Ierarhia Republicii Moldova se ridică împotriva măsurilor abuzive ale statului antihristic

Iată ziua Domnului, ea vine aprigă, mânioasă şi întărâtată la mânie ca să pustiiască pământul şi să stârpească pe păcătoşi de pe el. Atunci voi pedepsi lumea pentru fărădelegile ei şi pe cei nelegiuiţi pentru păcatele lor. Voi smeri mândria celor îngâmfaţi şi obrăznicia celor cruzi o voi arunca la pământ. Voi face ca oamenii să fie mai rari decât aurul cel mai scump, mai căutaţi decât aurul de Ofir (Isaia 13, 9; 11, 12)

„Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci” (Matei 10, 10-12).

Trăim timpuri apocaliptice, eshatologice putem spune, în care înşelările şi minciuna, născute din foamea de bani a înnebunit întreaga lume. Peste tot circula ştiri cu titluri care să atragă pe cei însetaţi de senzaţional, pe cei înfricoşaţi, despre micul ucigaş a cărui prezenţă a schimbat radical cursul vieţii unei lumi întregi.

Mai mult decât de atacul virusului gripal, oamenii suferă de nesiguranţa zilei de mâine, de panică și de izolarea fără voie impusă de conducătorii dictaturii politico-sanitare, între alte măsuri de protecție”. Însă, în lupta cu virusul, Biserica, – Spitalul duhovnicesc – are propriile ei medicamente pe care acum, când este înjosită ca nicicând altădată, umilită, îngrădită în puterile ei și încătușată de către slugile cezarului, nu le poate pune la îndemâna credincioșilor ei.

Cea mai importantă dintre toate, Sfânta Împărtăşanie, doctoria nemuririi”, secretul sfinţirii şi arvuna împărăţiei ce va să vină, cea care vindecă şi păzeşte de toată teama şi boala născocită de vicleanul vrăjmaş al omenirii, a fost interzisă.

Viața Bisericii e mistagogică, tainică, euharistică, este o viață liturgică de aducere a Jertfei și presupune prezența și participarea noastră nemijlocită. Este o comuniune a persoanelor reale, nu virtuale, cu Hristos, în Hristos, pentru Hristos şi nu este supusă niciunei negocieri.
În aceste vremuri rele, credincioşilor li se fură lumina duhovnicească fără voie de către iniţiaţii lojilor întunericului, slujbaşi fără simbrie, care în schimbul favorurilor lumii materialnice deşarte, negociază precum târgoveţii în pieţe, credinţa ortodoxă cu slujbaşii cezarului vânduţi şi ei mai marilor stăpâni ai lumii.

Ce cursă vicleană şi plină de înşelare întinde actuala ierarhie apostată, celor care au încă nădejde şi cred că ei îi vor conduce neabătut pe drumul tainic al mântuirii?

S-a propovăduit tot timpul stării de urgenţă importanţa „bisericii de acasă din vremea primilor creştini şi a conceptului de cult individual” care din punct de vedere teologic, nu se susține. Acceptarea spovedaniei de la 2 m distanţă (Doamne-fereşte de aşa ceva!), consultarea la 1iunie cu celelalte Biserici Ortodoxe pe tema modalității împărtășirii credincioșilor în contextul unei pandemii, dezinfectarea după fiecare utilizare a obiectelor de cult şi o dată la patru ore, a obiectelor sau suprafețelor frecvent atinse din biserică, sunt dovada slăbirii credinței lor, blasfemii pe care așa zisii ierarhi BOR le-au acceptat fără discuții.

Dacă noi suntem luați de curentul lumii şi acceptăm fără opoziție toate născocirile slugilor începătorului răutăţii, e numai pentru că suntem, cu adevărat, niște creștini nevolnici. 

Nu știm că am fost trimiși ca niște oi în mijlocul lupilor (Matei 10:16)? Noi acceptăm totul, ca să ne fie bine, să ne facem frate cu lupul  sau chiar, de ce nu, să fim lupi de-a dreptul, păstrând o cununiță de blană de oaie pe creștet, ca să ne vadă Dumnezeu, de Sus, ca oi.

Să luăm aminte, la sfatul înţelept al Părintelui Eusebiu Giannakakis: Domnul să dea gândului şi minţii noastre lărgime, astfel încât, în suferinţă şi în încercare, să nu ne mai săturăm să rostim: Îţi mulţumesc, Doamne, îţi mulţumesc!. Astfel, printr-o înfruntare bună, suferinţa şi greutatea dispar.

Încercarea pe care o înfruntăm cu mulţumire şi doxologie către Dumnezeu ni se socoteşte ca mucenicie, ne face părtaşi cununilor, împreună cu mucenicii.

Deja s-au delimitat taberele: cei care sunt convinşi de adevărul celor trâmbiţate, care circulă, mascaţi şi cu mănuşi oriunde şi care îşi obligă copiii de vârste mici să poarte mască, considerând termoscanarea o măsură eficientă de control, cei care bagatelizează epidemia, contestând toate măsurile, cu neîncredere şi bravadă, cei care se gândesc cu înfricoşare că deja a sosit apocalipsa, avizi de a citi toate teoriile conspiraţioniste şi în sfârşit creştinii ortodocşi care au ales calea echilibrată fără frică, stres sau angoase existenţiale pe care ţi-o dă numai apropierea de Hristos.
Dincolo de lipsa de compasiune și de umanitate a slugilor statului antihristic care au gestionat așa zisa panepidemie, aş adăuga lipsa de credincioşie în bunătatea și voia lui Dumnezeu, lipsa de iubire faţă de aproapele, lipsa de dragoste pentru neamul ortodox românesc trăitor de veacuri pe aceste meleaguri.

Prin toate mijlocele de masmedia, neguţătorii de ştiri, slugile statului antihristic, avizi după banii fluturaţi în faţă de vicleanul diavol, inoculeaza panica, teama, angoasa şi depresia treptat, celor care ascultă tot timpul sau citesc ştirile care au ca scop final demoralizarea fiinţei umane, transformarea ei într-un robot dirijat, a cărui voinţă poate fi ușor manipulată în direcţia dorită de laboranții mascaţi ai ocultei mondiale.

Întunericul neștiinţei toarnă frică și tulburare în suflet, dar lumina cunoașterii adevărului toarnă în suflet bucurie, și dă putere și încredere”spunea Sfântul Nicolae Velimirovici.
Misiunea slugilor cezarului a fost îndeplinită cu succes până acum, astfel încât se pot face raporturi excelente forurilor superioare” de la OMS, pretext pentru ca aceştia să-și prelungească și să-și consolideze dictatura la nivel mondial.

Se falsifică treptat credința, căci se falsifică înțelegerea teologică a persoanei. Nu ne-am pierdut doar gustul și mirosul sub amenințarea propagată continuu prin toate mijloacele de mass-media existente, ci ne-am pierdut și vederea.

Vederea duhovnicească, fără de care nu mai suntem capabili să recunoaștem, să vedem și să înțelegem nimic.
Locul natural al persoanei (familia, Biserica, satul, cultura tradițională) este desființat sau compromis nu atât pentru a distruge persoana, care este indestructibilă, ci pentru a înlocui persoana, pentru a produce un fals model de persoană, în care nimeni nu se mai recunoaște.

Dumnezeu dă harisme nu omului înțelept, deștept, genial, capabil să găsească soluții și metode, ci celui care își simplifică existența și care, fără gânduri, fără cunoștințe, fără curiozități, își fixează privirea lăuntrică în Dumnezeu”, spunea Părintele Emilianos Simonopetritul.

Prin vederea descoperită de Domnul Hristos, omul capătă puterea să-i înfrunte pe slujitorii fariseici ai puterii răului, și să-L mărturisească cu nemăsurat curaj.

Pseudoierarhia BOR trădătoare a Ortodoxiei la Creta, care ascultă din motive ascunse de stăpânii satanici ai ocultei masonico-sionisto-globaliste, deși mai are har, numai poate dărui oamenilor puterea de a înfrunta și învinge răul, așa cum a făcut Iisus Hristos și cum le-a lăsat moștenire să facă și ucenicii Lui. Au surzit și numai aud glasul conștiinței și șuierul cobrelor și nici numai simt mișcarea viperelor încolăcite în mitre și omofor. Adânciţi în tăcerea în care se complac de multă vreme, numai văd, căci se găsesc în întunericul minciunii. Numai văd primejdia în care se zbate deja neputincios, poporul binecredincios de odinioară.

Prin trădare, lașitate și iresponsabilitate, pseudoierarhia BOR, servilă și gârbovită, orbecăie în întuneric, căutându-și toiagul pentru a conduce pe ceilalți orbi pe drumul mântuirii.

Masele dresate de circarii masonico-satanişti, așa cum au acceptat masca și infama termoscanare, vor accepta fără opoziţie vaccinarea împotriva noului tip de coronavirus prin intermediul căruia s-ar putea injecta nanocip-uri în corpul uman, cu ajutorul cărora să poată fi controlată populația, prin intermediul tehnologiei 5G.

Termoscanarea, după cum explica, Părintele Claudiu Buză într-un inspirat și tainic cuvânt de învățătură, rostit prin mijlocirea Duhului Sfânt la Înălțarea Domnului, ca procedură în sine, nu reprezintă un pericol pentru om. Însă, în contextul unei p(l)andemii, produce efecte prin supunere și control, cerându-i-se omului să-și plece docil fruntea pentru a fi „înhămat” de sistemul antihristic.

Faptul că se ia temperatura de pe frunte amintește de Apocalipsa 13, 16: „Şi ea (fiara – n.n) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte”. Aici Sfântul Ioan Teologul, prin descoperire dumnezeiască, arată că numărul fiarei „666” se va pune pe MÂNA DREAPTĂ sau pe FRUNTE. Având această înștiințare nemincinoasă a Sfântului Ioan, precum și atenționările Sfinților lui Dumnezeu, este corect, din punct de vedere duhovnicesc, să ne ferim de tot ce poate conduce la împlinirea acestui plan diabolic. Nu spunem că termoscanarea este pecetluire, ci credem că această procedură mincinoasă și ilegală poate fi o etapă premergătoare pecetluirii, prin care omul este constrâns să renunțe la propria libertate pentru un bine iluzoriu.

Aici avem exact aceeași problemă ca la ACTELE CU CIP (electronice sau biometrice) care nu sunt pecetea, ci sunt premergătoare pecetluirii. Acestea obișnuiesc conștiințele prin acceptarea lor și, totodată, slăbesc puterile sufletești, lipsindu-l pe om de împotrivirea la BIOCIPARE (mâna dreaptă) sau MARCARE (frunte).

Toata compasiunea și înțelegerea față de suferința fraților întru Hristos, care viețuiesc în Republica Moldova, supuși unor măsuri drastice restrictive, adoptate de slugile cezarului în perioda carantinei declanșată împotriva infectării cu virusul covid19.

Marți, 19 mai 2020, la Reședința mitropolitană din Chișinău, Întâistătătorul Bisercii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit VLADIMIR a condus sedința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, în care au fost semnate două adresări importante către autoritățile statului [1]:

 1. A D R E S A R E A Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către dl Ion CHICU, prim-ministru al Republicii Moldova și membrii Comisiei naționale extraordinară de sănătate publică. (descarcă document WORD)
 2. A D R E S A R  E Aprivind legalitatea unei eventuale vaccinări obligatorii ca efect al virusului SARS-COVID-19. (descarcă document WORD)

În  adresa către Comisia națională extraordinară de sănătate publică, membrii sinodului BOM se ridică cu mult curaj și vrednicie, împotriva hotărârilor aberante care i-au ținut departe pe credincioșii ortodocși de

Biserică, de la începutul carantinei până în prezent, împotriva imixtiunii statului în treburile interne ale Bisericii, a prigoanei declanșate împotriva slujitorilor ei și a creștinilor debusolați, intimidați și panicați, care au fost opriți discreționar de a fi prezenți la întâlnirea cu Dumnezeu în sfântă Biserica Sa.[2]

În adresa se menționează deasemeni că este binevenită inițiativa ca în cel mai scurt timp, să invitați reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Moldova și să reformulați hotărârea în conformitate și cu normele morale creștine, urmând în aceasta exemplul altor state europene”.

Mitropolia Moldovei (Patriarhia Rusă) declară că își asumă dreptul canonic și moral” de a-i exclude de la pomenirea în rugăciunile Bisericii pe primul ministru Ion Chicu și alți membri ai unor instituții guvernamentale în cazul în care aceștia nu-și vor revedea deciziile care interzic practicarea cultului religios în interiorul lăcașului de cult până, cel puțin, la 30 iunie a.c

„Apreciem măsurile de siguranță care s-au luat, dar considerăm că în privința participării credincioșilor la sfintele slujbe se impune revizuirea acestei hotărâri cu posibilitatea pentru credincioși de a se ruga în biserici, așa cum au făcut-o neîntrerupt și până acum.

În calitate de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova am îndemnat în tot acest răstimp, urmarea strictă și fără echivoc a tuturor cerințelor stabilite de către stat. Am trăit tragic acele zile în care am fost privați de ce ne este mai scump, de posibilitatea întâlnirii în Biserica cu Dumnezeu. Dar am considerat că cel mai important pentru noi e să facem ascultare ca să nu provocăm haos și să dăm, până la urmă: cezarului cele ale cezarului”. Acuma însă ce avem…!?

Preoți revoltați, credincioși debusolați, biserici amendate sau în carantină. O campanie de denigrare a Bisericii, dirijată, ce nu s-a mai văzut încă din vremurile de tristă pomină. Cu biserici – focare de infecții”, spații insalubre”, practici medievale” și până la culte religioase reduse la tăcere. Slujitori intimidați și amendați. De ce? Pentru abordarea lor pastorală, pentru că au rămas fideli jurămintelor și angajamentelor personale pe care și le-au luat la hirotonie, de a-și sluji aproapele și pe Dumnezeu, pentru că au căutat să aline și să ajute proprii păstoriți. /…/

De la înălțimea funcțiilor, încredințate tot de popor, în marea lor majoritate creștini ortodocși, ne indicați ce să facem și cum e mai bine să slujim în propriile noastre biserici. Fără să fim întrebați, consultați și fără posibilitatea unui dialog, după exemplul celorlalte state.

Ori, într-un stat democratic, nu doar puterea laică este în drept să-și înainteze cerințele și pretențiile față de cultele existente, dar și cultele sunt chemate să formuleze propriile așteptări.

Pornind de la premiza, că Statul este separat de Biserică, s-ar fi putut recomanda, cu respect și decență, să se caute soluții, să fim chemați la masa negocierilor, pentru a lua o decizie. Și dacă tot vă place să dați exemple, și în același timp să vă numiți creștini, de ce nu ați urmat modelul Georgiei sau Bulgariei ( membră UE ), pentru a vorbi doar de cele mai relevante cazuri, care nu au întrerupt slujbele și au cea mai mică mortalitate. (…). Ori, prin aceste măsuri loviți nu doar în fundamentele morale și religioase ale acestui popor, dar și în propriii cetățeni pe care ar trebui să nu-i mai tratați doar ca pe o simplă masă de votanți. (…)

De asemenea, în calitate de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe din Moldova suntem îngrijorați de reacțiile credincioșilor și efectele negative ale acestei crize în viața comunităților. Mai multe semnale alarmante parvin din diferite colțuri ale țării, din partea creștinilor care sunt panicați și nedumeriți. Marginalizarea Bisericii și trimiterea ei în ungherul public nu fac decât să alimenteze și mai mult cele mai sumbre și apocaliptice scenarii. Pe fondul anxietății generale s-au activat mai multe grupări cu viziuni radicale în Biserică, care totodată creează tensiuni între enoriași și preoți.

(…) Decizia de a schimba sau a adapta anumite principii bisericești, trebuie să aparțină Bisericii și nimănui altcuiva. De aceea, îndemnăm pe toți reprezentanții acestui dialog public la respectul pentru credința noastră și această alegere de a trăi și a iubi fără frică și nesiguranță.

În concluzie, considerăm binevenită inițiativa ca, în cel mai scurt timp, să invitați reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Moldova și să reformulați hotărârea în conformitate și cu normele morale creștine, urmând în aceasta exemplul altor state europene. În caz contrar ne asumăm dreptul canonic și moral de a vă exclude din pomenirea și rugăciunea Bisericii”, se spune în adresare.

Spre deosebire de toată ierarhia BOR compromisă prin tăcerea sa, dualitatea ipocrită și obediența totală față de măsurile luate de slugile cezarului, Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, (BOM) îi îndeamnă pe enoriașii săi să nu accepte vaccinarea împotriva noului tip de coronavirus.

ÎPS Sa, Marchel, susține că pandemia este o invenție, iar prin intermediul vaccinului s-ar injecta nanocip-uri în corpul uman. Declaratia sa este șocantă.[3]

Prin sateliți și antene ne urmăresc unde am fost și ce locuri am vizitat. (…) Toate acestea păreau a fi un mit, însă acum sunt o realitate. (…) Regulile noi care ni se impun de către globaliștii sataniști sunt veninoase, ca un șarpe diavolesc setos de păgubire sufletească, de păgubirea sufletului creștin încredințat nouă spre păstorire… Indiferența ne-a copleșit pe toți… o stare de hibernare ne-a cuprins pe toți

(…) Vaccinul nu este tratament, ci este pericolul cel mare. Fugiți! Nu primiți căci vaccinul, este punctul final al globaliștilor sataniști care au născocit coronavirusul, atribuindu-i caracteristici mult mai strașnice decât sunt ele într-adevăr. Protejați creștinii de vaccinuri. Vaccinul propus de globaliști și reclamat tot pe banii lor, să nu vă pară că este o pomană. Ea este capcana ce ne lipsește pe noi de libertate, ca dar sfânt, primit de la Dumnezeu. Omul vaccinat benevol își implimentează în organism mecanismul de urmărire. Prin astfel de vaccin, datorită progresului electronic se influențează chiar și modul de gândire al omului (…).

Fraților, pentru că ne-am trezit într-o realitate nouă despre care știm ceva doar la nivel teoretic, cred că e cazul să cercetăm opera Sfinților Părinți și învățători ai Bisericii, care au demascat toată lucrarea diavolului”, spune Episcopul Marchel.

Iar dacă i se pare cuiva ca cunoaşte ceva, încă nu a cunoscut nimic” (I Cor. 8, 2).

La fel ca Episcopul Marchel, membrii Sinodului BOM se arată extrem de îngrijorați de un eventual vaccin împotriva Covid – 19, care ar putea fi administrat obligatoriu tuturor.  Membrii Sinodului susțin că multe state europene protestează contra obligativității vaccinurilor, mai ales a vaccinului contra COVID-19, deoarece le consideră o cale prin care sistemul antihristic mondialist dorește să introducă în corpurile oamenilor microcipuri cu ajutorul cărora să-i poată controla, prin intermediul tehnologiei 5G [4] .

Bill Gates este considerat principalul responsabil pentru crearea tehnologiei de microcipare a populației, prin intermediul unui vaccin care să introducă în trup nanoparticule care reacționează la undele transmise de tehnologia 5G și permit sistemului să îl controleze pe om de la distanță. Se consideră că tehnologia 5G în combinație cu anumite vaccinuri administrate în China și Italia au și stat la baza apariției acestui virus care a întors pe dos întreaga planetă”, se spune în declarația Mitropoliei Republicii Moldova.

În acest sens, membrii Sinodului BOM au expediat premierului Ion Chicu, președintelui Igor Dodon și șefei Legislativului, Zinaida Greceanîi o cerere prin care cer ca vaccinul împotriva Covid – 19, să nu fie administrat obligatoriu, ci doar la cerere.

Tot mai mulți președinți de țară, politicieni, deputați, oameni de afaceri și experți medicali emit păreri despre testarea câtorva vaccinuri anti-COVID 19 ce urmează a fi administrat de preferință în mod obligatoriu… Cu toții am fost avertizați despre un posibil nou val pandemic” în apropierea lunii noiembrie, dar și despre o campanie de vaccinare a întregii populații a țări”, susțin membrii Sinodului BOM.

Se consideră că tehnologia 5G în combinație cu anumite vaccinuri administrate în China și Italia au și stat la baza apariției acestui virus care a întors pe dos întreaga planetă. Totodată,  a început microciparea în masă a populației din Europa.

Cu toate că în Suedia vaccinarea nu este obligatorie, totuși mii de oameni, îndeosebi tineri, acceptă benevol și chiar cer să li se implanteze un microcip introdus sub piele cu ajutorul unei seringi. Tehnologia dezvoltată în Suedia pare a fi apărut deja și în Italia și se consideră că ea va avansa, pe măsură ce guvernele își doresc un control asupra răspândirii bolii, iar aceste cipuri permit acest control”, susține Mitropolia Moldovei.

În acest sens, Mitropolia Moldovei solicită guvernanților ca:

 • Vaccinarea populației (anti-COVID-19, etc), precum și orice intervenție medicală să fie efectuată pe principii benevole, doar cu consimțământul și informarea corectă a pacientului (inclusiv și transparența componenței vaccinului și a posibilelor efecte adverse), cu respectarea prevederilor Convenției pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei, de altfel, ratificată de către Republica Moldova.
 • Asigurarea tuturor drepturilor fundamentale ale oamenilor care ar refuza vaccinarea obligatorie, exceptând eventualele discriminări și\sau restricționări.
 • Asigurarea dreptului omului de a nu i se introduce/implanta orice dispozitiv/cip străin corpului uman, luând în considerație informația prezentată de către oamenii de știință despre pericolul acestora, precum și îngrijorarea întemeiată pe baza Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul și a proorociilor Sfinților Părinți.

În susținerea declarației sinodului BOM, un grup de 40 de Preoți au adresat o scrisoare, Președintelui Republicii Moldova, Domnul Igor DODON.[5]

 

A D R E S A R E

 

Întru susținerea hotărârilor Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din data de 19 mai, 2020

Noi, Subsemnații preoți, susținem demersul Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru a atenționa populația Republicii Moldova cu privire la pericolul pe care îl reprezintă eventuala vaccinare obligatorie, mai cu seamă în contextul actual, în care avem bănuieli rezonabile că asistăm la o încercare de a se impune acest vaccin întregii populații a planetei.

Subliniem că suntem de acord cu solicitarea Sinodului BOM de a acorda cetățenilor Republicii Moldova posibilitatea unei alegeri, în deplină cunoștință de cauză, dacă doresc sau nu să accepte vaccinarea personală și cea a copiilor lor.

Dreptul de a decide cu privire la chestiuni ce privesc propria persoană și persoana propriilor copii este un drept natural, existent în lume încă din momentul facerii acesteia de către Dumnezeu.

Orice persoană liberă din lume are dreptul să decidă dacă dorește sau nu să primească un act medical ce i se propune și nici măcar invocarea stării de urgență medicală nu ar trebui să schimbe acest lucru.

Este necesar să menționăm că respectăm dreptul persoanelor care vor accepta eventuala vaccinarea impusă de sistemul sanitar, totodată solicităm să ni se asigure dreptul de a refuza o intervenție medicală din motive de conștiință și/sau convingeri religioase, drept prevăzut atât în normele naționale, cât și internaționale. De vreme ce conștiința este o manifestare subiectivă a personalității, acest drept nu poate fi subminat sau cenzurat în nici un caz de către opinia publică predominantă.

De asemenea, respingem cu desăvârșire concepția care presupune că statul are dreptul de a lua decizii în privința copiilor noștri în locul nostru, părinții lor biologici sau spirituali. Asemenea concepții țin de mentalități ale unor societăți totalitare și nu au nimic de a face cu statul de drept, care recunoaște părintelui dreptul natural și constituțional de a decide cu privire la propriul copil.

Ne manifestăm dezacordul față de opinia majorității mass-mediei din Republica Moldova, care a tratat poziția Sinodului BOM, din adresările sale, ca fiind susținătoare și întemeiată pe teoriile conspirației”. Pentru că dorim să păstrăm calea dreaptă și să ne păzim turma de atacuri dinafară suntem acuzați că suntem adepții teoriei conspirației” doar pentru simplul fapt că slujitorii Bisericii doresc să păstreze calea cea dreaptă și să-și păzească turma de atacuri dinafara Ei. În epoca în care bisericile au fost închise cu forța, iar preoții au fost obligați să slujească Sfânta Liturghie fără popor, epocă în care se duce o luptă aprigă împotriva Tainei Sfintei Împărtășanii, oare se mai poate vorbi despre teorii ale conspirației”?

În acest context de idei, ne adresăm Domniei Voastre, în calitate de Președinte al Republicii Moldova și garant al Constituției, fiind încurajați de declarația dumneavoastră făcută public în cadrul emisiunii Președintele Răspunde” din 22 mai 2020, cităm În opinia mea personală, oamenii singuri trebuie să hotărască dacă acceptă sau nu vaccina” și solicităm ca să fie respectate și asigurate pe viitor, solicitările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova:

1.Vaccinarea populației (anti-COVID-19, etc), precum și orice intervenție medicală să fie efectuată pe principii benevole, doar cu consimțământul și informarea corectă a pacientului (inclusiv și transparența componenței vaccinului și a posibilelor efecte adverse), cu respectarea prevederilor Convenției pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane în ceea ce priveşte aplicaţiile biologiei şi ale medicinei, de altfel, ratificată de către Republica Moldova.

2.Asigurarea tuturor drepturilor fundamentale ale oamenilor care ar refuza vaccinarea obligatorie, exceptând eventualele discriminări și/sau restricționări.

3.Asigurarea dreptului omului de a nu i se introduce/implanta orice dispozitiv/cip străin corpului uman, luând în considerație informația prezentată de către oamenii de știință despre pericolul acestora, precum și îngrijorarea întemeiată pe baza Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul și a proorociilor Sfinților Părinți.

Scopul acestor solicitări este unul strict INFORMATIV-PREVENTIV privind POSIBILA vaccinare/cipare forțată, fie prin constrângerea socială, seducere, sau încălcarea drepturilor omului sub pretextul altei stări de urgență profețită” în toamnă, sau altor pretexte aparent nobile.

Cu regret vă anunțăm că luând act cu Hotărârea nr. 11 a COMISIEI NAŢIONALE EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ din 15 mai 2020, care în punctul 23 prevede Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) se vor desfăşura strict în aer liber (curţile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanţei sociale de minim 2 metri şi cu purtarea obligatorie de către toţi participanţii a măştilor de protecţie.”, am constatat faptul că a fost interzisă oficierea slujbei divine în interiorul bisericii. Ne exprimăm dezacordul categoric față de această hotărâre și solicităm reluarea oficierii slujbelor divine împreună cu enoriașii în interiorul sfintelor lăcașe, în regim obișnuit, cu respectarea normelor igienice recomandate de Guvern.

De asemenea, mărturisim că în cazul unui nou eventual val de pandemie, noi nu ne vom supune restricțiilor batjocoritoare impuse de autorități privind închiderea bisericilor slujind, ca de obicei, fără a opri pe cineva de a veni la Sfânta Biserică.

Ne exprimăm nemulțumirea și deranjul profund față de expunerile publice ale unor funcționari de stat (1) în vederea distorsionării mesajului sinodalilor, precum și denigrarea conștientă a imaginii Bisericii. Solicităm să interveniți, în limita atribuțiilor dumneavoastră, ca persoanele vizate să prezinte scuze publice.

Având în vedere neliniștea și tulburarea a unei mari mulțimi de credincioși, cetățeni ai Republicii Moldova, cauzată de subiectele sensibile enumerate mai sus, vom fi profund recunoscători să mențineți poziția Domniei Voastre, declarată public, de susținător al credinței ortodoxe și a valorilor tradiționale, nădăjduind să ne oferiți asigurări temeinice că nu vom fi expuși la riscurile aferente acestor subiecte controversate.

 

Cu aleasă considerație,

 

Preoții subsemnați …

O mărturisire a Adevărului Hristos, vrednică de toata cinstirea!

De la începutul pandemiei, creştinul a acceptat să fie îndepărtat de Adevărul Hristos în numele aşa-zisei ascultări oarbe faţă de psudo-ierarhia BOR care apostaziază la vedere, care fuge de Adevărul Hristos, incomod şi dureros, acceptând astfel ca stăpân pe tatăl minciunii.
Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona” (Matei 6, 24).

Izolarea de Hristos, de Biserică, oprirea de la Taina Împărtăşaniei, izvorul sfințirii, al mântuirii, al nădejdii, al luminii și al participării la viața în Hristos, izolarea de ceilalți creştini, sunt metodele antihristice impuse ca măsuri de protecție împotriva infectării cu virusul ucigaş, care au zdruncinat unitatea şi starea de sănătate trupească şi sufletească a credincioşilor, cutremură zidurile spitalului duhovnicesc – Biserica, şi încearcă să dărâme „fortăreața duhovnicească” a fiecăruia dintre noi.

După izolarea şi teama de îmbolnăvire indusă cu viclenie, la orizont se profilează o criză economică majoră. Câți dintre creştinii păcăliți şi manipulați au realizat că nimeni în afară de Cel PreaÎnalt nu te poate apăra de duhurile văzute şi nevăzute, de tot răul şi de toată boala aducătoare de moarte, răspândite de slujitorii luceafărului căzut, satana?

Avem un sistem sanitar care este în comă profundă, o economie inexistentă şi un regim dictatorial implementat la ordinele întunecaților stăpâni sionisto-masonico-globalişti prezenți peste tot în toate instituțiile corupte ale statului. Sfânta Liturghie a fost desacralizată, iar orice slujbă religioasă a fost transformată într-un spectacol televizat, care Îl neagă pe Hristos şi Îi neagă Învierea, leapădându-se astfel de El.

Pseudoierarhia a îngenuncheat în fața cerințelor antihristice ale slugilor leviatanului, lăsând fără apărare, turma, iar exemplul ei de abdicare, a fost preluat de cei care își pierd pe zi ce trece sarea și lumina mintii, nevăzând Marea Înșelare. Această abdicare a pseudoierarhiei BOR este însoțită de o perfectă aliniere la cererile autorităților, cu o perfectă ne-simțire privind problema liturgică și nu de puține ori, acolo unde nu e vorba pur și simplu de viclenie iezuistică, asistăm la o derută duhovnicească sau fudulie incultă și oarbă.

Cine ți-a dat viața, cine ți-a dat tot ce ai, slujba, casa, copiii, cui trebuie să Îi fii recunoscător? Ştii prea bine, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu! Creștinul are datoria să-și păstreze demnitatea, autonomia și identitatea, să cunoască, să înțeleagă ce se petrece și să se pregătească, cu ajutorul Părintelui Duhovnic, pe sine, pe cei din familie și din jurul său, pentru ce se întâmplă și ce va mai fi.

Omul depărtat de Dumnezeu numai crede în glasul conştinţei, a ajuns să creadă în el însuşi, în gândul său, în simţirea sa, în ce-i dă diavolul în gând sau în simţire, nu mai crede în Adevăr, deci nu crede cu adevărat în Dumnezeul cel Viu, care cercetează inimile şi rărunchii, care vindecă toate bolile şi neputinţa trupească şi sufletească, dupa slavită Voia Sa.
Iubirea minciunii, iubirea de noi înşine, amăgirea de sine, complacerea într-o stare de îndreptăţire şi înşelare permanentă este iubirea întunericului”.

Fără lumina Harului binecuvântat nu putem înțelege cât de adânc este întunericul în care trăim, nu putem vedea depărtarea de Hristos, nu ne putem curăţa definitiv de patimile noastre, de demonii noștri, rătăcind pe alt drum, care nu este cel care duce spre mântuire.

Prin acest servilism voluntar, pseudoierarhii BOR devin efectiv trompetele răgușite ale puterii și ale măsurilor luate în numele salvării oamenilor, abdicând de la rolul de Preoți ai lui Hristos. Iar creștinii, mândri de ascultarea lor neghioabă, devin la rândul lor ființe iraționale, dominate de argumentele comandanților trădători de neam și țară, turmă fără responsabilitate socială și discernământ civic, care acceptă fără opoziție, azi masca rușinii, termoscanarea și testarea, iar mâine, vaccinarea, marcarea izotopică și pecetea ucigașului de oameni! Oamenii gârbovi, cu privirea aţintită în pământul care îi va înghiţi într-o zi, vor trăi cu frica în sân că viaţa le este ameninţată, uitând din păcate, că nimic nu vor lăsa drept moștenire duhovnicească urmașilor lor, nici măcar o bucurie Cerească”.

Nu vreau ca prin cele scrise să mâhnesc pe cineva și nu vreau să se considere că învăț sau judec pe părinții și frații mei în Hristos, ci, simplu, simt nevoia să-mi exprim adânca durere pentru toate câte se întâmplă, semnalată de glasul conștiinței în fața primejdiei de moarte, care ne pândește ca neam ortodox binecuvântat de Dumnezeul Cel Atotputernic, de aici și de dincolo de granițele țării.

Surse:

[1]https://mitropolia.md/in-cadrul-lucrarilor-sinodului-bom-au-fost-semnate-doua-adresari-importante-catre-autoritatile-statului/

[2]Mitropolia Moldovei (Patriarhia Rusă) amenință că nu-i va pomeni pe guvernanți în rugăciunile Bisericii dacă nu vor elimina restricțiile cu privire la slujbele religioase

[3]VIDEO/ Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, despre vaccinul împotriva noului tip de coronavirus: „Este pericolul cel mare pentru om. Fugiți de vaccin. Nu îl primiți, căci vaccinul este punctul final al globaliștilor sataniști”

[4]https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/doc-dupa-episcopul-marchel-si-mitropolia-moldovei-se-arata-ingrijorata-de-un-eventual-vaccin-impotriva-covid-19-acestia-sustin-ca-vaccinarea-ar-trebui-sa-fie-benevola/?fbclid=IwAR3ApLhSGHrTwqtxlxo6hpFjajMXXBP5pFj766JYUUEWJ9ff0zQIwTf1d6Q

[5]Astazi un grup de preoti s-au adunat intru sustinerea declaratiei Sinodului si au adresat presedintelui o scrisoare – Apărătorul Ortodox

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

6 comentarii la “Ierarhia Republicii Moldova se ridică împotriva măsurilor abuzive ale statului antihristic

 1. Respect Patriarhului și preoților din Republica Moldova. Bine că deschideți ochii cetățenilor și nu vă vindeți fiilor deavolului și deavolului ce răcnește ca un leu – pe cine să mai înghită. Respect și preotului Marcel din Bălți.multumim lui de toate cele informate în această știre.Aplecăciune tuturor slujitorilor adevărați ai Dumnezeului din cer tatăl tuturor credincioșilor.

 2. De vreo 2 luni am şi eu F. book. Asta ca să vedeţi cât de ,,gregar,, sunt… Am văzut că aveţi şi dvs. De ce folosiţi o invenţie a celor care au sinagogă…?

  1. Domnule Velichi, individul care scrie pe ortodoxos este un bolnav psihic, un ratacit macinat de propria-i micime si ura dementa. De la astfel de om culegeti dumneavoastra informatii? De la un sectant cazut intr-o schisma ridicola in care l-au bagat niste analfabeti care se pretind un fel de profeti?
   Sa va spun povestea acestui idiot.
   In urma cu trei ani am participat la sinaxa de la Oreocastro, din Salonic, Grecia, unde eu eram reprezentantul ortodocsilor nepomenitori romani.
   Acolo, intr-o discutie in care incercam sa stabilim cu parintii prezenti ce cale sa urmam, in conditiile in care grecii se divizasera si incepusera sa se lupte intre ei, eu am propus neutralitatea, adica am propus sa ne ducem frumos acasa si sa ii lasam pe greci sa isi rezolve singuri problemele. Asa cum ar fi facut orice om de bun-simt.
   Acest individ, care este un nimeni ignorant plin de mandrie demonica, cu iluzia ca e un mare teolog, asa cum din pacate s-au trezit multi dintre cei ce au intrerupt pomenirea, desi nu are habar de nimic, tinea sus si tare sa aiba el pareri despre problema respectiva.
   La un moment dat, l-am atentionat, respectuos de altfel, pentru ca eu nu sunt o persoana brutala, ca eu sunt reprezentantul romanilor la Salonic, nu el.
   Din acel moment, acest frustrat, acest nimeni umple paginile veceului cibernetic pe care il numeste cu un cuvant inexistent in vreo limba de pe pamant cu dejectii despre mine.
   Eu nu am considerat niciodata ca se cuvine sa descind la nivelul primitiv al acestui ratacit si ma mir ca dumneavoastra va argumentati punctele de vedere cu gandirea unui astfel de ratat, de care trebuie sa va fie mila.
   Afirmatia ca i-am suparat pe ortodocsi este gresita, deoarece acel individ si toti cei pe care ii evoca el acolo sunt iesiti din Ortodoxie si sunt o grupare sectara, disparuta complet din spatiul public, care astfel s-a igienizat un pic. Pentru informarea dumneavoastra, eu am organizat o „megasinaxa”, de fapt am organizat chiar 2 megasinaxe internationale, asa ca sa vedeti care este resortul care il mana in lupta pe individul respectiv.
   Sa va raspund la intrebarea, stupida de altfel, referitoare la Facebook.
   Facebook este un program de internet, nu are importanta cine l-a inventat. Spre deosebire de dumneavoastra, care ganditi extrem de primitiv, in niste sabloane date de niste manipulatori, comunisti si neocomunisti, eu stiu sa fac distinctii. Stiu sa folosesc Facebook, chiar daca ar fi inventat de unul de la sinagoga (ceea ce eu sincer nu cred), fara a ma simti dator sa stau in genunchi in recunostinta fata de sinagoga. Nu ii datorez sinagogii Facebook, asa cum nu ii datorez lui Bill Gates, pe care il elogiati dumneavoastra in alta postare, calculatorul.
   De fapt, Gates imi datoreaza mie stilul lui de viata si pretinsa lui „filantropie”, pentru ca daca eu nu ii cumparam calculatorul si programele el era muritor de foame si se juca cu calculatorul in baie, in loc de ratuste de guma. Apropo, dumneavoastra aveti pe calculator programe piratate sau originale? Eu am toate programele cu licenta, asa ca nu l-am furat pe idolul dumneavoastra, ci i-am platit tot ce mi-a oferit, deci nu ii datorez nimic. Puteti spune acelasi lucru, sau prestati din recunostinta ca va lasa sa ii folositi proprietatea fara a plati pentru ea?
   Daca Gates nu ar fi existat si nimeni nu ar fi inventat computerul, eu nu as fi avut calculator, iar viata mea nu ar fi fost cu mult mai urata sau neimplinita. Probabil ca as fi avut o viata mai linistita, as fi avut timp mai mult pentru a citi, pentru a medita, a petrece cu cei dragi etc. De altfel, pana acum zece ani am avut o astfel de viata si a fost minunata. Credeti ca Facebookul imi face viata mai frumoasa? Va inselati. Credeti ca intalnirile cu oameni ca dumneavoastra imi fac viata mai frumoasa? Va inselati si mai mult.
   Daca Gates hotaraste sa isi ia inapoi calculatoarele, nu ma va afecta prea mult. In schimb nu o va face, pentru ca daca o face, ajunge aurolac si nu cred ca ii convine.
   Asa ca, domnule Velichi, va reiau sfatul de a va maturiza.
   Sunteti suparat ca nu v-am publicat prostiile debitate despre rusi, Bill Gates etc. Nu vi le-am publicat pentru ca va dezonoreaza ingustimea gandirii. Le puteti publica pe presa francmasonica platita mai nou din bani publici pentru a-l prezenta pe Gates ca pe un salvator al lumii.
   Dar asemenea gunoi nu puteti publica pe siteul meu. Pentru mine, Bill Gates este un infractor international, alaturi de Soros si alti savarsitori ai infractiunii de genocid, si trebuie arestati cat mai repede.
   Daca nu gasiti la presa aservita, care il apara in cor pe Gates de parca ar fi tatal lor, va invit sa publicati la cretinul care publica pe veceul cu nume inexistent in vreo limba.
   Va asigur ca daca ma injurati zdravan, ipochimenul va face o rubrica speciala pe site.
   Sanatate si nu uitati, maturizati-va in gandire! Ganditi marunt, parca sunteti un televizor care merge pe toate canalele sistemului mondialist. E sub demnitatea dumneavoastra.
   Acest indemn poate va raspunde si la intrebarea ce urmaresc. Urmaresc sa educ si sa aduc la realitate oameni ca dumneavoastra, care ratacesc in meandrele concretului si pe oceanul de minciuna si dezinformare al internetului. Sunt si eu un filantrop in felul meu, oricum mult mai filantrop decat Bill Gates, care e un asasin.

 3. Domnule Chirila, aveți o putere de răbdare inepuizabila.
  Sincer, va admir pentru acest lucru!
  Bunul Dumnezeu sa va întărească!

  Doamne ajuta!
  Daniel

 4. P.S. Am scris la ,,oha,, plangere contraventionala dar sunt sigur ca dati pe site doar ce va convine, ca pana acum…

  1. sunteti liber sa imi faceti ce plangere doriti, ma voi apara in instanta. nu am scris nimic care sa contravina legii, asa ca nu imi e teama de plangerea dumneavoastra.
   oricum, faptul ca ma amenintati cu plangerea nu ma va misca sa va public comentariile lipsite de argumentare. v-am spus si va repet. e plin internetul de siteuri care elogiaza criminali impotriva umanitatii precum Gates, Soros etc.
   Siteurile sorosiste si billgatesiste sunt pline de teorii potrivit carora toti cei care isi apara demnitatea personala si nationala si viata sunt agenti ai rusilor. Mergeti si scrieti acolo

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)