Dacă nu mai putem călători cu buletinul nebiometric, statul trebuie să ne dea pașapoarte nebiometrice normale

Ieri am depus la adresa transmisă de Ministerul Afacerilor Interne această scrisoare cu observații și sugestii la proiectul de ordonanță referitor la schimbarea actelor de identitate.
Suntem de acord cu cei ce susțin ca buletinele de identitate nebiometrice să rămână cele care sunt acum, iar dacă se dorește neapărat un nou format de buletin nebiometric, atunci am cerut să ni se dea garanții legale că nu va fi folosit niciun fel de sistem secret de culegere sau stocare a datelor, că buletinul cel nou va fi ca și acesta, chiar dacă este mai mic ca format.
Deoarece se susține că buletinul nebiometric nu mai poate fi folosit ca document de călătorie, ni se pare obligatoriu ca pașaportul temporar nebiometric să se transforme în pașaport simplu nebiometric cu o perioadă de valabilitate de 10 ani, ca și a celui biometric.
Astfel se elimină discriminarea existentă între cetățenii români care acceptă biometria și cei ce nu o acceptă. Dreptul la liberă conștiință este un drept, nu un păcat. Prin urmare, este inacceptabil ca cineva să fie pedepsit de către stat pentru că are o anumită poziție față de biometrie.

Excelența Voastră, Domnule Ministru,

 

Subsemnatul, Mihai-Silviu Chirilă, dând curs invitației adresate de ministerul pe care îl conduceți de a participa la dezbaterea publică prilejuită de proiectul de ordonanță de implementare a Regulamentul (UE) 2019/1157 cu privire la actele biometrice de identitate, doresc să prezint un punct de vedere și sugestii cu privire la proiectul în discuție.

Sunt unul dintre cetățenii români care refuză actele biometrice. Motivele pentru care refuz actele de identitate biometrice sunt:

 1. Amprentarea digitală este o practică penală, care nu poate fi impusă unor persoane nevinovate de fapte penale, în condițiile în care Constituția României garantează prezumția de nevinovăție a cetățeanului până în momentul dovedirii sale ca vinovat.
 2. Tehnologia biometrică este dovedită ca vulnerabilă față de atacurile cibernetice, iar cipul biometric reprezintă un factor de risc pentru purtătorul său, identitatea sa putând fi clonată de orice hacker specializat în astfel de acțiuni.
 3. Stocarea datelor în cipurile biometrice este însoțită de simboluri ofensatoare pentru conștiința creștină, de exemplu, prezența cifrei 666 în codurile de bare (dovedită și acceptată juridic în instanțele din Federația Rusă), care în limbaj biblic este simbolul sclaviei (în Vechiul Testament este simbolul vasalității față de statul condus de regele Solomon, iar în Noul Testament este simbolul supunerii față de personajul malefic antihrist) și este refuzat de persoanele care s-au născut libere, trăiesc libere, au libertatea garantată de către Constituția României, de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de către Declarația Universală a Drepturilor Omului și de către toate documentele oficiale la nivel internațional, și refuză să fie asociate cu simboluri ale sclaviei personale sau generale, politice sau spirituale.
 4. Tehnologia biometrică prezintă riscuri la adresa libertății individuale și a intimității personale, drepturi garantate de către Constituția României, lucru recunoscut la nivel european de către Rezoluţia 1797/2011 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în care se arată că “dezvoltarea rapidă a tehnicilor biometrice produce riscuri la adresa unor drepturi ale omului: dreptul la respectarea vieţii private, dreptul la un proces echitabil, prezumţia de nevinovăţie, dreptul la liberă circulaţie şi interzicerea discriminării, drepturi consemnate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (ETS nr. 5)”.
 5. Refuzul motivat de libertatea de conștiință de a accepta actele biometrice, în condițiile în care ele sunt obligatorii, fără alternativă, îl pune pe cetățean în postura de a nu putea să își decline cetățenia română în fața autorității statului, adică îl face să piardă cetățenia, pe care, prin Constituție, niciun cetățean născut în România nu îl poate pierde. Legea nr. 21/1991, art. 22, prevede că actul de identitate face dovada cetăţeniei, iar OUG nr. 82/2012, art. 13, spune: “actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de rezidenţă”.
 6. Refuzul motivat de libertatea de conștiință de a accepta actele biometrice, în condițiile în care ele sunt obligatorii, fără alternativă, îl pune pe cetățean în postura de a pierde toate drepturile și libertățile ce decurg din cetățenia română: dreptul la proprietate, dreptul la învățătură, liberul acces la justiție, dreptul la libera circulație în străinătate: accesul la justiţie, garantat de 21 (1) şi mai ales (2), unde se spune că ”nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept”; dreptul la vot (art. 36), dreptul de a alege şi a fi ales (art. 37), dreptul la asociere (art. 40), dreptul la muncă (art. 41), dreptul la proprietate (art. 44), dreptul la moştenire (art. 46), dreptul de a întemeia o familie (art. 48), dreptul la protecţie al persoanei cu handicap (art. 50), dreptul de petiţionare (art. 51).
 7. Condiționarea de actele biometrice a circulației în spațiul comunitar face ca acesta să fie închis cetățenilor/țărilor care le refuză, distrugând însăși ideea de Uniune Europeană, care a fost concepută ca un spațiu al liberei circulații a cetățenilor săi. Astfel, art. 1 și 2 din Directiva 2004/33/CE definesc Uniunea Europeană ca pe “un spațiu fără frontiere interne”, bazat pe dreptul fundamental la libera circulație. Limitările impuse de Tratatul de funcționare al Uniunii prin art. 45 nu se referă în mod precis la limitări impuse de lipsa unui document de identitate biometrică, ci de diverse aspecte ce pot ține de ordine publică, securitate publică sau sănătate publică.
 8. Uniunea Europeană nu poate invoca „nevoia socială imperioasă” de a restrânge în mod permanent drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor care refuză aceste acte biometrice, dovedit fiind că amenințarea teroristă, invocată de obicei în această situație, nu a scăzut cu mult în ultimul deceniu în care mare parte din Europa are deja astfel de tehnologie.

Am lecturat textul Regulamentului (UE) 2019/1157 și am desprins din acesta două idei fundamentale:

 1. Regulamentul își propune ca scop întărirea, extinderea și garantarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor europeni.
 2. Regulamentul se angajează (art. 47) să respecte drepturile fundamentale ale omului: dreptul la demnitate umană, dreptul la egalitate în fața legii și la nediscriminare, dreptul la intimitate, dreptul la liberă circulație.

Cu toate bunele intenții ale Regulamentului, constatăm că aplicarea sa în legislația națională, prin proiectul de ordonanță pe care îl puneți în dezbatere creează deja efecte contrare celor scontate de legislativul european:

 1. Prin aplicarea acestui regulament se restrânge dreptul la libera circulație a cetățenilor români care refuză actele de identitate biometrică;
 2. Prin aplicarea regulamentului, se creează o categorie de cetățeni europeni de mâna a doua, “consemnați” la domiciliu; dacă am face un exercițiu de imaginație și ne-am închipui un scenariu prin care toată populația refuză actele biometrice, atunci proiectul de ordonanță propus de dumneavoastră ar echivala cu un fel de Romexit;
 3. Prin aplicarea regulamentului în forma propusă se încalcă drepturi fundamentale ale omului: dreptul la libera circulație, dreptul la muncă al cetățenilor români din diaspora, dreptul la intimitate, dreptul la egalitate în fața legii și de a nu fi discriminat.

Așa cum este prezentat publicului, proiectul pe care îl propuneți aduce două noutăți față de situația actuală a actelor biometrice fără cip biometric:

 1. Noul card nebiometric, numit cardul de identitate simplu, va avea alt format și va conține unele elemente de siguranță în plus.
 2. Noul card nebiometric nu va putea fi folosit pentru călătoria în străinătate după expirarea perioadei de implementare a proiectului.

În ceea ce privește noile măsuri de siguranță, ele nu sunt foarte clar descrise de proiectul de ordonanță. Se face o referire destul de vagă la tipărirea noului act de identitate pe un suport nou, într-un format nou, cu elemente care să preîntâmpine falsificarea.

Proiectul de ordonanță nu prevede explicații detaliate și niciun specimen al noului act, din care să reiasă:

 1. Dacă actul de identitate nebiometrică are stocate în vreun fel date care să nu fie vizibile în formatul tipărit, așa cum lasă să se înțeleagă din art. 14 al proiectului de ordonanță, în care se spune că noua carte de identitate simplă va conține date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale. Nu este clar la ce fel de date se face referire, dacă este vorba doar despre modul de inscripționare cu laser a fotografiei sau sunt și alte date de identitate care pot fi stocate în acesta, ceea ce l-ar face foarte apropiat de cel biometric.
 2. Dacă actul de identitate poate sau va fi introdus în sistemul de citire electronic, așa cum lasă să se înțeleagă din articolul 39 al Regulamentului European 2019/1157. Dacă va putea fi citit în acel sistem ar însemna că are date stocate pe el, printr-o bandă magnetică, precum vechile carduri bancare, printr-un cod de bare sau prin alt mod de interacțiune cu sistemul de citire, lucru cu care nu suntem de acord.
 3. Dacă actul de identitate va mai conține numele țării și steagul național pe lângă acel simbol alcătuit din cele două litere (probabil RO). Experiența ne arată că de pe numerele de înmatriculare de la mașini au fost scoase simbolurile naționale în același mod, lucru cu care nu suntem de acord.
 4. Dacă actul de identitate nebiometric va conține precizarea referitoare la sexul persoanei, care să includă pe lângă sexul masculin (M), feminin (F) și varianta (X), cu care nu suntem de acord.

De asemenea, nu ni se explică din proiectul de ordonanță ce se va întâmpla cu aceste acte după ce va trece perioada de implementare de până în august 2031. Vor mai exista sau în acel moment toți vom fi obligați să le luăm pe cele biometrice? Articolul 11 al recomandării europene lasă să se înțeleagă că UE nu impune statelor membre să nu elibereze alte documente de ședere pe teritoriul său. Se pare din acest articol, că actul de identitate nebiometric propus de proiectul de ordonanță este un fel de permis de ședere pe teritoriul României, acordat propriilor cetățeni.

Un lucru foarte grav îl constituie faptul că actul de identitate nebiometric își pierde capacitatea de document de călătorie.

În aceste condiții, cetățenii români care refuză actele de identitate biometrice sunt puși în imposibilitatea de a mai călători în spațiul european cu buletinul, fiind obligați să călătorească cu pașaportul, care, în cazul în care este tot nebiometric, are o valabilitate redusă. Această consecință neplăcută contravine art. 45 din Tratatul de funcționare al UE, în care se spune că “libera circulație implică eliminarea oricărei discriminare pe motiv de cetățenie între lucrătorii din statele membre”.

Situația devine și mai gravă pentru cetățenii români din diaspora, care lucrează și locuiesc în țările europene. În noile condiții, aceștia vor fi obligați să vină în țară să își facă acte o dată pe an sau chiar de două ori, dacă locuiesc într-o țară care impune condiția valabilității pașaportului cu șase luni înainte de expirare.

Astfel, se creează o discriminare a cetățenilor români, cărora li se condiționează dreptul de a călători de astfel de document electronic. În plus, în cazul cetățenilor români din diaspora care refuză actele biometrice li se îngrădește și vatămă dreptul la muncă și la rezidență în statele europene.

Legislația pașapoartelor nebiometrice (temporare simple) este și în acest moment neconstituțională, întrucât introduce o discriminare între cetățenii cu pașapoarte biometrice și cei cu pașapoarte simple. Astfel, termenul de valabilitate al unui pașaport simplu este de 12 luni sau chiar șase luni pentru cei ce călătoresc în țări în care termenul de valabilitate este condiționat să fie de mai mult de șase luni, în timp ce pașapoartele biometrice au termenul de valabilitate de 10 ani.

Costurile celor două tipuri de pașapoarte este disproporționat. În timp ce un cetățean care își eliberează pașaport biometric plătește 250 de ani o dată la zece ani, unul care își eliberează pașaport simplu plătește 100 de lei sau chiar două pe an.

În condițiile în care cartea de identitate nu mai poate fi folosită ca document de călătorie, se impune ca discriminarea dintre posesorii de pașapoarte biometrice și cei de pașapoarte nebiometrice să fie eliminată, în sensul prelungirii valabilității pașaportului nebiometric la un termen de valabilitate egal cu cel al actului biometric. Acest lucru se poate realiza cu atât mai ușor cu cât pașapoartele nu sunt supuse cerințelor unui regulament european care să impună actuala situație.

Îi revine statului român obligația de da asigurări de securitate tuturor țărilor care cer pașapoarte biometrice, așa cum fac și alte state ale lumii, cum ar fi Israel, unde documentele biometrice nu sunt obligatorii, iar cetățenii lor pot călători și fără ele, acest stat neimpunând condiția actului biometric pentru cei ce îl vizitează, în condițiile în care se află în prima linie a riscului terorist.

În lumina acestor constatări legate de proiectul pe care îl propuneți în dezbatere, doresc să fac următoarele propuneri, precizând că de îndeplinirea acestora depinde acceptarea chiar și a noului card nebiometric, cu consecințele privitoare la încălcarea drepturilor fundamentale, pe care statul trebuie să și le asume din acest refuz:

 1. Oferirea de garanții solide în textul ordonanței că noul act de identitate simplu nu va avea niciun fel de element ascuns electronic de stocare a datelor (bandă magnetică, cod de bare etc.), că nu va putea fi citit de niciun sistem electronic, ci doar elemente specifice de siguranță contra falsificării.
 2. Cuprinderea, în textul de ordonanță, a specificărilor clare referitoare la prezența numelui țării, a steagului național și a indicațiilor cuprinzând exclusiv sexul masculin și feminin.
 3. Cuprinderea, în textul ordonanței, a precizării că realizarea fotografiilor pentru noul buletin nebiometric se va realiza cu tehnologiile actuale, nu cu cele cu care se culeg datele biometrice, în care nu avem încredere.
 4. Oferirea de garanții tehnice, în textul ordonanței, că tehnologia utilizată nu va realiza operațiuni ascunse de culegere de informații biometrice sau de imprentare a cetățeanului în vreun fel, dat fiind faptul că în societate, în mediile online mai ales, există o temere din ce în ce mai puternică cu privire la existența unor tehnologii de imprentare izotopică cu un cod de bare pe frunte a celor ce se expun la astfel de tehnologii de culegere de date (fotografii) pentru evidența populației sau pentru bănci.
 5. Cuprinderea, în textul ordonanței, a unor garanții că actualele acte de identitate nebiometrice vor exista și după august 2031.
 6. Introducerea, în textul ordonanței de urgență, a unor modificări ale Legii 248/2005, OUG 97/2005 și Legii 133/2018, în sensul stabilirii pentru pașapoartele simple, numite acum “pașapoarte temporare simple”, a unui termen de valabilitate egal cu al pașaportului electronic și al unui cost egal.

Atașez prezentului memoriu un număr de 3500 de semnături de susținere a cererilor formulate de mine. Semnăturile au fost culese printr-o petiție online, inițiată în vara anului trecut, când a fost adoptat Regulamentul European care stă la baza proiectului de ordonanță, și a fost continuată după intrarea în dezbatere publică a actualului proiect. Petiția va continua să fie semnată până pe 24 ianuarie, urmând să vă informez la încheierea dezbaterii publice cu privire la numărul final de semnatari.

De asemenea, atașez o scrisoare de susținere din partea unor români care locuiesc și lucrează în Marea Britanie. Scrisoarea este însoțită de adeziunea unui număr de alți români din străinătate, precizând că distanțele uriașe și timpul scurt au făcut imposibilă culegerea acestor semnături pe o scrisoare tipărită.

Vă mulțumesc.

 

20.01.2020                                                                                              Mihai-Silviu Chirilă

 

 

 

 

Excelenței Sale, Domnului Marcel Ioan Vela, Ministrul Afacerilor Interne

 

Petiția noastră mai poate fi semnată aici https://www.petitieonline.com/statul_roman_are_obligaia_s_pstreze_alternativa_la_documentele_biometrice până la data de 24 ianuarie 2020.

Citiți și:

Patriarhia îi trădează din nou pe credincioșii ortodocși: ecumenism + dictatură biometrică

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

17 comentarii la “Dacă nu mai putem călători cu buletinul nebiometric, statul trebuie să ne dea pașapoarte nebiometrice normale

 1. EXISTA PERMISE DE CONDUCERE FARA CHIP ?
  Din cate stiu nu.
  Nimeni nu ridica problema celor ce isi castiga painea avand aceasta meserie, si care trebuie sa-si calce constiinta !
  OAMENII ACESTIA NU SUNT TOT CRESTINI BOTEZATI ORTODOX ?

 2. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului sa vă ocrotească și binecuvinteze cu sănătate,intelepciune și realizări mari spre mântuirea tuturor!!!Va mulțumesc pt.tot!

 3. Pozele pentru actele nebiometrice se vor face cu acelasi tip de aparat foto, ca si pentru actele biometrice. Ce garantie avem ca nu vom primi pecetea pe frunte in timpul fotografierii?!

 4. Încă de când trăia Părintele Justin era o varianta a legii cu privire la actele de identitate, în care se prevedea o varianta electronica și una asa zis simpla
  Când l-am întrebat dacă putem lua varianta simplă a cărții de identitate atat timp cât ei spun ca nu are elemente de biometrice, Părintele ne-a spus asa:” Măi nu le puteți lua pentru ca nu puteți avea încredere. Ei spun ca-i alba și de fapt e verde. Sa cereți sa rămâneți cu cele pe care le aveți acum.” Deci noi asta trebuie sa cerem. Aceste cuvinte ale Parintelui Justin sunt în concordanta cu ce spunea Părintele Adrian Fageteanu când i s-a pus aceeași întrebare. La fel a spus ca nu le putem lua căci ” Sunt vicleni, vicleni, vicleni”. Asa ca, oricâte garanții ne vor da oficialii, avem motive sa suspectam faptul ca acea C. I despre care spun ca va fi simpla, de fapt nu va fi simpla. Cu atât mai mult cu cât ii schimba formatul. Cei ce refuza actele noi din motive duhovnicești nu pot face ascultare de spusele oficialilor lumești sau ale unor mireni care încearcă sa ne „infese” spunând ca nu sunt periculoase( cum spunea Sf Paisie). Crestinii trebuie sa facă ascultare de cuvintele duhovnicești ale Părinților. Căci mântuirea nu ne-o încredem mintii unui om oarecare ci Duhului Sfânt care vorbea prin acesti Părinți. Ori problema actelor de identitate este una legata de mântuire. Cine nu va putea sa le refuze măcar sa nu se minta pe sine spunându-și ca actele simple noi ar fi în regula pentru un creștin. Iertați-mă!

 5. Romanul este relativ la alte natii europene mai mistic si mai putin rational conform unor studii de “specialitate”. De ce nu suntem in stare sa fim mandri de aceasta calitate a noastra? Multi romani sunt plecati din tara si mai mult sau mai putin sunt obligati sa accepte compromisuri conform conditiilor impuse de UE. De ce nu accepta si UE in schimb ca romanii care raman in tara si se multumesc cu painea veche de 2000 de ani, nu vor compromisuri? Cand va accepta conducerea ideea ca si integrati in UE ramanem acelasi neam ortodox ce ne iubim sfintii si pe Maica Domnului ca pe casnicii cu care ne trezim si adormim in fiecare zi si nu ca pe niste nume de strazi, cartiere sau orase? Eu cred ca sunt multi romani ce si-ar schimba si modul de viata numai sa-si pastreze credinta si conceptiile mistice. Acea caracteristica a neamului cu care am inceput se numeste propriu ortodoxie dar pentru ca multi vor astazi sa schimbe intelesurile pentru a manipula oamenii devin experti in stiinte imaginate si necreate deci cine este mistic si cine rational?
  Dupa parerea mea petitia trebuie sa fie simpla de acceptare a actelor de identitate biometrice apoi se va separa graul de neghina, precum s-a intamplat si la referendumul pentru familie, vom vedea inca o data pe cine contam si daca vom fi etichetati in continuare ca ortodocsi ultrareligiosi sau vor deschide ochii si vor intelege pilda Mantuitorului cu bobul de mustar. Erau toti evrei dar nu toti credinciosi, acum un roman care nu crede spune despre altul ca este practicant sau ultrareligios dar ortodoxie inseamna credinta si chiar cea dreapta. Nu ne propunem sa masuram gradul de impatimire a societatii romanesti ci sa-si asume fiecare decizia in fata lui Dumnezeu si nadajduim ca prin marturisirea noastra vor fi intorsi multi la credinta si alti se vor lasa de fumat.

 6. Trăim vremurile profețite de Sfinții Părinți în care asistăm cu dezamăgire și tristețe la prăbușirea civilizației occidentale tradiționale, a valorilor creștine în Europa si în întreaga lume, iar la noi constatăm că aceia care se consideră creștini, refuză să-și valideze această titulatură de mare onoare și cinste, să ia o atitudine hotărâtă împotriva buletinelor și a tuturor documentelor biometrice despre care se tot vorbește de 11-12 ani. Cu anumite excepții, toți cunosc importanța refuzului categoric a acestor acte și totuși numărul celor care au semnat Petiția alcătuită de dumneavoastră, domnule teolog Mihai Silviu Chirilă nu este nici pe departe cel așteptat.
  Domnul Cel Vechi de Zile să vă răsplătească jertfa plină de iubire pentru aproapele, domnule teolog Mihai Silviu Chirilă, și să vă întărească cu Harul Său Atotbun în lupta împotriva nedreptăților acestei lumi zbuciumate.
  Dezinteresul credincioșilor față de însăși viața lor, față de înregimentarea într-un sistem de control și supraveghere permanentă, dezinteresul față de propria persoană, față de celălalt și suferința prin care acesta trece, nu pot fi trecute cu vederea. Gândul de a nu mai putea călători în afara țării în interes turistic, medical, pentru un loc de muncă, i-a determinat pe mulți să nu ia nici un fel de atitudine, având de partea lor și pe cei apropiați.

  Pe asta au mizat, printre altele, oamenii sistemului, care au știut din informațiile pe care le dețin, că opoziția va fi modestă. De menționat că aceste cărți de identitate sunt prezente și în alte țări ale Uniunii Europene precum Belgia sau Germania……dar nu în toate. Înseamnă că majorității creștinilor le place să aibă un stăpân lumesc, refuză libertatea cu care i-a înzestrat Voitorul Milei, pentru a deveni supușii unui sistem antihristic. Schiieromonahul Rafail Berestov de Ia Muntele Athos, spunea: ,,Creștini Ortodocși, nu primiţi codurile personale, nu dați datele biometrice, nu luați pașapoarte biometrice și alte carduri și documente electronice, nu luați cipuri! Fiți credincioși Domnului nostru Iisus Hristos! Mântuiți-vă sufletele! Ortodocși, auziți încă și încă o dată: nu luați codurile personale, nu dați acordul pentru preluarea datelor biometrice, nu luați actele biometrice! Nu schimbați veșnicia fericită pe o lingură de terci drăcesc! Aceasta e calea spre veșnica pierzanie a sufletului vostru nemuritor! Acesta e un mijloc pentru a vă prinde în cursele satanice și a vă despărți de Domnul Iisus Hristos!

  Astăzi Ortodocșii trebuie să înceteze orice călătorii dacă plata pentru aceste călătorii este primirea pașaportului biometric, a vizei biometrice, a permisului de conducere biometric, primirea numărului și semnului fiarei, adică necredința și trădarea de Hristos!

  Astăzi Ortodocșii care vor să-și păstreze sufletele pentru Hristos nu mai pot merge nici în Athos, nici în Ierusalim. Pentru a merge în Sfântul Munte este nevoie de pașaport cu trei de șase, viză biometrică sau pașaport biometric, trebuie primit diamonitirionul cu trei de șase. Pentru a merge în Țara Sfântă e suficient un pașaport simplu, dar pentru a ieși din Israel deja se solicită datele biometrice. Atenție, capcana se închide!…Masonii îmbrăcați în rasă aflați în funcții înalte au primit comandă de la masonii-sataniști să creeze o religie unică și „biserica” lui antihrist. ,,Dogma’’ pseudo-bisericii și pseudo-religiei lui antihrist este aceasta: un singur „dumnezeu” pentru toate religiile și popoarele, pentru „ortodocși” și alți „creștini”, pentru iudei, musulmani, buddiști, hinduiști, șamani și tot felul de vrăjitori….Ereticii-reformatori ai Bisericii aflați în funcții înalte, adică distrugătorii Bisericii, acționează cu curaj și îndrăzneală, iar episcopii care sunt chemați și puși de Dumnezeu să păzească Biserica și să păstorească oile lui Hristos, au căzut într-o frică mută. Preoții sunt nedumeriți: unii deschid ochii și devin mărturisitori și nu pomenesc pe ereticii-ecumeniști conform canonului 15 al Sinodului I-II din Constantinopol și canonului 3 al Soborului III Ecumenic; alții nu numai că nu calcă pe calea mărturisirii, ci chiar devin prigonitori ai mărturisitorilor Ortodocși; alții continuă să fie în nedumerire și continuă să aștepte ceva…

  Noi vedem cum roadele amare, otrăvitoare și întristătoare ale apostaziei – trădarea Credinței, ereziile, biruința duhului celui viclean, cuprind ca niște buruieni, ciulini și spini pe preoțimea care tace în fața apostaților ecumeniști.” Dacă azi acceptăm dictatura electronică, ceea ce presupune, depersonalizarea şi îndobitocirea aproapelui, înseamnă că nu avem în noi dragostea lui Hristos. Este o utopie să mai aşteptăm ca mai marii BOR şi clerul din subordine, să-şi îndeplinească misiunea sacră de a-i informa şi apăra pe creştinii din pleromă, care speră să primească îndrumare şi puțină omenie, din partea lor, cu care de altfel sunt datori în fața Celui Prea Înalt. „Inima omului este mai vicleană decât orice şi foarte stricată! Cine o va cunoaşte!” (Ier. 17, 9), se înfricoşează Proorocul. Faptul că suntem de acord cu viaţa în care aproapele nostru va fi identificat prin număr vorbeşte despre noi că privim lumea cu ochii diavolului, adică rece, înstrăinat, dintr-o parte‚ aproape animalic, fără a recunoaşte personalităţile apropiaţilor noştri, considerându-i astfel ca nişte obiecte sau lucruri. Însă prin aceasta şi noi ne pierdem propria personalitate!Să ne amintim sfatul Sf. Ignatie Briancianinov: ,,Schimbă-ţi privirea asupra aproapelui‟. În aceste cuvinte se găsește chemarea de a vedea lumea cu ochii lui Dumnezeu, iar nu cu ochii satanei.

  Tot ce trebuie să hotărâm este ce facem cu timpul care ne-a fost dăruit de către Dumnezeu. Dacă pronia Sa ne-a așezat pe toți acolo unde ne găsim fiecare dintre noi, aceasta înseamnă că avem datoria de a lupta pentru Adevăr în câmpul de luptă în care ne aflăm, fiecare după putere şi după darurile făcute fiecăruia dintre noi de către Mângâietorul.

 7. deja exista ,am uzit la politie sisteme de unde laser ,care se pot folosi si la acte nebiometrice daca se folosesc aparate speciale si nu se accepta poza dusa de acasa!Numai cu poza de tip vechi exista garantie ,in rest…povesti,noi nu stim ce fac ei in timpul pozarii noastre

 8. Sistemele de fotografiat sunt în testare în marile orașe indiferent ca e noi sau vechi modelul de CI. Păstrați ce aveți, sau faceți unele temporare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)