Profețiile Sfântului Paisie Aghioritul și existența Profeților din vremea noastră.

Interviu cu Mitropolitul Neofit de Morfu din Biserica Ortodoxă a Ciprului

Mitropolitul Neofit de Morfu a cunoscut personal pe mulți Sfinți asceți ai Bisericii Ortodoxe: Iakovos (Tsalikis), Starețul Sofronie (Saharov), Sfântul Paisie Athonitul, Sfântul Porfirie Kavsokalivitul.

În 1982 l-am cunoscut pe Sfântul  Paisie, atunci când eram student la Facultatea de Drept. Era un om pentru care vestea suferinței umane genera rugăciunea inimii. El a fost mereu în stare de trezvie pentru a asculta cu atenție suferința umanității contemporane.

Sfântul Paisie era un ascet în lume. Când îi deschideați inima, el vă lumina mintea. Nu cred că a existat, printre contemporanii noștri, un alt Gheronda care s-a întâlnit și a discutat cu o asemenea multitudine de oameni. Părintele Paisie, născut pentru a duce o viață ascetică singuratică, a devenit o adevărată bogăție de mângâiere pentru oamenii suferinzi. „Toate au fost luminate de Lumina lui Hristos”, prin Gheronda Paisie.

Părintele Paisie a insistat să nu devin călugăr pe Muntele Athos. «Du-te în Cipru », mi-a spus Gheronda, « și creează acolo baza spirituală pentru a distruge alte baze».  Când i-am mărturisit că nu am înțeles despre ce vorbea, el a răspuns pe un ton vesel: «Ești american că nu înțelegi?  Vorbesc totuși în greacă! Problema Ciprului este o problemă spirituală. Când ați construit mânăstiri (Sfântul Om le-a spus altor vizitatori că este necesară consolidarea parohiilor și familiilor), atunci bazele păcatului și cele ale ocupației (n.n. bazele militare) vor dispărea!»*. M-a condus în curtea colibei sale și a desenat un dreptunghi mare în praf. Gheronda l-a împărțit în două pătrate și a spus:

«Va veni vremea când vei construi mânăstiri. Separă pe fiecare în două părți: una accesibilă laicilor și cealaltă numai călugărilor sau maicilor ». Această prorocie a Sfântului Paisie s-a realizat de atunci; construisem mânăstiri. Pentru mine, Sfântul Paisie, refugiatul din Capadocia, a devenit un Athonit și apoi un învățător universal, călăuză a Ortodoxiei atât pentru călugări, cât și pentru cei care trăiesc în lume. În plus, vorbim despre un mare prooroc ale cărui cuvinte profetice și înălțătoare i-au adus la credința pe mulți necredincioși.

Din păcate, constat că deseori în zilele noastre, oamenii pun la îndoială darul profetic al sfinților, uitând aceste cuvinte ale Domnului: „Cine primeşte prooroc în nume de prooroc plată de prooroc va lua, şi cine primeşte pe un drept în nume de drept răsplata dreptului va lua”. (Matei 10, 41 ). Celor care pun la îndoială existența profeților din vremea noastră, Sfântul Grigorie Palama le răspunde pe bună dreptate: „Sfinții care îl văd pe Dumnezeu și ard în interior sunt profeți, ei contemplă Împărăția lui Dumnezeu și la a doua venire a lui Hristos în Slavă, îi vor conduce pe oameni spre această direcție”. Cu alte cuvinte, sfinții ne amintesc că suntem copiii Bisericii lui Hristos, Una, Sfântă, Catolică (Sobornicească) și Apostolică, care nu rămâne în întunecime  voită și indiferență față de turma ei, nici nu o va abandona fără apărare, fără informații, plutind în nori!

Dimpotrivă, Biserica îndeplinește porunca divină conform căreia oamenii trebuie să devină sfinți: „Sfinţiţi-vă pe voi înşivă şi veţi fi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt Sfânt”(Lev. 20,7) și îi mântuiește pe oameni prin participarea lor la tainele vieții sfințite de Harul Duhului Sfânt, prin împărtășirea cu Trupul și Sângele dătător de viață al lui Hristos, prin rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților. Biserica ne conduce spre viața veșnică, către Împărăția Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, ea ne învață și ne încurajează să așteptăm învierea morților și viața veacului viitor.

Aceasta trebuie să fie dorința esențială a fiecărui creștin; viața veșnică cu Domnul. Cu condiția să nu respingem veșnicia, nu vom fi însetați după o existență lumească, secularizată și materială, după cum auzim: „Iată bucuria şi veselia, boi tăiaţi şi oi junghiate; toţi mănâncă din carne şi beau vin: „Să mâncăm şi să bem, că mâine vom muri!” (Isaia, 22,13), care ne conduce spre moartea eternă duhovnicească, adică spre înstrăinarea veșnică de Dumnezeu.

Se apropie războiul, rugăciunea trebuie sporită

Înalt Prea Sfințite, a început cel de-al treilea război mondial?

Acum trei ani, am acordat un interviu unuia dintre colegii tăi, Nikos Kiriakis, în timpul căruia am vorbit despre evenimentele viitoare. La acea vreme, avansarea unor astfel de îndrăznețe profeții era un risc cert, cu toate acestea nu m-am bazat doar pe aprecierile situației geopolitice din lume, ci pe opiniile oamenilor lui Dumnezeu pe care îi cunoșteam din tinerețe și printre ei, pe cei cu care am continuat să mențin relații până în zilele noastre (pentru că, într-adevăr, există și astăzi sfinți, care s-ar putea dezvălui în viitor). Știam că „marele război” (așa l-au numit Bătrânii învățați înaintevăzători) poate începe în Siria. Într-o perioadă în care viața în această stare era încă pașnică, asceții au precizat cu exactitate unde va izbucni conflictul.

Acum Rusia a luat parte la evenimente …

Știam că Rusia va lua parte. Îmi amintesc că am vorbit cu reporterul Sigma-Live, Thanasis Athanasiou, și el mi-a spus: «Cum poate o persoană atât de educată ca dumneavoastră să creadă profețiile Părintelui Paisie Athonitul? »A spus atunci, literalmente, că nu înseamnă nimic cuvintele Părintelui Paisie. Dar Paisie Athonitul este înainte de toate un sfânt contemporan! Dacă noi, ierarhii Bisericii, nu am avea încredere în cuvintele Sfinților contemporani și în darul lor de străvedere, atunci cine i-ar putea crede? Cuvintele lor s-au împlinit deja, în parte, cealaltă parte așteaptă realizarea deplină a profeției.

Ce se va întâmpla cu Cipru?

Eliberarea Ciprului va fi una dintre consecințele conflictului dintre Rusia și Turcia, pentru că în acest război Turcia va fi învinsă… Visul lui Erdogan este de a deveni califul islamului sunnit. Rusia, în care locuiesc mulți musulmani suniți, nu este singură în opoziția la realizarea acestui plan ambițios, întrucât Statele Unite și Israel se opun și ele. Crearea unui califat puternic în Orient ar fi în detrimentul acestora.

Cipru ar putea fi eliberat de ocupație prin negocieri pașnice?

Nu. Vom ajunge acolo în urma evenimentelor din Siria și războiul ruso-turc, care începe să se desfășoare treptat în fața ochilor noștri. Evenimentele evoluează rapid. Anul trecut, în ziua în care Rusia a început operațiunile în Siria, slujeam privegherea de noapte. Din acea zi au trecut patru luni și jumătate și deja nu s-a întâmplat !

Cum ar trebui să se comporte oamenii normali în lumina unor astfel de evenimente, pot face ei ceva?

Este necesară pocăința . Suntem uimiți de câtă pocăință pentru păcatele și greșelile noastre beneficiază societatea în ansamblu. Pocăința dă aripi omului și îi eliberează sufletul din lanțurile păcatului. Și asta afectează toată societatea.

Ce ne puteți spune despre profețiile Sfântului Paisie Athonitul ?

Sfântul Paisie a fost călăuzit de Duhul Sfânt. I s-a arătat Prea Sfânta Maică a lui Dumnezeu! Mulți își pot confirma darul profeției. Am auzit personal de la Gheronda prevestirea evenimentelor care s-au întâmplat și se petrec în fața ochilor noștri. Biserica noastră l-a canonizat primindu-l în ceata sfinților. Profețiile sale, în special cele referitoare la dislocarea Turciei, erau cunoscute, printre altele, de către Patriarhia Constantinopolului, înainte de canonizarea lui. Este o parte a moștenirii pe care ne-a lăsat-o, alaturi de cărțile și sfaturile sale.

Îndoielile despre profețiile Gherondei provin din faptul că mulți Creștini Ortodocși sunt călăuziți de raționalism și concepții pozitiviste. Ei cred că este suficientă credința lor. Dar acestea sunt sporadice.

Profetul nu dorește război, nu dorește distrugere. Dimpotrivă, el se roagă  lui Dumnezeu (Care respectă libertatea omului), să reducă, dacă este posibil, (dacă oamenii sunt demni de ea) consecințele răului.

Iată în ce constă misiunea noastră. Rugați-vă ca lucrurile care trebuie făcute, să nu dureze prea mult și să provoace cât mai puține suferințe.

Profetul vede evenimentele care vor avea loc. Dar stă în puterea noastră să le amânăm sau chiar să le ștergem, cu condiția ca rugăciunea noastră către Dumnezeu să fie îndrăzneață și arzătoare.

Trebuie să sporim rugăciunea, deoarece, potrivit profețiilor Bătrânilor noștri învățați, războiul va lua o dimensiune globală, nu se va limita la un conflict bilateral între Rusia și Turcia și, având în vedere natura armamentelor contemporane, imaginați-vă ce pericol ascunde acest lucru.

Cunosc o persoană, deja în vârstă, care, cu câțiva ani înainte de ocuparea Ciprului, i-a apărut Prea Sfânta  Născătoare de Dumnezeu. Aceasta i-a dezvăluit că Ciprul avea să îndure mari nenorociri și i-a poruncit să se roage două ore în fiecare seară. «Dacă aceste nenorociri se vor întâmpla, la ce se mai folosește rugăciunea? Am o familie, copii, obligații », a început să se îndoiască prietenul meu. «Pentru ca nenorocirile să nu capete un caracter atât de înfricoșător », a răspuns PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu. Vedeți atunci cum acționează Dumnezeu și cât de importantă este rugăciunea? PreaSfânta  Născătoare de Dumnezeu s-a arătat oamenilor foarte simpli (s-a dovedit mai târziu că sunt mai mulți) și i-a îndemnat să se roage.

Războiul va izbucni brusc și sfârșitul său va însemna o mare binecuvântare și un mare har pentru oameni. Prin suferința și nevoile lor, foarte mulți oameni de bună credință  se vor pocăi că s-au depărtat de Dumnezeu; după ce își vor examina viața, se vor îndrepta spre credința adevărată, spre Ortodoxie. Aceasta se referă la persoanele care nu au avut niciodată legătură cu Ortodoxia.

Va fi Turcia dezmembrată?

Va fi împărțită și o parte din turci vor crede în Hristos. Aceștia vor fi destul de numeroși; până la o treime din populație.

Nu am auzit această profeție doar de la Gheronda Paisie. Când eram mic, în satul nostru din Pano Zodia trăia un creștin evlavios, cântărețul Dimitri Protopapas, care spunea, cu mult înainte de ocupația turcă din nordul Ciprului: «Ah, copilul meu, vom deveni refugiați, turcii se vor stabili în satul nostru ». «Ne vom părăsi locul unde ne-am născut pentru totdeauna? » „Nu. Mulți vor muri departe de casele lor. Dar unii vor trăi până la eliberare și se vor întoarce în patria lor, fără a lupta. Se va întâmpla când un nou stat numit Kurdie va fi fondat în Turcia».

După un conflict în Marea Egee (Cipru va participa la unul dintre momentele sale) va începe un război între Rusia și Turcia. Presiunea Rusiei asupra Turciei va fi de așa natură încât va fi forțată să-și cheme forțele armate care ocupă nordul Ciprului. După cum puteți înțelege, acest lucru va deschide calea pentru soluționarea problemei cipriote.

În profețiile sale, Sfântul Paisie anunță fără  niciun fel de îndoială  că Turcia va pierde Constantinopolul? Este într-adevăr real ?

Da, este. Se vor întâmpla evenimente mărețe. Nu numai că Turcia va fi dezmembrată, ci și Uniunea Europeană.

În Turcia, sunt multe discuții despre prorociile Sfântului Paisie Athonitul, Sfântului Cosma din Etolia și a altor Sfinți ortodocși. Există o tradiție eshatologică particulară, legată de pierderea Constantinopolului. În această țară nu există doar transformări sociale, ci și schimbări spirituale. Astfel, recent, un membru al Parlamentului turc nu numai că s-a convertit la Ortodoxie, ci și-a mărturisit public credința. Acesta este un eveniment fără precedent!

În concluzie, vreau să invit pe toți să aibă încredere în Pronia divină. Dumnezeu, Tatăl nostru, nu își va abandona copiii și va avea grijă de noi toți.

Astăzi trebuie să ne pocăim. Doar mărturisirea păcatelor noastre ne va permite să luăm deciziile corecte în contextul încercărilor viitoare, și atunci putem scăpa de panică și deznădejde. În plus, trebuie să ne rugăm și să participăm în mod regulat la Sfânta Împărtășanie cu sfintele Taine.

*«Cipru va fi eliberat atunci când ciprioții se vor pocăi. Construiți baze de luptă spirituală în Cipru pentru a elimina bazele militare ale turcilor, englezilor și americanilor».  Adică, Gheronda vede problema Ciprului ca pe o problemă spirituală și nu ca o problemă națională și politică. El crede că soluția acestei probleme constă în pocăința oamenilor și în rugăciune.»  Ieromonahul Isaac, Viața Părintelui Paisie Athonitul, Moscova, Editura: «Sviataia Gora » , 2006.C. 713.

Traducere Dr. Gabriela Naghi

Le Métropolite de Morphou et les Prophéties de Saint Païssios – La Lorgnette Orthodoxe

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

5 comentarii la “Profețiile Sfântului Paisie Aghioritul și existența Profeților din vremea noastră.

    1. Asta pentru că ierarhia BOR nu dorește să renunțe la ecumenismul lucid oficializat la nivelul întregii Patriarhii. E „justificat” gestul pseudoierarhiei ca toți cei care se împotrivesc ecumenismului să fie numiți „schismatici și eretici”, împotriva oricărei evidențe canonice și patristice care osândesc erezia propovăduită cu capul descoperit!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)