Ferice de poporul ortodox bulgar!

Este de admirat unitatea Sfântului Sinod al Bulgariei și a Patriarhului Neofit în tratarea cu discernământ duhovnicesc, cu dreaptă-cugetare, daruri ale Duhului Sfânt, conform Sfintelor Canoane, vizita papei Francisc în Bulgaria. Ferice de poporul ortodox bulgar!

O distanță cuvenită a BOB față de ereticul Francisc, prin care trebuie să i se amintească că nu este ”papă” absolut al lumii creștine, nici ”vicarius Fili Dei”, care este mai presus de toate *„erezia ereziilor, chinul chinurilor, o răzvrătire nemaivăzută împotriva lui Dumnezeu–Omului Hristos. Dogma aceasta este – vai ! – cea mai îngrozitoare surghiunire a Domnului nostru Iisus Hristos de pe pământ, o nouă trădare a lui Hristos, o nouă răstignire a Domnului – doar că nu pe crucea de lemn, ci pe aceea de aur a umanismului papist. Și toate acestea sunt iad, iad, iad pentru sărmana ființă pământească ce se numește om.

Fără fală și onoruri, fără măsuri de pază sporite, fără plimbări în papamobil și alte gesturi de fraternitate, fără adunări festive și mai ales fără rugăciuni și slujbe în comun. Nu există pentru aceasta nicio binecuvântare.

De fapt toate măsurile luate de sinodalii bulgari, sub conducerea Patriarhului Neofit, sunt absolut normale pentru o PATRIARHIE ORTODOXĂ.

„Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie (Matei 11, 23-24).

Sunt cuvintele mustrătoare ale Mântuitorului Hristos, pe care le va rosti pentru București, Iași, Blaj și Șumuleu Ciuc, orașele incluse în vizita ereticului Francisc, care vine cu trufia sa diavolească în România Ortodoxă, dacă sinodul BOR, în frunte cu președintele său, nu vor lua măsurile de restricție și distanțare față de conducătorul papistaș.

Nu cunosc sinodalii simbriași temporari ai Patriarhului vremelnic din fruntea BOR, că nu se cuvine să îngenunchezi în fața vicleanului și ereticului Francisc tot ceea ce are mai sfânt românul, credința sa strămoșească? Să obligi la abjurare, să sfidezi sfintele canoane ortodoxe, să sfâșii cu seninătate cămașa Mântuitorului Hristos este de neacceptat!

Sfinții Părinți sobornicește au lăsat urmașilor în credință, povățuiri de nezdruncinat și anateme de nedezlegat, de a nu se face părtași sub niciun chip înnoirilor mincinoase și uneltirilor politice, de a păstra neschimbată, chiar cu prețul vieții, tradiția de veacuri a Bisericii, (II Corinteni 6:14-17)… Din eres în eres, din cădere în mai mare cădere, credința apuseană și-a arătat în timp adevăratul chip. Istoria încă sângerândă a României ne arată lămurit cum la nevoie papistașii au lăsat deoparte vicleniile chemării la unire și s-au apucat de a converti „cu tunul” pe români la „creștinismul” lor.

Oare toți Sfinții Ortodoxiei au fost prea aspri când au negat papistașilor părtășia cu Duhul Sfânt? Nu, ci Sfinții Părinți limpede au spus că hulirea Treimii a adus papismului depărtarea harului, iar depărtarea harului le-a exclus preoția, fără preoție nu au taine valide, iar fără taine… în veac nu au mântuire!

Conducătorul ereziei ereziilor, vine să propovăduiască, se pare, cu voia conducătorilor BOR, ecumenismul mincinos papisto-protestant, făcând prozelitism pentru creștinismul său mincinos și pentru ”biserica” sa mincinoasă, numită așa de sinodul mincinos din Creta, sub conducerea minciuno-patriarhului Bartolomeu.

În fața creștinilor prezenți, ereticul Francisc va conduce beatificarea episcopilor uniați care au refuzat să treacă la Biserica Ortodoxă. Există umilință mai mare decât aceasta, Înalți Preoți ai lui Hristos din BOR?

Acum va vedea întreaga pleromă ortodoxă adormită de suflul otrăvitor al hidrei ecumeniste care este mărturisirea voastră. Hristos știe deja, dar noi încă nu. De la cei aflați la conducerea BOR, nu mai așteptăm nimic bun. Cine a dansat, rugându-se cu evreii în sinagogă, va înclina și steagul Ortodoxiei în semn de supunere în fața ereticului conducător papistaș.

„Lucrul acesta duce întotdeauna dintr-o moarte duhovnicească în alta, și nu mai e sfârșit acestei muriri, fiindcă numărul morților duhovnicești ale omului este fără număr.”* Și fi-vor mulți cei care vor muri duhovnicește, dacă nu vor accepta dreptatea Mântuitorului Hristos:

„Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa? Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipește. De aceea vă zic: Orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie” (Matei 12, 29-32).

Ce spuneți Înalți Preoți ai lui Hristos din BOR, vreți să deveniți, urmașii lui Iuda? Veți accepta această trădare a Mântuitorului Hristos, impusă din afară de cei care l-au trădat deja și de iudeo-masoneria, ucigașa mântuirii oamenilor? Cât adevăr insuflat de Mângâietorul, se găsesc în cuvintele unuia dintre marii Sfinți ai Ortodoxiei:

„Unia este înelaciunea diavolului, ce-i vânează pe cei nesocotiți întru pierzanie. Unia este un lup răpitor de suflete în piele de oaie. Unia este veninul aducător de moarte în chip de miere, ce pierde sufletele. Unia este mlădița înainte-mergătoare a antihristului, ce ademenește cu măgulire pe cei mai neștiutori întru pierzanie. Unia este prăpastia iadului pentru cei ce nu au parte de cuget. Unia este Iuda, ce cu lingușitorul sărut a vândut Credința Pravoslavnică.”**

Biserica este Una și Unul Sfânt este Capul ei, și nimeni niciodată nu va putea alcătui o altă predanie lăsată de Hristos Sfinților Părinți. Tocmai această provocare ne-o aruncă ereticul Francisc – o nouă tradiție, o altă dogmă, un alt dumnezeu – ca să ne dezrădăcineze din Ortodoxie, să ne dezbine Neamul, să ne euro-înglobeze, sa ne îndepărteze de Soarele Dreptății.

*Sf. Iustin Popovici – Biserica Ortodoxa și ecumenismul,

**Sf.Cuvios Paisie de la Neamț

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

3 comentarii la “Ferice de poporul ortodox bulgar!

  1. Dupa cum s-a vazut la Referendumul pentru Familie Romania mai este ortodoxa doar 20%.Aici ,pe langa multe altele,o mare vina are si clerul BOR care nu a stiut sa tina romanii,mai ales pe cei tineri,aproape de biserica.Implicarea in viata comunitatii inseamna sa iti sacrifici timp liber,efort si riscuri.Asta este…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)