Episcopii ecumeniști români se ploconesc în faţa papei eretic Francisc

Este vremea când în România au început pregătirile fastuoase pentru celebrarea vizitei, denumită „apostolică”(!), a papei eretic Francisc, în patru oraşe: Bucureşti, Iaşi, Blaj şi Şumleu Ciuc.

În capitala de facto a greco-catolicilor, Blaj, acesta va beatifica şapte „episcopi” greco-catolici, spre ruşinarea celor care păstoresc turma încredinţată lor de Marele Preot, Arhiereul Cel Veşnic.

Este o ruşine pentru cei care simt, respiră şi trăiesc ortodox înlesnirea care i-a fost facută ereticului papă, inconjurat de simpatizanţii săi din ţară şi întreaga lume catolică, să facă prozelitism, pentru a-şi curăţa imaginea şi a netezi drumul unirii greco-catolicilor cu ortodocşii într-un viitor nu prea indepărtat!
Ferească Dumnezeu de aşa grea năpastă!

Vină nu are atât cel care cere, ci acela care acceptă trădarea, vânzarea si răstignirea Mântuitorului Hristos în văzul întregii lumi ortodoxe.

”Păstoriţi Turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă Turmei. Iar când Se va arăta Mai-Marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi” (1 Petru 5, 1-4; vezi si 1 Timotei 4, 12-13; Tit 2, 7).
Cuvintele Sfinților Apostoli Petru şi Pavel au fost luate în batjocură de Patriarh şi acoliții săi.

Turma lui Hristos a fost oferită spre vânzare ereticilor, în fruntea cărora se află cel care doreşte puterea supremă, cel care a îndrăznit să se numească pe sine, “Vicarius Filii Dei”.

Ereticul Benedict al XVI-lea, revendica în 2007 titlul de „unica şi adevărata Biserică a lui Christos” pentru ,,Biserica’’ catolică numind bisericile orientale (ortodoxe) care nu îl recunosc pe Papa ca urmaş al lui Petru, drept „biserici particulare”.

Sfântul Pavel e cel care a întemeiat Biserica Romei şi a hirotonit şi pe primul ei episcop. Dovezile sunt confirmate de Sfântul Irineu al Lyonului (secolul al II-lea), care spune că Sfântul Pavel a hirotonit primii doi episcopi ai Romei – pe Linus şi pe Cletus -, şi că Sfântul Petru n-a venit la Roma decât ca să moară aici, în timpul episcopatului lui Cletus. El l-a hirotonit pe Clement, cel ce a devenit al treilea episcop al Romei. Dacă Sfântul Irineu îl numeşte pe Clement al treilea episcop al Romei, aceasta a putut-o face pentru că Linus a fost cel dintâi. Cum pot afirma catolicii că episcopii Romei sunt succesorii Sfântului Petru?
Iată ce spune Sfântul Grigorie, papă al Romei în secolul al VI-lea, care era ortodox, şi care a desfiinţat toate tezele papiste adoptate de succesorii săi pe scaunul său, dar nu şi în credinţa sa. El spune clar că doctrina de la Vatican I este cea a lui antihrist.

„Eu spun – fără cea mai mică ezitare – că oricine se numeşte episcop universal sau doreşte acest titlu este – prin mândria sa – precursorul lui anticrist, căci prin aceasta pretinde să se înalţe mai presus decât ceilalţi. Greşala în care el cade vine dintr-o mândrie egală cu a antihristului, pentru că după cum acest pervers a vrut să fie privit ca fiind mai presus decât ceilalţi oameni, tot aşa şi cel ce doreşte să fie singur numit episcop se ridică pe sine mai presus decât ceilalţi” (cartea a VII-a, scrisoarea 33).

 

Papalitatea a uzurpat rolul celor Trei Persoane ale Treimii: papa pretinde o jurisdicție universală şi imediată, care aparţine lui Dumnezeu Tatăl; el îşi spune Vicarul lui Hristos, în timp ce Fiul lui Dumnezeu n-are nevoie de vicar – El a înviat din morţi şi a zis: „iată Eu cu voi sunt, în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Mt 28, 20); papa uzurpă rolul Sfântului Duh de a învăţa prin toţi succesorii Apostolilor, spunându-şi infailibil în materie de credinţă şi de morală – în timp ce Hristos a zis: „Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate cele ce v-am spus Eu”. (In 14, 26)

Iată pe cine aşteapta cu dragoste, căldură şi recunoştinţă, o parte din românii rătăciţi de la Dreapta Credinta Ortodoxă, conduşi de îndrumătorii lor spre pierzanie.

Patriarhul Daniel, slujbaşii săi cu simbrie și toți preoţii lui Hristos, care au dezertat, abjurând de la înalta misie pe care le-a încredinţat-o Mântuitorul Iisus Hristos, vor participa in corpore la sfâşierea neprihănitei Ortodoxii, dacă nu vor lua până la urmă o atitudine contra acestei vizite.

image_pdfDescarcă în format PDF

Pe acest site se vor aproba doar comentariile care sunt relevante pentru tema propusă de către textul articolului și care nu încalcă legislația în vigoare cu privire la modul de exercitare a libertății de exprimare. Administrația siteului își rezervă dreptul de a selecta comentariile pe care le face publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

(Închide)