România, mai ești creștină?

,,De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup.” (Fac 2, 24).
Un popor creștin care leapădă poruncile dumnezeiești, care leapădă valorile creștine, care Îl leapădă pe Însuși Dumnezeu își pierde dreptul de a mai ființa. Acel popor ajunge o umbră firavă care va dispărea definitiv, pentru că a lepădat însăși temelia lui – Hristos. Iată ce ne spune Sfântul Nicolae Velimirovici:
,,Atunci când un popor apostaziază de la Dumnezeu, Cel Unul și Viu, el devine în fapt mort. Și însăși ființa lui se clatină în această lume ca o umbră, ca un stejar care a fost ferăstruit, dar nu încă doborât. Nu trebuie decât să vină un cutremur, sau o inundație, sau molimă, sau război ca să destrame umbra, ca să doboare copacul ferăstruit, ca să îngroape morții, fiindcă a apostazia de la Dumnezeu, Cel Unul și Viu, înseamnă a porni război împotriva lui Dumnezeu și a călca toată legea Lui. Cum poate iarba să se războiască împotriva cosașului? Cum pot oalele să lupte cu olarul? Au mări-se-va securea asupra celui ce taie cu ea?” (Is. 10, 15).
Este cât se poate de trist, că poporul român după două mii de ani de creștinism, să ajungă, să supună la vot cum anume trebuie să fie familia. Dacă, am ajuns în această stare, înseamnă că România creștină nu mai e creștină, ci atee și se călăuzește prin urmare după legile occidentului ateu și nu după Evanghelia lui Hristos. Un popor care se leapădă de creștinism este sortit pieirii și blestemul lui Dumnezeu nu va întârzia, așa cum nu a întârziat a veni peste Sodoma și Gomora. Un popor este mare și puternic doar atunci când stă bine așezat pe temelia de Piatra-Hristos. Atunci când un popor se călăuzește după Evanghelia lui Hristos nimeni nu-l poate vătăma cu ceva, pentru că este popor ales de Dumnezeu. Doar acel popor care va rămâne pe această temelie de Piatra-Hristos vă dăinui, altfel, va pieri ca Sodoma și Gomora. Sfânta Scriptură ne spune că:
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup” (Fac 2, 24).
Dar occidentul cel bogat foarte și prea-plin de înțelepciunea omenească, ne impune alte legi, alte reguli, un alt fel de a viețui! De ce asta? De ce au ajuns ei în asemenea stare jalnică? Răspunsul ni-l dă tot Sfânta Evanghelie:
„Pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor, și inima lor cea nesocotită s-a întunecat. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni. Și au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăției, după poftele inimii lor, ca să-și pângărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin! Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci și femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; asemenea și bărbații, lăsând rânduiala cea după fire a părții femeiești, s-au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea și luând în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor fără judecată, să facă cele ce nu se cuvine.” (Rom 1, 21-28).
Iată răspuns clar și dumnezeiesc. Noi, popor creștin de două mii de ani suntem puși în postura să alegem între valorile creștine care ne-au călăuzit timp de două milenii sau, valorile occidentului pline de înțelepciunea omenească. În mod corect un popor creștin n-ar fi ajuns la aceasta răscruce! Faptul că totuși trebuie să alegem, ne dovedește nouă tuturor că suntem destul de departe de creștinismul adevărat, atât de departe încât, acum, printr-un simplu vot, riscăm să-l pierdem definitiv. De fapt ne pierdem dreptul de a mai ființa. De la începutul lumii Dumnezeu a făcut bărbat și femeie, apoi a zis:
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup.” (Fac 2, 24).
Ori după atâtea mii de ani să încerci să răstorni cele mai elementare reguli, de familie, este răzvrătire împotriva Creatorului. Oameni buni, Atotputernicul Dumnezeu nu va îngădui aceasta. „Nu vă amăgiți: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul aceea va și secera.” (Gal 6, 7).
Dacă poporul român, creștin de două mii de ani, va primi legile și hotărârile occidentului ateu, va atrage în mod sigur blestemul lui Dumnezeu, așa cum au făcut-o cei din Sodoma și Gomora.
„Aceștia, deși au cunoscut dreapta orânduire a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea SUNT VREDNICI DE MOARTE, nu numai că fac ei acestea, ci le și încuviințează celor care le fac.” (Rom 1, 32).

„De veți vrea și Mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. 
Iar de nu veți vrea și nu Mă veți asculta, atunci sabia vă va mânca.” (Is 1, 19-20). …amin.

~ un monah.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)