și exceselor catolice, unele nemaiavând nimic în comun cu învățătura și Tradiția creștină. Caracterul tot mai pământesc al Bisericii Romei începând îndeosebi cu Carol cel Mare (742-814) în Apus, modelul lumesc, la nivel religios, cultural, filozofic și științific a scos catolicismul apusean de sub adumbrirea Duhului creștin autentic, al Sfinților Apostoli, al Sfinților Părinți și al celor 7 Sinoade Ecumenice. De dragul puterii lumești, Apusul catolic a lepădat toată arvuna și comoara de Har venite prin Jertfa de Răscumpărare de pe Cruce, prin Cincizecime, prin viețuirile tuturor pustnicilor și marilor Sfinți ai pustiei din primele 4 secole, și prin sângele milioanelor de mucenici din prima mie de ani. ,,Iubirea de plăceri, iubirea de arginți și iubirea de Slavă deșartă” (Sf. Teodor al Edesei), i-a cuprins pe catolicii nemulțumitori în frunte cu Papa, fiind astfel văduviți de comoara Dreptei Credințe și de aurul curat al Bisericii celei Una născută pe Cruce. După toate mărturiile și evidențele venite din spațiul ortodox, că Apusul catolic este în rătăcire, sute de milioane de oameni din întreaga lume, ca și toate religiile necreștine, refuză cu ostentație Revelația din sânul Ortodoxiei, ca fiind singura mântuitoare. Cu toate semnele degenerării catastrofale a omenirii la nivel spiritual și existențial, Apusul protestant și catolic rămâne consecvent în starea de apostazie generalizată și pregătirea instaurării lui Antihrist. Cultul pentru Papa și pentru toate pozițiile pozițiile lui actuale în văzul întregii Lumi, sunt dovada cea mai concludentă. Înșiși catolicii s-au pronunțat recent , cu miile împotriva lui și a tot ce susține în mod anticreștinesc și aberant. Atunci cum se vor justifica ortodocșii care se vor duce să întâmpine și să ovaționeze pe Papa? Gărzile de ultimă generație care asigură paza și ordinea în jurul Papei, nu se aseamănă cu nimic cu Intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos călare pe o asină. Imaginea creată de Papa, ca aducător de pace și unitate între religii și popoare, este una amăgitoare, atâta timp cât promovează distrugerea Dreptei Credințe, a familiei și Tradiției creștine prin perversitate, tehnologie avansată, globalizare și putere lumească. Papa aduce în România un mesaj amăgitor, al unității și al dragostei, cu prețul de a lovi în Ortodoxia românească veche de 2000 de ani. Dragostea fără Adevăr este însă erezia însăși care a strivit năzuințele și Credința a sute de milioane de oameni și creștini, veacuri de-a rândul, iar în România și în alte state ortodoxe, prin uniația forțată a generat nenumărate atrocități și victime. Venirea Papei la Catedrala Neamului din București produce o dezamăgire și o adâncă amărăciune tuturor celor ce, cu gând curat, au ctitorit și au dăruit un ban muncit cu sudoare în țară sau printre străini, ca până la urmă crezul lor curat să fie sfidat și folosit în scop de trădare, ecumenist și mondialist. Poporul credincios este bun, dar numai la slujbe și în biserici, pentru colecte, sprijin financiar, și ca număr în statistici. În rest, pentru dezbateri și pentru soarta Dreptei Credințe, nu poate avea nici un cuvânt de spus. Cu toate acestea Domnul nu l-a părăsit și nu-l va părăsi niciodată. Apostazia intrată masiv în B.O.R. s-a văzut concret și izbitor prin eșecul dezastruos la Referendumul pentru familie de anul trecut, din octombrie 2018. Lecția, însă, nu ne-a fost de ajuns. Ca dovadă îl invităm pe Papa pentru a ne învăța la noi acasă cum să fim creștini și cum să arate familia creștină, să ne învețe că trebuie să fim împreună și că în curând ne vom uni și ne vom împărtăși din aceleași Taine pe motiv că Domnul ne vrea uniți și nu despărțiți. Nu spune însă nimic despre planul, deja vizibil și spus pe față de Președintele Iohannis, de toți guvernanții și puternicii zilei, că Ortodoxia și familia creștină trebuie să cadă, tocmai pentru că ele împiedică unitatea religiilor și progresul omenirii. Pornografia, perversitatea, anarhia socială și morală, pângărirea celor mai nevinovate ființe umane, copiii, prin ideologia de gen și aberații, nu sunt probleme serioase pentru Papa, pentru oamenii de Stat, din Educație și nici pentru ecumeniști. Ba, dimpotrivă, tocmai aceste anomalii sunt pe agenda acestor antihriști, care sub masca blândeții, a unității și dragostei amăgesc sute de milioane de ignoranți. Dar ,,cerul și pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece”( Matei 24:35) iar ,,Adevărul Domnului rămâne în veac”( 1 Petru 1:25). Cu toate că suntem martori ai stării evidente de apostazie și în pragul marilor catastrofe ca urmare a necredinței și a răzvrătirii celei mai sfidătoare față de Dumnezeu , oamenii, confesiunile și religiile înstrăinate de Adevăr nu vor să revină spre Dumnezeul cel prigonit și răstignit de 2000 de ani. Biserica Ortodoxă Bulgară, consecventă Tradiției unor mari Sfinți și Mărturisitori, precum și urmașii Sf. Ier. Serafim Sobolev (1881-1950), recunoscut și de Sinodul B.O.R., ne dă un exemplu de consecvență și statornicie pentru poziția ortodoxă față de vizita Papei, care reprezintă o rătăcire, dovedită ca erezie de cei mai mari Sfinți Ierarhi și Părinți ai Bisericii, începând cu Sf. Ier. Fotie cel Mare, Sf. Ier. Grigorie Palama, Sf. Ier. Marcu Eugenicul și continuând cu Sf. Nicodim Aghioritul, Sf. Cuv. Serafim de Sarov, Sf. Ier. Ignatie Briancianinov, Sf. Ioan de Kronstadt Sf. Ier. Nectarie, Sf. Ioan Maximovici, Sf. Ier. Nicolae Velmirovici, Sf. Iustin Popovici și Sf. Cuv. Paisie Aghioritul. Gestul de bunăvoință, de politețe și bună primire nu-l va schimba pe Papa nici în convingeri și nici în ce are de făcut. De aceea, cei care își asumă compromisul cinstirii Papei ca ierarh și Sanctitate, vor trebui să dea o dată un răspuns acestor mari sfinți și luminători ai Ortodoxiei pomeniți mai sus și în primul rând Mântuitorului Iisus Hristos, Arhiereul Cel veșnic. ,,Divide et impera” – împarte (dezbină) și stăpânește, zice dictonul latin. Acum Papa vine pentru a crea încă un prilej de dezbinare, confuzie și tulburare între ortodocși, susținute masiv de agresiunea mediatică pro-catolică, ce a excelat la decesul Papei Ioan Paul al II-lea. Dar mai este încă un dicton latin, mai dureros: ,,Pâine și circ”. Dacă dai poporului pâine și circ, faci ce vrei din el. Același lucru va fi și cu venirea Papei. Încă o amăgire, dar cu pierderi mult mai mari, pentru că în 28 de ani nu am învățat nimic. Și mai ales cum se face pervertirea conștiințelor și a credinței prin toate metodele posibile astăzi. Manipularea mediatică este pe locul întâi, și cea mai ieftină formă de a-ți pierde Credința, a deveni ateu și orice altceva decât om normal și creștin . Nu am învățat că Îl pierdem pe Dumnezeu, și tot ce ne-a mai rămas mai bun, mai sfânt și mai frumos: Ortodoxia, Tainele Sfinte, copiii și leagănul creștinesc autentic, prin aceleași amăgiri prin care au cedat primii oameni în Rai: pofta, puterea și slava acestei lumi. Reedităm toate căderile lumii după același tipar, dar nu vrem să ne revenim. Când vom pierde puterea și dulceața Harului, a Sfintei Liturghii și Euharistii, ca fiul risipitor din Sfânta Evanghelie vom fi aduși la roșcovele râvnite de fiul risipitor pregătite de Statul antihristic. Adică idolatria, liberalismul total, anarhia, egoismul extrem, avorturile, răsturnările firii, aberațiile și demonismul sălbatic probat recent în temnițele comuniste. Ioan Ianolide a spus că dacă Omenirea nu se va întoarce la Dumnezeu cât mai curând, va repeta în mod tragic din nou experimentul Pitești, dar la nivel mondial (,,Deținutul profet”). Există un nor de semne și mărturii care îi dau dreptate. Dar refuzăm să le vedem și să le credem. Miza cea mai grea pentru noile ideologii și răsturnări este să pierdem Ortodoxia, Spovedania, Rugăciunea și Sfânta Împărtășanie din care se primește toată puterea de a rezista în lumea păgână de astăzi. Dacă le vom păstra, ne vom salva, dacă nu, ne vom pierde. Unitatea și comuniunea propuse de Papa, înseamnă de fapt distrugerea Ortodoxiei. Dacă Papa ar iubi Ortodoxia și țările ortodoxe, s-ar întoarce la Ortodoxia din primul mileniu, la Sf. Ioan Gură de Aur, la Sf. Grigorie Palama, la Sf. Marcu Eugenicul, la cei ce s-au convertit chiar dintre catolici, protestanți, atei și din alte religii, veacuri de-a rândul, prin documentare profundă și prin lucrarea directă a Sfântului Duh. Sunt pline cărțile cu mărturii de sute de ani. Dar Papa refuză să creadă ca toți ceilalți asemenea lui, prin îndărătnicie și răzvrătire fățișe, sfidând Adevărul, adică pe Însuși Dumnezeu Cel Viu, la fel ca Pilat care L-a cunoscut direct, dar L-a dat să fie răstignit. Clima deosebit de rece de până acum, evenimente deosebite legate de viață și Credință, zguduie lumea de astăzi mai mult ca oricând. Două patriarhii ortodoxe au rupt comuniunea, eveniment fără precedent pentru Istoria recentă și mai veche a Bisericii. Nepăsarea generalizată, telefonia mobilă cu 5G, documentele cu cip impuse obligatoriu, cu prioritate la noi în țară, ideologia de gen și distrugerea copilăriei cele mai fragede vor atrage cu siguranță grave tragedii peste oameni, țări și continente. Lepădarea de Dumnezeu întrece orice măsură și îmbracă formele cele mai aberante din câte au fost vreodată. Globalismul, erezia și perversitatea sunt impuse prin lege și sub pretextul drepturilor omului care de fapt înseamnă o răzvrătire extremă împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului însuși. Propaganda demagogică pe seama nediscriminării este de fapt un act grav de discriminare la adresa Ortodoxiei și a moralei creștine, a normalității, precum și a tot ce a mai rămas bun , frumos și sfânt în condiția umană. Vine Papa: o nouă umilință pentru români. Prozelitism catolic cu sprijin de stat. Români, să ne pocăim cât mai este timp! Deja este foarte târziu. Nu urmăriți imagini și tot protocolul pregătit Papei și nici discursurile lui. Vă veți răni sufletește! Sunt cuvinte prefăcute, pline de amăgire. Prin propagandă și manipulare mediatică, 80% dintre români au refuzat să susțină normalitatea și Familia creștină la Referendumul din 2018. ,,Tăcerea noastră înseamnă sclavie și îngroparea Ortodoxiei. Oamenii noștri de elită, prin tăcerea lor nu fac decât să construiască sicriul Ortodoxiei pe care i-l pregătește stăpânirea acestei lumi”. (Arhim. Iustin Pârvu) Bunul Dumnezeu să ne ajute să trecem nevătămați peste aceste evenimente apropiate prin care este sfidată conștiința și voința unui popor credincios de 2000 de ani. Ce așteptăm mai mult de la Bunul Dumnezeu? Noi singuri umplem paharul. Să ne trezim! Dar să luăm aminte pentru a nu fi prea târziu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)