Gruparea Sava-Staicu și joaca de-a botezul valid sau nevalid al celor botezați prin stropire sau turnare

Nu au trecut nici 48 de ore de la pretinsa sinaxă de la Sâmbăta de Sus și comunicatul cu „hotărâri” ale sinaxei a fost șters de către preotul Staicu de pe siteul personal „de frica lui Dumnezeu”, motivând o eroare destul de serioasă din partea autorilor comunicatului. Alta decât cele pe care le-am remarcat noi din belșug în articolul anterior dedicat acestui eveniment.

La evenimentul de la Sâmbăta de Sus s-a decis că „cei care au fost botezați prin stropire sau turnare în pruncie sau la maturitate (de către unii preoți BOR care nu botează prin întreita afundare) se socotesc a fi cu botez valid, urmând să se facă împlinirea botezului după învățătura Bisericii Ortodoxe; adică noi așa botezăm – cum am primit de la Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți (a se vedea Pidalionul)”.

La câteva ore, preotul Staicu a făcut propunerea de a se adopta practica botezării integrale a celor care nu au avut întreita afundare, ci doar stropire sau turnare.

Nu putem să nu ne întrebăm ce fel de adunare a fost aceea în care s-a decis ceva de către toți membrii adunării, prezenți la eveniment, inclusiv preotul Staicu și monahul Sava, apoi preotul Staicu a luat atitudine publică, anunțând public că a șters comunicatul și că are de gând să îl schimbe.

Oare de ce nu s-au discutat aceste aspecte în interiorul adunării respective, de ce nu a reușit preotul Staicu să își impună argumentele acolo, de față cu cei de o seamă și de o minte cu sine?

Iar dacă nu s-a discutat acolo, de ce a simțit nevoia să facă această schimbare de opinie în public, punându-i pe cei cu care spune că are comuniune în postura jenantă de a recunoaște că ei, de la care ucenicii așteaptă salvarea, s-au înșelat și au greșit? Din nou! De ce nu s-a limitat la a le trimite mailuri, cum a spus că a făcut?

Sunt multe explicații, dar eu aș reține una singură, care este desigur o perspectivă proprie, o supoziție: preotul Staicu vrea să le forțeze mâna celor care sunt împreună cu el pentru a-i determina să accepte ce dorește să accepte.

Cu privire la tema pusă în discuție, voi începe prin a remarca cea mai de bun-simț remarcă a preotului Staicu din acea luare publică de poziție: „Desigur, o explicație mult mai bună poate și trebuie dată de un sinod ortodox, pe noi ne depășește.”

Încercând să scape de blasfemia contra Duhului Sfânt admisă la Roman în 2018, gruparea Sava-Staicu recunoaște că nu toți pomenitorii sunt eretici

Este exact comentariul pe care l-am făcut și eu la acel articol din comunicat, stabilirea iconomiei cu privire la botezul prin stropire sau turnare sau a executării sale corecte, dacă se impune, trebuie să fie treaba unui sinod ortodox, fie că este național, fie că e ecumenic, numai ortodox să fie.

În niciun caz nu este treaba sinaxei de la Sâmbăta de Sus, de Jos sau de oriunde, nici a preotului Staicu sau a monahului Sava. Dacă un preot nepomenitor are astfel de situații, cel mai indicat este să se consulte cu un episcop ortodox sau să se abțină de la a face ceea ce este riscant pentru el din punct de vedere canonic, dacă nu găsește un episcop cu care să se consulte.

Acestea fiind spuse se cuvine să analizăm puțin argumentele expuse. Sunt de acord cu unele argumente expuse de preotul Staicu. Nu integral, dar unele dintre ele sunt cele corecte.

Astfel, este corect faptul că baptizo înseamnă în greacă „afundare”, deci, dacă însăși denumirea botezului este „afundare”, el trebuie să se facă prin afundare, iar nu prin practici papistașe de stropire sau turnare. Acesta este un argument câștigat cauzei.

Sunt de acord și cu ideea că nu se poate vorbi despre o „completare” a Botezului, pentru că aceasta ar conduce la afirmația că există botez deplin și botez nedeplin, care mai trebuie completat. Discuția ar degenera în aceleași bălării în care a degenerat discuția despre Taine valide, dar administrate ereticilor spre iad, care, din păcate, este opera integrală a preotului Staicu.

Se cuvine să ne uităm foarte atent însă la ce spun sfintele canoane despre întreita afundare și pe ce anume cade accentul atunci când se vorbește despre aceasta.

Explicația dată canonului 50 apostolic în Pidalion, pp. 99-101, ne arată că afundarea completă semnifică îngroparea și învierea cu Hristos, de trei ori, pentru că trei zile a durat punerea în mormânt a Domnului, este simbolul coborârii la iad împreună cu Domnul și ieșirea împreună cu El de acolo.

Tâlcuirea canonului spune: „Trei sunt prea de nevoie și cu adevărat cu totul neapărate la Taina Sfântului Botez: apa sfințită, afundarea în apă și scoaterea întreite și chemarea a câtetrele Ipostasur cele mai presus de dumnezei”. Continuarea canonului spune: „Și fără de acestea, nu numai nu se săvârșește Botezul, ci cu totul nici nu se poate a se numi Botez”.

Se cuvine să adăugăm la aceste trei condiții și pe a patra, enunțată de Sfântul Simeon Noul Teolog, care spune că este obligatoriu ca nașii să fie ortodocși, iar nu dintre eretici sau păgâni.

Rezultă din ce spune tâlcuirea canonului că afundarea în apă și scoaterea întreite reprezintă o condiție obligatorie a valabilității Botezului. Pe această condiție își construiește Sfântul Nicodim Aghioritul argumentul în comentariul său, unde spune că, de vreme ce la papistași nu există trei afundări și scoateri, care simbolizează Moartea, Îngroparea și Învierea Domnului, botezul lor este lipsit de tot darul și lăsarea păcatelor.

Mai există un aspect foarte important care arată importanța și accentul care cade în acest canon pe aspectul de întreită săvârșire a Tainei. Zice tâlcuirea: „Apostolescul acesta canon profeticește surpă pe Eunomiu, care el întâi a născocit pe o afundare în botez, dar poate și alți eretici o făceau aceasta în vremea Sfinților Apostoli”.

Din acest pasaj vedem că Eunomiu săvârșea afundarea, care pare a fi problema în discuția botezului prin stropire sau turnare, dar nu o săvârșea întreit, prin aceasta, nemărturisind nici Moartea, Îngroparea și Învierea Domnului, nici botezul în numele Sfintei Treimi, cea de-a treia condiție obligatorie a botezului, chemarea la fiecare scufundare numele Unuia dintre Ipostasurile Treimii, pentru a se împlini porunca „Mergând învățați, botezând în numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh” (Mt. 28,19).

Obligativitatea botezării în numele Sfintei Treimi este scoasă în evidență și de canonul 49, care caterisește preotul care botează în numele a „trei fără de început, sau a trei firi, sau a trei mângâietori”.

Prin urmare, pentru a se considera valid sau nevalid botezul săvârșit prin stropire sau turnare, trebuie înțeles pe ce anume pune accentul canonul 50, pe ideea de afundare, pe aspectul de întreită afundare sau pe amândouă.

Tâlcuirea canonului și explicațiile valide ale Sfântului Nicodim Aghioritul ne-ar îndreptăți să credem că afundarea este foarte importantă, alături de faptul că este săvârșită de trei ori. Explicația legată de practica lui Eunomiu, care afunda, dar afunda doar o singură dată, ne lasă să credem că acest canon a fost dat în primul rând pentru a combate practica afundării unice, care era eretică, pentru că, deși acest Eunomiu și poate și alți eretici încă din vremea Apostolilor, după spusele tâlcuirii, făceau afundare, această afundare, în măsura în care era făcută o singură dată, nu putea arăta „nici Moartea de trei zile și trei nopți a Mântuitorului, nici Taina și cunoștința de Dumnezeu a Preasfintei Treimi”.

Dacă aplicăm cele spuse până acum la schema conturată de preotul Staicu, rezultă că avem un preot ortodox valid, care a sfințit în mod valid aghiazma necesară botezului, a făcut lepădările corect și a stropit sau turnat de trei ori, în numele Preasfintei Treimi, aghiazmă peste cel botezat. Ce lipsește? Afundarea propriu-zisă. E valid botezul? Tâlcuirea din Pidalion, legând afundarea de aspectul de întreire a sa, zice „că nu poate fi numit Botez și nu se săvârșește Botezul”.

Preotul Staicu se eschivează să dea răspunsul esențial în mod tranșant, cum îl dă tâlcuirea din Pidalion, la o problemă pe care a creat-o singur. Ne spune că „nu vorbim de Taine invalide [nevalide – n.n.], nici de rebotezare, nici de împlinirea botezului, ci doar de unicul și unul [unicul și unul nu înseamnă același lucru? – n.n] Botez adevărat”.

Dacă nu vorbim despre Taine nevalide, atunci vorbim obligatoriu despre Taine valide, adică despre Botez valid. Pentru că Botezul nu poate să fie și valid, și nevalid în același timp, după cum nu poate fi într-o stare dincolo de valid și nevalid. Dacă afundarea determină nevaliditatea Botezului, atunci toate celelalte acte ale preotului au fost inutile: sfințirea aghiazmei, turnarea aghiazmei, lepădările, invocarea Ipostasurilor Treimii.

Dacă vorbim de Botez valid, deși nu are afundare, atunci propunerea „cu adevărat îi botezăm (nu rebotezăm) prin întreita afundare, cum am primit de la Sfinții Apostoli și de la Sfinții Părinți, fără a considera niciun moment că ceea ce săvârșim este o rebotezare, ci doar vrând să facem ceea ce este bine, adică așa cum noi înșine am făcut întotdeauna când am botezat ortodox pe cineva” se referă la săvârșirea unui Botez peste un Botez despre care nu afirmi că este nevalid, ceea ce cade sub incidența canonului 47 ecumenic, care caterisește preotul care rebotează un om botezat deja valid, deoarece, oricum o numim, tot rebotezare se cheamă că este, dacă botezul anterior a fost valid.

Simplul fapt că nu vorbim „de Taine invalide” nu este de ajuns pentru a-l exonera pe preot de caterisire, în cazul în care Botezul este totuși valid. De aceea, este obligatoriu de stabilit dacă astfel de Botez este sau nu valid, iar asta nu o poate face decât un sinod, care, fie va uniformiza practica propusă de Sfântul Nicodim Aghioritul și de tradiția aghiorită, fie va impune iconomia existentă deja practic în Biserica Ortodoxă Română, despre care părintele Cleopa ne spune, după cum vom vedea mai jos, că e deja acceptată la nivel de Biserică, dar și într-un caz, și în altul, va trebui să pună capăt practicii botezului prin stropire, care nu este corect.

Simpla acțiune propusă de preotul Staicu „cu adevărat îi botezăm” ne arată un botez care vine după un altul, săvârșit fără afundare, ceea ce impune cu necesitate verificarea dacă acel botez a fost sau nu valid, pentru a nu cădea în păcatul rebotezării.

De aceea, astfel de problemă nu poate fi discutată de o sinaxă preoțească, decât dacă această adunare are mentalitatea parasinagogală prin care se consideră pe sine biserică, ceea ce nu e recomandabil.

În practică vedem că, datorită extinderii acestei situații în Ardeal, s-a ajuns la o acceptare prin iconomie a acestui tip de botez, prin stropire sau turnare, despre care, spun cu tărie că nu ar trebui să fie săvârșit de niciun preot ortodox, iar dacă este săvârșit, vina o are infuzia de popi greco-catolici în Biserica Ortodoxă Română, după 1945, când au fost făcuți ortodocși prin decret.

Nu încape nicio îndoială că botezul săvârșit de un popă greco-catolic trecut peste noapte la Ortodoxie nu există, deoarece popa greco-catolic nu îndeplinește nici măcar condiția de mirean, fiind eretic, iar botezurile eretice, spre deosebire de cele administrate de mirenii ortodocși la necesitate, nu sunt valide.

Deci în toate situațiile în care ardelenii au fost botezați de către un astfel de popă eretic, e clar că Taina trebuie să li se facă neapărat. La fel este cazul și în multele sate trecute la Ortodoxie după 1945 dintre greco-catolici, rămase ortodoxe după reînființarea cultului uniat, unde bătrâni din acele sate sunt fără botezul real, pentru că au fost trecuți prin decret, nu prin botez.

De ce există practica acceptării valabilității botezului prin stropire în Biserica noastră, ea nefiind acceptată în alte Biserici, când acolo vine cineva dintre ardelenii astfel botezați?

Este corectă acceptarea unei astfel de practici, iată, primită săptămâna trecută chiar și de adunarea celor care pretind că sunt „adevărații ortodocși îngrădiți de erezie”?

Există o practică consemnată în manualul de Drept bisericesc, anume botezul din necesitate, săvârșit în unele situații-limită de simpli mireni. Se spune acolo că: „Odată săvârșit botezul acesta din necesitate sau prin iconomie, se mai pot citi cel mult unele rugăciuni deosebite de către episcop sau de către presbiter (can. 46-50)” (Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, vol. II, p. 30).

De aici ar rezulta că botezul săvârșit de către un mirean în stare de necesitate „se socotește valid, prin iconomie, adică pe baza socotinței tradiționale și acceptată de întreaga Biserică, încă din vechime, că nu trebuie închisă nimănui ușa mântuirii și că ceea ce lipsește cu ocazia săvârșirii acestei Sfinte Taine celor ce o săvârșesc, fără a avea starea harică de episcop sau de preot, se împlinește prin lucrarea directă a lui Dumnezeu, Care vrea ca tot sufletul să se mântuiască”.

Că este așa se vădește din aceea că dacă cel botezat de un mirean în astfel de condiții moare este socotit alături de cei dreptcredincioși. Singura condiție pusă este ca mireanul respectiv să fie ortodox, să nu fie eretic.

Despre complinirea celor ce lipsesc săvârșitorului botezului de către Dumnezeu, când este săvârșit de către mireni, ne vorbesc pilde din viețile Sfinților. Există o pildă despre un comedian care a fost chemat să ia în derâdere Taina Sfântului Botez și, în timp ce se prefăcea că săvârșește un botez creștin, îngerii au venit și au complinit botezul său, făcând dintr-un botez teatral unul real, ceea ce i-a și schimbat viața măscăriciului respectiv.

Sfânta Drosida, fiica împăratului Traian, s-a botezat singură aruncându-se într-un lac, iar la opt zile a trecut din această viață.

Părerea profesorului Floca este contrazisă însă de comentariul Sfântului Nicodim din Pidalion, unde se spune că „pe cei botezați de către lumeni îi botezăm”. Argumentul este că nu au voie să boteze cei ce nu sunt preoți sau episcopi și că necesitatea nu poate să dicteze în Biserică.

În sprijinul opiniei sale, Sfântul Nicodim aduce canonul 1 al Sfântului Vasile cel Mare, care spune că schismaticii care au stăruit în schismă, fiind botezați de către unii dintre ai lor ca de niște mireni, deoarece nu mai aveau harului Duhului după căderea în schismă, să fie botezați cu adevăratul Botez al Bisericii.

Fiind vorba despre schismatici, situația pare puțin diferită de botezul mirenesc de necesitate, săvârșit de credincioși ortodocși, membri ai Bisericii.

Totuși, Sfântul Vasile admite ca botezul acelora să fie primit, deși e „făcut ca de mireni”, prin iconomie, pentru că „în general li s-a părut unora din Asia că din interesul conducerii să se primească botezul acelora”.

Poate fi botezul prin pogorământ un argument în favoarea primirii prin iconomie a botezului celor botezați în Ardeal prin stropire sau turnare? Părintele Cleopa spune că da.

Botezul prin stropire sau prin turnare este aprobat de Biserica numai cu iconomie, adica de nevoie. Ca ce-ai face cu Bucovina si Ardealul, unde se boteaza prin stropire si prin turnare? Mai rar reusesc preotii nostri undeva sa faca Botez prin afundare in Ardeal. Este o traditie ramasa de la catolici.
Dar Biserica noastra l-a primit cu pogoramant, cu iconomie. Stiti cum l-a primit? Cum un gospodar care are sapte copii, s-a intamplat ca unul din ei s-a nascut chior de-un ochi, sau ciung de-o mana, sau olog de-un picior, sau are o meteahna ceva: n-aude bine, sau nu vede bine. Dar pentru ca-i al lui, nu-l creste si pe acela? De la Dumnezeu sunt toate.

Părintele Cleopa îl numește botez de necesitate, spune că este aprobat de Biserică prin pogorământ din aceleași necesități pastorale din care a aprobat și Sfântul Vasile botezul schismaticilor catari și encratiți. Dar același părinte ne lasă să înțelegem din spusele sale că acel botez îi face pe cei ce îl iau să fie cumva incompleți duhovnicește.

Personal, găsesc foarte corecte interpretările din Pidalion și punctul de vedere al Sfântului Nicodim Aghioritul despre semnificațiile Botezului și despre cum trebuie săvârșit, dar, pentru că învățătura sa despre botezul prin stropire nu s-a materializat într-o dispoziție canonică, care să impună practica uniformă a botezării prin afundare a celor care au fost deja botezați prin stropire, nu îmi permit, spre deosebire de preotul Staicu (care am văzut că e tranșant în privința botezării prin afundare, dar nu și a verificării validității Botezului prin stropire) și de adunarea grupului său, să am o poziție tranșantă pe această problemă, considerând că problema este de competența unui sinod ortodox sau, în lipsa unui astfel de sinod, a unui episcop ortodox care să decidă astfel de situații.

Doar sinodul Bisericii Ortodoxe poate pune capăt acestei practici neortodoxe a botezului prin stropire, cu aceeași determinare cu care a respins propunerea episcopului eretic Calinic al Argeșului, care propunea, la începutul acestui an, generalizarea botezului prin turnare. Altfel, oricât de mare misionar este preotul Staicu, nu va putea boteza corect tot Ardealul.

Acestea fiind spuse nu pot să nu închei fără a constata că, indiferent cum se pune problema, ideea completării botezului este una greșită, iar cei din gruparea schismatică Sava-Staicu ar trebui să se decidă, fie admit prin iconomie botezul prin stropire, fie admit ideea botezării prin afundare, așa cum o prezintă Sfântul Nicodim Aghioritul, acceptând că botezul prin stropire nu e botez deloc.

Fie, cel mai corect, lasă astfel de problemă în seama sinodului ortodox al Bisericii, cum bine le-a recomandat conducătorul lor de grup.

Nu putem să nu observăm, în subsidiar, că formulând această unică obiecție față de comunicatul adunării de la Sâmbăta de Sus, preotul Staicu a acceptat toate celelalte prevederi, cu nimic mai presus de cea criticată, inclusiv aceea referitoare la amendarea articolului din pretinsa rezoluție de la Roman 2018, referitoare la prunci și neștiutorii despre sinod, prin care s-a încercat ieșirea din erezia cumplită în care i-a băgat la Roman pe toți cei ce l-au urmat.

Sau poate sub pretextul acestui articol referitor la Botez a intenționat să anuleze tot comunicatul, pe care pretinde că l-a șters „de frica lui Dumnezeu” (noi nu l-am văzut deloc pe acel site), pentru că lovește frontal în „acrivia” pe care a promovat-o timp de patru ani?

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

 1. Deoarece cineva din umbră cunoscător de teologie la avertizat de greseala.
  Explica ce comuniune aveti cu episcopul longhin p omenitor de apostat

  1. In primul rand, Mitropolitul Longhin este un mitropolit ortodox, singurul episcop ortodox din lume care a intrerupt pomenirea patriarhului, ce spuneti dumneavoastra este o minciuna.
   In al doilea rand, avem o comuniune de credinta, nu avem niciun alt fel de comuniune, adica il recunoastem episcop ortodox, ca si pe altii din alte Biserici Ortodoxe surori, daca suntem in Ucraina mergem si il vizitam, stam la slujbe, si atat. Nu il pomenim in Romania, nu ne este episcop. Avem comuniunea pe care ne ingaduie sfintele canoane sa o avem.
   Cat despre preotul Staicu, incercand sa scape de o greseala a dat in alta, spunand ca nu se pune problema ca Taina Botezului prin stropire e nevalida, dar se pune problema botezului „adevarat”. Serios? Peste o taina despre care nu poti spune ca nu e valida faci tu una „adevarata”? Ori e nevalida si o faci tu din nou, ori „nu poti spune ca nu e invalida” si atunci e valida si o lasi asa. Mare sfatuitor cunoscator de teologie a avut! Cam ca dumneavoastra, asa…

   1. Daca nu îl pomenește pe kiril atunci cum merge la sinodul BORUS.
    Vreau sa vad și eu scrisoarea de întrerupere pomenire către kiril și Onufrie,sau poate nu sa îngrădit și doar vorbește din gura dar cu fapta face lucrarea Rusiei de destabilizare a României.
    Ați văzut vreodată un act din partea sinodului de la Moscova de recunoaștere a mitropoliei paralele de la Huși.Eu am văzut așa ceva.
    Sinodul Moscovei a renunoscut învățăturile eretice de la Creta din momentul in care au semnat la cambesy.
    Dumneavoastră vă dați silința foarte frumos sa recunoașteți ceva ce nu exista adică ortodocsia pura e ereticului Longhin.
    El trebuie caterisit sau mai bine zis nu trebuia ridicat în treapta de arhiereu.

    1. Merge la Sinodul BORu pentru ca aceia nu sunt tirani ca cei din Romania. Asta e tot. E nepomenitor, nu trebuie sa faci decat o calatorie la Banceni sa te convingi ca este nepomenitor. Vorbiti niste prostii dintr-o ignoranta combinata cu o ura anormala fata de un ierarh marturisitor.

 2. Ai uitat ce e principal ,, preotul condiția 5″ -,,Se cuvine să adăugăm la aceste trei condiții și pe a patra, enunțată de Sfântul Simeon Noul Teolog, care spune că este obligatoriu ca nașii să fie ortodocși, iar nu dintre eretici sau păgâni”.

  1. Asta se subintelege, daca nu e ortodox nu e botez. Adica daca e papistas, daca e protestant, acolo nu avem botez.

 3. ȘI Părintele Grigore Sanda rebotează pe cei botezați prin stropire/turnare plus împărtășanie fără spovedanie.La fel și Pr.Cleopa de la Arad împărtășește fără spovedanie.La fel și Pr.Claudiu Buză practică o spovedanie și mai multe împărtășiri.La ei a te indestula cum zice canonul înseamnă să te împărtășești fără spovedanie.La subnota 33 spune de pregătire.Multe rătăciri.Când împingi caruciorul pe la lidl nu poți vorbi de Biserica în catacombe sau prigoană Doamne ajută!

  1. Discutati sa vedeti de ce face parintele Grigore botezuri ale celor prin stropire, daca e adevarat, eu nu am stiinta sa fie asa. De unde stiti? In plus, daca boteaza pe unul botezat de un fost popa grecocatolic trecut la Ortodoxie prin decret, acela nu avea botez. Discutati cu parintele si intrebati-l concret care e situatia.
   Parintele Claudiu ii spovedeste pe cei pe care ii impartaseste, am vazut cu ochii mei asta. Oamenii pe care ii impartaseste sunt pregatiti pentru a se impartasi, nu stau pe siteuri sa cleveteasca pe altii si sa isi dea cu parerea ce e canonic si ce nu.

    1. Parintele Claudiu da impartasania cui este pregatit sa o ia. Ar fi bine sa va interesati inainte de a vorbi prostii.

  2. Aici normal ca-i poate reboteza si vin si cu o justificare:
   Daca in calitate de crestin ma duc la Biserica Sfanta Ecaterina sa faca preotul renduiala Botezului si cu alta ocazie ma duc la Biserica Sfantul Gheorghe(ambele fiind biserici crestin ortodoxe)si la preotul de la Biserica Sfantul Gheorghe mint ca nu a mai fost botezat ca sa fac in asa fel incat sa fie rebotezat de cate ori vreau.De unde stie preotul de la Biserica sfantul Gheorghe ca nu l-am mintit ca nu a fost botezat?Din acest motiv unii preoti ii reboteaza pe candidati.Ca nu are de unde sa stie daca a mai fost sau nu botezat anterior crestin ortodox

   1. Exista un canon care permite botezarea celui asupra caruia exista suspiciunea ca nu a fost botezat. Daca nu poate proba ca a fost, atunci se face astfel de botez, e un canon. Probabil ca de aceea ii si boteza Sfantul Paisie la Neamt pe ardeleni, pentru ca nu exista siguranta ca cei ce i-au botezat prin stropire au fost preoti ortodocsi sau popi greco-cato.

  1. Parintele Claudiu si Parintele Grigore sunt preoti ortodocsi marturisitori, nu au nicio ratacire. Sa nu confundam realitatea cu pretinsele pareri despre teologie ale oricarui neavenit.

 4. De la fii lui duhovnicești.O familie care avea copii botezați prin stropire el ia rebotezat.Familia fiind ortodoxa nu greco catolică.Iar fii de ai lui bisericești după o săptămână se pun la coadă la împărtășanie la alt preot fără post și spovedanie.Spune de unde este practica o spovedanie și mai multe împărtășiri practicată de Pr.Claudiu Buză și Grigore Sanda?

  1. De ce as crede eu fii duhovnicesti care isi clevetesc duhovnicul, asa cum o faceti si dumneavoastra, Ioana Ciobanu? Eu stiu sigur ca cei ce se impartasesc la parintele Claudiu se spovedesc inainte de a se impartasi, Asta se poate vedea de la o simpla participare la o slujba.

 5. Te rog săi întrebi de unde este practica Pr.Grigore Sanda îi spovedeste și împărtășește și peste o săptămână se duc la Pr.Claudiu Buză și se împărtășesc fără post și spovedanie.

  1. De unde stiti ca se impartasesc fara post si spovedanie? Ce ati zice sa studiati un pic problema teologic, inainte de a da drumul la gura aia sa vorbeasca singura, Ioana Ciobanu? Ocupati-va de ce stiti sa faceti, lasati-i pe acesti preoti sa isi faca treaba. Va asigur eu ca o fac canonic.

 6. Am si eu o intrebare ptr dumneata:Cand si la cine te-ai spovedit ultima data???Ce motiv ai avut sa renunti la duhovnicul pe care l-ai avut pana la sinaxa de la Botosani???In ce calitate scuipi tu toate criticile astea???Daca esti asa mare luptator ptr Adevar de ce majoritatea preotilor care au intrerupt pomenirea nu sunt de acord cu tine???

  1. Domnul Malos, ce neplacere sa va recitesc! Daca tot ati fost pusa sa ma intrebati, de ce nu il intrebati direct pe gurul dumneavoastra cum a fost? De fapt nu, mai bine nu, ca va minte.
   Domnul Malos, parca v-am mai raspuns la aceasta intrebare. Dar hai sa va mai raspund inca o data, ca sa intelegeti si dumneavoastra cum se pune problema. Asa cum v-am mai spus, lucrurile au fost cam asa. In decembrie 2017, am fost impreuna cu parintele Ioan Ungureanu la parintele Antim sa il atentionam ca cei de la Radeniul de atunci vorbeau ca nu mai au nicio treaba cu Biserica Ortodoxa Romana, ca vor veni la sfintia sa sa isi intareasca ratacirea prin asentimentul sau.
   Parintele Antim ne-a dat mie si parintelui Ioan un comunicat, din care reiesea ca cei ce depasesc limitele canonului 15 I-II sunt in schisma.
   Cand am publicat la Ortodoxinfo comunicatul am pus titlul articolului, Cei ce ies din limitele canonului 15 sunt in schisma.
   Au venit viclenii de la Radeni, Spiridon, Xenofont, calugarul semidoct Efrem de la Prodromu si altii si s-au plans la parintele Antim ca ar fi publicat el un articol in care spune ca Radeni e in schisma. Atentie! Comunicatul parintelui Antim si titlul nostru nu spunea nimic despre Radeni.
   Parintele Antim m-a sunat suparat si mi-a cerut sa inlatur titlul, pentru ca el nu a pus acel titlu. I-am explicat ca a zis asta in text, si ca titlul eu l-am luat din text. Parintele Antim a cerut sa ii sterg titlul, DACA VREAU SA MA MAI SPOVEDESC LA EL.
   I-am convins cu greu pe cei de la Ortodoxinfo sa faca asta.
   Apoi, peste cateva saptamani parintele Antim mi-a reprosat ca eu permit batjocorirea sfintiei sale pe pagina de Facebook. I-am spus ca nu este adevarat. Mi-a spus ca DACA VREAU SA MA MAI SPOVEDESC LA EL, sa sterg ce s-a spus despre el pe pagina mea.
   Am cautat o zi intreaga comentariul intre postarile mele, am gasit un comentariu pus la o postare cu un an inainte (aveti idee ce inseamna sa cauti postarile de pe un an de zile?). Comentariul ii cerea sa iasa la lupta cu ceilalti, nu sa stea inchis in munti. L-am sters.
   Apoi, parintele Antim, instigat de Spiridon si Xenofont, care la vremea aceea, din spusele lor, nici nu erau membri ai Bisericii, pentru ca, zic ei, nu aveau botez, au continuat sa faca presiuni asupra parintelui Antim sa imi inchida gura.
   Asa ca parintele Antim mi-a transmis pe un sms ca DACA VREAU SA MA MAI SPOVEDESC LA EL, sa nu mai am nicio activitate publica.
   Stiind ca este influentat de viclenii rataciti semnatari de la Roman l-am rugat sa nu se lase manipulat de ei, pentru ca ura lor diavoleasca fata de mine nu are nicio legatura cu dreapta credinta, ci doar cu o razbunare a lor pentru ca refuz sa il urmez pe ratacitul stilist Sava lavriotul.
   Asa ca in timpul Postului Mare am cautat si am gasit un ierarh ortodox, pe care l-am intrebat ce sa fac. Ierarhul mi-a spus sa merg pana la capat cu marturisirea, chiar daca ar trebui sa schimb duhovnicul.
   L-am rugat pe parintele Antim sa revina asupra deciziei, promitandu-i ca voi colabora mai strans cu sfintia sa. Nimic.
   Catre sfarsitul Postului Mare, parintele Ioan Ungureanu s-a dus la spovedit impreuna cu preoteasa. In fara celor prezenti la chilia parintelui Antim, acesta l-a umilit pe parintele Ioan si l-a alungat de la el, spunandu-i ca nu mai are ce cauta la spovedit. Parintele l-a intrebat daca ma primeste pe mine la spovedit. Parintele Antim a spus ca ma poate spovedi parintele Ioan, ca el nu ma mai primeste.
   Aceasta este povestea, repovestita, domnule Malos. Restul sunt minciuni ale parintelui Antim, care a mintit ca eu nu m-am mai dus la spovedit, dar a omis sa spuna ca i-a spus parintelui Ioan sa ma spovedeasca el, pentru ca refuza sa ma mai primeasca.
   Acum ca v-am raspuns la aceasta intrebare, care arata ce caracter are duhovnicul dumneavoastra, sa va raspund si la urmatoarea intrebare. De ce nu sunt de acord multi dintre preotii nepomenitori cu mine?
   PENTRU CA SUNT NESTIUTORI DE CARTE SI SUNT RATACITI, PENTRU CA NU AU INTRERUPT POMENIREA PENTRU DREAPTA CREDINTA SI MARTURISIRE, DEOARECE NU AU DREAPTA CREDINTA, NICI MARTURISIRE, CI PENTRU PROPRIA SLAVA DESARTA. Pentru ca sunt condusi de un stilist care probabil este controlat de catre Patriarhia Ecumenica, in colaborare cu cea romana.
   Acestea fiind spuse, reinnoindu-va intrebarea „ce competenta teologica va da dumneavoastra dreptul sa ma luati la intrebari”, alta decat o obraznicie specifica sectei din care faceti parte, va spun la revedere.

 7. Am mirosit de mult că ai cântarul defect.A arata ca și alți au rătăciri nu înseamnă clevetit.Dacă este așa,tu ești șef de promoție.Imi pare rău că nu îi întrebi de unde au practicile acestea.Tu vorbești de alți și cei din ograda ta fac la fel.Când îți repari cântarul mai vorbim.Până atunci să fi sănătos.Doamne ajută!

 8. Avem in Prahova primii preoti ecumenisti-protoiereul de Ploiesti Sud Stroe Mihaita-slujitor la Parohia Sfanul Vasile din Ploiesti,preot Visoiu Iulian ioan de la Parohia Sfintii Atanasie si Chiril Cioceanu-Ploiesti.Acestia accepta sa-i forteze pe crestini sa poarte masca

 9. Dar viața Sf. Paisie de la Neamț ați citit-o?
  Un contemporan al Sf. Nicodim și cunoscător al situației românilor din Ardeal. Acest sfânt considera nebotezati pe ardelenii botezați prin turnare și le făcea taina Botezului ortodox.

  1. Sfantul Paisie facea aceasta practica si pentru ca era riscul ca acei ardeleni sa fi fost botezati de greco-catolici, cei care au si inceput intre ortodocsi aceasta practica a stropirii.
   Sfantul Paisie macar se situeaza pe o pozitie, nu le recunostea botezul defel si li-l facea din nou. Din motivele de mai sus. Preotul Staicu insa ne spune ca le face botezul din nou, desi nu se pune in discutie faptul ca nu este valabila taina prin stropire. Daca e valabila atunci botezul din nou e rebotezare. Daca nu e valabila, sa spuna direct ca nu e si gata. Si sa si argumenteze.

   1. In care canon ,,ar spune ca e valid acest botez” model papistas,eretic prin turnare sau stropire.
    Crezul spune clar de un singur botez si crezul este formular in sinod ecumenic.
    Ce sinod sa vina sa recunoască,ce?
    Orice sinod ortodox recunoaste sinoadele care au fost inainte si au stabilit problema botezului valid sai invalid.
    Canoanele apostolilor poruncesc clar care este botezul valid,iar altul nu exista,iar un alt sinod va recunoaste ce ia ce au hotărât apostoli.
    Restul discuției este pentru teologi ecumenisti.

    1. Cititi articolul inca o data si poate aflati.
     Vedeti ca despre siguranta validitatii botezului vorbeste preotul Staicu, cel care are aceeasi minte extremista ca si dumneavoastra, eu doar arat ca modul in care pune problema e gresita pentru ca este confuza si permite interpretarea ca sustine de fapt rebotezarea.
     Intrebare pentru un mare canonist ca dumneavoastra: in canonul 50, care vorbeste despre intreita afundare a Botezului, accentul cade pe afundare, pe caracterul ei intreit sau si pe una si pe alta? Vedem ca in canon se spune si ca Eunomie facea afundare, dar nu o facea intreita.
     De raspunsul la aceasta intrebare tine daca taina se poate considera valida prin iconomie, chiar daca exista doar aceasta stropire necanonica, sau daca botezul nu exista, desi a fost savarsit in numele Sfintei Treimi, de catre un preot ortodox, cu har lucrator.
     Asa se judeca in teologia reala, nu in balivernele tuturor habarnistilor care cred ca isi pot permita sa emita pretentii de teologi, dupa ce au citit si ei o pagina pe un site.

     1. Domnule,nu scoala de teologie iti da dreptul sa vorbesti sau sa pui pumnul in gura celor ce nu au teologia dumitale.
      Tocmai teologi o dezbat si introduc tot felul de iconomie.
      La omul simplu botezul este doar unul singur,cel care este mărturisit in CREZ si modelul de facere este cel din evanghelie unde Hristos a fost botezat in iordan.
      Ce este mai mult este de la dracii.
      Acum arătați dumneavoastra unde in care învățătura patristica in care canon interzice mireanului fara teologie la ecumenisti sa nu isi spună parerea.
      Daca aveti diploma de teologie sunteți si teolog sau doar un orator teologic.

     2. Canonul 64 sinod Trulan interzice mireanului neinstruit sa bata campii in Biserica, asa cum faceti dumneavoastra. Acelasi canon permite teologului mirean, care are binecuvantarea episcopului, sau a staretului sau preotului sa vorbeasca public, ca unul care stie ce spune. Si cu asta cred ca ati priceput ca Biserica Ortodoxa nu e vreo secta protestanta in care orice ratacit este profesor de teologie si se poate trage de sireturi cu teologii, cu preotii si cu episcopii.
      In rest, dispretul dumneavoastra fata de cei ce stiu carte teologica este doar o forma de frustrare a celui nestiutor, dar mandru si invidios, probabil mostenita de pe la unii de prin manastiri care propovaduiesc astfel de ura. Nu ne intereseaza, este o problema pe care trebuie sa v-o rezolvati personal.
      Sanatate!

  2. Care este mărturia că Sf. Paisie făcea așa? În ce carte scrie sau cine relatează asta?
   Dacă e vorba de scrisoarea Sf. Nicodim Aghioritul, el se referă la greco-catolici, nu la ortodocși.

   1. Ierom.Lavrentie

    Te înșeli că Sf paisie se referea la greco-catolici.
    Din start se știe că ereticul nu are botez valid și acestora li se face botezul complet.
    Daca ai citi scrisorile dintre canonistul Vasalom și Sf paisie ai pricepe că Sf paisie se referă la ortodocşii botezați cu botezul papistaș adică prin turnare(modelul de botez turnare sau stropire este numit de către sfinții botez papistaș a se citi notele canoanelor apostolești),este lesne de intales pentru un ortodox că ereticul neavând taine nu i te poți adresa că și cum ar avea.

 10. Ierom.Lavrentie

  Se pare ca dumneavoastra nu ati citit comentariu de mai sus:
  ,Asta se subintelege, daca nu e ortodox nu e botez. Adica daca e papistas, daca e protestant, acolo nu avem botez.”

  Sau poate la dumneavoastra greco-catolicii au botez valid.
  La sf Paisie greco-catolici nu erau socotiți cu botez valid,cum o înțelegeți.
  Cum puteti sa scrieti o asa erezie punand-o pe seama sf Paisie

  1. Doar pentru că am cerut o referință patristică sunt eretic și rătăcit? Greu acest tip de abordare!!
   În comentariul lui Bogdan, la care am răspuns, se face o trimitere imprecisă la Sf. Nicodim Aghioritul și la viața Sf. Paisie. Eu cunosc o scrisoare a Sf. Nicodim publicată de Sf. Ioan Iacob; din ce-mi amintesc, acolo e vorba de botezarea unui transilvănean care e greco-catolic. Știu că există descrieri despre Sf. Paisie cum proceda cu cei din Ardeal. La fel, din ce-mi amintesc, era vorba tot de greco-catolici, pe care-i boteza.
   Am crezut că discuția este despre re-botezarea ortodocșilor botezați prin stropire sau turnare. Și eram curios pentru mine ce spune precis Sf. Paisie de la Neamț pe această temă. Dar am primit injurii în loc de o lămurire simplă. Vi se pare normal, ortodox sau teologic acest comportament?

  2. Doar pentru că am cerut o referință patristică sunt eretic și rătăcit? Greu acest tip de abordare!!
   În comentariul lui Bogdan, la care am răspuns, se face o trimitere imprecisă la Sf. Nicodim Aghioritul și la viața Sf. Paisie. Eu cunosc o scrisoare a Sf. Nicodim publicată de Sf. Ioan Iacob; din ce-mi amintesc, acolo e vorba de botezarea unui transilvănean care e greco-catolic. Știu că există descrieri despre Sf. Paisie cum proceda cu cei din Ardeal. La fel, din ce-mi amintesc, era vorba tot de greco-catolici, pe care-i boteza.
   Am crezut că discuția este despre re-botezarea ortodocșilor botezați prin stropire sau turnare. Și eram curios pentru mine ce spune precis Sf. Paisie de la Neamț pe această temă. Dar am primit injurii în loc de o lămurire simplă. Vi se pare normal, ortodox sau teologic acest comportament?
   Este foarte nimerită întrebarea d-lui Silviu: „despre ce vorbiți?”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)