Patriarhia continuă să folosească referirea la discriminarea de gen în traducerea unui document din Creta

Patriarhia Română s-a lansat într-o campanie împotriva teoriilor de gen impuse în școlile românești în mod ilegal. În același timp, într-unul dintre textele minciunosinodului din Creta, Patriarhia introduce în traducere termenul „gen”, în condițiile în care el nu există în niciuna dintre limbile oficiale în care s-au scris actele respective. Mai mult, această opțiune de traducere persistă, în ciuda protestelor noastre, de care Patriarhia arată că a luat cunoștință. De ce?

A trecut aproape o lună de când Patriarhiei Române i-a arătat Dumnezeu că a părăsit-o, ca urmare a semnării documentelor eretice din Creta, prin faptul că la referendumul inițiat pentru familia creștină nu s-au prezentat suficienți votanți pentru ca acesta să treacă.

Imediat după această înfrângere, lobby-ul LGBT a crezut că a venit momentul să îngenuncheze spiritul creștin al acestei țări, dar, așa cum arătam într-un articol anterior, lucrurile nu au fost așa de ușor de realizat precum le prevesteau membrii comunității gay și deznădăjduiții dintre creștini, care începuseră tot felul de ieremiade despre cum nu vom mai putea trăi în această țară din pricina LGBT. Așa cum era de așteptat, comisia juridică a Senatului a respins deja un proiect de parteneriat civil al LGBT, arătând că în acest moment justiția română nu este dispusă să calce peste etosul național al acestui popor de dragul unor trenduri filosofice occidentale, în condițiile în care, la nivelul legislației europene, căsătoriile sunt reglementate de statele naționale, în funcție de propriile tradiții și doctrine juridice.

Tot în această perioadă, în învălmășeala produsă de referendumul invalidat, a ieșit la suprafață și o convenție internațională de la Istanbul, semnată și de România acum câțiva ani, în care se vorbește despre implementarea teoriilor de gen în sistemul educațional românesc. În stilul românesc de a face lucrurile, ratificarea a trecut neobservată atunci când s-a întâmplat, după cum necontestată a trecut și definirea juridică a genului din Legea 178/2018, promulgată astă vară.

Imediat după referendum, o asociație creștină a inițiat un proiect de contestare a constituționalității ratificării acelui tratat pe lângă Avocatul Poporului. Tardiv și aflat la mâna Avocatului Poporului, pe care nu îl poate obliga nimeni să se sesizeze din oficiu, așa cum prevede art. 146 din Constituție, demersul este necesar și îi dorim ca, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fie un succes, pentru a ne ușura tuturor lupta de apărare a sănătății mintale a copiilor noștri.

Imediat după referendumul eșuat, au reintrat în acțiune asociațiile creștine neafiliate Patriarhiei Române, cele care au dus mereu greul luptei contra sistemului. Este și cazul asociației care a inițiat demersul pe lângă Avocatul Poporului de a contesta constituționalitatea ratificării Convenției de la Istanbul.

În tot acest peisaj derutant, un lucru stârnește uimire și profundă nedumerire. În urmă cu doi ani, Patriarhia Română a tradus documentele sinodului din Creta și le-a publicat pe siteul propriu[1]. În documentul despre Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană, traducătorii Patriarhiei folosesc la un moment dat expresia „discriminare de gen”, în condițiile în care, în altă parte a documentului, folosesc expresia “discriminare de sex”.

Această ciudată opțiune, care nu se găsește nicăieri în limbile oficiale ale minciunosinodului din Creta, ne-a făcut la momentul respectiv să considerăm că Patriarhia favorizează ideologia de gen, mai ales că ea persistă de doi ani de zile.

Răspunzând la acuzele noastre, în broșura de popularizare a minciunosinodului din Creta, Patriarhia se apără[2] spunând că nici ea, nici minciunosinodul cretan nu favorizează ideologia de gen. Tema este abordată în răspunsul la întrebarea 18, pagina 20 a broșurii, în care Patriarhia arată că era la curent cu nedumerirea noastră față de traducerea expresiei “discriminare de gen”.

În cartea Promovarea ecumenismului la nivel panortodox de către pseudosinodul din Creta am atras atenția că noi nu am afirmat niciodată că minciunosinodul din Creta ar fi promovat teoriile de gen, ci doar că Patriarhia a introdus termenul “gen” în traducerea textului în română, din motive încă necunoscute.

După doi ani de zile și după un scandal național pe tema aceasta, o căutare pe siteul Basilica.ro poate să îi arate oricui că Patriarhia Română a tradus în textul Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporane odată cu “discriminare de sex”, iar a doua oară cu “discriminare de gen” și că această traducere este încă necorectată.

Astfel, în al treilea paragraf al textului, avem expresia:

 

Această așteptare este deja trăită și pregustată în Biserică, în special de fiecare dată când este oficiată Dumnezeiasca Euharistie adunând „laolaltă” (1 Corinteni 11, 20) fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați (Ioan 11, 52), fără deosebire de rasă, sex, vârstă, origine socială sau orice altă condiție, într-un trup în care „nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască” (Galateni 3, 28; Coloseni 3, 11), într-o lume a reconcilierii, păcii și dragostei”[3]

 

iar în punctul E, alin. 2) avem:

 

Poziția Bisericii Ortodoxe față de acest subiect este foarte clară: Biserica Ortodoxă crede că Dumnezeu a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste toată faţa pământului” (Faptele Apostolilor 17, 26) și că în Hristos „nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi” (Galateni 3, 28). La întrebarea „cine este aproapele meu?”, Hristos a răspuns prin parabola samarineanului milostiv (Luca 10, 25-37). Astfel, El ne-a învățat să înlăturăm orice barieră de dușmănie și de prejudecată. Biserica Ortodoxă mărturisește că fiecare ființă umană – indiferent de culoare, religie, rasă, gen, naționalitate sau limbă – este creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi are drepturi egale în societate”.

 

 

Vedem că în prima ocurență se vorbește despre o realitate bisericească, egalitatea în fața lui Dumnezeu în Biserică, iar într-a doua ni se vorbește despre înlăturarea prejudecăților și a dușmăniei. Confuzia este și mai mare, deoarece textul documentului argumentează folosind pasajul „nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi” (Gal. 3,28 – s.n.), care pare a fi interpretat în duhul teoriilor de gen.

Să analizăm puțin afirmația teologică a minciunosinodului din Creta din perspectiva Legii nr. 178/2018, art. 4, litera d) care stabilește că:

 

d2) prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice şi fiziologice prin care se definesc femeile şi bărbaţii;

d3) prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile şi activităţile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei şi, respectiv, pentru bărbaţi”[4].

 

Dacă ar fi să traducem “în spiritul legii” ceea ce spune traducerea BOR a textului Misiunea Bisericii în lumea contemporană, ar însemna să înțelegem cam așa:

 

Această așteptare este deja trăită și pregustată în Biserică, în special de fiecare dată când este oficiată Dumnezeiasca Euharistie adunând „laolaltă” (1 Corinteni 11, 20) fiii lui Dumnezeu cei împrăștiați (Ioan 11, 52), fără deosebire de rasă, ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice care îi definesc pe bărbați și femei, vârstă…”

 

Și:

 

“Biserica Ortodoxă mărturisește că fiecare ființă umană – indiferent de culoare, religie, rasă, ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei, și, respectiv, pentru bărbați, naționalitate sau limbă – este creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi are drepturi egale în societate”.

 

Dacă prima formulare mai e cum mai e, deși este inacceptabilă, întrucât reduce masculinitatea și feminitatea la diferențe fiziologice și biologice, a doua este de-a dreptul scandaloasă. Și atunci, de ce se mai supără BOR când spunem că susține, măcar și din ignoranță, teoriile de gen și, mai mult, îi informează, prin documentele pe care le-a tradus în română, pe toți credincioșii români că și minciunosinodul din Creta susține aceste teorii?

Nu știm de ce nici până acum Patriarhia nu a corectat acest text, dacă susține că este o simplă greșeală de traducere. Cum e posibil ca niște texte care au creat atâta tulburare în Biserica Română să fie lăsate cu asemenea imperfecțiuni de traducere, mai ales după ce s-a atras atenția asupra lor. E simplă neglijență criminală sau e mai mult?

Pentru conformitate, precizăm că în limbile oficiale ale sinodului mincinos din Creta, textele respective folosesc în ambele locuri același termen:  sex, în engleză; sexe, în franceză; φύλου, în greacă, și пола, în rusă.

 

În engleză:

 

În franceză:

 

În greacă:

 

În rusă (vedem că în rusă termenul este chiar cel biblic, tradus în românește cu „parte”, din textul din Galateni 3,28, invocată în text):

 

Nu ne așteptăm ca Patriarhia Română să ne dea lămuriri despre această situație, deoarece ne-am obișnuit cu stilul acesteia de a nu dialoga cu credincioșii săi pe teme vitale pentru mântuire și păstrarea dreptei credințe. Sperăm că măcar va trece la o corectură tacită a celor două texte, pentru a arăta că nu are nicio legătură cu teoriile de gen. Altfel, întrebarea în mintea tuturor românilor va rămâne: De ce a introdus Patriarhia Română termenul „gen” într-un text în care acest termen nu există în niciuna dintre limbile oficiale ale minciunosinodului din Creta?

 

Note:

 

[1] http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-misiunea-bisericii-in-lumea-contemporana-document-final/.

[2] http://basilica.ro/wp-content/uploads/2017/08/Despre-Sfantul-si-Marele-Sinod-din-Creta.x71918.pdf.

[3] http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-misiunea-bisericii-in-lumea-contemporana-document-final/.

[4] https://www.juridice.ro/595888/cateva-definitii-juridice-noi.html.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

13 comentarii la “Patriarhia continuă să folosească referirea la discriminarea de gen în traducerea unui document din Creta

 1. Nu este o simplă neglijență. Mai mulți diavoli au băgate cozile prin Patriarhia română, și au început să-și bage și capetele cu tot cu coarne.
  Și, într-adevăr, între pseudosinodul din Creta și nereușita referendumului este o legătură. Este un semn de pedeapsă și de îndepărtare a lui Dumnezeu.
  Un alt semn rău, care poate indica ceva pentru viitor, este că ierarhii români se prezintă ca un grup compact – toți au semnat în Creta, toți au aprobat ulterior, in sinodul BOR, cele semnate acolo, etc. La o adică, asemenea oameni ar putea cauza căderea BOR în întregime. Eu nu văd bine lucrurile în direcția aceasta. S-ar putea Dumnezeu să ne mai avantajeze cu: timpul ( să mai îndelunge lucrurile). Dar nu se știe. S-ar putea noi să ne grăbim a ne arunca în prăpastie. Dar, viitorul nu-i bătut în cuie. Să vedem cum vor merge evenimentele.
  Sunt deja alte duhuri asupra acestor ierarhi. S-au înrăit, etc. Se răzbună pe noi. Parcă ar fi dușmanii noștri.
  Va interveni Dumnezeu cu mila Sa cea mare și va cumpăni lucrurile spre dreapta? Greu de spus. Suntem pe muchie de cuțit.

 2. Credeți că nu e o greșeală că au pus cuvântul „gen”? Au făcut-o intenționat? Este evident că știau de eroare, dar nu au făcut nimic să o îndrepte. Ori sunt ignoranți total, ori nu au avut motive să o corecteze…

 3. Părerea mea este că încearcă să împace și pe Dumnezeu și pe diavolul.
  Conștiința lor este diluată (nu știu dacă mă exprim bine).
  Se află într-o fază de tranziție de la bine la rău, de la ortodoxie la erezie, etc.
  Sunt într-o nebuloasă, sub influența unor duhuri rele. Ei nu realizează cum se manifestă lupta cu diavolii vicleni. N-au fost pregătiți pentru așa ceva. Chiar li se pare, în parte, că nu fac ceva grav. Devin chiar convinși că noi sărim calul, că suntem fanatici,etc.
  Cu toate acestea sunt conștienți. Cum să le spuneți dv ce să schimbe? Vă dați seama: MÂNDRIA.
  Însăși din raționamentul dv – știau de eroare, dar nu au făcut nimic să o îndrepte – e clar că sunt conștienți.
  Ca să fiu mai plastic, se află într-un proces de metamorfozare spre faza de lupi sau mai rău.
  Pe lânga acestea ei sunt și urmăriți. Și un astfel de cuvânt îi împacă și cu cei de care se tem și de care ascultă. Fiind în CMB, mai degrabă sau mai târziu tot aici vor ajunge. Ce atâta încurcătură!
  Din alt punct de vedere, ei au permis, au dat undă verde căsătoriilor mixte, ceea ce este mai grav decât cele dintre persoane de același sex. Cum să nu fie conștienți? Dar se amăgesc …
  Și au sprijin și în popor, care tot de ei a fost adus în faza aceasta de decădere. Numai bine se combină lucrurile.
  De o bucată bună de vreme toată ortodoxia noastră a fost îmbrăcată cu spoiala: biseri, mănăstiri, catedrale frumoase, totul plin de flori, reclame, totul strălucitor, fast, bogație, bani, mașini, animale; mănăstirile erau și sunt adevărate gospodării, ferme, oaze, parcuri, cum vreți să le spuneți … Acum totul dă pe dinafară. Mulți monahi și monahii nici acum nu știu că latinii (catolicii) sunt ereticii. Și tocmai acele schituri și mănăstiri care sunt mai îngrijite material acelea o să devină locuri de întâlniri ecumeniste, centre ale ecumenismului. Ce să mai spunem?

 4. Off topic

  O nouă întâlnire duhovnicească a avut loc între reprezentanții B.O.Ru. și papa de la Roma.
  De așteptat ar fi ca nepomenitorii să ia atitudine și în acest caz, mai ales că Patriarhia Rusiei îi recunoaște pe catolici drept „Biserică”:
  „Discussed during the meeting held in the atmosphere of mutual understanding and amiability were topical issues pertaining to relations between the Moscow Patriarchate and the Roman Catholic Church.”
  Sursa: https://mospat.ru/en/2018/10/19/news165499/

 5. „sex”-ul este obiectiv.
  „gen”-ul este subiectiv.
  Adevarul este obiectiv.
  Nu este prima alunecare in exprimare – cel putin „de la Creta” pana azi : exprimarile ambigue, imprumutate din discursul corectitudinii politice (schizofrenia institutionalizata) au fost dovedite si criticate.
  Ia sa ne amintim:
  http://parembasis.gr/index.php/ro/sfantul-si-marele-sinod/4539-2016-06-14-amsoe-ro
  Înainte de Marele Sinod din Creta.
  Duplicitatea, neclaritatea și confuzia limbajului „confesional”
  Mitropolitul de Nafpaktos și Sfântul Vlasie, Ierotheos Vlachos
  iunie 17, 2016
  Spunea la finel:
  „.. că textele care vor fi semnate de Sfântul și Marele Sinod, ce urmează a se întruni, trebuie să fie clare din punct de vedere teologic, mărturisitoare, în acord cu tradiția bimilenară a Bisericii și să nu vină în contradicție cu teologia marilor Sinoade Ecumenice, dar nici cu hotărârile Patriarhilor Răsăritului. Duplicitatea limbajului va servi în mod tragic duplicității „confesionale” și confuziei, …”
  Ma intreb si cred ca mor si nu aud raspunsul „lor” – unde vor sa ajunga?

  1. Cum aghiasma de la Boboteaza din ianuarie 2018 nu e stricată, iar preoții mei sunt pomenitori, rezultă că afirmațiile dvs. despre B.O.R. sunt pure răutăți.
   Nu există pădure fără uscături, dar B.O.R. e verde per ansamblu, că de aceea există har și aghiasma nu se strică.
   De ce nu ne spuneți pe șleau să ne ducem la B.O.Ru. și să îl urmăm pe liderul Putin, cotropitorul Georgiei și al Ucrainei.

   1. Stimate domn, treaba cu aghiazma de Bobotează este o problemă de șamanism. Cu părere de rău vă spun că în înțelegerea corectă a Ortodoxiei trebuie depășit nivelul de percepție șamanică.
    Harul și aghiazma care nu se strică există pentru că Biserica nu este încă condamnată sinodal și nu a fost tăiată din trunchiul Ortodoxiei (să dea Dumnezeu să nu fie niciodată așa ceva), nu pentru că nu ar exista erezie în BOR. Există din plin, prin semnarea și acceptarea textelor din Creta, dar și prin atitudinea unora care, pe de o parte, nu înțeleg ce se întâmplă în Biserica noastră, pe de alta, colportează calomniile „scenariștilor geopolitici” care încearcă să ne acuze pe noi că am fi agenți ruși, fără a proba niciodată asta.
    Nu vă spun pe șleau să mergeți în BORu, pentru că BORu are și ea probleme de ecumenism și pentru că noi nu am avut niciodată intenția de a face propagandă altei Biserici în România. Dacă aveam astfel de intenții, mergeam noi la BORu, ceea ce nu am făcut și nu vom face niciodată.
    Astfel, și această presupunere este la fel de greșită ca și cea șamanică, referitoare la faptul că Biserica nu are nicio problemă dogmatică pentru că nu se strică aghiazma făcută de preoții pomenitori.

     1. da, Vasile a mers intr-o extrema, domnia voastra in cealalta. Asa ca eu am tinut oarecum echilibrul teologic.

  2. Să nu cădem în afirmații gratuite, că sunt demonizați cu totul. Au acceptat un document pe care nu trebuia să îl accepte, dar nu înseamnă neapărat că sunt demonizați cu totul. Asta se va vedea la sfârșit, cine și cât de mult este demonizat. Nu este locul nostru să facem astfel de judecăți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)