Primarul Municipiului Piatra Neamț ne interzice DIN NOU organizarea unui protest pașnic, în data de 20 martie 2021

Primarul Municipiului Piatra Neamț a decis din nou suprimarea protestului pașnic al cetățenilor nemțeni, care se înscrie în șirul de proteste la nivel internațional contra dictaturii Covid.
Măsura vine în contextul în care, din relatări de pe social media, aflăm că la București și în alte orașe s-au dat aprobări pentru astfel de proteste.
Considerăm măsura nelegală, deoarece nu are niciun temei legal real, întrucât hotărârile și ordonanțele de guvern pe care această decizie se întemeiază nu reprezintă voința Parlamentului României, singurul în măsură să decidă restrângerea temporară a exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești.
Vă prezentăm în acest articol Memoriul pe care intenționăm să îl înaintăm autorităților, în care cerem de urgență încetarea stării de alertă și revenirea la normalitate, retragerea proiectelor de vaccinare obligatorie și de prezență a poliției militare pe străzi împotriva civililor etc.

Săptămâna aceasta, am cerut Primarului Municipiului Piatra Neamț să ne aprobe organizarea unui protest la data de 20 martie, la Piatra Neamț, între orele 15.00-18.00.

Astăzi ne-a venit răspunsul Primarului, pe care îl puteți citi în continuare, din care rezultă că ni se interzice din nou să protestăm contra dictaturii sanitare, pe motiv că nu purtăm măști faciale, în condițiile în care în cererea noastră nu am precizat expres că refuzăm purtarea măștilor.

DP 448 Din 18.03.2021

Din motivarea deciziei reiese o inexactitate și o ignorare a cadrului constituțional în care se poate face restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți.

„Inexactitatea”, ca să nu o numim minciună crasă, este aceea că „dna. Bacoșcă Antoanela-Iustina susține că manifestanții nu doresc să respecte prevederile pct. 18 lit. a) din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, aprobate de Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021”.

În realitate, doamna Iustina Bacoșcă a avut o discuție telefonică cu un angajat de la Primărie, în care a fost întrebată dacă se va purta mască în timpul acelei manifestații și a răspuns că „nu pot eu să garantez pentru nimeni, dacă vor purta sau nu mască, fiecare face ce dorește, în funcție de cât curaj are și de conștiința fiecăruia”.

Din aceste cuvinte nu rezultă nicidecum că „manifestanții nu doresc să respecte prevederile legii”, ci doar că organizatorii nu pot impune unor cetățeni liberi să poarte mască la acest protest, pentru că nu este treaba lor să constrângă cetățenii liberi și pentru că purtarea măștii în spațiile publice nu are o bază legală, fiind reglementată în mod neconstituțional de către HG 293/2021.

Ajungem astfel la al doilea motiv al respingerii acestui protest, anume prevederea HG. nr. 293/2021, care condiționează participarea la adunări publice de purtarea măștii.

Articolul invocat de Primarul Municipiului Piatra Neamț, art. 18, alin. (1) din HG. nr. 293/2021, prevede că se permite, în condițiile Legii nr. 61/1991 privind organizarea de adunări publice, organizarea de mitinguri și demonstrații, cu un număr de participanți de maxim[um] 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri.

Prin urmare, actualul cadru legal permite organizarea unor proteste pașnice cu participarea unui număr de până la 100 de cetățeni, ceea ce ne încadrează perfect în lege, deoarece la Piatra Neamț numărul de participanți nu depășește 100 de persoane.

Prima măsură, impusă de art. 18, alin. (1), lit. a) a HG nr. 293/2021, anume purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții, este neconstituțională, deoarece Parlamentul României nu a votat niciodată un articol de lege prin care să se impună obligativitatea purtării măștilor în spațiile publice deschise.

Art. 13 din Legea nr. 55/2020, care prevedea posibilitatea impunerii obligativității măștii doar în spații publice închise, a fost modificat prin OUG nr. 192/2020 de către Guvernul Orban, în așa fel încât să se înțeleagă impunerea măștii în toate spațiile publice din România.

Adaosul la lege al Guvernului Orban, prin ordonanță de urgență, este neconstituțional, deoarece nu reflectă voința Parlamentului României.

Alin. 33 din Decizia nr. 457/2020 a Curții Constituționale recunoaște faptul că Parlamentul este singura instituție din țară abilitată să restrângă prin lege temporar drepturi și libertăți cetățenești în România: „Potrivit art. 53 din Constituție, exercițiul unor drepturi fundamentale poate fi restrâns numai prin lege și cu respectarea condițiilor prevăzute de același text constituțional, iar, în contextul situației de criză generată de pandemia de COVID-19, a apărut ca fiind necesară adoptarea de către Parlament, prin lege, a unor măsuri restrictive, cu caracter esențialmente temporar și, după caz, gradual, proporționale cu nivelul de gravitate prognozat sau manifestat al acesteia, pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor iminente la adresa drepturilor la viață, integritate fizică și psihică, s-a promovat proiectul de lege devenit, după dezbaterea și adoptarea de către Parlament, Legea nr. 55/2020” (s.n.).

CCR reține că „rolul puterii legiuitoare nu poate fi deturnat prin posibilitatea oferită Guvernului de a stabili, în speță, prin Hotărârea nr. 349/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dispozițiile imperative privind modalitatea concretă de restrângere a drepturilor și libertăților constituționale. Se arată că aceste condiții și procedura de urmat trebuie reglementate numai prin lege, cu respectarea cadrului constituțional care configurează atribuțiile Guvernului în domeniul instituirii stării de alertă, precum și a principiilor separației și echilibrului puterilor în stat și cooperării loiale între autoritățile publice, principii pe care, deopotrivă, toate autoritățile trebuie să le respecte în exercitarea atribuțiilor lor„.

Curtea afirmă, în art. 19 din Decizia nr. 457/2020 că „ Curtea a stabilit, prin Decizia nr. 1.189 din 6 noiembrie 2008, înțelesul constituțional al verbului „a afecta“, statuând că sensul juridic al noțiunii, sub diferitele sale nuanțe, este: „a suprima“, „a aduce atingere“, „a prejudicia“, „a vătăma“, „a leza“, „a antrena consecințe negative“. Potrivit acestei jurisprudențe și prevederilor art. 115 alin. (6) din Constituție, în domeniul drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale nu pot fi adoptate ordonanțe de urgență, dacă prin reglementările pe care le conțin „afectează“ sau au „consecințe negative“ asupra acestora.

Prin urmare, prevederea din Ordonanța de Guvern nr. 192/2020, prin care s-a modificat voința Parlamentului României, care a stabilit că măștile pot fi obligatorii doar în spații deschise, este neconstituțională, așa cum neconstituțională este și prevederea din articolul 18 al HG nr. 293/2021.

Nelegală este și despoziția art. 18, alin. (1), lit. a) din HG nr. 293/2021, prin care s-a stabilit obligativitatea măștilor la proteste, deoarece nu se sprijină pe un temei legal oferit de o lege: „Atunci când o hotărâre a Guvernului încalcă legea sau adaugă la dispozițiile legii, ea poate fi atacată în instanța de contencios administrativ în temeiul art. 52 și al art. 126 alin. (6) din Constituția României, republicată, și al dispozițiilor conținute în legea specială în materie, Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare”.

Că este așa ne arată și faptul că la ora actuală în Parlamentul României, la Camera Deputaților, se află proiectul de lege PL 31/2021, prin care se încearcă aprobarea de către Parlament a măsurii propuse de OUG nr. 192/2020, de impunere a obligativității măștilor în spațiile deschise.

Dacă abia acum se află în Parlament proiectul de lege prin care impunerea măștilor în spațiile deschise ar căpăta legitimitate constituțională, pe ce temei legal a interzis Primarul Municipiului Piatra Neamț, pentru a nu știu câta oară, protestul nostru pașnic?

Protestul pe care am dorit să îl organizăm pentru data de 20 martie 2021 se înscrie în șirul de proteste la nivel internațional pe care iubitorii de libertate din toată lumea doresc să îl organizeze în toate țările, împotriva dictaturii covidioate.

Cu ocazia acelui protest, organizatorii săi au pregătit un memoriu, pe care îl puteți citi în continuare, pe care îl vom depune oricum la Instituția Prefectului Județului Neamț, la Secretariatul Guvernului României și la Secretariatul celor două camere ale Parlamentului.

Decizia luată astăzi de către Primăria Municipiului Piatra Neamț, pe care o considerăm abuzivă și fără temei legal, va fi atacată în contencios administrativ, așa cum prevede legea, în zilele următoare.

 

Iată textul memoriului pe care îl vom depune autorităților:

 

___________________________________

 

Excelența Voastră, Doamnă Președinte al Senatului,

Excelența Voastră, Domnule Președinte al Camerei Deputaților,

Excelența Voastră, Domnule Prim-Ministru,

Domnule Prefect,

 

Subsemnații, Ioanela-Antoanela Bacoșcă și Mihai-Silviu Chirilă, care am avut inițiativa organizării unui protest public pașnic în data de 20 martie 2021, în Municipiul Piatra Neamț, în fața Teatrului Tineretului, între orele 15.00-18.00, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. (1) din HG nr. 293/2021, protest interzis de către Primarul Municipiului Piatra Neamț, prin Dispoziția nr. 448/18.03.2021, pe motivul, pe care îl considerăm lipsit de temei legal, că refuzăm să purtăm măști de protecție, în condițiile în care reglementarea purtării acestora prin OUG și HG este neconstituțională, conform Deciziei nr. 457/2020 a CCR, iar proiectul de lege prin care se încearcă punerea acestei dispoziții în acord cu cerințele Constituției se află abia acum în dezbaterea Parlamentului, care autorizează doar Parlamentul să adopte legi care restrâng temporar, pe durata stării de alertă, drepturi și libertăți cetățenești, depunem la Instituția Prefectului Județului Neamț, la Secretariatul Guvernului României și la Secretariatele celor două camere ale Parlamentului României prezentul memoriu, prin care solicităm puterii executive și celei legislative următoarele:

 

 1. Încetarea de urgență a stării de alertă, revenirea la normalitate și găsirea unor metode medicale de protecție contra covid, care să nu implice restrângeri de drepturi și libertăți.

Constituția României, art. 53, alin. 2), permite restrângerea unor drepturi și libertăți cetățenești temporar și justificat. Decizia nr. 457/2020 a Curții Constituționale statuează că restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești se poate face numai de către Parlamentul României. Aceeași decizie a CCR consideră modul în care a fost adoptată starea de alertă ca fiind neconstituțional și de natură a aduce atingere statului de drept.

Termenul “temporar” din Constituția României nu poate fi înțeles decât ca pe o perioadă rezonabil de scurtă, nicidecum nu poate fi extins sine die, așa cum se întâmplă în acest moment în România, unde, după 10 prelungiri ale stării de alertă, nu există niciun fel de predictibilitate cu privire la momentul în care această boală se va stinge în societate, nici nu există nicio dovadă că actualele măsuri au produs vreun efect real din punct de vedere sanitar, dat fiind că decesele și infectările raportate au ca subiecți în mare parte oameni care poartă mască, care „se distanțează social”, evită aglomerările etc.

 

 

 1. Încetarea de urgență a terorizării populației de către organele de ordine cu privire la portul măștii de protecție în spațiile publice deschise.

Toate amenzile care s-au dat din luna septembrie și până acum sunt neconstituționale, deoarece nu există o voință a Parlamentului României, așa cum cere Curtea Constituțională în Decizia nr. 457/2020, prin care să se fi impus obligativitatea măștii în spațiul public, aceasta fiind impuse de către autorități necompetente pentru a restrânge drepturi și libertăți cetățenești: Guvernul României, HNCSU, Consilii locale etc.

Dovada cea mai elocventă a faptului că nu există nicio bază pentru terorizarea unei întregi populații a țării este faptul că în Parlamentul României se află abia acum un proiect de lege, nr. 31/2021, prin care se încearcă acoperirea vidului legislativ existent la ora actuală.

 

 1. Încetarea de urgență a practicii terorizării și discriminării populației de către operatorii comerciali sau funcționari publici, la instigarea unor autorități ale statului, cu privire la pătrunderea cetățenilor fără mască în spații publice închise.

În actualul cadru legal, nu există nicio bază legală pentru alungarea unor cetățeni din unități comerciale, instituții ale statului, farmacii, magazine, mall-uri, pentru motiv că nu poartă masca facială.  

Articolul 66, lit. a) din Legea nr. 55/2020, care prevede sancțiuni contravenționale (amenzi) pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a COVID, trimite la art. 65 lit. h), care sancționează, la modul general, nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții stabilite conform art. 5, alin. 2, lit. d) din lege, fără a enumera aceste măsuri individuale.

Articolul 5, alin. 2, lit. d) din Legea nr. 55/2020 prevede, la fel de vag, ca măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților: “măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei și izolării la domiciliu”, fără a menționa purtarea măștii. Niciunul dintre aceste două articole de lege nu se referă clar, precis și distinct la purtarea măștii în spațiu închis sau deschis.

Purtarea măștii în anumite spații închise, este prevăzută de articolul 13, la care nu face trimitere art. 66, când dispune amenzi pentru nerespectarea măsurilor de prevenție.

Alin. 64 din Decizia nr. 457/2020 a CCR stabilește că, pentru a fi respectată, o lege trebuie să fie foarte clară, precisă și previzibilă, “așa încât destinatarii să își poată adapta corespunzător conduita”. Legea nr. 55/2020 nu prevede clar, precis și previzibil, o sancțiune pentru nepurtarea măștii în spații publice închise, deci nu există amendă pentru refuzul de a purta mască în spațiile publice închise din art. 13.  

În plus, Legea nr. 55/2020 nu prevede sancțiuni complementare, suplimentare de genul interzicerii accesului în spațiile publice închise fără mască, alungarea din spațiile publice închise a persoanelor care nu poartă mască, terorizarea și discriminarea persoanelor care nu poartă mască, refuzul de a servi persoanele care nu poartă mască, delațiunea de tip securist la adresa persoanelor care nu poartă mască în spațiu public închis etc.

Prin promovarea, fără bază legală a unor astfel de măsuri, se încalcă drepturi și libertăți cetățenești și se ruinează operatorii economici, pentru care clientela este parte incorporală a patrimoniului lor.

 

 1. Încetarea de urgență a terorizării copiilor în școli cu obligația de a purta mască, de a se igieniza excesiv, de a se suporta un regim de penitenciar și a părinților care refuză să îi trimită la școală în astfel de condiții.

Legea nr. 55/2020 nu prevede niciun fel de sancțiune pentru copiii care refuză să poarte masca în spațiile publice închise, nici pentru părinții care refuză să accepte ca ai lor copii să stea la școală cu mască pe tot parcursul programului de învățământ.

Interzicerea accesului în clase a acelor copii care nu doresc să poarte mască este în directă violare a dreptului constituțional la învățământ, este un act de discriminare.

Persecutarea părinților care se opun prezenței copiilor lor în școli cu mască, amenințarea lor cu începerea întocmirii unor planuri de protecție a minorilor pentru pretinse rele tratamente aplicate minorilor sau chiar cu punerea lor sub urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de împiedicare a minorului să frecventeze învățământul obligatoriu, reprezintă abuzuri în serviciu din partea celor care fac astfel de acțiuni, cu nerespectarea drepturilor părinților de a decide cu privire la bunăstarea și modul în care primesc copiii lor educația în școală.

Măsurile de igienizare excesivă, felul în care sunt desfășurate activitățile școlare fac ca mediul școlar să semene cu unul penitenciar, iar procesul de învățământ să fie viciat profund.

Continuarea acestor măsuri pe parcursul a doi ani școlari, cel puțin până acum, a făcut ca procesul de învățământ să fie puternic viciat, cu costuri uriașe pentru pregătirea viitoare a copiilor noștri.

 

 

 1. Încetarea de urgență a susținerii cu fonduri de la buget a instituțiilor de presă care terorizează populația cu privire la pandemia covid și îi discriminează nepermis pe cei ce se opun măsurilor inutile și nelegale ale autorităților, prin care se restrâng drepturi și libertăți.

 Susținerea de la bugetul de stat a unor instituții de presă audio-video încalcă toate regulile concurenței comerciale, dat fiind că acele organizații au o natură comercială, nefiind parte din aparatul de stat.

Susținerea cu bani de la guvern a unor campanii de presă și a unor personalități din presă care practică un linșaj verbal nepermis la adresa persoanelor care își apără drepturile cetățenești și o acțiune de terorizare asupra celorlalți cetățeni, bombardați zilnic cu mesaje alarmiste și necontrolate de nimeni cu privire la veridicitatea lor, constituie o practică ilegală, pe care o cerem stopată.

 

 1. Retragerea de pe ordinea de zi a Parlamentului a propunerilor legislative cu privire la permanentizarea purtării măștii de protecție în spațiul public.

Această propunere legislativă nu își poate demonstra utilitatea, deoarece s-a constatat la nivelul autorității ANPC că peste 96% dintre măștile de protecție din comerț sunt neconforme. Nu există nicio dovadă că ele sunt în vreun fel folositoare pentru combaterea COVID, pe ambalajul lor existând o avertizare din care reiese că nu sunt pentru combaterea virusurilor.

Permanentizarea purtării măștilor în spațiul public încalcă atât caracterul temporar al restricțiilor impuse libertăților și drepturilor cetățenești, cât și demnitatea umană și dreptul persoanei la propria intimitate și la propria imagine publică, drepturi constituționale fundamentale, susținute și de Convenția CEDO.

 

 1. Retragerea de pe ordinea de zi a Parlamentului a propunerii legislative privind vaccinarea obligatorie.

 Rata de vaccinare a populației României cu vaccinul anticovid ne arată care este opinia reală a românilor față de vaccinarea cu vaccinuri nesigure, netestate suficient, neomologate și, mai ales, impuse de autorități fără credibilitate, cu o agendă publică ce vizează măsuri de eugenie la adresa populației planetare.

Vaccinul este un act medical ireversibil, pentru executarea căruia este obligatoriu consimțământul informat al pacientului, conform art. 382 al Legii nr. 95/2006, art. 13 al Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, dar și a art. 5 al  Convenției Europene de la Oviedo, din 4 aprilie 1997, ratificată de România și publicată în MO nr. 103 din 28 februarie 2001.

Prevederile proiectului de lege prin care cetățenii sunt supuși unor informări succesive, la capătul cărora sunt amendați substanțial dacă refuză procedura, sunt nelegale și neconstituționale, venind în deplină coliziune cu prevederile art. 29, alin. 1, teza 2 din Constituția României, care edictează că nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie contrară propriilor viziuni.

Astfel de prevederi sunt de natură a intimida, reeduca și despuia cetățenii de dreptul lor de a decide în deplină cunoștință asupra propriei persoane, cât și asupra copiilor minori pe care îi au în grijă și față de care au dreptul de a-i crește conform propriilor opinii.

 

 1. Retragerea din camerele Parlamentului a proiectului de lege prin care se dorește implicarea poliției militare în acțiuni contra populației în starea de alertă.

Rolul Armatei Române este de a-i proteja pe cetățenii români de pericolele externe care amenință statul și drepturile și libertățile lor, nicidecum de a fi organ de represiune față de populația civilă.

Păstrarea ordinii publice este monopolul forțelor de ordine instituite de către stat în acest sens, poliția militară având atribuții exclusiv în domeniul apărării ordinii și disciplinei militare.

Implicarea Poliției Militare în acțiuni civile în perioada acestei stări de alertă nu se justifică, nu este legală și riscă să aducă asupra onoarei Armatei Române o pată similară celei aduse de implicarea în represiunile din decembrie 1989.

 

 1. Abolirea prevederilor legale prin care toate informațiile legate de pandemia covid sunt confidențiale și clasificate și nu pot fi accesate de publicul larg.

Măsura nu are o justificare legală temeinică, având drept consecință instaurarea unei lipse totale de transparență la nivel decizional și al comunicării publice, creând premisele unor suspiciuni serioase cu privire la numărul real de bolnavi de covid, la modul în care se pun în aplicare măsurile de prevenție a acestei boli.

 

 1. Abolirea dispoziției care interzice autopsia în cazul deceselor prezentate a fi fost cauzate de covid și efectuarea acestor autopsiei în condițiile art. 185 din Codul de procedură penală.

Această măsură, care a împiedicat autoritățile penale să stabilească câte persoane au decedat cu adevărat de covid a fost aprobată printr-un Ordin de ministru nr. 185/2020, contravenind prevederilor articolului 185 din Codul de procedură penală, care are putere de lege.

 

 

 

Iustina-Antoanela Bacoșcă

Mihai-Silviu Chirilă

 

 

 

 

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

4 comentarii la “Primarul Municipiului Piatra Neamț ne interzice DIN NOU organizarea unui protest pașnic, în data de 20 martie 2021

 1. Acesti oameni nu sunt constienti de faptul ca nu trebuie sa ceara voie la nimeni sa iasa in strada si sa protesteze. Normal ca cei impotriva carora protestezi ca au luat masuri aberante nu vor fi de acord cu protestul. Ei practic cer voie ca si copii mici sa mearga la baie. E nemaipomenit ce redusi mintal sunt oamenii in ziua de azi. Se dau cu capul de legi inutile ca de o grinda.
  Oamenii nu inteleg ca cei alesi de ei trebuie sa conduca cu acordul lor si nu de capul lor si impotriva celor care i-au ales.

  1. https://vestea.net/infractorul-sifon-balaeasa-infiltrat-ca-provocator-la-protest-jandarmii-s-au-facut-ca-nu-l-vad-pe-cel-care-era-total-mascat/

   Vezi dumneata, domnule „Pamantul e plat”, e bine ca jandarmii sa stie de proteste atata timp cat printre patrioti se infiltreaza si provocatori. Eu zic ca cel mai intelept este sa fim corecti. Dar… daca dumneavoastra puteti sa organizati un mare protest, neautorizat, si reusiti sa dati jos hidra spurcata , ma inclin in fata dumneavoastra si voi fi alaturi de dumneavoastra. Asteptam sa vedem cata barbatie aveti in vene, ca si asa ducem lipsa de barbati jertfelnici! Cu Doamne, ajuta!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)