Ortodoxia pătimitoare din Ucraina

Îmbrățișarea sistemului de valori ale unei Europe descreștinate impuse și tolerate de poporul ucrainean încă din 2004 odată cu ”revoluția portocalie”, a dus în 2014 la confiscarea puterii de către radicalii ucrainieni sprijiniți de forțe din SUA și Europa.

Odată ajunși la putere, prin înlăturarea guvernului ales de popor, acest guvern nelegitim, pentru a-și pune în practica strategiile și interesele cu Occidentul hegemonist, a întretinut un sentiment de ostilitate față de Rusia dar și față de poporul ucrainean care trebuia nu numai oprimat dar și determinat să manifeste atitudine dușmănoasă față de poporul rus – frate de sânge și de credință.

Așadar, conflictul din Ucraina, este de fapt un război între lumea din Apus, descreștinată și imorală cu toate ororile îndreptate împotriva lui Dumnezeu și a omului, care țintesc nu doar degradarea trupului, ci chiar pervertirea sufletului, și lumea din Răsărit ortodoxă, care, netolerând aceste orori împotriva lui Dumnezeu și a omului greu și de pronunțat, mai încetinesc răul care se abate peste omenire.

Personajul marionetă Porosenko – exponentul bratului politic al sistemului globalist aflat la conducere in decembrie 2018, împreună cu pseudopatriarhul Bartolomeu, străin de neam și de credință, ce reprezintă bratul religios al aceluiaș sistem, au creat schisma din Ucraina prin acordarea Tomosului de Autocefalie unei grupări schismatice cu episcopi nehirotoniți canonic – în detrimentul Bisericii Ortodoxe Canonice cu tot poporul ucrainean ortodox, nu însă fără presiuni pentru a o determina să pășească pe o cale necanonică – cea a schismei.

În contextul actualului conflict din Ucraina, ne întrebăm cum oare a reușit acest lider Zelenski aflat acum la conducere, după fostul lider extremist Porosenko, cu regimul de la Kiev, străin de Dumnezeu, sustinut de SUA și Europa și ostil poporului ortodox ucrainian, să păcălească o lume întreagă dar mai ales pe ortodocsi ?

Sfintii noștri ne spun să stăm cu trezvie în Dreapta Credință si să cerem de la Hristos Mântuitorul nostru darul discernământului pentru a fi lămuriti in orice moment asupra evenimentelor din jur – ferindu-ne din fața tăvalugului apostaziei care inaintează!

Prin urmare răspunsul ar fi că aceștia, nu mai vor Adevărul s-au învoit cu minciuna, iubind inselarea ca și în pandemia orchestrată – covid, cu vaccinarea care este un experiment împotriva omului și a lui Dumnezeu, cu războiul împotriva Sfintei Împărtăsanii și în general a Bisericii, cu arhierei și preoți mascați săvârșind Sfânta Liturghie și sărutând Sfintele Icoane, dar mai ales, ca și in cazul ecumenismului legiferat și introdus în Biserică la pseudosinodul din Creta – unde aproape toți ierarhii participanți îmbrățișând o învățătură nouă, străină de ortodoxie, recunosc pe ereticii: catolici, greco- catolici, monofiziți, etc., ca fiind ”biserici”. Este atacată dogma cu privire la Unicitatea Bisericii lui Hristos, sunt încălcate Canoanele și cu toate acestea pseudoepiscopii Patriarhiei noastre continuă să țină în înșelare poporul ortodox, spunând că nu a fost adusă atingere credinței noastre în Creta!

Dezbinarea Bisericii cu schisma din Ucraina inseamnă continuarea luptei cu Hristos Mântuitorul nostru, începută la Sinodul tâlhăresc din Creta in 2016, unde aproape toți arhiereii participanti au trădat Ortodoxia!

Deși este clar că acest sinod ne-a îndepărtat de Mântuitorul nostru, fiind cauza tuturor relelor care vin peste noi, totuși episcopii și preoții îl trec cu vederea. Nici unul din cei care pomenesc ierarhul nu vorbește de erezia ecumenismului, care distruge Biserica din interior.

Sunt slujitori ortodocși care, denigrând Biserica Rusiei, orbiți fiind de propaganda dominantă, înțeleg să fie de partea schismei din Ucraina, pe considerentul că Ucraina și-a proclamat independența. Aceasta este credința unor preoți care nu poate fi diferită de cea a ierarhului lor, respectiv a pseudoepiscopului Teofan, care acceptând ecumenismul, se poziționează și de partea schismei în loc să sprijine Biserica Ortodoxa Canonică din Ucraina, nu mai spunem de declarația halucinanta a domnului Bănescu – purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Romane la adresa Bisericii Ruse, din care aflăm si ce intelege domnia sa prin a fi marturisitor! E jalnic să vorbești de mărturisire când nu știi sau nu vrei să știi ce înseamnă Dreapta Credință!

Biserica Ortodoxă a Rusiei, cu un popor credincios, are in jurisdicția Sa și Biserica Ortodoxă canonică din Ucraina condusă de Mitropolitul primat Onufrie. Dacă noi, ortodocșii din România, în loc să ne vedem de treabă, suntem de partea propagandistilor care apară regimul de la Kiev, ostil poporului ucrainean ortodox, denigrând Biserica Ortodoxă a Rusiei, facem un mare deserviciu Bisericii Ortodoxe Canonice din Ucraina, pentru că regimul de la Kiev, aflat la putere, care a persecutat mereu poporul ortodox canonic, în aceste împrejurări i-ar putea spune să lase Biserica Ortodoxă canonică, pentru că cei din Rusia sunt niște criminali, cum spune tot Occidentul, dar și otodocșii din România, și să vină la Gruparea Autocefală Ucraineană care, știm bine că este este în afara Bisericii. Acesta, este cel mai mare rău care poate fi provocat Bisericii Ortodoxe Ucrainiene Canonice care este a lui Hristos Mântuitorul nostru, din nechibzuita ortodocsilor, inclusiv a celor din România! Si ar fi tot o viclenie, a regimului de la Kiev, pentru că realitatea este alta: Biserica Ortodoxă canonică a Ucrainei nu este rusească, ci ucraineană, are un primat din Ucraina, nu din Rusia, și cuprinde tot poporul ucrainean ortodox.

Cu tot efortul celor de la putere de a cultiva sentimentul de ură și dușmănie față de poporul din Rusia, oamenii de rând din Ucraina îi consideră frați de sânge, dar și de credință – asistând neputincioși, cum conducătorii lor, sprijiniți de Occident, străini de neam și de credință, au venit să-i învrăjbească.

Prin 2016, după Sinodul eretic din Creta, eram la Cernigov și căutând, cărțile Sfântului Lavrente, am aflat că sunt interzise de autoritățile de la Kiev, pentru că Sfăntul mereu sfătuia poporul să stea în Biserica Ortodoxa Canonica a strămoșilor, să nu meargă pe calea schismei la autocefali.

Puținii oameni de bună credință constată cum tehnicile de propagandă din Ucraina, din tările vecine și Occident, au tranformat pe liderul Zelenski, dintr-o unealtă a sistemului globalist, care urmărește ruperea Ucrainei ortodoxe din țările răsăritene ortodoxe, în apărător a intereselor poporului ucrainean ortodox, pe care culmea, l-a oprimat mereu!

Occidentul, împreună cu liderul Zelenski, se prefac a fi făcători de pace, în timp ce chiar ei au aruncat poporul ucrainean în acest război, pentru a se ciocni doua state ortodoxe. Ascunderea adevărului în acest caz înseamnă distrugerea Ucrainei. Era și de așteptat, pentru că “Pacea fără Dumnezeu este leagănul războiului” ne spune Sfântul Nicolae Velimirovici, care a pătimit în temnițile naziste în timpul celui de-al doilea război mondial.

Dacă liderul Zelenski era într-adevăr un apărător al intereselor poporului ucrainean ortodox, așa cum se prezintă în fața opiniei publice, ar fi respins valorile unei Europe descreștinate, ar fi lichidat schisma – restabilind unitatea între cetățenii poporului ucrainean ortodox dezbinați, ar fi recunoscut rolul Bisericii Ortodoxe ucrainene canonice, care cuprinde tot poporul ortodox ucrainean, ar fi redus tensiunile create cu frații de credința și de neam din Rusia, prin eliminarea tehnicii de luptă primită de la NATO, care este o amenințare pentru Rusia, dar și pentru Ucraina, ar fi oprit războiul din Donbass, unde și-au pierdut viată 15000 de oameni – promisiuni în baza cărora a ajuns președinte!

Nu numai că nu a îndeplinit cerințele poporului ucrainean, aruncându-l în război, dar a făcut ca acesta să ia amploare prin împărțirea de arme letale civililor, în mod deliberat, știind ura extremiștilor ucrainieni, unii dintre ei membri ai Grupării Schismatice Autocefale, care și pe timp de pace, prin agresiune asupra credincioșilor luau cu forța zeci de biserici și parohii, pe care le înregistrau în patrimoniul lor, cu atât mai mult acum cu arma în mână! Ei bine, cu toate acestea acest lider Zelenski este prezentat ca apărător al poporului ucrainean ortodox, fiind aplaudat de toata opinia publică, inclusiv de ortodocși, în timp ce Biserica ortodoxă ucraineană pătimește împreună cu poporul ucrainean ortodox care își plânge morții.

Dar nu numai schismaticii autocefali atacă Biserica ortodoxa Ucraineană canonica, ci și uniații – ereticii greco-catolici care de asemenea urmăresc să pună mâna pe locașurile Ei.

Aceasta este eroarea și înșelarea în care se află toată opinia publică inclusiv o parte din ortodocșii noștri, care sunt de partea celor din sistemul globalist din SUA și NATO, care îl urăsc pe Dumnezeu!

Că sunt presiuni mari asupra credinciosilor ortodocsi reiese și din mesajul clar al Mitropolitului Antonie care spune: „Sfintiti parinti, am rezistat și am apărat Biserica noastră cand au vrut să ne oblige să pășim pe o cale necanonica. Suntem Biserica Ortodoxă canonică a lui Hristos, Biserica marturisitorilor și a suferinzilor! Trebuie să păstrăm această alegere și în această perioadă cumplită și grea. În rezolvarea problemelor importante, emoțiile nu sunt cel mai bun sfătuitor! Să nu cedăm provocărilor!” Provocări, din partea membrilor Grupării schismatice autocefale înființată de pseudo-patriarhul Bartolomeu și implicit din partea regimului de la Kiev care acum este susținut și aplaudat de toată lumea!

Sigur că suferinta oamenilor nu este de dorit, dar știm că viața trăită în Adevăr, înseamnă nevoință și sacrificii. Popoarele ortodoxe trebuie să aibă credință în Dumnezeu nu în „valorile” unei Europe descrestinate care am văzut că vizează degradarea ființei umane, mergând până la pervertirea sufletului.

Se spune că este posibil ca numărul arhiereilor din Bisericilor Locale din Ortodoxie care condamna Biserica Rusiei, pentru că pseudopatriarhul Kiril nu a condamnat războiul, să crească! Dar Biserica este a lui Hristos nu a arhiereilor, care pot greși. Biserica este fără greșeală!

Faptul că Bisericile Locale Ortodoxe, chiar și Biserica Rusiei, care nu a participat în Creta, dar știm că pseudopatriarhul Kiril acceptă ecumenismul, nu s-au grabit să condamne deciziile eretice din Creta, au pemis pseudopatriarhului Bartolomeu, cu statutul autoproclamat de ”papă” în Ortodoxie, ca împreună cu regimul de la Kiev, spijinit de SUA, având mulți catolici și greco-catolici în funcțiile-cheie, să acționeze în mod deliberat la sfâșierea Ortodoxiei prin schisma creată în Ucraina – când persecuția impotriva Bisericii canonice a luat amploare prin agresiunea gruparii schismatice autocefale asupra credinciosilor ortodocsi și trecerea cu forța a zeci de parohii in patrimoniul lor.

Într-un dialog cu liderul Zelenski, văzând războiul din Ucraina, pseudopatriarhul Bartolomeu se felicita: „Vedem astăzi cât de mare dreptate am avut atunci când am acordat Tomosul de Autocefalie„. Până unde poate merge viclenia și inselarea !

În august 2021, când pseudopatriarhul Bartolomeu a vizitat Ucraina, zeci de mii de credincioși din Biserca Ortodoxă canonică s-au adunat pentru a-si exprima dezacordul cu privire la acțiunile domniei sale în Ucraina.

Erau pregatiti să spună că schisma creată a dezbinat poporul ucrainean ortodox, că Biserica Ortodoxă Canonică este ucraineană și cuprinde tot poporul ucrainean ortodox cu acte de identitate ucrainene, ce stă pe pământul său de la anul 988, când Sfântul Cneaz Vladimir a botezat poporul slav, și nu cum susține doctrina grupării schismatice că este Biserică rusească. Cum era de așteptat, atât pseudopatriarhul Bartolomeu cât și liderul Zelenski au evitat să dea ochii cu poporul!

Mai mult, schisma din Ucraina se adâncește, în loc să se vindece, pentru că popoarele ortodoxe, împreună cu păstorii lor, stau în nepăsare și nu vor să apere Dreapta Credință.

Astfel, Biserica Ortodoxa canonică a Ucrainei, în loc să primească sprijin de le Bisericile Ortodoxe Locale, nu a mai fost recunoscută de Pseudopatriarhul Bartolomeu al Constantinopolului, de o parte de arhiereii din Biserica Greciei, din Biserica Ciprului și din Biserica Alexandriei. Cât despre celelalte Biserici locale, vedem acum cum se poziționează ! Am văzut deja ca Biserca Ortodoxă Română, cu pseudopatriarhul Daniel in frunte, nu se roagă Mântuitorului nostru, ci forțelor euroatlantice să aducă pacea, adică sistemului globalist, care a înarmat Ucraina și sprijină regimul de la Kiev, persecutor al Bisericii lui Hristos! Înselarea nu are limite!

Făcând cunoscută cu ajutorul lui Dumnezeu realitatea din Ucraina, atât cât a fost posibil, pentru că vocea poporului este acoperită de propaganda dominantă, nădăjduim ca măcar ortodocșii să conștientizeze înșelarea în care se află condamnând Biserica Rusiei, care este a lui Hristos Mântuitorul nostru, și să-și revizuiască poziția venind alături de Biserica ucraineană canonică.

Să înțeleagă și slujitorii ortodocși care au abandonat învățătura Sfinților Părinți a Sfintei noastre Ortodoxii că erezia și schisma înseamnă despărțire de Dumnezeu, fiind cele două căi care duc poporul afară din Biserica, și să se întoarcă la Hristos.

De asemenea, slujitorii ortodocși care au ales tăcerea, să ia atitudine împotriva ereziei ecumenismului, care pervertește credința noastră, pentru că mărturisirea Dreptei Credinței este prioritatea noastră în aceste vremuri în care pregătirile se intensifică pentru „falsa unire a bisericilor” din 2025, sub conducerea ereticului papă.

 

Maria Petrariu

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)