Preot Cosmin Tripon

Părintele Cosmin Tripon, predică la Duminica a III-a după Rusalii

În Evanghelia Duminicii de astăzi, numită și Evanghelia despre grijile vieții, Mântuitorul ne învață un lucru de căpătâi, și anume: să ne încredem în El cu întreaga noastră ființă și să nădăjduim în El, și să ne lăsăm în mâinile Lui, pentru că El este un Părinte bun și iubitor, Care are grijă de întreaga natură înconjurătoare și de toate făpturile, cu atât mai mult de om, care este coroana creației Sale, și pe care Dumnezeu l-a pus stăpân peste pământ, peste lumea aceasta, și pentru care mai târziu s-a întrupat și, după cum relatează sfintele Evanghelii, a suferit grele pătimiri și moarte pe Cruce pentru păcatele noastre.

Predica Părintelui Cosmin Tripon la Duminica Sfinților Români

Suntem datori acestor sfinți pe care îi prăznuim astăzi să rămânem fideli lui Hristos, Ortodoxiei și Bisericii noastre strămoșești, Bisericii noastre naționale.
Ortodoxia este cea care a luminat acest popor și a luptat pentru mântuirea lui, și așa va fi pentru totdeauna.
Ceilalți au venit ca să ne dezbine, să ne despartă, și vin și astăzi cu aceleași gânduri.

Predica Părintelui Cosmin Tripon în Sfânta și Marea Joi

Să cerem iertare de la Hristos pentru aceste batjocuri pe care i le-am adus, pentru această sfidare față de datoria noastră preoțească și creștinească.
Să cerem cu lacrimi iertare de la Maica Domului pentru că am lăsat-o singura iarăși, împreună cu Ioan apostolul și evanghelistul, ca sa-l plângă pe Fiul ei.
Să cerem iertare de la Nicodim și de la Iosif, singurii care au avut curajul să se ducă la Pilat și să ceară Trupul Domnului, în timp ce noi iarăși le-am întors spatele.
Să cerem iertare de la Simon din Cirene, pentru că n-am fost împreună cu el, ca să purtăm măcar un metru și noi, împreuna cu el, pe umerii noștri, Crucea Domnului nostru Iisus Hristos.