Spuneți poporului adevărul despre sinodul eretic din Creta, din 2016

Pentru că Hristos m-a ajutat să stau cu trezvie , pentru a nu aluneca în înșelarea pe care a primit-o o parte din credincioșii din popor, în aceste vremuri când Sfânta noastră Ortodoxie este atacată de toate forțele întunericului și văzând relele care se rostogolesc peste poporul ortodox din Biserica noastră și alte Biserici Ortodoxe Locale după Sinodul eretic Creta – 2016, m-am hotărât să nu tac.

Constatăm cu adâncă mâhnire că de mult timp, dar mai ales de 4 ani, trăirea în dreapta credință și apărarea Sfintei noastre Ortodoxii nu mai este o prioritate pentru ierarhii vicleni și o parte din preoți, care sunt la fel, slujitori în Biserica Ortodoxă Cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolească.
Toată lumea este în tulburare, care este opera satanei, pentru că noi poporul român ortodox, ca aproape toate popoarele ortodoxe, ne-am îndepărtat de Dumnezeu, urmând pe slujitorii ierarhii trădători de credința care nu mai slujesc lui Hristos, ci stăpânitorului acestei lumi, diavolul, adoptând în Creta o învățătură străină de Ortodoxie, cu care ei înșiși fiind înșelați, țin în înșelare poporul ortodox, prin pervertirea credinței.

Mulți ierarhi și preoți se referă la acestă încercare a zilelor noastre, dar nici unul nu spune că adevărata cauză este trădarea credinței noastre de către ierarhii slujitori ai Bisericii, de la Sinodul eretic din Creta, unde s-a legiferat și pecetluit o învățătură străină de Ortodoxie – potrivnică învățăturilor Sființilor Părinți de la cele 7 Sinoade Ecumenice anume aceea că ereziile și schismele: catolici, protestanți, monofiziți sunt biserici, coborând Biserica Ortodoxă la nivelul ereziilor – nu mai este Cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică cum o mărturisim Crez, formând o “biserică universală” care atunci va fi deplină ! Erezia –  Ereziilor !

Aceasta este lepădare de Hristos a ierarhilor slujitori în Biserică, cauza relelor de după Sinodul eretic Creta – 2016 și a tulburării fără precedent în care ne găsim prin închiderea bisericilor și interzicerea Sfintei Liturghii !

Un părinte dintre susținătorii ierarhilor ecumeniști, părintele Gheorghe Holbea, dă vina pe popor, care nu este credincios lui Hristos și nu este atent la momentele Sfintei Liturghii !

Dar poporul este după cugetul dumneavoastră !

Dacă cugetul dumneavostră era ortodox, conștientizând jurământul dat la hirotonie de a apăra Credința Dreaptă și a sluji lui Hristos, v-ați fi împotrivit deciziilor eretice din Creta și poporul rămânea în credința dreaptă, proprie Sfintei noastre Ortodoxii cea a Învățăturilor Sfinților Părinți.

Credeți-mă că eu, ca mirean din Biserică, nu aș fi mers unde slujiți dumneavoastră, cum nu am mers la mine în parohie, unde slujește un preot de același cuget.

În decembrie 2016, după jumătate de an de la Sinodul eretic din Creta de care nici nu știa, era foarte convins că erezia catolică este biserică și că are Sfinte Taine, pentru că așa a învățat în facultate. M-am cutremurat! Și-a însușit o învățătură de la oameni care este rea și nu pe cea a Sfinților Părinți, proprie Sfintei noastre Credințe Ortodoxe. Nu a căutat să se lămurească din cărțile Sfinților că învățătura din facultate este pierzătoare de suflet și condamnată de Sfinții Părinți. I-am spus că nu este în Dreapta Credință și nu am mai călcat la slujbele domniei sale ! Eu eram cea rătăcită și eretică în logica sa, așa cum am fost considerați toți mărturisitorii și de toți ierarhii trădători și susținătorii acestora, împreună cu partea de popor care îi urmeză.

Pervertirea și schimonosirea credinței poporului, prin primirea unei învățături potrivnice învățăturilor Sfinților Părinți prin care a vorbit Dumnezeu, înseamnă moartea sufletului, de care vorbește Vlădica Averchie Taușev, proorocie care se împlinește sub ochii noștri, de zeci de ani de când a început catolicizarea ortodoxiei noastre.

Rugăciunea, dragostea, dar și mărturisirea sunt cele ce ne-au rămas nouă mărturisitorilor și poporului care urmează părinții slujitori din popor cu cugetul ortodox ! Sunt singurele noastre arme !

Nu se poate dragoste, care este fundamentul învățăturii ortodoxe, fără mărturisire,  iar dacă noi ne temem să mărturisim Adevărul, înseamnă că nu mai avem dragoste, că nu ne pasă de Hristos și de aproapele nostru care este în neștiință, să-l atenționăm despre pericolul cu care se confrunta astăzi Sfânta noastră Ortodoxie.

Conștiința nu ne lasă pe noi mărturisitorii să alegem tăcerea !

Trebuie să-i trezim și pe frații noștri care sunt în înșelare, care, amăgindu-se că sunt cu Hristos, urmează și fac ascultare de ierarhii și de preoții care, deschis, promovează o învățătură potrivnică lui Hristos – care este erezia ecumenismului.

La noi ierarhii și preoții se pot ruga și închina la Sfintele Icoane în Biserică, dar poporul, nu! Am fost dați afară din biserici ca să ne îndoim de Hristos că este Dătătorul de viață și Purtătorul nostru de grijă, să ne punem nădejdea în oameni, să acceptăm în continuare botjocorirea credinței noastre ortodoxe, după trădarea ei la Sinodul eretic Creta -2016 !

Prin lipsirea de Sfânta Liturghie, poporul este lipsit de Harul Duhului Sfânt, care este prezent în chip nevăzut și deosebit în timpul Sfintei Liturghii, credința noastră curată – Ortodoxia – înseamnă Potir Comun, împărtășind poporului care îl primește pe Hristos, nu batjocorirea ei prin amăgirea cu spectacolul virtual online.

Ierarhii din Patriarhia noastră au luat măsuri împotriva credincioșilor mai ceva decât statul, prin închiderea Bisericilor și a interzicerea Sfântei Liturghii – nu mai spunem că trebuia să se opună abuzurilor – așa cum a făcut Biserica Ortodoxă mărturisitoare a Georgiei, care nu a luat măsuri împotriva credincioșilor, iar după 7 ore de discuții, Sinodul nu a permis statului să intervină în rânduiala Bisericii.

Hristos le-a ajutat lor, pentru că nu au participat la Sinodul eretic din Creta – mai mult au respins și condamnat deciziile eretice ale acestui sinod tâlhăresc. La fel și Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică, cu Vlădica Onufrie și Vlădica Longhin – oameni cu viață sfântă, care luptă, pe de o parte, cu schisma provocată de ereticul patriarh ecumenic Bartolomeu, iar pe cealaltă parte cu erezia ecumenismului promovată de patriarhul Kirill al Rusiei, Biserica Ortodoxă a Moldovei de sub Biserica Ortodoxă Rusă, cu Vlădica Petru care îndeamnă pe teologi și episcopi ai altor Biserici Ortodoxe Locale la organizarea unui sobor panortodox în care să fie osândite ereziile ecumenismului cu toate manifestările sale și schisma apărută în Ortodoxie – schisma din Ucraina, considerând că nu este suficient ca Biserica Ortodoxă Rusă să nu participe la dialogul ecumenic, ci că trebuie să revină la adevărata mărturisire a Sfinților Părinți, prin exemplul lor de osândire sinodală a ereziilor.

De asemenea își arată dragostea față de mărturisitori – preoți și credincioși care, au neliniștea cea bună de a nu-L pierde pe Hristos Mântuitorul nostru, în aceste timpuri de erezie cumplită și schismă, bine știind că erezia și schisma ne rup de Hristos, lăsându-ne în afara Bisericei celei Una.

Avem noi în Biserica Ortodoxă Româna un astfel de mărturisitor ?

Așadar, în cadrul Bisericilor Ortodoxe Locale mărturisitoare care au respins și condamnat deciziile eretice de la Sinodul eretic Creta – 2016 – bisericile nu s-au închis – poporul mergând la Sfânta Liturghie așa cum o face de 2000 ani.

Nu e de mirare că Biserica este văzută de Patriarhia Română ca organism public care trebuie să suporte măsurile de protecție împotriva virusului, câtă vreme în Creta s-a admis că Biserica este o instituție printre altele, coborându-o de la înălțimea și curăția ei la nivelul lumii apostaziate, unde sunt ereziile, schismele și toate “creștinismele” fără Dumnezeu cu care se va uni în viitor, poate în 2025, cu papa eretic în frunte, așa cum a anunțat ereticul patriarh Bartolomeu. Ferească Dumnezeu !

Aceasta este învățătura străină de Dumnezeu acceptată în Creta potrivnică Ortodoxiei.

Oare ierarhii noștri nu știu că:

  • Biserica Ortodoxă este Trupul Lui Hristos;
  • Biserica Ortodoxă are conștiința de sine dintotdeauna – de la Cincizecime că este Cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, consfințită în mărturisirea noastră de credință, Crezul, de la cele 7 Sinoade Ecumenice prin care a vorbit Dumnezeu ;
  • ereziile și schismele sunt tăiate de la Trupul Bisericii;
  • nu au Taine mântuitoare, nu au succesiune apostolică.

Aceasta este învățătura Sfinților Părinți proprie Sfintei noastre Ortodoxii, care a fost trădată în Creta.

Trădarea credinței noastre ortodoxe în Creta de către ierarhii trădătorii și primirea unei noi învățături străine de Ortodoxie potrivnică învățăturii Sfinților Părinți: anume că Biserica Ortodoxă nu mai este Cea Una mărturisită în Crez, că și ereziile și schismele sunt biserici, este erezia ecumenismului introdusă în Biserică, pe care o roade și o distruge din interior. Această erezie perfidă este propusă poporului în mod viclean prin acceptarea dialogului cu ereticii , sub pretextul cunoașterii credinței noastre orodoxe și pentru pace!

O mare înșelare! Pentru că lungul dialog de 60 de ani în CM“B” din 1961 s-a soldat nu cu revenirea ereticilor la Ortodoxie în Biserică prin Sfintele Taine cum era firesc, ci cu compromisurile făcute de ierarhii ecumeniști în materie de credință ortodoxă, în Creta : recunoașterea ereticilor și schismaticilor ca biserici și cedarea din Adevăr, potrivnică învățăturilor Sfinților Părinți prin care a vorbit Dumnezeu.

Apoi, spun ierarhii trădători că în Creta nu s-au adus dogme noi! Nu, dar s-au stricat cele vechi ale Sfinților Părinți, Biserica Ortodoxa nu mai cea Una și de asemenea s-a anulat Sinodalitatea – Sobornicitatea – Crezul fiind astfel golit de conținut.

Spunem pentru cei care nu știu – să știe, iar pentru cei care știu să ia aminte, să se întoarcă la Dreapta Credință și :

  • să scape de înșelarea pe care au primit-o de la ierarhii slujitori din Biserică participanți la întâlnirile internaționale ecumeniste care culminau cu încheierea de acorduri cu ereticii cu abateri grave de la Credința noastră Ortodoxă.
  • să abandoneze învățătura primită prin catolicizarea Credinței noastre ortodoxe în școli și facultăți de teologie, care, foarte perfidă, a făcut un rău imens pervertind și “murdărind” credința poporului, care a urmat preoților și profesorilor de religie, foști absolvenți.

Printre deciziile din ultimii ani ale Patriarhiei este și cea referitoare la canonizarea preotului Arsenie Boca. Mitropolia Ardealului a luat decizia propunerii către popor a canonizării părintelui într-un moment în care a simțit nevoia să acopere apostazia episcopului Sofronie Drâncec de la Oradea, cel care s-a închinat cu greco-catolicii și a fost pomenit ca ierarh greco-catolic.

Credincioși bihoreni cer sinodului Mitropoliei Ardealului caterisirea episcopului Sofronie Drincec pentru apostazie

Sperăm că atunci când dosarul de canonizare va fi dezbătut serios să se ia în calcul și anumite aspecte ale operei sfinției sale, cum ar fi acea pictură de la Drăgănescu, unde biserica ortodoxă Sfânta Sofia și Vaticanul sunt unite într-un cerc deasupra căruia scrie “Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică”, sau pictarea lui Francisc de Assisi și Ulfila, deși canoanele spun că ereticii nu au sfinți.

Mitropolitul Laurențiu Streza îl proclamă nevinovat pe episcopul Sofronie de participarea și pomenirea sa la o slujbă greco-catolică

Astfel de cercetări temeinice sunt utile și pentru Biserică și pentru cei ce au evlavie la părintele Arsenie Boca, pentru ca Biserica să nu fie în poziția de a anula o canonizare, în viitor, pe motiv că cel canonizat nu a mărturisit întrutotul dreapta credință, amestecând zelul mărturisirii cu idei și aspirații care nu aparțin tezaurului Ortodoxiei și care e posibil să fi ajutat la promovarea ecumenismului mai mult decât l-au combătut prin alte poziții antiecumeniste ale părintelui.

Vedem că Arhiepiescopia Argeșului și Muscelului a preluat un studiu întocmit de un grup de credincioși: preoți, teologi, călugări și mireni cu frică de Dumnezeu și cu neliniștea cea bună de a apăra dreapta credintă ortodoxă, în aceste vremuri de erezie și schismă, prin care argumentează că apărarea Sfintei Ortodoxii nu au fost o prioritate pentru acesta. Toate aceste aspecte trebuie lămurite cu onestitate, pentru că din lămurirea lor avem toți de câștigat.   

A sosit vremea să nu fim superficiali, să cercetăm și să ne lămurim în orice aspect al credinței noastre pentru că vor veni și mai mari înșelări! Un Sfânt părinte spunea: “toți știu unde este Biserica, însă puțini știu unde nu este”.

Înșelările propuse poporului nostru ortodox se fac prin numeroase manifestări la care participă sau sunt binecuvântate de ierarhii ecumeniști.

Rugăciunile în comun cu ereticii condamnați de Biserică, la fel cu scopul de a sminti poporul.

Participarea ierarhilor din Biserică la slujbele idolești ale ereticilor condamnată de Sfintele Canoane ale Bisericii.

Organizarea de spectacole muzicale în Biserici pentru a pângări locul sfânt și a sminti credincioșii.

Îndemnul episcopilor din Patriarhia Romană către popor pentru a-l întâmpina pe papa eretic Francisc, care a pângărit pâmântul nostru sfânt în timp ce Patriarhia din Bulgaria a interzis credincioșilor acest lucru, sau, în cazul Patriarhiei din Georgia, aceasta nu s-a opus credincioșilor, când aceștia l-au izgonit pe papă de pe pământul lor sfințit de Maica Domnului, pentru răspândirea Evanghelie Fiului Său.

Emisiunile de la Radio Trinitas unde după Sfinții noștri din Biserică sunt evocați “sfinții ereticilor” ori bine se știe că ereticii nu au sfinți.

De asemenea am auzit că preoții noștri recunosc botezul ereziei catolice ca fiind valid. Ne crucim !

Oare ce face Patriarhia ? Ne crede un popor de proști ? Iar mai nou cu această tulburare în mass-media ne sunt prezentate imagini de la lăcașurile papistașe din Italia care prin reprezentații lor fac declarații halucinante în materie de credință, de unde se vede clar că nu vor să revină la dreapta credință.

Menționăm și atitudinea Mitropolitului Irineu al Olteniei, care se declară împotriva documentelor eretice din Creta, dar le-a semnat! Un adevăr și o minciună exact cum îi place diavolului! Menționează alături de semnătură Biserica Cea Una Sfântă Sobornicească și Apostolească! Pentru ce?

Nu poate păcăli pe Hristos și, de asemenea, pe popor pentru că în concepția domniei sale, Biserica – Trupul Lui Hristos este o instituție oarecare, la nivel cu ereziile și schismele: catolici, protestanți, monofiziți, la fel cum au fost batjocorită în Creta !

Din această cursa pentru marea lepădare din Creta 2016 nu poate lipsi părintele Necula de la Sibiu, cu mască de misionar, care prin conferințele domniei sale organizate prin țară, face glume pe seama credinței noastre ortodoxe și a lui Hristos Domnul.

A fost și la Târgu Neamt și, timp de 2 ore, sala plină de preoți și credincioși mai mult tineri, s-a aflat într-un hohot de râs, iar în momentele mai serioase ne povestea cât de buni și credincioși sunt ereticii papistași, trecând cu vederea rugămintea de a vorbi despre Sinodul din timpul Sfântului Fotie cel Mare, în care s-a condamnat erezia catolică.

Ne întrebăm ce jurământ a depus la hirotonie? Cui să slujească?

Spune Sfântul Ioan Iacob Hozevitul: “Pericolul vine de la frații cei mincinoși, care sunt dușmani ascunși cu atât mai periculoși cu cât cred că ei sunt frați curați. Predică și ei Ortodoxia, dar oarecum schimbată și prefăcută după placul lumii acesteia și stăpânitorului acestei lumi”.

Să alegem credința dreaptă, să cercetăm și să ne lămurim cum spune Sfântul Ignatie Briancianinov, care scrie pentru aceste vremuri, pentru a conștientiza valul apostaziei care este plecat – nu-l putem opri noi cu mâinile noastre slabe dar, să ne ferim din fața lui, pentru a nu intra în înșelare, luând și pe aproapele nostru cu noi.

Hristos este nepărtinitor și nu lasă pe nimeni în bezna morții, îi așteaptă pe toți în Biserica Lui să intre în comuniunea cu El prin Sfintele Taine, numai că ereziile și schismele din mândrie nu abandonează credința lor cea rea să primescă Sfântul Botez, ba chiar sunt încurajați în rătăcirea și înșelarea lor, spunânduli-se că și credința lor este buna și mântuitoare că este biserică cu taine valide și succesiune apostolică.

Neștiința, nepăsarea, ignoranța, supunerea oarbă, fără discernământ, sub forma ascultării, sunt de la diavol.

Poporul nu trebuie să spună “n-am știut”, să aibă o cucernicie lașă, pentru că vedem Ortodoxia în ce stare a ajuns – că poporul ortodox a lăsat-o batjocorită de forțele răului – nesocotind cuvântul Domnului.

Niciodată nu cer Sfinții Părinți să fim proști sau să ne lăsăm prostiți – făcându-ne că nu vedem abaterile grave de la credință!

Hristos ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiți, nu să ne lăsăm manipulați și îndobitociți, ci mereu treji, ca să nu ne amăgim căzând în înșelare.

Marea dramă este că această parte de popor nici nu realizează că este în înșelare, este iubitoare de eretici, care sunt în afara Bisericii Ortodoxe, unde nu este mântuire, și urmează ierarhi și preoții ecumeniști sau delăsători.

Noi, mârturisitorii, imediat după Sinodul eretic din Creta ne-am declarat împotriva învățăturii străine de credința noastră ortodoxă. Dar, în loc să fim încurajați că apărăm Dreapta Credință, am fost considerați rătăciți, schismatici, iar părinții mărturisitori caterisiți și izgoniți din mânăstiri și parohii, uneori cu tot cu parohie sau cu tot cu obște!

În timp ce preoții cu cuget ortodox din Biserică nu sunt lăsați să spună poporului ADEVĂRUL cu privire la Sinodul eretic din Creta, preoții cu cuget neortodox au început să spună despre unirea credinței noastre ortodoxe cu ereticii catolici. Așadar, urgia se apropie. Mai e puțin până în 2025, când se vrea “restaurarea unității creștinilor” prin “unirea bisericilor” în duh ecumenist! Să nu fie! Iată, încep să se culeagă roadele Sinodului eretic din Creta, preoții slujitori din popor au început să vorbească fără nici o jenă despre această unire, punând în aplicare deciziile eretice din Creta.

Mai pot minți în continuare ierarhii ecumeniști că în Creta nu s-a întâmplat nimic?

Sfântul Ciprian al Cartaginei ne spune că : “În afara Bisericii nu există mântuire, lumea este sub puterea satanei !” Că este așa vedem din exorcizările și lepădările care se fac atunci când ereticii primesc Sfântul Botez pentru a reveni în Biserică.

Vă dați seama ce presupune “unirea bisericilor” care s-a propus în Creta și pe care o promovează acum slujitorii din Biserică, cu cine vor să ne unească! Să-L abandonăm pe Hristos? Și să primim minciuna satanei? Și ne mai întrebăm de ce vine urgia! Și atunci ne mai aflăm acoperiți de Marea Sa Milă? Alegerea este a noastră !

 Să nu urmăm învățăturile străine de Ortodoxie referitoare la “unirea bisericilor”, nici să credem că și ereziile și schismele sunt biserici, că au Sfinte Taine, așa cum spun în popor preoții infestați de erezia ecumenismului!

Așadar, să nu fim părtași la un altfel de creștinism decât cel propovăduit de Sfinții Părinți, după cum ne spune Sfântul Filotei Zervakos – ucenicului Sfăntului Nectarie:

“Avem încredere în Sfinții Părinți, apoi în duhovnicii noștri, primind sfaturile acestora din urmă, ca de la cei dintâi, atât timp cât sunt în acord cu aceea nesubstituindu-se lor – altfel vom fi părtași la un altfel de «creștinism» decât cel propovăduit de Sfinții Părinți, iar fiind astfel nepregătiți ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului vom fi spulberați de urgia despre care se spune că se apropie”.

La fel și Sfântul Ignatie Briancianinov spune că singura credință mântuitoare este credința în Răscumpărătorul și comuniunea cu El realizată faptic prin Sfintele Taine în Biserica cea Una, Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică.

De 4 ani noi, mărturisitorii, spunem ierarhilor să se dezică de hotărârile eretice al Sinodului din Creta. Spunem și acum.

Lăsați preoții cu cugetul ortodox, care nu au primit și nu primesc erezia cu “unirea bisericilor” pierzătoare de suflet, să predice poporului ortodox adevărul despre Creta, să respingă aceste învățături străine și să se întoarcă la Hristos !

Dacă arhieriile voastre și preoții care nu țin la credință ortodoxă vreți o altă învățătură potrivnică învățăturilor Sfinților Părinți prin care a vorbit Dumnezeu, vă privește, Hristos nu ne mântuiește fără voința noastră, dar lăsați poporul ortodox să afle adevărul și să vină la Hristos, pentru că nu există mântuire în afara Bisericii !

A sosit vremea ca poporul să se trezească, să vadă, să cerceteze și să iasă din înșelarea pe care a primit-o ascultând de ierarhii trădători de credință și să urmeze învățăturile Sfinților Părinți – tradiția de veacuri a Bisericii noastre Ortodoxe.

Dumnezeu a îngăduit să vină această tulburare peste noi pentru necredința și trădarea ierarhilor și slujitorilor care au rămas în comuniune cu ei, dar și pentru delăsarea poporului, care, în loc să-L urmeze pe Hristos, i-a urmat pe acești ierarhi și preoți ecumeniști.

Cu toată dorința ierarhilor și preoților care așteaptă “unirea bisericilor”, Biserica nu va cădea, va dăinui și se va păstra curată până la A Doua Venire a Mântuitorului, chiar dacă prigonită și izgonită, așa cum, curată s-a păstrat de acum 600 ani, când tot prin trădarea ierarhilor și tot la un sinod tâlhăresc – Florența – 1439, în încercarea de unire cu ereticii catolici Ortodoxia, a căzut în mâinile musulmanilor.

Hristos, Care ocrotește Biserica Sa, a rânduit să nu cadă în mâinile ereticilor catolici să o schimonosească, să o pervertească, ci în mâinile musulmanilor, unde s-a păstrat curată, chiar dacă oprimată!

Transformarea principiului sinodalității Bisericii în cadrul Sinodului eretic din Creta, a dus și la o mai mare cădere: dezbinarea în Ortodoxie prin schisma din Ucraina provocată de ereticul patriarh ecumenic Bartolomeu.

Așadar, cădere după cădere, de care ierarhii și preoții care mai vorbesc în aceste vremuri tulburi, nu spun o vorbă despre aceste trădări ale credinței noastre ortodoxă și depre învățătura străină de ortodoxie introdusă în Biserică prin care a depărtat poporul de Hristos.

Toți vorbesc de vindecarea și salvarea trupului de virusul epidemiei, dar pe când și de vindecarea și salvarea sufletului de virusul ereziei ecumenismului care distruge Biserica din interior și este moartea sufletului, pentru că înseamnă despărțire de Dumnezeu?

Noi să respingem toate înșelările și învățăturile potrivnice Sfinșilor Părinți și să stăm cu frică de Dumnezeu și cu dragoste în corabie, care este Biserica, și să nu ne temem pentru că la cârmă este Hristos.

Maria Petrariu, Tg. Neamt

0746806320

petrariumaria@yahoo.com

 

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

2 comentarii la “Spuneți poporului adevărul despre sinodul eretic din Creta, din 2016

  1. Mulțumesc pentru informație!
    Dumnezeu să ne ierte şi binecuvănteze pe toți! Pace, Iubire şi Lumină tuturor! 🙏

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)